Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo

e-pošta : iva.rincic@medri.uniri.hr
telefon : 051 688-241 telefax: 051 651-219

ORCID
RESEARCHER ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GOOGLE SCHOLAR 99 6

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2010. 12. studenoga, 2010. Doktorska disertacija »Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji« (mentor prof. dr. sc. Ante Čović, komentorica izv. prof. dr. sc. Nada Gosić) Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
7.7.2005. - Magistarski rad: »Problem bioetičke odgovornosti u genetici – praksa u Hrvatskoj i Europi« (mentor prof. dr. sc. Goran Gretić)
1.1.2001. - 1.1.2005. Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti (poslijediplomski studij Hrvatska i Europa)
1.1.1994. - 1.1.2000. Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji (smjer: Sociologija i Hrvatska kultura)
1.1.1990. - 1.1.1994. Sušačka gimnazija, Rijeka
1.1.1982. - 1.1.1990. Osnovna škola Vladimir Gortan, Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2017. - Izvanredna profesorica Nastava, mentorstvo, znanstveni rad Medicnski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija
1.10.2013. - Ravnateljica Zaklada Sveučilišta u Rijeci
1.4.2012. - Docentica Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
1.2.2011. - 31.3.2012. Viša asistentica Sveučilišta u Rijeci - Medicinski fakultet, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
1.5.2009. - 31.1.2011. Asistentica Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
1.10.2006. - 30.4.2009. Znanstvena novakinja Projekt MZOS-a »Bioetika i kultura« (062-1300990-0798, voditeljica projekta prof. dr.sc. Nada Gosić). Sveučilište u Rijeci - Medicinski fakultet, Katedra za društvene znanosti
1.7.2005. - 1.10.2006. Bolovanje i porodiljni dopust
1.6.2001. - 11.11.2001. Znanstvena novakinja Projekt MZOS-a »Utemeljenje i razvoj bioetičke edukacije u Hrvatskoj«, voditelj projekta prof. dr. sc. Ivan Šegota. Sveučilište u Rijeci – Medicinski fakultet Katedra za društvene znanosti
1.3.2001. - 1.6.2001. Nevladina udruga GONG, Ured Rijeka (koordinatorica Primorsko goranske županije)
- 1.7.2005. Znanstvena novakinja Projekt MZOS-a »Bioetika i društvene znanosti: utemeljenje sociologije bioetike« (voditelj projekta prof. dr. sc. Ivan Šegota) Sveučilište u Rijeci - Medicinski fakultet, Katedra za društvene znanosti

Članstva

1.1.2013. - Organizacijski odbor Stručno – znanstvenog simpozija: Zdravlje za sve?!, Rijeka, Hrvatska
1.1.2013. - Organizacijski odbor 15. riječkih dana bioetike Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina, Rijeka, Hrvatska
1.1.2013. - Petra Puntarić: Pobol i pomor od raka vrata maternice u Primorsko-goranskoj županiji u periodu od 2008.-2011. godine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva, (diplomski rad)
1.1.2012. - Predsjednica Organizacijskog odbora simpozija Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva (III): Medicina, društvo čovjek: Živost kritike Ivan Illicha (1926.-2002.) deset godina nakon njegove smrti, Rijeka, Hrvatska.
1.1.2012. - Egon Zukić: SWOT analiza zdravstvenog turizma u Primorsko – goranske županije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad) (predsjednica povjerenstva)
1.1.2012. - Marina Mavrinac: Stres na radnom mjestu: primjer zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2012. - Sanja Prša: Epidemiologija malignih bolesti u Primorsko – goranskoj županiji u razdoblju 2000.-2009. godine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad)
1.1.2012. - Selma Kartal: Obitelj i domovi za starije u pružanju skrbi umirovljenicima, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad) (predsjednica povjerenstva)
1.1.2011. - Barbara Kvartuč: Bioetika i zdravlje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2011. - Robert Doričić: Stavovi studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prema osobama s invaliditetom, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, ((predsjednica povjerenstva)
1.1.2011. - Vana Persen: Uporišta i okviri djelovanja zaklada zdravstva i socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2010. - Tanja Ivakić: Edukacijski i regulatorni temelji zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj: stanje i perspektive, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, (diplomski rad)
1.1.2009. - 1.1.2011. Upravni odbor Hrvatskog filozofskog društva
1.1.2009. - Tina Antić: Porast srčane dekompenzacije u odnosu na akutni infarkt miokarda u Istarskoj županiji zadnjih pet godina (2007.-2011.), Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij Sestrinstvo, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2009. - Teuta Grdinić: Rano otkrivanje karcinoma dojke u Istarskoj županiji, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij Sestrinstvo, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2009. - Petra Jambrović: Uloga medicinske sestre u palijativnoj skrbi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij Sestrinstvo, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2008. - 1.1.2012. Upravni odbor Hrvatskog bioetičkog društva
1.1.2008. - Iva Černjul: Bioetičke perspektive i pobačaj u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2008. - Iva Kruljac: Bioetičke perspektive u postupcima medicinsko laboratorijske dijagnostike kod novorođenčadi, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2007. - Nataša Vodicka: Načelo pravednosti u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, (diplomski rad) (članica povjerenstva)
1.1.2006. - Hrvatsko filozofsko društvo
1.1.2006. - Klub mladih urednika u časopisu Filozofska istraživanja
1.1.2004. - 1.1.2008. Izvršna tajnica Hrvatskog bioetičkog društva
1.1.2002. - Organizacijski odbor Lošinjskih dana bioetike
1.1.2002. - Organizacijski odbor Lošinjskih dana bioetike
1.1.2002. - Hrvatsko sociološko društvo
1.1.2001. - Hrvatsko bioetičko društvo
- 1.1.2012. Znanstveni i organizacijski odbor 14. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
- 1.1.2011. Organizacijski odbor 13. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska. 12. okrugli stol: Bioetička edukacija. izazovi i perspektive
- 1.1.2011. Organizacijski odbor Prvog hrvatskog kongresa duhovne psihijatrije.Depresija, suicid i patologija seksualnosti
- 1.1.2011. Organizacijski odbor 1st International Conference EUROBIONETHICS Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network, Rijeka, Hrvatska
- 1.1.2011. Organizacijski odbor 1. međunarodne interdisciplinarne konferencije: Bioethics - the sign of a new era: Bioethics, media, law and medicine, Ohrid, Makedonija
- 1.1.2009. Voditeljica Organizacijskog odbora XI. riječkih dana bioetike (X. bioetički okrugli stol UNESCO i bioetika)
- 1.1.2007. Voditeljica Organizacijskog odbora IX. riječkih dana bioetike (VIII. bioetički okrugli stol Bioetika i genetika: između mogućnosti i odgovornosti)
- ČLANSTVO U ODBORIMA ZNANSTVENIH SKUPOVA
- ČLANSTVO U POVJERENSTVIMA ZA OBRANU I OCIJENU DIPLOMSKIH RADOVA

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Sociologija zdravlja
Sestrinstvo - izv. studij dislocirani studij Karlovac
Fakultet zdravstvenih studija
Voditeljica
Norma sati: 60
1.1.2015. - Bioetika u kliničkoj praksi
Poslijediplomski specijalistički studiji
Medicinski fakultet
Voditeljica
Norma sati: 45
1.1.2013. - Sociologija zdravlja
Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija

Norma sati: 60
1.1.2013. - Sociologija zdravlja
Sestrinstvo - izv. studij
Fakultet zdravstevnih studija
Voditeljica
Norma sati: 60
1.1.2013. - Medicinska sociologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
Voditeljica
Norma sati: 20
1.1.2013. - Medicinska sociologija
Radiološka tehnologija
Fakultet zdravstvenih studija
Voditeljica
Norma sati: 20
1.1.2013. - Medicinska sociologija
Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
Voditeljica
Norma sati: 52,5
1.1.2013. - Medicinska sociologija
Primaljstvo
Fakultet zdravstevnih studija
Voditeljica
Norma sati: 30
1.1.2013. - Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
Suradnica
Norma sati: 8

Mentor u završnim radovima

26.9.2018. - Poremećaji prehrane kod adolescenata: sustavni pregled istraživanja
Daniela Katarinčić
Stručni studij Sestrinstvo

18.7.2018. - Stavovi i znanja studenata/ica sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci prema seksualnom zlostavljanju djece
Petra Šaban
Stručni studij Sestrinstvo

18.7.2018. - Sociodemografske i epidemiološke karakteristike ovisnika o drogama u Primorsko goranskoj županiji
Marija Škrtić
Stručni studij Sestrinstvo

11.7.2018. - Osjećaj koherentnosti studenata Veleučilišta u Bjelovaru
Mirna Žulec
Sveučilišni diplomski studij Menadžment u sestrinstvu

10.7.2018. - Stavovi studenata sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci prema sestrinstvu
Valentina Filipi
Stručni studij Sestrinstvo

15.6.2018. - Razvoj akademskog sustava obrazovanja medicinsko laboratorijske dijagnostike – pregled i analiza od osnutka do danas. Studija Sveučilišta u Rijeci
Tea Grba
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike

29.9.2016. - Percepcija rizika primjene OTC (over the counter) lijekova u trudnoći
Ivana Galović
Stručni studij Sestrinstvo

29.9.2016. - ): Cijepljenje u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije: pregled organizacije programa, aktualnih politika i pristupa u kontekstu antivakcinalnih pokreta
Veronika Juračić
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike

15.9.2016. - Stigmatizacija i diskriminacija pacijenata istospolne orijentacije u zdravstvenim ustanovama
Daniela Ristić
Stručni studij Sestrinstvo

20.7.2016. - Dubinska ekologija: Ideje i dosezi u odnosu na suvremene bioetičke trendove
Sandra Mijač
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike – izvanredni studij

29.2.2016. - Razvoj gerontološke djelatnosti u Istarskoj županiji u kontekstu razvoja sestrinske geronotološke njege
Oriana Vrh
Stručni studij Sestrinstvo

15.10.2015. - Studiranje u zreloj dobi - Stavovi medicinskih sestara/tehničara Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Dijana Sušanj
Stručni studij Sestrinstvo

14.10.2015. - Percepcija stresa medicinskih sestara/tehničata u odnosu s umirućim pacijentima. prikaz stanja problema i prijeldozi unapređenja
Snježana Šošo
Stručni studij Sestrinstvo

14.10.2015. - Utjecaj smjenskog i noćnog rada na psihofizičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara
Silvana Radomir
Stručni studij Sestrinstvo

1.9.2015. - Sestrinstvo kao ženska profesija: Stavovi Opće bolnice Pula prema sestrinstvu kao rodno/spolnoj obilježenoj profesiji
Roberto Licul
Stručni studij Sestrinstvo

15.7.2015. - Mentalno zdravlje mladih u dječjim domovima
Kruno Topolski
Stručni studij Fizioterapije

7.7.2014. - Gospodarenje medicinskim otpadom u Republici Hrvatskoj – pregled stanja, metode i prijedlozi unapređenja
Marija Zubović
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike – izvanredni studij

7.7.2014. - Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Stanje, analiza i moguće mjere socijalnog marketinga na području Primorsko – goranske županije
Slavica Ključarić
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike – izvanredni studij

26.6.2014. - Priopćavanje istine u kliničkoj praksi: bioetičke dileme u pogledu umirućeg pacijenta i obitelji
Anka Lakošeljac
Stručni studij Medicinsko – laboratorijske dijagnostike – izvanredni studij

3.12.2013. - Kulturološki i duhovni aspekti u trudnoći i porođaju u kršćanstvu i islamu – primalja i holistički pristup
Marijana Ivančić
Stručni studij Primaljstvo

26.9.2013. - "Zaštita zviždača u Republici Hrvatskoj. Slučaj Vesne Balenović i prijedlozi unapređenja postojećeg stanja"
Ivana Parić
Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.7.2013. - "Stavovi djelatnika/ca Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o gluhim i nagluhim osobama u visokom obrazovanju – mogućnost strateškog profiliranje institucije"
Aldina Pajić
Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.4.2013. - "Uspostava Istarskog modela palijativne skrbi-stručni resursi medicinskih sestara/tehničara"
Mirela Srdoč
Stručni studij sestrinstvo – izvanredni studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - "Društveno odgovorno poslovanje javnih poduzeća u Hrvatskoj. Analiza projekta Indeks DOP-a Hrvatske gospodarske komore"
Dragana Matošević
Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - "Palijativna medicina/skrb: od volonterstva do trajne edukacije. Stavovi studenata/ica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci"
Lara Radošević
Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.6.2012. - "Prisilni smještaj osoba s duševnim smetnjama: pravne i bioetičke dileme u radu medicinske sestre/tehničara"
Alen Orešković
Stručni studij sestrinstvo – izvanredni studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.2.2010. - "Beskrvno liječenje Jehovinih svjedoka kao izazov u radu medicinske sestre"
Marija Matković
Stručni studij sestrinstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2009. - "Uloga medicinske sestre s pacijentima oboljelim od HIV-a"
Zora Modrić
Stručni studij sestrinstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

30.5.2016. - 1.6.2007. Certified European Project Manager Course Workshop EU Project ManagEUr (Tempus project Know-How Transfer and capacity Building for participation in EU Community Programs in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme – CROMEU)Norma sati:
1.11.2002. - Kako izvještavati o AIDS-u?, Međunarodni centar za edukaciju novinara, Opatija, HrvatskaNorma sati:
1.2.2001. - Edukacija za koordinatore GONG-a, Opatija, HrvatskaNorma sati:
- 16.9.2006. International Summer School: »Integrative Bioethics«, Mali Lošinj, Hrvatska (Ruhr-Universität, Bochum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)Norma sati:
- 3.10.2004. Međunarodna konferencija: Bioethics in South and Southeast Europe (Perspectives for an integrative ethical reflection surrounding intracultural differences)

InterUniversity Centre (IUC), Dubrovnik, Ruhr-Universität, Bochum (Njemačka), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – young researcher participation

Norma sati:
- 22.6.2004. 3. Principles of Palliative Care, Rijeka, Hrvatska (Croatian Society for Hospice, Palliative Care and Kent Institute of Medicine & Health Sciences)Norma sati:
- SEMINARI I LJETNE ŠKOLE:Norma sati:

Osobni razvoj

28.6.2016. - 2.7.2010. Ethics Teacher Training Course, Inter-University Center Dubrovnik, Croatia (UNESCO Ethics Education Program)


Norma sati:
5.3.2010. - Omišalj ( Kratak vodič kroz institucije Europske unije


Norma sati:
- 5.10.2013. 16th European Health Forum Gastein – Young Forum, Resilient and Innovative Health Systems for Europe, Bad Hofgastein, Austrija


Norma sati:
- 5.7.2013. ERASMUS staff training mobility


Norma sati:
- 6.10.2012. 15th European Health Forum Gastein – Young Forum, Crisis and Opportunity – Health in the Age of Austeritiy, Bad Hofgastein, Austrija


Norma sati:
- 16.4.2011. Studijski boravak u okviru projekta Fritz Jahr i europski korijeni bioetike: utemeljenje međunarodne grupe znanstvenika, Bochum, Haale an der Saale, Njemačka (Hrvatska zaklada za znanost)


Norma sati:
- 6.11.2009. ERASMUS staff training mobility


Norma sati:
- 28.2.2005. Stipendija Research Council of Norway (uz potporu Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb PGŽ-a)


Norma sati:
-


Norma sati:
- OSTALA JAVNA PREDAVANJA


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Muzur A., Rinčić I.
Science as religion: when science becomes (too) irrational
Psychiatria Danubina 29 79-81 - 2017.

2. Rinčić I., Muzur A., Mijač S.
Mark H. Bernstein: The Moral Equality of Humans and Animals (book review)
Jahr – European journal of bioethics 7 7 79-82 - 2016.

3. Muzur A., Rinčić I. Sodeke S.
The Real Wisconsin Idea: The Seven Pillars of Van Rensselaer Potter’s Bioethics
Journal of Environmental and Agricultural Ethics 29 587–596 - 2016.

Q1

4. Rinčić I., Muzur A.
Bio-etički aspekti liječenja malignih bolesti u trudnoći
Gynaecologia et perinatologia Suppl. 88-90 - 2016.

5. Muzur A., Rinčić I.
Mary C. Rawlinson: Just Life. Bioethics and the Future of sexual difference (prikaz knjige)
Jahr – European journal of bioethics 7 357-361 - 2016.

6. Rinčić, I.
Simon Whitney: Balanced Ethics Review: A Guide for Institutional Review Board Members (book review)
Jahr – European journal of bioethics 7 103-106 - 2016.

7. Muzur A., Rinčić I.
Two kinds of globality: a comparison of Fritz Jahr and Van Rensselaer Potter's bioethics
Global Bioethics 26 23-27 - 2015.

8. Muzur, A., Rinčić, I.
Practical aspects of bioethics: some European and American view
Jahr – European journal of bioethics 6 223-226 - 2015.

A2

9. Rinčić, I., Muzur, A.
In search for (lost) connection: organic architecture and bioethics. The case of Frank Lloyd Wright (1867-1959)
Jahr – European journal of bioethics 2 227-232 - 2015.

A2

10. Muzur, A., Rinčić, I.
An European in America
Jahr - European journal of bioethics 6 325-326. - 2015.

A2

11. Muzur, A., Rinčić, I.
Finderle, Švalba, Blečić, Bakašun: riječka kaskada Štamparova slapa
Acta Med Hist Adriat 13 131-135 - 2015.

A2

12. Muzur, A., Rinčić, I.
Miraculos Healings of Paralysis: A Preliminary Study on Sources
Collegium Antropologicum 37 23-27 - 2013.

Q2

13. Rinčić, Iva
Sličnosti i razlike europske i američke bioetike u odnosu na temeljna bioetička načela,
JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicin 4 739-746 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184617

A2

14. Muzur, A., Rinčić, I.
Fritz Jahr (1895-1953) – the Man Who Invented Bioethics
Synthesis Philosophica 51 133-139. - 2011.

A1

15. Rinčić, I., Muzur,
Fritz Jahr: The Invention of Bioethics and Beyond
Perspectives in Biology and Medicine 54 550-556. - 2011.

Q2

16. Byk C, Čović A, Engels E-M, Eterović I, Fernandes MS, Goldim JR, Gosić N, Jurić H, Kalokairinou E, Krznar T, Lima NS, Muzur A, Rinčić I, Roa-Castellanos RA, Sass H-M, Selak M, Zagorac I.
Rijeka Declaration on the future of bioethics
Indian Journal of Medical Ethics 8 260 - 2011.

Q4

17. Rinčić, I., Muzur, A.
Variety of Bioethics in Croatia: a Historical Sketch and a Critical Touch
Synthesis Philosophica 52 403-428. - 2011.

A1

18. Rinčić, I.
Teorija institucija Arnolda Gehlena: prilog istraživanju bioetičkih institucija
Filozofska istraživanja 117-118 141-159 - 2010.

A1

19. Rinčić Lerga, I.
Bioetička uporišta korporativne društvene odgovornosti
Društvena istraživanja 4-5 807-823 - 2009.

A1

20. Muzur, A., Rinčić I.
Bioethics of handedness: from evolution to resolution?
Acta med-hist Adriat 7 123-128 - 2009.

A2

21. Rinčić Lerga, I.
Etička povjerenstva u okvirima europske biopolitičke prakse
Društvena istraživanja 3 557-575 - 2007.

A1

22. Rinčić Lerga
Prva međunarodna ljetna škola: Integrativna bioetika (prikaz skupa)
Društvena istraživanja 1-2 321-325. - 2007.

A1

23. Rinčić Lerga, I.
Prvi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini: Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (prikaz skupa)
Društvena istraživanja 6 1255-1258 - 2006.

A1

24. Rinčić Lerga, I.
Ljiljana Zergollern - Čupak: Bioetika i biomedicina (prikaz knjige)
Filozofska istraživanja 26 757-778. - 2006.

A1

25. Rinčić Lerga, I.
Međunarodna konferencija: Bioetika u južnoj i jugoistočnoj Europi – Europske interkulturne razlike kao poticaj zajedničkog etičkog promišljanja (prikaz skupa)
Društvena istraživanja 6 1219-1223 - 2005.

A1

26. Rincic, I.
International Conference: Bioethics in South and Southeast Europe, Acta med-hist Adriat, 2 (2): 235-40.
Acta med-hist Adriat 2 235-240 - 2004.

A2

27. Rinčić Lerga, I.
Socijalni model u rehabilitaciji i pitanja seksualnosti osoba s Downovim sindromom
Paediatr Croat 49 255-259 - 2004. http://www.paedcro.com/hr/325-325

Q4

28. Muzur A., Rinčić I
Znakovi vremena
Znakovi vremena 17

29.
Rinčić, I. (2002)., Azijska bioetika: Pitanje načela (prijevod članka Michael Cheng-tek Tai: The Principles of Bioethics for Asia and Asian people), Bioetičke sveske, (32): 3-31.

30.
Rinčić, I. (2003.), Povijest bioetike: Shana Alexander (prijevod članka Shana Alexander: They decide who lives, who dies), Bioetičke sveske, (55): 9-33.

31.
Rinčić, I. (2010.), Introduction, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 1 (1): 13-14.

32.
Rinčić, I., Muzur, A. (2010.), Biomedicine and Human Rights: The Oviedo Convention and its Additional Protocol (book review/prikaz knjige), JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 1 (1): 213-214.

33.
Rinčić Lerga, I. (2008.), Bioetika i genetika: o kakvoj je sve odgovornosti moguće govoriti?. U: I. Rinčić Lerga (ur.), Bioetika i genetika: između mogućnosti i odgovornosti (str. 93-110), Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

34.
Rincic Lerga, I., Muzur, A. (2007.), Death and Dying in a work of two Croatian Authors, Journal of Near-Death Studies, 25 (3): 181-187.

35.
Rinčić Lerga, I. (2007.), Karel Turza: Medicina i društvo (prikaz knjige), Filozofska istraživanja, 27 (2): 472-475.

36.
Rinčić Lerga, I. (2007.), First International Summer School of Integrative Bioethics (Review Article), Synthesis Philosophica, 22 (44): 523-536.

37.
Rinčić Lerga, I. (2008.), Dani bioetike u Rijeci (prikaz skupa), Društvena istraživanja, 1-2 (93-94): 318-322

38.
Rinčić, I. (2009.), 10. Dani bioetike u Rijeci (prikaz skupa), Filozofska istraživanja, 29 (2): 422-425.

39.
Rinčić Lerga, I. (2009.). Bioetika i genetika: između mogućnosti i odgovornosti (prikaz Zbornika radova), Socijalna ekologija, 18 (3): 354-356.

40.
Rinčić, I., Muzur, A. (2012.), Od bioetičara – učenika do bioetičara – učitelja : pijetizam i edukacija u životu i djelu Fritza Jahra/From bioethicist – student to bioethicist – teacher: Pietism and education in the life and work of Fritz Jahr, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 5 (1): 111-116.

41.
Rinčić, I. (2012.), Treći međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini: Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (Sarajevo, 25.-26. svibnja, 2012.), (prikaz skupa), JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 6 (3): 521-524.

42.
Muzur, A., Rinčić, I. i Štifanić, M. (2013.), Nasilje i seksualnost: prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolnosti u agresivnom ponašanju, Obnovljeni život 69 (2): 217-223.

43.
Muzur, A., Rinčić, I. (2012.), Fifteen Days of Glory. Conferencing Four Times in Two Weeks in Three Countries, or Croatian Jahrian/Integrative Bioethics at One of Its Highs, Synthesis philosophica, 27(1): 181-186. (News and notices).

44.
Rinčić, I. (2009.), Ante Čović, Nada Gosić, Luka Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike – posvećeno Ivanu Šegoti povodom 70. rođendana (prikaz Zbornika radova), Filozofska istraživanja, 29 (4): 789-792.

45.
Muzur, A., Rinčić I. (2010.), Ethics and film: from identification to moral education in film art/Etika i film: Od identifikacije do moralne edukacije u filmskoj umjetnosti, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 1 (1): 133- 152.

46.
Rinčić, I. (2010.), First Video Conference: Bioethics Education - Sharing Various Experiences, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 1 (1): 187.

47.
Rinčić, I., Doričić, R. (2011.), 1st international conference Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network (prikaz skupa), JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 2 (3): 347-351.

48.
Rinčić, I. (2011.) ???? ??? (1895-1953): ?g ??????? g? u???u???u?u ?? ????u???? ????????/Fritz Jahr (1895-1953): From Oblivion to Perspectives of European Bioethics, ??????????/Filozofija, 10 (31): 33-43.

49.
Muzur, A., Rinčić, I. (2011.), Korijeni i budućnost evropske bioetike, Znakovi vremena, 14 (52/53): 84-88.

50.
Štifanić, M., Rinčić, I. (2012.), Etičnost i profesionalizam smjesta/Ethics and professionalism right away, Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 5 (1): 191-204.

51.
Rinčić, I., Muzur, A. (2013.), Deaf education in Croatia, Croatian Medical Journal, 54: 89-90.

52.
Muzur, A., Rinčić, I. (2013.), Neurocriticism: a contribution to the study of the etiology, phenomenology, and ethics of the use and abuse if the prefix neuro-, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 4(7): 545-555.

53.
OSTALI RADOVI

54.
Muzur, A., Rinčić. I. (2011.), Sport and violence: a contribution to ethical, sociological and psychonerobiological consideration/Sport i nasilje: prilog etičkim, sociologijskim i psihoneurobiologijskim razmatranjima, JAHR - Annual of the Department of Socail Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 2 (3): 137-152.

55.
Rinčić, I. (2011.), Nada Gosić i Brigitte E. S. Jansen (ur.): Croatia - Politics, Legislation, Patients' s Rights and Euthanasia (prikaz Zbornika radova), Društvena istraživanja, 20 (3): 909-911.

56.
Rinčić, I. (2011.), Introduction, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 4 (2): 381-382.

57.
Muzur, A., Rinčić, I. (2011.), Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery of his work, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 4 (2): 385-394.

58.
Rinčić, I., Muzur, A. (2011.), European bioethics institutionalisation in theory and practice, JAHR - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/JAHR - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, 4 (2): 415-429.

59.
Muzur A., Rinčić, I. (2013.), Prólogo: cuando la bioética viene marchando. Aesthethika 8 (2), 10-11.

60.
Muzur, A., Rinčić, I. (2009.), Etika i bioetika: sličnosti i razlike u odnosu prema pravu. U: I. Sorta – Bilajac (ur.), Bioetika i medicinsko pravo (str. 111-116), Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – Katedra za društvene znanosti

61.
Rinčić, I., Muzur, A. (2012.), European bioethics institutionalisation in theory and practice. U: A. Muzur i H.-M. Sass (eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics (str. 231-242), Münster, Lit.

62.
Rinčić, I. (2012.), Riječka deklaracija o budućnosti bioetike: okolnosti nastanka, sadržaj i odjeci. U: D. Donev (ur.), Proceedings from first international interdisciplinary conference Bioethics – the sign of a new era: bioethics, media, law and medicine (str. 99-103), Skopje, SS. Cyril and Methodius University in Skopje – Faculty of Law Justinianus Primus.

63.
Lourenco, T., Otero Garcia, L., Ribeiro, S., Rincic I., Way, R. (2012.), Gastein Health Declaration 2012. U: European Health Forum Gastein: Crisis and Opportunity – Health in the Age of Austerity (conference report) (str. 2-3), Bad Hofgastein, International Forum Gastein

64.
Muzur, A., Rincic, I. (2011.), Ética y Cine: identificatión y formación moral, Aesthethika, 6 (2): 8-19. (španjolski tekst rada Ethics and film: from identification to moral education in film art/Etika i film: Od identifikacije do moralne edukacije u filmskoj umjetnosti, prijevod: Natacha Salomé Lima i Juan Jorge Michael Farina) (dostupno na http://www.aesthethika.org/Etica-y-Cine-identificacion-y)

65.
Rinčić, I. (2011.), Patient's Rights in Croatia: Legal Framework and Actual Accomplishments. U: N. Gosić i B. E. S. Jansen (eds.), Law, Public Health Care System and Society (Volume V) - Croatia: Politics, Legislation, Patients' s Rights and Euthanasia (str. 65-89), München, AVM Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung GmbH & Co.KG.

66.
Muzur, A. Rinčić, I. (2012.) Fritz Jahr: on how he had discovered bioethics and how bioethicists have discovered him. U: A. Muzur i H.-M. Sass (eds.), Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics (str. 169-177), Münster, Lit.

67.
OSTALO

68.
Muzur, A., Rinčić, I. (2012.), Prijatelji gluhih, Sušačka revija: glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara, (78): 101-105.

69.
Rinčić, I. (2009.), Ivan Šegota: skica za selektivnu biografiju i bibliografiju. U: A. Čović, N. Gosić, L. Tomašević, L. (ur.), Od nove medicinske etike do integrativne bioetike – posvećeno Ivanu Šegoti povodom 70. rođendana (str. 365-376), Zagreb, Pergamena, Hrvatsko bioetičko društvo.

70.
Rinčić Lerga, I. (2009.), Deset godina Konvencije o ljudskim pravima u biomedicini Vijeća Europe (1997.-2007.) Postignuća i perspektive. U: V. Valjan (ur.), Integrativna bioetika i interkulturalnost (Zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini) (str. 297-310), Sarajevo, Bioetičko društvo u BiH

71.
Rinčić, I., Muzur, A. (2010.) Suicid i tranzicijsko društvo. U: Đ. Lubičić (ur.) Suicid i duhovnost (sveučilišni udžbenik), (str. 179-191), Rijeka, Sveučilište u Rijeci.

72.
Rinčić, I., Muzur, A. (2012.), Može li se genetičko testiranje smatrati biotehnologijom? biotehnoloških procesa. U: V. Valjan (ur.), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (str. 179-187), Sarajevo, Bioetičko društvo u BiH.

73.
Rinčić, I. (2012.), In memoriam - Ivan Šegota, Socijalna ekologija, 21 (1): 113-114.

74.
Rinčić, I., Muzur, A. (2012.), 'European Bioethics' between culture, philosophy, politics and medicine. U: W. Schweidler (ur.), Proceedings of the 6th Southeast European Bioethics Forum: Bioethik – Medizin – Politik/Bioethics – Medicine – Politics (str. 25-30), Sankt Augustin, Academia Verlag.

75.
Muzur, A., Rinčić, I. (2012.), Ljudski mozak na putu od subjekta prema objektu biotehnoloških procesa. U: V. Valjan (ur.), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (str. 149-159), Sarajevo, Bioetičko društvo u BiH.

76.
Rinčić, I. (2012.), Uvod u temu, Knjižica sažetaka Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva (III), Simpozij Medicina, društvo, čovjek: Živost kritike Ivana Illicha (1926.-2002.), deset godina nakon njegove smrti, Iva Rinčić (ur.), Rijeka, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (str. 5-6).

77. Bošković, S., Rinčić, I.
Visoko obrazovanje studenata s invaliditetom u Hrvatskoj
Ljetopis socijalnog rada 3 485-508 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198806

A1

Znanstvene knjige

1. koautorica
Muzur, A. Rinčić, I.
Van Rensellaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike
Pergamena Zagreb - 2015.
2. koautorica
Rinčić, I., Muzur, A.
Fritz Jahr i rađanje europske bioetike
Pergamena Zagreb - 2012.
3.
Rinčić, I.
Europska bioetika: ideje i institucije
Pergamena Zagreb - 2011.
4.
Rinčić Lerga, I.
Bioetika i odgovornost u genetici
Pergamena Zagreb - 2007.
5. koautorica
Muzur, A., Rinčić, I.
Bioetička Europa našeg doba: struje, kormilari, sidrišta
Pergamena Zagreb

Pozvana predavanja

1. Amir Muzur, Iva Rinčić
Bioetika i Katolička crkva: priča o jednom globalnom političkom projektu
Zagreb, Hrvatska - 20.4.2018.
2. Iva Rinčić
Od eugenike do genetike
Pula - 30.1.2018.
3. Amir Muzur, Iva Rinčić
Znanost ka religija: kada znanost postaje (previše) iracionalna
Zagreb, Hrvatska - 27.4.2017.
4. Amir Muzur, Iva Rinčić
Specific role oflawyers and the legal perspective in the development of Integrative Bioethics in Croatia
Ciudad de Panamá, Panama - 10.4.2017.
5. Iva Rinčić, Amir Muzur
Informed consent in Croatia today: bioethical and legal aspects
Ciudad de Panamá, Panama - 10.4.2017.
6. Iva Rinčić, Amir Muzur
Bio-etički aspekti liječenja malignih bolesti u trudnoći
Zagreb, Hrvatska - 10.11.2016.
7. Rinčić, I., Muzur, A,
Engendering Bioethics: Framework, Scope and Limitations within Bioethical Standards Approach
Madrid - 5.10.2016. http://engenderinghabitat3.genderste.eu/
8. Iva Rinčić:
History and Ethics at the crossroads. A European Perspective. The State of Art of Bioethics in Croatia
Bukurešt, Hrvatska - 15.7.2016.
9. Iva Rinčić, Amir Muzur:
O kontinuitetu života i definicijskim nastojanjima znanstvene sekularnosti, Rijeka, Hrvatska
Rijeka, Hrvatska - 13.5.2016.
10. Amir Muzur, Iva Rinčić:
Obaviješteni pristanak u Hrvatskoj danas: bioetički i sociološki aspekt
Vodice, Hrvatska - 10.5.2016.
11. Amir Muzur, Iva Rinčić:
Odgovornost moderatora foruma društvenih mreža za kreiranje negativnih stavova u vezi medicinskih intervencija
Hotel Jezero, Plitvice, Hrvatska - 8.4.2016.
12. Amir Muzur, Iva Rinčić
Prava, odgovornosti i obaveze trudnice i rodilje: (bio)etički aspekt
Hotel Jezero, Plitvice, Hrvatska - 8.4.2016.
13. Muzur, A. Rinčić, I.
Bioethical aspects of personalised medicine: revealing ‘an inconvenient truth’?
Rijeka, Hrvatska - 13.11.2015.
14. Muzur, A., Rinčić, I.
Bioethical standards: Environmental Bioethics in Action
Mendoza, Argentina - 24.4.2015.
15. Iva Rinčić, Amir Muzur: Državna skrb za zdravlje pojedinaca – što se skriva iza krilatice »zdravlje za sve«?
Stručno – znanstveni simpozij: Zdravlje za sve?!, Rijeka, Hrvatska.
- 18.5.2013.
16. Iva Rinčić: Pravna i bioetička pitanja u odnosu zdravstveni djelatnik – gluhi pacijent. Iskustva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (usmeno izlaganje – audio/video link).
POZVANA PREDAVANJA (stručna): IV Simpozij intenzivne medicine i zdravstvene njege: Kvaliteta i sigurnost u procesuiranju zdravstvene njege kritično oboljelih, Jahorina - Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
- 8.12.2012.
17. Iva Rinčić: Razlike između europske i američke škole bioetike u odnosu na temeljna bioetička načela (plenarno izlaganje - audio/video link).
41. simpozij Stremljenja i novine u medicini: Integrativna bioetika i vulnerabilne skupine, Beograd, Srbija.
- 3.12.2012.
18. Amir Muzur i Iva Rinčić: Fritz Jahr i odgovornost za ne-ljudska živa bića (usmeno izlaganje, seminar »Odgovornost za ne-ljudska živa bića«).
Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska.
- 15.6.2012.
19. Satellite Round Table 1: The Legacy of Fritz Jahr in Ibero-America and the Future of Bioethics. Satellite Round Table 1: The Legacy of Fritz Jahr in Ibero-America and the Future of Bioethics.
8th International Conference on Clinical Ethics & Consultation, Clinical Bioethics in Diversity, Sao Paulo, Brazil.
- 16.5.2012.
20. Amir Muzur, Iva Rinčić: The Early History of Bioethics in Croatia Revised (1895-1995) (plenarno izlaganje).
11. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska.
- 13.5.2012.
21. Iva Rinčić, Amir Muzur: Bubreg, povjerenstvo, reporataža: etičke i bioetičke dileme u povodu 50 godina od članka »Oni odlučuju tko živi, tko umire« Shane Alexander (plenarno izlaganje).
11. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska.
- 13.5.2012.
22. Iva Rinčić: Utemeljenje i razvoj europske bioetike.
Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija.
- 5.3.2012.
23. Iva Rinčić: Riječka deklaracija o budućnosti bioetike.
1. međunarodna interdisciplinarna konferencija: Bioethics - the sign of a new era: Bioethics, media, law and medicine, Ohrid, Makedonija.
- 23.10.2011.
24. Iva Rinčić: Riječka deklaracija o budućnosti bioetike.
1. međunarodna interdisciplinarna konferencija: Bioethics - the sign of a new era: Bioethics, media, law and medicine, Ohrid, Makedonija.
- 23.10.2011.
25. Iva Rinčić, Amir Muzur: One name, two fathers, (too) many midwives: The destiny of F. Jahr's and V. R. Potter's concepts of bioethics (usmeno izlaganje).
International conference: (New) Perspectives in Bioethics, Institute for Philosophy and Social Theory, Beograd, Srbija. Iva Rinčić, Amir Muzur: One name, two fathers, (too) many midwives: The destiny of F. Jahr's and V. R. Potter's concepts of bioethics (usmeno izlaganje).
- 13.10.2011.
26. Iva Rinčić, Amir Muzur: One name, two fathers, (too) many midwives: The destiny of F. Jahr's and V. R. Potter's concepts of bioethics (usmeno izlaganje).
International conference: (New) Perspectives in Bioethics, Institute for Philosophy and Social Theory, Beograd, Srbija.
- 13.10.2011.
27. Iva Rinčić: Europska bioetika: od otkrića do realizacije (usmeno izlaganje).
Europska akademija (Banja Luka, BIH).
- 26.5.2011.
28. Iva Rinčić, Amir Muzur: The Concept and Project of European Bioethics (plenarno izlaganje).
10. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska.
- 15.5.2011.
29. Iva Rinčić: Razine i mehanizmi društveno odgovornog poslovanja (DOP): primjer Jadran - Galenski laboratorij d.d. Rijeka (usmeno izlaganje).
11. međunarodni znanstveni skup: Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture).
- 8.12.2010.
30. Iva Rinčić: S.O.S. for Medical Sociology in Croatia.
International Sypomsium in Occasion of 100 Year Anniversary of Abraham Flexner: Scientific Approach to Medical Education (Workshop 1: How to Teach Humanities to Medical Students?, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska.
- 27.3.2010.
31. Iva Rinčić: Rijeka Model of Bioethics Education (usmeno izlaganje).
1. video - konferencija BIOETHICS EDUCATION - SHARING VARIOUS EXPERIENCES (Beograd, Srbija).
- 29.1.2010.
32. Iva Rinčić Lerga: Organ donation and transplantation: policy actions at EU level (oral presentation).
Europski regionalni sastanak studenata medicine, Brijuni, Hrvatska
Brijuni, Hrvatska - 10.4.2008.
33. Iva Rinčić Lerga: Etička problematika europskih istraživačkih projekata na polju genetike (usmeno izlaganje).
POZVANA PREDAVANJA (znanstvena): 4. hrvatski kongres iz humane genetike (s međunarodnim sudjelovanjem) Malinska, Hrvatska
Malinska, Hrvatska - 18.10.2007.
34. Iva Rinčić Lerga: Uvod u komunikologiju (usmeno izlaganje).
Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: Edukacija zdravstvenih djelatnika za komuniciranje s gluhim pacijentima.
35. Iva Rinčić: A short history of bioethics (oral presentation).
Odjel za kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta Umeä, Švedska.
Umeä, Švedska
36. Iva Rinčić, Amir Muzur: »Europska bioetika« između kulture, filozofije, politike i medicine (usmeno izlaganje).
Međunarodna konferencija 6. Bioetički forum: Bioetika - medicina - politika (Medicinski fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija) (uz financijsku potporu Njemačke akademske službe za razmjenu, DAAD).

Kongresna priopćenja

1.

15.-18. veljače, 2002. Seventh International Tsukuba Bioethics Roundtable (TRT 7), Tsukuba Science City, Japan Ivan Šegota, Iva Rinčić: Bioethics and Informed Choice in Croatia (importance of Croatian experiences for Asia) (oral presenation)
2.

17.-19. lipnja, 2002. 1. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Medicina i ideologija – Aktualnost povijesnih pitanja (usmeno izlaganje)
3.

23.–28. rujna, 2002. 11. dani Frane Petrića - Međunarodni simpozij Filozofija i tehnika, Cres, Hrvatska Iva Rinčić, Silvana Karačić: Primjena invazivnih i neinvazivnih postupaka kod neurovaskularnih zbivanja u mozgu
4.

17.-18. lipnja, 2003. 2. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Sociološke perspektive genetskog (ne)znanja
5.

21.-24. rujna, 2003. 12. Dani Frane Petrića, Međunarodni simpozij: Demokracija i etika, Cres, Hrvatska Iva Rinčić: Demokracija ili vladavina gena?
6.

14.-15. svibnja, 2004. Prvi simpozij o sindromu Down, Split, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Socijalni model u rehabilitaciji i pitanja seksualnosti osoba s Down sindromom
7.

14.-16. lipnja, 2004. 3. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošin, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetička problematika u kontekstu hrvatske integracijske politike
8.

17.-18. lipnja, 2004. 1st symposium of International Society for Clinical Bioethics Current issues in clinical bioethics with special reference to the issues of death and dying, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Sociology of Death and Dying Significance within the (Clinical) Bioethics Contex
9.

17.-18. svibnja, 2007. 9. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetika i genetika: o kakvoj je sve odgovornosti moguće govoriti
10.

11.-13. lipnja, 2007. 6. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetička uporišta korporativne društvene odgovornosti
11.

15.-16. svibnja, 2008. 10. Dani bioetike, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić Lerga: Etika i bioetika: sličnosti i razlike u odnosu prema pravu
12.

23.-24. svibnja, 2008. Drugi međunarodni bioetički simpozij Integrativna bioetika i multikulturalnost, Sarajevo, BiH Iva Rinčić Lerga: Deset godina Konvencije o ljudskim pravima u biomedicini Vijeća Europe (1997.-2007.), Postignuća i perspektive
13.

3.-8. rujna, 2008. 9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić Lerga: Bioethics of Handedness: From Evolution to Resolution
14.

3.-8. rujna, 2008. 9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Rinčić Lerga, Amir Muzur: The Dark Side of the Medal: Fifty Years of the Death of Rosalind Franklin
15.

3.-8. rujna, 2008. 9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Sorta Bilajac, Morana Brkljačić, Iva Rinčić Lerga, Gordana Pelčić, Anamarija Gjuran – Coha, Damir Herega, Ivan Šegota: Bioethics Education for Communication with Deaf Patients: First Croatian Experiences
16.

3.-8. rujna, 2008. 9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: The Concept of Bioethical Institutionalisation in European Union
17.

14.-15. svibnja, 2009. 11. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur; Iva Rinčić: Pojedinac vs. Društvo: o nekim (vječno)upitnim formulacijama članka 3. Opće deklaracije o bioetici i ljudskim pravima UNESCO-a
18.

17.-20. svibnja, 2009. 8. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Antropologijska teorija Arnolda Gehlena. Prilog istraživanju bioetičkih institucija
19.

17.-20. svibnja, 2009. 8. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Geni i kolektivno nesvjesno: izazov tezi o privatnosti podataka
20.

26.-27. studenog, 2009. Simpozij Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost (Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya), Zagreb, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Kerumizacija Hrvatske: kriza demokracija ili demokracija krize?
21.

6.-7. svibnja 2010. 12. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur: Iva Rinčić: Sport i nasilje: prilog etičkim, sociologijskim i psihoneurobiologijskim razmatranjima
22.

16.-19. svibnja, 2010. 9. lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Neurocriticizm: A Contrinution to the Study of the Etiology, Phenomenology and Ethics of the Use and Abuse of the Prefix 'Neuro?
23.

16.-19. svibnja, 2010. 9. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Fritz Jahr: prilozi za biografiju osnivača (europske)
24.

17.-19. lipnja, 2010. 4th Tensions of Europe Plenary Conference: Inventing Europe, Sofija, Bugarska (European Science Foundation, Foundation for the History of Technology, Bugarska akademija znanosti, Sveučilište Sv. Klement - Sofija) Iva Rinčić, Amir Muzur: The making of bioethics in South-East Europe
25.

11.-12. ožujka, 2011. 1st International Conference EUROBIONETHICS Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić: European bioethical institutionalisation in theory and practice
26.

13.-14. svibnja, 2011. 13. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Okrugli stol: Bioetička edukacija. Izazovi i perspektive Iva Rinčić, Amir Muzur: Od bioetičara - učenika do bioetičara - učitelja: pijetizam i edukacija u životu i djelu Fritza Jahra
27.

15.-18. svibnja, 2011. 10. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Ignaz Bregenzer (1844.-1906.): preliminarni prilozi životopisu autora Životinjske etike (Thier-Ethik, 1894.)
28.

10.-11. svibnja, 2012. 14. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Međunarodni znanstveni skup: Jezik medicine – od geneze do kulture i etike komunikacije Amir Muzur, Iva Rinčić: Prefiks „bio“ i (ne)opravdanje bioetike
29.

25.-26. svibnja, 2012. Treći međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Iva Rinčić, Amir Muzur: Može li se genetičko testiranje smatrati biotehnologijom
30.

25.-26. svibnja, 2012. Treći međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Amir Muzur, Iva Rinčić: Ljudski mozak na putu od subjekta prema objektu biotehnoloških procesa
31.

23.-25. rujna, 2012. 9. ISCB konferencija Globalna i dubinska bioetika – Od nove medicinske etike do integrativne bioetike. U spomen na prof. dr. Ivana Šegotu/9th ISCB conference Global and Deep Bioethics – From New Medical Ethics to the Integrative Bioethics. Due to the memory of prof. Ivan Šegota Iva Rinčić: From a deaf type setter to National Centre for Higher Education of the Deaf and Hard-of-Hearing: How one more idea of Ivan Šegota grew into institutional strategy
32.

6. listopada 2016. 16. simpozij HAZU Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja: stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Čovjek i životinja: optimiziranje odnosa u okviru bioetičkih standarda

Znanstveni projekti

1. 1.2.2016. - 31.7.2011.
EUROBIONETHICS: Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholars' Network, br. 06.05/17, projekt Hrvatske zaklade za znanost - Međunarodni suradni skupovi ; Prijava projekta i asistentica voditelja projekta; Voditelji projekta: prof. dr. sc. Amir Muzur i prof. Hans-Martin Sass (Njemačka/SAD); ;
2. 1.1.2014. -
Europska bioetika na djelu; istraživačica; HRZZ; 360.000,00 kn;
3. 26.3.2012. -
Klinička bioetika: edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima (šifra projekta 062-0000000-1345); Voditeljica projekta; ; ;
4. 1.5.2009. - 26.3.2012.
Zasnivanje integrativne bioetike (šifra projekta 130-1300990-1085, voditelj projekta: prof. dr.sc. Ante Covic) ; Istraživačica - suradnica na projektu: ; ; ;
5. 1.5.2009. -
Bioetika i kultura (šifra projekta 062-1300990-0798, voditeljica projekta prof. dr.sc. Nada Gosić) ; Istraživačica - suradnica na projeku:; ; ;
6. -
; PROJEKTNE AKTIVNOSTI; ; ;
7. -
; Članica Managment Committea projekta COST (Action IS1201): Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters (voditelj projekta Dónal O’Mathúna); ; ;
8. -
; . Članica Managment Committea projekta COST (Action TA 1201): GenderSTE - Gender, Science, Technology and Environment (voditeljica projekta Ines Sanchez de Madariaga); ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2016. -
Maja Miloš; Doktorat ; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ; ;
2. 16.9.2013. - 24.11.2015.
Slavica Bakić; Magisterij Etičko dvojbe menadžera i zdravstvenih djelatnika u ustanovama zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj ; Zdravstveni turizam; 24.11.2015.;
3. 24.4.2012. -
Gordan Bošković, prof.; Doktorat ; Biomedicina; ;
4. -
Sanja Ožić; Doktorat Utjecaj javnozdravstvenih intervencija na iznemoglost i osamljenost osoba starije životne dobi u gradu Rijeci. Inovacija modela aktivnog i zdravog starenja”; Zdravstveno i ekološko inžinjerstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 20.5.2018. - 23.5.2018.
17. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Menico Torchio između Jahra i Pottera: novi prilozi povijesti bioetike u Europi i europske bioetike (usmeno izlaganje)
2. 20.4.2018. - 21.4.2018.
25. međunarodni simpozij “Religija i politika" Islamski centar u Zagrebu, Zagreb Amir Muzur, Iva Rinčić: Bioetika i Katolička crkva: priča o jednom globalnom političkom projektu
3. 15.12.2016. - 17.12.2016.
Simpozij Hrvatskog filozofskog društva Čovjek u prostoru Zagreb, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Potter i prostor: prilog bioetičkom promišljanju međuodnosa okoliša, prostora i arhitekture
4. 14.10.2016. -
Stručni skup: Mandići - Obitelj koje je obilježilja epohu, Opatija, Hrvatska Iva Rinčić: Žene u obitelji Mandić Opatija, Hrvatska Iva Rinčić: Žene u obitelji Mandić
5. 5.10.2016. - 6.10.2016.
16. simpozij HAZU "Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja: stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci" Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Čovjek i životinja: optimiziranje odnosa u okviru bioetičkih standarda
6. 12.6.2015. -
EUROBIOACT International Conference: Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challenges Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Practical aspects of bioethics: some European and American View ? (usmeno izlaganje)
7. 12.6.2015. -
EUROBIOACT International Conference: Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challenges Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Practical aspects of bioethics: some European and American View ? (usmeno izlaganje)
8. 17.5.2015. - 20.5.2015.
14. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Iva Rinčić, Amir Muzur, Robert Doričić: Bioetika je (vrlo) privatna stvar Mali Lošinj, Hrvatska (usmeno izlaganje)
9. 12.12.2014. -
Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Više od krvi", Muzur, Amir i Iva Rinčić. “Povijest i etika dobrovoljnog darivanja krvi” Rijeka, Hrvatska Muzur, Amir i Iva Rinčić. “Povijest i etika dobrovoljnog darivanja krvi” (usmeno izlaganje)
10. 20.6.2014. - 21.6.2014.
Četvrti međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe Sarajevo, Bosna i Hercegovina Amir Muzur, Iva Rinčić: „Bosanska bioetika“: teorijska mogućnost i praktične reperkusije(usmeno izlaganje)
11. 18.5.2014. - 21.5.2014.
13. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Van Rensselaer Potter (1911.-2001.): prilog istraživanju života i intelektualne evolucije „očuha“ bioetike (usmeno izlaganje)
12. 9.5.2014. -
Riječki dani bioetike: Etika u znanstvenom istraživanju Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Plagijat, politika, znanost, sport: pokušaji forsiranih (?) paralela (usmeno izlaganje)
13. 8.5.2014. - 8.5.2014.
CAPACITY BUILDING WORKSHOP ON STUCTURAL CHANGE, genderSTE: Science, Technology, Environment COST Action TA1201 Iva Rinčić: COST Targeted Network TN1201 and genderSTE (usmeno izlaganje)
14. 28.3.2014. - 29.3.2014.
6. dani Andrije Štampara Slavonski Brod, Hrvatska Muzur, Iva Rinčić: Finderle, Švalba, Blečić, Bakašun: riječka kaskada Štamparova slapa (usmeno izlaganje)
15. 28.11.2013. - 30.11.2013.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Zagreb, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Integrativno mišljenje i njegovi neprijatelji (usmeno izlaganje)
16. 28.11.2013. - 30.11.2013.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Zagreb, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Integrativna, integrirana ili integrirajuća bioetika?(usmeno izlaganje)
17. 6.12.2012. -
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva (III), Simpozij Medicina, društvo, čovjek: Živost kritike Ivana Illicha (1926.-2002.), deset godina nakon njegove smrti, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić: U potrazi za izgubljenim Ivanom Illichem: problem (de)konstrukcije obiteljske povijesti (usmeno izlaganje)
18. - 5.10.2013.
16th European Health Forum Gastein (Young Gastein Session), Resilient and Innovative Health Systems for Europe, Bad Hofgastein, Austrija Iva Rinčić, Amir Muzur: Investing in mental health - Establishing National Centre for Higher Education of the Deaf in Rijeka (Croatia) (poster)
19. - 22.5.2013.
12. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: O sudbini ideja: od bioetike do nacionalnog centra za obrazovanje gluhih (usmeno izlaganje)
20. - 22.5.2013.
12. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Bioetika je rođena petnaest dana ranije: Fritz Jahr i prvi spomenu bioetike u prosincu 1926. (usmeno izlaganje)
21. - 1.1.2013.
Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici XIV, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Zasluge bečkog Društva južnih željeznica (Südbahngesellschaft) za razvitak kvarnerskog zdravstvenog turizma i medicine (usmeno izlaganje)
22. - 6.10.2012.
15th European Health Forum Gastein – Young Forum, Crisis and Opportunity – Health in the Age of Austeritiy, Bad Hofgastein, Austrija Iva Rinčić, Amir Muzur: Let us listen to the non-hearing! (poster)
23. - 25.9.2012.
9. ISCB konferencija Globalna i dubina bioetika – Od nove medicinske etike do integrativne bioetikeU spomen na prof. dr. Ivana Šegotu/9th ISCB conference Global and Deep Bioethics – From New Medical Ethics to the Integrative Bioethics. Due to the memory of prof. Ivan Šegota, Rijeka, Hrvatska. Iva Rinčić: From a deaf type setter to National Centre for Higher Education of the Deaf and Hard-of-Hearing: How one more idea of Ivan Šegota grew into institutional strategy (usmeno izlaganje)
24. - 26.5.2012.
Treći međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Amir Muzur, Iva Rinčić: Ljudski mozak na putu od subjekta prema objektu biotehnoloških procesa (usmeno izlaganje)
25. - 26.5.2012.
Treći međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Iva Rinčić, Amir Muzur: Može li se genetičko testiranje smatrati biotehnologijom? (usmeno izlaganje
26. - 11.5.2012.
14. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Prefiks „bio“ i (ne)opravdanje bioetike (usmeno izlaganje)
27. - 1.1.2012.
1927 – Die Geburt der Bioethik in Halle (Saale) durch den protestantischen Theologen Fritz Jahr (1895-1953), Halle, Njemačka. Amir Muzur, Iva Rinčić: Epistemological, political, and cultural implications of the discovery of Fritz Jahr’s work (usmeno izlaganje)
28. - 18.5.2011.
10. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Ignaz Bregenzer (1844.-1906.): preliminarni prilozi životopisu autora Životinjske etike (Thier-Ethik, 1894.) (usmeno izlaganje)
29. - 14.5.2011.
13. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Od bioetičara - učenika do bioetičara - učitelja: pijetizam i edukacija u životu i djelu Fritza Jahra (usmeno izlaganje)
30. - 12.3.2011.
1st International Conference EUROBIONETHICS Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing an International Scholar's Network, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić: European bioethical institutionalisation in theory and practice (usmeno izlaganje)
31. - 13.2.2011.
1. hrvatski kongres duhovne psihijatrije (s međunarodnim sudjelovanjem), Depresija, suicid i patologija seksualnosti, Opatija, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić, Mirko Štifanić: Seksualnost i nasilje: prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolnosti u agresivnom ponašanju (usmeno izlaganje)
32. - 23.10.2010.
8. hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Religijske zajednice i sljedbe i nekonvencionalna medicina na Zapadu: problem ljudskih prava ili bioetike? (usmeno izlaganje)
33. - 19.6.2010.
4th Tensions of Europe Plenary Conference: Inventing Europe, Sofija, Bugarska (European Science Foundation, Foundation for the History of Technology, Bugarska akademija znanosti, Sveučilište Sv. Klement - Sofija) Iva Rinčić, Amir Muzur: The making of bioethics in South-East Europe (usmeno izlaganje)
34. - 19.5.2010.
9. lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Neurocriticizm: A Contrinution to the Study of the Etiology, Phenomenology and Ethics of the Use and Abuse of the Prefix 'Neuro? (usmeno izlaganje na engleskom)
35. - 19.5.2010.
9. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Fritz Jahr: prilozi za biografiju osnivača (europske) bioetike (usmeno izlaganje)
36. - 7.5.2010.
12. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur: Iva Rinčić: Sport i nasilje: prilog etičkim, sociologijskim i psihoneurobiologijskim razmatranjima (usmeno izlaganje)
37. - 27.11.2009.
Simpozij Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost (Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya), Zagreb, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Kerumizacija Hrvatske: kriza demokracija ili demokracija krize? (usmeno izlaganje)
38. - 20.5.2009.
8. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Antropologijska teorija Arnolda Gehlena. Prilog istraživanju bioetičkih institucija (usmeno izlaganje)
39. - 20.5.2009.
8. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Geni i kolektivno nesvjesno: izazov tezi o privatnosti podataka (usmeno izlaganje)
40. - 15.5.2009.
11. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur; Iva Rinčić: Pojedinac vs. Društvo: o nekim (vječno)upitnim formulacijama članka 3. Opće deklaracije o bioetici i ljudskim pravima UNESCO-a (usmeno izlaganje)
41. - 8.9.2008.
9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić Lerga: Bioethics of Handedness: From Evolution to Resolution (oral presenation)
42. - 8.9.2008.
9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Rinčić Lerga, Amir Muzur: The Dark Side of the Medal: Fifty Years of the Death of Rosalind Frankin (oral presenation)
43. - 8.9.2008.
World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Sorta Bilajac, Morana Brkljačić, Iva Rinčić Lerga, Gordana Pelčić, Anamarija Gjuran – Coha, Damir Herega, Ivan Šegota: Bioethics Education for Communication with Deaf Patients: First Croatian Experiences (oral presenation)
44. - 8.9.2008.
9th World Congress of Bioethics, Rijeka – Opatija, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: The Concept of Bioethical Institutionalisation in European Union (poster presenation)
45. - 24.5.2008.
Drugi međunarodni bioetički simpozij Integrativna bioetika i multikulturalnost, Sarajevo, BiH Iva Rinčić Lerga: Deset godina Konvencije o ljudskim pravima u biomedicini Vijeća Europe (1997.-2007.), Postignuća i perspektive (usmeno izlaganje)
46. - 16.5.2008.
10. Dani bioetike, Rijeka, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić Lerga: Etika i bioetika: sličnosti i razlike u odnosu prema pravu (usmeno izlaganje)
47. - 13.6.2007.
6. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetička uporišta korporativne društvene odgovornosti (usmeno izlaganje)
48. - 18.5.2007.
9. Dani bioetike u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetika i genetika: o kakvoj je sve odgovornosti moguće govoriti? (usmeno izlaganje)
49. - 12.5.2007.
Konferencija Komore medicinskih sestara, Opatija, Hrvatska (okrugli stol) Iva Rinčić Lerga, Morana Brkljačić, Iva Sorta – Bilajac: Sestrinstvo u Hrvatskoj: između vojnog i odvjetničkog modela
50. - 18.6.2004.
1st symposium of International Society for Clinical Bioethics Current issues in clinical bioethics with special reference to the issues of death and dying, Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Sociology of Death and Dying Significance within the (Clinical) Bioethics Contex (oral presentation)
51. - 16.6.2004.
3. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošin, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Bioetička problematika u kontekstu hrvatske integracijske politike (usmeno izlaganje)
52. - 15.5.2004.
Prvi simpozij o sindromu Down, Split, Hrvatska Iva Rinčić Lerga: Socijalni model u rehabilitaciji i pitanja seksualnosti osoba s Down sindromom (usmeno izlaganje)
53. - 24.9.2003.
12. Dani Frane Petrića, Međunarodni simpozij: Demokracija i etika, Cres, Hrvatska Iva Rinčić: Demokracija ili vladavina gena? (usmeno izlaganje
54. - 18.6.2003.
2. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Sociološke perspektive genetskog (ne)znanja (usmeno izlaganje)
55. - 28.9.2002.
11. dani Frane Petrića - Međunarodni simpozij Filozofija i tehnika, Cres, Hrvatska Iva Rinčić, Silvana Karačić: Primjena invazivnih i neinvazivnih postupaka kod neurovaskularnih zbivanja u mozgu (usmeno izlaganje
56. - 19.6.2002.
1. Lošinjski dani bioetike, Međunarodni simpozij Bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić: Medicina i ideologija – Aktualnost povijesnih pitanja (usmeno izlaganje)
57. - 18.2.2002.
Seventh International Tsukuba Bioethics Roundtable (TRT 7) Tsukuba Science City, Japan Ivan Šegota, Iva Rinčić: Bioethics and Informed Choice in Croatia (importance of Croatian experiences for Asia) (oral presenation)
58. -
SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
59. -
14. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: Bioetika: znanost ili religija? (usmeno izlaganje)
60. -
24. Dani Frane Petrića Cres, Hrvatska Doričić, Robert, Amir Muzur, Iva Rinčić: „Povijesni izvori kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernojadranskih lokalnih zajednica“ (usmeno izlaganje)
61. -
15. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Velika briga Vana Rensselaera Pottera: „populacijska bomba“ (usmeno izlaganje)
62. -
15. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj, Hrvatska Amir Muzur, Iva Rinčić: 'Ko je pot'er'o Pottera ili Kako su Washington i New York „ukrali“ bioetiku (usmeno izlaganje)
63. -
Europska bioetika na djelu – radionice bioetičkih standarda Rijeka, Hrvatska Iva Rinčić: Arhitektura u službi života: grad kao inkubator bioetičkih standarda (usmeno izlaganje)
64. -
5th Endendering International Conference: Engendering Habitat III. Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport Madrid, Španjolska Iva Rinčić, Amir Muzur: Engendering Bioethics: Framework, Scope and Limitations within Bioethical Standards Approach
65. -
17. Lošinjski dani bioetike,, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska Iva Rinčić, Amir Muzur: Recepcija ideja Fritza Jahra u Hrvatskoj i svijetu dvadeset godina nakon njihova otkrića (usmeno izlaganje)

Uredništva časopisa

1. - Časopis Sythesis Philosophica
http://hrcak.srce.hr/synthesis-philosophica
2. - European journal of bioehics Jahr
http://hrcak.srce.hr/jahr

Recenzije

1. 2013. Knjiga 'E-learning', urednici Petar Jandric i Damir Boras (2013): E-guidance: a new scenarion of innovation and help
2. 2013. Knjiga 'E-learning', urednici Petar Jandric i Damir Boras (2013): E-counsellors: a professional profile for the 21st century
3. 2013. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Izgubljeni u prijevodu/Filozofsko poimanje jezika kao odnosa nad odnosom
4. 2013. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Pismo Ivana Illicha hrvatskim liječnicima i pacijentima: Osveta povlaštene kaste
5. 2013. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Doživljaj slike tijela u kulturno-povijesnom i umjetničkom kontekstu
6. 2012. Synthesis Philosophica: Integrative Bioethics as a chance - A blueprint for ethical discussions?
7. 2011. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Bioetika i nasilje
8. 2011. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: The Beautiful Pain: Cosmetic surgery and the Embodiment of Pain
9. 2011. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: – Sport - zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih
10. 2011. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Socijalna podrška kod adolescenata s invliditetom
11. 2011. Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Bioetika i filozofija biologije
12. 2009. AMHA – acta medico – historica Adriatica: Medical Ethics in a Writing of Galen (Br. No. 25/2008.)
13. 2008. Synthesis Philosophica: The Barcelona Declaration - Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles
14. 2008. Synthesis Philosophica: The Hippocratic Oath - A Historical Perspective in Bioethical Education
15. RECENZIJE RUKOPISA

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 13.9.2013. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Pismo Ivana Illicha hrvatskim liječnicima i pacijentima: Osveta povlaštene kaste ; ;
2. 13.5.2013. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Doživljaj slike tijela u kulturno-povijesnom i umjetničkom kontekstu ; ;
3. 29.1.2013. - Knjiga 'E-learning', urednici Petar Jandric i Damir Boras (2013): E-gudiance: a new scenario of innovation and help ; ;
4. 25.1.2013. - Knjiga 'E-learning', urednici Petar Jandric i Damir Boras (2013): E-counsellors: a professional profile for the 21st century ; ;
5. 15.1.2013. - ahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Izgubljeni u prijevodu/Filozofsko poimanje jezika kao odnosa nad odnosom ; ;
6. 19.7.2012. - Synthesis Philosophica: Integrative Bioethics as a chance - A blueprint for ethical discussions? ; ;
7. 25.8.2011. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: The Beautiful Pain: Cosmetic surgery and the Embodiment of Pain; ;
8. 11.7.2011. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Bioetika i filozofija biologije ; ;
9. 12.6.2011. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Socijalna podrška kod adolescenata s invaliditetom ; ;
10. 7.6.2011. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: Bioetika i nasilje ; ;
11. 15.3.2011. - Jahr - Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini: – Sport - zaštitni čimbenik u suočavanju s rizičnim ponašanjima djece i mladih; ;
12. 19.2.2009. - AMHA – acta medico – historica Adriatica: Medical Ethics in a Writing of Galen ; ;
13. 6.12.2008. - Synthesis Philosophica: The Barcelona Declaration - Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles ; ;
14. 25.11.2008. - Synthesis Philosophica: The Hippocratic Oath - A Historical Perspective in Bioethical Education (25.11.2008.); ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet   potpredsjednica
2.
1.1.2014. -
Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Fakultet zdravstvenih studija   članica
3.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Hrvatska udruga hotelijera i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, (obrazovni programi za hotelske domaćice: Etika i komunikacijske vještine žene menadžerice i prodaju: Etika u hotelskom poslovanju)
 
4.
- 1.12.2011.
BIOETIKA - Sveučilište za treću životnu dob: Pobačaj ili kad politika doista odlučuje tko će preživjeti
Sveučilište u Rijeci  
5.
- 1.12.2010.
BIOETIKA - Sveučilište za treću životnu dob: Eugenika - genetika - etika; Povijest bioetike, Bioetika u Hrvatskoj
Sveučilište u Rijeci  
6.
-
STRUČNA PREDAVANJA (izvan skupova)
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 10.5.2012. - Detalji
14. riječki dani bioetike, Rijeka
2. 10.5.2012. - Detalji
14. riječki dani bioetike, Rijeka, Hrvatska
3. 16.5.2011. - Detalji
10. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj
4. 13.5.2011. - Detalji
13. riječki dani bioetike
Rijeka
5. 17.5.2010. - Detalji
9. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska
6. 6.5.2010. - Detalji
12. riječki dani bioetike, Rijeka, Hrvatska
7. 14.5.2009. - Detalji
11. riječki dani bioetike, Rijeka, Hrvatska,
8. - Detalji

Popularizacija znanosti

1. 12.12.2012. - Detalji
ZOSS Filmske večeri studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Gošća komentatorica: Iva Rinčić
2. 10.12.2012. - Detalji
Emisija Akademskih kvarat ure, Radio Rijeka, urednica Tatjana Sandalj

Uredništvo

1. 1.1.2014. - 1.1.2016. - Online glasnik ZAKon
urednica

Medijski nastupi

1. 31.5.2016. - Društvena mreža: Alergija i suvremeni život
Hrvatska televizija
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2013. - - Ravnateljica
Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - članica
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Aleksandar Abramov
2. 1.1.2011. - -
Članica Povjerenstva za izbor predstavnika i zamjenika predstavnika nastavnika i suradnika u Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta na katedrama temeljnih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i društvenih znanosti