prof.dr.sc Alemka Šegota

Ekonomski fakultet Katedra za kvantitativnu ekonomiju

prostorija : kabinet 34
e-pošta : alemka.segota@efri.hr
mobitel :

google scholar

Obrazovanje

1.1.2013. - Izvanredni profesor Kvantitativna ekonomija Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Dr. sc. Kvantitativna ekonomija Ekonomski fakultet u Zagrebu
1.1.2003. - Docent Teorija odlučivanja Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Mr. sc. Poslovna informatika Ekonomski fakultet u Ljubljani
1.1.1980. - 1.1.1985. Profesor matematike Matematika Pedagoški fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

1.1.2013. - Izvanredni profesor Predavanja i ispiti iz kolegija Matematika, Mathematics, Financijska matematika, Teorija odlučivanja, Matematička analiza za ekonomiste, Mathematical Analysis for Economists, Kvantitativne metode Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Docent Predavanja i ispiti iz kolegija Matematika, Mathematics, Financijska matematika, Teorija odlučivanja, Matematička analiza za ekonomiste, Kvantitativne metode i Mathematical Analysis for Economists Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Docent Predavanja i ispiti iz kolegija Matematika, Teorija odlučivanja, Financijska matematika, Matematička analiza za ekonomiste Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Viši asistent Povjerena predavanja i ispiti iz kolegija Matematika, Financijska matematika i Teorija odlučivanja Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Asistent Vježbe i pismeni dio ispita na kolegiju Matematika Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1988. - 1.1.1989. Mladi istraživač Održavanje vježbi na kolegiju Matematika Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1986. Programer pripravnik Izrada računalnih programa. Brodokomerc

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Teorija odlučivanja
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Mathematics
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Matematika
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Financijska matematika
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Matematička analiza za ekonomsite
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
- Mathematical Analysis for Economists
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

25.9.2013. - Primjena metode analitičkog hijerarhijskog procesa u nogometnom klubu Liverpool
Marko Kremenjaš
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Primjena teorije igara u poslovnom odlučivanju
Patricia Fumić
Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
17.7.2013. - Arbitraža deviza
Iva Tovernić
Financije i računovodstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
17.7.2013. - Odabir optimalnog stambenog kredita korištenjem višekriterijske analize
Monika Hron
Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.6.2013. - Izračun isplativosti vjetroelektrane pomoću Monte Carlo simulacije
Ivan Gržeta
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
27.2.2013. - Konverzija zajma
Ivan Filipović
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Primjena modela odlučivanja u uvođenju financijskog faira playa
Alen Frelih
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Eksponencijalna funkcija i njena primjena u ekonomiji
Matea Sabalić
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Lagrangeova funkcija i njena primjena u ekonomiji
David Topić
Financije i računovodstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.9.2012. - Teorija kaosa i fraktali
Eni Desanti
Informatičko poslovanje
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.9.2012. - Derivacija složene funkcije i njezina primjena u ekonomiji
Davor Konjević
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - Postupci invertiranja matrice
Teuta Benceković
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - Područja pada i rasta funkcije dvije varijable
Martina Pavat
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - Engelovi zakoni
Lea Turković
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.9.2012. - Primjena derivacije u ispitivanju tijeka funkcije
Ana Kuna
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
7.9.2012. - Determinanta i njezina primjena u ekonomiji
Dajana Tominić
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
5.9.2012. - Derivacija inverzne funkcije
Doris Mofardin
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
5.9.2012. - Područja konveksnosti i konkavnosti funkcije
Maris Nemaz
Ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Teorija grafova i njena primjena u cestovnom prometu
Ana Janežić
Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Cjelobrojno linearno programiranje s primjenom na poduzeće Modern line
Andrea Lipovščak
Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Stohastički modeli zaliha i metoda simulacije
Martina Štefan
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
1.6.2011. - Odlučivanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti
Danijela Bokulić
Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
1.6.2011. - Linearno programiranje na primjeru pilane " EMBRA "
Edi Sušić
Marketing
Ekonomski fakultet u Rijeci
-Cjeloživotno obrazovanje

-Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2012. - Poslovna matematika
Redovni i stručni studij
Ekonomski fakultet u Mostaru
voditelj
Norma sati: 45

Osobni razvoj

1.1.2008. - E-learning u nastavi


Norma sati: 30
1.1.2006. - Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60

Obrazovni projekti

-

Financiranje:

Izdavaštvo

7.12.2012. - Financijska matematika

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Gospodarski sustav Europske unije i pridruživanje Republike Hrvatske; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Jelena Jardas Antonić; Višekriterijska i usporedna analiza efikasnosti elektroničkog poslovanja gradskih uprava; ; 20.6.2011.;

Znanstveni skupovi

1. - 6.9.2003.
The 11th Annual International Conference „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the EU“ Brno, Republika Češka Izlagač
2. - 10.5.2003.
The 4th International Conference „Economic System of EU and Accession of the Republic of Croatia“ Opatija, Hrvatska Izlagač
3. - 28.9.2001.
The 6th International Symposium on Operational Research SOR '01 Preddvor, Slovenija Izlagač
4. - 29.9.2000.
The 8th International Conference on Operational Research Rovinj, Hrvatska Izlagač
5. - 23.4.1999.
2nd International Conference „Economic System of the EU and Adjustment of the Republic of Croatia“ Lovran, Hrvatska Izlagač
6. -
7. -

Recenzije

1. 2013. Determinants of Audit Delay in Croatia
2. 2013. A Dynamic Data Envelopment Analysis Investment Strategy on Zagreb Stoch Exchange