Izv.prof.dr.sc. Davor Grandić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

telefon : +385 51 265 951
prostorija : G-322
e-pošta : davor.grandic@gradri.uniri.hr

Google Scholar
CROSBI

Radno iskustvo

1.2.2010. - Docent Predmetni nastavnik na kolegijima Montažne konstrukcije (stručni studij), Osnove betonskih i konstrukcija (sveučilišni preddiplomski studij), Betonske i zidane konstrukcije, Posebna poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija i Ispitivanje konstrukcija (diplomski studij) Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, V. Cara Emina 5 i R. Matejčić 3, Rijeka
11.12.2005. - 1.2.2010. Viši predavač Predmetni nastavnik na kolegijima Montažne konstrukcije i Montažne i zidane konstrukcije (stručni studij), Betonske konstrukcije 1 (sveučilišni dodiplomski studij), Osnove betonskih i zidanih konstrukcija (sveučilišni preddiplomski studij), Betonske i zidane konstrukcije, Posebna poglavlja betonskih konstrukcija i Ispitivanje konstrukcija (diplomski studij) i suradnik na kolegiju Otpornost materijala (preddiplomski sveučilišni studij) Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, Rijeka
4.3.2003. - 10.12.2005. Ekspert-koordinator na stručnim i razvojnim projektima Važniji projekti: • 2005. Projekt snacije konstrukcije poslovne građevine "TRIUS" u Zagrebu nakon požara • 2005. Kapelica Glavosjek Ivana Krstitelja u Topolovcu: Projekt sanacije konstrukcije • 2005. Elaborat ocjene stanja konstrukcije kapelice u Topolovcu i načelni prijedlog sanacije • 2004. Projekt uklanjanja lučne hale i sjevernih aneksa u tvornici staklene ambalaže u Humu na Sutli • 2004. Elaborat o stanju konstrukcije dimnjaka toplane u Samoboru • 2004. Glavni projekt adaptacije konstrukcije peronskih nadstrešnica željezničkog kolodvora u Vinkovcima • 2004. Projekt uklanjanja peronskih nadstrešnica željezničkog kolodvora u Vinkovcima • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije višestambene zgrade POS-a u Samoboru •2003. Elabort o stanju konstrukcije višestambene zgrade POS-a u Samoboru • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije konstrukcije zgrade starog Instituta unutar pogona PLIVA u Zagrebu Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
26.2.2002. - 3.3.2003. Specijalst-koordinator na stručnim i razvojnim poslovima Važniji projekti: • 2003. Glavni i izvedbeni projekt sanacije konstrukcije sambeno-poslovne zgrade pošte u Varaždinu • 2002. Projekt rekonstrukcije oslanjanja kompresora i pumpi u zgradi Večernjeg lista u Zagrebu radi smanjenja vibracija • 2002. Elaborat o stanju armiranobetonske konstrukcije peronskih nadstrešnica železničkog kolodvora u Vinkovcima s načelnim prijedlogom sanacije • 2002. Glavni i izvedbeni projekt rušenja unutarnje kupole i betonskog zidnog plašta u centralnoj dvorani Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu • 2002. Elaborat o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti izvorne građevine Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu • 2002. Projekt sanacije armiranobetonske konstrukcije južne prilazne rampe i sjevernog ulaznog mosta Doma sportova u Zagrebu Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
27.4.1998. - 25.2.2002. Specijalst Projektiranje i provedba ispitivanja konstrukcija(važnije): • 2002. Elaborat o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti zgrade KB “Sestre milosrdnice“ u Zagrebu • 2001. Ispitivanje pokusnim opterećenjem vijadukata “Drežnik“, “Katušin“ i “Velika Jelsa“ • 2001. Projekt sanacije stropne konstrukcije u skladištu tvornice “Gavrilović“ • 2001. Elaborat o stanju betonske konstrukcije kanala potoka Črnomerec • 2000. Mostovi preko rijeke Save u Brodu, pokusno opterećenje, • 2000. Provjera stabilnosti dimnjaka termoelektrane Sisak • 1999. Most preko rijeke Kupe kod Jamničke Kiselice, pokusno opterećenje • 1999. Projekt sanacije i ojačanja zapadne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu • 1999. Elaborat o stanju konstrukcije s načelnim prijedlogom sanacije i ojačanja konstrukcije Zapadne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu • 1998. “Crkva na otvorenom” u Mariji Bistrici 1998. Revizija konstruktorskog dijela projekta sjeverne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu (suradnik) Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb
1.9.1995. - 26.4.1998. Suradnik Suradnik na projekatima i ispitivanju konstrukcija (važnije): • 1998. Glavni i izvedbeni projekt sanacije kapele Krista Kralja na Mirogoju, suradnik • 1998. Elaborat o konstruktorskim istražnim radovima i načelni prijedlog sanacije kapele Krista Kralja na Mirogoju, suradnik - izrada statičkih proračuna armiranobetonske i drvene kupole • 1997. Projekt sanacije i ojačanja konstrukcija oštećenih djelovanjem potresa u Stonu – Blok 17, suradnik • 1996. Vijadukt “Golubinjak” i podvožnjak “Vrata 1” na autocesti Rijeka – Zagreb, ispitivanje pokusnim opterećenjem, provedba ispitivanja i izrada izvještaja • 1996. Ispitivanje kranskih staza i dizalica pokusnim opterećenjem, pogon “Vodotehnike” u Jankomiru, Zagreb, provedba ispitivanja i izrada izvještaja • 1995. Idejni projekt sanacije i ojačanja crkve u Pakracu, suradnik Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb

Članstva

1.1.2007. - Stručno vijeće Hrvatskog zavoda za norme
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO8, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija; od 26.10.2013. predsjednik HZN/TO 548/PO 8
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO6, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO2, Konstrukcijski eurokodovi; Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija
1.1.2002. - 1.1.2005. Tehnički odbor TO98 - Djelovanja i potres pri Državnom za normizaciju i mjeriteljstvo
1.1.2002. - 1.1.2005. Tehnički odbor TO 507 - Betonske konstrukcije pri Državnom za normizaciju i mjeriteljstvo
1.1.1999. - Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

10.10.2013. - Analiza konstrukcijskih rješenja ravne stropne ploče velikog raspona
Alen Nadarević
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2013. - Projekt konstrukcije zidane zgrade od porastog betona
Boris Jerković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2013. - Projekt konstrukcije zidane zgrade od brušene opeke povezane poliuretanskim ljepilom
Tonči Španjol
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Dimenzioniranje polumontažnih stropnih konstrukcija
Dijan Hrgić
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2013. - Projekt konstrukcije montažne betonske panelne kuće
Adrian Kožljan
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Proračun konstrukcije garaže s ravnim stropnim pločama
Danijel Vuk
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2012. - Proračun i armiranje čvorova armiranobetonskih portalnih okvira
Ivica Maljur
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Proračun armiranobetonske integralne konstrukcije poslovne zgrade
Josip Perković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Projekt zidane zgrade nepravilnog tlocrta
Juraj Škontra
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - Dimenzioniranje polumontažnih stropnih konstrukcija prema graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti
Nedeljko Hajdin
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - Projekt konstrukcije montažne betonske hale
Bojan Bakić
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2012. - Primjeri proračuna i armiranja torzijski naprezanih armiranobetonskih elemenata
Tomislav Šimag
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Ispitivanje i modeliranje rasponske konstrukcije nadvožnjaka od predgotovljenih šupljih ploča
Luciano Barbis
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Utjecaj oblikovanja na vjetrovno opterećenje stupova mostova
Daniela Ferenčić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2012. - Projekt konstrukcije stambene zgrade
Jure Krapić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2011. - Linearni i nelinerani proračun zidane zgrade
Hrvoje Šalić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2011. - Primjeri konstrukcijskog oblikovanja i proračuna spojeva i ležajeva u montažnim betonskim konstrukcijama
Stefan Kačuba
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2011. - Ispitivanje polumontažnih stropova sustava "fert" pod kratkotrajnim i dugotrajnim opterećenjem
Ivana Hrobat
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2011. - Projekt konstrukcije montažne betonske hale
Robert Salopek
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2011. - Proračun i armiranje armiranobetonskih greda T-presjeka naprezanih poprečnim silam
Boris Štimac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2011. - Projekt konstrukcije zidane kuće
Vladimir Kalinić
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2010. - Proračun zidane zgrade prema općim i pojednostavnjenim metodama
Diego Zubin
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2010. - Postupci montaže predgotovljenih betonskih elemenata
Dino Ćiković
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.6.2010. - Parametarska analiza djelotvornih krutosti armiranobetonskih zidova i okvira zgrada izloženih potresnom djelovanju
Damir Vidović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.6.2010. - Analiza konstrukcijskih rješenja i proračun visoke poslovne zgrade
Iva Čekada
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Proračun i armiranje betonskih kratkih konzola
Marin Carević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Ograničenja primjene polumontažnih „fert“ stropova na nosivost i uporabljivost
Goran Racan
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2010. - Projekt konstrukcije armiranobetonske montažne hale
Goran Šebelja
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.12.2009. - Projekt konstrukcije školske sportske dvorane
Marija Pleše
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.11.2009. - Određivanje torzijskih krutosti rebrastih grednih mostova pri pokusnom opterećenju
Vildana Latić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.10.2009. - Projekt konstrukcije parkirne zgrade
Marko Knezoci
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Proračun i armiranje armiranobetonskih stubišta
Hrvoje Šalić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Projekt konstrukcije obiteljske zidane kuće korištenjem pojednostavnjenih proračunskih metoda i pravila
Nada Delač
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2009. - Proračun armiranobetonske montažne hale
Igor Milošev
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2009. - Sanacija armiranobetonske konstrukcije lansirne stanice "Torpedo" u Rijeci
Nataša Grgorinić
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.7.2009. - Armiranobetonska spiralna vodosprema
Alberto Vranješ
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2009. - Proračun i nacrt armature armiranobetonskog ravninskog okvira jednostavne zgrade u potresnom području
Martin Brnelić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - Proračun i nacrt armature armiranobetonskog okvira skladišta u potresnom području
Petra Vale
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - Projekt konstrukcije zidane zgrade
Andrej Polić
Stručni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - Proračuni i nacrti armature armiranobetonskog stubišta
Diego Zubin
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - Analiza polumontažnih stropnih konstrukcija s obzirom na nosivost, uporabvljivost i ekonomičnost
Igor Petrak
Stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2008. - Projekt konstrukcije zidane prizemnice s ravnim krovom
Damir Vidović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.3.2008. - Proračun armiranobetonske konstrukcije poslovne zgrade
Petar Mrak
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Čepić, Nina
Simplified procedure for maximum acceleration determination on simple bridge structures
Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018 / Lakušić, Stjepan (ur.). - Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb , 2018. (ISBN: 978-953-8168-25-3). 87-93 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938973

2. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor
ESTIMATION OF DAMAGE SEVERITY USING SPARSE STATIC MEASUREMENT
Journal of Civil Engineering and Managament 23 213-221 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721226

WOS

3. Grandić, Davor ; Šćulac, Paulo ; Bjelanović, Adriana ; Franković, Tomislav
Condition assessment of torpedo launch pad station structure in Rijeka
Proceedings of the 1st International Conference on Construction Materials for Sustainable Future (CoMS 2017) / Banjad Pecur, I ; Baricevic, A ; Stirmer, N ; Bjegović , D (ur.). - Zagreb, Croatia : University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering , 2017. (ISBN: 978-953-8168-04-8). 552-558 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=874942

4. Krolo, Paulina ; Grandić, Davor ; Smolčić, Željko
Experimental and Numerical Study of Mild Steel Behaviour under Cyclic Loading with Variable Strain Ranges
Advances in Materials Science and Engineering 2016 7863010-1-7863010-13 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846012

WOS

5. Krolo, Paulina ; Grandić, Davor ; Bulić, Mladen
The Guidelines for Modelling the Preloading Bolts in the Structural Connection Using Finite Element Methods
Journal of Computational Engineering 2016 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823553

6. Bjelanović, Adriana ; Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor
Mehanička svojstva i razredba konstrukcijskog drva – primjena nerazornih i razornih testova
Zbornik radova GNP-2016 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Podgorica : Građevinski fakultet, Univerzitet u Podgorici , 2016. (ISBN: 978-86-82707-30-1). 33-40 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824046

7. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Bjelanović, Adriana
Evaluation of Torsional Stiffness in Beam and Slab Bridge Decks Based on Load Testing
International Journal of Civil Engineering 13 255-266 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610450

WOS

8. Grandić, Davor ; Šćulac, Paulo ; Štimac Grandić, Ivana
Shear resistance of reinforced concrete beams in dependence on concrete strength in compressive struts
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 22 925-934 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729046

WOS

9. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Berić, Nikola
Parameters affecting the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force
Journal of Applied Engineering Science 13 178-184 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776359

10. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor
Damage quantification reliability in beams using incomplete static information
Machines, technologies, materials 8 3-7 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=716692

11. Štimac Grandić, Ivana ; Jakovljević, Dario ; Grandić, Davor
Impact of omitting the static component form the design dynamic models of pedestrian load
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS 9 11-21 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721232

12. Štimac Grandić, Ivana ; Drobac, Jug ; Grandić, Davor
Proračun vertikalnih ubrzanja na pješačkom mostu prema različitim modelima pješačkog dinamičkog opterećenja
ZBORNIK RADOVA GNP 2014 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2014. (ISBN: 978-86-82707-23-3). 855-862 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688856

13. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Mužić, Renata
Određivanje dinamičkog koeficijenta na mostovima
e-gfos Elektronički časopis građevinskog fakulteta Osijek 6 23-33 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634980

14. Smolčić, Željko ; Grandić, Davor
Dijagrami interakcije za AB kružni poprečni presjek
Gradevinar 64 23-31 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578901

WOS

15. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Strelec, Iva
Verification and Improvement of the Continuous Ribbed Bridge Deck Grillage Model Based on Field Testing
Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 19 611-616 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=595107

WOS

16. Vidović, Damir ; Grandić, Davor ; Šćulac, Paulo
Effective stiffness for structural analysis of buildings in earthquake
Zbornik radova GNP 2012 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Žabljak : Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet , 2012. 811-818 (ISBN: 978-86-82707-21-9). 811-818 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573491

17. Jelenić, Gordan ; Šćulac, Paulo ; Grandić, Davor
A simple reinforced-concrete beam model accounting for the effect of tension stiffening
Proceedings of 7th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Virag, Zdravko ; Kozmar, Hrvoje ; Smojver, Ivica (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2012. (ISBN: 978-953-6986-06-4). - - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581719

18. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Bjelanović, Adriana
Comparison of techniques for damage identification based on influence line approach
Machines, technologies, materials 7 9-13 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=519932

19. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Brezac, Goran
Određivanje proračunske širine T-presjeka poprečnog nosača rebrastog grednog mosta
e-GFOS 2 39-52 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564771

20. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor
Novo građevinsko tehničko zakonodavstvo u Hrvatskoj
Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 2 111-121 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565453

21. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka
Reinforcement Corrosion Rate in Cracked Areas of RC-Members Subjected to Sustained Load
Modelling of Corroding Concrete Structures - Proceedings of the Joint fib-RILEM Workshop held in Madrid, Spain, November 2010 / Carmen Andrade, Giuseppe Mancini (ur.). - Heidelberg : Springer , 2011. 65-83 (ISBN: 978-94-007-0676-7). 65-83 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492828

22. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Štimac Grandić Ivana
Deflection of reinforced concrete beams simultaneously subjected to sustained load and reinforcement corrosion
Congress Papers ; Paper No 177 / G. C. Giuliani (ur.). - Milano: Structural Engineers World Congress, SEWC , 2011. 1-12. 1-12 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509457

23. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Bjelanović, Adriana
COMPARISON OF TECHNIQUES FOR DAMAGE IDENTIFICATION BASED ON INFLUENCE LINE APPROACH
Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical EngineeringVarna : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering , 2011. 53-57 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547945

24. Grgorinić, Nataša ; Grandić, Davor ; Šćulac, Paulo
Sanacija armiranobetonske konstrukcije lansirne stanice torpeda u Rijeci
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 169-189 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=499991

25. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka
Flexural Strength of RC-beams with Corroded Reinforcement
GNP 2010 - Treći internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa", zbornik radova, knjiga 1Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 39-44 (ISBN: 978-86-82707-18-9). 39-44 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445709

26. Grandić, Davor ; Štimac Grandić, Ivana ; Latić, Vildana
Experimental Determination of Torsional Stiffness in Ribbed Bridge Deck
Road and Rail Infrastructure / Lakušić, Stjepan (ur.). - Zagreb : Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb , 2010. 489-494 (ISBN: 978-953-6272-37-2). 489-494 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471233

27. Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor
Evaluation of Structural Damage in Beam Structures using the Strain Energy Method
Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology (CST 2010) ; Paper No 62 / Topping, B.H.V. ; Adam, J.M. ; Pallarés, F.J. ; Bru, R. ; Romero, M.L. (ur.). - Stirlingshire : Civil-Comp Press , 2010. 1-11 (ISBN: 978-1-905088-37-9). 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=482644

28. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Sorić, Zorislav
Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu
Građevinar 61 157-167 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392981

WOS

29. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Sorić, Zorislav ; Serdar, Marijana
Remaining Performance of Corroded Reinforced Concrete Elements
Concrete: 21st Century Superhero / fib (ur.). - London, Velika Britanija : fib , 2009. 200-200 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420553

30. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Serdar, Marijana
Chloride threshold for different levels of reinforcement corrosion propagation
Concrete Durability and Service Life Planning / Kovler, Konstantin (ur.). - Bagneux, France : RILEM , 2009. 416-422 (ISBN: 978-2-35158-074-5) 416-422 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=426679

31. Kovačević, Daniel ; Brnelić, Martin ; Lustig, Nikola ; Grandić, Davor ; Bjelanović, Adriana
Ex torpedo launch pad structure in Rijeka – damage estimation procedure
Rijeka, the historical traffic crossroad between Mediterranean and Europe - 2007. Proceedings / Smokvina, Miljenko - Protorpedo ; Lenac, Zdravko - Sveučilište u Rijeci (ur.). - Rijeka, 2007. - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307512

32. Lacković, Vesna ; Krolo, Joško ; Grandić, Davor
Influence of the Shear Stress Component to the Decrease of Critical Strenght of Reinforcement Composite Element at Static Multiaxial Load
Proceedings of the 12th International Simposium of the MASE "Eurocode now" / Trombev, Tome (ur.). - Skopje : Društvo građevinskih konstruktera Makedonije , 2007. (ISBN: 9989-9785-1-7). - - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=327445

33. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka
Structural Deterioration due to Chloride-Induced Reinforcement Corrosion
Seventh CANMET/ACI International Conference on DUrability of Concrete / Gupta, Pawan ; Gupta Prabha (ur.). - Montreal, Canada, 2006. 173-188 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=239220

34. Meštrović, Darko ; Grandić, Davor
Aseismic strenghtening of masonry buildings
Heritage Protection - Constructon Aspects / Radić, Jure ; Rajčić, Vlatka ; Žarnić, Roko (ur.). - Zagreb : SECON HDGK , 2006. 305-312 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381384

35. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Banić, Davor I.
Residual Structure Service Life Depending on the Steel Corrosion Rate
Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee: Application of Codes, Design and Regulations / Dhir, Ravindra K. ; Newlands, Moray D. ; Whyte, Andrew (ur.). - London : Thomas Telford Publishing , 2005. 195-202- - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=220819

36. Banić, Davor I. ; Bjegović, Dubravka ; Grandić, Davor
Bond Characteristics of Corroding Reinforcement in Concrete Beams
Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee: Application of Codes, Design and Regulations / Dhir, Ravindra K. ; Newlands, Moray D. ; Whyte, Andrew (ur.). - London : Thomas Telford Publishing , 2005. 203-210- - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221347

37. Banić, Davor, Ivan ; Grandić, Davor
Condition State of Concrete Prilling Tower in Petrochemical Complex
Proceedings of the fib Symposium "Structural Concrete and Time", Volume I / Angel A. Di Maio, Claudio J.Zega (ur.). - La Plata, Argentina, 2005. 299-306- - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=239214

38. Banić, Davor, Ivan ; Grandić, Davor
Condition Assessment and Monitoring of Railway Station Concrete Structure
Proceedings of the fib Symposium "Structural Concrete and Time", Volume I / Angel A. Di Maio, Claudio J. Zega (ur.). - La Plata, Argentina, 2005. 155-161 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=239218

39. Grandić, Davor ; Sorić, Zorislav
Ispitivanje polumontažnih stropova od prednapetih opečnih gredica
Građevinar 54 705-716 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=129300

40. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Radić, Jure
Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature
Građevinar 52 153-161 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67252

41. Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Radić, Jure
Nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature
Građevinar 52 153-161 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=67252

Kongresna priopćenja

1.
Krolo, Paulina ; Grandić, Davor
Razvoj numeričkog modela vijčanog priključka pri cikličkom djelovanju Predavanje 8.Susret Hrvatskog društva za mehaniku Osijek, Hrvatska - 8.7.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885352
2.
Krolo, Paulina ; Grandić, Davor
Razvoj numeričkog modela vijčanog priključka pri cikličkom djelovanju Predavanje 8.Susret Hrvatskog društva za mehaniku Osijek, Hrvatska - 8.7.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885352
3.
Bjelanović, Adriana ; Rajčić, Vlatka ; Grandić, Davor
Projektiranje drvenih zgrada izloženih požaru - nacionalni građevinski propisi i europske tehničke smjernice Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2016 - EU i hrvatsko graditeljstvo Zagreb, Hrvatska - 18.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843297
4.
Bjelanović, A. ; Rajčić, V. ; Grandić, D.
Projektiranje drvenih zgrada izloženih požaru – nacionalni građevinski propisi i europske tehničke smjernice Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2016 : EU i hrvatsko graditeljstvo Cavtata, Hrvatska - 18.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=857851
5.
Bjelanović, Adriana ; Rajčić, Vlatka ; Grandić, Davor
Projektiranje drvenih zgrada izloženih požaru - nacionalni građevinski propisi i europske tehničke smjernice Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2016 - EU i hrvatsko graditeljstvo Zagreb, Hrvatska - 18.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843297
6.
Bjelanović, A. ; Rajčić, V. ; Grandić, D.
Projektiranje drvenih zgrada izloženih požaru – nacionalni građevinski propisi i europske tehničke smjernice Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2016 : EU i hrvatsko graditeljstvo Cavtata, Hrvatska - 18.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=857851
7.
Šćulac, Paulo ; Jelenić, Gordan ; Grandić, Davor
Modelling cracking in RC tensile members using an embedded-crack beam finite element Predavanje 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics Opatija, Hrvatska - 2.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779900
8.
Šćulac, Paulo ; Jelenić, Gordan ; Grandić, Davor
Modelling cracking in RC tensile members using an embedded-crack beam finite element Predavanje 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics Opatija, Hrvatska - 2.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=779900
9.
Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Berić, Nikola
Parameters affecting on the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force Predavanje International Conference on Shells, Plates and Beams SPB 2015 Bolonja, Italija - 11.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776303
10.
Štimac Grandić, Ivana ; Grandić, Davor ; Berić, Nikola
Parameters affecting on the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force Predavanje International Conference on Shells, Plates and Beams SPB 2015 Bolonja, Italija - 11.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776303
11.
Štimac Grandić, Ivana ; Ferenčić, Daniela ; Grandić, Davor ; Šculac, Paulo
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2012 Cavtat, Hrvatska - 17.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610457
12.
Štimac Grandić, Ivana ; Ferenčić, Daniela ; Grandić, Davor ; Šculac, Paulo
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2012 Cavtat, Hrvatska - 17.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610457
13.
Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Sorić, Zoran
Mehanička svojstva korodirane armature Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2008, Hrvatsko graditeljstvo pred izazovom europskih inegracija Cavtat, Hrvatska - 8.11.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378967
14.
Grandić, Davor ; Bjegović, Dubravka ; Sorić, Zoran
Mehanička svojstva korodirane armature Predavanje Sabor hrvatskih graditelja 2008, Hrvatsko graditeljstvo pred izazovom europskih inegracija Cavtat, Hrvatska - 8.11.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378967
15.
Topić, Petar ; Šćulac, Paulo ; Krvavica, Nino ; Ferenčić, Daniela ; Komparić, Martina ; Tuhtan, Miran ; Bjelanović, Adriana ; Grandić, Davor
Modelling current state of ex torpedo launch pad structure in Rijeka Poster 3rd International Conference of Industrial Heritage. Rijeka, the historical traffic crossroad between Mediterranean and Europe Rijeka, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306891
16.
Topić, Petar ; Šćulac, Paulo ; Krvavica, Nino ; Ferenčić, Daniela ; Komparić, Martina ; Tuhtan, Miran ; Bjelanović, Adriana ; Grandić, Davor
Modelling current state of ex torpedo launch pad structure in Rijeka Poster 3rd International Conference of Industrial Heritage. Rijeka, the historical traffic crossroad between Mediterranean and Europe Rijeka, Hrvatska - 13.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306891
17.
Grandić, Davor ; Sorić, Zorislav
Eksperimentalno određivanje mehaničkih svojstava gradiva i elemenata polumontažnih stropova s prednapetim opečnim gredicama Predavanje Interdisciplinarno znanstveno-stručni simpozij “Graditeljstvo i okoliš” Brijuni, Hrvatska - 6.7.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=90355
18.
Grandić, Davor ; Sorić, Zorislav
Eksperimentalno određivanje mehaničkih svojstava gradiva i elemenata polumontažnih stropova s prednapetim opečnim gredicama Predavanje Interdisciplinarno znanstveno-stručni simpozij “Graditeljstvo i okoliš” Brijuni, Hrvatska - 6.7.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=90355
19.
Krolo, Paulina ; Grandić, Davor
Experimental testing of European Mild Structural Steel under Cyclic Loading Predavanje 4 th International conference on computational and experimental science and engineering Antalya, Turkey
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=897876
20.
Krolo, Paulina ; Grandić, Davor
Experimental testing of European Mild Structural Steel under Cyclic Loading Predavanje 4 th International conference on computational and experimental science and engineering Antalya, Turkey
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=897876

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. -
Nelinearno numeričko modeliranje prostornih armiranobetonskih okvira pod utjecajem korozije armature, voditelj projekta Prof.dr.sc. Gordan Jelenić, ur. broj 533-06-09-0002; Suradnik; ; ;
2. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama - 114-0000000-3253, voditeljica: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Razvoj novih materijala i sustava zaštite betonskih konstrukcija - 082-0822161-2159, voditeljica: prof.dr.sc. Dubravka Bjegović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Modeliranje trajnosti građevinskih materijala i elemenata - 0082209, voditeljica: prof.dr.sc. Dubravka Bjegović; Istraživač; Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.9.2015. - 9.3.2018.
Paulina Krolo; Doktorat UTJECAJ PONAŠANJA VIJČANIH PRIKLJUČAKA NA POTRESNI ODZIV ČELIČNIH OKVIRA; Poslijediolomski sveučilišni studij Građevinarstvo; 09.03.2018.;
2. - 4.3.2014.
Paulo Šćulac; Doktorat Modeliranje monotono opterećenih ravninskih armiranobetonskih greda s praćenjem razvoja poprečnih pukotina ugrađenih u slojevite gredne konačne elemente; Poslijediplomski studij Građevinarstvo; 04.03.2014.;

Znanstveni skupovi

1. - 17.11.2012.
Sabor hrvatskih graditelja Cavtat Član znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2013. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XVI - dva rada
2. 2012. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XV - jedan rad
3. 2011. Rad u e-GFOS: Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek
4. 2010. Joint fib-RILEM workshop "Modelling of Corroding Concrete Structures", Madrid, 22-23 November 2010 - recenzija dva rada
5. Časopis Građevinar - tri recenzije
6. ACI Journals - recenzija devet rukopisa radova
7. Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjige XII i XIII - dva rada

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2012. -
Idejni projekt sanacije konstrukcije Lansirne stanice za torpeda u Rijeci
Ministarstvo kulture, Grad Rijeka  
Projektant
2.
1.11.2012. -
Elaborat o postojećem stanju konstrukcije Lansirne stanice za torpeda u Rijeci (nepokretno kulturno dobro)
Ministarstvo kulture, Grad Rijeka  
Odgovorni izvršitelj
3.
1.7.2010. -
Glavni projekt konstrukcije drvene montažne stambene zgrade, k.č. 1806, K.O. Marčelji, Rijeka
Zrinka Barešić, Petra Jurčevića 7, Rijeka; Elena Dejanović, Save Vukelića 21, Rijeka  
Projektant
4.
1.5.2009. -
Elaborat o postojećem stanju stropnih ploča i projekt ojačanja stropnih ploča, slobodnostojeća gospodarska građevina „AUTOPAR“, k.č. 4828, k.o. Stupnik
AUTOPAR d.o.o., Remetinečka cesta, Zagreb  
Projektant
5.
1.1.2009. - 1.1.2011.
Glavni projekt konstrukcije autobusnog terminala "Zapadna Žabica" u Rijeci
Palijan d.o.o., Zagreb, Diljska 1  
Konzultant
6.
1.4.2008. -
Elaborat o postojećem stanju s načelnim prijedlogom sanacije armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat", Rovinj  
Odgovorni izvršitelj
7.
1.5.2006. -
Projekt konstrukcije stambeno-poslovne građevine 1-P na Rujevici, Rijeka
 
Projektant
8.
1.6.2005. -
Izvedbeni projekt sigurnosnog podupiranja dotrajalih armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr. Martin Horvat", Rovinj  
Projektant