Doc.dr.sc. Olga Peloza dr.med., viši znanstveni suradnik

Medicinski fakultet Katedra za anatomiju

telefon : 00 385 51 651 166

ORCID
RESERCHER ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac 613 14 16

Obrazovanje

- Doktor medicine Opća medicina Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
- Magistar znanosti Biomedicina i zdravstvo Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Doktor znanosti Biomedicina i zdravstvo Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Docent Temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Izvanredni profesor Temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

- znanstveni novak-viši asistent Voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA i NEUROANATOMIJA Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Stomatologije; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Sestrinstva; voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Primaljstva; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Fizioterapije; mentor studentima preddiplomskih studija; rad na znanstveno-istraživačkim projektima Medicinski fakultet Rijeka
- znanstveni novak-asistent Voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA i NEUROANATOMIJA Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Stomatologije; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Sestrinstva; voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Primaljstva; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Fizioterapije; mentor studentima preddiplomskih studija; rad na znanstveno-istraživačkim projektima Medicinski fakultet Rijeka
- viši asistent Voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA i NEUROANATOMIJA Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Stomatologije; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Sestrinstva; voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Primaljstva; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Fizioterapije; mentor studentima preddiplomskih studija; rad na znanstveno-istraživačkim projektima Medicinski fakultet Rijeka
- docent Voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA i NEUROANATOMIJA Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Stomatologije; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Sestrinstva; voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Primaljstva; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Fizioterapije; mentor studentima preddiplomskih studija; rad na znanstveno-istraživačkim projektima Medicinski fakultet Rijeka
- izvanredni profesor Voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA  i NEUROANATOMIJA Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine i Stomatologije; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, voditelj predavanja  kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Sestrinstva; voditelj predavanja kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Primaljstva; voditelj seminara i vježbi kolegija ANATOMIJA Stručnog studija Fizioterapije; mentor studentima preddiplomskih studija; rad na znanstveno-istraživačkim projektima. Sudjelovanje u nastavi Poslijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo na kolegiju Epidemiološka istraživanja. Sudjelovanje u nastavi Poslijediplomskog spacijalističkog studija Interna medicina.

Članstva

- Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva
- International Federation of Associations of Anatomists
- European federation of Experimental Morphology
- Hrvatsko društvo anatoma, histologa i embriologa

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Anatomija
Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Anatomija
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Neuroanatomija
Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Anatomija
Stručni studij sestrinstva
medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Anatomija
Stručni studija primaljstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Anatomija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci.
voditelj
Norma sati:
- Epidemiološka istraživanja
Doktorski studij zdravstvenog i ekološkog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nastavnik
Norma sati: 6
- Interna medicina
Specijalistički poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Sveučlište u Rijeci, KBC Rijeka
nastavnik
Norma sati: 3

Mentor u završnim radovima

- Pojavnost statičkih bolesti stopala među stanovništvom Grada Rijeke
Dražen Vuković
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Rijeka
- Utjecaj indeksa tjelesne mase na koštanu masu procijenjenu ultrazvučnim mjerenjem petne kosti u žena
Nikolina Dobrotić
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
- Utjecaj životnih navika i kalcija iz prehrane na koštani status žena Grada Rijeke
Marina Abramović
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
- Metabolički status koštanog tkiva i prehambene navike u žena uključenih u projekt:"Vježbanjem i pravilnom prehranom u borbi protiv dijabetesa i osteoporoze"
Tina Mikleuš
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
- Uspješnost voditelja pri izvođenju vježbi protiv osteoporoze
Gregor Srdoč
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
- Utjecaj životnih navika i kalcija iz prehrane na koštani status žena Grada Rijeke
Marina Abramović
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka
- Procjena kvalitete zdravlja kod bolesnika koji se liječe u Thalassotherapija u Crikvenici
Andrea Car
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Rijeka

Gostujući nastavnik

1.1.2000. - 1.1.2008. Anatomija
Medicina
Medicinski fakultet u Mostaru
suradnik
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Topics in OsteoporosisOsteoporosis and Nutrition – Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women

Financiranje: Intech

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Perić Kačarević Ž, Grgić A, Šnajder D, Bijelić N, Belovari T, Cvijanović O, Blažičević V, Radić R
Different combinations of maternal and postnatal diet are reflected in changes of hepatic parenchyma and hepatic TNF-alpha expression in male rat offspring
Acta Histochemica 719-726 - 2017.

Q2

2. Perić Kačarević Ž, Šnajder D, Marić A, Bijelić N, Cvijanović O, Domitrović R, Radić R
High-fat diet induced changes in lumbar vertebra of the male rat offsprings
Acta Histochemica 118 711-721 - 2016. Crosbi

Q2

3. Zoričić Cvek, Sanja ; Bobinac, Dragica ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga
Pregradnja koštanog sustava
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 51 482-493 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788094

Q3

4. Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja ; Komen, Andrea ; Fužinac-Smojver, Ariana ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja
Prilog poznavanju komparativne anatomije cirkulacijskog sustava u kralježnjaka
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 51 511-517 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788098

Q3

5. Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ivaniš, Maja ; Đudarić, Luka ; Dolušić, Ivana ; Zoričić Cvek, Sanja, Bobinac, Dragica
Odnos između mineralne gustoće kosti i lipidnog statusa te antropometrijskih parametara u pacijenata s dislipidemijom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 51 530-536 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788099

Q3

6. Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Šantić, Veljko ; Sučec, Mihael ; Legović, Dalen ; Šestan, Branko
Primjena bioloških principa u pospješivanju cijeljenja i regeneracije zglobne hrskavice
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 51 494-502 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788097

Q3

7. Vladimir-Knežević S, Cvijanović O, Blažeković B, Kindl M, Štefan Bival M, Domitrović R.
Hepatoprotective effects of Micromeria croatica ethanolic extract against CCl4–induced liver injury in mice
BMC Complementary and Alternative Medicine 15 233 - 2015.

Q1

8. Domitrović R, Rashed K, Cvijanović O, Vladimir-Knežević S, Škoda M, Višnić A
Myricitrin exhibits antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice
Chemico-biological interactions 230 21-29 - 2015.

Q1

9. Zoričić Cvek S, Đudarić L, Cvijanović O, Marić I, Šantić V, Pilipović K, Smiljan Severinski N
Immunohistochemical study of the BMPs and their extracellular antagonists in osteoarthritic human knee joint
Periodicum Biologorum 117 45-51 - 2015.

Q3

10. Cvijanović O, Zoričić Cvek S, Gulan G, Šantić V, Đudarić L, Šoić-Vranić T, Nikolić M
The effect of age, anthropometric parameters, vertebral bone densitometry and ash density on iliac crest bone volume and microstructure
Periodicum biologorum 117 53-57 - 2015.

Q3

11. Cvijanović O, Bićanić N, Crnčević Orlić Ž, Klobučar Majanović S, Turk Wensveen T, Bubić I
Effect of statin therapy duration on bone turnover markers in dyslipidemic patients. Periodicum biologorum
Periodicum Biologorum 117 73-79 - 2015.

Q3

12. Domitrović R, Cvijanović O, Šušnić V, Katalinić N
Renoprotective mechanisms of chlorogenic acid in cisplatin-induced kidney injury
Toxicology 324 98-107 - 2014.

Q1

13. Dujmović, Mihela ; Krešić, Greta ; Mandić, Milena ; Kenjerić, Daniela ; Cvijanović, Olga
Changes in Dietary Intake and Body Weight in Lactating and Non-Lactating Women : Prospective Study in Northern Coastal Croatia
Collegium antropologicum 38 179-187 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713644

Q2

14. Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Fužinac-Smojver, Ariana ; Ćelić, Tanja ; Martinović, Danijela
Osnove biologije koštanog tkiva
Medicina Fluminensis 50 21-38 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692464

Q3

15. Bobinac, Dragica ; Marinović, Marin ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Marić, Ivana ; Španjol, Josip ; Cicvarić, Tedi
Microstructural alterations of femoral head articular cartilage and subchondral bone in osteoarthritis and osteoporosis
Osteoarthritis and cartilage 21 1724-1730 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652068

Q1

16. Nikolić M, Bajek S, Glibotić- Krešina H, Krešina S, Šoić-Vranić T, Ilić M, Bajek M, Dadić Hero E, Cvijanović O
Muscle loss in aging population
Periodicum biologorum 115 505-509 - 2013.

Q3

17. Domitrović, Robert ; Cvijanović, Olga ; Pernjak- Pugel, Ester ; Škoda, Marko ; Mikelić, Lorena ; Crnčević-Orlić, Željka
Berberine exerts nephroprotective effect against cisplatin-induced kidney damage through inhibition of oxidative/nitrosative stress, inflammation, autophagy and apoptosis
Food and chemical toxicology 62 397-406 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636469

Q2

18. Domitrović, Robert ; Cvijanović, Olga ; Pernjak Pugel, Ester ; Blagojević Zagorac, Gordana ; Mahmutefendić, Hana ; Škoda, Marko
Luteolin ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity in mice through inhibition of platinum accumulation, inflammation and apoptosis in the kidney
Toxicology 310 115-123 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=579505

Q1

19. Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Šantić, Veljko ; Marić, Ivana ; Crnčević- Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
Expression of the BMP -2, -4 and -7 and their Antagonists Gremlin, Chordin, Noggin and Follistatin during Ectopic Osteogenesis
Collegium antropologicum 37 1291-1298 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684910

Q2

20. Domitrović, Robert ; Škoda, Marko ; Vasiljev Marchesi, Vanja ; Cvijanović, Olga ; Pernjak Pugel, Ester ; Bival Štefan, Maja
Rosmarinic acid ameliorates acute liver damage and fibrogenesis in carbon tetrachloride-intoxicated mice
Food and chemical toxicology 51 370-378 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=589820

Q1

21. Domitrović, Robert ; Jakovac, Hrvoje ; Vasiljev Marchesi, Vanja ; Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Tadić, Žarko ; Romić, Željko ; Rahelić, Dario
Differential hepatoprotective mechanisms of rutin and quercetin in carbon tetrachloride-intoxicated BALB/cN mice
Acta pharmacologica Sinica 33 1260-1270 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523845

Q2

22. Vukelić Šarunić, Alenka ; Cvijanović, Olga ; Đudarić, Luka ; Denona, Branko ; Vukelić, Lucian ; Bobinac, Dragica ; Finderle, Aleks
The Influence of Clinical and Anthropometric Parameters on the Serum Levels of the Endothelin-1 in Pregnant Women and their Newborns
Collegium antropologicum 36 395-400 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588227

Q2

23. Bajek, Snježana ; Nikolić, Marina ; Šoić-Vranić, Tamara ; Bajek, Goran ; Cvijanović, Olga ; Starčević- Klasan, Gordana
Influence of hyperbaric oxygen treatment on myogenic transcriptional factors of denervated rat muscle
Collegium antropologicum 36 167-172 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=671802

Q2

24. Šoša, Ivan ; Strenja-Linić, Ines ; Bajek, Snježana ; Cuculić, Dražen ; Crnčević-Orlić, Željka ; Grubešić, Aron ; Cvijanović, Olga ; Bosnar, Alan
Corticosteroids provoke acute endothelial injury - An ideal ground for thrombosis in multiple sclerosis
Journal of biological regulators & homeostatic agents 26 131-134 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=590818

Q2

25. Ledić, Darko ; Šoša, Ivan ; Strenja Linić, Ines ; Cvijanović, Olga ; Kovačević, Miljenko ; Desnica, Andrej ; Baniček, Ivanka
Vomiting as a reliable sign of concussion
Medical hypotheses 78 23-25 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551996

Q2

26. Šoša I, Cvijanović O, Ćelić T, Cuculić D, Crnčević-Orlić Ž, Vukelić L, Zoričić Cvek S, Đudarić L, Bosnar A, Bobinac
Hepatoregenerative role of bone morphogenetic protein-9
Medical Science Monitor 17 HY33-35 - 2011.

Q2

27. Vukelić, Lucian ; Šoša, Ivan ; Cvijanović, Olga ; Mađarević, Tomislav ; Jotanović, Zdravko ; Vukelić Šarunić, Alenka ; Štifter, Sanja ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Šestan, Branko ; Bobinac, Dragica
Correlation of Endothelin-1 mRNA Expression and Bone Structure in Advanced Osteoarthritis
Medical hypotheses 77 927-929 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529221

Q2

28. Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Mičović, Vladimir ; Bobinac, Dragica ; Crnčević-Orlić, Željka ; Malatestinić, Giulia
Effect of Menopause, Anthropometry, Nutriton and Lifestyle on Bone Status of Women in the Northern Mediterranean
West indian medical journal 59 494-502 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459684

Q3

29. Cvijanović, Olga ; Zoričić Cvek, Sanja ; Fužinac-Smojver, Ariana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Dobrotić, Nikolina ; Lukežić, Mateja ; Bušljeta, Lara Bobinac, Dragica
Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvantitativnog ultrazvuka petne kosti u žena Grada Rijeke
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 46 191-196 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459674

Q3

30. Cvijanović, Olga ; Lekić, Andrica ; Nikolić, Marina ; Arbanas, Juraj ; Bobinac, Dragica
Bone Quality Assessment in Individuals of Different Age, Gender and Body Constitution
Collegium antropologicum 34 161-168 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458598

Q2

31. Arbanas, Juraj ; Starčević Klasan, Gordana ; Nikolić, Marina ; Cvijanović, Olga ; Malnar, Daniela
Immunohistochemical Analysis of the Human Psoas Major Muscle with Regards to the Body Side and Aging
Collegium antropologicum 34 169-173 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457719

Q2

32. Nikolić, Marina ; Šoić Vranić, Tamara ; Arbanas, Juraj ; Cvijanović, Olga ; Bajek, Snježana
Muscle loss in elderly
Collegium antropologicum 34 105-108 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812635

Q2

33. Crnčević Orlić, Željka ; Turk, Tamara ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Štimac, Davor ; Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Ilić Tomaš, Maja ; Jurišić-Eržen, Dubravka ; Licul, Vanja ; Bobinac, Dragica
How activity of inflammatory bowel disease influences bone loss
Journal of clinical densitometry 13 36-42 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446707

Q1

34. Krešić, Greta ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Ivezić, Goran
The effect of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students
Collegium antropologicum 33 1047-1056 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459713

Q2

35. Starčević-Klasan, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Peharec, Stanislav ; Zulle, Miljenka ; Arbanas, Juraj ; Ivančić Jokić, Nataša ; Bakarčić, Danko ; Malnar-Dragojević, Daniela ; Bobinac, Dragica
Anthropometric Parameters as Predictors for Iliopsoas Muscle Strength in Healthy Girls and in Girls with Adolescent Idiopathic Scoliosis
Collegium Antropologicum 32 461-466 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380856

Q2

36. Ostojić, Zdenko ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica ; Zoričić, Sanja ; Šoša, Ivan ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Mihelić, Radovan ; Ostojić, Ljerka ; Petrović, Pavao
Razlike između kralješka i bočne kosti prema dobi i spolu : Histomorfometrijska studija na populaciji obalnog pojasa Hrvatske
Collegium Antropologicum 30 49-54 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244224

Q2

37. Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica ; Zoričić, Sanja ; Ostojić, Zdenko ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Ostojić, Ljerka
Age- and region-dependent changes in human lumbar vertebral bone : a histomorphometric study
Spine 29 2370-2375 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=166953

Q1

38. Zoričić, Sanja ; Bobinac, Dragica ; Lah, Boris ; Marić, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Bajek, Snježana ; Golubović, Vesna ; Mihelić, Radovan
Study of the healing process after transplantation of pasteurized bone grafts in rabbits
Acta medica Okayama 56 121-128 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=166894

Q2

Znanstvene knjige

1.
Cvijanović, Olga; Žeželj, Sandra Pavičić; Lukanović, Silvija; Bićanić, Nenad; Domitrović, Robert; Bobinac, Dragica; Orlić, Željka Crnčević;
Osteoporosis and Nutrition—Nutrition, Anthropometry and Bone Mineral Density in Women
- 2013.

Kongresna priopćenja

1.
Đudarić, Luka ; Roth, Sandor ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Unusual shapes of lateral plica in adolescents Poster 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Hungary - 3.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838930
2.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Pavlinić Prokurica, Iva
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob Predavanje Nutricionizam i dijetetika 2016. 1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb, Hrvatska - 11.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821792
3.
Šangulin, Morana ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
Koštani status u bolesnika sa šećernom bolesti Predavanje International Student Congress ISC 2016 Graz, Austria - 28.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825533
4.
Šangulin, Morana ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
Koštani status u bolesnika sa šećernom bolesti Predavanje International Student Congress ISC 2016 Graz, Austria - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825533
5.
Šangulin, Morana ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
Koštani status u bolesnika sa šećernom bolesti Predavanje International Student Congress ISC 2016 Graz, Austria - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825533
6.
Đudarić, Luka ; Roth, Sandor ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Unusual shapes of lateral plica in adolescents Poster 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Hungary - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838930
7.
Đudarić, Luka ; Roth, Sandor ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Unusual shapes of lateral plica in adolescents Poster 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Budapest, Hungary - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838930
8.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Pavlinić Prokurica, Iva
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob Predavanje Nutricionizam i dijetetika 2016. 1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821792
9.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Pavlinić Prokurica, Iva
Povezanost prehrambenih masti i lipidnog statusa kod žena s obzirom na dob Predavanje Nutricionizam i dijetetika 2016. 1.međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821792
10.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Mika, Frano ; Crnković Milić, Izabel ; Cvijanović, Olga ; Linšak, Željko ; Mićović, Vladimir
Association between body mass indeks and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers. Poster 15th International Nutrition & Diagnostic Conference Prague, Czech Republic - 8.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812078
11.
Đudarić, L ; Arbanas, J ; Cvijanović, O ; Zoričić Cvek, S ; Bobinac, D
Variations of the renal and testicular arteries Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 20.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777069
12.
Arbanas, J ; Đudarić, L ; Cvijanović, O ; Fužinac- Smojver, A ; Bobinac, D
Anatomical variation of the biceps brachii and brachialis muscles inervation Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 20.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777066
13.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Mika, Frano ; Crnković Milić, Izabel ; Cvijanović, Olga ; Linšak, Željko ; Mićović, Vladimir
Association between body mass indeks and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers. Poster 15th International Nutrition & Diagnostic Conference Prague, Czech Republic - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812078
14.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Mika, Frano ; Crnković Milić, Izabel ; Cvijanović, Olga ; Linšak, Željko ; Mićović, Vladimir
Association between body mass indeks and total body fat on serum vitamin D status in sedentary group of Croatian workers. Poster 15th International Nutrition & Diagnostic Conference Prague, Czech Republic - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812078
15.
Đudarić, L ; Arbanas, J ; Cvijanović, O ; Zoričić Cvek, S ; Bobinac, D
Variations of the renal and testicular arteries Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777069
16.
Arbanas, J ; Đudarić, L ; Cvijanović, O ; Fužinac- Smojver, A ; Bobinac, D
Anatomical variation of the biceps brachii and brachialis muscles inervation Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777066
17.
Đudarić, L ; Arbanas, J ; Cvijanović, O ; Zoričić Cvek, S ; Bobinac, D
Variations of the renal and testicular arteries Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777069
18.
Arbanas, J ; Đudarić, L ; Cvijanović, O ; Fužinac- Smojver, A ; Bobinac, D
Anatomical variation of the biceps brachii and brachialis muscles inervation Poster 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Bratislava, Slovačka - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777066
19.
O. Cvijanović, Ž. Perić Kačarević, D. Šnajder, Ž. Crnčević Orlić, R. Radić
Analiza koštanog tkiva u potomaka štakora ovisno o prehrani s visokim safržajem zasićenih masnih kiselina oralna prezentacija 8. Hrvatski kongres o osteoporozi Rovinj, hotel Park - 13.11.2014.
20.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Domitrović, Robert ; Bićanić, Nenad ; Bobinac, Dragica
Bone Morphogenetic Protein-9 Expression in Acute Liver Injury Poster International BMP Conference Berlin, Njemačka - 20.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820318
21.
Olga Cvijanovic, Zeljka Crncevic Orlic, Robert Domitrovic, Nenad Bicanic and Dragica Bobinac
Bone Morphogenetic Protein-9 Expression in Acute Liver Injury poster 10th International BMP Conference Berlin, Njemačka - 16.9.2014.
22.
Pavičić Žeželj, Sandra, Kenđel Jovanović, Gordana ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Cvijanović, Olga
Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain –Littoral County Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702930
23.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
rhBMP-7 treated IRBR implants on rat calvarial defects Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702874
24.
Cvijanović, Olga ; Bazdulj, Edo ; Šestan, Branko ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica ; Crnčević Orlić, Željka
Micro-CT Parameters of the Tibial plateaus in Relation to Endothelin-1 Serum Levels in Patients with End-Stage of the Osteoarthritis Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713152
25.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; , Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
BMPs and their antagonists in development and growth of human knee joint osteophytes Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713151
26.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Cuculić, Dražen ; Pilipović, Kristina, Nikolić M, Fužinac Smojver A, Ćelić T, Bobinac D
Histomorphology of the ectopicaly induced bone morphogenesis Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka - Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713156
27.
Cvijanović, Olga ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Vukelić, Iva ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
The Effect of the Anthropometric Parameters, Age, Vertebral Bone Densitometry and Ash Density on Iliac Crest's Bone Volume and Microstructure Poster International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 29.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713153
28.
Cvijanović, Olga ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Vukelić, Iva ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
The Effect of the Anthropometric Parameters, Age, Vertebral Bone Densitometry and Ash Density on Iliac Crest's Bone Volume and Microstructure Poster International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 27.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713153
29.
Cvijanović, Olga ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Vukelić, Iva ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
The Effect of the Anthropometric Parameters, Age, Vertebral Bone Densitometry and Ash Density on Iliac Crest's Bone Volume and Microstructure Poster International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 27.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713153
30.
Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Blažeković, Biljana ; Kindl, Marija ; Bival Štefan, Maja ; Domitrović, Robert
Micromeria croatica ethanolic extract reduces inflammation, oxidative stress and fibrosis in CCl4-induced mouse liver injury Poster 14th International Conference on Oxidative Stress Reduction, Redox States & Antioxidants Pariz, Francuska - 13.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722620
31.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Materljan, Eris
Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob. Poster 6.th hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem ; 6.th croatian obesity congress with international participation Šibenik, Hrvatska - 11.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812319
32.
Cvijanović, Olga ; Perić Kačarević, Željka ; Šnajder, Darija ; Marić, Anđela ; Bijelić, Nikola ; Radić, Radivoje
Utjecaj faktora nekroze tumora-? (TNF-?) i interleukina-6 (IL-6)na kvalitetu kosti potomaka štakora hranjenih zasićenim masnim kiselinama Poster 6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 11.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820324
33.
O. Cvijanović, Ž. Perić Kačarević, D. Šnajder, A. Marić, N. Bijelić i R. Radić
Utjecaj faktora nekroze tumora-? (TNF-?) i interleukina-6 (IL-6) na kvalitetu kosti štakora poster 6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Solaris Resort, Knjiga sažetaka str. 85 - 9.5.2014.
34.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga
Expression of osteoinductive proteins and their inhibitors during osteogenesis Predavanje 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY „ALBERT EINSTEIN“, OPATIJA, CROATIA Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695128
35.
Domitrović, Robert ; Gobin, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Pernjak-Pugel, Ester ; Škoda, Marko ; Mikelić, Lorena
Nephroprotective effect of alkaloid berberine against cisplatin-induced kidney damage in mice Poster 3rd Biotechnology World Congress Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati - 12.2.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694860
36.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Materljan, Eris
Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob. Poster 6.th hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem ; 6.th croatian obesity congress with international participation Šibenik, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812319
37.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Kenđel Jovanović, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Materljan, Eris
Utjecaj raznovrsnosti prehrane i tjelesne aktivnosti na varijabilitet pretilosti u djece s obzirom na dob. Poster 6.th hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem ; 6.th croatian obesity congress with international participation Šibenik, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812319
38.
Pavičić Žeželj, Sandra, Kenđel Jovanović, Gordana ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Cvijanović, Olga
Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain –Littoral County Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702930
39.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
rhBMP-7 treated IRBR implants on rat calvarial defects Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702874
40.
Pavičić Žeželj, Sandra, Kenđel Jovanović, Gordana ; Dragaš Zubalj, Nataša ; Cvijanović, Olga
Impact of Nutrition and Physical Activity on the Variability of Obesity in Children of the Mountain –Littoral County Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702930
41.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Cuculić, Dražen ; Pilipović, Kristina, Nikolić M, Fužinac Smojver A, Ćelić T, Bobinac D (luka.dudaric@medri.uniri.hr)
Histomorphology of the ectopicaly induced bone morphogenesis Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702888
42.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
rhBMP-7 treated IRBR implants on rat calvarial defects Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702874
43.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Cuculić, Dražen ; Pilipović, Kristina, Nikolić M, Fužinac Smojver A, Ćelić T, Bobinac D
Histomorphology of the ectopicaly induced bone morphogenesis Poster 6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka - Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713156
44.
Cvijanović, Olga ; Bazdulj, Edo ; Šestan, Branko ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica ; Crnčević Orlić, Željka
Micro-CT Parameters of the Tibial plateaus in Relation to Endothelin-1 Serum Levels in Patients with End-Stage of the Osteoarthritis Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713152
45.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; , Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
BMPs and their antagonists in development and growth of human knee joint osteophytes Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713151
46.
Cvijanović, Olga ; Bazdulj, Edo ; Šestan, Branko ; Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica ; Crnčević Orlić, Željka
Micro-CT Parameters of the Tibial plateaus in Relation to Endothelin-1 Serum Levels in Patients with End-Stage of the Osteoarthritis Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713152
47.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; , Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina
BMPs and their antagonists in development and growth of human knee joint osteophytes Predavanje International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713151
48.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga
Expression of osteoinductive proteins and their inhibitors during osteogenesis Predavanje 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY „ALBERT EINSTEIN“, OPATIJA, CROATIA Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695128
49.
Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga
Expression of osteoinductive proteins and their inhibitors during osteogenesis Predavanje 6th INTERNATIONAL CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY „ALBERT EINSTEIN“, OPATIJA, CROATIA Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695128
50.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Domitrović, Robert ; Bićanić, Nenad ; Bobinac, Dragica
Bone Morphogenetic Protein-9 Expression in Acute Liver Injury Poster International BMP Conference Berlin, Njemačka - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820318
51.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Domitrović, Robert ; Bićanić, Nenad ; Bobinac, Dragica
Bone Morphogenetic Protein-9 Expression in Acute Liver Injury Poster International BMP Conference Berlin, Njemačka - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820318
52.
Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Blažeković, Biljana ; Kindl, Marija ; Bival Štefan, Maja ; Domitrović, Robert
Micromeria croatica ethanolic extract reduces inflammation, oxidative stress and fibrosis in CCl4-induced mouse liver injury Poster 14th International Conference on Oxidative Stress Reduction, Redox States & Antioxidants Pariz, Francuska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722620
53.
Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Blažeković, Biljana ; Kindl, Marija ; Bival Štefan, Maja ; Domitrović, Robert
Micromeria croatica ethanolic extract reduces inflammation, oxidative stress and fibrosis in CCl4-induced mouse liver injury Poster 14th International Conference on Oxidative Stress Reduction, Redox States & Antioxidants Pariz, Francuska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722620
54.
Domitrović, Robert ; Gobin, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Pernjak-Pugel, Ester ; Škoda, Marko ; Mikelić, Lorena
Nephroprotective effect of alkaloid berberine against cisplatin-induced kidney damage in mice Poster 3rd Biotechnology World Congress Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694860
55.
Domitrović, Robert ; Gobin, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Pernjak-Pugel, Ester ; Škoda, Marko ; Mikelić, Lorena
Nephroprotective effect of alkaloid berberine against cisplatin-induced kidney damage in mice Poster 3rd Biotechnology World Congress Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694860
56.
Cvijanović, Olga ; Perić Kačarević, Željka ; Šnajder, Darija ; Marić, Anđela ; Bijelić, Nikola ; Radić, Radivoje
Utjecaj faktora nekroze tumora-? (TNF-?) i interleukina-6 (IL-6)na kvalitetu kosti potomaka štakora hranjenih zasićenim masnim kiselinama Poster 6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820324
57.
Cvijanović, Olga ; Perić Kačarević, Željka ; Šnajder, Darija ; Marić, Anđela ; Bijelić, Nikola ; Radić, Radivoje
Utjecaj faktora nekroze tumora-? (TNF-?) i interleukina-6 (IL-6)na kvalitetu kosti potomaka štakora hranjenih zasićenim masnim kiselinama Poster 6. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820324
58.
Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Modern aspects of continuous anatomy education Predavanje 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Ankara, Turska - 1.7.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585626
59.
Šain, Ivana ; Jakovac, Hrvoje ; Vasiljev Marchesi, Vanja ; Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Tadić, Žarko ; Domitrović, Robert
Differential hepatoprotective mechanisms of rutin and quercetin in carbon tetrachloride-intoxicated BALB/cN mice Poster FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 16.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584948
60.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Expression of rectoptor activator of nuclear factor – kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection Poster ECTS 2012 Štokholm, Švedska - 23.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654705
61.
Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Marić, Ivana ; Bazdulj, Edo ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Expression of rectoptor activator of nuclear factor – kappa B ligand and its receptor is associated with T lymphocytes in acute kidney rejection Poster ECTS 2012 Štokholm, Švedska - 20.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654705
62.
Šain, Ivana ; Jakovac, Hrvoje ; Vasiljev Marchesi, Vanja ; Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Tadić, Žarko ; Domitrović, Robert
Differential hepatoprotective mechanisms of rutin and quercetin in carbon tetrachloride-intoxicated BALB/cN mice Poster FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584948
63.
Šain, Ivana ; Jakovac, Hrvoje ; Vasiljev Marchesi, Vanja ; Vladimir-Knežević, Sanda ; Cvijanović, Olga ; Tadić, Žarko ; Domitrović, Robert
Differential hepatoprotective mechanisms of rutin and quercetin in carbon tetrachloride-intoxicated BALB/cN mice Poster FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584948
64.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
VAŽNOST PREHRANE U PREVENCIJI OSTEOPOROZE KOD ŽENA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI Poster Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija, Croatia - 12.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812749
65.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, I ; Bobinac, Dragica ; Klobučar Majanović, Sanja
Utjecaj dužine liječenja statinima na metabolizam kostiju kod pacijenata s dislipidemijom Poster 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 2.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=553215
66.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, Ivan ; Bobinac, Dragica ; Klobučar, Sanja
UTJECAJ VREMENA TRAJANJA TERAPIJE STATINIMA NA KOŠTANI METABOLIZAM U BOLESNIKA S DISLIPIDEMIJOM Poster 5. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 29.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742541
67.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, Ivan ; Bobinac, Dragica ; Klobučar, Sanja
UTJECAJ VREMENA TRAJANJA TERAPIJE STATINIMA NA KOŠTANI METABOLIZAM U BOLESNIKA S DISLIPIDEMIJOM Poster 5. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 29.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742541
68.
Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Krešić, Greta ; Cvijanović, Olga
Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County Poster 7th International Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 23.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625256
69.
Đudarić, Luka ; Vlahović, Hrvoje ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Hyperpneumatization of the skull bones Predavanje 3rd International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Maribor, Slovenija - 24.7.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=521559
70.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Šantić, Veljko ; Šestan, Branko
BMPS and BMPS antagonists' expression in normal and osteoarthritic synovial membrane Poster 3rd Joint Meeting of the European Calcified Tissue Society & the International Bone and Mineral Society Atena, Grčka - 11.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513069
71.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Šantić, Veljko ; Šestan, Branko
BMPS and BMPS antagonists' expression in normal and osteoarthritic synovial membrane Poster 3rd Joint Meeting of the European Calcified Tissue Society & the International Bone and Mineral Society Atena, Grčka - 7.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513069
72.
Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Šantić, Veljko ; Šestan, Branko
BMPS and BMPS antagonists' expression in normal and osteoarthritic synovial membrane Poster 3rd Joint Meeting of the European Calcified Tissue Society & the International Bone and Mineral Society Atena, Grčka - 7.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513069
73.
Cvijanović, Olga ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Starčević Klasan, Gordana ; Smojver Fužinac, Ariana ; Arbanas, Juraj ; Đudarić, Luka ; Lulić Drenjak, Jasna ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja.
Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status Predavanje 6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj, Hrvatska - 3.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529757
74.
Cvijanović, Olga ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Starčević Klasan, Gordana ; Smojver Fužinac, Ariana ; Arbanas, Juraj ; Đudarić, Luka ; Lulić Drenjak, Jasna ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja
UTJECAJ PREHRANE, HORMONSKOG STATUSA I ANTROPOMETRIJE NA KOŠTANI STATUS Predavanje 6. Hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742536
75.
Cvijanović, Olga ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Starčević Klasan, Gordana ; Smojver Fužinac, Ariana ; Arbanas, Juraj ; Đudarić, Luka ; Lulić Drenjak, Jasna ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja
UTJECAJ PREHRANE, HORMONSKOG STATUSA I ANTROPOMETRIJE NA KOŠTANI STATUS Predavanje 6. Hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742536
76.
Cvijanović, Olga ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Starčević Klasan, Gordana ; Smojver Fužinac, Ariana ; Arbanas, Juraj ; Đudarić, Luka ; Lulić Drenjak, Jasna ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja.
Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status Predavanje 6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529757
77.
Cvijanović, Olga ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Starčević Klasan, Gordana ; Smojver Fužinac, Ariana ; Arbanas, Juraj ; Đudarić, Luka ; Lulić Drenjak, Jasna ; Crnčević Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica ; Zoričić Cvek, Sanja.
Ujecaj prehrane, hormonskog statusa i antropometrije na koštani status Predavanje 6. hrvatski i 1. regionalni kongres o osteoporozi Rovinj, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529757
78.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, I ; Bobinac, Dragica ; Klobučar Majanović, Sanja
Utjecaj dužine liječenja statinima na metabolizam kostiju kod pacijenata s dislipidemijom Poster 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=553215
79.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, Ivan ; Bobinac, Dragica ; Klobučar, Sanja
Učinak vremena trajanja terapije statinima na koštani metabolizam dislipidemičnih bolesnika Poster 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Republika Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551949
80.
Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka ; Bićanić, Nenad ; Ćelić, Tanja ; Šoša, Ivan ; Bobinac, Dragica ; Klobučar, Sanja
Učinak vremena trajanja terapije statinima na koštani metabolizam dislipidemičnih bolesnika Poster 5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula, Republika Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551949
81.
Đudarić, Luka ; Vlahović, Hrvoje ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Hyperpneumatization of the skull bones Predavanje 3rd International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Maribor, Slovenija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=521559
82.
Đudarić, Luka ; Vlahović, Hrvoje ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Hyperpneumatization of the skull bones Predavanje 3rd International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Maribor, Slovenija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=521559
83.
Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Krešić, Greta ; Cvijanović, Olga
Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County Poster 7th International Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625256
84.
Kenđel Jovanović, Gordana ; Pavičić Žeželj, Sandra ; Krešić, Greta ; Cvijanović, Olga
Association of dietary habits and dietary fats to obesity and blood lipid profile in women of Primorsko-Goranska County Poster 7th International Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=625256
85.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
VAŽNOST PREHRANE U PREVENCIJI OSTEOPOROZE KOD ŽENA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI Poster Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija, Croatia - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812749
86.
Pavičić Žeželj, Sandra ; Cvijanović, Olga ; Crnčević Orlić, Željka
VAŽNOST PREHRANE U PREVENCIJI OSTEOPOROZE KOD ŽENA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI Poster Treći međunarodni stručno - znanstveni simpozij o osteoporozi Opatija, Croatia - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812749
87.
Arbanas, Juraj ; Starčević Klasan, Gordana ; Nikolić, Marina ; Cvijanović, Olga ; Malnar, Daniela
Immunohistochemical Analysis of the Human Psoas Major Muscle with Regards to the Body Side and Aging Predavanje Third International Congress of Croatian Society "Albert Einstein" Opatija, Hrvatska - 25.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459407
88.
Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Smojver Fuzinac, Arijana ; Starčević Klasan, Gordana ; Arbanas, Juraj ; Lulić Drenjak, Jasna ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica
Estimation of the bone mineral density by calcaneal ultrasound in women from the Rijeka region Poster International symposium of clinical and applied anatomy (1 ; 2009) Novi Sad , Srbija - 19.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459160
89.
Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Smojver Fuzinac, Arijana ; Starčević Klasan, Gordana ; Arbanas, Juraj ; Lulić Drenjak, Jasna ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica
Estimation of the bone mineral density by calcaneal ultrasound in women from the Rijeka region Poster International symposium of clinical and applied anatomy (1 ; 2009) Novi Sad , Srbija - 17.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459160
90.
Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Smojver Fuzinac, Arijana ; Starčević Klasan, Gordana ; Arbanas, Juraj ; Lulić Drenjak, Jasna ; Đudarić, Luka ; Bobinac, Dragica
Estimation of the bone mineral density by calcaneal ultrasound in women from the Rijeka region Poster International symposium of clinical and applied anatomy (1 ; 2009) Novi Sad , Srbija - 17.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459160
91.
Bobinac, Dragica ; Starčević Klasan, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Fužinac, Arijana ; Arbanas, Juraj ; Zoričić, Sanja
Serum vitamin D level and bone mineral density in premenopausal and postmenopausal women in Croatia Poster 2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian & New Zealand Bone & Mineral Society Sidnej, Australija - 25.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449089
92.
Arbanas, Juraj ; Starčević Klasan, Gordana ; Nikolić, Marina ; Cvijanović, Olga ; Malnar, Daniela
Immunohistochemical Analysis of the Human Psoas Major Muscle with Regards to the Body Side and Aging Predavanje Third International Congress of Croatian Society "Albert Einstein" Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459407
93.
Arbanas, Juraj ; Starčević Klasan, Gordana ; Nikolić, Marina ; Cvijanović, Olga ; Malnar, Daniela
Immunohistochemical Analysis of the Human Psoas Major Muscle with Regards to the Body Side and Aging Predavanje Third International Congress of Croatian Society "Albert Einstein" Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459407
94.
Bobinac, Dragica ; Starčević Klasan, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Fužinac, Arijana ; Arbanas, Juraj ; Zoričić, Sanja
Serum vitamin D level and bone mineral density in premenopausal and postmenopausal women in Croatia Poster 2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian & New Zealand Bone & Mineral Society Sidnej, Australija - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449089
95.
Bobinac, Dragica ; Starčević Klasan, Gordana ; Cvijanović, Olga ; Fužinac, Arijana ; Arbanas, Juraj ; Zoričić, Sanja
Serum vitamin D level and bone mineral density in premenopausal and postmenopausal women in Croatia Poster 2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian & New Zealand Bone & Mineral Society Sidnej, Australija - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449089
96.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Turk, Tamara ; Bobinac, Dragica
Immunoassaying of bone morphogenetic protein-9 and its receptors in liver and pancreas of diabetic wistar rats Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 28.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373631
97.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Štifter, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-9 in adult human liver Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 28.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373615
98.
Cvijanović, Olga ; Kenđel, Gordana, Pavičić Žeželj, Sandra.
Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia Poster 4th Central European Congress on Food (Cefood) ; 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat, Croatia - 17.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812736
99.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Turk, Tamara ; Bobinac, Dragica
Immunoassaying of bone morphogenetic protein-9 and its receptors in liver and pancreas of diabetic wistar rats Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373631
100.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Štifter, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-9 in adult human liver Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373615
101.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Turk, Tamara ; Bobinac, Dragica
Immunoassaying of bone morphogenetic protein-9 and its receptors in liver and pancreas of diabetic wistar rats Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373631
102.
Cvijanović, Olga ; Ćelić, Tanja ; Peternel, Sandra ; Štifter, Sanja ; Crnčević-Orlić, Željka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-9 in adult human liver Poster European Symposium on Calcified Tissues (35 ; 2008) Barcelona, Španjolska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=373615
103.
Cvijanović, Olga ; Kenđel, Gordana, Pavičić Žeželj, Sandra.
Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia Poster 4th Central European Congress on Food (Cefood) ; 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat, Croatia - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812736
104.
Cvijanović, Olga ; Kenđel, Gordana, Pavičić Žeželj, Sandra.
Evaluation of diet with Mediterranean Diet Score in relationship with body mass index among middle-aged women from North-Mediterranean area of Croatia Poster 4th Central European Congress on Food (Cefood) ; 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat, Croatia - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812736
105.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
106.
Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Cekinović, Đurđica ; Zoričić, Sanja ; Bobinac, Dragica
Immunohistochemistry of bone morphogenetic protein-9 in human liver Poster 34th European Symposium on Calcified Tissues Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314804
107.
Marić, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Turk, Tamara ; Crnčević-Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-2 and -7 during experimental inflammatory bowel disease Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 9.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314834
108.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
109.
Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Cekinović, Đurđica ; Zoričić, Sanja ; Bobinac, Dragica
Immunohistochemistry of bone morphogenetic protein-9 in human liver Poster 34th European Symposium on Calcified Tissues Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314804
110.
Marić, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Turk, Tamara ; Crnčević-Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-2 and -7 during experimental inflammatory bowel disease Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314834
111.
Bobinac, Dragica ; Marić, Ivana ; Markić, Dean ; Cvijanović, Olga ; Španjol, Josip ; Ćelić, Tanja ; Fučkar, Željko
The expression of bone morphogenetic protein-7 and its receptors in the human normal kidney and kidney cancer Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314832
112.
Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Crnčević-Orlić, Željka ; Cekinović, Đurđica ; Zoričić, Sanja ; Bobinac, Dragica
Immunohistochemistry of bone morphogenetic protein-9 in human liver Poster 34th European Symposium on Calcified Tissues Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314804
113.
Marić, Ivana ; Cvijanović, Olga ; Turk, Tamara ; Crnčević-Orlić, Željka ; Bobinac, Dragica
Expression of bone morphogenetic protein-2 and -7 during experimental inflammatory bowel disease Poster European Symposium on Calcified Tissues (34 ; 2007) Kopenhagen, Danska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314834
114.
Zoričić, Sanja ; Kristofić, Ines ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Age and gender related changes in bone histomorphometry in females and males Poster 29th European Symposium on Calcified Tissues Zagreb, Hrvatska - 29.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244332
115.
Zoričić, Sanja ; Kristofić, Ines ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Age and gender related changes in bone histomorphometry in females and males Poster 29th European Symposium on Calcified Tissues Zagreb, Hrvatska - 26.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244332
116.
Zoričić, Sanja ; Kristofić, Ines ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Age and gender related changes in bone histomorphometry in females and males Poster 29th European Symposium on Calcified Tissues Zagreb, Hrvatska - 26.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244332
117.
Cvijanović, Olga ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268520
118.
Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone structure of the iliac crest and lumbar spine: a histomorphometric study of adult population in Croatia Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268554
119.
Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone structure of the iliac crest and lumbar spine: a histomorphometric study of adult population in Croatia Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268554
120.
Cvijanović, Olga ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268520
121.
Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Bone structure of the iliac crest and lumbar spine: a histomorphometric study of adult population in Croatia Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268554
122.
Cvijanović, Olga ; Crnčević-Orlić, Željka ; Kristofić, Ines ; Španjol, Josip ; Zoričić, Sanja ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Trabecular bone volume and bone mineral density correlation in lumbar spine Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.6.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268520
123.
Zoričić, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Ectopic and orthotopic osteogenesis induced by BMP-7 in rat Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 10.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268505
124.
Zoričić, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Ectopic and orthotopic osteogenesis induced by BMP-7 in rat Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268505
125.
Zoričić, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Kristofić, Ines ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica
Ectopic and orthotopic osteogenesis induced by BMP-7 in rat Poster 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society Madrid, Španjolska - 5.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268505
126.
Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Modern aspects of continuous anatomy education Predavanje 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Ankara, Turska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585626
127.
Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Bobinac, Dragica
Modern aspects of continuous anatomy education Predavanje 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Ankara, Turska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585626

Znanstveni projekti

1. -
Detekcija BMPs i CDMPs u osteofitima čovjeka; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
2. -
Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku alopecije areate i lihen ruber planusa; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
3. -
Koštani morfogenetski proteini u upalnim i tumorskim bolestima neskeletnih tkiva; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
4. -
Promjene koštanog metabolizma u bolestima bubrega i jetre; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
5. -
Uloga koštanog morfogenetskog proteina-9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
6. -
Uloga koštanog morfogenetskog proteina -9 i -6 u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Nenad Bićanić, dr. med.; Doktorat Naslov teme doktorskog rada je: "Koštani metabolizam i uloga koštanog morfogenetskog proteina – 9 i – 6 u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2".; Poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" Medicinski fakultet Rijeka; ;
2. -
Željka Perić Kačarević, mag.biol.; Doktorat Utjecaj prehrane bogate mastima na obujam i strukturu koštanog tkiva te na parenhim jetre muških potomaka štakora; Poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo", Medicinski fakultet Osijek; 3.2.2017.;

Recenzije

1. Brojne recenzije za časopis Medical Hypotheses, što je indeksirano u bazama podataka i vidljivo je na Google scholaru. Znanstvene recenzije za Biochemia Medica i druge časopise

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2005. -
Vježbanjem i previlnom prehranom u borbi protiv dijabetesa i osteoporoze
Grad Rijeka   Grad Rijeka
suradnik, idejni pokretač

Stručna aktivnost

1.
1.1.1999. -
volonterski rad u Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australia
Royal Melbourne Hospital   rad na Odjelu za nefrologiju
2.
-
Suradnik na projektu "Vježbanjem i pravilnom prehranom u borbi protiv dijebetesa i osteoporoze".
Grad Rijeka i Zavod za anatomiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 29.11.2013. - Detalji
Dan liječnika
hotel Ambasador, Opatija, Hrvatska

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2004. - 1.1.2010. - predstavnik suradnika
Fakultetsko viječće, Medicinski fakultet Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Predsjednik
Povjerenstvo za izbor suradnika u Fakultetsko vijeće
2. - - član Povjerenstva
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
3. - -

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - 3.2.2017. - Član Povjerenstva i mentor
Povjerenstvo za obrenu Doktorskog rada Željke Perić Kačarević, Medicinski fakultet u Osijeku
2. - - član
Povjerenstvo za ocjenu teme doktorata pod naslovom POVEZANST VOLUMENA VISCERALNOG I POTKOŽNOG MASNOG TKIVA TRBUŠNE REGIJE I KONCENTRACIJE KEMERINA, pristupnika Tamera Salhe, dr.med., Medicinski fakultet Osijek
3. - - član
Povjerenstvo za obranu Doktorskog rada Sandre Pevičić Žeželj pod naslovom "Povezanost između nutritivnih parametara i metaboličkog statusa kosti kod žena u menopauzi", Prehambeno biotehnološki fakultet u Zagrebu
4. - - Član Povjerenstva i mentor
Povjerenstvao za obranu teme Doktorskog rada Željke Perić Kačarević, Medicinski fakultet u Osijeku
5. - - član Povjerenstva
Povjerenstvo za obranu teme Doktorskog rada Tomislava Ištvanića, dr.med., Medicinski fakultet u Osijeku
6. - -