Dr. sc. Kristina Črnjar

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment

prostorija : FMTU, Opatija - II kat, kabinet 201
e-pošta : kcrnjar@fthm.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 137 5 3
ORCID

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2010. Doktora znanosti, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment Izvandoktorski studij Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2001. - 1.1.2006. Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije Poslijediplomski znanstveni magistarski studij «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu» Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
1.1.2000. - 1.1.2001. certifikat JOSZEF - Program za mlade menadžere srednje i istočne Evrope (specijalizacija) Wirtschaftuniversitat Wien, Beč, Austrija
1.1.1995. - 1.1.2001. Diplomirani ekonomost ? Smjer: međunarodna razmjena Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1994. - 1.1.1995. Studentska razmjena (srednja škola) Astronaut High School, Florida, USA
1.1.1991. - 1.1.1995. Srednja škola Prva hrvatska riječka gimnazija, RIjeka

Radno iskustvo

4.7.2017. - Izvanredne profesorice Zavod za menadžment, Katedra za upravljanje znanjem Sveučilište u Rijeci, FMTU
1.10.2014. - Prodekanica za međunarodnu suradnju Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Opatiji
1.1.2012. - 4.7.2017. Docentica Docentica na Katedri za upravljanje znanjem; članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
1.1.2004. - 1.1.2012. Asistentica, znanstveni menadžer Asistentica (radno mjesto I vrste suradnika) i znanstveni menadžer (od 2011. godine); članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU; članica Katedra za upravljanje znanjem Sveučilište u Rijeci, Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2003. - 1.1.2004. Mlađa asistentica Sveučilište u Rijeci – Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)
1.1.2001. - 1.1.2003. Znanstvena novakinja Projekt br. 116888 «Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, glavni istraživač: prof. dr. sc. E. Mrnjavac Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)

Članstva

- Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala (ZUIK), Centar za razvoj ljudskih potencijala, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska, član
- Hrvatsko društvo ekonomista (HDE), Hrvatska, član
- Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, član
- ALUMNI FTHM, Sveučilište u Rijeci- Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, član
- ALUMNI EFRI, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet Rijeka, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžment ljudskog kapitala
Preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Knowledge management
ERASMUS
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Upravljanje ciljevima i vremenom
Preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Time and objective management
ERASMUS
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Menadžment znanja
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Management of Human Capital
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- International Human Resources Management and Organizational Behavior I
Preddiplomski studij
WU (Wirtschaftsuniversität Wien)/Vienna University of Economics and Business, Beč, Austrija
nositeljica
Norma sati:
- Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja
Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositeljica
Norma sati:
- Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
Združeni sveučilišni diplomski studij TURIZAM (u postupku akreditacije)
Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Rijeci, FMTU
nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- 5.9.2018. ANALIZA TRŽIŠTA RADA U TURIZMU EUROPSKE UNIJE
Antonija Sabol
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 5.9.2018. TRENDOVI I IZAZOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA
Ante Burum
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 5.9.2018. MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO DJELATNIKA U BIPI D. O. O.
Tea Jelovšek
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 5.9.2018. MOTIVACIJA I SUSTAV VREDNOVANJA POSTIGNUĆA ZAPOSLENIKA U VALAMAR RIVIERA D. D.
Doris Ribarić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.7.2018. MENADŽMENT LJUDSKOGA KAPITALA KAMPA KRK D. D., KRK
Mateja Malogorski
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.7.2018. UPRAVLJANJE VREMENOM STUDENATA U HRVATSKOJ I KINI
Kristina Ferenčak
Preddiplosmki
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.7.2018. POSLOVNO ODJEVANJE I BONTON U TURIZMU
Barbara Ilijić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 10.7.2018. OBRAZOVANJE ZAPOSLENIKA U HOTELU PARK PLAZA HISTRIA, PULA
Marko Grujić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 12.4.2018. VAŽNOST UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MAISTRI D. D.
Roberta Knapić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 12.4.2018. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI
Lea Grabovac
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 19.3.2018. VAŽNOST CJELOŽIVOTNOGA OBRAZOVANJA U TURIZMU
Marija Meštović
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2017. MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA KAO KLJUČAN ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA
Gabrijela Škegro
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2017. SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA VREMENOM U GENERACIJI MILLENNIALS
Ivan Krznarević
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2017. ANALIZA I OCJENA LJUDSKOGA KAPITALA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI REPUBLIKE HRVATSKE
Dora Krbot
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2017. ŽENSKI STIL VOĐENJA U PODUZEĆU
Anamarija Juričić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2017. ŽENE U BUSINESSU I STAKLENI STROP
Ivana Grižić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 10.7.2017. MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA U TVRTKI STIMO D. O. O
Leona Žanetić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 7.9.2016. VAŽNOST DRUŠTVENIH MREŽA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE VREMENOM
Katarina Rožić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 12.7.2016. VAŽNOST POSTAVLJANJA CILJEVA ZA USPJEŠNU REALIZACIJU PROJEKTA
Renee Škulić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 12.7.2016. VAŽNOST UPRAVLJANJA VREMENOM ZA AKADEMSKI USPJEH STUDENATA
Ivona Šimunić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 18.3.2015. OBLICI I POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U EUROPSKOJ UNIJI
Katarina Mašić
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 18.3.2015. SUSTAVI KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE
Irena Velimirović
Preddiplomski
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 2.7.2014. INTELEKTUALNI KAPITAL I ZNANJE KAO POKRETAČI ODRŽIVOG DRUŠTVA BUDUĆNOSTI
Mauro Licul
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 23.9.2013. Inoviranje i djeljenje znanja u Plivi d.o.o.
Darko Drakula
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.9.2013. Obrazovanje menadžera u Europskim zemljama
Leon Kulier
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.9.2013. Važnost obrazovanja kadrova u implementaciji sustava kvalitete
Marija Sinković
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.9.2013. Struktura obrazovnih razina i radnih mjesta u hrvatskom hotelijerstvu
Martina Horvat
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 11.9.2013. Primjena inteligentnih sustava u hrvatskim tvrtkama
Petra Mamzuić
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU
- 10.6.2013. Upravljanje znanjem u Mercatoru d.o.o. Hrvatska
Žarko Milinović
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU

Gostujući nastavnik

26.11.2018. - 27.11.2018. Management of Human Capital
Preddiplomski
Corvinus University of Budapest, Budimpešta, Mađarska
gostujući profesor
Norma sati:
4.6.2018. - 15.6.2018. International Human Resources Management and Organizational Behavior I.
Preddiplomski
WU (Wirtschaftsuniversität Wien)/Vienna University of Economics and Business, Beč, Austrija
nositeljica
Norma sati:
12.3.2018. - 16.3.2018. Management of Human Capital
Preddiplomski
ISAG - Instituto Superior de Administraçao e Gestao, Porto, Portugal
gostujući nastavnik
Norma sati:
20.3.2017. - 24.3.2017. Management of Human Capital
Preddiplomski
University of Greenwich, London, Velika Britanija
gostujući profesor
Norma sati:
9.5.2016. - 13.5.2016. Management of Human Capital
Preddiplomski
Universidad Complutense de Madrid, Španjolska
gostujući profesor
Norma sati:
6.5.2013. - 19.5.2013. Knowledge management
Diplomski
University of Economics Prague, Prag, Češka
gostujući profesor
Norma sati:
-Norma sati:

Osobni razvoj

- Strateško upravljanje HR-om uz kompjutersku simulaciju


Norma sati:
- 8TH EDAMBA- EIASM Consortium on Doctoral Supervision and the New Global Research Landsscape


Norma sati:
- Uvod u primijenjenu ekonometriju


Norma sati:
- Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction


Norma sati:
- Seminar „Mentoriranje doktorskih studenata“


Norma sati:
- Radionica „Data Collecting using Qualitative and Quantitative Metedologie


Norma sati:
- Program cijeloživotnoga obrazovanja: E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
- Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati:
- Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Aktivno učenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
- Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati:
- Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:
- International seminar „Case study for management education and training“


Norma sati:
- Doctoral Workshop Program 2014: „Academic Writing for Publishing Scientific papers in International Journals“


Norma sati:
- Osnove govorništva i javnoga nastupa


Norma sati:

Izdavaštvo

1.7.2019. - Menadžment održivog razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša

Financiranje: Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija i Glosa
-

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Črnjar, Kristina; Sabol, Antonija;
THE SIGNIFICANCE OF TOURISM AS AN EMPLOYMENT GENERATOR IN THE EU LABOR MARKET
Journal of Business Paradigms 3 69-80 - 2018.

2. Črnjar, Kristina;
Human Capital Capabilities for Sustainable Competitive Advantage in Tourism Industry
KnE Social Sciences 3 145-156 - 2018.

3. Dlačić, Jasmina; Črnjar, Kristina; Lazarić, Marin;
Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry
7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia–vision and growth” - 2018.

4. Čikeš, Vedrana; Maškarin Ribarić, Helga; Črnjar, Kristina;
The Determinants and Outcomes of Absence Behavior: A Systematic Literature Review
Social Sciences 7 120 - 2018.

5. Čikeš, Vedrana; Ribarić, Helga Maškarin; Črnjar, Kristina;
Analysis of sickness absence data in Croatia: emphasis on tourism
Tourism & Hospitality Industry 2018–Trends and Challenges - 2018.

6. Črnjar, Kristina; Karanović, Goran; Ribarić, Helga Maškarin;
Competencies and Employability of Economics Graduates: Employers' Perspective
12th International Technology, Education and Development Conference - 2018.

7. Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;
Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism
Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets 45 - 2016.

8. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;
Implementation of Business Ethics Program in Hotel Strategic Management
7. Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju-DOP - 2015.

9. Crnjar, Kristina; Dlacic, Jasmina;
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
MakeLearn International Conference 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life 977-984 - 2014.

10. Bečić, Emira; Črnjar, Kristina; Licul, Mauro;
MEASURES OF INNOVATION ACTIVITIES IN TOURISM ACCORDING TO CIS SURVEY
Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry - 2014.

11. Becic, Emira; Crnjar, Kristina; Licul, Mauro;
Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry 90 - 2014.

12. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina;
Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises
MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life - 2014.

13. Bečić, Emira; Licul, Mauro;
MEASURES OF INNOVATION ACTIVITIES IN TOURISM ACCORDING TO CIS SURVEY
Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry - 2014.

14. Becic, Emira; Crnjar, Kristina; Licul, Mauro;
Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry 90 - 2014.

15. Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;
KNOWLEDGE AND QUALITY–CONDITION OF COMPETITIVENESS OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY
Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti 7 65-81 - 2013.

16. Crnjar, Kristina; Hrgovic, Ana-Marija Vrtodusic;
ZNANJE I KVALITETA-UVJET KONKURENTNOSTI HOTELIJERSTVA HRVATSKE
Business Excellence 7 65 - 2013.

17. Črnjar, Kristina;
Drivers and Barriers to Introducing Knowledge Management Initiatives in Hotel Enterprises In Croatia
- 2013.

18. Avelini Holjevac, I; Črnjar, K; Vrtodušić Hrgović, AM;
Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism
Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications (ur: Buckley & Jakovljevic), IGI Global, USA - 2013.

19. Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;
KNOWLEDGE AND QUALITY–CONDITION OF COMPETITIVENESS OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY
Poslovna izvrsnost 7 65-81 - 2013.

20. Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;
ZNANJE I KVALITETA-UVJET KONKURENTNOSTI HOTELIJERSTVA HRVATSKE
Poslovna izvrsnost 7 65-81 - 2013.

21. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;
The efficiency of the hrm function in the croatian hotel industry
2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference - 2012.

22. Črnjar, Kristina;
Contribution of Knowledge management to the development of the Hotel enterprises Commpetitivnes
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead" - 2012.

23. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;
THE EFFICIENCY OF THE HRM FUNCTION IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference - 2012.

24. Holjevac, Ivanka Avelini; Črnjar, Kristina; VrtodušićHrgović, AM;
Knowledge management and quality in Croatian tourism
Knowledge Management Innovations from Interdisciplinary Education 178-192 - 2012.

25. Črnjar, Kristina;
Contribution of Knowledge management to the development of the Hotel enterprises Commpetitivnes
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead" - 2012.

26. Starc, Nenad; Črnjar, Kristina;
Physical Planning and Economic Policy-Challenges of Integration
- 2011.

27. Ivanis, Marija; Crnjar, Kristina; Alkier Radnic, Romina;
Tourist Clusterisation of Small Entrepreneurs in the Tourism of the Republic of Croatia in the Framework of the European Union Cluster Policy
Proceedings of 8th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation 6-9 - 2011.

28. Krmpotić, Irena Fatur; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;
MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT
The 5 Interantional Scientific Conference" Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil" - 2011.

29. Denona Bogovic, Nada; Crnjar, Kristina; Sverko Grdic, Zvonimira;
Climate Change impact on Croatian tourism and possible alternatives of development
Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Impact 29-39 - 2011.

30. prof. dr. sc. Nenad Starc Doc. dr. sc. Kristina Črnjar
Prostorno planiranje i gospodarska politika - izazov integracije
Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest - stanje - perspektive 1 87-103 - 2011.

31. Krmpotić, Irena Fatur; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;
MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT
The 5 Interantional Scientific Conference" Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil" - 2011.

32. Bogović, N Denona; Črnjar, Kristina; Grdić, Z Šverko;
Climate change impact on croatian tourism and possible alternatives of development
Tourism in South East Europe 2011; 1st International Scientific Conference „Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact “, University of Rijeka, Faculty of tourism and Hospitality Management Opatija - 2011.

33. Črnjar, Kristina;
KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY IN BOOSTING THE COMPETETIVE ABILITY OF THE HOTEL INDUSTRY
- 2010.

34. Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;
SUSTAINABILITY-THE MARKETING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT PERSPECTIVE IN HOSPITALITY INDUSTRY
2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem-družbena odgovornost za trajnostni razvoj - 2010.

35. Crnjar, Kristina;
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN TOURISM
Tourism and Hospitality Management 16 267 - 2010.

36. Vujić, V; Črnjar, K; Maškarin, H;
Knowledge and education of human resources in the Croatian hospitality industry
4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past. Rhodes Island, Greece - 2009.

37. Bečić, Emira; Črnjar, Kristina;
Trends on the tourism labour market
Tourism and hospitality management 15 205-216 - 2009.

38. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Krmpotić, Irena Fatur;
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
1. international scientific conference-Knowledge and business challenge of globalisation - 2009.

39. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje; Helga, Maškarin;
Knowledge and Education of Human Resources in the Croatian Hospitality Industry
4 th International Scientific Conference:" Planning for the future, Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality" - 2009.

40. Vujić, V; Črnjar, K; Maškarin, H;
Knowledge and education of human resources in the Croatian hospitality industry
4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past. Rhodes Island, Greece - 2009.

41. Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Krmpotić, Irena Fatur;
Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization
1. international scientific conference-Knowledge and business challenge of globalisation - 2009.

42. Vujic, Vidoje; Becic, Emira; Crnjar, Kristina;
Trends and the need for new professions and forms of education in tourism and hotel management
Tourism and hospitality management 14 199-209 - 2008.

43. Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina;
Human capital–its role and importance in the project management of hotel enterprises
26th International Conference on Organizational Science Development «;; Creative organization»;;, - 2007.

44. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje;
Knowledge Management at Tourist Destinations
Bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija (18; 2006) - 2006.

45. Črnjar, Kristina;
Knowledge management in the function of sustainable tourism development in Primorska-goranska County
- 2006.

46. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;
Knowledge management at Tourist destinations
" Turizam i hotelska industrija-Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu" - 2006.

47. Črnjar, Kristina;
Work productivity factors in the croatias hotel industry
Tourism and hospitality management 11 251.-262. - 2005.

48. Črnjar, Kristina;
Employees preformance appraisal in the hotel industry
Tourism and hospitality management 11 135 - 2005.

49. Črnjar, Kristina;
Knowledge management in hotels
Tourism and hospitality management 11 373.-381. - 2005.

50. Crnjar, Kristina;
FACTORS OF LABOUR PRODUCTIVITY IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT-CROATIA 11 251-262 - 2005.

51. Črnjar, Kristina;
Upravljanje znanjem u hotelima
Tourism and hospitality management 11 373-381 - 2005.

52. Črnjar, Kristina;
Faktori produktivnosti rada u hotelskoj industriji Hrvatske
Tourism and hospitality management 11 251-262 - 2005.

53. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
KNOWLEDGE AND THE ENVIRONMENT
Ekonomski pregled 55 580-594 - 2004.

54. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Suvremeno promišljanje o međusobnim odnosima znanja i okoliša
Ekonomski pregled 55 580-594 - 2004.

55. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Knowladge and Sustainable Development
International conference ICES 2002 «Transition in Central and East Europe–Challenges of 21st Century» - 2002.

56. Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje;
Economical development of protected regions
Tourism and Hospitality Management 8 159-172 - 2002.

57. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Regional planning and management serving sustainable development
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2002/International Congress Energy and the Environment 2002 - 2002.

58. Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Knowledge in function of sustainable development of County Primorje and Gorski Kotar
Znanje-temeljni ekonomski resurs - 2002.

59. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;
GOSPODARSKI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
Tourism and hospitality management 7 159-172 - 2001.

60. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;
ECONOMICAL DEVELOPMENT OF PROTECTED REGIONS
Tourism and hospitality management 7 159-172 - 2001.

Znanstvene knjige

1.
Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;
Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism
- 2016.
2. Kooautor poglavlja u knjizi
Doc. dr. sc. Kristina Črnjar Doc. dr. sc. Ana-Marija Hrgović Vrtodušić
Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets chapter 3: Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism
S. Buckley, G. Majewski, A. Giannakopoulos IGI Global USA - 2016.
3.
Holjevac, Ivanka Avelini; Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;
Knowledge management and quality in Croatian tourism
- 2015.
4.
Avelini Holjevac, Ivanka; Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND QUALITY IN CROATIAN TOURISM
Information Science Reference - IGI Global - 2014.
5.
Avelini Holjevac, I; Črnjar, K; Vrtodušić Hrgović, AM;
Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism, Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications (ur: Buckley & Jakovljevic)
- 2013.
6.
Vujić, Vidoje; Galičić, Vlado; Črnjar, Kristina;
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN TOURISM AS A FEATURE OF CROATIAN IDENTITY
- 2010.
7.
Bečić, Emira Črnjar, Kristina
TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADA U TURIZMU( TRENDS ON THE TOURISM LABOUR MARKET )
Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2010.
8.
Vujić, Vidoje; Galičić, Vlado; Črnjar, Kristina
Razvoj ljudskih potencijala u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta( HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN TOURISM AS A FEATURE OF CROATIAN IDENTITY )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 2010.
9.
Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina; Perić, Joža; Zelenika, Ratko; Denona-Bogović, Nada;
Menadžment održivoga razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša
- 2009.
10.
Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Management of sustainable development
- 2009.
11.
Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;
Menadžment održivog razvoja
- 2009.
12.
Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina
Menadžment održivog razvoja( Management of sustainable development )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Glosa - 2009.

Pozvana predavanja

1. Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina
Upravljanje znanjem u turističkim destinacijama

Znanstveni projekti

1. 29.1.2019. -
Unaprjeđenje marketinškog pristupa poslovanju kroz sukreiranje vrijednosti; istraživač; UNIRI (uniri-drustv-18-235 6598); ;
2. 10.11.2017. - 10.11.2019.
Sukreiranje vrijednosti kao nova paradigma poslovnih orijentacija ; istraživač; UNIRI (ZP UNIRI 9/17); ;
3. 2.10.2017. - 2.10.2019.
UPRAVALJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI; istraživač; UNIRI (ZP UNIRI 2/17); ;
4. 1.1.2013. - 31.12.2014.
Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva; istraživač; UNIRI (13.02.1.2.01); ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2011.
«Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta» (br. 116-0000000-0758); istraživač, tajnik; MZOŠ; ;
6. 1.1.2003. - 1.1.2006.
«Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske» (br. 0116001); istraživač, ; MZOŠ; ;
7. 1.1.2003. - 1.1.2006.
«Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu» (br. 0116005); istraživač, tajnik; MZOŠ; ;
8. 1.1.2001. - 1.1.2003.
«Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka» (br. 116888); istraživač; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2018. -
Justin Pupovac; Doktorat Ljudski kapital i oblici prekarnog rada u hotelskoj industriji; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiju M"enadžment održivoga razvoja"; ;
2. 1.1.2017. -
Vedrana Čikeš; Doktorat Utjecaj stavova zaposlenika prema radu na apsentizam u hotelijerstvu; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij " Menadžment održivoga razvoja"; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.3.2024. -
The 5th International Scinetific Conference „Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World in Turmoil“, Juraj Dobrila University of Pula – Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“ Pula, Croatia sudionik
2. 25.5.2018. - 26.5.2018.
7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth” Osijek, Hrvatska sudionik
3. 11.5.2018. - 13.5.2018.
The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World (EBEEC 2018) Varšava, Poljska sudionik
4. 26.4.2018. - 27.4.2018.
Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges Opatija, Hrvatska sudionik
5. 5.3.2018. - 7.3.2018.
12th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Španjolska sudionik
6. 31.5.2016. - 3.6.2012.
2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and management Conference, Washington State University, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Reserch Institute for Tourism Corfu, Greece sudionik
7. 1.6.2005. - 1.7.2013.
AARESOC International Conference on Business and Management Izmir, Turkey sudionik
8. - 13.10.2012.
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead" Sarajevo, BIH sudionik
9. - 7.3.2011.
1 International Scientific Conference “Torusm in South East Europe 2011“ Opatija, Hrvatska sudionik
10. - 22.10.2010.
2nd Scientific Conference with International Participation -«Management, Education and Tourism - Social Responsibility for Sustainable Development», TURISTICA - University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Porlorož & University of Primorska, Faculty of Management Koper Portorož, Slovenia sudionik
11. - 13.11.2009.
International Scientific Conference «Knowledge and business challenge of globalization», Faculty of Commercial and Business sciences Celje, Slovenia sudionik
12. - 1.1.2009.
y, 4th International Scientific Conference - "Planning for the future learning from the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", University of the Aegean Rhodes island, Greece sudionik
13. - 1.1.2007.
26th International Conference on Organizational Science Development «Creative organization» Portorož, Slovenia sudionik
14. - 18.10.2002.
International conference ICES 2002 «Transition in Central and East Europe – Challenges of 21st Century»., University of Sarajevo- Faculty of Economics Sarajevo, BIH sudionik

Recenzije

1. 2010. Book review: Knowledge management and Human development in Tourism (editor: V. Vujić)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2017. - 1.9.2019.
Riviera4Seasons2 – Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri
Sveučilište u Rijeci, FMTU (INTERREG V–A Slovenija-Hrvatska 2014. –2020.)  
istraživač
2.
13.5.2013. - 1.6.2014.
UNAPRJEĐENA MENTORSKOG RADA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Primorsko-goranska županija Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj  
voditelj
3.
1.1.2010. - 1.1.2011.
«Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe «Superbike Word Championship – Automotodrom Grobnik»
Motociklistički klub «Kvarner» Rijeka  
istraživač
4.
1.1.2010. -
HUMANE: «Master Programme in Strategic Human Resource Management in Europe»
? EU projekt: Lifelong Learning Programme – multilateralni projekt  
istraživač
5.
1.1.2010. -
«1000 hrvatskih plaža»
Ministarstva turizma Republike Hrvatske (Plava brazda)  
istraživač
6.
1.1.2009. -
«La contrattazione nel settore turismo: Croatia e Italia»
Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL-SSSH, Italija i Hrvatska,  
voditelj, istraživač
7.
1.1.2008. -
«Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.»
BIH  
istraživač
8.
1.1.2006. - 1.1.2008.
«PADMA LAB -Pan Adriatic Destination Management Learning Laboratory»
? EU projekt: European Initiative Program Interreg IIIA – Adriatic Cross borders  
istraživač
9.
1.1.2005. -
«Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije»
Primorsko- goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
istraživač
10.
1.1.2001. - 1.1.2003.
«Program razvitka eko-turizma u Gorskom kotaru»
Primorsko-goranska županija  
istraživač, tajnik
11.
1.1.1999. - 1.1.2004.
«Mladi u poduzetništvu»
Primorsko-goranska županija, Sveučilište u RIjeci  
istraživač, tajnik