prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak dipl. ing. preh. teh.

Medicinski fakultet Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica
Medicinski fakultet Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.12.1992. - 29.7.1996. doktor znanosti u području biotehničkih znanosti Doktorski studij - Biotehnologija hrane Department of Food Science, University of Udine (Italija)
1.10.1986. - 24.9.1990. dipl. ing. prehrambene tehnologije Diplomski studij Nutricionizam Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.10.1983. - 22.6.1988. dipl. ing. prehrambene tehnologije Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
-

Radno iskustvo

1.10.2017. - redoviti profesor u trajnom zvanju pročelnica Katedre za tehnologiju i kontrolu namirnica; voditeljica pet temeljnih i jednog izbornog kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo; voditeljica jednog izbornog kolegija na doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; voditeljica jednog kolegija na diplomskom studiju Klinički nutricionizam; voditeljica znanstvenog projekta "Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi" (062-0580696-0284) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
21.2.2012. - 30.9.2017. redoviti profesor pročelnica Katedre za tehnologiju i kontrolu namirnica; voditeljica pet temeljnih i jednog izbornog kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo; voditeljica jednog izbornog kolegija na doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; voditeljica jednog kolegija na diplomskom studiju Klinički nutricionizam; voditeljica znanstvenog projekta "Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi" (062-0580696-0284) Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
21.11.2006. - 20.2.2012. izvanredni profesor pročelnica Katedre za tehnologiju i kontrolu namirnica; voditeljica pet temeljnih i jednog izbornog kolegija na Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo; članica Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete nastave; voditeljica Znanstvenog projekta "Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi" (062-0580696-0284) Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
2.9.2002. - 20.11.2006. docent pročelnica Katedre za tehnologiju i kontrolu namirnica; voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta "Valorizacija autohtonih sorata maslina u Istri" (0147002) Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
16.4.1999. - 1.9.2002. znanstveni suradnik voditeljica istraživačko-razvojnog projekta "Zaštita zemljopisnog podrijetla istarskog maslinovog ulja" (103-98); voditeljica tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta "Djevičansko maslinovo ulje – novi proizvodi s garancijom svojstava i kakvoće" (TP-010/2001); voditeljica hrvatsko-slovenskog bilateralnog znanstvenoistraživačkog projekta "Utjecaj različitih čimbenika u proizvodnji maslinovog ulja na poboljšanje kakvoće i konkurentnosti na tržištu"; istraživačica-suradnica na Istraživačko-razvojnom projektu "Marketinška priprema tipičnih istarskih proizvoda za domaće turističko tržište" (voditelj: dr. sc. Zdenko Tomčić); Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč
12.5.1997. - 15.4.1999. znanstveni novak - viši asistent rad na znanstveno-istraživačkoj temi "Seljačko obiteljsko gospodarstvo kao nositelj razvitka poljoprivrede u Istri" (01470103) voditelj: dr. sc. Jusuf Šehanović Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč
1.8.1991. - 11.5.1997. znanstveni novak – mlađi asistent rad na znanstveno-istraživačkom projektu "Management i marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava Istre" (4-99-153) voditelj: dr. sc. Zdenko Tomčić Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč
1.12.1990. - 31.7.1991. nastavnik nastavnik biologije i kemije Osnovna škola "Vladimir Nazor", Vrsar

Nagrade i priznanja

14.3.2013. Priznanje „Branko Škarica“ za životno djelo u uljarstvu – priznanje Zadružnog saveza Dalmacije, organizatora Međunarodne manifestacije maslinara i uljara „Noćnjak 2013.“
20.2.2012. Povelja vitezice hrvatskog maslinovog ulja – priznanje Saveza uljara i maslinara Splitsko-dalmatinske županije pojedincima koji su se istakli u znanstvenom i stručnom radu na unapređenju proizvodnje i promidžbi maslinovog ulja, u sklopu međunarodne manifestacije maslinara Mediterana „Maslina Split“
5.11.2007. Nagrada "Josip Juraj Strossmayer" za 2006. godinu za znanstveno djelo "Djevičansko maslinovo ulje – od masline do stola" s područja prirodnih znanosti, Zagrebački velesajam pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23.6.1999. Nagrada na talijanskom nacionalnom natječaju za disertacije na temu maslina i maslinovog ulja, Centro Studi “Mario Solinas” iz Pescare (Italija)

Članstva

1.1.2012. - Članica Upravnog odbora Podružnice Rijeka Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
1.1.2012. - Članica Sekcije za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju u okviru Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15.12.2008. - Članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Food Technology and Biotechnology
24.1.2008. - 21.1.2013. Članica Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu
12.3.2006. - 1.10.2010. Članica Upravnog odbora udruge Gradovi maslinovog ulja Hrvatske
18.6.2004. - Predsjednica Udruge senzornih analitičara maslinovog ulja (USAMU)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - Prehrambene tehnologije
Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2012. - Sigurnost hrane
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2010. - Sustavi sigurnosti hrane
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2008. - Uvod u prehrambene tehnologije
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2008. - Tehnologija i kontrola kakvoće hrane I
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2008. - Tehnologija i kontrola kakvoće hrane II
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2008. - Štetne tvari u hrani
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2002. - 30.9.2010. Prehrambene tehnologije i kontrola namirnica
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.10.2017. - 26.9.2018. Maceriranje lišća masline u repičinom ulju i učinak na hidrofilne fenole, klorofile te hidrolitičko i oksidacijsko kvarenje ulja
Mihaela Benček
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2017. - 10.7.2018. Varijabilnost nutritivnog sastava dvopeka različitih proizvođača na hrvatskom tržištu
Dorotea Matešić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2016. - 26.9.2017. Termička otpornost djevičanskih maslinovih ulja dobivenih sa i bez uklanjanja koštice u preradi
Lara Sablić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2016. - 20.9.2017. Hladna i topla ekstrakcija ulja heksanom iz pulpe i sjemenke ploda masline
Barbara Vuković
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.2.2015. - 29.9.2015. Udio soli u domaćim mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta
Ana Tomljanović
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2015. - 24.9.2015. Udio masti u odabranim tradicionalnim hrvatskim mesnim proizvodima
Lara Sablić
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2014. - 16.9.2015. Sastav masnih kiselina kod trajno konzervirane plave ribe s hrvatskog tržišta
Katarina Branežac
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2014. - 4.9.2015. Utjecaj talka i soli na učinkovitost procesa proizvodnje, o-difenole i boju djevičanskih maslinovih ulja sorti Buža, Oblica i Rosinjola
Toni Biskupović
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.7.2014. - Prehrambene i zdravstvene tvrdnje kod margarina i masnih namaza na hrvatskom tržištu
Marko Bulić
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
14.7.2014. - Utjecaj CaCO3 u miješenju maslinovog tijesta na antioksidacijski potencijal i boju djevičanskog maslinovog ulja sorte Buža
Irena Kaligari
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
11.7.2014. - Utjecaj dodatka talka i soli na ekstraktabilnost ulja iz maslinovog tijesta sorte Buža
Martina Zec
Stručni studij Mediteranska poljoprivreda
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel
20.3.2013. - Utjecaj temperature miješenja maslinovog tijesta na neka nutritivna i senzorska svojstva djevičanskog maslinovog ulja Istarske bjelice
Drago Vincek
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
28.9.2012. - Utjecaj pomoćnih tvari u operaciji miješenja maslinovog tijesta sorti Buža, Istarska bjelica i Leccino na prinos ulja
Marko Predojević
Stručni studij Mediteranske poljoprivrede
Veleučište u Rijeci, Poljoprivredni odjel
17.9.2012. - Bioaktivni sastojci i mogućnost isticanja prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji kod djevičanskih maslinovih ulja šest istarskih sorti
Samra Ljubunčić
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
12.7.2012. - Usklađenost označavanja trajnog mlijeka s propisima o označavanju hrane na hrvatskom tržištu
Vanja Lopar
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
12.7.2012. - Zdravstvene i prehrambene tvrdnje na pretpakovinama trajnog mlijeka na hrvatskom tržištu
Ana Vida
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
12.7.2012. - Usklađenost označavanja ulja od ploda i komine maslina s propisima o označavanju hrane na hrvatskom tržištu
Iva Justinić
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
8.6.2011. - Utjecaj stupnja zaraženosti plodova maslinovom muhom na prinos i neke pokazatelje kvalitete ulja
Hari Volf
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
2.2.2011. - Antioksidacijska aktivnost i fenolne tvari različitih djevičanskih maslinovih ulja u prisutnosti lecitina
Jasmina Janko
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
27.9.2010. - Utjecaj sortnog sastava plodova maslina u preradi na fenolne tvari u uljima Istarske bjelice, Buže i Leccina
Danijela Petričević
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
28.5.2010. - Utjecaj sortnog sastava plodova maslina u preradi na prinos i neke pokazatelje kvalitete ulja Istarske bjelice, Buže i Leccina
Chiara Tomse
Stručni studij Mediteranske poljoprivrede
Veleučište u Rijeci, Poljoprivredni odjel
23.3.2009. - Utjecaj dodatka fosfolipida na ekstrakciju fenolnih tvari i stanje oksidiranosti djevičanskih maslinovih ulja tijekom skladištenja
Alen Lovrić
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
16.1.2009. - Neke specifičnosti "meduna", medljikovca Gorskog kotara proizvedenog tijekom 2006. i 2007. godine
Mateja Ožanič
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
18.12.2008. - Neke specifičnosti meda kadulje Sjevernog Hrvatskog primorja proizvedenog 2007. godine
Dejana Nekić
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
21.6.2006. - Usklađenost deklaracija hrane za posebne prehrambene potrebe s propisima na hrvatskom tržištu
Sanja Dević
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
24.4.2006. - Neki standardni pokazatelji kakvoće meda kadulje s područja kvarnerskih otoka i priobalja
Maja Knapić
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
13.3.2006. - Parametri compositivi per la valutazione dell’olio extra vergine di oliva prodotto in Istria – HR (Pokazatelji sastava u ocjeni ekstra djevičanskog maslinovog ulja proizvedenog u Istri - HR)
Silvia Sponza

Sveučilište u Udinama, Agronomski fakultet
27.7.2005. - Izrada podloge za primjenu principa HACCP sustava u osiguranju kakvoće prehrambenih proizvoda na bazi soje
Ana Barac
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
27.7.2005. - Primjena principa HACCP sustava na skladišne prostore, kuhinju i restoran hotela «International» u Crikvenici
Kristian Stipeč
Studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2006. - Prerada maslina
Stručni studij Mediteranske poljoprivrede
Veleučište u Rijeci, Poljoprivredni odjel
voditelj
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2007. - Maslina i maslinovo ulje A-Ž

Financiranje: Naklada Zadro
1.1.2006. - Djevičansko maslinovo ulje - od masline do stola

Financiranje: MIH - Poreč
- Kvaliteta, sigurnost i konzerviranje hrane

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Majetić Germek, Valerija ; Kosić, Urška ; Biskupović, Toni ; Poturiček, Luka ; Koprivnjak, Olivera
Utjecaj pomoćnih tvari na učinkovitost procesa proizvodnje i orto-difenole djevičanskih maslinovih ulja autohtonih sorti
504-508 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928085

2. Germek, Valerija Majetić; Butinar, Bojan; Pizzale, Lorena; Bučar-Miklavčič, Milena; Conte, Lanfranco S; Koprivnjak, Olivera;
Phenols and Volatiles of Istarska Bjelica and Leccino Virgin Olive Oils Produced with Talc, NaCl and KCl as Processing Aids
Journal of the American Oil Chemists' Society 93 1365-1372 - 2016.

Q2

3. Pleadin, Jelka; Koprivnjak, Olivera; Krešić, Greta; Gross- Bošković, Andrea; Buzjak Služek, Vlatka; Tomljanović, Ana; Kovačević, Dragan
Daily salt intake through traditional meat products in Croatia
Meso: prvi hrvatski časopis o mesu 17 534-540 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=224303

4. Olivera Koprivnjak, Anita Kriško, Srećko Valić, Dejana Carić, Marin Krapac, Danijela Poljuha
Antioxidants, radical-scavenging and protein carbonylation inhibition capacity of six monocultivar virgin olive oils in Istria (Croatia)
Acta Alimentaria - 2015. DOI: 10.1556/AAlim.2015.0018

Q3

5. Olivera Koprivnjak, Karolina Brkić Bubola, Urška Kosić
Sodium chloride compared to talc as processing aid has similar impact on volatile compounds but more favorable on ortho-diphenols in virgin olive oil
European Journal of Lipid Science and Technology 117 1 - 2015. DOI: 10.1002/ejlt.201500014

Q1

6. Maja Jukić Špika, Klara Kraljić, Dubravka Škevin, Mirella Žanetić, Olivera Koprivnjak, Miro Katalinić
Effect of Agronomical Factors and Storage Conditions on the Tocopherol Content of Oblica and Leccino Virgin Olive Oils
Journal of the American Oil Chemists' Society 9 1293-1301 - 2015.

Q2

7. Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara; Belobrajić, Ivana
Influence of storage temperature on quality parameters, phenols and volatile compounds of Croatian virgin olive oils
Grasas y aceites (0017-3495) (2014) 3 e034-1-e034-9 - 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.3989/gya.0222141

Q2

8. V. Majetić Germek, O. Koprivnjak, B. Butinar, L. Pizzale, M. Bučar-Miklavčič, L. S. Conte
Influence of malaxation time on phenols and volatile compounds of virgin olive oil obtained from phenol enriched olive paste (Buža cv.)
Proceedings 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists 93-98 - 2014.

9. Majetić Germek, Valerija; Koprivnjak, Olivera; Butinar, Bojan; Pizzale, Lorena; Bučar-Miklavčič, Milena; Conte, Lanfranco;
Influence of Phenols Mass Fraction in Olive (Olea europaea L.) Paste on Volatile Compounds in Buža Cultivar Virgin Olive Oil
Journal of Agricultural and Food Chemistry 61 5921-5927 - 2013.

Q1

10. Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara;
Influence of filtration on volatile compounds and sensory profile of virgin olive oils
Food chemistry 132 98-103 - 2012.

11. Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara; Lukić, Igor;
Volatile Compounds and Sensory Profiles of Monovarietal Virgin Olive Oil from Buža, Črna and Rosinjola Cultivars in Istria (Croatia)
Food Technology and Biotechnology 50 192-198 - 2012.

12. Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara; Škevin, Dubravka; Belobrajić, Ivana;
Influence of harvest time on the composition and quality of Rosinjola cultivar virgin olive oils
Croatian Journal of Food Science and Technology 4 9-18 - 2012.

13. Koprivnjak, Olivera; Vrhovnik, Irena; Hladnik, Teja; Prgomet, Željko; Hlevnjak, Bernardina; Majetić Germek, Valerija;
Characteristics of Nutritive Value of Virgin Olive Oils from Buža, Istarska bjelica, Leccino and Rosulja Cultivars
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam 7 172-178 - 2012.

14. Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara; Škevin, Dubravka; Belobrajić, Ivana;
Chemical and sensorial changes of Croatian monovarietal olive oils during ripening
European Journal of Lipid Science and Technology 114 1400-1408 - 2012.

15. Koprivnjak, Olivera; Majetić, Valerija; Brkić Bubola, Karolina; Kosić, Urška;
Variability of Phenolic and Volatile Compounds in Virgin Olive Oil from Leccino and Istarska Bjelica Cultivars in Relation to Their Fruit Mixtures
Food Technology and Biotechnology 50 216-221 - 2012.

16. Koprivnjak, Olivera; Majetić, Valerija; Malenica Staver, Mladenka; Lovrić, Alen; Blagović, Branka;
Effect of phospholipids on extraction of hydrophilic phenols from virgin olive oils
Food Chemistry 119 698-702 - 2010.

17. Koprivnjak, Olivera; Dminić, Ivana; Kosić, Urška; Majetić, Valerija; Godena, Sara; Valenčič, Vasilij;
Dynamics of oil quality parameters changes related to olive fruit fly attack
European journal of lipid science and technology 112 1033-1040 - 2010.

18. Koprivnjak, Olivera; Červar, Aleksej;
Proizvodne karakteristike maslinarsko-uljarske djelatnosti u Istarskoj županiji
Agronomski glasnik 72 125-142 - 2010.

19. Koprivnjak, Olivera; Škevin, Dubravka; Petričević, Sandra; Brkić Bubola, Karolina; Mokrovčak, Željko;
Bitterness, odor properties and volatile compounds of virgin olive oil with phospholipids addition
LWT-Food Science and Technology 42 50-55 - 2009.

20. Koprivnjak, Olivera; Bubola, Karolina Brkić; Majetić, Valerija; Škevin, Dubravka;
Influence of free fatty acids, sterols and phospholipids on volatile compounds in olive oil headspace determined by solid phase microextraction-gas chromatography
European Food Research and Technology 229 539-547 - 2009.

21. Koprivnjak, Olivera; Škevin, Dubravka; Valić, Srećko; Majetić, Valerija; Petričević, Sandra; Ljubenkov, Ivica;
The antioxidant capacity and oxidative stability of virgin olive oil enriched with phospholipids
Food Chemistry 111 121-126 - 2008.

22. Lušić, Dražen; Koprivnjak, Olivera; Ćurić, Duška; Sabatini, Anna G; Conte, Lanfranco S;
Volatile profile of Croatian lime tree (Tilia sp.), fir honeydew (Abies alba) and sage (Salvia officinalis) honey
Food Technology and Biotechnology 45 156-165 - 2007.

23. Koprivnjak, Olivera; Moret, Sabrina; Populin, Tiziana; Lagazio, Corrado; Conte, LS;
Variety differentiation of virgin olive oil based on n-alkane profile
Food chemistry 90 603-608 - 2005.

24. Koprivnjak, O; Conte, LS; Bencic, D; Totis, N;
Application of solid-phase micro extraction of olive oil volatiles on varieties characterization
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse 80 35-40 - 2003.

25. Koprivnjak, Olivera; Conte, Lanfranco; Totis, Nicola;
Influence of olive fruit storage in bags on oil quality and composition of volatile compounds
Food Technology and Biotechnology 40 129-134 - 2002.

26. Koprivnjak, Olivera; Procida, Giuseppe; Zelinotti, Tonino;
Changes in the volatile components of virgin olive oil during fruit storage in aqueous media
Food chemistry 70 377-384 - 2000.

27. Koprivnjak, Olivera; Šehanović, Jusuf;
Consumer knowledge about labels on olive oil packages on the Croatian market.
Oliva 11-15 - 2000.

28. Koprivnjak, Olivera;
Protection of geographical indications in European community and in Croatia on the example of virgin olive oil.
Pomologia Croatica 6 99-106 - 2000.

29. Koprivnjak, Olivera; Procida, Giuseppe; Benčić, Đani; Zelinotti, Tonino;
Effect of olive fruits storage in sea water on oil quality
Food Technology and Biotechnology 37 209-214 - 1999.

30. Koprivnjak, Olivera; Conte, Lanfranco; Pribetić, Đanfranko;
Ujednačenost sastava prirodnog maslinovog ulja s područja zapadne Istre na primjeru sorte Leccino
Agronomski glasnik 60 243-255 - 1998.

31. Koprivnjak, Olivera; Conte, Lanfranco;
Specific Components of Virgin Olive Oil as Active Participants in Oxidative Processes
Food Technology and Biotechnology 36 229-234 - 1998.

32. Koprivnjak, Olivera; Conte, Lanfranco; Boschelle, Ornella; Morassi, Stefano;
Validation of diglyceride contents in cheeses using co-ordinated chromatographic techniques
Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und-Forschung A 204 429-432 - 1997.

33. Conte, Lanfranco; Koprivnjak, Olivera;
Quality control of olive oils in EEC: Origins, evolution and recent trends
Food Technology and Biotechnology 35 75-81 - 1997.

34. Conte, LS; Koprivnjak, Olivera; Fiorasi, Stefania; Pizzale, Lorena;
Applicazione della estrazione in fase solida (SPE) alla determinazione dei diacilgliceroli negli alimenti
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse 74 411-414 - 1997.

35. Conte, LS; Boschelle, O; Koprivnjak, O;
Evolution of diglycerides fraction in Gorgonzola cheese ripening
SCIENZA E TECNICA LATTIERO CASEARIA 48 171-180 - 1997.

36. Koprivnjak, O;
Typical foodstuffs in tourist supply of Istria.
Tourism and Hospitality Management 3 417-426 - 1997.

37. Koprivnjak, Olivera; Procida, Giuseppe; Favretto, Luciano;
Determination of Endogenous Aliphatic Hydrocarbons of Virgin Olive Oils of Four Autochthonous Cultivars from Krk Island (Croatia
Food Technology and Biotechnology 35 125-131 - 1997.

38. Koprivnjak, Olivera; Conte, LS;
Composition of hydrocarbon fraction and fatty acids of virgin olive oils from the Pula Area (Croatia)
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse 73 317-320 - 1996.

39. Koprivnjak, Olivera; Conte, LS; Fornaroli, Silvia;
Applicazione di enzimi nella estrazione dell'olio dalle olive: risultati di prove condotte nella regione adriatica del Nord-Est: La ricerca biotecnologica al servizio del consumatore attraverso l'industria alimentare
Rivista Italiana delle Sostanze Grasse 73 193-199 - 1996.

40. Koprivnjak, Olivera; Bertacco, Giovanna; Boschelle, Ornella; Conte, LS;
Determination of Diglycerides in Virgin Olive Oil, Salami and Cheese by Solid Phase Extraction
Food Technology and Biotechnology 33 97-101 - 1995.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera
Influence of Filtration on Composition of Olive Oils
Processing and Impact on Active Components in Food Victor Preedy Academic Press - Elsevier - 2014.
2. Autor poglavlja u knjizi
Olivera Koprivnjak
poglavlje „Maslinarstvo Istre“, str. 92-98.
Katalog „Neodoljiva Hrvatska“ ISBN 978-953-57944-0-0 Sunčana Matić LUX Zagreb - 2014.
3. Autor poglavlja u knjizi
Koprivnjak, Olivera
Senzorska svojstva i ocjenjivanje djevičanskih maslinovih ulja
Maslina i Maslinovo ulje A-Ž Zadro, Božena ; Perica, Slavko Naklada Zadro Zagreb - 2007.
4. Autor poglavlja u knjizi
Koprivnjak, Olivera
Proizvodnja djevičanskog maslinovog ulja
Maslina i Maslinovo ulje A-Ž Zadro, Božena ; Perica, Slavko Naklada Zadro Zagreb - 2007.
5. Autor knjige
Koprivnjak, Olivera
Djevičansko maslinovo ulje – od masline do stola
MIH Poreč - 2006.

Kongresna priopćenja

1.
Karolina Brkić Bubola, Igor Lukić, Marina Lukić, Olivera Koprivnjak
Effect of Industrial Scale Filtration on Volatile and Sensorial Profile of Buža and Istarska bjelica cv. Virgin Olive Oils usmeno izlaganje 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb - 3.10.2018.
2.
V. Majetić Germek, U. Kosić, T. Biskupović, L. Poturiček, O. Koprivnjak
Influence of processing aids on indicators of the oil production effectiveness and o-diphenols of autochthonous virgin olive oils poster 53rd Croatian and 13th International Symposium on Agriculture Vodice - 20.2.2018.
3.
Karolina Brkić Bubola, Marina Lukić, Irena Mofardin, Anamarija Butumović, Olivera Koprivnjak
Industrial-scale filtration of virgin olive oil cv. Buža: Focus on quality, sensory characteristics and fatty acid profile poster 13th Euro Fed Lipid Congress "Fats, Oils and Lipids: New Challenges in Technology, Quality Control and Health" Firenca, Italija - 28.9.2015.
4.
V. Majetic´ Germek, O. Koprivnjak, B. Butinar, L. Pizzale, M. Bučar-Miklavčič, L. S. Conte
Influence of malaxation time on phenols and volatile compounds of virgin olive oil obtained from phenol enriched olive paste (Buža cv.) poster 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 22.10.2014. http://conference2014.pbn.hr/
5.
O. Koprivnjak, I. Vrhovnik, T. Hladnik, Ž. Prgomet, B. Hlevnjak
Sortna djevičanska maslinova ulja – mogućnosti za isticanje prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji poster Znanstveno-stručni skup HAZU "Hrana kao temelj zdravlja i dugovječnosti" Zagreb - 18.6.2012.
6.
Koprivnjak, Olivera; Vrhovnik, Irena; Hladnik, Teja; Prgomet, Željko; Hlevnjak, Bernardina;
Nutritivna vrijednost maslinovog ulja ovisno o uzgojnim čimbenicima usmeno izlaganje Novi pristupi istraživanja u maslinarstvu Portorož (Slovenija) - 16.2.2012.
7.
Majetić, Valerija; Koprivnjak, Olivera; Butinar, Bojan; Pizzale, Lorena; Bučar-Miklavčič, Milena; Conte, Lanfranco;
Phenols in Olive Paste as Modulators of Volatiles from LOX Pathway in Virgin Olive Oils from Buža Cultivar poster 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists” Opatija - 21.9.2011.
8.
Brkić Bubola, Karolina; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara; Lukić, Igor;
Volatile compounds and sensory profiles of monovarietal virgin olive oils from Buža, Črna and Rosinjola cultivars in Istria poster 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 21.9.2011.
9.
Bubola, Karolina Brkić; Koprivnjak, Olivera; Sladonja, Barbara;
Volatile compounds and sensory profiles of monovarietal virgin olive oil from Buzˇa, Črna and Rosinjola cultivars in Istria (Croatia). poster 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 21.9.2011.
10.
Koprivnjak, Olivera; Škevin, Dubravka; Procida, Giuseppe; Mokrovčak, Željko;
Effect of phospholipids addition on volatile compounds of virgin olive oils poster Joint 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat - 15.5.2008.
11.
Lušić, Dražen; Sponza, Silvia; Koprivnjak, Olivera; Sabatini, Anna Gloria; Messner, Claudia;
Mineral Content Of Sage Honey (Salvia officinalis L.) Deriving From North West Croatia poster Joint 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat - 15.5.2008.
12.
Lušić, Dražen; Knapić, Maja; Koprivnjak, Olivera; Sabatini, Anna Gloria; Ćurić, Duška; Vahčić, Nada;
Certain Standard Parameters of Sage (Salvia officinalis L.) Honey Quality Deriving From Kvarner Bay Coastal Area and Islands usmeno izlaganje Joint 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Cavtat - 15.5.2008.
13.
Šorić, Kristina; Vojvodić Rosenzweig, Višnja; Koprivnjak, Olivera;
Heuristic for bilevel olive oil production planning problem with sequence dependent setups and overtimes usmeno izlaganje 21st European Conference on Operational Research – OR for Better Management of Sustainable Development Reykjavik (Island) - 2.7.2006.
14.
Lušić, Dražen; Koprivnjak, Olivera; Ćurić, Duška; Conte, Lanfranco;
Sage Honey (Salvia oficinalis) and Fir Tree Honeydew Honey (Albies alba), Autochthonous Honeys of Northwest Croatia. poster 2nd Central European Meeting and 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija - 20.10.2004.
15.
Koprivnjak, Olivera; Šetić, Elvino; Lušić, Dražen; Peršurić, Đordano;
Autochthonous Olive Cultivars in Istria (Croatia)-Morphological Characteristics and Oil Quality usmeno izlaganje ECOLIVA - 1st International IFOAM Conference on Organic Olive Production Jaen (Španjolska) - 23.5.2002.
16.
Moret, Sabrina; Populin, Tiziana; Conte, Lanfranco; Koprivnjak, Olivera;
On-Line LC-GC Determination of Aliphatic Hydrocarbons in Edible Oils poster 7th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers Brugge (Belgija) - 6.2.2002.
17.
Koprivnjak, Olivera; Bučar-Miklavčič, Milena; Butinar, Bojan;
Influence of some usual procedures of olive storage on oil quality. poster 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists – Central European Meeting Opatija - 3.10.2001.
18.
O. Koprivnjak
Domaće sorte maslina u Istri - preliminarni rezultati morfoloških svojstava i kakvoća ulja usmeno izlaganje Mednarodni znanstveni posvet "Mediteransko kmetijstvo in oljkarstvo 2000" Izola (Slovenija) - 9.11.2000.
19.
Koprivnjak, Olivera; Pribetić, Đanfranko;
Cultivar autoctone di olivo in Istria-risultati preliminari delle caratteristiche morfologiche e qualita'dell'olio usmeno izlaganje Perspectives for horticulture and viticolture in the alpine region in the third millenium” Codroipo, Udine (Italija) - 8.11.2000.
20.
G. Procida, O. Koprivnjak, G. Pertoldi-Marletta, T. Zelinotti
Variazione della componente volatile aromatica dell'olio d'oliva vergine in funzione della metodica di stoccaggio delle olive , usmeno izlaganje “3. Congresso nazionale di chimica degli alimenti - Societa' Chimica Italiana“ Messina, Italija - 9.10.1998.
21.
D. Rade, D. Škevin, D. Štrucelj, Ž. Mokrovčak, O. Koprivnjak
Procjena gorkog okusa maslinovoga ulja i ekstrakcija gorkih tvari poster “3. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem” Zagreb, Hrvatska - 12.6.1998.
22.
O. Koprivnjak, L. Conte
Ujednačenost sastava prirodnog maslinovog ulja s područja Zapadne Istre na primjeru sorte Leccino poster “3. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista s međunarodnim sudjelovanjem” Zagreb, Hrvatska - 11.6.1998.
23.
O. Koprivnjak, A. Milotić, Đ. Peršurić
Tipični prehrambeni proizvodi u turističkoj ponudi usmeno izlaganje III Znanstveni i stručni skup “Temeljni procesi i tendencije u hrvatskom turizmu” Dubrovnik - 3.10.1997.
24.
Koprivnjak, Olivera; Conte, Lanfranco; Prgomet, Željko;
Preliminary Results from the Analytical Caracterisation of Olive Oil from Two Autoctonous Cultivars in the Pula Area (Croatia) poster 1st Slovenian Congress on Food and Nutrition with International Participation Bled (Slovenija) - 22.4.1996.
25.
Koprivnjak, Olivera; Petracco, Giovanna; Bortolomeazzi, Renzo; Conte, Lanfranco; Boschelle, Ornella;
Solid Phase Extraction Coupled with Capillary GC Applied to the Determination of Mono and Diglycerides of Vegetable Oils and Fermented Foods usmeno izlaganje 16th International Symposium on Capillary Chromatography Riva del Garda (Italija) - 30.9.1994.

Znanstveni projekti

1. 1.7.2015. - 30.6.2018.
Uspostavni istraživački projekt TYPICRO „Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovih ulja od hrvatskih domaćih sorti“; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.iptpo.hr/typicro/index.php
2. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Suradni istraživački programa „Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja SU-08/43 ; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.adriafood.uniri.hr/hr
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
"Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi"; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2005.
"Valorizacija autohtonih sorata maslina u Istri"; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
5. 1.1.2001. - 1.1.2003.
Hrvatsko-slovenski bilateralni znanstvenoistraživački projekt "Utjecaj različitih čimbenika u proizvodnji maslinovog ulja na poboljšanje kakvoće i konkurentnosti na tržištu"; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
6. 1.1.1997. - 1.1.2001.
"Seljačko obiteljsko gospodarstvo kao nositelj razvitka poljoprivrede u Istri"; viši asistent – znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
7. 1.1.1991. - 1.1.1992.
"Management i marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava Istre"; mlađi asistent – znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2009. - 16.9.2014.
Valerija Majetić Germek; Doktorat Promjene sastava hlapljivih i fenolnih tvari u procesu proizvodnje djevičanskih maslinovih ulja sorti Buža, Istarska bjelica i Leccino; Prehrambena tehnologija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 16.9.2014;
2. 1.10.2007. - 29.4.2011.
Karolina Brkić Bubola; Doktorat Karakterizacija djevičanskih maslinovih ulja autohtonih istarskih sorti na temelju hlapivih tvari i senzorskih svojstava; Prehrambena tehnologija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 29.4.2011.;

Uredništva časopisa

1. 15.10.2008. - Food Technology and Biotechnology


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.7.2014. - 15.11.2015.
„Primjena filtracije u svrhu poboljšanja kvalitete i trajnosti djevičanskih maslinovih ulja“; Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč; voditeljica: dr. sc. Karolina Brkić Bubola
Vijeće za Istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede RH  
suradnik
2.
1.11.2007. - 30.4.2010.
M.O.R.E. - Market of Olive Residues for Energy, TRENELECS IEE 2004 – 2008 TYPE 1/ 2; Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč; voditelj: mr. sc. Nonoslav Luk
EU projekt Call: TRENELECS IEE 2004 – 2008 TYPE 1/ 2; Contract NO: EIE/07/273/S12.466853  
suradnik
3.
1.1.2004. - 1.1.2006.
Istraživačko-razvojni projekt "Gospodarska svojstva tipova autohtonih sorti maslina", voditelj: dr. sc. Đani Benčić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vijeće za istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH  
suradnik
4.
24.12.2001. - 24.12.2003.
Tehnologijski istraživačko-razvojni projekt "Djevičansko maslinovo ulje – novi proizvodi s garancijom svojstava i kakvoće" iz programa TEST, TP-010/2001, Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč
Ministarstvo znanosti i tehnologije RH  
voditelj
5.
1.1.2001. - 31.12.2002.
Istraživačko-razvojni projekt "Marketinška priprema tipičnih istarskih proizvoda za domaće turističko tržište", voditelj: dr. sc. Zdenko Tomčić, Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH  
suradnik
6.
29.12.1998. - 29.12.2001.
Istraživačko-razvojni projekt "Zaštita zemljopisnog podrijetla istarskog maslinovog ulja"; IP-02-98, Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč
Vijeće za istraživanja u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH  
voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 12.5.2018. - Varijabilnost sadržaja bioaktivnih tvari u djevičanskim maslinovim uljima i usporedba sastava s drugim biljnim uljima,
"Festival zlate oljčne vejice" u organizaciji Društva oljkarjev Slovenske Istre
Ankaran (Slovenija)
2. 29.1.2018. - Ulja i masti u prehrani
Javno predavanje u organizaciji Udruge „Bakarska žena“
Bakar
3. 10.4.2017. - Vođeno senzorsko ocjenjivanje djevičanskih maslinovih ulja
Ciklus predavanja „Hranom do zdravlja“ u organizaciji Društva prijatelja waldorfske pedagogije
Kastav
4. 9.5.2015. - Sol i talk u proizvodnji djevičanskim maslinovih ulja
11. smotra djevičanskih maslinovih ulja „Sv. Elizej“
Fažana
5. 10.4.2015. - Što hranu čini (ne)sigurnom?
Zdravi grad Poreč, povodom Svjetskog dana zdravlja
Poreč
6. 7.3.2015. - Sol i talk u proizvodnji djevičanskim maslinovih ulja – istraživanja učinka kod domaćih i udomaćenih sorti maslina – projekt 13.06.1.4.50. sufinanciran potporom Sveučilišta u Rijeci
18. Smotra djevičanskih maslinovih ulja "Oleum olivarum"
Krasica - Buje
7. 10.5.2014. - Ekstra djevičanska maslinova ulja – ima li bitnih razlika u kvaliteti?
10. Smotra djevičanskih maslinovih ulja „Sv. Elizej“
Fažana
8. 24.1.2013. - Prehrambene i zdravstvene tvrdnje između propisa i prakse
Projekt Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci (FOSS) „Zdrava prehrana“
Rijeka
9. 17.11.2012. - Prehrambene i zdravstvene tvrdnje kod sortnih istarskih maslinovih ulja
8. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu
Vodnjan
10. 27.5.2012. - Caratteristiche della produzione olearia nella Contea Istriana (Karakteristike maslinarsko-uljarske proizvodnje u Istarskoj županiji)
8. manifestazione "Oli e dintorni"
Oleis di Manzano (Udine, Italija)
11. 5.5.2012. - Bioaktivni sastojci djevičanskih maslinovih ulja – marketinške mogućnosti
8. Lunjska maslinada
Lun, otok Pag
12. 11.3.2012. - Detalji
15. Smotra djevičanskih maslinovih u7lja "Oleum olivarum"
Krasica - Buje
13. 11.3.2012. - Prehrambena vrijednost djevičanskih maslinovih ulja - ZOOB projekt 2010.-2011.
15. smotra djevičanskih maslinovih ulja Oleum olivarum
Krasica - Buje
14. 19.11.2011. - Bistrenje djevičanskih maslinovih ulja
7. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu
Vodnjan
15. 20.11.2010. - Karakteristike prerade maslina u Istarskoj županiji
6. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu
Vodnjan
16. 20.3.2010. - Standardni pokazatelji kvalitete ulja – kritične točke prije i poslije prerade maslina
5. Smotra djevičanskih maslinovih ulja, u organizaciji udruge „Ulika“
Medulin
17. 21.11.2009. - Uzgojni i preradbeni faktori koji utječu na randman djevičanskog maslinovog ulja
5. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu
Vodnjan
18. 15.3.2009. - Pravila stavljanja djevičanskih maslinovih ulja na tržište
12. Smotra djevičanskih maslinovih ulja Oleum olivarum
Krasica - Buje
19. 16.9.2008. - Vrste, kakvoća i etikete maslinovih ulja,
"Mediteranska maslina Expo 2008", Hrvatski kulturni dom na Sušaku, u organizaciji Milenium d.o.o. i Francuske Alijanse Rijeka
Rijeka
20. 11.2.2008. - Maslinovo ulje: primjer funkcionalne hrane
Agencija za odgoj i obrazovanje – Godišnji sastanak srednjoškolskih profesora kemije i biologije
Opatija
21. 10.10.2007. - Postupci konzerviranja i proizvodnje stolnih maslina
Dani maslina, Općina Punat
Punat
22. 21.4.2007. - 8. Akrilamid – primjer štetne tvari nastale tijekom pripreme hrane

Thalassotherapia, Opatija

Novinski članci

1. 5.9.2018. - Maslinovo ulje - zaštitnik hrane i ljudskog zdravlja
e-časopis "Ja trgovac"
www.jatrgovac.com/2018/09/maslinovo-ulje-zastitnik-hrane-i-ljudskoga-zdravlja/

Medijski nastupi

1. 27.1.2014. - Detalji
Hrvatska televizija
Zagreb