dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F - 356
e-pošta : rosanda@ffri.hr
telefon : 051 265 775

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2011. - Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2004. - Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1998. - Diplomirani psiholog - profesor Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - docent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2016. viši stručni savjetnik Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2015. znanstveni novak - viši asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2011. znanstveni novak - asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2005. vanjski suradnik Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

1.1.2013. Državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti

Članstva

- Hrvatsko psihološko društvo
- Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Poticanje kreativnosti u nastavi
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2011. - Metodika poučavanja psihologije
Diplomski studij psihologije - Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2011. - Metodički praktikum poučavanja psihologije
Diplomski studij psihologije - Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - 1.1.2011. Edukacijska psihologija 2
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2009. - Edukacijska psihologija 1
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2008. - 1.1.2009. Edukacijska psihologija
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2008. - Psihologija kreativnosti
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 67,5
1.1.2007. - 1.1.2008. Metodika nastave psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2008. Praktikum iz eksperimentalne psihologije 1
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2008. Praktikum iz eksperimentalne psihologije 2
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2008. Psihologija odgoja i obrazovanja
Svi studijski programi na Filozofskom fakultetu osim pedagogije i psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 255
1.1.2003. - 1.1.2005. Psihologija odgoja i obrazovanja
Svi studijski programi na Filozofskom fakultetu osim pedagogije i psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 135
1.1.2003. - 1.1.2004. Razvojna psihologija I.
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2003. - 1.1.2004. Razvojna psihologija II.
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2003. - 1.1.2004. Razvojna psihologija
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Didaktička igračka namijenjena djeci u ranom djetinjstvu
Ivana Šepac
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
15.7.2013. - Učinci roditeljskih ponašanja i ciljnih orijentacija učenika na emocije postignuća i školski uspjeh
Tihana Hrkač
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2012. - Psihologija kreativnosti
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika
Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2012. - Metodika predmeta
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika
Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2012. - Školsko-nastavna praksa
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika
Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Gostujući nastavnik

1.1.2007. - 1.1.2016. Edukacijska psihologija
Preddiplomski studij Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90

Osobni razvoj

1.1.2009. - Study Skills and Task Menagement Course


Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2007. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2005. - Upravljanje razvojem osoblja na sveučilištima: učenje, poučavanje i supervizija


Norma sati:
1.1.2000. - 1.1.2002. Bihevioralno-kognitivna terapija


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Predictors of ICT Use in Teaching in Different Educational Domains
European Journal of Social Sciences Education and Research 11 154-154 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902975

2. Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Average personal goal pursuit profile and contextual achievement goals: Effects on students' motivation, achievement emotions, and achievement
Learning and Individual Differences 56 167-174 - 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2017.01.020

Q1
A1

3. Hrkač, Tihana ; Pahljina-Reinić, Rosanda
Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 25 85-105 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824386

Q3
A1

4. Rončević Zubković, Barbara, Kolić-Vehovec, Svjetlana, Kalebić Maglica, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja; Pahljina-Reinić, Rosanda
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom
Suvremena psihologija 19 37-47 - 2016.

Q4
A1

5. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Miletić, Irena; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Sušanj, Zoran; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-8th, 2015 - Barcelona, Spain 4949-4957 - 2015.

A1

6. Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kukić, Miljana
Ciljne orijentacije studenata i prilagodba na studij
Psihologijske teme 24 543-556 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824389

Q3
A1

7. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Cimprehension
Psihologijske teme/Psychological Topics 23 77-98 - 2014.

Q4
A1

8. Pahljina-Reinić, Rosanda
Interes, učenje i postignuće
Psihologijske teme 23 461-480 - 2014.

Q4
A1

9. Pahljina-Reinić, Rosanda
Psihosocijalna prilagodba na rak dojke
Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004); 69-90 13 69-90 - 2004.

A2

10. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda;
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients
Journal of Psychosocial Oncology 20 45-63 - 2002.

Q2
A1

Znanstvene knjige

1.
Pahljina Reinić Rosanda; Kranželić, Valentina; Haničar Elizabeta
Procjena i ocjenjivanje ishoda učenja (Assessment and grading learning outcomes)
Izvođenje nastave i ishodi učenja A. Vulić-Prtorić, V. Kranželić, A. Fajdetić Sveučilište u Zagrebu Zagreb - 2012.

Kongresna priopćenja

1.
Pahljina-Reinić, Rosanda ; Mohorić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja
Emocije postignuća i zadovoljstvo učenika s obzirom na njihove kompetencije i stavove prema IKT-u Predavanje 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sv. Martin na Muri, Hrvatska - 10.11.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012914
2.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda
Odrednice uspješnosti čitanja tijekom osnovne škole: Kako prevenirati neuspjeh? Predavanje 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: Izazovi i preporuke Sv. Martin na Muri, Hrvatska - 10.11.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=969441
3.
Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Vuković, Anja
Učinci scenarija poučavanja na motivaciju, emocije i znanje učenika Predavanje 4. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI/ 4th DAYS OF EDUCATIONAL SCIENCES “Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje”/ The Educational System: a Confining and/or Stimulating Environment Zagreb, Hrvatska - 26.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=978197
4.
Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence Predavanje 8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska - 30.8.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961633
5.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgments poster 16th International Conference on Motivation 2018 Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska - 16.8.2018.
6.
Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities Poster 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca - 4.7.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961638
7.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu predavanje XXI. Dani psihologije u Zadru / 21st Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska - 25.5.2018.
8.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
Točnost metakognitivne procjene znanja matematike, strategije učenja i postignuće usmeno priopćenje 24.GKHP: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija, Hrvatska - 10.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849450
9.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
Epistemološka uvjerenja i konstruktivno poravnanje u visokoškolskom obrazovanju (Epistemic beliefs and constructive alignment in higher education) usmeno priopćenje 3. Dani obrazovnih znanosti. Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja Zagreb, Hrvatska - 20.10.2016.
10.
Kolić-Vehovec, Svjetlana, Pahljina-Reinić, Rosanda, Rončević Zubković, Barbara
Facilitating conceptual change in students’ understanding of operant conditioning principles: The role of individual and cooperative learning usmeno priopćenje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 30.9.2016.
11.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
Individual differences in patterns of achievement goals and affect: Effect on motivation, cognition and achievement usmeno priopćenje 15th International Conference on Motivation 2016 The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts Solun, Grčka - 26.8.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849480
12.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Hrkač, Tihana
The role of parenting behavior, parent goal orientations and student goal orientations in experiencing learning-related emotions and academic achievement poster 15th International Conference on Motivation 2016 The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts. Solun, Grčka - 25.8.2016.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849539
13.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
The effect of individual and cooperative learning on conceptual change and metacognitive confidence judgments usmeno priopćenje Metacognition 2016. 7th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849471
14.
Pahljina-Reinić, Rosanda ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena
Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching usmeno priopćenje 13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska - 19.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825421
15.
Kolić-Vehovec, Svjelana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta „e-Škole“: stavovi učenika i nastavnika u 20 škola ostalo 17. CARNetova korisnička konferencija - CUC 2015 Dubrovnik, Hrvatska - 18.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824397
16.
Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda
The effects of using tablet computers on fifth grade students’ motivation, engagement and academic achievement poster 14th European Congress of Psychology, Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life Milano, Italija - 7.7.2015.
17.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Miletić, Irena; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Sušanj, Zoran; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools poster 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska - 6.7.2015.
18.
Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Kalebić Maglica, Barbara; Pahljina- Reinić, Rosanda
Stavovi učenika i roditelja prema IKT-u s obzirom na iskustvo korištenja iPad-a u nastavi (Attitudes of students and parents towards ICT with regart to the experience of using iPad in the classroom) usmeno priopćenje 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 16.4.2015.
19.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes usmeno priopćenje 2015 International Symposium on Education and Psychology Kuala Lumpur, Malezija - 1.4.2015.
20.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Razvoj metakognitivnog znanja o strategijama čitanja i stavova prema čitanju u ranoj adolescenciji: učinak na razumijevanje teksta (Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension) usmeno priopćenje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 7.11.2014.
21.
Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije i postignuće u akademskom okruženju (Effects of personal and contextual achievement goals on emotions and achievement in academic settings) usmeno priopćenje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 6.11.2014.
22.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara
Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija (Characteristics of students and the quality of teaching as determinants of success at the start of the study) usmeno priopćenje 2. Dani obrazovnih znanosti: Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama Zagreb, Hrvatska - 16.10.2014.
23.
Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction? usmeno priopćenje 6th Biennial Meeting of the EARLI SIG Metacognition Istanbul, Turska - 3.9.2014.
24.
Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana
Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata (Conceptual change in understanding concepts of operant conditioning in students) usmeno priopćenje 19. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
25.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća i strategija učenja (Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies) usmeno priopćenje 1. Dani obrazovnih znanosti: Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb, Hrvatska - 25.10.2012.
26.
Pahljina-Reinić, Rosanda
Effects of personal and contextual achievement goals on academic emotions and achievement poster International Conference on Motivation 2012, Motivation in all Spheres of Life Frankfurt am Main, Njemačka - 29.8.2012.
27.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study usmeno priopćenje 5th Biennial Meeting of EARLI Special Interest Group 16 - Metacognition Milano, Italija - 5.8.2012.
28.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda
Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Longitudinal study of metacognition and text comprehension in early adolescence) usmeno priopćenje Međunarodni znanstveno-stručni skup, XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 24.5.2012.
29.
Pahljina-Reinić, Rosanda
Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije, interes i postignuće u učenju (The effects of personal and contextual achievement goals on emotions, interest and academic achievement) usmeno priopćenje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 27.5.2010.
30.
Pahljina Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara
Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies poster 13th Biannial Conference for Research on Learning and Instruction Amsterdam, Nizozemska - 26.8.2009.
31.
Pahljina-Reinić, Rosanda
Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća: učinci na upotrebu strategija učenja, interes i postignuće u učenju ekspozitornog teksta (Personal and contextual achievement goals: The effects on learning strategies employment, interest and achievement in learning from expository text) usmeno priopćenje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 22.4.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
(Meta)kognitivne, motivacijske i afektivne odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; 13.04.1.3.14.
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja ; suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i špota RH ; ; 009-1301676-2381
3. 1.1.2005. - 1.1.2007.
Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju ; suradnik; Ministarstvo znanosti RH; ; 0009021

Znanstveni skupovi

1. 8.9.2011. - 10.9.2011.
III. međunarodni kongres emocionalne inteligencije Opatija Član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2012. recenzent za časopis Psihologijske teme

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. - 1.1.2018.
Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)
CARNet  
suradnik
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Prva faza istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole u 20 odabranih škola - Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika
CARNet  
Suradnik
3.
1.1.2014. - 1.1.2015.
Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskom obrazovanju
Sveučilište u Rijeci  
Suradnik
4.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Analiza i evaluacija studijskih programa (117.500)
Sveučilište u Rijeci  
Suradnik
5.
1.1.2010. - 1.1.2012.
Tempus projekt "Education for Equal opportunities at Croatian Universities - EduQuality"
 
Član radne skupine za izradu edukativnih materijala

Stručna aktivnost

1.
13.5.2016. -
Kreativna radionica studentske inicijative bioLeonardo
Zaklada Sveučilišta u Rijeci  
2.
10.1.2014. -
Predavanje: "Kako poticati i razvijati kreativnost u obrazovnom okruženju?" Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti srednjih strukovnih škola koje eksperimentalno provode novi kurikulum u društveno-humanističkom i umjetničkom području/2. modul
Agencija za odgoj i obrazovanje  
3.
7.11.2011. -
Radionica za nastavnike: “Ostvarivanje discipline u razredu: Modifikacija ponašanja”
OŠ Ivanke Trohar Fužine  
4.
1.1.2011. - 1.1.2016.
Provođenje psihologijskog testiranja pristupnika Natječaju za dodjelu stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
Grad Rijeka   Član stručne službe

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 23.2.2017. -
Rijeka psihologije 2017.
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 22.2.2017. -
Rijeka psihologije 2017.
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 25.3.2015. -
Obilježavanje Dana darovitih učenika
Osnovna škola Vežica
4. - Rijeka psihologije 2013.
član organizacijskog odbora
5. - Rijeka psihologije 2014.
član organizacijskog odbora
6. - Rijeka psihologije 2015.
član organizacijskog odbora

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Član Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2015. - - ECTS koordinator - preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju