dr. sc. Nebojša Zelić docent

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

prostorija : 426/IV
e-pošta : nzelic@ffri.hr
mobitel :

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Etika
preddiplomski studij filozofije
FFRi
suradnik
Norma sati: 30
- Filozofija politike
diplomski studij filozofije
FFRU
suradnik
Norma sati: 30
- Povijest političke filozofije II
preddiplomski i diplomski studij filozofije
DDRi
voditelj
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nebojša Zelić
Public Equality, Public Reason and Liberal Community
Anali Hrvatskog politološkog društva 12 49 - 66 - 2016.

2. Nebojša Zelič
Građansko prijateljstvo u modernim društvima
Malatesti, L., Prijić-Samaržija, S. i Baccarini, E. (ur.) Moralni, politički i društveni odgovori na društvene devijacije, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka 117 - 142 - 2016.

3. Nebojša Zelič, Nenad Smokrović, Vinko Kandžija
Model of Deliberative Democracy: Is It Appropriate for Western Balkans Area?
Kandžija, V. i Kumar, A. (ur.)Economic Integrations, Competition and Cooperation/ Integrations Economiques, Concurrence, et Cooperation. CEMAFI International, Universite Nice Sophia Antipolis 446 - 470 - 2016.

4. Nebojša Zelić
Is there a need for political liberalism to have an account of pre-overlapping consensus reasoning?
Filozofija i društvo XXV 69-84 - 2014. http://instifdt.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/05/05_Zelic_2014-1.pdf

5. Nebojša Zelić
„Alexis de Tocqueville“
Moderna politička teorija, (ur.) E. Kulenović - 2013.

6. Nebojša Zelić
„Political Liberalism, Natural Duty of Justice and Moral Duty of Civility“
Etica & Politica 14 214 - 238 - 2012.

7. Nebojša Zelić i Elvio Baccarini
„Rawlsova teorija pravednosti i pitanje istine“
Filozofska istraživanja 32 65 - 84 - 2011.

8. Nebojša Zelić i Snježana Prijić - Samaržija
“Overlappping Consensus: Normative Understanding and Doxastic Voluntarism“
Croatian Journal of Philosophy 9 101 - 115 - 2009.

9. Nebojša Zelić
„Javni um i pravo na pobačaj“
Politička misao 44 55 - 70 - 2007.

10. Nebojša Zelić
Politički liberalizam, zajednica i građansko prijateljstvo
Godišnjak za filozofiju

11. Nebojša Zelić
Genetic Interventions and Justice
Ethics and Politics