dr. sc. Sanja Dević Pavlić dipl. sanit. ing.

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

prostorija : 222
telefon : 051/584584
e-pošta : sanja.devic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 37 2 2
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2011. - 9.2.2017. doktor znanosti Doktorski sveučilišni studij Medicinska kemija Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
1.1.2001. - 1.1.2006. diplomirani inženjer Studij za diplomirane sanitarne inženjere Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

15.2.2017. - Poslijedoktorand Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
1.1.2013. - 14.2.2017. Znanstveni novak - asistent Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
1.1.2009. - 1.1.2013. Znanstveni novak - asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2009. Stručni suradnik Roche d.o.o.
1.1.2006. - 1.1.2008. Stručni suradnik Oktal Pharma d.o.o.

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Stanična i molekularna biologija
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2016. Sistemska biomedicina
Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2016. Bioeseji u istraživanju lijekova
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Opća fiziologija i patofiziologija
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Metode u DNA tehnologijama
Diplomski sveučilišni studij “Istraživanje i razvoj i lijekova”; Diplomski sveučilišni studij “Biotehnologija u medicini”
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Osnove molekularne medicine
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Opća kemija
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Stanična i molekularna biologija
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2018. - Kromosomopatije u osoba smanjene plodnosti
Tea Mladenić
Preddiplomski studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Barišić, Anita ; Dević Pavlić, Sanja ; Ostojić, Saša ; Pereza, Nina
Matrix metalloproteinase and tissue inhibitors of metalloproteinases gene polymorphisms in disorders that influence fertility and pregnancy complications: A systematic review and meta- analysis
Gene 647 48-60 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917208

2. Franzoni, Alessandra ; Markova-Car, Elitza ; Dević-Pavlić, Sanja ; Jurišić, Davor ; Puppin, Cinzia ; Mio, Catia ; De Luca, Marila ; Petruz, Giulia ; Damante, Giuseppe ; Kraljević Pavelić, Sandra
A polymorphic GGC repeat in the NPAS2 gene and its association with melanoma
Experimental biology and medicine 242 1553-1558 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894974

WOS

3. Flego, Veljko ; Ristić, Smiljana ; Dević Pavlić, Sanja ; Matanić Lender, Dubravka ; Bulat-Kardum, Ljiljana ; Kapović, Miljenko ; Radojčić Badovinac, Anđelka
Tumor necrosis factor-alpha gene promoter -308 and -238 polymorphisms in patients with lung cancer as a second primary tumor.
Medical science monitor 19 846-851 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654777

WOS

4. Dević Pavlić, Sanja ; Ristić, Smiljana ; Flego, Veljko ; Kapović, Miljenko ; Radojčić Badovinac, Anđelka
Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in lung cancer patients
Genetic testing and molecular biomarkers 16 722-725 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654784

WOS

Kongresna priopćenja

1.
Dević Pavlić, Sanja ; Paladin, Antonella ; Jurišić, Davor ; Kraljević Pavelić, Sandra ; Markova-Car, Elitza
Neuronal PAS domain protein 2 polymorphism in patients with melanoma Poster 2017 International Experimental Biology and Medicine Conference, BIOLOGICAL CLOCKS: MECHANISMS AND APPLICATION Rijeka, Hrvatska - 8.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=899940
2.
Franzoni, Alessandra ; Markova-Car, Elitza ; Dević-Pavlić, Sanja ; Jurišić, Davor ; Puppin, Cinzia ; Mio, Catia ; De Luca, Marila ; Petruz, Giulia ; Kraljević Pavelić, Sandra ; Damante, Giuseppe
Association with melanoma of a polymorphic GGC repeat in the NPAS2 gene Poster 11th Balkan Congress of Human Genetics (11th BCHG) Beograd, Srbija - 20.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768590
3.
Dević Pavlić, Sanja ; Markova Car, Elitza ; Jurišić, Davor ; Franzoni, Alessandra ; Puppin, Cinzia ; De Luca, Marila ; Petruz, Giulia ; Radojčić Badovinac, Anđelka ; Damante, Giuseppe ; Kraljević Pavelić, Sandra
A polymorphic GGC repeat in the NPAS2 gene and its association with melanoma Poster Ninth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine Bol, Otok Brač, Hrvatska - 26.6.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767636
4.
Jurišić, Davor ; Kraljević Pavelić, Sandra ; Dević Pavlić, Sanja ; Markova-Car, Elitza
Circadian gene polymorphisms in melanoma personalized medicine approach Predavanje Euro-Asian Melanoma Congress (1 ; 2014) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina - 21.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=737033
5.
Dević Pavlić, Sanja ; Flego, Veljko ; Ristić, Smiljana ; Radojčić Badovinac, Andjelka
Tumor necrosis factor-alpha gene promoter -308 and -238 polymorphisms in patients with lung cancer as a second primary tumor Poster 10th Balkan Congress of Human Genetics and 2nd Alpe Adria Meeting of Human Genetics Bled, Slovenija - 12.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655212
6.
Sanja Dević ; Veljko Flego ; Smiljana Ristić ; Miljenko Kapović ; Anđelka Radojčić Badovinac
ACE I/D polimorfizam u zloćudnim bolestima pluća Predavanje PETI HRVATSKI KONGRES IZ HUMANE GENETIKE Bol, Brač, Hrvatska - 22.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556356
7.
Nadalin, Sergej ; Jonovska, Suzana ; Rubeša, Gordana ; Dević, Sanja ; Buretić-Tomljanović, Alena
Učinak polimorfizama u genima za cPLA2 i COX-2 na oslabljenu niacinsku reakciju kože u bolesnika sa shizofrenijom Predavanje Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, otok Brač, Hrvatska - 21.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517483
8.
Franzoni, Alessandra ; Markova-Car, Elitza ; Dević-Pavlić, Sanja ; Jurišić, Davor ; Puppin, Cinzia ; Mio, Catia ; De Luca, Marila ; Petruz, Giulia ; Kraljević Pavelić, Sandra ; Damante, Giuseppe
A polymorphic GGC repeat in the NPAS2 gene and its association with melanoma Poster European Human Genetics Conference 2015 Glasgow, UK
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765262

Znanstveni projekti

1. -
Sveučilišna potpora „Kvaliteta humanih gameta“ ; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
„Nerazdvajanja kromosoma embrija u partnera s neplodnošću“; doktorand; MZOS; ;
3. -
„Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti“; doktorand; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 6.10.2017. - 8.10.2017.
2017 International Experimental Biology and Medicine Conference "BIOLOGICAL CLOCKS: MECHANISMS AND APPLICATION" Rijeka Organizacijski odbor

Recenzije

1. 2017. Journal of Assisted Reproduction and Genetics

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Tetragon
Ekipno natjecanje za učenike trećih razreda srednjih škola
Sveučilišni kampus Trsat
2. - Festival znanosti
Otvoreni dan sveučilišnih odjela Sveučilišta u Rijeci
Sveučilišni kampus Trsat

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 13.3.2018. - - član
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju / Povjerenstvo za nastavu Odjela za biotehnologiju
2. - - član
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju / Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i izvannastavnih aktivnosti