Tedi Cicvarić

Medicinski fakultet Katedra za kirurgiju
Medicinski fakultet Katedra za kirurgiju

e-pošta : tedi_cicvaric@yahoo.com

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Izv. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med.

Obrazovanje

- 1981.-1986. Doktor medicine Studij opće medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1991.-2000. Magistar znanosti Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije, smjer Opća kirurgija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1997.-2007. Status specijaliste iz uže specijalnosti traumatologije Traumatologija Odjel za traumatologiju, Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- 2013. Status specijaliste iz hitne medicine Hitna medicina Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- 2015. Status specijaliste ortopedije i traumatologije Ortopedija i traumatologija Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka

Radno iskustvo

16.1.2016. - Pročelnik Pročelnik Zavoda za traumatolgiju, Klinike za kirurgiju, KBC Rijeka Zavod za traumatolgiju, Klinike za kirurgiju, KBC Rijeka
23.10.2013. - Znanstveni savjetnik Znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti Medicinski fakultet u Rijeci
28.2.2012. - Izvanredni profesor Znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti, znanstvena grana kirurgija Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka.
4.3.2011. - 14.3.2014. Predstojnik Organizacija i upravljanje, rukovođenje Klinika za kirurgiju KBC Rijeka
3.1.2011. - 3.3.2011. v.d. Predstojnika v.d. Predstojnika Klinike za kirurgiju KBC Rijeka Klinika za kirurgiju, lokalitet Sušak, KBC Rijeka
18.5.2010. - Pročelnik Pročelnik Centra operacijske sale i sterilizacije lokaliteta Sušak. Klinika za kirurgiju, lokalitet Sušak, KBC Rijeka
25.2.2009. - Viši znansteni suradnik Medicinski fakultet u Rijeci
1.5.2007. - Docent Znanstveno područje biomedicine i zdravstvo, znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti, znanstvena grana kirurgija Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka.
10.1.2007. - 2.9.2007. v.d. zamjenik Predstojnika Organizacija i upravljanje, rukovođenje Klinika za kirurgiju, lokalitet Sušak, KBC Rijeka
5.6.2006. - 2006. Znanstveni suradnik Znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti Medicinski fakultet u Rijeci
- 1988.-1992. Liječnik opće prakse Liječnik opće prakse u turističkoj ambulanti, liječnik opće prakse u HMP DZ Krk
- 1992.-1997. Liječnik na specijalizaciji iz opće kirurgije Liječnik na specijalizaciji iz opće kirurgije Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- 1997. Liječnik specijalist Liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, uža specijalnost traumatologija Specijalist hitne medicine KBC Rijeka
- 2006. Pročelnik Pročelnik Odjela operacijske sale i sterilizacije lokaliteta Sušak Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- 1983.-1986. Student demonstrator ----- NASTAVNA DJELATNOST---- Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- 1992.-2000. Mladi nastavnik Sudjelovanje u izvođenju vježbi za studente medicine i stomatologije Klinika za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- 1993. Nastavnik Nastavnik iz predmeta Kirurgija Medicinska škola u Rijeci
- 2000. Mlađi asistent Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- 2001. Asistent Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- 2006. Viši asistent Sveučilišni suradnik-Provedba nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1985. Pohvala Savjeta medicinskog fakulteta za uspjeh u studiju
1992. Priznanje Skupštine Hrvatskog liječničkog Zbora za iznimni doprinos u domovinskom ratu.
1995. Spomenica domovinskog rata
2010. Zahvalnica za doprinos u radu Hrvatske liječničke komore

Članstva

- Hrvatsko društvo za reanimatologiju HLZ
- Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja
- Hrvatsko društvo digestivnih kirurga
- Hrvatsko društvo za urgentnu medicinu i kirurgiju – član Upravnog odbora Sekcije za urgentnu kirurgiju i traumatolgiju
- Hrvatsko kirurško društvo – Potpredsjednik podružnice Rijeka
- Član Povjerenstva HLK Primorsko-goranske županije (2007.-2015.)
- Hrvatska liječnička komora – Član Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor (2007-2011), Koordinator i član Komisije HLK za redovni stručni nadzor (2007.-2011)
- Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko traumatološko društvo (HTD) – Predsjednik HTD (2011-2015, 2015-2019)
- Macedonian Orthopedic and Traumatology Association – Počasni član
- AO Trauma Chapter Croatia – gold member
- International College of Surgeons – podpredsjednik sekcije za Hrvatsku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kirurgija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kirurgija
Sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kirurgija
Stručni studij Sestrinstvo - redovni studij, 2007-2015
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kirurgija
Stručni studij Sestrinstvo - studij uz rad, 2007-2015
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kirurgija
Stručni studij Primaljstvo - studij uz rad, 2009/2010; 2010/2011
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Poslijediplomski specijalistički studij
Opća kirurgija, od 2017. - i danas
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Amputacijske ozljede šake i reimplantacija
Klaudija Pravdić, 2017
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Povezanost prekomjerne tjelesne težine i prijeloma kuka u populaciji Primorsko-goranske županije
Damir Čačić, 2015
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Organizacija trijažne službe u slučaju masovnih katastrofa
Maja Šimonović, 2013
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Operacijsko liječenje prijeloma proksimalnog dijela palčane kosti na Zavodu za traumatologiju KBC-a Rijeka u razdoblju od 2007- do 2012.
Danijel Knežević, 2013
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Uloga medicinske sestre u procesu rehabilitacije bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze koljena
Milka Baus, 2012
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Obilježje politraumatiziranih bolesnika u Primorsko-goranskoj županiji
Ivan Saridžić, 2012
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Usporedba različitih tehnika u kirurškom liječenju bolesti mitralne valvule
Aleksandra Ljubačev, 2011
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Uloga medicinske sestre u procesu stacionarne rehabilitacije bolesnika s prijelomom u području kuka
Dašurije Rušani, 2011
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Uloga medicinske sestre u operacijskom liečenju bolesnika starije životne dobi s prijelomom u području kuka
Brigita Šepac, 2010
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Priprema i sterilizacija materijala i instrumenata na Odjelu operacijske sale i sterilizacije likaliteta Sušak
Matija Stipan, 2009
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Postoperativna njega bolesnika s implantiranom totalnom endoprotezom kuka
Tanja Andrijašević, 2009
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Prevencija dekubitusa kod traumatoloških bolesnika
Josipa Bermanec, 2009
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Nutricija kod bolesnika starije životne dobi s prijelomom kuka
Dina Bonjeković, 2009
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Prijelomi vrata bedrene kosti u gerijatrijskoj populaciji
Josipa Dokić, 2008
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Rehabilitacija bolesnika nakon kardiokirurških zahvata
Ljiljana Starčević-Radošević, 2007
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Rehabilitacija bolesnika nakon prijeloma kralježnice
Oleg Jajić, 2007
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Prijelomi vrata bedrene kosti u starijoj životnoj dobi
Dolores Dundović, 2007
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- MENTORSTVO ZA UŽU SPECIJALIZACIJU IZ TRAUMATOLOGIJE


Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Ivan Škifić, dr. med. spec. opće kirurgije, OB Zadar
2015.-2017.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Mirko Grgurev, dr. med. spec. opće kirurgije, KBC Rijeka
2013.-2015.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Grgo Martinović, dr. med. spec. opće kirurgije, KBC Rijeka
2011.-2013.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Marin Marinović, dr. med. spec. opće kirurgije, KBC Rijeka
2010.-2012.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- MENTORSTVO ZA SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE
2009.-2011.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Kunišek Leon, dr. med., KBC Rijeka
2011.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Mladen Kos dr. med., OB Virovitica
2009.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- MENTORSTVO ZA SPECIJALIZACIJU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
2013.-2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Danijel Ivanac, dr. med. KBC Rijeka
2015.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Kristina Ferlin, dr. med. KBC Rijeka
2015.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Simona Komen, dr. med. KBC Rijeka
2014.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Jevgenij Conar, dr. med., KBC Rijeka
2013.-2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Strahimir Lalić, dr. med., KBC Rijeka
2013.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- KOMENTORSTVO ZA SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE
2010.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Branka Bićanić dr. med., Opća bolnica Ogulin
2010.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- MENTORSTVO SURADNIKU U SURADNIČKOM ZVANJU NASLOVNI ASISTENT
2010.-2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Bojan Gluhačić, dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Andrej Angelini, , dr. med.
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Dejvis Močenić, , dr. med
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Nadomir Gusić, , dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Igor Mirković, , dr. med
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Anthony Ban, , dr. med.
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Edo Bazdulj, dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Sanja Pečanic, dr. med
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Danijel Ivanac, dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Ivan Čorić, dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Damir Hasandić, dr. med.,
2016.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Leon Kunišek, dr. med.
2015.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Mirko Grgurev, dr. med
2013.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Marin Marinović dr. med.,
2010.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Marin Oštrić dr. med.
2010.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- MENTORSTVO ZA STALNE SUDSKE VJEŠTAKE
2011.-2012.

Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- dr. sc. Marin Marinović dr,. med.

2012.
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci
- Josip Bubičić, dr. med.

2011.
Medicinski fakultet Sveučiliša u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
Popis radova biti će nadopunjen naknadno

Mentorstvo doktorandima

1. -
Mr. sc. Harry Nikolić, dr. med.; Doktorat Mogućnost spontanog ispravljanja deformiteta humerusa nakon neadekvatne repozicije suprakondilarnog prijeloma u djece; Biomedicina; 2011.;
2. -
Marin Marinović, dr. med. (komentor); Doktorat Odnos histomorfoloških i staničnih promjena zglobne hrskavice i subhondralne kosti glave bedrene kosti u bolesnika s osteoporozom i osteoartritisom; Biomedicina; 2011.;
3. -
Nikola Gržalja, dr. med.; Magisterij Prikaz i obilježja politraumatiziranih bolesnika upotrebom trauma registra; ; 2012.;

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Predsjednik Organizacijskog odbora
5. Kongresa hrvatskog traumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, 23.-25.03.2017.
Zagreb
2. - Član Organizacijskog i Znanstvenog odbora
European Society for Emergency Medicine, Refresher Course 04” EuSEM, 28.-31. svibnja 2015
Rijeka
3. - Član Organizacijskog i Znanstvenog odbora
6. Hrvatskog kirurškog kongresa a međunarodnim sudjelovanjem“, 15.-18. listopada 2014
Zagreb
4. - Podpredsjednik Organizacijskog odbora
1. Slovensko Hrvatskog traumatološkog kongresa, 2013
Nova Gorica, Slovenija
5. - Član znanstvenog odbora
10. kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem, 2013.
Opatija
6. - Član znanstvenog odbora
2nd Arthroscopy Couurse: Cadaver lab for knee and shoulder arthroscopy, Klinika za ortopediju Lovran, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013
Rijeka
7. - Član znanstvenog odbora
Hrvatskog ortopedskog i traumatološkog kongresa 2012, Klinika za ortopediju Lovran
Lovran
8. - Organizator
Kongresa Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, 2012
Primošten
9. - Organizator tečaja, predavač i instruktor
Surgical Approaches in Traumatology and Orthopedics“ (with cadaver lab), Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko traumatološko društvo, 2012
Rijeka
10. - Član znanstvenog odbora
8. kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem, 2011
Opatija
11. - Član Znanstvenog odbora
1. simpozija Hrvatskog traumatološkog društva i Društva traumatologa Slovenije, 2011
Dubrovnik
12. - Kandidat za instruktora na tečaju
European Trauma Course, 2010
Rijeka
13. - Organizator i voditelj tečaja
“AO Trauma Course Principles in Operative Fracture Management for Surgeons” i “AO Trauma Course Advances in Operative Fracture Management for Surgeons” AO Trauma Chapter Croatia,, 2010
Zagreb
14. - Član Znanstvenog odbora
3. hrvatskog traumatološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, 2009
Zagreb
15. - Organizator i voditelj tečaja
“AO Trauma Course Principles in Operative Fracture Management for Surgeons” i “AO Trauma Course Principles in Operative Fracture Management for Operating Room Personnel” AO Trauma Chapter Croatia, 2009
Zagreb
16. - Internacionalni predavač i instruktor
AO Foundation / AO Education, od 2008
17. - Voditelj međunarodnih stručnih sastanaka
AO Alumni – Chapter Croatia, 2007/2008
18. - Instruktor na tečajevima
ITLS-a u Hrvatskoj, 2007
19. - Instruktor na tečaju
"Advances in Fracture Management", AO Education and AO MID Europe Comimittee, 4th AO Regional Courses Belek / Antalya, Turska., 2007
Antalya, Turska
20. - Stalni sudski vještak
Trgovačkog suda u Rijeci iz područja kirurgije i traumatologije, Od 2006.
21. - Stalni sudski vještak
Županijskog suda u Rijeci iz područja kirurgije i traumatologije, od 2004
22. - Aktivno sudjelovanje u organizaciji
I i II kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, 1995 i 1997
Opatija

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član, 2014.--
Povjerenstvo za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. - - Član, 2010.
Povjerenstvo za reviziju Knjižice kliničkih vještina
3. - - Član, 2009.--
Povjerenstvo za medicinska vještačenja Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
4. - - Član, 2008.--
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
5. - - Član, 2008.--
Ispitna komisija za polaganje specijalističkog ispita iz opće kirurgije

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Član, 2016.--
Stručno povjerenstvo za ortopediju i traumatologiju Ministarstva zdravlja
2. - - Član, 2016.--
Stručno povjerenstvo za kirurgiju Ministarstva zdravlja
3. - - Član, 2012.-2016.
Radna skupina specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz ortopedije i traumatologije, pri Ministarstvu zdravlja
4. - - Član, 2012.-2016.
Radna skupina specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz opće kirurgije, pri Ministarstvu zdravlja
5. - - Član, 2012.
Radna grupa za razvoj i uspostavljanje kirurške kontrolne liste pri Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
6. - - Član, 2011.
Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju
7. - - Član, 2009.--
Povjerenstvo za bolničke infekcije KBC Rijeka
8. - - Član, 2009.--
Povjerenstvo za izbor specijalizanata na Klinici za kirurgiju KBC-a Rijeka
9. - - Koordinator Ekspertnog tima za provođenje Plana praćenja i spječavanja ozljeđivanja, Od 20.11.2007.--
Županijski tim za provođenje Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije