dr. sc. Sanjin Sorel izv. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 718
e-pošta : ssorel@ffri.hr
mobitel : 099 682 2972

Obrazovanje

- Prof. hrv. jez. i knjiž. Kroatistika Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - Voditelj Hrvatska književnost i društvo spektakla FFRi
1.1.2013. - Voditelj Postmodernizam u hrvatskoj književnosti FFRi
1.1.2013. - Voditelj Žensko pismo FFRi
1.1.2012. - 1.1.2013. Voditelj Lirika FFRi
1.1.2012. - 1.1.2013. Voditelj Topos smrti u književnosti FFRi
1.1.2011. - 1.1.2012. Voditelj Književna kritika (Izvanredni studij: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer) FFRi
1.1.2011. - 1.1.2012. Voditelj Suvremena hrvatska književna scena (Izvanredni studij: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer) FFRi
1.1.2008. - 1.1.2009. Voditelj Suvremena književna kritika, manifesti i programi (izborni) FFRi
1.1.2008. - 1.1.2009. Voditelj Europski i svjetski kontekst suvremene hrvatske književnosti FFRi
1.1.2008. - 1.1.2009. Vanjski suradnik Osnove teorije književnosti I Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku
1.1.2008. - 1.1.2009. Vanjski suradnik Osnove teorije književnosti II Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku
1.1.2008. - 1.1.2009. Vanjski suradnik Popularna kultura Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku
1.1.2007. - 1.1.2016. Voditelj Hrvatska književnost nakon Drugoga svjetskog rata (6. semestar) FFRi
1.1.2007. - 1.1.2008. Asistent Hrvatska književnost III FFRi
1.1.2006. - 1.1.2007. Voditelj Hrvatska književnost III FFRi
1.1.2003. - 1.1.2004. Viši asistent Hrvatska književnost III FFRi
- 1.1.2008. Voditelj Lirika (izborni kolegij,5. semestar) FFRi

Članstva

- Hrvatsko društvo pisaca

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

1.9.2016. - Egzistencijalizam Milanjina tipa ili o nejasnoćama Milanjine terminologije

Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Žensko pismo u hrvatskoj poslijeratnoj lirici
Isabella Lizzul
HJK
FFri
1.9.2016. - Seks u književnosti
A. Cink
HJK
FFRi
1.1.2014. - Tanja Rendulić – Utjecaj reklame na književnost u djelima Marka Grubnića i Arijane Čuline
Tanja Rendulić
Kroatistika
FFRi
1.1.2014. - Erotika u poeziji hrvatskih postmodernista
Anamarija Radočaj
Kroatistika
FFRi
1.1.2014. - Medeja
Mateja Prgomet
Kroatistika
FFRi
1.1.2014. - Ludizam u pjesništvu
Matea Roksandić
Kroatistika
FFRi
1.1.2012. - Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice
Ljiljana Miljuš
Kroatistika
FFRi
1.1.2012. - Turbofolk književnost (analiza autobiografija hrvatskih starleta)
Adriana Pavković
Kroatistika
FFRi
1.1.2012. - Utjecaj reklame
Tanja Rendulić
Kroatistika
FFRi
1.1.2012. - Erotska poezija
Anamarija Radočaj
Kroatistika
FFRi
1.1.2011. - Demonski likovi u hrvatskoj fantastičnoj prozi druge polovice 20. stoljeća
Maja Gregorović
Kroatistika
FFRi
1.1.2011. - Kič u književnosti i književnost u kiču
Maja Kanurić
Kroatistika
FFRi
1.1.2011. - Alfred Jarry
Nina Bjelan
Kroatistika
FFRi
1.1.2010. - Pjesništvo Branka Maleša
Nea Neđela
Kroatistika
FFRi
1.1.2010. - Ideološki aspekt u književnosti Janka Polića Kamova
Morea Baničević
Kroatistika
FFRi
1.1.2010. - Pjesništvo Radovana Ivšića
Miodrag Vučinić
Kroatistika
FFRi
1.1.2010. - Kazalište Branka Brezovca
Andrea Labik
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Ogulin, zavičaj bajke
Sanja Kolić
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - (Auto)biografija kod Irene Vrkljan i Marine Cvetajeve
Tina Majnarić
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Književna kritika Krugova
Maja Curl
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Hrvatska fantastična i horor književnost 20. i 21 . stoljeća
Milana Gašparović
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Priča o FAK-u
Saša Stanić
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Hrvatska erotska književnost sedamdesetih i osamdesetih godina XX. stoljeća
Nina Karavanić
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Pitanje čovjeka u Andrićevoj kozmologiji
Marta Mijatović
Kroatistika
FFRi
1.1.2009. - Novakovo stanje otočnosti
Anja Cvjetović
Kroatistika
FFRi
1.1.2008. - Ekspresionizam u hrvatskom proznom stvaralaštvu
Ivana Mikulić
Kroatistika
FFRi
1.1.2008. - Fantastična književnost Gorana Tribusona – „tetovirana“ kozmopolitska deskripcija nesvjesnog kao žudnje za apsolutnom slobodom
Marina Krleža
Kroatistika
FFRi
1.1.2007. - Pjesništvo Vesne Krmpotić
Marina babić
Kroatistika
FFRi
1.1.2006. - Značenje falusa u hrvatskoj erotskoj priči – superman proza playbboy naraštaja
Kristina Posilović
Kroatistika
FFRi
1.1.2006. - Senjsko književno ognjište
Ana Škrgatić
Kroatistika
FFRi

Gostujući nastavnik

1.1.2007. -

Sofijsko sveučilište Sveti Kliment Ohridski
Gostujući profesor
Norma sati:
1.1.2007. -

Sveučilište u Velikom Trnovu Sveti Kiril i Metodij
Gostujući profesor
Norma sati:
- 1.1.2013.

Institut für Slawistik - Alpen Adria Universität Klagenfurt
Gostujući predavač
Norma sati:
- 27.3.2010.

Odsjek za kroatistiku Instituta za slavensku filologiju Zapadnomađarskoga sveučilišta u Szombathelyu
Gostujući predavač
Norma sati:
- 1.1.2006.

Skopsko sveučilište Sv. Kiril i Metodij
Gostujući predavač
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
O suvremenome hrvatskome pjesništvu Cvjetka Milanje
Croatica, FF.press Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, god. XXXVIII - 2014.

A2

2.
Od tradicije do spektakla ili o pjesništvu Gordane Benić
Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Zadar - 2014.

A2

3.
Pjesništvo i metafora – što će nam one još?
Riječki filološki dani 9, Odsjek za kroatistiku FF u Rijeci, Rijeka - 2014.

A2

4.
Repetition, Parody or Disintegration of the Empty Plate of Magic Performatives in Croatian Contemporary Poetry
Poznańskie Studia Slawistyczne, Adam Mickiewicz University Press, br. 4. Poznań - 2013.

A1

5.
Sorel, Sanjin; Tradicijski aspekti pjesništva Petra Gudelja
Fluminensia, Rijeka, god. 25 - 2013.

A1

6.
Druže Tito svi smo mi - ti
Poznańskie Studia Slawistyczne, Adam Mickiewicz University Press, br. 5. Poznań - 2013.

A1

7.
Književnost u vrtlogu spektakla
Peti hrvatski slavistički kongres - 2012.

A2

8.
Svjetonazori hrvatskih putopisa
Zadarski filološki dani II, Sveučilište i Zadru, Zadar - 2009.

A2

9.
Stvarnosni elementi teorijskoga romana (na primjerima tekstova quorumova naraštaja)
Filološke studije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Makedonija, vol. 2 - 2009.

A1

10.
Abor Gora vo Hrvatska
Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Institut va makedonska literatura, Skopj - 2009.

A1

11.
Fak i trivijalno
Riječki filološki dani 7, Rijeka, Filozofski fakultet, Rijeka - 2008.

A2

12.
Kršćanske teme u hrvatskom pjesništvu devedesetih
Crkva u svijetu, god. XLIII - 2008.

A1

13.
Konkretno i konceptualno u pjesništvu Zvonimira Mrkonjića
Fluminensisa, god. 20 br. 2, - 2008.

A1

14.
Savremenna harvatska poezia
Sveta gora" - almanah za literatura, nauka i izkustvo, Veliko Trnovo izdavač "Nacionalno obšestvo za literatura i izkustva "Formula 6" - Veliko Trnovo, Bugarska - 2008.

A1

15.
Kultorološka rasredištenost (sjevernojadranska poetska paradigma druge polovice XX. stoljeća)
Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Poland - 2007.

A1

16.
Antologija kao književni muzej
Muzeologija, Zagreb, br. 43/44 - 2006.

A2

17.
Patetika i trivijalnost
Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti, Zbornik radova IV. znanstvenog skupa - 2006.

A2

18.
Fantastičnot vkus na praskite na Vlada Urošević
Kulturen život, Skopje, Makedonija, br. 3/4 - 2006.

A1

19.
Kulturološki aspekti poezije Bore Pavlovića
Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović postmodernitet, Osijek/Poznań - 2006.

A1

20.
Pjesništvo devedesetih
Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zagreb, Altagama - 2003.

A2

21.
Thanatomorfologijski aspekti hrvatskoga ekspresiomizma u
Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti, Zagreb, Altagama - 2002.

A2

22.
Razdioba riječke poezije druge polovice XX. stoljeća
Modernitet druge polovice 20. stoljeća, postmodernitet - 2001.

A2

Znanstvene knjige

1. Autor
Sanjin Sorel
Kidipin glas ili hrvatsko žensko pjesništvo
Antibarbarus Zagreb - 2018.
2. Priređivač

Antologija - Petar Opačić
Sanjin Sorel Naklada Bošković Split - 2016.
3. Urednik zbornika

Podrubak razlike - književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića
Zbornik Sanjin Sorel Facultas Rijeka - 2014.
4. Autor knjige

Lica sanjarija
Stajergraf Zagreb - 2009.
5. Autor knjige
Sanjin Sorel
Hrvatsko avangardno pjesništvo
e-udžbenik Filozofski fakultet u Rijeci - 2009.
6. Autor knjige

Kritike i tome slično
MH Osijek Osijeka - 2007.
7. Autor knjige

Isto i različito
VBZ Zagreb - 2006.
8. Autor knjige

Mediteranizam tijela
Altagama Zagreb - 2003.
9. Autor knjige

Riječka književna avangarda
ICR Rijeka - 2002.
10. Izbor i pogovor

Zvonimir Mrkonjić, Medij mlijeko. izbor iz poezije
Sanjin Sorel Meandramedia Zagreb
11. Autor izbora i predgovora
Branko Bošnjak
Oko gladnog prozora (izabrano pjesništvo Branka Bošnjaka)
Sanjin Sorel Carmen Croaticum Vinkovci
12. Autor izbora i predgovora
Ivan Goran Kovačić
Ivan Goran Kovačić, Na nebu i na zemlji
Sanjin Sorel Carmen Croaticum Vinkovci

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.2013. - Šumska la mariposa; Altagama, Zagreb; ;
2. 1.1.2012. - Intimna povijest Grete Garbo; RINAZ, Rijeka; ;
3. 1.1.2010. - Lijena rijeka; HDP; ;
4. 1.1.2009. - Knjiga trgovaca ; Naklada Bošković, Split; ;
5. 1.1.2009. - Obiteljske tajne, priče; Jesenski i Turk - HDP; ;
6. 1.1.2008. - Vragovi na kruhu i vodi ; Stajergraf, Zagreb; ;
7. 1.1.2006. - Bakunjin ; HDP, Zagreb; ;
8. 1.1.2004. - Ljubavi ; DHK, Zagreb; ;
9. 1.1.2003. - Flumen Viti ; ICR, Rijeka; ;
10. 1.1.2002. - Apokalipse ; Naklada MD, Zagreb; ;
11. 1.1.2001. - Sonetaria ; Ceres, Zagreb; ;
12. 1.1.2001. - Hologrami, žudnje, strojevi zavođenja ; Matica hrvatska, Sisak; ;
13. 1.1.1997. - Palimpsest (poezija); Rival, Rijeka; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Programski odbor Riječkih filoloških dana
Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci   Član

Javno djelovanje

Intervjui

1. 27.6.2009. - Studenti znaju da su topovsko meso
Slobodni filozofski / Zarez
http://slobodnifilozofski.com/2009/06/intervju-sa-sanjinom-sorelom-studenti.html

Uredništvo

1. - - Slijepi putnik
Rijeka
2. - - COLLOQUIUM - NEW PHILOLOGIES
Klagenfurt
3. - - Naklada Bošković
Split