Veno Đonlić prof.

Filozofski fakultet Katedra za tjelesnu i zdravstenu kulturu

e-pošta : veno@ffri.hr
telefon : +385 51 265750

Obrazovanje

1.1.1979. - 1.1.1982. Profesor fizičke kulture nastavnički Fakultet za fizičku kulturu
1.1.1976. - 1.1.1978. Nastavnik fizičke kulture Fizička kultura Pedagoška akademija

Radno iskustvo

28.3.2002. - Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Nastavno zvanje Viši predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija, Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Nastavno zvanje Predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1996. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama grada Rijeke Osnovne škole: Brajda; Škurinje i Ivana Zajca

Nagrade i priznanja

10.3.2017. Godišnja nagrada za izniman doprinos promociji i razvoju akademskog sporta tijekom akademske godine 2015/2016. od Hrvatskog akademskog sportskog saveza
18.1.2017. Zahvalnica za doprinos i zasluge na najvećem sveučilišnom sportskom natjecanju u RH: Europskim sveučilišnim igrama Zagreb - Rijeka 2016. od Sveučilišta u Rijeci
4.7.2015. Priznanje za najbolji znanstveni rad (sa suautorima) u području kineziologije na 24. Ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske u Poreču, od Hrvatskog kineziološkog saveza.
9.11.2012. Zahvalnica u znak priznanja za dugogodišnji i uspješan rad od Hrvatskog kineziološkog saveza, Zagreb
21.12.2011. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2011. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, od Rektora Sveučilišta u Rijeci
2.6.2009. Priznanje za ostvareno postignuće na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske od Sveučilišta u Rijeci
27.6.2007. Priznanje na trudu i aktivnostima u ostvarenju vrijednih doprinosa od Sveučilišta u Rijeci
8.10.1997. Nagrada - knjiga "Rijeka na povijesnim fotografijama" od gradonačelnika Slavka Linića u znak zahvalnosti na trudu i velikom zalaganju, te provedene sate koji su poklonjeni darovitim učenicima
1.6.1997. Priznanje za izvanredno visoko športsko dostignuće na državnom prvenstvu školskih športskih klubova Republike Hrvatske od Ministarstva prosvjete i športa Županije Primorsko-goranske
20.12.1994. Zlatna značka u znak priznanja za dugogodišnji uspješan rad od Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske , Zagreb
15.12.1994. Priznanje od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonia Samarancha za sudjelovanje u organizaciji obilježavanja međunarodne godine sporta i olimpijskog ideala
9.6.1986. Priznanje s nagradom za svestrano zalaganje i postignute rezultate u osnovnoj školi od Poslovne zajednice organizacija odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeke
27.12.1984. Priznanje za aktivnost u rukometnom klubu "Kvarner", Rijeka

Članstva

1.6.2018. - Član redakcijskog kolegija glasila Udruge kineziologa Rijeka ERS
1.1.2009. - 1.1.2014. Član predsjedništva Saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Visokih učilišta Hrvatske
1.1.2009. - Član Izvršnog odbora Riječkog športskog sveučilišnog Saveza
1.1.2004. - Član Udruge kineziologa sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2008. Član Izvršnog odbora i dopredsjednik Udruge pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke
1.1.2002. - 1.1.2007. Član Redakcijskog kolegija časopisa: Edukacija, Rekreacija, Sport
1.1.1992. - 1.1.1994. Član Izvršnog odbora rukometnog saveza županije Primorsko-goranske
1.1.1986. - 1.1.1996. Predsjednik Udruge rukometnih trenera Grada Rijeke
1.1.1977. - 1.1.1979. Član Upravnog odbora Saveza za fizičku kulturu visokoškolskih ustanova Grada Rijeke

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2000. - 1.1.2004. Vježbe iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura, predavanja i vježbe iz kolegija: Sportske igre - rukomet, Temeljni sportovi i ples - atletika, Izborna aktivnost - rukomet
Razredna nastava i Predškolski odgoj
Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - Tjelesna i zdravstvena kultura
svi studijski programi
Pedagoški fakultet-Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 450
- 1.1.2011. Tjelesna i zdravstvena kultura
Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
suradnik
Norma sati: 120 norma sati
- 1.1.2010. Tjelesna i zdravstvena kultura
Informatika i Fizika
Odjeli Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Tjelesna i zdravstvena kultura
svi
Muzička akademija u Zagrebu - Područni odsjek Rijeka:
suradnik
Norma sati: 60 norma sati

Mentor u završnim radovima

1.1.2005. - Elementi rukometa i njihova primjena u prva četiri razreda osnovne škole
Nadija Vidas
Razredna nastava
Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola
1.1.2004. - Utjecaj šestomjesečnog rada u rukometu na antropološka obilježja desetogodišnjih učenica
Andrea Kiršić
Razredna nastava
Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola
1.1.2003. - Elementi i primjena rukometne igre u prva četiri razreda osnovne škole
Branka Majcan
Razredna nastava
Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola
1.1.2001. - Primjena "Malog rukometa" u prva četiri razreda osnovne škole
Višnja Persen
Razredna nastava
Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola

Osobni razvoj

27.6.2018. - 30.6.2018. 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, " PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE"


Norma sati:
27.6.2017. - 1.7.2017. 26. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, "Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
28.6.2016. - 2.7.2016. 25. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, " Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva".


Norma sati:
30.6.2015. - 4.7.2015. 24. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, „Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“.


Norma sati:
24.6.2014. - 28.6.2014. 23. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“.


Norma sati:
25.6.2013. - 29.6.2013. 22. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
26.6.2012. - 30.6.2012. 21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, "Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
21.6.2011. - 25.6.2011. 20. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, "Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
22.6.2010. - 26.6.2010. 19. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, "Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
23.6.2009. - 27.6.2009. 18. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, "Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
24.6.2008. - 28.6.2008. 17. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč. "Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".


Norma sati:
19.6.2004. - 23.6.2004. 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj. "Vrednovanje u području edukacije ,sporta i sportske rekreacije".


Norma sati:
24.6.2001. - 28.6.2001. 10. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, "Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petra Anić, Domagoj Švegar, Veno Đonlić
MOTIVACIJA ZA TJELESNIM VJEŽBANJEM: VAŽNOST OBJEKATA OTVORENOG TIPA
Zbornik radova 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske na temu: PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE 272 -277 - 2018. Hrvatski kineziološki savez

A2

2. Sanja Smojver-Ažić, Matija Jug-Dujaković, Slaviša Bradić, Vladimir Takšić, Veno Đonlić
Relation Between Motoric and Psychological Characteristics of Young Judokas
Proceedings book "Applicable Research in Judo" 59-64 - 2016.

3. Veno Đonlić, Boran Berčić, Benedikt Perak, Sanja Smojver-Ažić, Vladimir Takšić
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja
Filozofska istraživanja 35 493-508 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234185

A1

4. Đonlić, V., Takšić, V., Bradić, S., Smojver – Ažić, S.
Primjena i učinkovitost projekta „Judo u školama“ kao nove metode usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja i zdravih životnih navika (
Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, Hrvatski kineziološki savez, Zagreb str. 143-147 - 2015.

A2

5. Kinkela, D., Moretti, V., Đonlić, V.
Moralne i pravne dvojbe kod utvrđivanja spola u sportu
JAHR - godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Vol. 2 119-126 - 2011.

6. Berčić, B., Đonlić, V.
Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima života,
Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb. VOL. 29, FASC. 3 449-460 - 2009.

A1

7. Đonlić, V., Marušić-Štimac, O., Smojver-Ažić, S.,
Odgojni aspekti sporta - slika o sebi i problemna ponašanja obzirom na uključenost i uspješnost djece u sportskim aktivnostima.
Zbornik radova VI konferencije o športu Alpe - Jadran, Opatija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 197-204 - 2005.

8. Smojver-Ažić, S., Anđelić-Breš, S., Đonlić, V.
Personality traits and coping with stress among adolescent athletes and non-athletes
Proceedings book, 3th International Scientific Conference Kinesiology - new perspectives, Opatija 781 -784 - 2002.

A1

Kongresna priopćenja

1.
Petra Anić Domagoj Švegar Veno Đonlić
MOTIVACIJA ZA TJELESNIM VJEŽBANJEM: VAŽNOST OBJEKATA OTVORENOG TIPA e-poster 27. ljetna škola kineziologa Republike HRvatske na temu PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PODRUČJIIMA EDUKACIIJE,, SPORTA,, SPORTSKE REKREACIIJE II KIINEZIITERAPIIJE Poreč - 28.6.2018. Hrvatski kineziološki savez
2.
Veno Đonlić Petra Anić Domagoj Švegar
PRENAMJENA VOJNOG U IGRALIŠTE OTVORENOG TIPA „KAMPUS“ U RIJECI: PRIMJER DOBRE PRAKSE ZA POTICANJE GRAĐANSTVA NA TJELESNO VJEŽBANJE PowerPoint 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 28.6.2018. Hrvatski kineziološki savez
3.
Đonlić, V., Šuker, D., Moretti, V.
Odgojna kompetetivnost primjene motoričkih aktivnosti u području obrazovanja i znanosti Powerpoint 26. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 29.6.2017.
4.
Veno Đonlić
Doprinos sportsko-rekreacijskog društva „Sušak“ hrvatskoj povijesti sporta i društvu u cijelini PowerPoint 25. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 30.6.2016. http://www.hrks.hr/skole/25_ljetna_skola/475-donlic.pdf
5.
Đonlić, V., Takšič, V., Bradić, S., Ažić, S.
PRIMJENA I UČINKOVITOST PROJEKTA „JUDO U ŠKOLAMA“ KAO NOVE METODE USVAJANJA POZITIVNIH OBRAZACA PONAŠANJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA PowerPoint prezentacija 24. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 2.7.2015. Znanstveni radovi: PRIMJENA I UČINKOVITOST PROJEKTA „JUDO U ŠKOLAMA“ KAO NOVE METODE USVAJANJA POZITIVNIH OBRAZACA PONAŠANJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA
6.
Šuker, D., Đonlić, V., Moretti, V
Primjena nove odbojkaške tehnike „Plešući napad“ PowerPoint 24. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 2.7.2015.
7.
Đonlić, V., Berčić, B., Smojver- Ažić, S., Takšić, V. Perak, B. (suradnik)
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja PowerPoint prezentacija Simpozij Hrvatskog filozofskog društva: „Filozofija i tjelesnost“ Zagreb, Dvorana „Školske knjige" - 28.11.2014.
8.
Đonlić, V.
Povijesni put Društva športske rekreacije Sušak PowerPoint prezentacija 15. Znanstveno - stručni skup „Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici“ Medicinski fakultet u Rijeci. - 7.11.2014.
9.
Đonlić, V., Lulić-Drenjak, J., Moretti, V., Dobrović, L.
INTEGRACIJA STUDENATA S INVALIDITETOM KROZ SPORT NA PODRUČJU GRADA RIJEKE PowerPoint prezentacija 23. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 26.6.2014.
10.
Đonlić, V., Moretti, V., Šuker, D., Bađim, M., Verunica, Z.
Organizacijski oblici rada izvannastavnih sportskih aktivnosti studenata na Sveučilištu u Rijeci PowerPoint prezentacija 22. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Poreč - 27.6.2013.
11.
Đonlić, V., Moretti, V.
METHOD AND ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION AND SPORT AT THE UNIVERSITY OF RIJEKA PowerPoint prezentacija Congress Sport and modern University Ljubljana - 27.9.2012.
12.
Đonlić, V., Moretti,V.
MOGUĆNOST PRIMJENE NEFORMALNOG I INFORMALNOG OBRAZOVANJA U STUDENTSKIM SPORTSKIM UDRUGAMA I SAVEZIMA PowerPoint prezentacija 6. Kongres FIEP-a Europe Poreč - 21.6.2011.
13.
Đonlić, V., Moretti, V., Kinkela, D.
Etičnost u vrednovanju problema vezanih uz nedovoljnu tjelesnu aktivnost većine stanovništva u odnosu na probleme koji prate sport i usvajanje intelektualnih znanja u području odgoja i obrazovanja PowerPoint prezentacija 12. dani bioetike na Medicinskom fakultetu, 11. bioetički okrugli stol "Etika i sport" Rijeka - 7.5.2010.
14.
Berčić, B., Đonlić, V.
TJELESNO VJEŽBANJE U SUVREMENIM UVJETIMA ŽIVOTA PowerPoint prezentacija Simpozij Filozofija slobodnog vremena i športa, Zagreb, 27 - 29. studenog 2008. Zagreb - 28.11.2008. Znanstveni radovi: Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima života
15.
Đonlić, V.
Sveučilišni sport u službi suradnje među studentima PowerPoint prezentacija VII Konferencija o športu Radne zajednice Alpe - Jadran Opatija - 2.6.2007.
16.
Đonlić, V. (voditelj radionice)
Zaključci radionice "Sportom protiv ovisnosti" usmeno priopćenje 2nd International Conference Toward EU Drug Strategy Split - 22.10.2005.
17.
Đonlić, V., Marušić-Štimac, O., Smojver-Ažić, S.
ODGOJNI ASPEKTI SPORTA – SLIKA O SEBI I PROBLEMNA PONAŠANJA OBZIROM NA UKLJUČENOST I USPJEŠNOST DJECE U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA PowerPoint prezentacija VI Konferencija o športu Radne zajednice Alpe - Jadran Opatija - 11.6.2005. Znanstveni radovi: ODGOJNI ASPEKTI SPORTA – SLIKA O SEBI I PROBLEMNA PONAŠANJA OBZIROM NA UKLJUČENOST I USPJEŠNOST DJECE U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
18.
Đonlić, V.
MODEL SURADNJE RODITELJA I ŠKOLE KAO TEMELJ STVARANJA VRHUNSKIH SPORTAŠA Usmeno izlaganje uz korištenje grafoskopa V Konferencija o športu Radne zajednice Alpe - Jadran Rovinj - 6.6.2003.

Znanstveni skupovi

1. 28.11.2014. - 29.11.2014.
Simpozij Hrvatskog filozofskog društva s međunarodnim sudjelovanjem: „Filozofija i tjelesnost“, Zagreb, . Dvorana „Školske knjige“. sudionik-izlaganje i prezentacija
2. 7.11.2014. - 7.11.2014.
- Medicina i rat: „Humanost i nehumanost, 15. Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici“, u povodu stote obljetnice početka Prvog svjetskog rata Medicinski fakultet u Rijeci sudionik-izlaganje i prezentacija
3. 27.9.2012. - 27.9.2012.
Congress Sport and modern University, Ljubljana, Slovenija sudionik-izlaganje i prezentacija
4. 20.6.2011. - 21.6.2011.
6. Kongres FIEP-a Europe, "Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću - kompetencije učenika". Poreč, sudionik-izlaganje i prezentacija
5. 28.5.2010. - 28.5.2010.
1. hrvatska konferencija o sveučilišnom sportu s međunarodnim sudjelovanjem Tehnički fakultet, Rijeka sudionik
6. 7.5.2010. - 7.5.2010.
12. dani bioetike na Medicinskom fakultetu, 11. bioetički okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem "Etika i sport" Medicinski fakultet, Rijeka sudionik-izlaganje i prezentacija
7. 5.6.2009. - 6.6.2009.
VIII konferencija o športu RZ Alpe-Jadran  Opatija Član Organizacijskog odbora
8. 29.11.2008. - 29.11.2008.
Simpozij Filozofija slobodnog vremena i športa Zagreb sudionik-izlaganje i prezentacija
9. 22.5.2008. - 22.5.2008.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice, Hrvatska sudionik
10. 31.5.2007. - 3.6.2007.
VII konferencije o športu RZ Alpe-Jadran Opatija Član Organizacijskog odbora
11. 20.10.2005. - 22.10.2005.
2nd International Conference Toward EU Drug Strategy,  Split Voditelj radionice "Sportom protiv ovisnosti"
12. 9.6.2005. - 12.6.2005.
VI konferencija o športu RZ Alpe-Jadran Opatija Član Organizacijskog odbora
13. 28.9.2002. - 29.9.2002.
3rd International Scientific conference: "Kinesiology - new perspectives Opatija, Croatia, sudionik

Uredništva časopisa

1. 1.3.2018. - Glavni i odgovorni urednik glasila Udruge kineziologa Rijeka ERS

2. 1.1.2002. - 1.1.2007. Član Redakcijskog kolegija časopisa: Edukacija, Rekreacija, Sport (tehnički urednik brojeva od 26 do 29)

Recenzije

1. 2012. Časopis: The Official Journal of Croatian Medical Association - Croatian Society on Occupational Health: Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol. 63/No. Supplement 3, Zagreb.
2. 2011. Godišnjak JAHR Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci godište 2, broj 3, Rijeka,

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2004. -
Sudjelovanje u organizaciji i realizaciji studentskih sportskih natjecanja Sveučilišta u Rijeci
Riječki športski sveučilišni savez   Član organizacijskih odbora
2.
1.1.1998. - 1.1.2010.
Treniranje i natjecanje
Atletski klub "Kvarner-Autotrans" - sekcija veterana   Atletski veterani
3.
1.1.1989. - 1.1.1996.
Mentor nastavnicima pripravnicima u osnovnim školama iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura
Osnovna škola Ivana Zajca u Rijeci   Mentor
4.
1.1.1988. - 1.1.1998.
Rad na uvođenju i popularizaciji sportske igre "Mini rukomet" u Republici Hrvatskoj
Hrvatska autorska agencija   Voditelj natjecanja
5.
1.1.1984. - 1.1.2007.
Rad na poboljšanju kondicijske pripremljenosti rukometaša-ica, skijaša-ica i tenisača-ica
Rukometni klubovi: "Kvarner i Zamet"; Skijaški klub "Rijeka"; Teniski klubovi na širem riječkom području   Kondicijski trener
6.
1.1.1983. - 1.1.2006.
Podučavanje i treniranje rukometnih vještina u različitim dobnim skupinama
Rukometni klubovi: "Kvarner, Zamet, Jadran, Rijeka, Orijent-Presoflex"   Trener
7.
1.9.1980. - 1.12.1981.
Podučavanje i treniranje atletskih vještina u različitim dobnim skupinama
Atletski klub "Kvarner" Rijeka   Trener
8.
1.1.1975. -
Suđenje na domaćim i međunarodnim atletskim natjecanjima
Udruga atletskih sudaca grada Rijeke   Međunarodni atletski sudac i međunarodni atletski starter od 2001. god.

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 8.6.2013. - „Posljedice nedovoljne tjelesne aktivnosti i pozitivni učinci kretanja na zdravlje čovjeka“
Javna tribina pod nazivom: „Reci da kretanju“
Vijećnica Grada Rijeke
2. 6.4.2013. - Značaj tjelesnog vježbanja u mlađim dobnim skupinama
Javna tribina na temu: „Predstavljanje projekta Judo u školama“
Rijeka
3. 11.12.2008. - "Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima življenja"
Radionica: Kultura, sport i slobodno vrijeme
Rijeka
4. 13.12.2005. - "Sportom protiv ovisnosti"
Predavanje opatijskim sportskim djelatnicima
Vijećnica Grada Opatije

Popularizacija znanosti

1. 19.3.2010. - "Čokolino višebojac"
Sportski susreti osnovnoškolaca
Osnovna škola Ivana Zajca u Rijeci,
2. - Obilježavanje međunarodne godine sporta i olimpijskog ideala
Sudjelovanje u organizaciji
Rijeka
3. - Humanitarne utrke ulicama grada Rijeke "Homo si teć"
Animacija studenata i sudjelovanje u humanitarnim utrkama ulicama grada Rijeke
Rijeka
4. - "Humanitarni dani sporta" na Filozofskom fakultetu u Rijeci
Sudjelovanje u organizaciji i animaciji studenata
Filozofski fakultet, Rijeka
5. - "Academicus"
Sudjelovanje u organizaciji, vođenju ekipa i natjecanju u programu sportskih susreta djelatnika Sveučilišta u Rijeci
Crikvenica i Delnice

Volonterstvo

1. 1.1.2016. - Europske sveučilišne igre
Rijeka
2. 1.1.2011. - 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu
Rijeka
3. 1.7.2007. - 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci za studentice i studente
Rijeka

Novinski članci

1. 1.12.2013. - ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA IZVANNASTAVNIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI STUDENATA NA SVEUČILIŠTU U RIJECI
Riječke studentske sportske novine "Unisport mag"
Rijeka
2. 1.2.2011. - SAMOSTALAN RAD STUDENATA U SPORTSKIM STUDENTSKIM UDRUGAMA SVEUČILIŠTA U RIJECI - PRAKTIČAN DOPRINOS NEFORMALNOM I INFORMALNOM OBRAZOVANJU U SKLOPU PROCESA CJELOŽIVOTNOG UČENJA
Riječke studentske sportske novine "Unisport mag"
Rijeka
3. 1.11.2009. - STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA FAKULTETIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Riječke studentske sportske novine "Unisport"
Rijeka