dr. sc. Jože Perić redoviti profesor u trajnom zvanju


e-pošta : jozep@fthm.hr
e-pošta : peric@uniri.hr
e-pošta : joze.peric505@gmail.com

CROSBI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 53 5 1

Obrazovanje

1.1.1993. - Doktor ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1984. - Magistar znanosti Poljoprivredni fakultet Zagreb
1.1.1974. - Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - Prorektor za poslovanje Financije Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Osnove ekonomije, Procjena vrijednosti poduzeća, Uvod u ekonomiju, Mikroekonomija, Ekonomija partnerstva, Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu, Javno privatno partnerstvo, Vrednovanje poduzeća Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2009. - 1.1.2014. Dekan Upravljanje, rukovođenje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2009. - Predsjednik i član nadzornog odbora Nadzor, kontrola, savjetovanje Primorska banka d.d.
1.1.2006. - 1.1.2011. Redoviti profesor Osnove ekonomije, Procjena vrijednosti poduzeća, Uvod u ekonomiju, Mikroekonomija, Ekonomija partnerstva, Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu Fakulte za turistički i hotelski menadžment
1.1.2001. - 1.1.2009. Prorektor za financije Financije Sveučilište u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Izvanredni profesor Počela ekonomije, Procjena, prodaja i transformacija poduzeća Fakultet za turistički i hotelski menadžment
1.1.2001. - 1.1.2002. Savjetnik Ministra znanosti i tehnologije Financiranje i stanovanje Ministarstvo znanosti i tehnologije
1.1.2000. - 1.1.2001. Pomoćnik rektora za financije Financije Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2003. Direktor podružnice Upravljanje, rukovođenje Partner banka d.d.
1.1.1996. - 1.1.2001. Docent Počela ekonomije Hotelijerski fakultet u Opatiji
1.1.1990. - 1.1.1996. Predavač Počela ekonomije Hotelijerski fakultet u Opatiji
1.1.1990. - 1.1.1994. Savjetnik generalnog direktora Privatizacija, stečajevi Riječka banka d.d.
1.1.1990. - 1.1.1994. Direktor Upravljanje RINOV d.o.o.
1.1.1987. - 1.1.1989. Predsjednik Rukovođenje Općinski komitet SKH, Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1989. Znanstveni asistent Politička ekonomija Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1987. Direktor razvoja, generalni direktor Upravljanje Mesokombinat, Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1979. Asistent Politička ekonomija Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1973. - 1.1.1974. Pripravnik Organizacija. "Luka" - Rijeka

Nagrade i priznanja

Priznanje Saveza klubova mladih tehničara općine Rijeka
Priznanje za upis u Zlatnu knjigu najuspješnijih hrvatskih poduzetnika 1999.
Diploma: 2000 Outstanding Intelectuals of the 21st Century, International Biographical Centre, Cambridge, England
Lifetime Achievement Award, American Biographical Institute
Zahvalnica za doprinos u razvoju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
Spomenica kao znak priznanja i zahvalnosti zbog doprinosa utkanoga u razvitak i djelovanje Sveučilišta u Rijeci, od njegova utemeljenja do danas
Zahvalnica Studentskog zbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Gost urednik časopisa UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 1, University of Tourism and Management, Skopje
Zahvalnica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao glavnom i odgovornom uredniku časopisa Tourism and Hospitality Management
Poziv InTech Open Access Books za poglavlje u knjizi Glaciers, uredni Dr. Danilo Godone
Zahvala Turističke zajednice PGŽ za uspješnu suradnju u promociji i razvitku turizma na Kvarneru i u Hrvatskoj 1994. – 2004.

Članstva

- dopredsjednik karate kluba RI Croatia
- član Nadzornog odbora Hrvatskog društva ekonomista
- član Hrvatsko-austrijskog društva prijateljstva
- član Hrvatskog društva ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u ekonomiju
Stručni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Procjena, prodaja i transformacija poduzeća
Sveučilišni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Počela ekonomije
Sveučilišni studij
Hotelijerski fakultet u Opatiji, Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Poduzetnička radionica
Stručni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Mikroekonomija
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Osnove ekonomije
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Ekonomija partnerstva
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu
Sveučilišni diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Mikroekonomija
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Vrednovanje poduzeća
Sveučilišni diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Javno privatno partnerstvo
Sveučilišni diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Procjena vrijednosti poduzeća
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

-


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Cjeloživotno obrazovanje

- Turistički vodiči; Voditelji turističkih poslovnica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija Gospodarstvo Hrvatske
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Javno i privatno partnerstvo
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati:

Osobni razvoj

- Tranzicija bankarskog sustava


Norma sati:
- Tržište kapitala


Norma sati:
- How to Value Hotel


Norma sati:
- International Hospitality Investment Industry


Norma sati:
- European Hotel Industry Strategy


Norma sati:
- AEP/ESMU Distance Education Course for Eastern European Universites on: The Management of Universities Industry Partnerships


Norma sati:
- Strategic planning


Norma sati:
- Microsoft Solution Framework Essential


Norma sati:

Obrazovni projekti

- Cjelovito inoviranje programa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Financiranje:
- Novi program Marketing i turizam

Financiranje:

Izdavaštvo

- Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva (292 str.)

Financiranje: Fintrade & tours, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Perić, Jože ; Nikšić Radić, Maja
FDI-led tourism growth hypothesis: empirical evidence from Croatian tourism
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 7 179-186 - 2017. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ejthr.ahead-of-print/ejthr-2016-0020/ejthr-2016-0020.xml

WOS
A1

2. Perić, Jože ; Niškić Radić, Maja
Development Impact of FDI in Hotel: Case Study of Terme Tuhelj in Croatia
Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial Development 7 str. 66-78

A1
WOS

3. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Prilagodba klimatskim promjenama uz pomoć ekonomskih instrumenata (Economic instruments for facilitating climate change adaptation)
24. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2017. / Jurišić, Snježana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista str. 212-226

A2

4. Perić, Jože ; Nikšić Radić, Maja
Macroeconomic Environment and Greenfield Foreign Direct Investment of Hotel Brands
Ekonomski vjesnik / Econviews: Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues 29 str. 469-485

A1
WOS

5. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Economic Impacts of Sea Level Rise Caused by Climate Change
3rd International Scientific Conference, Tourism in South East Europe 2015, Opatija 3 str. 285-294

A1

6. Perić, Jože; Nikšić Radić, Maja
Tourism productivity and tourism FDI in Croatia
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 str. 425-433

Q3
A1

7. Perić, Jože; Blažević, Branko; Dragičević, Daniel
Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća (The impact of economic policy measures on economic position and competetiveness of hotel companies)
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 str. 416-452

A1

8. Perić, Jože; Smolčić Jurdana, Dora; Šverko Grdić, Zvonimira
Croatian tourism sector's adjustment to climate change
Tourism management perspectives 6 str. 23-27

Q2
A1

9. Perić, Jože; Nikšić, Radić, Maja
Sustainable Foreign Direct Investment in Tourism Sector of Developing Countries
1st International Scientific Conference, Tourism in South East Europe 2011, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija str. 263-278

A1

10. Perić, Jože; Mujačević, Elvis; Šimunić, Mislav
International Financial Institution Investments in Tourism and Hospitality
Journal of International Business and Cultural studies, Academic and Business Research Institute, Jacksonville, Florida, USA 4 str. 1-17

A1

11. Perić, Jože; Nikšić Radić, Maja
Impact of foreign direct investment in tourism on economic growth of developing countries
20th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2010, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija str. 537-549

A1

12. Smolčić Jurdana, Dora; Perić, Jože; Herceg, Nevenko
Odrednice održivog razvoja turizma
TOURISM AND ENVIRONMENT / Lučić, Blagota (ur.). - Sarajevo : Internacionalni univerzitet "Philip Noel Baker" str. 47-59

A2

13. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira; Dragičević, Daniel
Menadžment destinacije u uvjetima klimatskih promjena (Management of destination in terms of climate change)
ICTE 2010: International Conference on Tourism and Environment / Lučić, Blagota ; et al. (ur.). - Sarajevo : International University Philip Noel Baker str. 333-344

A2

14. Blažević, Branko; Mlinarević, Mladen; Perić, Jože
Ekonomska kriza i recesija kao izazov za turizam budućnosti (The economic crisis and recession as a challenge for the tourism of tomorrow)
17. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2010. Zagreb : Inženjerski biro d.d. str. 125-150

A2

15. Perić, Jože; Smolčić Jurdana, Dora
Kultura, vjera, turizam – mogućnosti uspjeha na turističkom tržištu (Culture, religion, tourism - the possibilities of success in the tourism market)
Međunarodna konferencija: Turističke mogućnosti Jadranskog zaleđa / Herceg, Nevenko (ur.). - Mostar : Federalno ministarstvo okoliša i turizma str. 85-92

A1

16. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Climate Change and Partnership for Croatian Tourism Development
19th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija str. 845-868

A1

17. Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Turizam i klimatske promjene - dvosmjerna ulica i hijerarhijski model (Tourism and climate change - two-way street and hierarchical model)
16. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2009. / Jurčić, Lj. ; et. al (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista str. 199-214

A2

18. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo za klimatske promjene (Partnership for climate change)
Ekonomska politika Hrvatske u 2008. / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević, Mladen ; Primorac, Žarko ; Radošević, Dubravko (ur.). - Zagreb : Inžejerski biro d.d., Hrvatsko društvo ekonomista str. 160-190

A2

19. Perić, Jože; Jelušić, Adriana; Dragičević, Daniel
Public private partnership: a component of alternative to globalisation
The Reality and Dilemmas of Globalisation, The Foundation for the Development of Gdansk University, Gdansk str. 11-29

A1

20. Perić, Jože ; Dragičević, Daniel
Public and private partnership in tourism - world experience
18th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija str. 1194-1204

A1

21. Cerović Milohnić, Ines ; Perić, Jože ; Cetinski, Vinka
Restructuring and Repositioning – the only Choice of SE in Croatian Hospitality
29th Institute for Small Business & Entrerpreneurship Conference, Cardiff – Caerdydd, U.K.

A1

22. Cetinski, Vinka; Perić, Jože; Smolčić Jurdana, Dora
The "Umbrella" brand and branding process in the Kvarner destination
Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hosipitality Management, WIFI Österreich Wirtschaftskammer, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Department of Tourism Management TEI Thessaloniki, Opatija, Wien, Thessaloniki 12 str. 103-110

A1

23. Perić, Jože; Ivanović, Slobodan; Mujačević, Elvis
International Sources of Financing Public Private Partnerships
25th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav (ur.). - Maribor : Faculty of Organizational Sciences str. 847-860

A1

24. Perić, Jože; Štiglec, Jasenka
State and legal frame for public-private sector partnership in Republic of Croatia
Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hosipitality Management, WIFI Österreich Wirtschaftskammer, Technological Educational Institution of Thessaloniki, Department of Tourism Management TEI Thessaloniki, Opatija, Wien, Thessaloniki 12 str. 171-182

A1

25. Blažević, Branko; Perić, Jože
Turizam u strategiji gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske (Tourism in the Strategy of Economic and Social Development of Croatia)
14. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2007.Zagreb : Inženjerski biro d.d. str. 301-331

A2

26. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
The state and Public Sector in Developing Croatia as a Tourist Destination (Case Study - Tourist Destination Kvarner)
3rd International Conference An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Zagreb str. 1312-1321

A1

27. Jovanović, Milovan; Perić, Jože
Osvrt na turističku rentu i neke njezine značajke u hrvatskom gospodarstvu (Tourist rent and its features in Croatian Economy )
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 26 str. 865-883

28. Perić, Jože ; Blažević, Branko ; Jelušić, Adriana
Outward Foreign Direct Investment From Central and Eastern European Countries
6th International Conference on Enterprise in Transition, Ekonomski fakultet Split, Split

A1

29. Blažević, Branko ; Perić, Jože
Turizam – model za otvorenu privredu i gospodarski razvoj
XIII. Tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2006. / Veselica, V. ; Mlinarević, M. ; Jurčić, LJ. ; Jurišić, S. (ur.). - Samobor : Antun Gustav Matoš d.d., Samobor str. 170-194

A2

30. Perić, Jože; Dragičević, Daniel
O nekim problemima rasprodaje zemlje strancima i rente (About some problems of land sale to foreigners and annuity)
Vinodolski zbornik, Ustanova u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić", Crikvenica str. 105-118

A2

31. Jovanović, Milovan; Perić, Jože
Određivanje naknade i izračunavanje rente za korištenje pomorskog dobra (Determination of fees and calculating rent for the use of the maritime domain)
Međunarodni znanstveni skup: Pomorsko dobro u fokusu znanosti i pragme / Panjković, Žarko (ur.). - Rijeka : Udruga Bibliografija o Jadranu str. 103-122

A1

32. Mlinarević, Mladen; Perić, Jože
Restrukturiranje poduzeća u državnom vlasništvu kao uvjet daljnje vlasničke transformacije (Restructuring of Businesses in Public Ownership as Requirement for Further Proprietary Transformation)
Međunarodna konferencija: Mirovinski fondovi – tržište kapitala – financijsko okruženje, Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, HAGENA, Cavtat

33. Čišić, Dragan; Perić, Jože; Komadina, Pavao
Transaction Costs in Digital Economy
XXVII International Convention, Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, Rijeka str. 59-63

A1

34. Perić, Jože; Mlinarević, Mladen
Vlasnička struktura komunalnih poduzeća – partnerstvo javnog i privatnog sektora
Tradicionalno savjetovanje, Ekonomska politika Hrvatske u 2005., Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija str. 163-182

A2

35. Perić, Jože; Cerović-Milohnić, Ines
Manager Characteristics in Croatian Small Hospitality Enterprises
27th Conference, Entrepreneurship D SME Development, Institute for Small Business Affaire, Newcastle, U. K.

A1

36. Perić, Jože; Cetinski, Vinka
Tourism Destination and PPP Model
Abstracts of the Tenth International Conference on Public and Private Sector Partnerships : Axis of Progress / Montanheiro, L. ; Smith, Lawson R. ... et al. (ur.). -

37. Šegić Rakamarić, Mirjana; Perić, Jože; Bogataj, Ludvik
Analysis of Production – Inventory Central Model with Quadratic and Linear Costs
9th International Conference on Operational Research, KOI 2002. / Šorić, Kristina ; Hunjak, T. ; Scitovski, R. (ur.). - Osijek : Croatian Operational Research Society and Department of Mathematics, University of Osijek str. 343-352

A1

38. Perić, Jože
The State as an Owner : Partner in Croatian Tourism
Traffic and Tourism in Croatia and Poland, Instiutute of Maritime Transport and Seaborn Trade, Univeristy of Gdansk, Poland, str. 33-49

A1

39. Perić, Jože; Mlinarević, Mladen
Turistička renta: razumijevanje – privatizacija – izgledi (na primjeru jadranskog priobalja i otoka)
XI tradicionalno savjetovanje - Hrvatsko društvo ekonomista - Ekonomska politika Hrvatske u 2004. godini / Vladimir Veselica (ur.). - Opatija, Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista , 2003. -. str. 159-174

A2

40. Marković, Suzana; Perić, Jože
Messung von Dienstleistungqualitat im Tourismus mit Anwendung von SERVQUAL Model (Measuring service quality im tourism with application of SERVQUAL modell)
International Tourism in the 21st Century / Ivanović, Zoran ; Novacka, Ludmila (ur.). - Bratislava : Faculty of Commerce Bratislava str. 257-276

A1

41. Blažević, Branko; Perić, Jože
Tourist Expenditure and Components of Aggregate Expenditure in Croatia
The Role of Tourism in Economic Growth in Poland and Croatia / Zurek, Janusz (ur.). - Gdansk : Zaklad Poligrafii Fundacji Rozwoju UG str. 87-99

A1

42. Mlinarević, Mladen; Perić, Jože
Partnerstvo javnog i privatnog, poticaj privatizaciji i razvoju (Public-private partnership, an incentive to privatization and development)
9. tradicionalno savjetovanje: Ekonomska politika Hrvatske u 2002. Zagreb : Inženjerski biro d.d. str. 174-181

A2

43. Zrilić, Nataša; Perić, Jože
Public and Private Sector Partnerships: Co-operation for Public Utilities Companies and Development Projects (Town of Rijeka and Primorsko Goranska County)
4th International Conference on Enterprises in Transition / Filipić, Petar (ur.). - Split : The Faculty of Economics, Split

A1

44. Perić, Jože; Marković, Suzana
Accession to the EU and Capital Inflow-Experience for Ccroatia
Ekonomski pregled, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb 52 str. 459-473

A1

45. Brajdić, Igor; Perić, Jože
Croatian Diaspora Investments in Tourism Sector (results, lessons and prospects)
International Conference on Tourism and Transition / Vrtiprah, Vesna (ur.). - Dubrovnik : Nik Trade str. 123-138

A1

46. Mlinarević, Mladen; Perić, Jože
Nove osnove privatizacije hrvatskoga gospodarstva (The new base of the privatization of Croatian economy)
8. tradicionalno savjetovanje: Gospodarska politika Hrvatske - Što i kako u 2001.? / Jurišić, Snježana (ur.). - Zagreb : Inženjerski biro str. 154-166

A2

47. Perić, Jože; Blažević, Branko
Croatian Hotel Industry and International Capital Market
International Tourism in the 21st Century / Ivanović, Zoran ; Borković, Vesna ; Novacka, Ludmila (ur.). - Bratislava : Faculty of Commerce, University of Bratislava , Slovačka str. 172-181

A1

48. Perić, Jože; Mlinarević, Mladen
Rezultati i učinci pretvorbe i privatizacije (The results and effects of the transformation and privatization)
7. tradicionalno savjetovanje: Gospodarska politika Hrvatske, što i kako u 2000.? / Jurišić, Snježana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista str. 157-167

A2

49. Jelušić, Adriana; Perić, Jože
Majority of the Employee`s Ownership in Croatian Enterprises (Foundations, Characteristics and Prospects)
3rd International Conference on Enterprises in Transition / Pavić, Ivan (ur.). - Split : The Faculty of Economics, Split str. 284-288

A1

50. Perić, Jože
Accession to the EU and Capital Inflow-Experience for Croatia
2nd International Conference Economic System of the EU and Adjustment of the Republic of Croatia, Faculty of Economics, Lovran

51. Perić, Jože
Examining Mass Privatisation in Croatia
Public and Private Sector Partnerships: Furthering Develpment / Montanheiro, Luiz ; Haigh, Bob ; Morris, David ; Linehan, Margaret (ur.). - Sheffield : SHU Press str. 465-478

A1

52. Perić, Jože; Brajdić, Igor
Poslovno odlučivanje u hrvatskom turizmu na početku XXI. (Business Decision-Making in Croatian Tourism in the Beginning of the 21st Century)
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 8 str. 153-176

A1

53. Perić, Jože; Rakamarić Šegić, Mirjana
Model disperzije vlasništva u funkciji ulaganja u turističke kapacitete smještaja (Model of Ownership Dispersion in the Function of Investment in Touristic Capacity of Accomodation)
2nd International Scientific Conference: Economics and Ecology in Function of Tourism Development / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment str. 311-320

A1

54. Perić, Jože
Izvoz kapitala u Eu ( Export of capital to the EU )
Biznis Inform, Naučno informativni žurnal, Harkov, Ukrajina str. 35-39

A1

55. Perić, Jože; Mlinarević, Mladen
Privatizacija u Republici Hrvatskoj – rezultati i perspektiva (Privatisation in Croatia - Results and Prospects)
Hrvatska gospodarska revija, Inženjerski biro d.d., Zagreb 12 str. 46-52

A2

56. Perić, Jože; Kuličkov, E. N.
??????????? ?????????? ? ????????? ???????? ? ??????? ? ?????????? ?????????? (Foreign technology and market society in transition countries)
Centralni naučno istraživački institut, Moskva 32 str. 98-105

A1

57. Perić, Jože
Privatisation in Croatia: Results and Prospects
Public and Private Sector Partnerships: Fostering Enterprise / Montanheiro, Luiz ; Haigh, Bob ; Morris, David ; Hrovatin, Nevenka (ur.). - Sheffield : SHU Press str. 449-458

A1

58. Perić, Jože
Produktivnost rada u Hrvatskoj u razdoblju tranzicije
Međunarodna konferencija: Društvo i tehnologija, Društvo i tehnologija, Rijeka – Opatija str. 196-204

A1

59. Perić, Jože
Goodwill – dio kvalitete hrvatskih hotela (Goodwill - the Part of Croatian Hotels`s Quality )
Međunarodni kongres Hotelska kuća '98 : Hotel u turističkoj destinaciji / Perišić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 815-822

A1

60. Perić, Jože
Privatizacija – gdje smo, što predlažemo? (Privatization - where we are, what we propose?)
UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam 45 str. 41-42

A2

61. Perić, Jože
Necessity and Directions of Accelerated Technological Development in the Republic of Croatia
Public and Private Sector Partnerships: Learning for Growth / Montanheiro, Luiz ; Haigh, Bob ; Morris, David ; Fabjančič, Zarjan (ur.). - Sheffield : SHU Press str. 349-362

A1

62. Perić, Jože
Vlasnička demokracija i demokratsko novinarstvo u Republici Hrvatskoj( The Ownership`s Democracy and Democratic Journalism in Republic of Croatia )
Informatologia, Hrvatsko komunikološko društvo 29/30 str. 217-220

A1

63. Perić, Jože
Privatizacija hrvatskog hotelijerstva, stanje i teškoće (Privatization of Croatian Hotel Industry, Situation and Difficulties)
III. Znanstveni i stručni skup: Hrvatsko turizam 1997 Opatija, Dubrovnik, Split : Hotelijerski fakultet Opatija, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split

A2

64. Perić, Jože
Privatizacija hrvatskog hotelijerstva – stanje, teškoće, opredjeljenja (Privatization of Croatian Hotel Industry, Situation and Difficulties )
Tourism and Hospitality Management, WIFI Österreich – Wirtschaftskammer, Wien, Opatija 3 str. 363-379

A1

65. Perić, Jože
The Possible Sources of the New Capital for Further Ownership`s Transformation
Gospodarske novine, Bratislava, Slovačka

A1

66. Perić, Jože
Privatizacija hrvatskog hotelijerstva: značaj – stanje – problemi (Privatization of the Croatian hotel industry: significance - state - problems)
Znanstveni i stručni skup: Turizam u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća / Benić, Đuro (ur.). - Dubrovnik : Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu str. 289-306

A1

67. Perić, Jože
Subjects of Privatisation in Catering and Tourism and The Development Strategy of the Republic of Croatia
Tourism and Hospitality Management, WIFI Österreich – Wirtschaftskammer, Wien, Opatija 1 str. 393-412

A1

68. Perić, Jože
Privatization of Tourism and Sports: The New Field in Journalism
7th International Scientific Meeting: Journalism, Sports and Tourism / Plenković, Mario (ur.). - Zagreb : Croatian Communications Association str. 54-65

A1

69. Perić, Jože
Međuovisnost poduzetništva i vlasništva u hrvatskom hotelijerstvu (Interdependence of Entrepreneurship and Ownership in Croatian Hotel Industry)
Međunarodni kongres Hotelska kuća '94 / Stipetić, Vladimir (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 157-166

A1

70. Perić, Jože
Mali dioničari u hotelijerstvu Opatije (Small Shareholders in Hotel Industry of Opatija)
Međunarodni kongres Hotelska kuća `94: 150. obljetnica turizma u Opatiji / Peršić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 217-231

A2

71. Perić, Jože
Inozemni kapital kao čimbenik organizacije u hrvatskom gospodarstvu (Foreign Capital as a Factor of Enhancing organization in The Croatian Economy)
Godišnjak Hotelijerskog fakulteta u Opatiji / Stipetić, Vladimir (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 205-214

A2

72. Perić, Jože
Kapital hrvatske dijaspore i ekološki razvoj (The capital of the Croatian diaspora and ecological development)
Godišnjak Hotelijerskog fakulteta Opatija / Stipetić, Vladimir (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 247-254

A2

73. Perić, Jože
Hrvatsko hotelijerstvo: procesi nakon raspoređivanja dionica (Croatian Hotel Industry: Processes after Disposing of Shares)
Godišnjak Hotelijerskog fakulteta u Opatiji / Stipetić, Vladimir (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija str. 81-92

A2

74. Perić, Jože
Inozemni kapital i vlasnička pretvorba hotelijerstva u Republici Hrvatskoj (Foreign Capital and Ownership Transformation of the Hotel Industry in Croatia)
Međunarodni kongres Hotelska kuća '92 / Andrić, Neda (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet str. 278-285

A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Blažević, Branko; Peršić, Milena; Smolčić Jurdana, Dora; Perić, Jože; Maškarin Ribarić, Helga; Bašan, Lorena; Jelušić, Adriana; Krstinić Nižić, Marinela; Šverko Grdić, Zvonimira; Jurišević Brčić, Živa
Strategija razvoja Grada Opatije( The Strategy of the City of Opatija )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci Opatija
2. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Poglavlje 7. Javno-privatno partnerstvo kao model razvoja turističke destinacije (Chapter 7 Public private partnership as tourist destination development model), str. 189-215
Turistička regionalizacija u globalnim procesima Blažević, Branko ; Perišić, Milena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
3. Autor poglavlja u knjizi
Cetinski, Vinka; Perić, Jože
Strateško upravljanje hrvatskim turizmom i sinergija javnog i privatnog sektora (Strategic Croatian Tourism Management and Public Private Synergy), str. 87-98
Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva Perić, Jože Fintrade & Tours d.o.o. Rijeka
4. Urednik knjige

Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
5. Autor poglavlja u knjizi
Perić, Jože
Razumijevanje partnerstva javnog i privatnog sektora (Understanding of public private partnership), str. 9-19
Javno privatno partnerstvo/Turizam/Europska i svjetska iskustva Perić, Jože Fintrade & tours d.o.o. Rijeka
6. Autor knjige
Perić, Jože; Dragičević, Daniel
Partnerstvo javnog i privatnog sektora (Public-private partnership)
Fintrade & tours Rijeka
7. Autor knjige
Perić, Jože
Osnove vrednovanja poduzeća
Fintrade&tours d.o.o. Rijeka
8. Autor knjige
Mlinarević, Mladen; Perić, Jože
Marketinško odlučivanje i kontrola u procesu privatizacije (Marketing decision-making and control in the privatization process)
Tiskara A.G. Matoš d.d. Samobor
9. Autor poglavlja u knjizi
Cetinski, Vinka ; Perić, Jože
Poglavlje 5.: Organizacijska dinamika (Chapter 5: Organizational dynamics)
Strateško upravljanje turizmom i organizacijska dinamika Cetinski, Vinka Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
10. Autor knjige
Perić, Jože
Europska unija i izravna strana ulaganja, trendovi, odnosi, učinci
Fintrade d.o.o., Adamić d.o.o. Rijeka
11. Autor knjige
Perić, Jože, Millesa, T.
Europska unija, institucionalni okvir potreba kapitala
Rinvest d.o.o. Rijeka

Pozvana predavanja

1. Perić, Jože
Što se zaista događa u hotelijerstvu RH
XII Kongres hrvatskih hotelijera, Zagreb (rad umnožen u velik broj primjeraka na zahtjev učesnika i novinara)
2. Perić, Jože
Hrvatski turizam i BDP, znamo li što hoćemo
IX Kongres hrvatskih hotelijera, Zagreb (rad umnožen u velik broj primjeraka na zahtjev učesnika i novinara)
3. Perić, Jože
Privatizacija hrvatskog hotelijerstva
IV Kongres hrvatskih hotelijera, Zagreb (rad umnožen u velik broj primjeraka na zahtjev učesnika i novinara)
4. Perić, Jože
Financijsko vlasnička sanacija hrvatskog hotelijerstva
III Kongres hrvatskih hotelijera, Zagreb
5. Perić, Jože
Privatizacija hrvatskih hotela
XXX Hrvatski poslovni susreti: Proizvođači hotelijerstvu 2000, Poreč
6. Perić, Jože
Tehnologija i tržišno društvo
stručni skup Hrvatskog sindikata učitelja, Nastava i primjena tehnoloških dostignuća, Lovran

Kongresna priopćenja

1.

Vidi pod Znanstveni radovi

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske (br. 116-1162459-2456); Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju (br. 116-2012298-2574); Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2008.
The Process of Formulating a Tourism Development Strategy in the Adriatic; Istraživač; Pan Adriatic Destination Management Learning Laboratory (PADMALAB) Interegg III A – Adriatic Cross-borders; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2008.
PORTUS (Perspective on Inter-Regional Transport Unitary System); Istraživač; Interegg-Cards/Phare; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije (broj 0116008); Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa ; ;
6. 1.1.1996. - 1.1.1998.
Hrvatska u europskim udruženjima; Istraživač; MInistarstvo znanosti i tehnologije; ;
7. 1.1.1989. - 1.1.1990.
Ekonomija i socijalističko društvo; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
8. 1.1.1989. - 1.1.1990.
Turizam kao faktor ujednačenog intra-inter regionalnog razvoja; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 2.7.2009. - 6.7.2012.
Mr. sc. Zvonimira Šverko Grdić; Doktorat KLIMATSKE PROMJENE I RAZVOJ HRVATSKOG TURIZMA; Izvandoktorski studij / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 06.07.2012.;
2. 25.9.2007. - 15.4.2008.
Edvard Slavić; Magisterij KOMUNALNE DJELATNOSTI KAO ČINITELJ RAZVOJA TURIZMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE; Znanstveni magistarski studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 15.4.2008.;
3. 5.3.2007. - 30.6.2008.
Silvija Ilišković; Magisterij VREDNOVANJE HOTELA KAO BITAN ČINITELJ RAZVOJA TRŽIŠTA HOTELA U REPUBLICI HRVATSKOJ; Znanstveni magistarski studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 30.6.2008.;
4. 19.6.2006. - 31.10.2007.
Bruno Frlan; Magisterij JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO U STRATEGIJI RAZVOJA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE; Znanstveni magistarski studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 31.10.2007.;
5. 9.7.2004. - 10.10.2006.
Mr. sc. Mladen Mlinarević; Doktorat STRATEGIJA RAZVOJA KOMUNALNIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ U UVJETIMA TRŽIŠNOGA GOSPODARSTVA; Izvandoktorski studij / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 10.10.2006.;
6. 25.11.2002. - 16.1.2006.
Mr. sc. Ines Cerović Milohnić; Doktorat MENADŽMENT KONKURENTSKIH PREDNOSTI MALOG PODUZETNIŠTVA U UGOSTITELJSTVU; Izvandoktorski studij / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 16.01.2006.;
7. 26.6.2000. - 13.3.2007.
Arnela Nađ; Magisterij TRŽIŠTE KAPITALA I RAZVOJ HOTELIJERSKO-TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U EUROPI I HRVATSKOJ; Znanstveni magistarski studij "Menadžment u suvremenom hotelijerstvu" / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 13.3.2007.;
8. -
Dunja Meštrović; Doktorat ODRŽIVI MARKETING U VISOKOM OBRAZOVANJU; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Menadžment održivog razvoja” / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; ;
9. -
Tomislav Šušnar; Doktorat JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO-OPTIMALAN MODEL RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA HRVATSKE; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Menadžment održivog razvoja” / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; ;
10. -
Daniel Dragičević; Doktorat EKONOMSKI POLOŽAJ HRVATSKOGA HOTELIJERSTVA I MJERE EKONOMSKE POLITIKE; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 04.11.2013.;

Znanstveni skupovi

1. -
1st International Scientific Conference Tourism in South East Europe 2011 (indeksiran u Conference Proceedings Citation Index – Wos Core Collection) Opatija Glavni urednik
2. -
22nd Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2014 Opatija Glavni urednik
3. -
21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Glavni urednik
4. -
Hotel 2000 15th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija Glavni urednik

Uredništva časopisa

1. - Gost urednik časopisa UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 1, Skopje
http://utmsjoe.mk/index.php/guest-editors
2. - Voditelj časopisa „ Tourism and Hospitality Management“
http://www.fthm.uniri.hr/index.php/thm-home
3. - Urednik časopisa Hrvatska gospodarska revija, Zagreb

4. - član Izdavačkog savjeta (uže uredništvo) znanstvenog časopisa Ekonomski pregled
http://www.hde.hr/pregled.aspx
5. - Član uredništva mjesečnika PGŽ-e "Plavo – Zeleno"


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Istraživanje potencijala prodaje u kanalu HoReCa
 
koautor s Cerović, Z.
2.
-
Plan razvoja turizma destinacije Rijeka i riječki prsten
 
koautor s Smolčić Jurdana, D.
3.
-
Nacrt projekta održivog razvoja NP Brijuni
 
koautor s Cerović, Z.
4.
-
Razvoj regionalne banke
 
voditelj
5.
-
Projekt održivog razvoja NP Brijuni
 
suradnik
6.
-
Vizija i pozicioniranje destinacije – turistički resort Aenona
 
koautor
7.
-
Studija opravdanosti osnivanja muzeja šumarstva i lovstva u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Primorsko-goranska županija  
suradnik
8.
-
Restrukturiranje i mogući modeli privatizacije Liburnia Riviera Hoteli d.d.
Liburnia Riviera Hoteli d.d.  
voditelj
9.
-
Projekt ukupnog razvoja Grada Labin
Grad Labin  
autor dionice: Turizam
10.
-
Financiranje visokih učilišta
Institut za financije  
autor dionice: Troškovi studija i školarina na Sveučilištu u Rijeci od 2001. do 2007. godine
11.
-
Program osnivanja regionalne banke
 
voditelj
12.
-
Strategija razvoja turizma FBiH
Ministarstvo okoliša i turizma FBIH  
voditelj stručnog tima
13.
-
Master plan područja Kupres
Ministarstvo okoliša i turizma FBIH  
suradnik
14.
-
Organizacija upravljanja destinacijom Kvarner
 
suradnik
15.
-
Plan razvoja turizma općine Kostrena
 
suradnik
16.
-
Plan razvoja turizma općine Matulji
 
suradnik
17.
-
Zakon o turističkom zemljištu, naknada za koncesiju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
koautor s Blažević, B.
18.
-
Elaborat o procijenjenoj vrijednosti društva LRH d.d
Liburnia Riviera Hoteli d.d.  
voditelj
19.
-
"Port City Interface" – ključni preduvjet ostvarivanja ciljeva Lučke uprave Rijeka
Lučka uprava Rijeka  
voditelj
20.
-
Strategija razvoja grada Opatije
Grad Opatija  
istraživač na projektu
21.
-
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma PGŽ
Primorsko-goranska županija  
voditelj
22.
-
Studija opravdanosti kapitalnog ulaganja u Kampus Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
autor
23.
-
Sanacija R. O. Mesokombinat
 
autor
24.
-
Mogućnosti Riječke banke d.d. u financiranju privatizacije, veći broj radova, stručne analize i studije
Riječka banka d.d.  
autor
25.
-
Strategijska analiza za Slavica d.d.
Slavica d.d.  
koautor sa Syskopos GMBH
26.
-
Geschëftsplan Für die startegische Akqusition des Hotelkomplexes Jadranka
Jadranka  
koautor sa Bohn, Domazet & Associates Gmbh
27.
-
Uvođenje sustava kvalitete prema ISO 9000
Rivijera holding d.d.  
autor dionice: Vlasnička struktura i vrijednost Rivijera holding d.d.
28.
-
Elaborat gospodarske opravdanosti otvaranja poslovnice Partner banke
 
koautor s Cofek, M.
29.
-
Razvoj turističke ponude Gorskog kotara – studija razvoja / Hotelijerski fakultet
 
autor dionice: Cost – benefit ulaganja
30.
-
Hospitality 2000: The Capital
Arthur Anderson – New York University – Hospitality Financial and Technology Professionals, New York  
suradnik na globalnom istraživanju za Hrvatsku
31.
-
Prijedlog za izradu programa elaborata o procjeni vrijednosti hotela iz sustava Liburnija hoteli
Liburnija Rivijera hoteli  
autor
32.
-
Kapitalna ulaganja na Sveučilištu u Rijeci 1995-2001.
Sveučilište u Rijeci  
autor
33.
-
Studija o opravdanosti osnivanja RI banke d.d. – Rijeka
 
autor
34.
-
Urbo ekonomski aspekt poželjnog scenarija razvoja grada Rijeke
 
koautor s Blažević, B., Bezić, H., Zrilić, N.
35.
-
Razvojna strategija Primorsko goranske županije 2016.-2020.
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Mreža znanja d.o.o., Rijeka  
predsjednik Savjeta za praćenje izrade razvojne strategije
36.
-
Polazne prostorno-sadržajne osnove Kongresno-izložbenog centra Rijeka
Turistička zajednica grada Rijeke  
voditelj
37.
-
Rijeka – polazna luka kruzing turizma
Turistička zajednica Grada Rijeke  
voditelj
38.
-
Investicijska opravdanost izgradnje Doma zdravlja PGŽ u Opatiji
Primorsko-goranska županija  
voditelj
39.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine
Primorsko-goranska županija  
istraživač na projektu
40.
-
Glavni plan razvoja turizma PGŽ-a, Mali Lošinj / Izvješća za 2006.-2009.
 
voditelj
41.
-
Glavni plan razvoja turizma PGŽ-e
Primorsko-goranska županija  
voditelj
42.
-
Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)
Primorsko-goranska županija  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
-
Predsjednik nadzornoga odbora
Primorska banka d.d   Nadzor, kontrola, savjetovanje
2.
-
Direktor podružnice
Partner banka d. d.   Upravljanje, rukovođenje
3.
-
Savjetnik generalnog direktora
Riječka banka d.d.   Privatizacija, stečajevi
4.
-
Direktor
„RINOV“ d.o.o   Upravljanje, rukovođenje
5.
-
Direktor razvoja, Generalni direktor
Mesokombinat, Rijeka   Upravljanje, rukovođenje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. -
susreti udruge Gorana
Delnice, Rijeka
2. -
susreti udruge Gorana
Delnice, Rijeka

Intervjui

1. - veći broj intervjua na gospodarske teme i sustava visokoga obrazovanja
Novi List, Slobodna Dalmacija, Jutarnji list, U.T.,

Medijski nastupi

1. - aktualna kretanja u turizmu
HRT (Turistička klasa)
Opatija, Rijeka
2. - aktualna kretanja u gospodarstvu RH
RiTV
Rijeka

Političko djelovanje

1. - - Predsjednik Općinskoga komiteta SKH, Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Prorektor za poslovanje
Sveučilište u Rijeci
2. - - Voditelj poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
3. - - Dekan
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
4. - - Prorektor za financije
Sveučilište u Rijeci
5. - - Pomoćnik rektora za financije
Sveučilište u Rijeci
6. - - Pomoćnik rektora za financije
Sveučilište u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. - - Savjetnik Ministra znanosti i tehnologije
Ministarstvo znanosti i tehnologije

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član Senata Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - član Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
Nacionalno vijeće za znaost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje