izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : F-714
e-pošta : amijatovic@ffri.hr
mobitel :

Aleksandar Mijatović

Obrazovanje

- Doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, Mentor: prof. dr. Vladimir Biti, Institut für Slawistik, Universität Wien Poslijediplomski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent Izvođenje nastave na kolegijima Umjetnost i kultura, Povijest kulturalnoteorijske misli, Pravci u kulturalnoj teoriji, Vizualna kultura Filozofski fakultet u Rijeci
- Docent Izvođenje nastave na kolegijima: Uvod u znanost o književnosti, Povijest književnih teorija, Književnopovijesne zasade suvremene književnosti, Pregled književnih teorija, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pregled stilističkih škola i pravaca, Književna genologija, Književni tekst, Pojmovi u književnoj teoriji, Teorija književnosti u nastavi književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
- Viši asistent Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u znanost o književnosti, Povijest književnih teorija, Pregled književnih teorija, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pregled stilističkih škola i pravaca Filozofski fakultet u Rijeci
- Asistent i viši asistent Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u teoriju književnost, Suvremene teorije kulture Filozofski fakultet u Zagrebu
- Izvanredni profesor Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u znanost o književnosti, Književna genologija, Književni tekst, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pojmovi u književnoj teoriji, Teorija književnosti u nastavi književnosti Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

17.5.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Filozofskoga fakulteta u Rijeci i osobitoga doprinosa nastavnom radu sa studentima
5.5.2016. Zahvalnica Filozofskoga fakulteta u Rijeci za iskazano zadovoljstvo radom nastavnika procijenjeno studentskim evaluacijama tijekom više semestara

Članstva

- Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
- Hrvatsko semiotičko društvo
- Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Pregled književnih teorija
Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 105
- Suvremene književne teorije
Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 82,5
- Uvod u znanost o književnosti
Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 105
- Povijest književnih teorija
Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Osnove semiotike
Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Pregled stilističkih škola i pravaca
Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 82,5
- Uvod u znanost o književnosti
Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 105
- Uvod u teoriju književnosti
Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Zagrebu
Povjerena nastava
Norma sati: 105
- Suvremene teorije kulture
Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Zagrebu
Povjerena nastava
Norma sati: 52,5
- Vizualna kultura
Preddiplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
Povjerena nastava
Norma sati: 52,5
- Povijest kulturalnoteorijske misli
Preddiplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
- Umjetnost i kultura
Preddiplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
- Pravci u suvremenoj kulturalnoj teoriji
Preddiplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
- Književni tekst
Jednopredmetni preddiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Književnopovijesno zasade suvremene književnosti
Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Pojmovi u književnoj teoriji
Jednopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 82,5
- Teorija književnosti u nastavi književnosti
Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 82,5
- Osnove semiotike
Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Književna genologija
Jednopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

30.9.2016. - Problem prirode i kulture u Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova
Florentina Horvat
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
23.12.2015. - Ženski likovi u novelama Janka Polića Kamova
Andrea Borović
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
23.12.2015. - Fantastični elementi u novelama Ulderika Donadinija
Maja Zadravec
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2015. - Problem lika u semiološkoj analizi
Snežana Bosnić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2015. - Koncept vremena u spekulativnom materijalizmu i struktura književnog teksta
Eva Simčić
Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2015. - Utjecaj pismenosti i usmenosti u zapadnoj kulturi
Ivana Keleminec
Diplomski studij kulturologije - modul Kulturalni studiji jugoistočne Europe
Filoozfski fakultet u Rijeci
20.7.2015. - Problem imenovanja u Isušenoj kaljuži Janka Polić Kamova i Neimenjivom Samuela Becketta
Sara LIvaić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2015. - Figura umjetnika i zločinca u Zločinu i kazni Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova
Željka Francetić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2015. - Tema putovanja u djelima Antuna Gustava Matoša i Charlesa Baudelairea
Iris Mrzljak
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2014. - Rodni identitet u romanima Ponos i predrasude Jane Austen i Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke
Sabina Gligora
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2014. - Elementi nadrealizma u Alisi u zemlji čudesa
Ana Manjaka
Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - Književna konstrukcija ženskoga spolnoga i rodnoga identiteta (na primjerima romana E. J. - Pijanistica i Naslada)
Petra Diklić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2014. - Sjećanje i pripovjedanje u romanima "Lolita" Vladimira Nabokova i "Povratak Filipa Latinovicza" Miroslava Krleže
Marijana Francetić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - opći kroatistički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2014. - Bajkovitost u djelima Dubravke Ugrešić
Ines Krznar
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2014. - Usporedba hrvatskoga i američkog Psiha: postmoderni shizofrenici u društvu spektakla
Tijana Krmpotić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2014. - Konstrukcija ženskih likova u romanima Ante Kovačića i Augusta Šenoe
Tea Žunić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2014. - Problem fantastičnog u kratkim pričama Edgara Allana Poea "Ovalni portret" i Rikarda Jorgovanića "Ljubav na odru"
Ana Brnabić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
7.7.2014. - Psihoanalitička kritika i žensko tijelo u prozi Slavenke Drakulić
Marija Rajković
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
7.4.2014. - Postmodernistička poetika u romanima Dubravke Ugrešić Štefica Cvek u raljama života, Forsiranje romana reke
Mirna Majstorović
Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Semiotika osjetilne depriviranosti - jezični znak: slučaj Helen Keller
Marina Antolović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Pripovijedanje i identitet pripovjedača u romanu Miroslava Krleže "Na rubu pameti"
Gorana Tenčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Rođenje tragedije iz duha glazbe, odnos dionizijskog i apolinijskog
Darija Varga
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Problemi identiteta u romanu Luigija Pirandella Jedan, nijedan i sto tisuća
Jelena Dragičević
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Muško-ženski odnosi u erotskoj prozi Ivana Kušana
Maja Momčilović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Elementi fantastike u romanu Roberta Louisa Stevensona Dr. Jekyll i G. Hyde
Maja Zadravec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2013. - Umjetnost kao kritika i kritika kao umjetnost kod Oscara Wildea
Florentina Horvat
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2013. - Tema zla u Baudelaireovim Cvjetovima zla
Iris Mrzljak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
10.9.2013. - Motiv lutanja glavnog junaka u romanu Na cesti Jacka Kerouaca
Lara Guštin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.7.2013. - Književnost i ideologija u romanu Kratki izlet Antuna Šoljana
Ondina Meznarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Odnosi riječi i slike, jezičnih i slikovnih principa na primjeru Antuna Gustava Matoša
Katarina Bogatec
Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Bahtinov pojam polifonije i problem književne kompozicije u romanu Milana Kundere Nepodnošljiva lakoća postojanja
Maja Frančić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Novi historizam i intermedijalnost: dramatologija Bertolt Brechta i kinematografija Fritza Langa
Ervin Mičetić
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Estetika recepcije i problem transgresije u novelama Janka Polića Kamova
Ana Buterin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.6.2012. - Motiv dvojnika i pripovjedni identitet u novelama Frana Galovića
Darinka Jurišić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
6.3.2012. - Povijesna geneza autorstva i problem autora u književnoj kritici Rolanda Barthesa
Sanja Vuković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2011. - Filmski diskurs
Itana Salopek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2010. - Kazalište i pitanje multimedijalnog diskursa
Maja Frančić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Aleksandar Mijatović
La polysémiosis ou la polysémie comme capacité: la notion de sens linguistique chez Bréal, Bergson et Deleuze
Language Design, Special Issue: Analogie, figement et polysémie Antonio Pamies; Philippe Monneret; Salah Mejri (eds.) 1 371-386 http://elies.rediris.es/Language_Design/LD-SI-2016/indice_SI2016.html

A1
WOS

2. Aleksandar Mijatović
Povratak izvora: Kroatistika i preobrazbe književne teorije
Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 40 15-26 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257483

A2

3. Aleksandar Mijatović
Samoskrivljeni povratak u djetinjstvo: Modernitet, stav i događaj u Kanta Baudelairea i Foucaulta
Umjetnost riječi 58

A1

4. Aleksandar Mijatović
Čitanje kao ishodišna kompetencija – iz društva znanja u društvo čitanja (Prikaz knjige Karol Visinko, Čitanje – poučavanje i učenje, Zagreb, 2014.)
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27 241.-243

Q2
A1
WOS

5. Aleksandar Mijatović
Man cut in two: Surreal and Virtual in Bergson’s and Breton’s Notion of the Image
IKON – Journal of Iconographic Studies 7 85-97

Q3
A1
WOS

6. Aleksandar Mijatović
Sjećanje na život koji bude bio: Davnina u Ministarstvu boli Dubravke Ugrešić
Fluminensia 26 19-34

Q2
A1
WOS

7. Aleksandar Mijatović, Ana Buterin
U životu od života za život: Asketizam, dendizam, književnost u Baudelairea i Kamova
Riječki filološki dani 9 107-111

A2

8. Aleksandar Mijatović
Drukčije je ono što jest: Heteroesencijalnost i ontologija indiferencije
Sarajevske sveske 400-415 http://www.sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2041-42%20rgbza%20sajt.pdf

9. Aleksandar Mijatović
Poetski život Johna Keatsa (Prikaz knjige Irvina Lukežića, Adonisova sjena: U spomen Johnu Keatsu, Zagreb)
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 26 186.-188.

A1
WOS

10. Aleksandar Mijatović
"Izaći iz sebe": Ja kao dvojnik i postajanje anonimnim u Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova (O desubjektivaciji u Diderota, Maupassanta i Kamova) , god. 5., sv. 5, Zagreb, 2011, 57-82.
Nova Croatica 5 57-82 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115841

11. Aleksandar Mijatović
Ništa odvajanja: Jean-Luc Nancy, slikanje, smisao i stvaranje , god. 31, sv. 1, Zagreb, 2011, 181-203.
Filozofska istraživanja 31 181-203 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108283

Q3
A1
WOS

12. Aleksandar Mijatović
Vizualna kultura i kraj tumačenja slike ili: kako predsubjektivna fascinacija postaje teorijom bez subjekta
Umjetnost riječi 54 83-105 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160700

13. Aleksandar Mijatović
Vrijeme nestajanja: Sjećanje, film i fotografija u romanu Daše Drndić Leica format god. 22, br. 1, Rijeka, 2010, 25-45.
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 22 25-45 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89385

A1
WOS

14. Aleksandar Mijatović
Division of touch: Distinct in Jean-Luc Nancy and Jacques Derrida
Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften http://www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_mijatovic17.htm

A1

15. Aleksandar Mijatović, Aljoša Pužar
Familiar Affairs: Tracing Croatian Theoretical Normality
Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 15 41-51 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969725X.2010.536009#.UpnD_cRLMwJ

Q2
A1
WOS

16. Aleksandar, Mijatović
Trauma i pitanje reprezentacije: suvremena teorija traume: Sigmund Freud, Walter Benjamin
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 21 143-162 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74622

A1
WOS

17. Aleksandar Mijatović
Viđenje i interpretacija: Dvije metafore Karla Marxa i jedna teza o tehnici kao epistemološkoj figuri
Filozofska istraživanja 29 161-178 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=64377

A1
WOS

18. Aleksandar Mijatović
Druga teorija: Bilješka o trenutnim kretanjima u hrvatskoj znanosti o književnosti Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2009, 167-191.
Prostor u jeziku/Književnost i kultura šezdesetih Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole 167-191

19. Aleksandar Mijatović
Disembodied Materiality: Re-affirming the Real in the Virtual 2009, str. 402-411.
Crossings and Contaminations: Studies in Comparative Literature, Eduardo F. Coutinho i Pina Coco (Eds.), Aeroplano Editora, Rio de Janeiro 2 402-411 Recenzija zbornika u Recherche littéraire/Literary Research, str. 68 http://www.ailc-icla.org/files/RL_vol26.pdf

A1

20. Aleksandar Mijatović
"Grad kao osporavanje antropologije, antropologija kao osporavanje grada, ili Kako teoriju osjetiti na vlastitoj koži" (prikaz knjige : Promišljanje grada, Setha M. Low (ur.), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006)
Život umjetnosti : časopis za pitanja likovne kulture 42 139-141 http://www.ipu.hr/uploads/documents/2150.pdf

21. Aleksandar Mijatović
Stvaranje i doživljaj: Pragovi afektivnosti u "novim medijima"
Književna smotra 38 115-123 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=267018

A1
WOS

22. Aleksandar Mijatović
Reklama i tehnologija osjetilnosti
Riječki filološki dani 6 (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004) 6 573-590 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=267216

23. Aleksandar Mijatović
Reklamni diskurz, spolna razlika i rodna stvarnost
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 16 109-135 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7147

A1
WOS

24. Aleksandar Mijatović
Diskurz fotografije u romanu Dubravke Ugrešić Muzej bezuvjetne predaje
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 15 49-68 http://hrcak.srce.hr/6997

A1
WOS

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Aleksandar Mijatović
Slika i antislika: Julije Knifer i problem reprezentacije
Figuralnost bez f/Figure: O apstrakciji u Kniferovim meandrima i Deleuzeovoj estetici Krešimir Purgar Centar za vizualne studije Zagreb https://www.academia.edu/33574207/Slika_i_antislika_Julije_Knifer_i_problem_reprezentacije_ur._K._Purgar_
2. autor poglavlja
Aleksandar Mijatović
Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe
The Time of Dispossession: The Conflict, Composition and Geophilosophy of Revolution in East Central Europe Vladimir Biti Brill New York http://www.brill.com/products/book/claiming-dispossession
3. Autor poglavlja
Aleksandar Mijatović
Gole riječi: Semiotika prozirnosti u Dantea, Jakobsona i Agambena
Svijet stila, stanja stilistike Krešimir Bagić i Anera Ryznar Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb http://www.stilistika.org/mijatovic, pristupljeno 31. listopada 2016. godine)
4. Autor poglavlja
Aleksandar Mijatović
Reexamining the National-Philological Legacy Quest for a New Paradigm?
Heteroessences: Community, Demonstratives and Interpretation in Agamben’s Philosophy of Language Vladimir Biti Rodopi Amsterdam, New York http://www.rodopi.nl/ntalpha.asp?BookId=IMAGOL+22&type=new&letter=R
5. Autor poglavlja
Aleksandar Mijatović
Podrubak razlike: književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića
Kada bude bilo boga: multivokna gramatika smisla Sanjin Sorel Faculats Rijeka
6. Autor knjige

Aleksandar Mijatović, Personifik(a)cije: Književni subjekt i politika impersonalnosti
znanstvena knjiga Facultas Rijeka
7. Urednik knjige
Aleksandar Mijatović
Aleksandar Mijatović (ur.), Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije,
ICR Rijeka http://crolist.svkri.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1121029022
8. Autor knjige

Aleksandar Mijatović, Svijet bez čovjeka: svijest, materijalizam i književnost, 2012.
znanstvena knjiga Izdanja Antibarbarus Zagreb http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288326
9. Autor poglavlja
Aleksandar Mijatović i Aljoša Pužar
Croatian Philosophy, Society and the Cunning of History in Eastern Europe
Familiar affairs: Tracing Theoretical Normality Costica Bradatan Routledge London http://www.routledge.com/books/details/9780415699198/
10. Autor poglavlja u knjizi
Aleksandar Mijatović
Aleksandar Mijatović, "Obrat teorije vizualnog u pedagogiju viđenja"
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
11. Urednik prijevoda

Mieke Bal, "Vizualni esencijalizam i objekt vizualne kulture"
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
12. Autor poglavlja u knjizi
Marina Biti
Gradu gradu (Predgovor str. 7-11.)
Senzorna mapa grada: Rijeka, jezgra, ambijenti, identiteti Facultas Rijeka http://issuu.com/marinabiti/docs/senzorna_mapa_grada/1
13. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
W. J. T. Mitchell, Vizualni mediji ne postoje
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
14. Urednik prijevoda

Martin Jay, Uzvraćanje pogleda: Američki odgovor francuskoj kritici okulocentrizma
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
15. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Martin Jay, Skopički režimi moderniteta
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
16. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Jonathan Crary, Moderniziranje viđenja
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
17. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Anne Friedberg, Kraj modernosti: Gdje je tvoj prijelom?
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
18. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Rachel O. Moore, Divlja teorija/Divlja praksa
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
19. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Christopher Bracken, Robni totemizam
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
20. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
John Tagg, Demokratičnost slike: Fotografski portreti i proizvodnja robe
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
21. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Leo Charney, U trenutku: Film i filozofija moderniteta
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
22. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Lev Manovich, Apstrakcija i kompleksnost
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
23. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Mark B. N. Hansen, Između tijela i slike: o "novosti" umjetnosti novih medija
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
24. Urednik prijevoda
Aleksandar Mijatović
Brian Massumi, O superiornosti analognog
Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije Aleksandar Mijatović ICR Rijeka
25. Autor poglavlja u knjizi
Aleksandar Mijatović
Muzama iza leđa: Čitanja hrvatske lirike
Govoriti prekinuti govor: Pjesnička slika, ideologija i tipologije suvremenog hrvatskog pjesništva Tvrtko Vuković Zagrebačka slavistička škola Zagreb http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=799:muzama-iza-lea-itanja-hrvatske-lirike&catid=88:izdanja-zss&Itemid=61

Pozvana predavanja

1. Aleksandar Mijatović
Davnina i bajkovitost: Fabulacija i politika književnog subjekta u Ministarstvu boli Dubravke Ugrešić
Universität Wien, Institut für Slawistik - 21.4.2015.
2. Aleksandar Mijatović
Ciklus predavanja Konstelacije suvremenog mišljenja, „Heteroaktualnost-kontingencija apsoluta: Spekulativni realizam i aleatorni materijalizam“
Multimedijalni institut MaMa, Zagreb - 7.3.2014.
3. Aleksandar Mijatović
Narration and Fabulation – Literature and Politics of Time, Research seminar for doctoral students “
University of Nottingham
4. Aleksandar Mijatović
Becoming-ordinary: Language and Culture in Raymond Williams and Gilles Deleuze
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/doktorski-studij-3-stopnje/urniki/teorija-dru%C5%BEbe.pdf?sfvrsn=2
5. Aleksandar Mijatović
Remembering the Future: Narration and Fabulation in Dubravka Ugrešić’s Prose
Columbia University, New York, The Harriman Institute

Kongresna priopćenja

1.
Aleksandar Mijatović, Ana Buterin
Asketizam, unutarnje iskustvo i transgresija u trećem dijelu Isušene kaljuže ‘U Vis’: Dendizam u Baudelairea i Kamova Zajedničko Riječki filološki dani 9 Sveučilište u Rijeci - 22.11.2024.
2.
Aleksandar Mijatović
Gole riječi: Roman Jakobson i stilistika bez stilske obilježenosti Individualno Svijet stila, stanja stilistike (Znanstveni kolokvij povodom 40 godina Katedre za stilistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu, Zagreb - 13.2.2015.
3.
Aleksandar Mijatović
Osjetilo jezika: Osjetilni omjeri u Condillacovoj i Herderovoj raspravi o razvoju jezika Individualno Slika riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Sveučilište u Rijeci, Rijeka - 2.12.2011.
4.
Aleksandar Mijatović
La polysémiosis ou la polysémie comme capacité : idée générale de Bergson et signification linguistique Individualno Langage et analogie. Figement. Polysémie. Université de Grenade, Granada
5.
Aleksandar Mijatović
Materialism and Memory: Althusser’s Aleatory Materialism, Meillassoux’s Speculative Realism and Breton’s Super-realism Individualno Re-thinking humanities and social sciences 2012: The Politics of Memory University of Zadar, Zadar
6.
Aleksandar Mijatović
Više od slike, manje od riječi: pjesnička slika i vrijednosni sud u suvremenom hrvatskom pjesništvu Individualno Peti hrvatski slavistički kongres Sveučilište u Rijeci
7.
Aleksandar Mijatović
Suspension of the Eye: Commodity Fetishism as an Observing Technique Individualno Lica kulture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost / International Conference, Faces of Culture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarity University of Rijeka
8.
Aleksandar Mijatović
The Time of Dispossession Individualno Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe Universität Wien, Institut für Slawistik, Wien
9.
Aleksandar Mijatović
Dead mask and Personification of Torture: Personal Identity and Violence in John Locke, Michel Foucault and Roberto Esposito Individualno International Conference Violence, Art, and Politics University of Zagreb
10.
Aleksandar Mijatović
Dream, Action and Image in André Breton and Henri Bergson Individualno Seventh International conference of Iconographic Studies: Iconology at the Crossroads; University of Rijeka, Rijeka
11.
Aleksandar Mijatović
Poetics of the Literal: Roman Jakobson and Donald Davidson on Literary Meaning Individualno 21st Century Theories of Literature: Essence, Fiction and Value University of Warwick, Warwick
12.
Aleksandar Mijatović
Fabulating Chaos: Ricoeur’s Threefold Mimesis and Deleuze’s Three Syntheses of Time Individualno Daughters of Chaos: Practice, Discipline, A Life, 8th international Deleuze Studies Conference University of Stockholm, Stockholm
13.
Aleksandar Mijatović, Aneli Dragojević Mijatović
Change is The Only Thing That Matters (?): On the Impossibility to Overcome Neoliberal Capitalism Zajedničko Thinking Beyond Capitalism Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
14.
Aleksandar Mijatović
Disembodied Materiality: Re-affirming the Real in the Virtual Individualno Beyond Binarisms: Discontinuities and Displacements in Comparative Literature, The XVIIIth Congress of the International Comparative Literature Association Universidade Federal do Rio de Janeiro
15.
Aleksandar Mijatović
Incident of the Letter: The Double in Maupassant’s Horla and Stevenson’s Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Individualno Literature, Culture and the Fantastic: Challenges of the Fin de Siecle(s), International Interdisciplinary Conference University of Rijeka, Rijeka
16.
Aleksandar Mijatović
Division of touch: Distinct in Jean-Luc Nancy and Jacques Derrida Individualno Knowledge, Creativity and Transformations of Societies University of Vienna
17.
Aleksandar Mijatović
Sagittal Engagement: Event, Transgression and Actuality in Foucault’s interpretation of Kant Individualno Engaging Foucault Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
18.
Aleksandar Mijatović
Realizam bez stvarnosti. Linija i granica u Meandrima Julija Knifera Individualno Slika i anti-slika. Julije Knifer i problem reprezentacije Centar za vizualne studije, Zagreb
19.
Aleksandar Mijatović i Eva Simčić
Temporalna refiguracija katastrofe: utvara i ethos u romanu „21.“ Tomislava Osmanlija Zajedničko Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 Filozofski fakultet u Rijeci
20.
Aleksandar Mijatović
Govornik u nastajanju: jezična neotenija i materinski jezik Individualno Jezik i njegovi učinci Language and its effects, XXXI. međunarodni znanstveni skup (HDPL)/31st International Conference (CALS) Filozofski fakultet u Rijeci
21.
Aleksandar Mijatović
Bodies Impersonalized: Literary Modernity and Personal Identity Individualno Philosophy Conference The Self Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka
22.
Aleksandar Mijatović
Vrijeme, tranzicija i post-jugoslavensko stanje Individualno Druga međunarodna znanstvena konferencija iz ciklusa Pejzaž nakon tranzicije II. dio: Homo posttransformativus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://wfpik.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/324932/Program-konfernecji-Krajobraz-po-transformacji-27-28-kwietnia-2017-roku.pdf
23.
Aleksandar Mijatović
Theory and Heteroessences Individualno Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory Filozofski fakultet u Zagrebu
24.
Aleksandar Mijatović
Profana ikonologija Individualno Vizualna konstrukcija kulture, međunarodni znanstveni skup Centar za vzualčne studije, Zagreb
25.
Aleksandar Mijatović
The Sense of Revolution: Becoming, event and ordinary in Deleuze’s reading of Kant’s Conflict of Faculties Individualno Virtuality, Becoming and Life: Deleuze Studies Conference Rome Roma Tre University, Rome
26.
Aleksandar Mijatović
Bergsonian genealogies and the modernist hope of childhood in the work of Gilles Deleuze Panel " Deleuzian Childrenlands: A Child in Time and the Politicalities of Exocentric Movement" Virtuality, Becoming and Life: Deleuze Studies Conference Roma Tre University, Rome
27.
Aleksandar Mijatović
"Reklama i proizvodnja žudnje" Individualno Riječki filološki dani 6, međunarodni znanstveni skup Sveučilište u Rijeci
28.
Aleksandar Mijatović
Fotoliteralna ekfraza: Učinak irealnog i infinintenziteta sjećanja u romanima W. G. Sebalda Individualno (Ne)vjerodostojni dokumenti. Intermedijalni prostori W.G.Sebalda Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
29.
Aleksandar Mijatović
Povratak izvora: Kroatistika i preobrazbe književne teorije Individualno Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb
30.
Aleksandar Mijatović
Pamćenje i postjugoslavenska književnost s obzirom na kritički kozmopolitizam Individualno Riječki filološki dani, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstveni projekti

1. -
Pojmovnik književne teorije (voditelj prof. dr. Vladimir Biti); znanstveni novak; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; br. 0130768; http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiold/prikaz_det.asp?sort=1&offset=1171&ID=0130768
2. -
Nacija i reprezentacija (voditelj prof. dr. Vladimir Biti); znanstveni novak, istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; br. 130-0171685-1030; http://bib.irb.hr/lista-svih-projekata
3. -
(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija (Voditeljica prof. dr. sc. Marine Biti); istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; Broj projekta 009-0171685-0902; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=32&ID=1366
4. -
Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti; Voditelj; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9548&rok=2016-06

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Tatjana Ileš; Doktorat Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi; Književnost i kulturni identitet (Filozofski fakultet u Osijeku); 13. 03. 2014;
2. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Alenka Šuljić Petrc; Doktorat Fenomenologija feminine mystique u romanima Pokorna žena Julie O'Faolain i Zelene čarape Irene Vrkljan; Književnost i društveno humanistički kontekst; 18. 7. 2012.;

Uredništva časopisa

1. - Glavni i odgovorni urednik časopisa Fluminensia
https://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA.pdf
2. - Član uredništva časopisa Fluminensia


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Pojmovnik književne teorije
Leksikografski zavod Miroslav Krleža i MZOŠ  
Stručni suradnik za teoriju i povijest književnosti

Stručna aktivnost

1.
-
Stručni suradnik za teoriju i povijest književnosti u Hrvatskoj enciklopediji
Leksikografski zavod Miroslav Krleža   Izrada 96 natuknica iz teorije književnosti
2.
-
Katalog izložbe dizajna "Slika i prilika" (Rovinj, lipanj 2007)
Hrvatsko dizajnersko društvo   Autor teksta "Predmeti s poptisom"

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 3.11.2016. - Retorika ne-mjesta i aktualnost u Utopiji Thomasa Morea
'Petsto godina od Utopije' - okrugli stol
Filodrammatica
2. 14.6.2016. - Poetika politike/politika poetika u romanu M. Bulgakova Majstor i Margarita
Stručna suradnja s glumcima u dramaturškoj pripremi dramskoga teksta
HNK Ivana pl. Zajca
3. 26.3.2015. - Apsolutno bez razloga: Spekulativni realizam u filozofiji Quentina Meillassouxa
Predavanje
Klub Život
4. 27.5.2014. - Drugo lice umjetnosti: Baudelaire, fotografija i imaginacija
Rijeka – Interfoto #3
Galeriji Principij (Pod voltun 4)

Novinski članci

1. 1.1.2007. - Detalji
Oris: časopis za arhitekturu i kulturu
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Pročelnik
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
2. - - ECTS-koordinator
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
3. - - Satničar Odsjeka
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku
4. - - Zamjenik pročelnice Odsjeka
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije
5. - - Satničar Odsjeka
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije
6. - - Pročelnik
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
7. - - Vršitelj dužnosti pročelnika
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Predsjednik Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
2. - - Predsjednik Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
3. - - Član
Radna skupina Sveučilišta u Rijeci za EPK
4. - - Predsjednik Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Predsjednik Povjerenstva
Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais
2. - - Predsjednik Povjerenstva
Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais
3. - - Predsjednik Povjerenstva
Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais