MR.sc Ariana Fužinac-Smojver dr.med

Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti

e-pošta : arianafs@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Scholar google 1 1 0

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cvijanović, Olga; Zoričić Cvek, Sanja; Fužinac-Smojver, Ariana; Crnčević-Orlić, Željka; Dobrotić, Nikolina; Lukežić, Mateja; Bobinac, Dragica;
Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvantitativnog ultrazvuka petne kosti u žena grada Rijeke
Medicina Fluminensis 46 191-196 - 2010.

2. Bobinac, Dragica; Stareevia, G; Cvijanovia, O; Fužinac, Arijana; Arbanas, Juraj; Zorieia, S;
Serum vitamin D level and bone mineral density in premenopausal and postmenopausal women in Croatia
Bone 44 S65-S66 - 2009.

3. Zoričić Cvek, Sanja; Cvijanović, Olga; Smojver Fuzinac, Arijana; Starčević Klasan, Gordana; Arbanas, Juraj; Lulić Drenjak, Jasna; Đudarić, Luka; Bobinac, Dragica;
Estimation of the bone mineral density by calcaneal ultrasound in women from the Rijeka region
International symposium of clinical and applied anatomy (1; 2009) - 2009.

4. Malnar, Daniela; Šterbik, Katarina; Fužinac-Smojever, Ariana; Jerković, Romana; Bobinac, Dragica;
PILATES TEHNIKA VJEŽBANJA
Medicina Fluminensis 43 241-245 - 2007.

5. Malnar, Daniela; Šterbik, Katarina; Fužinac-Smojever, Ariana; Jerković, Romana; Bobinac, Dragica;
Pilates Technique Of Exercise
Medicina 43 241-245 - 2007.

6. Micovic, V; Stancic, MF; Starcevic, G; Fuzinac, A; Bobinac, D; Mitrovic, Z;
Electromyographical comparison of nerve grafts performed with loupe magnification and microscope assistance
PFLUGERS ARCHIV 431 R188-R188 - 1996.

7. Stančić, Marin; Mićović, Vladimir; Bobinac, Dragica; Starčević, Gordana; Fužinac, Ariana; Tomljanović, Žarko;
Elektomiografska analiza ukazuje na bolji oporavak grafta živca koji se obavlja pomoću mikroskopa
European Journal of Physiology 431 285-286 - 1996.

8. Stančić, Martin F; Mićović, Vladimir; Bobinac, Dragica; Starčević, Gordana; Fužinac, Ariana; Tomljanović, Žarko;
Electromyographic evaluation of experimental nerve grafts suggests better recovery with microscope assistance
Pflügers Archiv 431 R285-R286 - 1996.

9. Bobinac, D; Herman, O; Jonjić, N; Fužinac, A;
Položaj izlazišta bubrežnih arterija na stijenci abdominalne aorte
Radiol Iugosl 21 413-5 - 1987.

10. Đudarić, Luka; Fužinac-Smojver, Ariana; Rončević, Helena
Usporedba statičke fleksibilnosti kod žena od 20. do 25. godine koje redovito provode vježbe istezanja i žena koje ih ne provode( Comparation of static flexibility in women aged 20-25 years who regularly perform extension exercises and women who do not do extension exercises )
Physiotherapia Croatica (1846-9043) 10 (2009), 2; 16-21

11. Cvijanović, Olga; Zoričić Cvek, Sanja; Fužinac-Smojver, Ariana; Crnčević-Orlić, Željka; Dobrotić, Nikolina; Lukežić, Mateja; Bušljeta, Lara Bobinac, Dragica
Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvantitativnog ultrazvuka petne kosti u žena Grada Rijeke( The effect of the body mass index on calcaneal quantitative ultrasound parameters in women of the City of Rijeka )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 46 (2010), 2; 191-196

12. Đudarić, Luka; Fužinac-Smojver, Ariana; Rončević, Helena;
Usporedba statičke fleksibilnosti kod žena od 20. do 25. godine koje redovito provode vježbe istezanja i žena koje ih ne provode


Stručna djelatnost