dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija redoviti profesor u trajnom zvanju

Rektorat Ured rektora

prostorija : 417/IV
e-pošta : prijic@uniri.hr
mobitel : 098 980 16 31

google znalac

Obrazovanje

1.1.1996. - 1.1.1998. postdoktorski znanstveno – istraživački projekt Abortion – pro et contra Research Support Scheme Central European University, Prag, Republika Češka
1.1.1993. - 1.1.1996. doktorat znanosti/filozofije Filozofija Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1993. - 1.1.1995. poslijediplosmki zanstveno – istraživački projekt Social Epistemology for Open Society Research Support Scheme Central European University, Prag, Republika Češka
1.1.1988. - 1.1.1992. magisterij znanosti/filozofije Filozofija Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
1.1.1983. - 1.1.1988. diplomirani filozof Filozofija Filozfski fakultet, Sveučilište u Beogradu

Radno iskustvo

1.1.2013. - prorektorica za studije i studente upravljanje procesom akreditacije i provedbe studijskih programa, osiguranjem kvalitete nastavog procesa, upisnim politikama, studentskim standardom, djelovanjem studentskih servisa i djelatnosti i drugim projektima vezanim uz studije i studente Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2013. prorektorica za nastavu i studentska pitanja upravljanje procesom akreditacije i provedbe studijskih programa, osiguranjem kvalitete nastavog procesa, upisnim politikama, studentskim standardom, djelovanjem studentskih servisa i djelatnosti i drugim projektima vezanim uz studije i studente Sveučilište u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2009. ravnateljica upravljanje aktivnostima Zakalde Zaklada Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - profesorica na Odsjeku za filozofiju nositeljica kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim (doktorskim) studijima Odsjeka za Filozofiju Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.1999. stručna suradnica seminari na kolegiju Sociologija poslovnog ponašanja (sastavni dio projekta “Social Epistemology” HESP, Central European University - Budapest) Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.1999. vanjska suradnica nositeljica kolegija Filozofija i Filozofija psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1998. nastavnica nastava Filozofije, Politike i gospodarstva, Etike Prva Sušačka Hrvatska gimnazija i Medicinska škola, Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1994. nastavnica Nastava Filozofije i Logike Ekonomska Škola Mije Mirkovića, Rijeka

Nagrade i priznanja

Inter University Centre, Dubrovnik, «Cerificate of Appreciation« za potporu  i doprinos razvoju međunarodnih akademskih programa
Nagrada grada Rijeke za razvoj visokog školstva

Članstva

1.10.2016. - Nadzorni odbor Rijeka 2020, EPK
1.1.2016. - Izvršni odbor 3. Europskih sveučilišnih sportskih igara
1.1.2016. - Odbor za akademske aktivnosti 3. Europskih sveučilišnih sportskih igara
28.12.2015. - Kazališno vijeće HNK Ivana pl. Zajca
1.1.2015. - 1.9.2015. Human Resources for scientific research, radna skupina Upravnog vijeća Europske komisije
1.1.2014. - Povjerenstvo za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta u RH, AZVO
1.1.2013. - Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, European Commission
1.1.2013. - Područni odbor za humanističke znanosti
1.1.2012. - 1.1.2013. Matični odbor za interdisciplinarno znanstveno područje
1.1.2009. - 1.1.2013. Upravni odbor Tempus projekta ACCESS
1.1.2009. - 1.1.2013. Matični odbor za Filozofiju i Teologiju
1.1.2008. - Odbor za kvalitetu, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - Stručno vijeće Centra za studije (predsjednica), Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - Hrvatsko bioetičko društvo
1.1.2001. - Alumni Salzburg Seminar
1.1.2000. - European Society for Analytical Philosophy
1.1.1998. - Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju
1.1.1998. - Hrvatsko filozofsko društvo
- Savjetodavni odbor Eurostudent (IV i V), MZOS

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - Teorije znanja
poslijediplomski doktorski studij “Filozofija i suvremenost"
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.2007. - Društvo i spoznaja
poslijediplomski doktorski studij “Filozofija i suvremenost"
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.2005. - Epistemologija
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2005. - Filozofija seksualnosti
Filozofija (communis)
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2005. - Bioetika i žensko pitanje
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2005. - Moderna filozofija od Descartesa do Kanta
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2003. - 1.1.2005. Filozofska antropologija
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.2002. - 1.1.2008. Ženski studiji – književnost i filozofija
poslijediplomski doktorski studij “Književnost i društveno-humanistički kontekst
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.2000. - 1.1.2005. Bioetika i žensko pitanje
Filozofija (communis)
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.1998. - 1.1.2005. Povijest filozofije 2
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60+30+0
1.1.1998. - 1.1.2005. Teorija spoznaje
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60+30+0
1.1.1998. - 1.1.2000. Povijest flozofije 1
Filozofija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60+30+0
1.1.1997. - 1.1.2000. Filozofija
opći predmet za sve studijske programe
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.1996. - 1.1.1998. Filozofija psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30+30+0
1.1.1996. - 1.1.1997. Sociologija poslovnog ponašanja
Ekonomija
Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+30+0

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Percepcija i skepticizam, problem kriterija znanja o vanjskom svijetu (završni rad/preddiplomski studij)
Tomisalv Pauletig
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - Elementi epistemologije konflikata (diplomski rad)
Katarina Šimić
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - A Populationist Approach to Qualitative Social Research: Towards the Theory of Semiotic Stakeholding (diplomski rad)
Marko Luka Zubčić
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - Dnevnik Dragojle Jarnević: feminizam ili frustracija? (diplomski rad)
Maria Elena Brusić
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - Pojavnost i značajke plagiranja i znanstvenog nepoštenja u Hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici (doktorski rad)
Vanja Pupovac
doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Memorija kao prezervativni ili generativni epistemički izvor (diplomski rad)
Iva Magaš
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Usporedba agrumenata za skepticizam: Peter Unger i Barry Stroud (završni rad/preddiplomski studij)
Hadžiomerovic Lena
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.7.2013. - Deliberativna demokracija: epistemički proceduralizam (diplomski rad)
Andrea Mešanović
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2013. - Deliberativna demokracija: epistemički proceduralizam (diplomski rad)
Andrea Mešanović
Filozofija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values (doktorski rad)
Iris Vidmar
doktorski studij Filozofija i suvremenost
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - A word which bears a sword“-the semantic and ethico-political dimensions of gender pejoratives (diplomski rad)
Perhat Julija
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Kategorički imperativ kao centralni pojam Kantove etike i zajedničko načelo spekulativnog i praktičnog uma (završni rad/preddiplomski studij)
Pektor Leonard
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Globalna svijest (završni rad/preddiplomski studij)
Milin Aleksnadar
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Komparativna epistemologija :transcendentalni ideal u Iranskoj i Europskoj modernoj filozofiji (završni rad/preddiplomski studij)
Šimić Katarina
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Memorija i problem opravdanja memorijskih vjerovanja (završni rad/preddiplomski studij)
Magaš Iva
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Žena u književnom djelu Janka Polića Kamova (doktorski rad)
Brigita Miloš
doktorski studij Književnost u društveno humanističkom kontekstu
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Masovni mediji kao izvor spoznaje (diplomski rad)
Jelena Krpan
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Moralna strana pobačaja-postoji li odgovor? (završni rad/preddiplomski studij)
Kovačević Tihana
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Internalizam i svijest (završni rad/preddiplomski studij)
Rakić Dajana
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - A priori znanje (završni rad/preddiplomski studij)
Zvonimir Anić
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2010. - Prostitucija (završni rad/preddiplomski studij)
Andrea Mešanović
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2010. - Seksualno zlostavljanje i silovanje (diplomski rad)
Rajnović Martina
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2009. - Artefaktska teorija fikcijskih entiteta (diplomski rad)
Morana Kušić
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Slučaj „Gettier“ (diplomski rad)
Saša Vukosav
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Pred-kantovska i kantovska apriorna spoznaja (diplomski rad)
Igor Eterović
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2006. - Socijalni konstruktivizam i veritizam (diplomski rad)
Radojka Savić
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2006. - Svijet i fenomenalno: za i protiv qualia (diplomski rad)
Petra Polić
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2006. - Skepticizam (diplomski rad)
Iris Vidmar
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Rasprava o moralnoj dopustivosti komoseksualnog ponašanja (diplomski rad)
Ana Žilić
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2004. - Platonovo poimanje ljubavi (diplomski rad)
Silvia Česnik
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2004. - Osobni identitet (diplomski rad)
Jasmina Čelica
Filozofija
Filozofski fakultet
1.1.2003. - Debata između eksternalizma i internalizma u pogledu mentalnih sadržaja (diplomski rad)
Ana Gavran
Filozofija
Filozofski fakultet

Osobni razvoj

23.2.2016. - 26.2.2016. Institutional Effectiveness and Institutional Research (radionica)


Norma sati: 35 sati
10.2.2015. - 13.2.2015. Strategic Management and Leadership in Higher education (radionica)


Norma sati: 35 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vanja Pupovac, Snježana Prijić-Samaržija, Mladen Petrovečki
Research misconduct in the Croatian scientific community: a survey assessing the forms and characteristics of research misconduct
Science and engineering ethics First Online: 03 March 2016 1–17 - 2016. http://link.springer.com/article/10.1007/s11948-016-9767-0

Q2

2. Snježana Prijić - Samaržija
Institutional Social Engagement
Filozofija i društvo 27 429 – 435 - 2016.

A1

3. Snježana Prijić - Samaržija
Kada rad otuđuje: Konceptualni i moralni pristup radu / When is Labour Alienating? Conceptual and moral approach to labour»
Čovjek i industrija/The man and the Industry - 23 - 36 - 2015.

A2

4. Snježana Prijić - Samaržija i Inka Miškulin
Epistemička pravednost: epistemička vrlina i filozofija psihijatrije
Filozofska istraživanja 35 307 – 322 - 2015.

A1

5. Snježana Prijić - Samaržija
The Division of Epistemic Labour in Democracy
Anali hrvatskog politološkog društva 12 67 - 81 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=237264

A2

6. Snježana Prijić – Samaržija i Petar Bojanić,
Social Epistemology Between Revisionism and Expansionism: On the Uses of 'Continental' Philosophy and Nenad Miscevic's 'Disappointment'
European Journal for Analytic Philosophy 10 1-19 - 2014.

A1

7. Snježana Prijić - Samaržija
Hybrid Virtues
Etica e Politica / Ethics and Politics Vol. XVI 1167 - 1180 - 2014. http://www2.units.it/etica/2014_2/PRIJIC.pdf

Q3

8. Snježana Prijić – Samaržija
Epistemičko opravdanje demokracije: epistemička vrijednost proceduralne pravičnosti
Prolegomena 13 373-392. - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=191540

Q2

9. Snježana Prijić - Samaržija
The Moral Status of Contraception and Openness to Procreation
Filozofija i društvo 23 4-18 - 2013.

A1

10. Snježana Prijić - Samaržija, Iris Vidmar
Fikcijsko svjedočanstvo
Prolegomena 11 65-82 - 2012.

Q2

11. Snježana Prijić - Samaržija
Kontracepcija: prirodno, umjetno, moralno
Filozofska istraživanja 31 277-290 - 2011.

Q3

12. Snježana Prijić - Samaržija
Trusting Experts: Trust, Testimony and Evidence”, 19/1-2, 2011.
Acta Histriae 19 249-262 - 2011.

Q2

13. Sježana Prijić - Samaržija, Pero Lučin
The Bologna Process as a Reform Initiative in Higher Education in Croatia
European Education 43 26-42 - 2011.

Q2

14. Snježana Prijić-Samaržija, Aleksandra Deluka-Tibljaš, Duško Pavletić
Empoyability at the Bologna Studies – Perception of students and teachers from the University of Rijeka” (summary)
Quality and Trust: at the heart of what we do, University of Antwerp 22-22 - 2011.

A1

15. Snježana Prijić - Samaržija i Nebojša Zelić
Overlapping consensus: normative understanding and doxastic voluntarism
Croatian Journal of Philosophy 9 101-115 - 2009.

Q2

16. Snježana Prijić - Samaržija
Iris Marion Young, Pravednost i politika razlike
Prolegomena 6 126-130 - 2007.

Q2

17. Snježana Prijić - Samaržija
Povjerenje i društveni kontekst
Društvena istraživanja 15 295-318 - 2006.

Q3

18. Snježana Prijić-Samaržija, Ana Žilić
Homoseksualnost – za i protiv
Novi Kamov 23-42 - 2006.

A2

19. Snježana Prijić-Samaržija, Silvija Česnik
Platon o ženama, muškarcima i njihovim odnosima
Novi Kamov, 7-22 - 2006.

A2

20. Snježana Prijić - Samaržija
Pierre Jacob and Marc Jannerod, Ways of Seeing: The Scope and Limits of Visual Cognition
Croatian Journal of Phliosophy 4 305-309 - 2004.

Q2

21. Snježana Prijić - Samaržija
Kontekstualizam i povjerenje: Od Lockea do kontekstualizma
Theoria 7-24 - 2004.

A1

22. Snježana Prijić - Samaržija
Embrio Experimentation and Sorites Paradoxes
Ethics and Politics/Etica e politica 6 - 2004.

Q3

23. Snježana Prijić - Samaržija
Some epistemological consequences of dual-aspect theory of visual perception
Croatian Journal of Philosophy 3 273 – 290. - 2004.

Q2

24. Snježana Prijić - Samaržija
Trust – Between the Disposition to Cooperation and Evidence
Logic and Philosophy of Science 1 - 2003.

A1

25. Snježana Prijić - Samaržija
Elvio Baccarini, Bioetica: Analisi Filosofiche Liberali
Croatian Journal of Philosophy 3 99-102 - 2003.

A2

26. Snježana Prijić - Samaržija
Trust and Cooperation
Filosofia e questioni pubbliche - 2002.

A1

27. Snježana Prijić - Samaržija
Afirmativna akcija - za i protiv
Kruh i ruže - 2002.

A2

28. Snježana Prijić - Samaržija
A Defense of Weak Affirmative Action
Acta Anaytica - 2001.

A1

29. Snježana Prijić - Samaržija
Trust and Epistemic Cooperation
Croatian Journal of Philosophy 1 - 2001.

A1

30. Snježana Prijić - Samaržija
Argument kontinuiteta i sorit paradoks
Theoria 7-24 - 2000.

A1

31. Snježana Prijić - Samaržija
Blind Trust
Synthesis Philosophica - 2000.

A1

32. Snježana Prijić - Samaržija
Svjedočanstvo kao izvor znanja
Metodički ogledi, 7 - 2000.

A2

33. Snježana Prijić - Samaržija
Moralno i zakonsko utemeljenje prava na pobačaj
Vladavina prava - 2000.

A2

34. Snježana Prijić - Samaržija
Logika, ontologija, znanost - o statusu embrija
Vladavina prava - 2000.

A2

35. Snježana Prijić - Samaržija
Pobačaj i odgovornost za trudnoću
Filozofska istraživanja - 1999.

A1

36. Snježana Prijić - Samaržija
Je li embrio osoba?
Vladavina prava - 1999.

A2

37. Snježana Prijić - Samaržija
Splav in populacijska politika
Dialogi - 1998.

A1

38. Snježana Prijić - Samaržija
Pobačaj i nacionalni interes
Agora 2 - 1998.

A2

39. Snježana Prijić - Samaržija
Abortion and the Responsibility
Acta Analytica - 1997.

A1

40. Snježana Prijić - Samaržija
Testimony and perception
Acta Analytica - 1997.

A1

41. Snježana Prijić - Samaržija
Uvod u razpravo o splavu
Analiza - 1997.

A1

42. Snježana Prijić - Samaržija
Što je konsenzus?
Agora - 1996.

A2

43. Snježana Prijić - Samaržija
Epistemološka razmatranja o komunikacijskoj kontroli/Epistemological Considerations about Communication Control
Agora - 1995.

A2

44. Snježana Prijić - Samaržija
Veritistic Evaluation in Social Epistemology
Acta Analytica - 1994.

A1

45. Snježana Prijić
Si devono tollerare gli intolleranti?
La Battana - 1994.

A2

46. Snježana Prijić
Može li teza o začahurenosti percepcije osigurati znanstveni konsenzus?
Dometi - 1992.

A2

47. Snježana Prijić
O problemu postojanja vanjskog svijeta
Dometi - 1990.

A2

48. Snježana Prijić
Gibsonova teorija percepcije
Dometi - 1990.

A2

49. Snježana Prijić
Referencija misli i njezina uloga
Filozofska istraživanja - 1989.

A1

50. Snježana Prijić
Suvremeni znanstveni realizam
Dometi - 1989.

A2

51. Snježana Prijić
Realnost mentalnih sadržaja
Dometi - 1988.

A2

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige

Moralni, politički i epistemički odgovori na društvene devijacije,
znanstvena knjiga / zbornik radova Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2016. http://izdavastvo.ffri.hr/moralni-politicki-epistemoloski-odgovori/
2. Autor poglavlja u knjizi
Snježana Prijić - Samaržija
Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije
Socijalna i epistemička (ne)pravda Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini Filozofski fakultet, Sveučilišteu Rijeci Rijeka - 2016. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-19-Moralni-politi%C4%8Dki-i-epistemolo%C5%A1ki-odgovori.pdf
3. Autor poglavlja u knjizi
Snježana Prijić - Samaržija i Andrea Mešanović,
Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije
Institucijski deficiti i vrlina institucijske angažiranosti Snježana Prijić-Samaržija, Luca Malatesti, Elvio Baccarini Filozofski fakultet, Sveučilišteu Rijeci Rijaka - 2016. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/10/2016-10-19-Moralni-politi%C4%8Dki-i-epistemolo%C5%A1ki-odgovori.pdf
4. Autor knjige

Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci – Izvješće, (koautorstvo s Pavletić Duško, Deluka Tibljaš Aleksandra, Smojver Ažić Sanja, Katić Vesna, Bajšanski Miljana)
znanstvena knjiga Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2012.
5. Urednik knjige
Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić
Nenad Miščević – sva lica filozofije
zbornik radova Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd - 2012.
6. Autor poglavlja u knjizi
Snježana Prijić – Samaržija, Petar Bojanić
Socijalna epistemologija između revizionizma i ekspanzionizma (ko-autor Petar Bojanić)
Nenad Miščević – sva lica filozofije Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd - 2012.
7. Autor knjige

Antička i novovjekovna epistemologija (ko-autorica Ana Gavran Miloš)
sveučilišni udžbenik Naklada Jesenski i Turk Zagreb - 2011.
8. Urednik knjige
Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić
Neposlušnost
zbornik radova Narodna biblioteka Srbije Beograd - 2011.
9. Autor poglavlja u knjizi
Snježana Prijić - Samaržija i Petar Bojanić
Afirmativna akcija i građanska neposlušnost
Neposlušnost Narodna biblioteka Srbije Beograd - 2011.
10. Autor poglavlja u knjizi
V. Afrić, Lj. Tomić – Bakić, D. Polšek, K. Žažar
Dvije paradigme društva znanja
Društvene pretpostavke društva znanja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Učiteljski fakultet u Zagrebu Zagreb - 2011.
11. Autor knjige

Praktična Etika: Ogledi iz liberalnog pristupa nekim pitanjima praktične etike (ko-autor Elvio Baccarini)
znanstvena knjiga Bibiloteka Filozofska istraživanja Zagreb - 2007.
12. Autor poglavlja u knjizi
Miloš Arsenijevic, Živan Lazovic
Ethics of Belief: To whom we should trust?
Explanatory Gap: Essays in Memory of Nikola Grahek Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Beograd - 2007.
13. Urednik knjige
Snježana Prijić - Samaržija, Elvio Baccarini
Rationaliy in Belief and Action
zbornik radova Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2006.
14. Autor poglavlja u knjizi
Elvio Baccarini
Truth possesion in a Social World
Relativism Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka - 2006.
15. Autor poglavlja u knjizi
Zvonimir Čuljak
Neke epistmološke posljedice dualne teorije vizualne percepcije
Spoznaja i interpretacija. Zbornik radova medunarodnog simpozija "Cognition and Interpretation" Institut za filozofiju, Zagreb - 2006.
16. Autor poglavlja u knjizi
Snježana Prijić – Samaržija, Elvio Baccarini
Trust meets Social Psychology
Rationality in Belief and Action Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2006.
17. Urednik knjige
Snježana Prijić
Pobačaj - za i protiv
zbornik radova Hrvatski kulturni dom Rijeka - 2005.
18. Autor poglavlja u knjizi
Boran Berčić, Nenad Smokrović
Perception and objectivity
Knowledge, Existence, Action: Proceedings of Rijeka Conference Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeka Rijeka - 2003.
19. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Martha Nussbaum: Seks u glavi
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
20. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Jenny Teichman: Namjera i seks
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
21. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Roger Scruton: Seksualna žudnja
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
22. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
G.E.M. Anscombe: Možete imati spolni odnos bez djece
Suvremena filozofija seksualnosti Kruzak Zagreb - 2003.
23. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Hugh T. Wilder: Jezik seksa i seks jezika
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
24. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Robert.C. Solomon: Seks kao jezik
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
25. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Martha Nussbaum: Seks u glavi
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
26. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Graham Priest: Seksualna perverzija
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
27. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Igor Primorac
Aan H. Goldman: Seks i ništa više
Suvremena filozofija seksualnosti KruZak Zagreb - 2003.
28. Autor knjige

Društvo i spoznaja
znanstvena knjiga KruZak Zagreb - 2000.
29. Autor poglavlja u knjizi
Dunja Jutronić
What is consensus?
Language, Mind and Society Pedagoški fakulte, Sveučilište u Mariboru Maribor - 1997.
30. Autor knjige

Oko i svijet
znanstvena knjiga Hrvatski kulturni dom Rijeka - 1995.
31. Urednik knjige
Snježana Prijić, Nenad Miščević
Filozofija psihologije
zbornik radova Hrvatski kulturni dom Rijeka - 1993.
32. Autor poglavlja u knjizi
Nina Kudiš, Marina Vicelja
Perche la theoria della percezione di Gibson non e compatibile con il realismo?
Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka - 1993.

Pozvana predavanja

1. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Hybrid Virtue
LUISS Roma - 17.1.2914.
2. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Filozofija seksualnosti; Stakleni strop i zakonsko opravdanje afirmativne akcije
Sveučilšte u Beogradu, Srbija
3. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Trust and the value of evidence
University of Stirling, Stirling, Velika Britanija
4. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Trust epistemic agency and the value of evidence
Universita degli studi, Padova, Italija
5. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Trust and Contextualism
University of  Oxford Brooks, Oxford
6. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Testimony and Evidentialism
Central European University, Budimpešta
7. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Feminist Epistemology Philosophy of Sexuality
Centar za poslijediplomske studije, Sarajevo
8. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Feministička epistemologija; Obrnuta Diskriminacija
Centar za ženske studije, Zagreb
9. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Affirmative Action – pro et contra
Sveučlište u Ljubljani, Filozofski fakultet
10. Snježana Prijić - Samaržija (gostujući predavač)
Epistemic paternalism and communication control
Central European University, Prag

Kongresna priopćenja

1.
Snježana Prijić - Samaržija
Migration and Democracy pozvano izlaganje Aktionstage: Refugees – Migration – Democracy, Vienna, 2016. University of Vienna - 29.11.2016.
2.
Snježana Prijić - Samaržija
Episteme and polis: city as a collective epistemic agent pozvano izlaganje ? međunarodni znanstveni skup Philosophy and Architecture: Inequalities in the Cities, . Inter University Centre, Dubrovnik - 20.9.2016.
3.
Snježana Prijić - Samaržija
The Role of Experts in a Democratic Decison Making Process pozvano izlaganje Equality and Citizenship (III) Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, - 6.6.2016.
4.
Snježana Prijić - Samaržija
Social and epistemic (in)justice pozvano izlaganje Social Justice Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište u Beogradu, Beograd - 5.5.2016.
5.
Snježana Prijić - Samaržija
"Disagreement, epistemic autonomy and epistemic authority" konferencijsko izlaganje Philosophy, society and the sciences: 17th Edition of the International Conference Contemporary Philosophical Issues University of Rjeka - 29.5.2015.
6.
Snježana Prijić - Samaržija
"The Manifest Injustice Thesis: The Methodological Question" konferencijsko izlaganje Equality and Citizenship University of Rijeka - 1.1.2015.
7.
Snježana Prijić – Samaržija
Political (ethical) and epistemic justification of democracy samostalno izlaganje uz raspravu Democracy, Identity and European Integration Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 25.11.2014.
8.
Snježana Prijić – Samaržija
Nasilje i pravo na život bez straha samostalno izlaganje Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi Hotel Adriatic, Opatija - 20.11.2014.
9.
Snježana Prijić – Samaržija i Inka Miškulin
Virtue psychotheprapy: The epistemic values in psychoteraphy izlaganje autorica uz raspravu Derek Bolnotn on Mental Disorder Filozofski fakultet, Sveučiište u Rijeci - 31.10.2014.
10.
Snježana Prijić – Samaržija
Europe/European studies/European Interdisciplinary Studies samostalno izlaganje uz raspravu (New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe Sveučilište u Rijeci - 20.10.2014.
11.
Snježana Prijić – Samaržija
Democracy and Expertism samostalno izlaganje uz raspravu Equality and Citizenship Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 30.6.2014.
12.
Snježana Prijić – Samaržija
Akademski integritet između vrijednosti, načela i provedbe samostalno izlaganje uz raspravu 16. Riječki dani (bio)etike "Etika u znanstvenom istraživanju" Sveučilište u Rijeci - 9.5.2014.
13.
Snježana Prijić - Samaržija, Andrea Mešanović i Jana Ažić
Women in Higher Education and Sciences izlaganje s koautoricama uz raspravu 16. Riječki dani (bio)etike «Etika u znanstvenom istraživanju», Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 8.5.2014.
14.
Snježana Prijić – Samaržija
Što je rad: konceptualni i moralni pristup radu/Labour: cocneptual analysis and ethical consequences samostalno izlaganje Men and Industry / Čovjek i rad Sveučilište u Rijeci - 25.4.2014.
15.
Snježana Prijić – Samaržija
Metaepistemology samostalno izlaganje uz raspravu Metaphilosophy Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 18.3.2014.
16.
Snježana Prijić - Samaržija
Two Epistemological Comments on Testimonial Injustice priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mirana Fricker Symposium Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.11.2013.
17.
Snježana Prijić - Samaržija
Epistemic value of procedural fairness priopćenje na međunarodnoj konferenciji Democracy and Truth Faculty of philosophy, University of Belgrade - 1.10.2013.
18.
Snježana Prjić - Samaržija
Epistemic values and deliberative democracy priopćenje na međunarodnoj radionici Epistemic and political values University of Trieste - 1.10.2013.
19.
Snježana Prijić - Samaržija
Procedural fairness priopćenje na međunarodnoj konferenciji Fabienne Peter Symposium Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.5.2013.
20.
Snježana Prijić - Samaržija
Deliberative democracy and the role of experts priopćenje na međunarodnoj konferenciji Democracy Instutut za filozofiju i društvenu teoriju - 1.3.2013.
21.
Snježana Prijić - Samaržija
Epistemička opravdanost demokratskih procedura priopćenje Filozofija - jam session Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 1.2.2013.
22.
Snježana Prijić - Samaržija
Social Epsitemology between consensualism and expertism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Naturalism, Mind and Action Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.5.2012.
23.
Snježana Prijić Samaržija
Socijalna epistemologije između revizionizma i ekspanzionizma priopćenje na međunarodnoj konferenciji Nenad Miščević - sva liva filozofije Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište u Beogradu - 1.1.2012.
24.
Snježana Prijić - Samaržija
Contraception and openness to procreation priopćenje na međunarodnoj konferenciji (New) Perspectives in Bioethics Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Sveučilište uBeograd - 1.1.2011.
25.
Snježana Prijić - Samaržija
Contraception and the ethical dilemma about natural and artificial priopćenje na međunarodnoj konferenciji Man and World (13th International Conferences Contemporary Philosophical Issues) Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2011.
26.
Snježana Prijić - Samaržija
Contraception: natural, artificial, moral priopćenje na međunarodnoj konferenciji Zagreb Applied Ethics Conference Hrvatski studiji, Zagreb - 1.1.2011.
27.
Snježana Prijić - Samaržija
Dvije paradigme društva znanja priopćenje Društvene pretpostavke društva znanja Hotel Interkontinental, Zagreb, - 1.1.2010.
28.
Snježana Prijić - Samaržija
Trusting Experts: trust, testimony and evidence priopćenje na međunarodnoj konferenciji Witnesses and Testimonies of the Past Univerza na primorskem, Koper - 1.1.2009.
29.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust, testimonay and doxastic voluntarism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Epistemology, XVIIIth Bled Philosophical Conference Bled - 1.1.2009.
30.
Snježana Prijić - Samaržija
Doxastic (in)voluntarism and epistemic agency priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2009.
31.
Snježana Prijić - Samaržija
David Hume: Redukcionizam i evidencijalizam u epistemologiji svjedočanstva priopćenje David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu Hrvatske studije, Sveučilište u Zagrebu - 1.1.2009.
32.
Snježana Prijić Samaržija
Evidentialism and epistemic agency priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2008.
33.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust and Contextualism priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2007.
34.
Snježana Prijić - Samaržija
Epistemology of testimony and contextualism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Epistemology and Metaphisics Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2007.
35.
Snježana Prijić - Samaržija
Truth possesion in the social world priopćenje na međunarodnoj konferenciji Symposioum on Relativism Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka - 1.1.2006.
36.
Snježana Prijić Samaržija
Argument of continuity and sorites paradox priopćenje na međunarodnoj konferenciji Lošinjski dani bioetike» Mali Lošinj, - 1.1.2006.
37.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust meets social psychology priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics: Analytic Philosophy – Logical investigations”, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2006.
38.
Snježana Prijić - Samaržija
Doxastic voluntarism and epistemic responsibility priopćenje na međunarodnoj konferenciji Freedom, Determinism and Responsibility, XVth Bled Philosophical Conference Bled - 1.1.2006.
39.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust, testimony and social psychology priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2006.
40.
Snježana Prijić - Samaržija
Doxastic voluntarism and dilemma reductionism - anti-reductionism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Epistemology and Metaphisics Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2005.
41.
Snježana Prijić - Samaržija
Ethics of beliefs: trust and evidentialism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Explanatory gap, In memoriam Nikola Grahek Faculty of Philosophy, University of Rijeka - 1.1.2005.
42.
Snježana Prijić - Samaržija
Epistemology of testimony: David Hume and Thomas Reid priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2005.
43.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust and cooperation Philosophy between Milano and Rijeka Universita di Milano Milano - 1.1.2005.
44.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust and social context priopćenje na međunarodnoj konferenciji Faces of Culture 1 Inter/meta/trans disciplinarity Rijeka i Opatija - 1.1.2005.
45.
Snježana Prijić - Samaržija
Kontekstualizam i povjerenje: od Lockea do kontekstualizma priopćenje na međunarodnoj konferenciji Obljetnice: John Locke, 300 godina, Immanuel Kant – 200 godina Filozofski fakultet, Sveučilište u Beogradu, - 1.1.2004.
46.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust and contextualism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Contextualism", XIII Bled Philosophical Conference Bled - 1.1.2004.
47.
Snježana Prijić - Samaržija
Value shifts: ethical norms between formal and informal priopćenje na međunarodnoj konferenciji Second Transition Challenge to Knowledge Based Society: What Set of Institutions Creates Incentives to Innovation? Hotel Kvarner, Opatija - 1.1.2004.
48.
Snježana Prijić - Samaržija
Testimony as a social source of knowledge priopćenje na međunarodnoj konferenciji Semantica e conosenca Universita di Trieste, Italija - 1.1.2004.
49.
Snježana Prijić - Samaržija
A defense of weak affirmative action priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics - Rationality in belief and action” Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2003.
50.
Snježana Prijić - Samaržija
Perception and testimony priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mental Phneomena Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2003.
51.
Snježana Prijić - Samaržija
Affirmative action: pro et contra priopćenje na međunarodnoj konferenciji Social Ethics Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2003.
52.
Snježana Prijić - Samaržija
Dual aspect theory of perception priopćenje na međunarodnoj konferenciji Cognition and Interpretation Institut za Filozofiju, Zagreb - 1.1.2003.
53.
Snježana Prijić - Samaržija
Perception and objectivity priopćenje na međunarodnoj konferenciji Perception and Moral Perception Universita degli Studi di Pavia, Italija - 1.1.2003.
54.
Snježana Prijić - Samaržija
Embrio experimentation and sorites paradox priopćenje na međunarodnoj konferenciji Ethics, Bled Philosophical Conference Bled - 1.1.2003.
55.
Snježana Prijić - Samaržija
Social epistemology: testimony and trust priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2002.
56.
Snježana Prijić - Samaržija
Trust between disposition to cooparation and evidence priopćenje na međunarodnoj konferenciji Philosophy between Padova and Rijeka Universita di Padova, Italija - 1.1.2002.
57.
Snježana Prijić - Samaržija
Moral status of abortion priopćenje na međunarodnoj konferenciji Biotechnology and Public Health: Expectations, Gains and Costs Zagreb - 1.1.2002.
58.
Snježana Prijić - Samaržija
Abortion and the resposibility for pregnancy priopćenje na međunarodnoj konferenciji III giornata di studio di filosofia pratica Universita del’Piemonte Orientale, Vercelli, Italija - 1.1.2002.
59.
Snježana Prijić - Samaržija
Theories of perception and the dilemma realism and anti-realism priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2001.
60.
Snježana Prijić - Samaržija
Abortion: pro et contra priopćenje na međunarodnoj konferenciji I giornata di studio di filosofia pratica Universita del’Piemonte Orientale, Vercelli, Italija - 1.1.2001.
61.
Snježana Prijić - Samaržija
Gibson's theory of direct perception and naive and direct realism priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Conference “Contemporary philosophical topics" Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka - 1.1.2000.
62.
Snježana Prijić - Samaržija
Indirect realism and the thesis of encapsulation priopćenje na međunarodnoj konferenciji Austrian- slovenian philsophical congress es Celje - 1.1.2000.
63.
Snježana Prijić - Samaržija
Thesis of encapuslation and the scientific consensus priopćenje na međunarodnoj konferenciji Mental Phenomena Inter University Centre, Dubrovnik - 1.1.2000.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 30.12.2020.
Impulse: Gender in a Changing Society; suradnica na znanstveno – istraživačkom projektu; OeAD, Austrian Agency for International cooperation in education and Research; ;
2. 1.1.2014. - 30.12.2017.
Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije; voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta; Sveučilište u Rijeci (UNIRI potpore); ; http://mpeodd.uniri.hr/
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Normativnost u teoriji spoznaje i etici; voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta ; MZOS; ;
4. 1.1.2003. - 1.1.2005.
Neformalne institucije i poslovno ponašanje; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; MZOS; ;
5. 1.1.2003. - 1.1.2004.
Primijenjena etika – normativnost i racionalnost (hrvatsko-slovenski projekt); suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; MZOS; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Introduction of a course of bioethics; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; Central European University, Budapest (HESP program); ;
7. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Racionalnost; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu ; MZOS; ;
8. 1.1.1996. - 1.1.1998.
Abortion – pro et contra; voditeljica (individualni znanstveno-istaživački projekt) ; Central European University, Prag (Reserch Support Scheme, No: 74/1996); ;
9. 1.1.1996. - 1.1.1997.
Social Epistemology; voditeljica (individualni znanstveno-istaživački projekt); Central European University - Budimpešta (HESP program); ;
10. 1.1.1995. - 1.1.1996.
Liberalizam vs. Komunitarijanizam; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; Institut Otvoreno društvo, Zagreb; ;
11. 1.1.1993. - 1.1.1995.
Social Epistemology for Open Society; voditeljica (individualni znanstveno-istraživački projekt) ; Central European University, Prag  (Reserch Support Scheme, No: 451/1993 ); ;
12. 1.1.1993. - 1.1.1995.
Filozofija otvorenog društva: ljudska prava i socijalna spoznajna teorija; voditeljica znanstveno-istaživačkog projekta ; Institut Otvoreno društvo, Zagreb; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Andrea Mešanović ; Epistemički postupci donošenja odluka ; Filozofija i suvremenost, Odsjek za filozofiju, Filozofski falutet, Sveučilište u Rijeci ; ;
2. 1.1.2013. -
Aneli Dragojević - Mijatović; Misao Johna Maynarda Keynesa u kontekstu britanske filozofske tradicije ; Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2013. -
Ana Smokrović; Moć, hermeneutička nepravda i konstituiranje subjekta ; Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2012. - 7.12.2016.
Inka Miškulin; Filozofija psihoterapije: Epistemičke vrline i norme ; Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci; 7.12.2016.;
5. 1.1.2011. -
Zvonko Mihalović ; Filoofija seksualnosti - moralni status preljuba ; Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci; ;
6. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Iris Vidmar; The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values; Filozofija i suvremenost, Filozofski fafultet, Sveučilište u Rijeci; 2013.;
7. 1.1.2005. - 1.1.2012.
Brigita Miloš; 'Žena' u književnom djelu Janka Polića Kamova; Književnos u društveno - humanističkom kontekstu; 2012.;

Znanstveni skupovi

1. 30.6.2016. - 5.7.2014.
Summer School "Equality and Citizenship" (i, II, III) Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci member of organisational board
2. 19.5.2016. - 23.5.2016.
Philosophy and Architecture: Inequalities in the Cities Inter University Centre, Dubrovnik co-director
3. 18.5.2016. - 21.5.2016.
Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices Rijeka president of scientific committee
4. 24.11.2014. - 25.11.2014.
Democracy, Identity and European Integration Filozofski fakulte, Sveučilište u Rijeci member of organisational board
5. 1.1.2014. - 21.10.2014.
(New) Challenges for Europe in a Changing a World/ Knowledge for Europe Sveučilište u Rijeci president of organisational board
6. 1.5.2012. - 3.5.2012.
Contemporary philosophical topics Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board
7. 1.9.2009. - 5.9.2009.
World, Mind and Action Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
8. 1.9.2008. - 5.9.2008.
World, Mind and Action Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
9. 1.5.2006. - 5.9.2006.
Contemporary philosophical topics Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board
10. 1.5.2006. - 5.5.2006.
Women and Politics Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
11. 1.5.2005. - 5.5.2005.
Women and Politics Interuniversity Centre, Dubrovnik co-director
12. 1.9.2003. - 5.9.2003.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
13. 1.9.2002. - 5.9.2002.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
14. 1.5.2002. - 3.5.2002.
Contemporary philosophical topics Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board
15. 1.9.2001. - 5.9.2001.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
16. 1.9.2000. - 5.9.2000.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
17. 1.9.1999. - 5.9.1999.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
18. 1.9.1998. - 5.9.1998.
Mental Phenomena Interuniversity Centre Dubrovniku co-director
19. 1.5.1998. - 3.5.1998.
Contemporary philosophical topics Faculty of humanities and Social Sciences, University of Rijeka member of organisational board

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Philosophy and Society / Filozofija i društvo

2. 1.1.2006. - 30.12.2006. Filozofija seksualnosti, Novi Kamov, br. 18

3. 1.1.2005. - 1.1.2008. Izvršna urednica međunarodnog časopisa European Journal for Analitic Philosophy

4. 1.1.2005. - 30.12.2005. Georges Rey's Philosophy, Croatian Journal of Philosophy, No.15

5. 1.1.2005. - članica savjeta časopisa Croatian Journal of Philosophy

6. 1.1.2005. - Članica uredništva časopisa Theoria

7. 1.1.2000. - 30.12.2000. Bioetika, Vladavina prava, br. 5

8. 1.1.1998. - 1.1.2004. Glavna urednica časopisa Croatian Journal of Philosophy

9. 1.1.1990. - 1.1.2000. Članica uredništva časopisa Agora

Recenzije

1. 2014. Baccarini, Elvio: In A Better World? Public Reason and Biotechnologies
2. 2013. J. Greco i E. Sosa: Epistemologija: vodič u teorije znanja, Naklada Jesenski i Turk
3. 2012. Boran Berčić, Filozofija I i II, Zagreb, IBIS
4. 2011. Bojana Ćulum i Jasminka Ledić, "Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta", Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka
5. 2011. « Od integrativne bioetike do pseudoznanosti», Revija za sociologiju
6. 2009. «Internalizam razloga: dvije interpretacije», Filozofska istraživanja
7. 2007. Elvio Baccarini, "Moralna spoznaja", Izdavački Centar Rijeka , Rijeka
8. 2007. Tomislav Reškovac, "Filozof(i)ja", udžbenik iz Filozofije za gimnazije, Profil
9. 2007. Nadežda Čačinović (ur.), "Filozofija i žene", Centar za ženske studije, Zagreb
10. 2007. «Emotion, Cognition and Feeling», Synthesis Philosophica
11. 2007. «Public Reason and Extension of Lifespan», Synthesis Philosophica
12. 2006. "Relativism", za B. Franceschi i E. Baccarini (ur.) Relativism, MMSU, Rijeka
13. 2006. «S one strane paradigme objašnjenja u suvremenoj medicini», Filozofska istraživanja
14. 2006. «Kompleksno mišljenje, metafore i analogije», Filozofska istraživanja
15. 2006. «Scientists versus Philosophers on the Relativism of Science», za B. Franceschi i E. Baccarini (ur.) Relativism, MMSU, Rijeka
16. 2005. "Berkeley's Active Self", European Journal of Analytic Philosophy
17. 2005. «Rescuing conceptual Analysis», Croatian Journal of Philosophy
18. 2005. «2+2=4», Filozofska istraživanja
19. 2002. «Kritika, kontekst i zajednica», Prolegomena
20. 2001. Thomas Nagel, "Što sve to znači? Vrlo kratki uvod i filozofiju", prijevod Boran Berčić, Zagreb, Kruzak
21. 2001. «Slojevitost vremena i um», Filozofska istraživanja

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 30.12.2016.
UNAPRORI: Unaprjeđenje postupka vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci
MZOS/MRSS, European Social Fund  
voditeljica
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Implementing module from the HEISEE study program in higher education management and governance
Institut za društvena istraživanja Zagreb, US Embassy u Republici Hrvatskoj  
suradnica
3.
1.1.2014. - 1.1.2015.
E-QUALITY: Linking quality and social inclusion in Higher Education in Croatia, Sveučilište u Rijeci
Institut za razvoj obrazovanja, European Social Fund  
suradnica
4.
1.1.2014. - 1.1.2015.
European Interdisciplinary Studies: (New) Challenges for Europe in a Changing World/ Knowledge - a Key Tool for a Better Europe, Centrar za napredne studije – jugoistočna Europa, Sveučilište u Rijeci
Minstarstvo vanjskih i europskih poslova RH  
voditeljica
5.
1.1.2014. - 1.1.2015.
Development of study program for higher education management and governance – Higher Education Initiative for South East Europe, Sveučilište u Rijeci
Institut za društvena istraživanja Zagreb, US Embassy u Republici Hrvatskoj  
suradnica
6.
1.1.2013. -
Osnivanje Studentskog kulturnog centra
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
7.
1.1.2011. - 1.1.2012.
USSUD kulture, projekt unapređenja studenstkog standarda u domeni kulture
Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
8.
1.1.2010. - 1.1.2012.
Istraživanje uspješnosti provedbe Boonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci
Sveučiište u Rijeci  
voditeljica
9.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Implementacija sustava ISVUPatch
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
10.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Kultivator: projekt poboljšanja studentskog standarda u domeni kulture knjige
Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
11.
1.1.2010. - 30.12.2010.
Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače
Agenecija za mobilnost i EU projekte/Europska komisija  
voditejica
12.
1.1.2009. - 1.1.2013.
ACCESS: Toward Equitable access to higher education in Croatia, Sveučilište u Rijeci
TEMPUS projekt, European Commission  
članica Upravog odbora stručnog projekta
13.
1.1.2009. - 1.1.2012.
MOREM: Modernisation and Reconstruction of University Management and Structure,  Sveučilište u Rijeci
TEMPUS projekt, European Commission  
suradnica
14.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Informatička potpora praćenju nastave u skladu s Pravilnikom o studijima (MudRi, ISVU)
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
15.
1.1.2009. - 30.12.2009.
Izrada akreditacijskog postupka na Sveučilištu u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica
16.
1.1.2003. - 1.1.2005.
Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica

Stručna aktivnost

1.
23.2.2016. - 26.2.2016.
Radionica “Strategic Management and Leadership in Higher education”, 2015.
Higher Education Institute, University of Georgia, Sveučilište u Rijeci i US Embassy   voditeljica organizacijskog odbora i polaznica
2.
10.2.2015. - 13.2.2015.
Radionica "Strategic Management and Leadership in Higher education"
Higher Education Institute, University of Georgia, Sveučilište u Rijeci i US Embassy   voditeljica organizacijskog odbora i polaznica
3.
1.1.2011. -
Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje
University of Oslo, Norveška   predstavnica Sveučilišta u Rijeci
4.
1.1.2011. -
Stručno usavršavanje iz strateškog menadžmenta
Sveučilište u Rijeci; Universty of Georgia   polaznica
5.
1.1.2010. -
Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje
University of Heidelberg   predstavnica Sveučilišta u Rijeci
6.
1.1.2010. -
Stručno usavršavanje u sveučilišnim obrazovnim politikama  Governance Reform and Autonomy of European Higher Education Institutions in the 21. Century, Meeting of Directors-General for Higher Education
Univesidad Zaragoza, Španjolska   predstavnica rektorskog zbora RH
7.
1.1.2009. -
Stručno usavršavanje u domeni razvoja ljudskih resursa za znanstveno istraživanje
University of Warwick, Velika Britanija   predstavnica Svečilišta u Rijeci
8.
1.1.2005. -
Stručno usavršavanje u vođenju projektnog ciklusa
Microsoft, Sveučilište u Rijeci   polaznica
9.
1.1.2004. -
Stručno usavršavanje u planiranju projektnog ciklusa
Grad Rijeka/Zaklada Sveučilišta u Rijeci   polaznica
10.
1.1.2002. -
Stručno usavršavanje u domeni javne misije sveučilišta
Salzburg Seminar/Salzburg, Austrija   predstavnica Svečilišta u Rijeci
11.
1.1.1996. -
Stručno usavršavanje za voditelja debatnih klubova
Institut Otvoreno društvo, Zagreb   polaznica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2016. - Istina i demokracija: je li istina opasna za demokraciju?
Noć filozofije
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2016. - Performance Agreement: pilot project at the University of Rijeka
stručni skup u organizaciji MZOS-a
Hotel "Dubrovnik", Zagreb
3. 1.1.2016. - UNIRi Approach to Institutional research in strategic documents and practice
radionica Institutional Research and institutional Effectiveness
Sveučilište u Rijeci,
4. 1.1.2016. - Europska povelja u Kodeks za istraživače: politike EU o karijerama istraživača
stručni skup Izgradnja sustava potpore za mlade istraživače., 2016.
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5. 1.1.2015. - Novi trendovi u europskom prostoru viskog obrazovanja: razumijemo li konecpt ishoda učenja i kompetencija
stručni skup
Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci
6. 1.1.2015. - Institutional governance and strategic management: Introduction
radionca Institutional governance and strategic management
Sveučilište u Rijeci 2
7. 1.1.2014. - Nasilje i pravo na život bez straha
stručni skup u organizaciji Nastavnog zavoda za zdravstvo PGŽ
Hotel Adriatic, Opatija
8. 1.1.2014. - Epistemic Paternalism and Trust in Epistemic Authorities
rasprava s Alanom Goldmanom, Rutgers University, New Jersey, SAD
Hotel Continental, Opatija
9. 1.1.2014. - Acreditation of study programs at the University of Rijeka
Development of study program for higher education management and government
Sveučilište u Rijeci
10. 1.1.2013. - Detalji
Ciklus javnih predavanja u Prirodoslovnom muzeju
Prirodoslovni muzej, Rijeka
11. 1.1.2013. - Detalji
tribina studentske udruge Furija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
12. 1.1.2012. - Detalji
Predavanje Rijeka student conference (RISC)
Sveučilište u Rijeci
13. 1.1.2012. - Detalji
predavanje u ciklusu predavanja "Sveučilište za treću dob"
Sveučilište u Rijeci
14. 1.1.2012. - Znanstveni napredak: društvene posljedice i etičke dileme
Sveučilište za 3. dob
Sveučilište u Rijeci
15. 1.1.2011. - Detalji
Predavanje na stručnom skupu" Etičke dileme u medicinskoj praksi"
Kuća ljudskih prava, Zagreb,
16. 1.1.2011. - Detalji
Predavanje na stručnom skupu Povelja i kodeks
Univerzitet Crne Gore, Podgorica
17. 1.1.2010. - Detalji
Predavnje na stručnom skupu Strategija ljudskih resursa za znanstvene istraživače
MZOS, Zagreb
18. 1.1.2010. - Detalji
Predavanje na radionicama o Bolonjskom procesu
Sveučilište u Rijeci
19. 1.1.2010. - Detalji
Predavanje na stručnom skupu Etički kodeksi u srednjoškolskom obrazovanju
Prva hrvatska riječka gimanzija i Škola primjenjene umjetnosti, 2010.
20. 1.1.2010. - Detalji
Javno predavanje u programu Narodne biblioteke
Narododna biblioteka Srbije, Beograd,
21. 1.1.2010. - Detalji
predavanje u Klubu Sušačana
Rijeka
22. 1.1.2009. - Detalji
Predavanja na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje
Šibenik i Baška
23. 1.1.2009. - Detalji
Javno predavanje u programu Noći muzeja
Prirodoslovni muzej, Rijeka
24. 1.1.2009. - Detalji
Javno predavanje Festival znanosti
HKD Rijeka
25. 1.1.2008. - Detalji
Predavanja na stručnim skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje
Vukovar i Primošten

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Detalji
I Riječki međunarordni kongres studenta društvenih humanističkih znanosti
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2013. - Detalji
okrugli stolovi u sklopu programa usavršavanja Političke ideje u teoriji i praksi
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.2013. - Detalji
tribina studentske udruge Furija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
4. 1.1.2013. - Detalji
tribina studentske udruge Furija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5. 1.1.2013. - Detalji
Tribina Lice i naličje neposredne demokracije
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2013. - Detalji
tribina "Štemalica"
Gradska čitaonica, Rijeka
7. 1.1.2012. - Detalji
Okrugli stol, Rijeka student conference (RISC)
Sveučilište u Rijeci
8. 1.1.2011. - Detalji
Okrugli stol Izazovi suočavanja s korupcijom u akademskoj zajednici, Universitas,
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9. 1.1.2011. - Detalji
Uvodna rasprava na stručnom skupu (Study visit, CARNet) Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
10. 1.1.2011. - Detalji
Okrugli stol E-dan Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2011.
Sveučilište u Rijeci
11. 1.1.2011. - Detalji
Okrugli stol Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog obrazovanja u RH
MZOS, Zagreb
12. 1.1.2009. - Detalji
Okrugli stol ‘Žene na tržištu rada’, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Rijeka
13. 1.1.2007. - Detalji
Okrugli stol Društveno odgovorno sveučilište
Sveučilište u Rijeci
14. 1.1.2003. - Detalji
Okrugli stol Rodna ravnopravnost i hrvatsko društvo u zakonodavstvu i stranačkim političkim programima
Europski dom, Zagreb
15. 1.1.2002. - Detalji
Okrugli stol Žene u politici
Novinarski dom, Zagreb
16. - Detalji
niz tribina i okruglih stolova na teme: Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci, Etički kodeks za studente/studentice,
Sveučilište u Rijeci

Novinski članci

1. 1.1.2002. - Detalji
Sušačka revija, br.37
Rijeka
2. 1.1.2002. - Detalji
Zarez, br. 80
Zagreb
3. 1.1.2000. - Detalji
Večer (Etika 2000)
Maribor
4. 1.1.2000. - Detalji
Večer (Etika 2000)
Maribor
5. 1.1.1997. - Detalji
Ljetopis Medicinske Škole
Rijeka
6. 1.1.1997. - Detalji
Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije
Rijeka
7. 1.1.1996. - Detalji
Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije
Rijeka
8. 1.1.1996. - Detalji
Ljetopis Medicinske škole
Rijeka
9. 1.1.1995. - Detalji
Godišnjak Prve hrvatske sušačke gimnazije
Rijeka
10. - Detalji
Novi list (podlist Znanost)
Rijeka
11. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.2013. - Detalji
3. program HRT
Zagreb
2. 1.1.2013. - Detalji
RiTV
Rijeka
3. 1.1.2012. - Detalji
HRT
Zagreb
4. 1.1.2011. - Detalji
HRT
Zagreb
5. - Detalji
HRT
Rijeka
6. - Detalji
Kanal Ri
Rijeka
7. - Detalji
RiTV
Rijeka
8. - Detalji
Novi list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - prorektorica za studije i studente
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2013. - - predstojnica
Centar za napredne studije - Jugoistočna Europa
3. 1.1.2010. - - predstojnica
Katedra za epistemologiju
4. 1.1.2009. - 1.1.2013. - prorektorica za nastavu i studentska pitanja
Sveučilište u Rijeci
5. 1.1.2003. - 1.1.2009. - ravnateljica
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.1998. - 1.1.2002. - pročelnica
Odsjek za filozofiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - predsjednica
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu politika unapređenja akademskog integriteta
2. 1.1.2011. - - članica
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu elaborata studijskog programa «Podučavanje u visokoškolskoj nastavi»
3. 1.1.2010. - 1.1.2012. - članica
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za izradu međunarodnog studijskog programa «Arhitektura grada»
4. 1.1.2010. - 1.1.2012. - članica
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstva za izmjenu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2009. - 1.1.2010. - zamjenica predsjednika
Sveučiište u Rijei/Povjerenstvo za izradu studijskog programa «Gluma, mediji i kultura»
6. 1.1.2009. - - pročelnica
Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2009. - - članica
Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
8. 1.1.2003. - 1.1.2005. - predsjednica
Etičko povjerenstvo za donošenje Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - predsjednica
Povjerenstvo za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta u RH, AZVO
2. 1.1.2012. - - članica
MZOS/Odbor za etiku u znnaosti i visokom obrazovanju
3. 1.1.2012. - - članica
MZOS/Savjet ISVU
4. 1.1.2011. - 1.1.2014. - članica
Tijelo za unapređenje postupka upisa na visoka učilišta, Agencija za znanost i visioko obrazovanje
5. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
MZOS/Prosudbeno povjerenstvo za nacrt Zakona o visokom obrazovanju
6. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
MZOS/Inicijalna radna skupina za izradu nacionalne strategije za visoko obrazovanje
7. 1.1.2009. - 1.1.2013. - članica
MZOS/Savjetodavni odbor za provedbu istraživanja EUROSTUDENT IV
8. - -