Branka Turk

Sveučilišna knjižnica Odjel nabave i obrade građe

prostorija : 106
telefon : 051/336-911 (int. 106)
e-pošta : bturk@svkri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
UNIRI