Doc. dr. sc. Sandra Bošković bacc.med.teh., prof. reh.

Fakultet zdravstvenih studija Katedra za zdravstvenu njegu
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za zdravstvenu njegu

prostorija : Katedra za zdravstvenu njegu
e-pošta : sandra.boskovic@uniri.hr
mobitel : 00385916063609
mobitel : 00385912102485
prostorija : 00385 51 513 137

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google shcolar 13 2 0
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

- Viša medicinska sestra Studij za više medicinske sestre Medicinski fakultet Rijeka
- profesor edukacijske rehabilitacije Studij edukacijske rehabilitacije Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
- magistar znanosti Magistarski studij pedagogije Filozofski fakultet Rijeka
- doktor znanosti doktorski studij, specijalne edukacije i rehabilitacije Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

Radno iskustvo

- viša medicinska sestra rad na Dječjem odjelu kirurgije, poslovi u jedinici intezivne skrbi KBC Rijeka
- Defektolog stručni suradnik Rad s učenicima s motoričkim poremećajima, rad na integraciji učenika s motoričkim poremećajima u redovni srednjoškolski sustav, voditelj stručnog postupka Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
- profesor edukacijske rehabilitacije učitelj defektolog u radu s djecom s intelektualnim teškoćama u posebnom obrazovnom programu, provođenje odgoja i obrazovanja djece nižih osnovnoškolskih programa, osposobljavanje za samostalan život, rad na integraciji djece s teškoćama u razvoju Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
- Voditelj odjela radne terapije i posihosocijalne rehabilitacije, zamjenik ravnatelja organizacija rada odjela s korisnicima s intelektualnim teškoćama s ciljem podizanja kvalitete življenja, edukacija djelatnika Centra, senzibilizacija lokalne zajednice za problematiku osoba s invaliditetom Centar za rehabilitaciju Rijeka
- predavač nositelj kolegija Zdravstvena njega osoba s invaliditetom, Rehabilitacija i obitelj djece s teškoćama u razvoju, Kliničke vježbe III, Koordinacija i supervizija u sestrinstvu Medicinski fakultet Rijeka
- viši predavač Viši predavač- nositelj kolegija na stručnim studijima Fakulteta zdravstvenih studija, Studija sestrinstva Veleučilišta u Karlovcu o Zdravstvena njega osoba s invaliditetom o Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi o Rehabilitacija i obitelj djece s teškoćama u razvoju o Kliničke vježbe III o Voditelj Programa cjeloživotnog obrazovanja “Podrška obitelji u razvoju djece” na Fakultetu zdravstvenih studija Rijeka Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Rektorova nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Član uredništva Cratian Nursing Journal
- Član Sigma Theta Tau International
- Član Hrvatske komore medicinskih sestara
- Koordinator za studente s invaliditetom Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka
- Član Povjerenstva za sestrinstvo Ministarstva zdravstva
- Master trener UNICEF- Podrška obitelji u razvoju djece
- Član odbora za studente s invaliditetom RH
- Član Nacionalnog tima rane intervencije
- član Udruge defektologa Republike Hrvatske
- Član Savjeta Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci
- Član radne skupine Medicinskog fakulteta u Rijeci u European Federation on Nurse Educators (FINA)
- Član Radne skupine za izradu Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom 2003/2007

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
viši predavač
Norma sati: 70
- Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi
prediplomski studij sestrinstva
Fakulete zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 90
- Kliničke vježbe 3
prediplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
mentor
Norma sati: 40
- Pristup osobama s invaliditetom
Diplomski studij sestrinstva I godina
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
asistenst
Norma sati: 60
- Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi
Diplomski studij menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
asistent
Norma sati: 30
- Zravstvena njega osoba s invaliditetom
Izvanredni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi
Izvanredni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Obitelj i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju
predipolomski studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Zdravstvena njega djece s teškoćama u razvoju
preddiplomski studij primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bošković, Sandra ; Ilić Stošović, Danijela ; Skočić Mihić, S.
Prilagodba na studij obzirom na opća i specifična obilježja studenata s invaliditetom
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832341

2. Skočić Mihić, Sanja ; Gabrić, Iris. ; Bošković, Sandra
Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 30-41 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827880

3. Juretić, Sanja; Bošković, Sandra; Malnar, Daniela;
THE QUALITY OF LIFE PATIENCE WITH STOMA
OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH - 2016.

4. Bošković, Sandra; Rinčić, Iva;
Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj
Ljetopis socijalnog rada 21 485-509 - 2015.

5. Bošković, Sandra ; Rinčić, Iva
Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj
Ljetopis socijalnog rada 21 485-508 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832351

6. Bošković, Sandra;
Inkluzija studenata sa invaliditetom u sistem visokog obrazovanja
- 2014.

7. Rincic, Iva; Muzur, Amir; Bošković, Sandra;
The role of Faculty of Medicine in Rijeka in developing and promoting deaf culture: a few old experiences and a promising recent initiative with deaf education
JAHR 5 309-322 - 2014.

8. Doričić, Robert; Bošković, Sandra; Đudarić, Luka;
Studying with Disability-Attitudes of the Rijeka University School of Medicine Students Toward Disabled Persons
6. Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas-zbornik radova - 2012.

9. Sandra Sandra Stojković ; Marko Mušanović
INKLUZIJA KAO NOVI PRISTUP ILI DRUŠTVENI POKUŠAJ U PRISTUPU SOCIJALNOJ ISKLJUČENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM ANALIZA MODELA SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Istraživanja u pedagogiji, Časopis srpske akademije obrazovanja, Beograd i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Mihailo Palov, Vršac 1 38-61 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603071

10. Spevan, M., Bošković, S., Kosić
Zadovoljstvo poslom kod medicinskih sestara i tehničara koji rade u operacijskim salama i kirurškim odjelima Kliničkog bolničkog centra Rijeka Job satisfaction within the nurses and technicians who work in operating and surgical wards in University Hospital Centre Rijeka
Sestrinski glasnik, Vol.22 No.2 Rujan 2017.

11.


Pozvana predavanja

1. Sandra Bošković
Upravljanje rizicima
Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za zdravstveve znanosti - 18.3.2019.
2. Sandra Bošković
Upravljanje promjenama
Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za zdravstveve znanosti

Kongresna priopćenja

1.
Poropat, Lukrecija;Bošković, Sandra;Muzur, Amir
Usporedba dvaju diplomskih sveučilišnih razina obrazovanja medicinskih sestara u znanstvenoistraživačkom području usmeno Prva međunarodna znanstvena konferencija Suvremeno sestrinstvo, povjest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kavliteta kao obveza, znanost kao istina Osijek - 22.9.2018.
2.
Poropat, Lukrecija;Bošković, Sandra;Muzur, Amir
Usporedba dvaju diplomskih sveučilišnih razina obrazovanja medicinskih sestara u znanstvenoistraživačkom području usmeno Prva međunarodna znanstvena konferencija Suvremeno sestrinstvo, povjest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kavliteta kao obveza, znanost kao istina Osijek - 22.9.2018. https://scholar.google.hr/citations?user=6hOOdEQAAAAJ&hl=hr
3.
Bošković, Sandra; Skočić Mihić, Sanja; Tatalović, Vorkapić, Sanja; Malnar, Daniela;
The Measurement of Burnout in Croatian Nurses
4.
Ašenbrener, Anja; Bošković, Sandra;
Representation of Croatian organization center for migrants and nurses role in team care for migrants
5.
Bošković, Sandra;
Studirati s invaliditetom-model Medicinskog fakulteta Rijeka
6.
Bošković, Sandra;
Studying with disabilities-model Medical Faculty of Rijeka
7.
Bošković, Sandra;
Assessment of health care teaching quality at the Faculty of Medicine in Rijeka
8.
Bošković, Sandra; Herega, Damir;
Disability terminology
9.
Sandra Stojković
Model i program rada u radu s osobama sa zaostatkom u psihosocijalnom razvoju u prevenciji pojave i razvoja promjena u ponašanju usmeno Međunarodni znanstveni i stručni skup, Rehabilitacija- stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoji i osoba s invaliditetom Rijeka
10.
Stojković, Sandra;
Model and work program for disabled people at a disadvantage in psychosocial development in preventing the occurrence and development of behavioral changes

Znanstveni skupovi

1. -
Međunarodni znanstveni i stručni skup, Rehabilitacija- stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoji i osoba s invaliditetom Rijeka član organizacijskog odbora
2. -
Međunarodna konferencija“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj" Sibenik aktivni učesnik
3. -
Hrvatski kongres primjenjene psihologije, „Zaštita zdravlja djece i mladih" Opatija aktivni učesnik
4. -
Međunarodna naučno-stručna konferencija“ Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Tuzla, BIH aktivni učesnik
5. -
2. Konferencija sa medjunarodnim ucescem „Inkluzija u predskolskoj ustanovi i osnovnoj skoli“, Sremska Mitrovica, Srbija aktivni učesnik
6. -
"European Federation of Nurse Eduation (FINE)- Nursing Education 2011-2013., Ljubljana, Slovenija pasivni učesnik
7. -
IX International Conference (Hosted by Royal college of Nursing UK Education Forum) Cardiff City Hall, Wales, UK aktivni učesnik
8. -
14. Dani bioetike Rijeka aktivni učesnik
9. -
Domaći simpozij, Sestrinstvo – poziv, motivacija, kreativnost Centar za rehabilitaciju Nada Karlovac aktivni učesnik
10. -
Međunarodna konferencija edukatora u zdravstvu,FINA Cardiff, UK aktivni učesnik
11. -
15.dani Bioetike pod nazivom: „Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina Rijeka član organizacijskog odbora
12. -
RCN international nursing research conference Glasgow, Scotland aktivni učesnik
13. -
OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH / Bužgová, R., Lucie Sikorová, L. (ur.). X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě aktivni učesnik
14. -
4. simpozij Hrvatske udruge patronažnih sestara, Zagreb aktivni učesnik
15. -
1st International Conference of the German Society of Nursing Science Berlin Germani aktivni učesnik
16. -
1. Nacionalni kongres s međunarodnim sudjelovanjem zdravstveni profesionalci-prošlost, sadašnjost, budućnost Divčibare, Srbija aktivni učesnik

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
IPA "Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization educational curricula with Directive 2005/36/EC" Zagreb - Rijeka, Republika Hrvatska
Ministarstvo znanosti i obrazovanja   EU
član radnog tima
2.
-
„Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unapređenje zdravstvenih studijskih programa HR 3.1.15-0051. Sveučilište u Splitu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja   EU
član radnog tima
3.
-
„Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization education curricula with Directive 2005/36 / EC Zagreb- "Twinning Project: Educating mentors for nurses and midwives in the health care system in Croatia and implementation of the education curriculum compliant with Directive 2005/36 / EC"
Ministarstvo zdravstva   EU
član radnog tima