Evgenia Arh dipl. knjiž.

Medicinski fakultet Knjižnica

e-pošta : evgenia.arh@medri.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2007. poslijediplomski specijalistički studij povijesti i historiografije u multimedijalnom kontekstu Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli Studi Roma Tre Roma
1.1.2001. - 1.1.2003. diplomirani bibliotekar dopunski sveučilišni studij bibliotekarstva Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1993. - 1.1.2000. diplomirani učitelj razredne nastave dodiplomski sveučilišni studij razredne nastave s likovnom kulturom Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.8.2018. - viši knjižničar Medicinski fakultet u Rijeci
21.4.2017. - 31.7.2018. diplomirani knjižničar Medicinski fakultet u Rijeci
9.10.2014. - 20.4.2017. viši knjižničar u Odjelu rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.7.2011. - 1.10.2014. Voditelj Razvojno-matične službe Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.12.2010. - 1.7.2011. Voditelj Odjela rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.10.2003. - 1.12.2010. diplomirani knjižničar u Odjelu rada s korisnicima Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.9.2003. - stručni suradnik knjižničar Osnovna škola Barban
1.6.2002. - 1.8.2003. diplomirani knjižničar Gradska knjižnica i čitaonica Opatija
1.2.1999. - 1.8.2001. učitelj likovne kulture Osnovna škola Oroslavje

Nagrade i priznanja

Nagrada 'Eva Verona' - za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.

Članstva

1.1.2012. - 1.1.2014. Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu Hrvatskog knjižničarskog društva
1.1.2012. - 1.1.2014. Komisija za zaštitu knjižnične građe Hrvatskog knjižničarskog društva
1.1.2012. - Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama Hrvatskog knjižničarskog društva
1.1.2003. - Knjižničarsko društvo Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Evgenia Arh, Dejana Golenko i Branka Pemper
Digitalni urođenici u sveučilišnoj zajednici (istraživanje na Sveučilištu u Rijeci)
Zbornik 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

Kongresna priopćenja

1.
Evgenia Arh, Ines Cerovac, Jana Krišković Baždarić i Branka Pemper
„Luppis i Whitehead – građani Rijeke, građani svijeta“ izlaganje 7. međunarodna konferencija industrijske baštine Rijeka - 1.1.2016.
2.
Evgenia Arh, Sandra Cuculić i Jana Krišković Baždarić
Knjižnica a la carte: koliko korisnici poznaju usluge Sveučilišne knjižnice Rijeka? postersko izlaganje 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran - 1.1.2015.
3.
Evgenia Arh i Lea Lazzarich
Stanje knjižnica u djelokrugu matične službe Sveučilišne knjižnice u Rijeci i strategija razvoja sveučilišne knjižnične mreže u Rijeci izlaganje 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Opatija - 1.1.2013.
4.
Evgenia Arh
Knjižnice i porez na dodanu vrijednost izlaganje 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Opatija - 1.1.2013.
5.
Evgenia Arh
Bibliografski opus Tatjane Blažeković predavanje na stručnom skupu „Tatjana Blažeković” izlaganje Stručni skup „Tatjana Blažeković“ Rijeka - 1.1.2012.
6.
Evgenia Arh i Dejana Golenko
Can be Library Instruction Entertainment?; postersko izlaganje postersko izlaganje Libraries in the digital age Zadar - 1.1.2012.
7.
Evgenia Arh i Dejana Golenko
Kako edukaciju korisnika učiniti zabavnom radionica 38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Osijek - 1.1.2012.
8.
Evgenia Arh, Dejana Golenko i Branka Pemper
Digitalni urođenici u sveučilišnoj zajednici (istraživanje na Sveučilištu u Rijeci) postersko izlaganje 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Opatija - 1.1.2011.
9.
Evgenia Arh, Dejana Golenko i Branka Pemper
Stižu li nam digitalni urođenici u sveučilišnu zajednicu (ili su već tu)? postersko izlaganje 37. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva Tuheljske Toplice - 1.1.2010.
10.
Evgenia Arh i Ana Božić Blažević
Developing electronic library service in the University Library Rijeka: Check point trough ISO 2789:2006 postersko izlaganje Libraries in the digital age Dubrovnik - 1.1.2008.
11.
Evgenia Arh i Lea Lazzarich
Korisnički servisi: kako do kvalitete: vodič na primjeru Sveučilišne knjižnice Rijeka postersko izlaganje 10. dani visokoškolskog i specijalnog knjižničarstva Opatija - 1.1.2008.
12.
Dejana Golenko i Evgenia Popović
Digital collection the Law on the European Union - researching the needs of users postersko izlaganje Libraries in the digital age Dubrovnik - 1.1.2007.
13.
Lea Lazzarich i Evgenia Popović
Prilozi za istraživanje industrijske baštine izlaganje II. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: "Rijeka, grad na vodi i moru" Rijeka - 1.1.2005.
14.
Lea Lazzarich i Evgenia Popović
Information literacy in University library Rijeka postersko izlaganje Literacy without Boundaries - 14th European Conference on Reading Zagreb - 1.1.2005.
15.
Dorja Mučnjak i Evgenia Popović
Current participation of academic libraries in academic e-learning programs in Croatia postersko izlaganje Libraries in the digital age Dubrovnik - 1.1.2005.
16.
Lea Lazarich i Evgenia Popović
Databases in University library Rijeka – handbook for users postersko izlaganje CROINFO Zagreb - 1.1.2004.
17.
Lea Lazzarich i Evgenia Popović
Online tečajevi u zemljama EU; postersko izlaganje postersko izlaganje 34. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva Šibenik - 1.1.2004.

Stručna djelatnost