Prof. dr. sc. Christian Stipanović

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : christis@fthm.hr

ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 163 6 3
researcherID

Obrazovanje

5.10.1998. - 30.10.2002. doktor ekonomskih znanosti Menadžment u suvremenom hotelijerstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
3.10.1995. - 15.12.1998. magistar znanosti Poslijediplomski studij «Menadžment» Ekonomski fakultet Rijeka
3.10.1990. - 2.9.1995. diplomirani ekonomist Menadžment turizma i ugostiteljstva Hotelijerski fakultet Opatija

Radno iskustvo

1.8.2019. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Nositelj kolegija FTHM Opatija
1.9.2015. - Gostujući profesor Nositelj kolegija Poslovna inteligencija u turizmu, Razvojna politika, Nova strateška usmjerenja turističkih poduzeća Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
18.3.2014. - Redoviti profesor Nositelj kolegija Strategija razvoja i poslovna politika Planiranje događaja Poslovna inteligencija Strateško planiranje i razvoj Model koncecpije razvoja u turizmu FTHM Opatija
10.1.2009. - 18.3.2014. Izvanredni profesor Znanstveni projekt «Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji» Nositelj kolegija Strategija razvoja, Razvojna politika, Osnove poslovne inteligencije, Poslovna inteligencija, Planiranje događaja. FTHM Opatija
1.10.2003. - 1.12.2006. Docent Znanstveni projekt «Turistička regionalizacija u globalnim procesima» Nositelj kolegija Strategija razvoja FTHM Opatija
1.9.1999. - 1.10.2003. Asistent Asistent na kolegijima Marketing i Marketing hotela FTHM Opatija
10.5.1999. - 10.3.2003. Znanstveni novak – asistent Znanstveni projekt «Hrvatska u europskim udruženjima» FTHM Opatija
1.3.1996. - 9.5.1999. Znanstveni novak Znanstveni projekt «Marketing u funkciji ostvarenja povećane potrošnje» FTHM Opatija

Nagrade i priznanja

10.2.1995. Rektorska nagrada za najboljeg studenta Hotelijerskog fakulteta akademske godine 1994/95

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - Strateški menadžment u destinacijskom turizmu
PDSS Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
FTHM Opatija
voditelj
Norma sati: 30
1.10.2015. - Poslovna inteligencija u turizmu i ugostiteljstvu
PDSS Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 20
1.10.2015. - Strategija razvoja i poslovna politika
Preddiplomski specijalistički studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.10.2011. - Koncepcija i strategija održivog razvoja
PDSS Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 25
1.10.2010. - Strateško planiranje i razvoj
PDSS Menadžment u suvremenom hotelijerstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 25
1.10.2006. - Poslovna inteligencija
Menadžment u suvremenom turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2006. - Planiranje događaja
Menadžment u suvremenom turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2006. - Razvojna politika
Stručni studij Menadžment u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2003. - Strategija razvoja
Menadžment u suvremenom turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 120
1.10.2002. - 30.9.2010. Poduzetništvo u hotelijerstvu
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 90
1.10.2002. - 30.9.2010. Ekonomija u perspektivi
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati: 90
1.10.1996. - 30.9.1999. Marketing u turizmu
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
FTHM Opatija
suradnik
Norma sati: 45
1.10.1996. - 30.9.1999. Teorija tržišta u cijena
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

24.9.2019. - 24.9.2019. Model poslovne inteligencije u funkciji konkurentnosti turističke agencije Speranza d.o.o.
Matija Horvat
diplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
24.9.2019. - 24.9.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Slavonsko-brodske županije
Ivan-Jan Udovičić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
24.9.2019. - 24.9.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Umaga
Jelena Magdalena Brčić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
23.7.2019. - 23.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Karlovca
Petra Cvitković
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Malog Lošinja
Tara Bičević
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Slavonskog Broda
Marinela Galetić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Siska
Lucija Krapljan
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja kulturnog turizma Grada Dubrovnik
Iva Krečak
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Crikvenice
Martina Lumezi
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja općine Strarigrad Paklenica
Antonela Miletić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma općine Bale
Maricha Piutti
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
16.7.2019. - 16.7.2019. Koncepcija i strategija razvoja turizma Općine Gračac
Mateja Udovičić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
10.9.2018. - Koncepcija i strategija razvoja lovnog turizma Zapadne Slavonije
Ivana Volf
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
27.9.2017. - 2.9.2017. Audio menadžment u razvoju i brendiranju turizma otoka Krka
Nataša Jurina
PDSS Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
FTHM Opatija
4.9.2017. - Model poslovne inteligencije u kreiranju novih poslovnih rješenja
Tara Jurić
diplomski studij
FTHM Opatija
4.9.2017. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Pule
Lena Dorić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
4.9.2017. - Koncepcija i strategija razvoja Etnoland Dalmati Pakovo Selo
Katarina Dina Sinovčić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
4.9.2017. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Varaždina
Nikolina Stolnik
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
12.7.2017. - Ljudski resursi u funkciji razvoja modela poslovne inteligencije
Kristina Ždravac
diplomski studij
FTHM Opatija
10.7.2017. - Planiranje događaja – Vinkovačke jeseni
Lorena Krznarić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
10.7.2017. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Međimurske županije
Dominik Patafta
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
10.7.2017. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Gorskog kotara
Emira Adžajlić
preddiplomski svečulišni studij
FTHM Opatija
10.7.2017. - Koncepcija i strategija razvoja nautičkog turizma grada Dubrovnika
Marija Margaretić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
10.7.2017. - Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Dubrovnika
Marijela Begović
preddilomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.9.2016. - Integrirana marketinška komunikacija poduzeća Podravka d.d.
Valentina Poznanović
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.9.2016. - Koncepcija razvoja događajnog turizma Grada Zagreba
Martina Bošnjak
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
5.9.2016. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Rovinja
Anabela Križanac
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
5.9.2016. - Planiranje događaja na primjeru Grada Krka
Alma Dizdarević
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
5.9.2016. - Koncepcija i strategija razvoja turizma općine Tar - Vabriga
Valentina Stojnić
razlikovni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Koncepcija i strategija razvoja Westin Dragonara Resort, Malta, St. Julians
Katarina Severinac
preddiplomsmki sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Koncepcija i strategija razvoja Jadranke d.d. Mali Lošinj
Manuel Markotić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Planiranje događaja na primjeru agencije Not the same
Dea Banić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Koncepcija i strategija razvoja turizma otoka Krka
Ana Kamenički
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Novalje
Kristina Golubičić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Koncepcija i strategija razvoja turizma otoka Vir
Manuela Buškulić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija
6.7.2016. - Razvojna politika turizma Grada Bjelovara
Nemanja Božičković
stručni studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Značaj poslovne inteligencije i menadžmenta znanja u organizaciji koja uči
Tena Kovač
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Poslovna inteligencija u koncepciji razvoja turizma turističke destinacije
Paolo Vuković
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Upravljanje podacima, informacijama i znanjem u modelu poslovne inteligencije
Vinka Cvitković
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Kvaliteta podataka i informacija u poslovnom odlučivanju
Ivona Toimljanović
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Značaj informacijskog sustava u modelu poslovne inteligencije
Anja Knežević
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Implementacija poslovne inteligencije u hotelsko-turističkim poduzećima
Kristina Svederec
diplomski studij
FTHM Opatija
5.7.2016. - Model poslovne inteligencije u funkciji razvoja suvremenog poduzeća
Patricija Buršić
diplomski studij
FTHM Opatija
30.6.2015. - Razvojna politika turizma Grada Đakova
Helena Puljić
stručni studij
FMTU Opatija
30.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja turizma PGŽ
Dino Baćac
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
30.6.2015. - Mogućnost specijalizacije turističkih agencija u Slavoniji
Magdalena Radičević
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
30.6.2015. - Karakteristike ponude i prodajne politike turističke agencije Atlas
Tihana Šurbek
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Uloga festivala u pozicioniranju Grada Zagreba kao turističke destinacije
Miroslav Đumlija
diplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Poslovna inteligencija u koncepciji razvoja turizma Novog Vinodolskog
Katarina Brnić
diplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Povezanost poslovne inteligencije i intelektualnog kapitala u razvoju hotelijerstva
Katarina Majlat
diplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Pule
Ivan Brčić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija razvoja turizma Rovinja
Patricia Buršić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja JGL Rijeka
Anja Dakić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja zdravstvenog turizma Grada Opatije
Ana Jajalo
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Međimurske županije
Ivana Kelner
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija razvoja turizma Grada Opatije
Moreno Milenković
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja na primjeru ''6 Kvarner stars''
Dinko Škunca
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija i strategija razvoja kampa Oaza Novalja
Ivona Šuljić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
29.6.2015. - Koncepcija razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije
Paolo Vuković
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
4.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Novi Vinodolski
Katarina Brnić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
4.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Paga
Sanja Mikin
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
4.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja hotel resorta Costabella
Lori Brnčić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
4.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Općine Kostrena
Svjetlana Jakovac
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Čakovca
Tonia Srnec
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Koprivnice
Petra Peršin
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Umaga
Marina Klarić
diplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Varaždina
Martina Višnjić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Razvojna politika turizma Grada Kastva
Tea Keser
stručni studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - CRM u koncepciji razvoja Konzum d.d.
Mario Jakić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Zagreba
Ivona Firi
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Značaj informacijske tehnologije u modelu poslovne inteligencije
Domagoja Birtić
diplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija razvoja Hrvatske lutrije
Vitomir Škarić
sveučilišni preddiplomski studij
FTHM Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma hotela Marina i Mediteran Rabac
Maira Licul
diplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Hercegovačko-neretvanske županije
Andrea Orozović
diplomski studij
FMTU Opatija
3.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Općine Barban
Darija Juričić
diplomski studij
FMTU Opatija
2.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Krapine
Vedrana Vorih
diplomski studij
FMTU Opatija
2.7.2014. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Zagreba
Tamara Bukovec
diplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Rijeke
Iva Tomić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Planiranje događaja na primjeru Opatije
Marija Vračar
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja turizma FBIH
Andrea Orozović
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Valamar Sanfior
Darija Juričić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja Grada Labina
Maira Licul
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja turizma KZŽ
Vanja Vrančić
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Koncepcija i strategija razvoja turizma Grada Zagreba
Ivana Kovač
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Rudarenje podacima u poslovnoj inteligenciji
Jelena Kereš
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Razvojna politika turizma Grada Ogulina
Dino Štajduhar
stručni studij
FMTU Opatija
1.7.2013. - Planiranje događaja na primjeru Dani Ksavera Šandora Gjalskoga Zabok
Jelena Jurina
sveučilišni preddiplomski studij
FMTU Opatija
- Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Rovinja
Lucija Biljecki
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja turizma općine Novigrad
Klara Bisaki
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja turizma grada Velike Gorice
Dora Kordić Čajko
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja sportskog turizma grada Zagreba
Veronika Klačinski
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja kongresnog turizma grada Zagreba
Elena Onat
preddiplomsi sveučilišni sudij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja poduzeća Jadranka kampovi Mali Lošinj
Anamaria Sixta
preddiplomsmi sveučilišni studij
FTHM
- Koncepcija i strategija razvoja hotela Double Tree By Hilton Zagreb
Anamarija Šarić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM
-- Koncepcija i strategija razvoja događajnog turizma grada Zagreba
Ivana Ostić
preddiplomski sveučilišni studij
FTHM Opatija

Cjeloživotno obrazovanje

1.10.2018. - Poslovnom inteligencijom do konkurentnosti poduzeća

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj programa
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2013. - Nova strateška usmjerenja suvremenog poduzeća, Razvojna politika, Poslovna inteligencija u turizmu
preddiplomski studij i diplomski studij Turizam i održivi razvoj
FPMOZ Mostar
voditelj
Norma sati:

Izdavaštvo

5.9.2009. - Poslovna inteligenija u turizmu

Financiranje: FMTU, Opatija
1.6.2006. - Koncepcija i strategija razvoja - Sustav i poslovna politika

Financiranje: FMTU, Opatija

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stipanović, C. Rudan, E. and Zuboić, V.
The Valorisation of Tradicional Music in Tourism Development of Istria
4th International Conference “The Challenges of Today“ 315-314 - 2019.

2. Stipanović, C, Rudan, E., Zubović, V.
Cultural and Creative Industries in Urban Tourism Innovation – the Example of the City of Rijeka
5th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2019, Creating Innovative Tourism Experiences – the Way to Extend the Tourist Season 6555-666 - 2019. https://tosee.fthm.hr/conference-proceedings/send/10-tourism-in-southern-and-eastern-europe-2019-conference-proceedings/327-cultural-and-creative-industries-in-urban-tourism-innovation-the-example-of-the-city-of-rijeka

3. Stipanović, C., Grgurić, D., Jurina, N.
Audio Management in the Development and Branding of Krk Island
International Journal of Tourism Policy 8 319-336 - 2019. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=98933

A1

4. Ribarić, Robert; Stipanović, Christian
Empirical research of the potential benefits of a tourism product club as a model of stakeholder collaboration
International Journal of Business Innovation and Research 17 477-493 - 2018. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=96369

Q3

5. Ribarić, R.; Stipanović, C.
Stakeholder collaboration based on an innovated tourism product club model – An empirical investigation of the Parenzana tourism product club
World Review of Entrepreneuership, Management and Sustainable Development 15 539-557 - 2018.

Q2

6. Stipanović, Christian
Developing Events to Reposition Tourist Destination
International Journal Vallis Aurea 4 75-86 - 2018.

7. Stipanović, Christian; Rudan Elena
Poduzetništvo kulturnih i kreativnih industrija u kreiranju kulturne turističke ponude
6th International Conference “Vallis Aurea: Focus on Research & Innovation“ 442-452 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956434

8. Stipanović, Christian; Patafta, Dominik
Challenges in Developing Well-being Tourism - Lifeclass Terme Sveti Martin
24 Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: conference proceedings: Vol 24.: Trends and Challenges 419-430 - 2018.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=952165

9. Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Zadel. Zrinka
Possibilities of Entrepreneueral Development in Cultural Tourism of Croatian Cities
24 Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2018: conference proceedings: Vol 24.: Trends and Challenges 419-430 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=952584

10. Stipanović, Christian
Hotel baština u funkciji razvoja kulturne i kreativne ponude destinacije
Ekonomska misao i praksa 27 231-248 - 2018.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945233

A1

11. Stipanović, Christian
Regate u repozicioniranju turističke destinacije – primjer Fiumanka Rijeka
zbornik radova 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam 2015-215 - 2017.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898637

12. Jakominić Marot, Nataša: Meštrović, Dunja; Stipanović, Christian
Tourism Product Club, Theory, Added Value and Practical Implication
Proceedings of the 4th International Scientific conference ToSEE – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges 199-2017 - 2017.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=906651

13. Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Zadel, Zrinka
The Challenges of Small Enterprises in Generating Destination Creative Offer
4th International Scientific conference ToSEE – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges 579-590 - 2017.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908119

14. Ostojić Mihić, Andrijana ; Stipanović, Christian ; Alfirević, Ana-Marija
Stimulating Innovations and Performances of Companies in Bosnia and Herzegovina
Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku XXIX 381-391 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851420

15. Stipanović, Christian ; Rudan, Elena
Tourism Product Club in Generating the Value Chain
Polish Journal of Management Studies, PJMS 14 214-224 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853237

16. Stipanović, Christian; Rudan. Elena; Kovačić, Ivana
Tourism Product Club in the Devlopment of Outdoor Tourism - Baška Municipality
23 biennial international congress THI 2016 - 2016.

17. Stipanović, Christian; Rudan Elena
The Role of Small Businesses in the Integrated Development of Tourist Destinations
5th International Conference Vallis Aurea 2016., Veleučilište u Požegi, DAAM International Wien 513-519 - 2016.

18. Stipanović, Christian ; Rudan, Elena ; Klarić, Marina
Valorization of batana salvorina in the development and brand identity of Umag
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 62 67-73 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767983

19. Stipanović, Christian ; Rudan, Elena
Creative tourism in destination brand identity
International Journal Vallis Aurea 1 75-83 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776086

20. Stipanović, C.; Rudan, E.; Peršin, P.
Festival Tourism in the Repositioning of Croatian Tourism Destinations
3rd International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2015, Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life 355-369 - 2015.

21. Stipanović, Christian ; Rudan, Elena
The New Strategic Orientation in Innovating Hospitality Logistics System
Tourism and hospitality management 20 195-206 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742107

22. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
The New Strategic Orientation in Innovating Hospitality Logistics System
Tourism&Hospitality Management 20 195-206 - 2014.

23. Stipanović, Christian ; Gračan, Daniela ; Bradetić, Metka
Koncepcija razvoja u funkciji konkurentnosti Marine Frapa Rogoznica
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 1-2 61-69 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=594395

24. Stipanović, C.; Pavia, N
Introducing Innovation of Contents for Children in Order to Redesign the Development of the Primorsko-Goranska County Tourism
4th Encuentros – Responsible Tourism, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorož - 2012.

25. Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian ; Mrnjavac, Edna
Innovation of business culture with the aim of developing Croatian tourism – case study of Valamar Hotels & Resorts
Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal 4 53-60 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523175

26. Stipanović, C., Bašić, I.
Nautical Tourism Development Possibilities in the Area of Sava River,
1st International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2011, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, Faculty of Tourism and Hospitality Management, ISSN 1848-4050, Opatija 327-336 - 2011.

27. Stipanović, Christian
Izazovi poslovne inteligencije u turizmu
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam 58 32-34 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474387

28. Berc Radišić, Branka ; Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian
New strategic lines of Croatian tourism development
Review Regional Development and Tourism 6 35-44 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387953

29. Stipanović, Christian ; Bareša Suzana
The Development Design Model in the Competitivness of Intelligent Business Organisations
Tourism and Hospitality Management 14 271-280 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379635

30. Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian
Managing Information and Intellectual Capital in the Development Concept of Tourism Destinations
Tourism and Hospitality Management 13 643-651 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=321226

31. Alkier Radnić, Romina ; Stipanović, Christian ; Ivanović, Slobodan
Rezultati empirijskog istraživanja stavova stanovništva o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacij
Tourism and hospitality management 13 77-157 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843691

32. Vuković, I.; Stipanović, C.
Intellectual Capital in Developing Tourism of the Twenty-first Century
IX International Conference «Strategic Development of the Tourism Industry in the 21st Century», Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid - 2007.

33. Stipanović, C.
Adventure Tourism in the Development Concept of Tourism in Croatia
International Conference «Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism», University of Economics in Bratislava - 2007.

34. Stipanović, Christian
Značaj reinženjeringa u razvojnoj strategiji hotelsko-turističkih poduzeća
Tourism and Hospitality Management 12 149-156 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=256511

35. Bašan, Lorena ; Dlačić, Jasmina ; First, Ivana ; Stipanović, Christian
Analiza potreba gospodarstva Primorsko - goranske županije za visokoobrazovnim profilima i načina poboljšanja percepcije Sveučilišta u Rijeci
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=289558

36. Stipanović, C
CRM and BI Synergy in Innovating the Offer of Hotel and Tourism Companies
5th International Scientific Conference «Management in the Function of Increasing the Tourist Consumption», Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, - 2006.

37. Stipanović, Christian ; Gračan, Daniela
Development Strategies Functioning as ACI Marina Umag Competitiveness
Naše more 52 163-172 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=232597

38. Stipanović, Christian ; Gračan, Daniela
Značaj brodskih tura u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 1 203-215 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=201835

39. Stipanović, Christian
Business intelligence u funkciji ostvarenja konkurentnosti turističkih poduzeća
Tourism and hospitality management 11 111-121 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=203906

40. Stipanović, C., Gračan, D., Alkier Radnić, R
Developing Competitivness of Croatian Tourism under Conditions of a Global Market
VIII International Symposium «Insurence in Terms of Globalisation», University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid - 2005.

41. Stipanović, C
Transforming Croatian Tourism in Globalisation and Localisation Condition
6th International Conference «Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members», Faculty of Management, Koper - 2005.

42. Stipanović, C., Gračan, D
ACI Club as the Development Factor of Nautical Tourism in Croatia
International Congress on Coastal and Marine Tourism, CMT, Cesme - 2005.

43. Stipanović, C, Alkier Radnić, R
Challenges to the Tourism Development of Opatija
International Tourism Conference «Perspectives in Tourism Marketing», Mugla - 2005.

44. Stipanović, Christian
Determinante razvojne politike u ostvarenju konkurentnosti hotelskog poduzeća
Ekonomska istraživanja 17 111-121 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195684

45. Stipanović, Christian
Prilog razvojnoj strategiji turizma općine Pakoštane
"Tourism and Hospitality Management" 9. 167-175 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=169838

46. Stipanović, C
Influence of Globalisation on Innovation of Marketing Policy
International Conference «Tourism in the Terms of Globalisation», Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid - 2003.

47. Stipanović, C
Poduzetnost hrvatskog turizma u funkciji ostvarenja povećane potrošnje
Međunarodna konferencija «Menadžment u funkciji povećanja turističke potrošnje», Hotelijerski fakultet, Opatija - 1998.

48. Aćimović, M, Stipanović, C
Management i primjena marketing koncepcije u turizmu
Zbornik radova «Quo vadis Management», Fakultet za organizacijske vede, Maribor - 1997.

49. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Information System in Innovating Logistic Processes of Small and Medium Enterprises (SME) int he Development of Destination
Supply Chain Management in Hospitality Industry 95-108
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948892

50. Stipanović, Christian; Gračan, Daniela; Bradetić, Metka
Koncepcija razvoja u funkciji konkurentnosti Marine Frapa Rogoznica( The development concept in function of the competitiveness of Marine Frapa Rogoznica )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 1-2 (2012); 61-69

51. Stipanović, Christian
Wellness ponuda u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
"Management in the Function of Increasing the Tourist Consumption" / Radišić, Franjo (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija , 2004. 219-227.

52. Stipanović, Christian; Čović, Kristijan
Innovation of the Tourism Development Conception of the Ličko-Senjska County
Tourism&Hospitality Industry 2012 New Trends on Tourism and Hospitality Management / Perić, Jože (ur.). - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija , 2012. 57-57.

53. Stipanović, Christian
Novi trendovi u sportskom turizmu
European Conference sport for All &#8211 ; Tourisam heartPoreč :

54. Stipanović, Christian; Pavia, Nadia; Mrnjavac, Edna
IMPLEMENTING EMPOWERMENT AND TEAM WORK TO ACHIEVE BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM
Management, izobraževanje in turizem - solidarnost za socialni kapital / Brezovec, Aleksandra ; Mekinc, Janez (ur.). - Portorož : Fakulteta za turistične študije Portorož - TURISTICA, Univerza na Primorskem , 2011. 203-203 (ISBN: 978-961-6469-58-6).

55. Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Floričić, Tamara
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF HOTEL OFFER - CASE STUDY ISRIA COUNTY
Tourism in Southern and Eastern Europe 2013 / Janković, Sandra ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija , 2013. 279-293.

56. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
SYNERGY OF REGIONALISATIONS AND GLOBALISATIONS WITH THE AIM OF RAISING COMPETITIVENESS OF CROATIAN TOURISM AND HOSPITALITY OFFER
Future Organization / Ferjan, Marko ; Kljajić Bortšnar, Mirjana ; Puchihar Andreja (ur.). - Maribor : Univerza v Mariboru - Fakultete za organizacijske vede , 2011. 908-913 (ISBN: 978-961-232-245-8).

57. Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Mrnjavac, Edna
INNOVATION OF BUSINESS CULTURE WITH THE AIM OF DEVELOPING CROATIAN TOURISM
Management, izobraževanje in turizem - družbena odgovornost za trajnostni razvoj / Brezovec, Aleksandra, Mekinc, Janez (ur.). - Porotrož : Založba Turistica, Fakulteta za turistične študije Portorož, Univerza na Primorskem , 2010. 1602-1608 (ISBN: 978-961-6469-50-0).

58. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
LOGISTICS SYSTEMS IN TOURISM
LOGISTIC SYSTEMS IN GLOBAL ECONOMICS, University of Krasnoyarsk

59. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović, Christian
The Process of Adapting Croatian Tourism and Hospitality Companies to the System of New Market Values
International Scientific Conference Planning for the Future - Learning from the Past : Contemporary Developments in Tourism, Travel & HospitalityRhodes Grčka :

60. Stipanović, Christian
Determinants of the Development Concept of Family-run Hotels
Tourism and Hospitality Industry 2008. / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji , 2008. 1-10 (ISBN: 978-953-6198-63-4).

61. Stipanović, Christian
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma( The Importance of Entrepreneurship in the Development Strategy of Croatian Tourism )
Entrepreneurship and Macroeconomic Management / Barbieri, Alfio (ur.). - Pula : Fakultet ekonomije i turizma , 2005. 703-713.

62. Stipanović, Christian
Determinante konkurentne razvojne politike hrvatskog turima
"Tourism&Hospitality Management" / Blažević, Branko (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija , 2004. 419-427.

63. Stipanović, Christian
Utjecaj globalizacije na inoviranje marketinške politike
"Tourism in the Terms of Globalisation"Ohrid : Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid , 2003. 483-488.

64. Stipanović, Christian
Marketinške determinante destinacijskog promišljanja hrvatskog turizma
ECONOMICS AND ECOLOGY IN FUNCTION OF TOURISM DEVELOPMENT / Novacka, Ludmila ; Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Faculti for Tourisam and Hospitality Management , 1999. 183-188.

65. Aćimović, Mihajlo; Stipanović, Christian
Afirmacija selektivne ponude hrvatskog turizma( Recognition of croatian selective tourism offer )
Međunarodni kongres Hotelska kuća ’98 : hotel u turističkoj destinaciji : 14. bijenalni znanstveni susret = International Congress Hotelska kuća ’98 : hotel in tourism destination : 14th Biennial Scientific Meeting / Peršić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet , 1998. 31-40.

66. Mrnjavac, Edna; Stipanović, Christian; Maršanić, Robert
Stationary traffic - an element of the logistics system of a tourism destination
ZIRP '08, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, Pravci razvoja transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike / Čedomir, Ivaković (ur.). - Zagreb : Fakultet prometnih znanosti , 2008. (ISBN: 978-953-243-027-1).

67. Stipanović, Christian
INOVIRANJE MODELA KONCEPCIJE RAZVOJA U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI TURIZMA GORSKOG KOTARA( INNOVATING THE DEVELOPMENT DESIGN MODEL AS A MEANS OF IMPROVING TOURISM COMPETITIVENESS OF GORSKI KOTAR )
3rd International Conference Vallis Aurea Focus on Regional Development / Katalinić, Branko (ur.). - Požega : Veleučilište u Požegi, DAAM International Vienna , 2012. 987-997 (ISBN: 3-901509-78-X).

68. Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Bašić, Ivo
Malo i srednje poduzetništvo u funkciji afirmacije hrvatskog turizma( Small and Medium Enterprises in the Function of Afirmation of Croatian Tourism )
2nd International Conference Vallis Aurea, Focus on: Regional Development / Katalinić, Branko (ur.). - Požega : Veleučilište u Požegi, DAAM International Vienna , 2010. 1061-1070 (ISBN: 978-953-7744-06-9).

69. Stipanović, Christian; Mikašinović, Marko
Affirmation of CRM in Croatian Hotel and Tourism Companies
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption / Radišić, Franjo (ur.). - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija , 2010. 245-254.

70. Stipanović, Christian; Alkier Radnić, Romina
Challenges of the Development Concept of Croatian Tourism in the European Enviroment
/ Dobrowolski, Krzystof ; Žurek, Janusz (ur.). - Gdansk University : The Foundation for the Development of Gdans University , 2007. 235-247 (ISBN: 978-83-7531-040-5).

71. Stipanović, Christian; Pavia, Nadia; Mrnjavac, Edna
IMPLEMENTING EMPOWERMENT AND TEAM WORK TO ACHIEVE BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM
Management, izobraževanje in turizem - solidarnost za socialni kapital / Brezovec, Aleksandra ; Mekinc, Janez (ur.). - Portorož : Fakulteta za turistične študije Portorož - TURISTICA, Univerza na Primorskem , 2011. 203-203 (ISBN: 978-961-6469-58-6).

72. Mrnjavac, Edna; Pavia, Nadia; Stipanović Christian
IMPROVING THE TOURISM AND HOSPITALITY OFFERING OF COASTAL CROATIA
PEOPLE AND ORGANIZATION / Kern, Tomaž ; Rajkovič, Vladislav ; Paape, Bjoern ; Ferjan, Marko (ur.). - Maribor : Moderna organizacija v okviru univerze v Mariboru - Fakultete za organizacijske vede , 2010. 181-181 (ISBN: 978-961-232-237-3).

73. Stipanović, Christian; Stojanov, Slavo
The Importance of Event in Rethinking Tourism Development in the Zadar County
Tourism and Hospitality Industry 2010. / Perić, Jože (ur.). - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija , 2010. (ISBN: 978-953-6198-78-8).

74. Mrnjavac, Edna; Stipanović, Christian; Pavia Nadia
Business Intelligence in Rethinking the Development Concept of Croatian Hotel and Tourism Enterprises
Knowledge and Business Challenge of Globalisation / Merkač Skok, Marjana ; Cingula Marijan (ur.). - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede , 2009. 91-91 (ISBN: 978-961-6603-90-4).

75. Pavia, Nadia; Stipanović, Christian; Maškarin, Helga
NEW QUALITATIVE TRENDS IN HOTEL OFFER MANAGEMENT
The influence of global economic recesion on tourismOhrid : Faculty of tourism and hospitality - Ohrid , 2009. (ISBN: 978-9989-179-74-7).

76. Stipanović, C.; Rudan E
Development concept and strategy for creative tourism of the Kvarner destination
22 Biennial International Congress Tourism&Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management, ISSN 1848-4573, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2014.

77. Pavia, N., Stipanović, C., Floričić, T.
Sustainable Development in Increasing Competitiveness of Hotel Offer – Case Study Istria
2nd International Scientific Conference ToSEE - Tourism in South East Europe 2013, Sustainable Tourism: Crisis – a Challenge of Sustainable Tourism Development? Faculty of Tourism and Hospitality Management, ISSN 1848-4050, Opatija,

78. Stipanović, C.; Rudan, E.
The Role of Enterpreneurship in Development of Creative Tourism in Small Historical Towns,
4th International Conference Vallis Aurea, Focus on Regional&Innovation Development, Polytehnic of Požega, DAAM International Vienna, Požega 2014., ISBN. 978-3-902734-02-0, str. 663-673.

79. Stipanović, C., Rudan, E
Nova poslovna kultura u funkciji informacijske sigurnosti
XXI međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija 2014., Hrvatsko komunikološko društvo-HKD, Međunarodna udruga komunikoloških društava, Alma Mater Europaea – European Center Maribor (AMEU – ECM), ISBN: 978-953-6226-27-6, Opatija 2014

80. Stipanović, C., Rudan, E.
Innovating the Development Concept to Enhance the Competitiveness of Destination Kvarner
5th International Scientific Conference Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2013 Prospective Management of Knowledge and Services, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia

81. Mrnjavac, E., Pavia, N., Stipanović, C.
The Croatian Tourist Enterprises in Globalisation Processes
Logistic Flows Managing in Tourism Destination, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2012., ISBN 978-953-7842-08-6

82. Stipanović, C., Pavia, N.
Business Intelligence as a Means of Increasing Information and Knowledge Value
Logistic Flows Managing in Tourism Destination, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2012.

83. Stipanović, C.
Innovating the Development Design Model as a Means of Improving Tourism Competitiveness of Gorski Kotar
3rd International Conference Vallis Aurea, Polytehnic of Požega, DAAM International Vienna, Požega 2012., ISBN. 978-953-7744-06-9

Znanstvene knjige

1.
Mrnjavac, Edna ; Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian
INNOVATING THE DEVELOPMENT CONCEPT TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY TOURISM
Debicka, Olga ; Dobrowolski, Krzystof The Foundation for the Development of Gdansk University - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688174
2.
Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elena ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;
Istraživanje turizma destinacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855308
3.
Alkier Radnić, Romina ; Krstinić Nižić, Marinela ; Stipanović, Christian
Stavovi stanovništva o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Blažević, Branko ; peršić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746619
4.
Stipanović, Christian ; Pavia, Nadia
BUSINESS INTELLIGENCE AS A MEANS OF INCREASING INFORMATION AND KNOWLEDGE VALUE
Mrnjavac, Edna Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611807
5.
Mrnjavac, Edna ; Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian
The Croatian Tourist Enterprises in Globalisation Processes
Kujawa, Jerzy ; Debicka, Olga The Foundation for the Development of Gdansk University, Gdansk - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513120
6.
Stipanović, Christian
Poslovna inteligencija u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394061
7.
Alkier Radnić, Romina ; Stipanović, Christian
Marketing strategije u ostvarivanju konkurentnosti turističke destinacije
Blažević, Branko ; Peršić Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=425990
8.
Stipanović, Christian
Transformacija hotelsko-turističkih poduzeća kao preduvjet partnerskog razvoja hrvatskog turizma
Perić, Joža Fintrade&Tours d.o.o. - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=321136
9.
Stipanović, Christian
Partnersko investiranje u funkciji razvoja turističke destinacije
Perić, Jože Fintrade & Tours d.o.o. - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=354583
10.
Stipanović, Christian
Strateško upravljanje hrvatskim turizmom i sinergija javnog i privatnog sektora
Perić, Jože Fintrade & Tours d.o.o. - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=354592
11.
Stipanović, Christian ; Akier Radnić, Romina
Challenges of the Development Concept of Croatian Tourism in the European Environment
Dobrowolski, Krysztof ; Žurek, Janusz Gdansk University - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=305260
12.
Stipanović, Christian
Koncepcija i strategija razvoja u turizmu - Sustav i poslovna politika( Koncepcija i strategija razvoja u turizmu - Sustav i poslovna politika )
Fakultet za turistički i hotelski menadžment - 2006.

Pozvana predavanja

1. Stipanović, Christian
Novi trendovi u sportskom turizmu
Poreč, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103259

Kongresna priopćenja

1.
Stipanović, Christian ; Pavia, Nadia ; Mrnjavac, Edna
IMPLEMENTING EMPOWERMENT AND TEAM WORK TO ACHIEVE BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM Predavanje 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Management, izobraževanje in turizem - solidarnost za socialni kapital Portorož, Slovenija - 21.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531468
2.
Stipanović, Christian ; Stojanov, Slavo
The Importance of Event in Rethinking Tourism Development in the Zadar County Predavanje Tourism and Hospitality Industry 2010. New Trends in Tourism amd Hospitality Management Opatija, Croatia - 8.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470444
3.
Mrnjavac, Edna ; Stipanović, Christian ; Pavia Nadia
Business Intelligence in Rethinking the Development Concept of Croatian Hotel and Tourism Enterprises Predavanje Knowledge and Business Challenge of Globalisation Celje, Slovenija - 13.11.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433865
4.
Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian ; Maškarin, Helga
NEW QUALITATIVE TRENDS IN HOTEL OFFER MANAGEMENT Predavanje “ THE INFLUENCE OF GLOBAL ECONOMIC RECESION ON TOURISM” Ohrid, Makedonija - 5.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=413521
5.
Mrnjavac, Edna ; Stipanović, Christian ; Maršanić, Robert
Stationary traffic - an element of the logistics system of a tourism destination Predavanje ZIRP '08, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, Pravci razvoja transporta, inteligentnih transportnih sustava i logistike Rovinj, Hrvatska - 18.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331004
6.
Stipanović, Christian ; Alkier Radnić, Romina
Challenges of the Development Concept of Croatian Tourism in the European Enviroment Predavanje The Reality and Dilemmas of Globalisation Poljska - 20.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346086
7.
Stipanović, Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Gračan Daniela
Development Concept of Hotel Chainsas Quality Providers in Croatian Tourism Predavanje 24th EuroCHRIE Congress In Search of Excellence for Tomorows Tourism, Travel and Hospitality Solun, Grčka - 28.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=289246
8.
Stipanović, Christian ; Alkier Radnić, Romina
Challenges to the Tourism Development of Opatija Predavanje Perspectives in Tourism Marketing Mugla, Turska - 22.5.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=230474
9.
Stipanović, Christian
Joint Marketing in Strategy of Development of Croatian Tourism Predavanje Strategic Partnership for the Development of Tourist Destination Portorož, Slovenija - 19.3.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195529
10.
Stipanović, Christian ; Čović, Kristijan
Innovation of the Tourism Development Conception of the Ličko-Senjska County Predavanje Tourism&Hospitality Industry 2012 New Trends on Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578985
11.
Mrnjavac, Edna ; Pavia, Nadia ; Stipanović Christian
IMPROVING THE TOURISM AND HOSPITALITY OFFERING OF COASTAL CROATIA Predavanje 29th International Conference on Organizational Science Development Portorož, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454694
12.
Stipanović, Christian
New trends in the sport tourism offer Predavanje 2nd CESS Conference Sport for all-health-turism Poreč, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95411
13.
Stipanović, Christian ; Mikašinović, Marko
Affirmation of CRM in Croatian Hotel and Tourism Companies Predavanje Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=484978
14.
Stipanović, Christian
INOVIRANJE MODELA KONCEPCIJE RAZVOJA U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI TURIZMA GORSKOG KOTARA Predavanje 3rd International Conference Vallis Aurea Focus on Regional Development Požega, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598021
15.
Pavia, Nadia ; Stipanović, Christian ; Bašić, Ivo
Malo i srednje poduzetništvo u funkciji afirmacije hrvatskog turizma Poster 2nd International Conference Vallis Aurea, Focus on: Regional Development Požega, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=479857

Znanstveni projekti

1. 12.3.2019. - 12.3.2022.
Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacije ; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.11.2017. - 1.11.2019.
Kulturne i kreativne industrija u inoviranju lanca vrijednosti turističkih destinacija; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.11.2016. - 1.11.2018.
Inovativni smještajni kapaciteti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije; istraživač; Sveučilište u Rijeci; 15.700,00 HRK;
4. 1.12.2015. - 1.12.2017.
Kreiranje tourism product cluba u funkciji repozicioniranja turističke destinacije; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 20.000,00 HRK;
5. 3.5.2014. - 30.6.2017.
Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu – SCM ; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
6. 10.1.2007. - 8.1.2012.
Znanstveni projekt «Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji»; istraživač; MZOŠ; ;
7. 10.11.2003. - 1.12.2006.
Znanstveni projekt «Turistička regionalizacija u globalnim procesima»; istraživač; MZOŠ; ;
8. 10.5.1999. - 10.3.2003.
Znanstveni projekt «Hrvatska u europskim udruženjima»; istraživač; MZ; ;
9. 1.3.1996. - 10.5.1999.
Znanstveni projekt «Marketing u funkciji ostvarenja povećane potrošnje»; istraživač; MZ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 5.10.2010. - 25.11.2016.
mr. sc. Robert Ribarić; Doktorat Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkog tržišta; PDDS Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, FTHM Opatija; 25.11.2016.;
2. 1.10.2006. - 15.1.2011.
Larisa Čačić; Magisterij Koncepcija i strategija razvoja kulturnog turizma Crikveničko-Vinodolske regije ; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 15.01.2011.;
3. 1.10.2006. - 5.12.2010.
Kemal Pršeš; Magisterij Inoviranje koncepcije razvoja turizma Poreča u funkciji konkurentnosti ; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 5.12.2010.;
4. 1.10.2006. - 22.11.2010.
Diana Ilić; Magisterij Koncepcija razvoja konkurentnosti turističke destinacije Selce ; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 22.11.2010.;
5. 1.10.2006. - 15.11.2010.
Kristijan Čović; Magisterij Koncepcija razvoja u funkciji repozicioniranja turizma Ličko-senjske županije ; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 15.11.2010.;
6. 1.10.2006. - 1.11.2010.
Antonija Rubinić; Magisterij Koncepcija i strategija razvoja sportskog turizma u destinaciji Gorski kotar; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 1.11.2010.;
7. 1.10.2006. - 22.10.2010.
Metka Bradetić; Magisterij Nova strateška usmjenjenja u funkciji razvoja marine Frapa Rogoznica; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 22.10. 2010.;
8. 1.10.2006. - 20.9.2010.
Nevenka Čudina; Magisterij Poslovna i razvojna politika GH Adriatic Opatija; Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu; 20.09.2010.;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - THE ROLE OF FESTIVALS IN THE TOURISM OF HUNGARIAN COUNTRY TOWNS, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2018, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2018.; ;
2. - COLLABORATION AS A KEY DRIVING FORCE FOR INNOVATION IN TOURISM – MULTIPLE CASE STUDIES ANALYSES OF TOURISM PRODUCT, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2018, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2018.; ;
3. - GOODWILL COMPENSATION IN FRANCHISING CONTRACT, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, the Juraj Dobrila University of Pula and Taylor&Francis, 2017.; ;
4. - COMPETITIVENESS OF LOCAL DESTINATIONS BASED ON TRADITIONAL EVENTS, ToSEE 2017., Faculty of tourism and Hospitality Management, Opatija, 2017.; ;
5. - POSSIBILITIES FOR CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT OF CITY / MUNICIPALITY (CASE: CETINJE, MONTENEGRO), ToSEE 2017., Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2017.; ;
6. - CHARACTERISTICS OF PRIVATE ACCOMMODATION IN THE HERZEGOVINA-NERETVA COUNTY, ToSEE 2017., Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2017.; ;
7. - ACCOUNTING PROFESSION: HISTORY AND MODERNITY CONTEMPORARY ECONOMIC, Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2017.; ;
8. - FRACTIONAL COINTEGRATION RELATIONSHIPS BETWEEN THE POLISH, THE AUSTRIAN AND THE USA DIRECT PROPERTY MARKETS, SECURITIZED PROPERTY MARKETS AND STOCK MARKETS PRICE INDICES, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2016.; ;
9. - REVIEW OF KEY RETIREMENT INCOME METHANISMS IN THE UNITED STATES, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2016.; ;
10. - COMMUNITY BASED TOURISM DEVELOPMENT – INSIGHTS FROM SPLIT, CROATIA, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2016, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016.; ;
11. - EVALUATING SUCCESSFUL STRATEGIES IN THE CREATION OF INNOVATIVE SERVICES IN HOSPITALITY, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2016, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016.; ;
12. - AN ANALYSIS OF COMPETITIVENESS IN SPA TOURISM IN CENTRAL EUROPE, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2016, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016.; ;
13. - THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE EVENTS IN TOURISM OF ZADAR COUNTY, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2016, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016.; ;
14. - AN EXPLORATORY STUDY OF ATTENDEE PERCEPTIONS ON ENVIRONMENTAL AWARENESS IN MEETING INDUSTRY, Biennial International Conference Tourism & Hospitality Industry 2016, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016.; ;
15. - MANAGEMENT SYSTEM OF KNOWLEDGE WORKERS IN THE CONTEMPORARY ENTERPRISE, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2016.; ;
16. - LEGAL REGULATIONS AND THE MARKET OF INSURANCE SERVICES IN THE SME SECTOR IN 2014-15, AS EXEMPLIFIELD BY POLAND, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2016.; ;
17. - RESTRUCTURING OF THE INTEGRATED TOURISM PRODUCT AS THE BASIS OF TOURIST DESTINATION SUSTAINABILITY – KOTOR CASE, ToSEE 2015., Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2015; ;
18. - DRIVERS OF INNOVATION IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – THE CONEPT AND CASE OF ISTRIA DESTINATION, ToSEE 2015., Faculty of tourism and Hospitality Management, Opatija, 2015; ;
19. - STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM IN THE NATIONAL PARKS (CASE: NATIONAL PARK SKADAR LAKE), ToSEE 2015., Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2015.; ;
20. - PRODUCT PLACEMENT IN BRAND PROMOTION, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2015.; ;
21. - MARKET MECHANISM FEATURES OF INNOVATION IMPLEMENTATION IN DIFFERENT FOREIGN COUNTRIES, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2015.; ;
22. - THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON INNOVATIVENESS AND GROWTH IN TOURISM SMEs: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SLOVENIA AND CROATIA, Confet 2015., European Union Future Perspective: Innovation, Entrepreneuership and Economic Policy, University Jurja Dobrila, Pula, 2015.; ;
23. - ECONOMIC PROMOTION OF A SMALL COUNTRY – THE CASE OF SLOVENIA, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2014.; ;
24. - Growth in Institutional Agricultural Credit in the Punjab state of India, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2014; ;
25. - MARKET MECHANISM FEATURES OF INNOVATION IMPLEMENTATION IN DIFFERENT FOREIGN COUNTRIES, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Vol. 5, No. 3., Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2014.; ;
26. - MARKETING LEGAL SERVICES ON THE INTERNET, Contemporary Economic Electronic Scientific Journal, Vol. 5, No. 3., Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland, 2014; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
25.3.2019. - 23.3.2022.
Efikasnost i izvrsnost u visokom obrazovanju u polju ekonomije - E4 - HKO
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Europski socijalni fond  
koordinator partnerske institucije
2.
1.3.2019. - 1.3.2021.
Audio menadžment u funkciji održivog razvoja hrvatskog turizma
Hrvatska turistička zajednica  
suvoditelj
3.
1.9.2010. - 15.12.2010.
Prijedlog plana sadržaja sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone M2 naselje Ika-Oprić
Grad Opatija  
vođa projekta
4.
8.2.2010. - 22.6.2010.
Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode
Grad Čabar  
istraživač
5.
12.6.2009. - 15.9.2010.
Ocjena turističke ponude Kvarnera – Rezultati empirijskog istraživanja stavova stanovništva o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
TZ PGŽ  
istraživač
6.
10.5.2007. - 15.3.2008.
Strategija razvoja turizma Federacije BIH
Ministarstvo turizma i okoliša FBIH  
istraživač
7.
5.2.2006. - 10.11.2006.
Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
istraživač
8.
1.2.2005. - 15.10.2005.
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
PGŽ  
istraživač

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 17.10.2017. - - član
Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci
2. 11.10.2017. - - predstojnik Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
3. 2.10.2017. - - pomoćnik dekanice za cjeloživotno učenje
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
4. 17.4.2017. - - član
Savjet Sveučilišta u Rijeci
5. - - član tima internih auditora
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
6. - - član povjerenstva za nastavu
Sveučilište u Rijeci
7. - - suradnik Povjerenstva za strategiju razvoja Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
8. - - povjerenik za ECTS
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo, Opatija
9. - - Erasmus koordinator
Fakultet za menadžment u turizmu i u gostiteljstvu, Opatija
10. - - šef Katedre za međunarodnu ekonomiju i razvoj
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
11. - - predsjednik Povjerenstva za program mobilnosti Erasmus Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
12. - - član Povjerenstva za nastavu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
13. - - član Stručnog vijeća Centra za studije
Sveučilište u Rijeci
14. - - član izdavačkog odbora znanstvenog časopisa Tourism and Hospitality Managemen
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
15. - - član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
16. - - član tima za izradu Uputa za mobilnost odlaznih Erasmus studenata
Sveučilište Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - član
Školski odbor Trgovačko-tekstilne škole Rijeka