dr.sc. Josip Rubinić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

e-pošta : jrubinic@uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2014. dr.sc. Građevinski fakultet Rijeka
1.1.1997. - 1.1.2001. mr.sc. Građevinski fakultet Split
1.1.1975. - 1.1.1980. dipl.ing.građ. fakultet graditeljskih znanosti Rijeka
1.1.1971. - 1.1.1975. elektrotehničar Tehnička škola - Rijeka
-

Radno iskustvo

1.1.2003. - viši predavač držao nastavu iz predmeta: Hidrosustavi u kršu, Vodoprivredni sustavi, Čišćenje pitkih i otpadnih voda, Zbrinjavanje onečišćenih voda i otpada, Vodogradnje, Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju, Osnove hidrotehnike, Urbani vodni sustavi te Vodni sustavi i resursi. Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2002. glavni inžinjer koordinator izrade Vodnogospodarske osnove Hrvatske/Strategije razvoja vodnog gospodarstva za VGO Rijeka Hrvatske vode VGO Rijeka
1.1.1997. - 1.1.2000. Voditelj ispostave Hrvatske vode - VGI Labin
1.1.1991. - 1.1.1996. voditelj vodnogospodarskog sektora JVP istarskih slivova - Labin
1.1.1980. - 1.1.1990. projektant-hidrolog Vodoprivreda Rijeka

Nagrade i priznanja

1.10.2012. Imenovanje za Člana stručnog savjeta Hrvatskih voda
Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolji magistarski iz domene voda u Hrvatskoj
Odlukom Hrvatskog državnog sabora izabran u Nacionalno vijeće za vode (2000.-2004.), kao član iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika iz područja upravljanja vodama i tome srodnih područja (NN 64/2000).
Plaketa Hrvatskog hidrološkog društva za značajan doprinos osnivanju, aktivnostima Glavnog odbora i cjelokupnom radu

Članstva

1.1.2000. - International Association of Hydrogeologists (IAH)
1.1.2000. - hrvatsko društvo za zaštitu voda - trenutno član Vijeća
1.1.1996. - Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
1.1.1992. - Hrvatsko hidrološko društvo - trenutno član Glavnog odbora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Hidrosustavi u kršu
Diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
- Čišćenje pitkih i otpadnih voda
Predbolonjski integrirani diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+1
- Zbrinjavanje onečišćenih voda i otpada
Specijalistički stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+1
- Vodoprivredni sustavi
Predbolonjski integrirani diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
- Vodogradnje
Predbolonjski integrirani diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+0
- Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Specijalistički studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
- Osnove hidrotehnike
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski prediplomski studij
voditelj
Norma sati: 2+2 /pola nastave
- Urbani vodni sustavi
Diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+2
- Vodni sustavi i resursi
Prediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 2+1
- Hidrologija
Predbolonjski integrirani sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 2+2
- Vodogradnje
Stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 3+1+1

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pekaš, Želimir: Rubinić, Josip
Monitoring of fluctuation dynamics of groundwater levels in the Savudrija area in Istria, Croatia – different reactions in a limited karst coastal area
Monitoring of fluctuation dynamics of groundwater levels in the Savudrija area in Istria, Croatia – different reactions in a limited karst coastal area 198-199 - 2014.

2. Biondić, Ranko; Biondić, Božidar; Rubinić, Josip; Meaški, Hrvoje.
Quality and quantity status and risk assessment of groundwater bodies in the karst area of Croatia
Groundwater Quality Sustainability ; International Association of hydrogeologists selected papers / Maloszewski, Piotr ; Witczak, Stanislaw ; Malina, Grzegorz (ur.). London : CRC Press / Balkema ISBN: 978-0-415-69841-2 163-172 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593152

3. Rubinić, Josip; katalinić, Ana; Švonja, Mirjana; Gabrić, Ivana; Bušelić, Gordana; Ćuže, Maja; Horvat, Bojana
Salinization of Vrana Lake in Dalmatia Within the Context of Anthropogenic Influences and Climate Changes (Situation in 2008)
Sustainability of the karst environment - Dinaric karst and other karst regions / Bonacci, Ognjen (ur.).Paris : UNESCO . 171-178 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538523

4. Karleuša, Barbara; Arbanas, Željko; Rubinić, Josip
Sedimentacijski procesi u akvatorijima luka smještenih na ušćima rijeka Sedimentation Processes in Ports Located on River Mouths
Pomorski zbornik 46 39-50 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504908

5. Bonacci, Ognjen; Rubinić, Josip
Water losses from a reservoir built in karst: the example of the Boljunčica reservoir (Istria, Croatia).
Environmental geology 58 339-345 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420619

6. Hinić, Višnja; Rubinić, Josip; Vučković, Ivan; Ružić, Igor; Gržetić, Ana; Volf, Goran; Ljubotina, M.; Kvas, Nena.
Analysis of interrelation between water quality and hydrologic conditions on a small karst catchment area of sinking watercourse Trbuhovica.
Earth and Environmental Science 4 - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392183

7. Rubinić, Josip
Problemi zaslanjena, korištenja i precrpljivanja priobalnih krških izvora i vodonosnika - primjeri iz sjeverno-jadranskog područja ( Problems of Salinisation, Exploitation and Over- exploitation of Coastal Karst Spring and Aquifers - Examples of Nord Adriatic Area )
Priručnik za hidrotehničke melioracije ; Kolo 3 : knj. 3 ; ISBN 978-953-6953-13-4 249-264 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=294215

8. Ružić, Igor; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka.
Modeliranje sintetičkih nizova podataka – primjer modeliranja mjesečnih količina oborina Generation of synthetic monthly rainfall
Građevinar 59 665-673 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306943

9. Rubinić, Josip
Problemi zaslanjena, korištenja i precrpljivanja priobalnih krških izvora i vodonosnika - primjeri iz sjeverno-jadranskog područja( Problems of Salinisation, Exploitation and Over- exploitation of Coastal Karst Spring and Aquifers - Examples of Nord Adriatic Area )
- 2007.

10. Horvat, Bojana; Rubinić, Josip
Annual runoff estimate- an example of karstic aquifers in the transboundary region of Croatia and Slovenia.
Hydrological Sciences Journal 51 314-324 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=236721

11. Balbo, Andrea; Andrič, Maja; Rubinić, Josip; Moscariello, Andrea; Miracle, Preston T.
Palaeoenvironmental and Archaeological Implications of a Sediment Core from Polje Cepic, Istria, Croatia.
Geologija Croatica 59 107-122 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323470

12. Rubinić, Josip
Aktualni vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja na primjeru hidromelioracijskog sustava Čepić polja( Actual water management aspects of irrigation systems development - Case study - Čepić polje )
- 2005.

13. Globevnik, Lidija; Holjević, Danko; Petkovšek, Gregor; Rubinić, Josip.
Applicability of the Gavrilović method in erosion calculation using spatial data manipulation techniques
Erosion Prediction in Ungauged Basins: Integrating Methods and Techniques de Boer, Dirk ; Frochlich, Wojciech (ur.). 224-233 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=151725

14. Rubinić, Josip
Bilanciranje akumulacija za navodnjavanje ( Accumulation balancing for irrigation )
Priručnik za hidrotehničke melioracije, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima ; Kolo III. ; knj. 1 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105740

15. Rubinić, Josip
Bilanciranje akumulacija za navodnjavanje( Accumulation balancing for irrigation )
- 2003.

16.
HIDROLOŠKE OSNOVE PLANIRANJA I UPRAVLJANJA AKUMULACIJAMA - PRIMJER AKUMULACIJE BOLJUNČICA U ISTRI( HYDROLOGICAL ASPECTS OF PLANNING AND MANAGING WITH ACCUMULATIONS - THE EXAMPLE OF BOLJUNČICA ACCUMULATION IN ISTRIA )
- 2001.

17. Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia).
Water science and technology 42 281-285 - 2000. accidental fuel contamination, Croata, groundwater protection, karsat hydrology, water resources

18. Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka; Bušelić, Gordana; Milković, Janja
Water temperature characteristics in the Kupa river catchment area
Proc. XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management / Gereš, Dragutin (ur.). - Osijek : Hrvatske vode , 1998. 667-674.

19. Rubinić, Josip
HIS 2000 - nova baza hidroloških podataka( HIS 2000 new hydrological data base )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 102 (2001); 64-65

20. Bonacci, Ognjen; Rubinić, Josip
Water losses from a reservoir built in karst: the example of the Boljunčica reservoir (Istria, Croatia)
Environmental geology (Berlin) (0943-0105) 58 (2009), 2; 339-345

21. Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia)
Water science and technology (0273-1223) 42 (2000), 1-2; 281-285

22. Šuljić, Ana; Rubinić, Josip
Analiza vodnog režima Vranskog jezera u Dalmaciji( Water Regime Analysis of Lake Vrana in Dalmatia )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XIII (2010), 1; 91-112

23. Rubinić, Josip; Kogovšek, Janja; Diković, Sonja; Petrič, Metka; Hrvojić, Elza; Knez, Martin; Slabe, Tadej
Vode gornjeg i srednjeg toka rijeke Mirne
Hrvatske vode (1330-1144) 14 (2006), 54; 1-14

24. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
The Origine and Evolution of Coastal and Submarine Springs in Bakar bay
Acta Carsologica (0583-6050) 32 (2003), 1; 157-171

25. Rubinić, Josip; Margeta, J.
Dimenzioniranje akumulacija primjenom generiranih protoka( Design of water storage reservoirs based on flow generation )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (0350-2465) 53 (2001); 17-23

26. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Sliv rijeke Mirne-Hidrološke značajke kao osnova gospodarenja vodama ( River Mirna Catchment Area- Hydrological Aspects as a Part of Integral Basin Management )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 8 (1999), 78; 5-9

27. Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Hidrologija akumulacije Ponikve na otoku Krku( Hydrology of the Ponikve water-storage reservoir on the Krk island )
Građevinar (0350-2465) 50 (1998), 2; 81-89

28. Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Hidrološke karakteristike Vranskog jezera na otoku Cresu( Hydrological Characteristic of the Vransko Lake on the Island of Cres )
Građevinar (0350-2465) 44 (1992), 8; 521-530

29. Biondić, Ranko; Biondić, Božidar; Kapelj, Sanja; Rubinić, Josip
Hydrogeological research of the Croatian part of the transboundary aquifers (HR-SI) between Kvarner Bay and Trieste Bay

30. Rubinić, Josip
Inženjerska obrada kratkotrajnih intenziteta oborina( Analyses of storm precipitations )
Praktična hidrologija / Žugaj, Ranko (ur.). - Zagreb : DGIZ i HHD , 2003. 20-37.

31. Rubinić, Josip; Žic, Elvis; Travaš, Vanja
Sea level influence on high water occurrence in coastal urban areas – Umag case study
Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling / Prodanović, Dušan ; Plavšić, Jasna (ur.). - Beograd : Građevinski fakultet u Beogradu , 2012. 215-216 (ISBN: 978-86-7518-155-2).

32. Oštrić, Maja; Horvat, Bojana; Lončarić-Trinajstić, Ivana; Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Rubinić, Josip
Research of water resources on karst island on the example of Krk island (Croatia)
BALWOIS 2010 - Abstracts / Morell, Marc (ur.). - Skopje : Institut de Recherche pour le Developpement - France ; Hydrometeorological Service of Republic of Macedonia ; Hydrobiological Institute of Ohrid , 2010. 269-269 (ISBN: 978-608-4510-03-1).

33. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Problemi pojava velikih voda u urbanim sredinama( PROBLEMS OF HIGH WATER APPEARANCES IN URBAN AREAS )
Okrugli stol - Urbana hidrologija / Žugaj Ranko (ur.). - Split : Hrvatsko hidrološko društvo , 2002. 101-113.

34. Karleuša, Barbara; Magaš, Olga; Rubinić, Josip; Palinić, Nana
Rječina River Basin Restoration (Croatia)
WMHE 2009 Proceedings / Popovska, Cvetanka ; Jovanovski, Milorad (ur.). - Skopje : Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje , 2009. 873-884 (ISBN: 978-9989-2469-7-5).

35. Bušelić, Gordana; Rubinić, Josip
Comparison of Suspended Load Transport Regime at Characteristic Hydrometric Stations in Croatia
Balwois 2008 / Morell, M. (ur.). - Skopje : Balkan Institute for Water and Environment , 2008. 85-85 (ISBN: 978-608-4510-00-0).

36. Mance, Diana; Hunjak, Tamara; Lenac, Danijela; Rubinić, Josip; Roller-Lutz, Zvjezdana
Stable Isotope Analysis of the Karst Hydrological Systems in the Bay of Kvarner (Croatia)
Applied Radiation and Isotopes (0969-8043) 90 (2014); 23-34

37. Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
The relation between intensive daily and annual precipitation quantities at The Gorski Kotar Area (Croatia)
Hrvatski meteorološki časopis (1330-0083) 40 (2005); 631-633

38. Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Ćosić-Flajsig, Gorana
Hidrološki elementi vodnogospodarskih osnova i planova( Hydrological elements for the water managment plans )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 9 (2000), 90; 17-21

39. Rubinić, Josip; Bušelić, Gordana; Kukuljan, Igor; Kosović, Marijan
Hidrološka analiza suspendiranog nanosa u istarskim vodama( Hydrological analysis of suspended sediment load in istrian watercourses )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 7 (1999); 127-137

40. Rubinić, Josip; Katalinić, Ana
Water Regime of Vrana Lake in Dalmatia (Croatia) – Changes, Risks and Problems
Hydrological Sciences Journal (2013)

41. Horvat, Bojana; Rubinić, Josip
Annual runoff estimate- an example of karstic aquifers in the transboundary region of Croatia and Slovenia
Hydrological Sciences Journal (0262-6667) 51 (2006), 2; 314-324

42. Wölfl, Helena; Volf, Goran; Rubinić, Josip
Modelska analiza navodnjavanja kišnicom na jadranskim otocima
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 12 (2010), 1; 113-130

43. Ružić, Igor; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Modeliranje sintetičkih nizova podataka – primjer modeliranja mjesečnih količina oborina( Generation of synthetic monthly rainfall )
Građevinar (0350-2465) 59 (2007), 8; 665-673

44. Zwicker, Gordana; Rubinić, Josip
Water level fluctuations as an indicator of tufa barrier growth dynamics in the Plitvice Lakes
RMZ - Materials and geoenvironment (1408-7073) 52 (2005), 1; 161-163

45. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Jardas, Branka; Oštrić, Maja
Changes of Hydrogeological Conditions Provoced by Construction in the Coastal Zone of Rijeka
RMZ-Material and Geoenvironment (1408-7073) 50 (2003), 1; 21-24

46. Kogovšek, Janja; Diković, Sonja; Petrič, Metka; Rubinić, Josip; Knez, Martin; Hrvojić, Elza; Slabe, Tadej
Hydrochemical research of The Mlini springs, Istria
Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis (1408-533X) 13 (2003), 1; 91-102

47. Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Odnos razvoja poljoprivrede i šumarstva i vodnih resursa u kršu( Interrelation between agriculture and forestry development and water resources in karst )
Hrvatske vode (1330-1144) 8 (2000), 33; 313-319

48. Rubinić, Josip; Batelić, Ante; Kukuljan, Igor
Hidrološka analiza pojave zaslanjenja Labinskog izvorišta vodoopskrbe Fonte Gaia u rujnu 1998. godine( Hydrological analysis of salination of the Labin water supply source Fonte Gaia in september 1998 )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 8 (2000); 17-24

49. Rubinić, Josip
Poplava u Istri 1993. godine i rad akumulacija( Flood in istria (1993) and Storage Reservoirs functioning )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (0350-2465) 47 (1995); 331-338

50. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analiza hidrološkog režima Vranskog jezera na otoku Cresu( Analysis of the hydrological regime of the lake Vransko jezero on the island of Cres )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 2 (1994); 535-543

51. Rubinić, Josip
Vodnogospodarska problematika Istre( Water management problems in Istria )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 13 (2004), 143; 52-55

52. Rubinić, Josip; Margeta, Jure
Dimenzioniranje akumulacije primjenom generiranih podataka( Design of water storage reservoirs based on flow generation )
Građevinar (0350-2465) 53 (2001), 1; 17-23

53. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološka ocjena ugroženosti Vranskog jezera od utjecaja prometnice Cres-Lošinj( Hydrological analysis of influence on Vransko jezero by motorway Cres-Lošinj )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 62-63 (1997); 44-45

54. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Kamber, Stjepan; Diković, Sonja
Ekološki incident-tone mazuta u koritu Pazinčice( Ecological incident-tons of mazut in riverbed Pazinčica )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 62-63 (1997); 85-92

55. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Problemi praćenja stanja i gospodarenja vodnim resursima na primjenu sliva Rječine( Problems in analysis of water resources of river Rječina )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 50 (1996); 41-45

56. Rubinić, Josip
Problemi rada melioracijskog sustava Donje Raše u Istri( Problems in exploatation of melioration systems Donja Raša in Istria )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 47-48 (1996); 24-28

57. Rubinić, Josip
Hidrološke karakteristike pojava iznimnih polava na području Istre 22/23. listopada 1993.( The hydrological characteristics of the exceptional floods in Istia on 22/23. october 1993. )
Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike ... u Hrvatskoj (1330-0601) 17 (1994); 161-167

58. Rubinić, Josip
Uz 130. obljetnicu organiziranog djelovanja vodoprivrede u Istri-razvoj hidrologije u Istri( Development of hydrology in Istria )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 1 (1994); 1-2

59. Rubinić, Josip
Hidrološki aspekti gospodarenja akumulacijskim vodnim prostorima u Istri( Hydrological aspects in maintance of water accumulations in Istria )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 1 (1994); 31-34

60. Rubinić, Josip; Kukuljan, Igor
Pazinčica najveća istarska ponornica( Pazinčica the biggest Istrian )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 1 (1994); 20-24

61. Arbanas, Željko; Benac, Čedomir; Rubinić, Josip
The geotechnical properties of the sediment body in the estuary of the Raša River, Croatia
Coastal Environment V incorporating Oil Spill Studies / Brebbia, C. A. ; Saval Perez, J. M. ; Garcia Andion, L. ; Villacampa, Y. (ur.). - Southampton : WIT Press , 2004. 209-218.

62. Karleuša, Barbara; Arbanas, Željko; Rubinić, Josip
Sedimentacijski procesi u akvatorijima luka smještenih na ušćima rijeka( Sedimentation Processes in Ports Located on River Mouths )
Pomorski zbornik (0554-6397) 46 (2010); 39-50

63. Hinić, Višnja; Rubinić, Josip; Vučković, Ivan; Ružić, Igor; Gržetić, Ana; Volf, Goran; Ljubotina, M.; Kvas, Nena
Analysis of interrelation between water quality and hydrologic conditions on a small karst catchment area of sinking watercourse Trbuhovica
Earth and Environmental Science (1755-1315) Volume 4, 2008 (2009), 012021; 1-8

64. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
The regime of inflow and runoff from Vrana Lake and the risk of permanent water pollution
RMZ-Materials and Geoenviroment (1408-7073) 50 (2003), 1; 281-284

65. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološke podloge pri planiranju hidromelioracijskih sustava i upravljanja njima( Hydrological input for planning and menagement of land reclamation systems )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 11 (2003); 389-399

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Nakić, Zoran; Rubinić, Josip
3rd International Conference ; Waters in sensitive & protected areas
3rd International Conference ; Waters in sensitive & protected areas Nakić, Zoran; Rubinić, Josip Croatian water pollution control society Zagreb - 2013.
2.

3rd International Conference ; Waters in sensitive & protected areas
Croatian water pollution control society - 2013.
3. Urednik knjige
Rubinić, Josip; Zmaić, Bojan
Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima
Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima Rubinić, Josip; Zmaić, Bojan

Pozvana predavanja

1. Rubinić Josip
Vode istarskog krša s posebnim naglaskom na značajke vodonosnika i površinskih voda Južne Istre Acque del carso istriano con particolare riferimento alle caratteristiche della falda acquifera e delle acque di superficie nell’Istria meridionale
Pula - 22.11.2013.
2. Rubinić, Josip; Babić, Sergije; Lenac, Danijela
Odvodnja oborinskih voda s prometnica u zaštićenim krškim područjima : rješenja i dileme iz Hrvatske ( Storm water drainage from roads in protected karst areas : Croatian solutions and dilemmas )
Ljubljana - 3.11.2009.
3. Rubinić, Josip; Lukarić, Siniša; Rukavina, Josip
Inženjersko sagledavanje kratkotrajnih jakih oborina - primjer riječkog područja ( Engineering Analysis of Short-Term Heavy Rainfalls – Rijeka Area Case Study )
Rijeka, - 20.3.2009.

Kongresna priopćenja

1.
Želimir Pekaš, Josip Rubinić
Monitoring of fluctuation dynamics of groundwater levels in the Savudrija area in Istria, Croatia – different reactions in a limited karst coastal area Usmeno Karst Without Boundaries Trebinje - 11.6.2014.
2.
Gereš, D.; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Groundwater management in the karstic zones in Croatia( Groundwater management in the karstic zones in Croatia )
3.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analysis of the appearance of extremely low water levels of the Vrana lake on Cres island (Croatia)
4.
Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin; Hrvojić, Elza; Ožanić, Nevenka
Regional hydrological analysis and management of water resurces of the Istrian peninsula - Croatia
5.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Protection of the Natural Phenomen of the Vrana Lake on the Island Cres (Croatia)
6.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološki aspekti problematike gospodarenja vodnim resursima grada Rijeke( Protection of the Natural Phenomen of the Vrana Lake on the Island Cres )
7.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Zaštita prirodnog fenomena Vranskog jezera na Cresu( Protection of the Natural Phenomen of the Vrana Lake on the Island Cres )
8.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološke osobitosti Vranskog jezera na otoku Cresu( Hydrological characteristic of the natural phenomenon of the Vrana lake on the Cres island )
9.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološke značajke i režim funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu( Hydrological characteristics and regime of functioning of Vrana lake on the Cres island )
10.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Propisi za projektiranje vodnogospodarskih objekata( Regulations for water management facilitiec projects )
11.
Tatjana Uzelac; Katja Sošić; Josip Rubinić; Damir Prhat
Integral approach to the design of storm water drainage in the town of Pula
12.
Biondić, Ranko; Biondić, Božidar; Rubinić, Josip; Meaški, Hrvoje
Ocjena stanja i rizika cjelina podzemnih voda na krškom području Republike Hrvatske( Status and risk assessment for the groundwater bodies in the karst area of the Republic of Croatia )
13.
Mihalić Fabris, Ivana; Rubinić, Josip; Ravlić, Nenad
AKUMULACIJE ZA NAVODNJAVANJE U ISTRI – RAZVOJ IDEJA I NOVI PRISTUPI
14.
Lenac, Danijela; Rubinić, Josip; Elkasović, Elvisa
Problematika oborinskih voda u kontekstu zaštite vodnih resursa u kršu : primjer izvorišta u slivu Rječine( Rainwater issues in the context of the karst water resources protection : case study of the springs in the Rječina river watershed area )
15.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip; Holjević, Danko
POSEBNOSTI PLANIRANJA NAVODNJAVANJA U PRIOBALNIM PODRUČJIMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI( SPECIFIC QUALITIES OF PLANNING THE IRRIGATION IN LITTORAL REGIONS ON PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY )
16.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Flood problems on small islands
17.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin
Hydrological aspects of water quality protection in the karst illustrated by examples of the Pazinčica sink-hole and Vransko jezero
18.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Problems in calculations of precipitation water drainage in urban areas
19.
Katalinić, Ana; Zwicker; Gordana, Brozincević, Andrijana; Peros-Pucar, Danijela; Rubinić, Josip
Relation between hydrological characteristics and anthropogenic influence in the context of lake protection – case studies of Plitvice Lakes and Vrana Lake in Dalmatia (Croatia)
20.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip; Deluka Tibljaš, Aleksandra
Hidrometrija i visokoškolsko obrazovanje u graditeljstvu( Hydrometry and Higher Education in Civil Engineering )
21.
Zwicker, Gordana; Travica, Tatjana; Bušelić, Gordana; Rubinić, Josip
Comparison of spring discharge on the three most important high-karst rivers in Croatia – Kupa, Gacka and Una
22.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Holjević, Danko
Problems of High Water Appearances in Urban Areas
23.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin
Hydrological Bases of Regional Management of Water Reserves in the High Karst as Examplified by the Upper Part of the Kupa River Catchment Area
24.
Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Water resources management planning in Croatia
25.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Influence of the Sedimentation Process on the Raša River Mouth on the Outflow Regime of Coastal Springs
26.
Rubinić, Josip; Višković, Nataša; Radišić, Maja; Kajtezović, Najla; Bušelić, Gordana; Rubinić, Andrija; Brozinčević, Andrijana; Vurnek, Maja
MODELIRANJE ZNAČAJKI VODNIH SUSTAVA U KRŠU – PRIMJERI S HRVATSKOG KRŠA( MODELLING THE CHARACTERISTICS OF AQUATIC SYSTEMS IN THE KARST – EXAMPLES FROM CROATIAN KARST )
27.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin
Hydrological bases of regional management of water reserves in the high karst as examplified by the upper part of the Kupa river catchment area
28.
Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Integralno gospodarenje vodama u Kršu( Integrated water management in the karst )
29.
Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Ecological incidents in northern Adriatic karst (Croatia)
30.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Problems in Calculation of Precipitation Water Drainage in Urban Areas
31.
Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin; Hrvojić, Elza; Ožanić, Nevenka
Regional hydrological analysis and management of water resources of the Istrian peninsuala -
32.
Rubinić, Josip; Zwicker, Gordana
HIDROLOGIJA SUSTAVA PLITVIČKIH JEZERA I GORNJEG TOKA KORANE – PRAĆENJA, SPOZNAJE I IZAZOVI( HYDROLOGY OF PLITVICE LAKES SYSTEM AND UPPER PART OF RIVER KORANA – MONITORING, CONCLUSIONS AND CHALLENGES )
33.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Milković, Janja
Problemi urbane odvodnje pri pojavama ekstremnih oborina
34.
Ružić, Igor; Feretić, Svjetlan; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Modeling Synthetic Data Series - Monthly Precipitation Using Pseudorandom Scalar Numbers
35.
Rubinić, Josip; Fistanić, Ivana
Application of time series modeling in karst water management
36.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidraulic Limitation of Exploitation Vrana Lake for Water Supply (Croatia)
37.
Radišić, Maja; Višković, Nataša; (mentor: Rubinić, Josip)
Primjena metoda strojnog učenja pri modeliranju dinamike kolebanja voda u kršu( Application of machine learning methods in modelling fluctuation dynamics of karst water )
38.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Hidrološke značajke vodnih pojava na sjeverno-jadranskim otocima( Hydrological characteristic of water resources on North-Adriatic islands )
39.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Stochastic modelling of accumulation behaviour on the example of accumulation with losses
40.
Rubinić, Josip; Babić, Sergije; Lenac, Danijela
Odvodnja oborinskih voda s prometnica u zaštićenim krškim područjima : rješenja i dileme iz Hrvatske( Storm water drainage from roads in protected karst areas : Croatian solutions and dilemmas )
41.
Rubinić, Josip; Lukarić, Siniša; Rukavina, Josip
Inženjersko sagledavanje kratkotrajnih jakih oborina - primjer riječkog područja( Engineering Analysis of Short-Term Heavy Rainfalls – Rijeka Area Case Study )
42.
Kajtezović, Najla; Rubinić, Josip
WATER AND UNDERGROUND HABITATS – RESEARCH OF VETERNICA CAVE PROTOZOA IN MEDVEDNICA NATURE PARK
43.
Kajtezović, N.; Rubinić, J.
Water and research of underground habitats in protected areas - example of protozoa research in Veternica cave (Medvednica Nature park, Croatia)
44.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Monitoring of hydrogen and oxygen stable isotopes changes for the purpose of water protection: the case of Rijeka town springs
45.
Margeta, Jure; Rubinić, Josip
INTEGRATED APPROACH TO THE DISCHARGE OF TREATED URBAN WASTEWATER INTO KARST AQUIFERS
46.
Rubinić, Josip; Ćuže-Denona, Maja; Bošnjak, Tomislava; Katalinić, Ana
Hidrološki aspekti procjene ekološki prihvatljivog protoka u površinskim pritocima Vranskog jezera u Dalmaciji( Hydrological assessment aspects of ecologically acceptable flow in Vrana lake (Dalmatia) surface tributaries )
47.
Biondić, Ranko; Biondić, Božidar; Rubinić, Josip; Meaški, Hrvoje
Quality and quantity status and risk assessment of groundwater bodies in karst areas of Croatia
48.
Rubinić, Josip; Bošnjak, Tomislava; Pejaković, Branko; Švonja, Mirjana; Ćuže, Maja; Katalinić, Ana;
High Waters in Vrana Lake (Dalmatia) – Protection and Risk
49.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip
ODVODNJA OBORINSKIH VODA URBANOG SLIVA ŠKURINJSKOG POTOKA - PROBLEMATIKA I RJEŠENJA( DRAINAGE OF PRECIPITATION WATERS FROM URBAN CATCHMENT AREA ŠKURINJSKI POTOK – PROBLEMS AND SOLUTIONS )
50.
Rubinić, Josip; Katalinić, Ana; Švonja, Mirjana; Gabrić, Ivana; Bušelić, Gordana; Ćuže, Maja;
Salinisation of Vrana Lake in Dalmatia Within the Context of Anthropogenic Influences and Climate Changes (Situation in 2008)
51.
Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Rubinić, Josip;
Specijalistički stručni studij građevinarstva kao pretpostavka cjeloživotnog učenja za održivi razvitak( Specialisation Vocational Study in Civil Engineering as a Premise of LLL for the Sustianable Development )
52.
Katalinić, Ana; Rubinić, Josip; Bušelić, Gordana
Hydrology of two coastal karst cryptodepressions in Croatia : Vrana lake vs Vrana lake
53.
Rubinić, Josip; Ružić, Igor; Mihalić, Ivana; Oštrić, Maja
ANALYSIS OF CHANGES IN SEDIMENTATION PROCESS IN THE BOLJUNČICA BASIN AND THE PLOMIN BAY DUE TO DRAINING OF THE ČEPIĆ LAKE AND BUILDING OF STORAGE RESERVOIR BOLJUNČICA - ISTRIA (CROATIA)
54.
Rubinić, Josip; Zwicker, Gordana; Buselić, Gordana; Bjelobaba, Marko
Water Resources and Processes in Protected Areas - Plitvice Lakes National Park, Risnjak National Park and Učka Nature Park
55.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Holjević, Danko
The Revitalisation of Curtural Hereditary Buildings in Water Streams
56.
Karleuša, Barbara; Oštrić, Maja; Rubinić, Josip
Vodnogospodarski elementi prostornog planiranja u kršu na primjeru sliva Rječine( Water-Management Elements in Regional Planning in Karst, Rječina Catchment Area : Case Study )
57.
Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Ground water management in the karstic zones in Croatia
58.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka; Kukuljan, Igor
Hydrological Aspects of Revitalization of Upper and Mid Part of River Mirna Stream as a part of Integral Basin Management
59.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Trendovi kolebanja protoka - element gospodarenja vodnim resursima riječkog područja( Water flow throught fluctuation trends influencing factor on water resources management in country of Rijeka )
60.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Increasing the Resources of Underground Water In Karst Accumulation of Ponikve on Island Krk (Croatia)
61.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analysis of Hidrological Characteristic of Križ Potok - a Small Streamflow in the Mountain Part of Croatia
62.
Brozinčević, A.; Vurnek, M.; Zwickek Kompar, G.; Bušelić, G.; Rubinić, J.;
Changes in dynamic of fluctuation in water level of Kozjak and Prošćansko lakes and possible influences
63.
Katalinić, A.; Ćuže-Denona, M.; Rubinić, J.
Critical Situations and Water Management Issues in Vransko Lake Nature Park
64.
Rubinić, J.; Goreta, G.; Giljušić, M.; Marguš, D.; Bošnjak, T.
Characteristics of the Krka River based on assessment of data obtained from regular water monitoring
65.
Katalinić, Ana; Ćuže Denona, Maja; Rubinić, Josip;
Vrana Lake in Dalmatia - Water, Surroundings and Protection
66.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Monitoring riječkih izvora - razvoj, promjene, saznanja i problemi( Monitoring of the springs in Rijeka town area - development, changes, findings and issues )
67.
Hinić, Višnja; Rubinić, Josip; Vučković, Ivan; Ružić, Igor; Gržetić, Ana; Volf, Goran; Ljubotina, Marija; Kvas, Nena
Analysis of mutual influences of water quality and hydrological conditios at small sinking stream Trbuhovica
68.
Horvat, Bojana; Rubinić, Josip
Kvantifikacija komponenata bilance voda integracijom daljinskih istraživanja i hidrometrijskih mjerenja
69.
Rubinić, Josip; Zwicker, Gordana, Dragičević, Nevena
Doprinos poznavanju hidrologije Plitvičkih jezera – dinamika kolebanja razine jezera i značajne promjene( Contribution to knowing Plitvice Lakes hydrology – lake water level variation dynamics and significant changes )
70.
Babić, Sergije; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Preispitivanje pristupa u rješenjima odvodnje prometnica( Analyzing approaches in solving storm water drainage from roads )
71.
Rubinić, Josip; Horvat, Bojana; Kuhta, Mladen; Stroj, Andrej
Analiza izdašnosti priobalnih izvora na području opatije korištenjem termalnih infracrvenih satelitskih snimaka( Abundance analysis of the coastal springs in the Opatija region using thermal Infrared satellite imagery )
72.
Rubinić, Josip; Travica, Tatjana; Ružić, Igor; Oštrić, Maja
Hidrologija krških priobalnih izvora s područja Novog Vinodolskog i Podvelebitskog primorja( HIDROLOGY OF KARSTIC COASTAL SPRINGS IN THE AREA OF NOVI VINODOLSKI AND VELEBIT LITTORAL )
73.
Horvat, Bojana; Rubinić, Josip
Primjena GIS-okruženja na procjenu otjecanja( GIS Application In Surface Runoff Estimation )
74.
Rubinić, Josip; Matešić, Leo; Holjević, Danko
A case history of sedimentation in Croatian North-Adriatic reservoirs
75.
Švonja, Mirjana; Pavić, Irena; Rubinić, Josip
Analiza kolebanja karakterističnih prosječnih protoka vodotoka Jadranskog sliva u Hrvatskoj( Analysis of the Variation of Characteristic Average Discharges of the Rivers on the Adriatic Catchment Area in Croatia )
76.
Rubinić, Josip
Primjenjena hidrologija - Hidrologija akumulacijskih jezera( Primjenjena hidrologija - Hidrologija akumulacijskih jezera )
77.
Bušelić, Gordana; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Hidrološka analiza suspendiranog nanosa u gornjem dijelu sliva Kupe( Hydrological analysis of suspended load in the upper part of the Kupa catchment )
78.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Vodni resursi izvorišta Gacka( The Gacka river water resources )
79.
Juračić, Mladen; Sondi, Ivan; Rubinić, Josip; Pravdić, Velimir
Sedimentacija u neravnoteženom estuariju pod utjecajem rijeke: krški estuarij Raše (Hrvatska)( Sedimentacija u neravnoteženom estuariju pod utjecajem rijeke: krški estuarij Raše (Hrvatska) )
80.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološki koncept funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu( Hydrological Concept of the Vransko jezero Lake Functioning )
81.
Rubinić, Josip; Gajić-Čapka, Mirjana; Milković, Janja; Ožanić, Nevenka
Intenziteti oborine - problemi obrade i interpretacije u praksi( Rainfall Intensity - processing and interpretation problems )
82.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka; Breulj, Davorka
Analiza upotrebe hidroloških proračuna u praksi projektiranja prometnica( Tha analysis of exploitation of Hydrological calculations in a road designing practice )
83.
Rubinić, Josip
Hidrološka analiza bilansa i mutnoća vode izvora Rakonek( Hydrological analysis of balance and mudwater from spring Rakonek )
84.
Diana Mance, Danijela Lenac, Tamara Hunjak, Zvjezdana Roller-Lutz, Josip Rubinić
Određivanje porijekla i srednjeg vremena zadržavanja vode riječkih izvora pomoću stabilnih izotopa( Using stable isotopes for determination of the origin and mean residence time of Rijeka town springs groundwater )
85.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Variability of heavy intensity rainfall appearances and their influence on effective runoff
86.
Krkač, Martin; Rubinić, Josip; Mihalić, Snježana
Kostanjek landslide - Analyses of groundwater discharge as a basis for the new hydrological monitoring
87.
Rubinić, Josip
Značajke malih voda i njihovo korištenje u krškim područjima( Importance of small waters and their exploatation in karst area )
88.
Rubinić, Josip; Tomašić, Mirko; Ožanić, Nevenka; Kukuljan, Igor
Hidrologija akumulacije Boljunčica u Istri( Boljunčica Reservoir (Istria) Hidrology )
89.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Hidrološki aspekti gospodarenja akumulacijom Botonega u Istri( Hydrological Aspects of the Butoniga Reservoir Management )
90.
Rubinić, Josip; Tomašić, Mirko; Kukuljan, Igor
Vodni potencijal jamskih prostora Labinštine( Mine underground water potentials in Labinština area )
91.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Gospodarenje vodama Vranskog jezera na otoku Cresu - stanje i mogućnosti( Management of water resources of Vrana lake on the Island of Cres - present situation and possibilities )
92.
Krkač, Martin; Rubinić, Josip
Analysis of water fluctuation dynamics in the wider area of the Kostanjek landslide
93.
Katalinić, A.; Rubinić, J.;
Pritisak okolišnih čimbenika na sustav Vranskog jezera u Dalmaciji - situacija u 2012. godini( Pressure of environmental factors on ecosystem of Vrana lake in Dalmatia - situation in 2012. )
94.
Rubinić, Josip; Biondić, Ranko; Biondić, Božidar
Regional hydrological analyses of water resources in Dinaric karst area in Croatia - quantity and risk assessment
95.
Rubinić, Josip; Gabrić, Ivana
Mehanizmi zaslanjenja priobalnih krških izvorišta – primjer Bubić jame
96.
Rubinić, Josip; Višković, Sandra; Radić, Milijana; Kelava, Irina
Water Management Problems in Coastal Karstic Regions - Interrelationship of Natural Processes and Human Impacts Exemplified by Raša River Estuary (Istria-Croatia)
97.
Bušelić, Gordana; Rubinić, Josip
Problems with Consistency of Hydrological Data Series Caused By Different Time Discretization Used in Their Primary Analysis
98.
Rubinić, Josip; Barbalić, Darko; Ožanić, Nevenka
Analiza pristupa inženjerskoj obradi kratkotrajnih jakih kiša u Hrvatskoj na primjeru Pule( The Analysis of the Approach to the Engineering Processing of Intensive Short-term Rainfalls in Croatia on the example of Pula )
99.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Gereš, Dragutin
Zaštita voda u hrvatskom krškom području( Water pollution control in the croatian karst area )
100.
Krkač, Martin; Mihalić Arbanas, Snježana; Arbanas, Željko; Bernat, Sanja; Špehar, Kristijan; Watanabe, Naoki; Nagai, Osamu; Sassa, Kyoji; Marui, Hideaki; Furuya, Gen; Wang, Chunxiang; Rubinić, Josip; Matsunami, Koyi
Review of Monitoring Parameters of the Kostanjek Landslide (Zagreb, Croatia)
101.
Vurmek, Maja; Brozinčević, Andrijana; Bušelić, Gordana, Zwicker Kompar, Gordana; Rubinić, Josip
Intra-Annual Dynamics Of Water Quality Changes In Plitvice Lakes Spring Zone
102.
Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analysis of Water Use in Croatia on Principles of sustainable Development
103.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analysis of the Discarge Fluctuation Trends in the Mountain Part of the Kupa River Catchment Area
104.
Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Razvoj hidroloških istraživanja i upravljanja vodnim resursima u kršu na primjeru istarskog područja( The development of hydrological researches and water resurses management in karst - Istria region experience )
105.
Gordana Bušelić; Tomislava Bošnjak; Josip Rubinić;
Hydrological Monitoring of Water Supply Sources in Istria as a Basis for Regional Analysis and Regional Water Resources Management
106.
Rubinić, Josip; Horvat, Bojana; Terzić, Josip; Bošnjak, Tomislava
Analiza klimatskih promjena/varijacija na pilot područjima u Hrvatskoj( Climate change/variation analysis on Croatian pilot sites )
107.
Rubinić, Josip; Mihovilović, Milan
REGIONALNA ANALIZA KOLEBANJA RAZINA PODZEMNIH VODA U ISTRI( REGIONAL ANALYSIS OF GROUND WATER LEVEL VARIATION IN ISTRIA )
108.
Pilko, Jagoda; Rukavina, Josip; Lukarić, Siniša; Rubinić, Josip
Uspostava monitoringa i razvoj informatičkog alata za obradu oborina na širem području Rijeke( Uspostava monitoringa i razvoj informatičkog alata za obradu oborina na širem području Rijeke )
109.
Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ružić, Igor; Celija, Ivan
Geomorfološka evolucija riječnih ušća na istarskom poluotoku( Geomorphological evolution of the river mouths on Istrian peninsula )
110.
Vukić Lušić, Darija; Rubinić, Josip; Radišić, Maja; Cenov, Arijana; Lušić, Dražen; Krstelj, Jadranka; Mićović, Vladimir
Issues Related to Sanitary Seawater Quality Monitoring in the Impact Zone of Coastal Karst Springs – Example From Rijeka Bay
111.
Mance, Diana; Lenac, Danijela; Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana; Rubinić, Josip
Time series analysis of the stable isotope composition in the catchment of karst springs in the Kvarner bay (Croatia)
112.
Karleuša, Barbara; Arbanas, Željko; Rubinić, Josip
Water Resources and Sedimentation Process in Ports

Znanstveni projekti

1. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia-; Istraživač; hrv-japanski projekt; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Climate Change And Impacts On Water Supply (CC-WaterS); voditelj hidrološkog dijela projekta hrvatske strane; EU projekt; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu ; istraživač; Ministarsvo znanosti; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2007.
Keep Water Clean ; voditelj hidrološkog dijela projekta hrvatske strane; EU projekt - INTERREG IIIA ; ;
5. 1.1.2004. - 1.1.2006.
Istraživanje utjecaja epikrške zone na dinamiku istjecanja krških izvora ; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti ; ;
6. 1.1.2003. - 1.1.2004.
Hidroekološka istraživanja sustava krških ponornica i akvifera; istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Znanstvene osnove za razvoj natapanja u Republici Hrvatskoj; istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
8. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Impactn of land use change on hydrological, ecological and river morphology processes in the Dragonja catchment ; Istraživač; EU, Hrvastke vode; ;
9. 1.1.1999. - 1.1.2001.
Hidrološko-hidrogeološke-geološke analize voda u kršu; istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
10. 1.1.1993. - 1.1.1996.
Protuerozijske zaštite tla i voda u Istri u sklopu šire ekološke problematike zaštite Jadrana – pilot objekat višenamjenska površinska akumulacija i sliv Botonege u flišnom području srednje Istre; istraživač; M Znanosti; ;

Znanstveni skupovi

1. - 15.6.2013.
3. Međunarodna konferencija „Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima“. Zagreb Član znanstvenog odbora, suurednik Zbornika radova
2. - 21.3.2009.
Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima Rijeka Član znanstvenog odbora i suurednik Zbornika radova

Patenti

1. 2010. Rubinić, Josip; Margeta, Jure; Benac, Čedomir, Berović, Nikoleta
Ocjena dispozicije pročišćenih otpadnih voda naselja Udbina na podzemne vode( Study on impact of treatded wastewater on ground water )
podzemne vode, krški vodonosnik, dispozicija u podzemlje, pročišćene otpadne vode, analiza utjecaja, Udbina( groundwater, karst aquvifer, dischering in ground water, treated wastewater, Udbina )
2. 2009. Margeta, Jure; Rubinić, Josip; Čedomir, Benac; Doković, Sonja
Određivanje potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda i kakvoće efluenta za 7 malih naselja u Istarskoj županiji( Determination of the treatment level and effluent characteristics of the 7 small communities in County of Istra )
Mala naselja, pročišćavanje otpadnih voda, značajke efluenta, Istra( small towns, wastewater treatment, efflunet characteristics, Istra )
3. 2004. Crnković - Stumpf, Branka; Hinić, Višnja; Marijan, Petar; Matković, Bariša; Sušanj, Hrvoje; Marijan, Domagoj; Oreč, Blaženka; Rubinić, Josip; Polić, Biserka
Studija zaštite voda i mora Ličko-senjske županije( Dissertation of protection of the water and the sea in Ličko-senjska county )
zaštita voda, zaštita mora, Ličko - senjska županija( protection of the water, protection of the sea, Ličko - senjska county )

Recenzije

1. 2013. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 3 rada
2. 2012. Acta Adriatica - 1 rad
3. 2012. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 2 rada
4. 2012. Hrvatske vode - 1 rad
5. 2012. Hydrogeology Journal - 1 rad
6. 2011. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 1 rad
7. 2011. Acta carsologica - 1 rad
8. 2011. Geologija Croatica - 1 rad
9. 2011. Građevinar - 1 rad
10. 2010. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 2 rada
11. 2010. Geologija Croatica - 1 rad
12. 2009. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 2 rada
13. 2009. Hrvatske vode - 1 rad
14. 2008. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Rijeka - 2 rada
15. 2008. Acta Geotehnica - 2 rada
16.