izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

prostorija : 423/4. kat
e-pošta : agolub@ffri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2005. Doktorat iz Filozofije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.1999. Prva godina doktorskog studija iz filozofije Papinsko Sveučilište Gregorijana, Rim, Italija
1.1.1996. - 1.1.1999. Magisterij (znanosti) iz filozofije Papinsko sveučilište Gregorijana, Rim, Italija
1.1.1991. - 1.1.1996. diplomirani teolog Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu - Područni studij Teologije u Rijeci
-

Radno iskustvo

22.12.2016. - izvanredni profesor Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - docent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. viši asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. znanstveni novak i asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko društvo Karl Jaspers
1.1.2011. - Hrvatsko filozofsko društvo
1.1.2009. - Bioetička podružnica, pri katedri za društvene znanosti, Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2004. - Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju (HDAF) – Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

7.3.2018. - 8.6.2018. Školska praksa
Diplomski studij filozofije
FFRI
Nositelj
Norma sati:
9.10.2017. - 1.2.2018. Prožimanja u talijanskoj i hrvatskoj filozofiji renesanse (nastava - na talijanskom jeziku)
Diplomski studij - talijanski jezik i književnost (opći)
FFRI
Nositelj
Norma sati:
9.10.2017. - 1.2.2018. Philosophy of Education
Nastava za Erasmus studente
FFRI
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2014. - obvezni kolegij - Filozofija odgoja
jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. obvezni kolegij - Ontologija
integrirani studij teologije
Područni studij Teologije u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2009. Metodika nastave filozofije
studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
asistent, od 2005-viši asistent, vježbe
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2005. Povijest hrvatske filozofije
studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
asistent, seminari
Norma sati:
1.1.1999. - obvezni kolegij - Kozmologija
integrirani studij teologije
KBF Zagreb - Područni studij Teologije u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij - Kršćanska filozofija
dvopredmetni studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
vanjski suradnik, seminari
Norma sati:
- opći kolegij za sve smjerove - Filozofija
nastavnički smjerovi
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent, seminar
Norma sati:
- stručni izborni kolegij - Filozofija odgoja
studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent, seminari
Norma sati:
- Kršćanska filozofija
studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
viši asistent, seminari
Norma sati:
- Hrvatska filozofija
studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
viši asistent, seminari
Norma sati:
- Uvod u filozofiju religije
studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
viši asistent, seminari
Norma sati:
- Metodika i školska praksa I, Metodika i školska praksa II
diplomski studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij - Filozofija odgoja
nastavnički modul
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- Uvod u filozofiju religije, Kršćanska filozofija, Hrvatska filozofija
preddiplomski studij filozofije - alterniraju se
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij - Soeren Kierkegaard
diplomski studij filozofije
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
- obvezni kolegij - Povijest novovjekovne filozofije
integrirani studij teologije
Područni studij Teologije u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij - Filozofija odgoja
Program cjeloživotnog obrazovanja-Dopunsko psihološko-pedagoško obrazovanje za nastavnike - alternira se
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
- izborni kolegij - Filozofija egzistencije
Doktorski studij - "Filozofija i suvremenost"
Filozofski fakultet, Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.7.2019. - 18.7.2019. (diplomski rad)
Matea Subotić
Filozofija i povijest
FFRi
14.3.2018. - 12.7.2018. Il rapporto tra il problema filosofico del male e la legge dell'Unione Europea (završni rad)
Marta Krizmanić
Filozofija/Talijanski jezik i književnost
FFRI
13.7.2017. - Utjecaj morala na odgoj: dodirne točke između odabranih teorija odgoja od antike do suvremenih dana (diplomski rad)
Martina Sanković Ivančić
filozofija
FFRI
15.3.2017. - 22.5.2018. (diplomski rad)
Vedrana Miočić
Filozofija
FFRI
1.1.2016. - (diplomski rad)
Dario Perković
integrirani studij teologije
Teologija u Rijeci
1.1.2016. - (diplomski rad)
Mateja Goršić
filozofija
FFRI
1.1.2015. - (diplomski rad)
Leonard Pektor
filozofija
FFRI
1.1.2015. - (diplomski rad)
Denis Paušić
filozofija
FFRI
1.1.2014. - (diplomski rad)
Dajana Rakić
filozofija
FFRI
1.1.2011. - (diplomski rad)
Nina Šteker
filozofija
FFRI
1.1.2010. - (diplomski rad)
Jelena Kopajtić
filozofija
FFRI
- (diplomski rad)
Petra Domaćinović
Filozofija i Hrvatski jezik i književnost
FFRI
- (diplomski rad)
Erick Stojšić
Filozofija i Engleski jezik i književnost
FFRI

Cjeloživotno obrazovanje

10.4.2018. - 15.5.2018. Uvod u filozofiju religije
Cjeloživotno obrazovanje za 3. dob (ciklus predavanja - 20 h)
FFRI
Voditelj
Norma sati: 40
1.6.2016. - Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)
cjeloživotno obrazovanje
FFRI
polaznik
Norma sati: 30 (8 ECTS)
1.4.2016. - Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku
cjeloživotno obrazovanje
FFRI
polaznik
Norma sati: 10 (1 ECTS)
1.3.2016. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja
cjeloživotno obrazovanje
Filozofski fakultet, Rijeka
polaznik
Norma sati: 20 (7 ECTS)
1.10.2015. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
cjeloživotno obrazovanje
FFRI
polaznik
Norma sati: 30 (10 ECTS)
- Filozofija odgoja
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 14
- Filozofija odgoja
DPPO
FFRI
voditelj
Norma sati: 14 h predavanja
- Filozofija odgoja
DPPO
FFRI
voditelj
Norma sati: 14 h predavanja
- Filozofija odgoja
DPPO
FFRI
voditelj
Norma sati: 14 h predavanja
- Filozofija odgoja
DPPO
FFRI
voditelj
Norma sati: 14 h predavanja
- Filozofija odgoja
DPPO
FFRI
voditelj
Norma sati: 14 h predavanja

Gostujući nastavnik

- 6.5.2017. Utjecaji egzistencijskih filozofija na antropološko utemeljenje psihoterapije
Licencijatski i doktorski studij teologije
KBF, Zagreb
nastavnik
Norma sati: 8 norma sati
- Kozmologija (obvezni kolegij)
Integrirani studij teologije
Teologija u Rijeci, područni studij
nositelj kolegija
Norma sati:
- Ontologija (obvezni kolegij)
Integrirani studij teologije
Teologija u Rijeci, područni studij
nositelj kolegija
Norma sati:
- Povijest novovjekovne filozofije (obvezni kolegij)
Integrirani studij teologije
Teologija u Rijeci, područni studij
nositelj kolegija
Norma sati:
- Filozofija odgoja
Integrirani učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci (Ufri)
nositelj kolegija
Norma sati: 105 norma sati

Osobni razvoj

1.11.2016. - Mentoriranje doktorskih studenata


Norma sati: 16 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Golubović Aleksandra, Domaćinović Petra
Nekoliko misli o profilu nastavnika odgojitelja
Diacovensia - 2019.

2. Golubović, Aleksandra
Emotions and Religion in Soren Kierkegaard: the analysis of a case (Genesis 22)
La Nottola di Minerva. The Journal of Philosophy and Culture 25-34 - 2019.

3. Golubović, Aleksandra
Je li kršćanski Bog Bog kontradikcija?
Religija između hermeneutike i fenomenologije, Dodlek, I., Malović, N., Pavić, Ž. (ur.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 81-97. - 2018.

4. Golubović, Aleksandra
Učiteljski poziv i odgajanje: razmatranje iz perspektive filozofije odgoja
Odgojno-obrazovne teme 1 141-163 - 2018.

A2

5. Aleksandra Golubović; Nebojša Zelić; Leonard Pektor
Values and Upbringing: A Liberal Outlook
Etica e Politica 2 467-489 - 2018.

A1

6. Golubović, Aleksandra, Rakić, Dajana
The Fragments of Feminism in Kierkegaard's Thought
Il Pensare. Rivista di Filosofia VII 142-157. - 2018.

7. Golubović, Aleksandra, Sanković, Ivančić, Martina
L'educazione alla morale nell'Emilio di Jean Jacques Rousseau: ragione o sentimento?
La Nottola di Minerva. Journal of Philosophy and Culture XVI 3-18. - 2018.

8. Golubović Aleksandra
Prilog razumijevanju tumačenja Božjih atributa u Petrićevoj "Novoj sveopćoj filozofiji"
Riječki teološki časopis 48 221-238 - 2016.

A2

9. Aleksandra Golubović
Moralnost i religija
Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Josip Oslić, Alojz Čubelić, Nenad Malović (ur.), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 271-289 - 2016.

A1

10. Aleksandra Golubović, Filip Polegubić, Jelena Beno
Suvremenost pedagogije djelotvorne ljubavi Sv. Ivana Don Bosca
Riječki teološki časopis 24 135-154 - 2016.

A2

11. Aleksandra Golubović
Argumenti za postojanja Boga kod Ruđera Boškovića – inačice kozmološkog argumenta
Obnovljeni život 70 195-208 - 2015.

A1

12. Golubović, Aleksandra
Problem zla i teodiceja (filozofski i kršćanski stav prema problemu zla i njegovim rješenjima)( The Problem of Evil and Theodicy )
zbornik radova - 2010.

13. Golubović, Aleksandra
Vježbanje u kršćanstvu, Kierkegaardov doprinos tumačenju kršćanske religije( Practice in Christianity, Kierkegaard's Contribution in Interpreting Religion of Christianity )
Filozofska istraživanja (0351-4706) 4 857-868 - 2008.

14. Aleksandra Golubović
Religious experience and personal perspective
La Nottola di Minerva, Journal of Philosophy and Culture (supplement), 2018. 20-35

A1

15. Aleksandra Golubović
Smijemo li vjerovati osobi koja nam govori o Bogu?
Danijel Tolvajčić, Iva Mršić Felbar, Nenad Malović, Alojz Ćubelić (ur.), Filozofija i religija - Suvremena perspektive, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018. (zbornik radova) 43-59

A1

16. Golubović Aleksandra
Egzistencijalni dokaz vjere. Vjernička egzistencija i iz nje proizlazeći dokaz o Božjoj opstojnosti
Obnovljeni život 73 53-66

A1

17. Aleksandra Golubović; Danijel Tolvajčić
Evil and free will theory in contemporary analytic philosophy of religion
La Nottola di Minerva, Journal of Philosophy and Culture, 2017. 61-80

A1

18. Aleksandra Golubović
Moralni argument za Boga. Indicije u prilog Božje opstojnosti
Tvrtko Jolić (ur.), Božje postojanje i Božji atributi, Institut za filozofiju, Zagreb, 2017. (rad u zborniku) 55-73

A2

19. Danijel Tolvajčić, Aleksandra Golubović
Perspektive suvremene analitičke filozofije religije
Ćurko Bruno, Zagorac Ivana (ur.), Perspektive filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016. 137-155

A2

20. Golubović Aleksandra
Odgojne implikacije Kierkegaardove antropologije. Od antropologije do filozofije odgoja u misli Sorena Kierkegaarda( Educational implications of Kierkegaard's anthropology. From anthropology to the philosophy of education in the thought of Soren Kierkegaard )
Diacovensia : teološki prilozi (1330-2655) 23 (2015), 2; 213-228

A2

21. Tolvajčić Danijel; Golubović Aleksandra
Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religije( Perspectives within Contemporary Anglo-Saxon Philosphy of Religion )
Filozofska istraživanja (0351-4706) 34 (2014), 3; 325-339

A1

22. Golubović Aleksandra
Aktualnost Rousseauovih promišljanja filozofije odgoja s posebnim osvrtom na moralni odgoj
Acta ladertina (1845-3392) 10 (2013), 1; 25-36

A2

23. Golubović, Aleksandra
Promišljanja o Bogu kod Hermana Dalmatina( Reflections on God by Herman Dalmatin )
Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja (1512-5513) 16 (2012), 2; 307-325

24. Golubović, Aleksandra; Šustar, Predrag
Znanost i religija kod Ruđera Boškovića( Science and Religion at Ruđer Bošković )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 40 (2012), 2; 249-268

25. Golubović, Aleksandra; Kopajtić, Jelena
Problem zla u suvremenoj analitičkoj filozofiji religije - Zlo kao mogućnost za postizanje dobra( The Problem of Evil in contemporary analytical Philosophy of Religion - Evil as a Step to grater Good )
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja (1334-2312) X (2012), 2; 235-248

26. Golubović, Aleksandra
Kierkegaardova epistemologija religije (odnos vjere i razuma)( Kierkegaard's Epistemology of Religion. The Relation between Faith and Reason )
Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu (0351-3947) 65 (2010), 2; 239-262

27. Golubović, Aleksandra
Filozofija odgoja( Philosophy of Education )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 36 (2010), 2; 609-623

28. Golubović, Aleksandra; Polić, Maja
Život i filozofska promišljanja Bože Milanovića. U povodu 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti( Life and philosophical reflection of Božo Milanović. In occasion of 120 years of birth and 30 years of death )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 35 (2010), 1; 221-250

29. Polić, Maja; Golubović, Aleksandra
Prilog o životu i djelu Krčanina Pietra Mettea Ferchia/Matije Frkića (Krk, 1583.-Padova, 1669.)( A Contribution regarding Life and Work of Pietro Matteo Ferchi/Matija Frkić from Krk (Krk, 1583-Padova, 1669) )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 17 (2009), 2; 573-591

30. Golubović, Aleksandra
Recepcija Kierkegaarda u Hrvatskoj( The Reception of Kierkegaard in Croatia )
Filozofska istraživanja (0351-4706) 2 (2008), 28; 253-270

31. Golubović, Aleksandra
Od egzistencijalne nedoumice do filozofije egzistencije u S. Kierkegaarda( From Existential Perplexion to Existential Philosophy in S. Kierkegaard )
Obnovljeni život (0351-3947) 3 (2008), 63; 257-273

32. Golubović, Aleksandra
Kierkegaardova egzistencijalistička antropologija( Kierkegaard's Existential Anthropology )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 2 (2000), 16; 423-446

33.


Znanstvene knjige

1. autor
Golubović Aleksandra i Angelovski Laura
Metodika nastave filozofije (e-skripta)
e-skripta Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
2. Gostujuće uredništvo
Golubović Aleksandra, Horvat Saša, Mijatović Franjo
- poseban broj znanstvenog časopisa "Riječki teološki časopis", temat pod naslovom - Mlada generacija filozofa Ivanu Devčiću, filozofu dijaloga i života
Riječki teološki časopis - posvećen profesorskom radu riječkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devčića Gostujuće uredništvo ovog broja časopisa - Golubović Aleksandra, Horvat Saša, Mijatović Franjo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Teologija u Rijeci Rijeka - 2016.
3. autor
Golubović, Aleksandra
Uvod u Kierkegaardovu antropologiju
Filozofski fakultet u Rijeci, - 2013.
4. Urednik knjige

Vječno u vremenu
Kršćanska sadašnjost, Teologija u Rijeci - 2010.

Pozvana predavanja

1. A. Golubović
Problem zla - tradicionalni i suvremeni odgovori
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka - 9.3.2015.
2. A. Golubović
„Problem koegzistiranja Boga i zla“
Gimnazija „Andrija Mohorovičić“ (GAM) u Rijeci
3. A. Golubović
„Problem sveznanja i slobode volje“
KBF, Zagreb
4. A. Golubović
„Problem zla i teodiceja u suvremenoj filozofiji religije“
KBF, Zagreb
5. A. Golubović
„Kierkegaardova epistemologija religije“
FFRI, studentski projekt: "Druga filozofija"
6. A. Golubović
„Problem zla i teodiceja“
Medicinski fakultet, Rijeka, Bioetička podružnica pri katedri za društvene znanosti
7. Aleksandra Golubović
"Kierkegaardova aktualnost danas", inauguralno predavanje
Teologija u Rijeci, područni studij KBF-a u Zagrebu

Kongresna priopćenja

1.
Golubović Aleksandra, Kopajtić Jelena
Mogućnosti odgojnog utjecaja Godišnji skup HFD Zagreb - 12.12.2019.
2.
Golubović Aleksandra
International conference "Philosophy and Psychology of the Worldviews" Institut za Filozofiju, Zagreb - 25.10.2019.
3.
Golubović Aleksandra
Filozofija između znanosti i religije 3 Osijek (Nacionalni park Papuk) - 1.6.2019.
4.
Aleksandra Golubović, Jelena Kopajtić (doktorandica)
About Religious Emotions and Hope 21- Contemporary Philosophical Issues FFRi - 16.5.2019.
5.
Aleksandra Golubović
Religija i emocije Emocije-pristupi i perspektive FFRi - 19.3.2019.
6.
Danijel Tolvajčić, Aleksandra Golubović
Tillich o odnosu znanosti i vjere Konačno na tragu beskonačnog 3 Teologija u Rijeci - 9.11.2018.
7.
Aleksandra Golubović
Što religija ima sa znanošću? Znanost i religija (6. riječki interdisciplinarni studentski kongres FFRi - 8.11.2018.
8.
Aleksandra Golubović
Nekoliko misli o jeziku religije ppt prezentacija Filozofija između znanosti i religije 2 Osijek - 8.6.2018.
9.
Aleksandra Golubović i Leonard Pektor
Interconnectedness of Art, Ethics and Education Perspectives on Art; Art and Education; Art and Identity FFRI - 2.5.2018.
10.
Aleksandra Golubović; Leonard Pektor
The Place of Education in Contemporary Philosophical Debates Contemporary Philosophical Issues Ffri - 20.4.2018.
11.
Aleksandra Golubović
Egzistencijalni dokaz za Boga Konačno na tragu beskonačnog: pojam besmrtnosti i trajanja u znanosti i svijesti Teologija u Rijeci - 27.10.2017.
12.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Autobiografija u kontekstu" FFRI (odsjek za anglistiku) - 1.11.2014. izlagač
13.
ko-autorstvo; Tolvajčić Danijel, Golubović Aleksandra
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres (u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu) - 1.9.2013. izlagač
14.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2013. izlagač
15.
Ko-autorstvo, Golubović Aleksandra; Tolvajčić Danijel
Međunarodni simpozij - "Jam Session" FFRI - 1.2.2013. izlagač
16.
Aleksandra Golubović
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (J. J. Rousseau) Zagreb - 1.11.2012. izlagač
17.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Filozofija u dijalogu sa znanostima" Zagreb (Institut za filozofiju) - 1.11.2012. izlagač
18.
Ko-autorstvo; Golubović Aleksandra; Šustar Predrag
Međunarodni skup - "Vjera i znanost od antagonizma do komplementarnosti" Rijeka (Teologija u Rijeci) - 1.3.2012. izlagač
19.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres (u organizaciji Instituta za filozofiju) - 1.9.2011. izlagač
20.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2011. izlagač
21.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "One Day Conference on Free Will and Philosophy of Religion" FFRI - 1.2.2011. izlagač
22.
Aleksandra Golubović
Skup - "Renesansa na Rabu" Rab - 1.1.2011. izlagač
23.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Mind, World and Action" IUC, Dubrovnik - 1.1.2011. izlagač
24.
Aleksandra Golubović
Skup o "De Dominusu" (u organizaciji HAZU - podružnica Rijeka) Rijeka - 1.11.2010. izlagač
25.
Aleksandra Golubović
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Zagreb - 1.11.2010. izlagač
26.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres - 1.9.2010. izlagač
27.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2010. izlagač
28.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Mediteranski korijeni filozofije" FFST - 1.3.2010. izlagač
29.
Aleksandra Golubović
5. Hrvatski psihijatrijski kongres (s međunarodnim sudjelovanjem) Šibenik - 1.1.2010. izlagač
30.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres - 1.9.2008. izlagač
31.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2008. izlagač
32.
Aleksandra Golubović
međunarodni skup - "Mediteranski korijeni filozofije" Filozofski fakultet u Splitu - 1.3.2008. izlagač
33.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2007. izlagač
34.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI - 1.6.2006. izlagač
35.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - suvremene filozofske teme FFRI - 1.5.2002. izlagač
36.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - "Kršćanski filozofi između srpa i čekića" Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb - 1.4.2002. izlagač
37.
Aleksandra Golubović
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme Filozofski fakultet u Rijeci - 1.5.2001. Izlagač
38.
Ko-autorstvo s doktoradicom Jelenom Kopajtić
Suvremene filozofske teme FFRI, Rijeka
39.
Aleksandra Golubović
27. Dani Frane Petrića - tema - Zdravlje i kultura Cres
40.
Aleksandra Golubović
Znanstveni kolokvij o Kierkegaardu Teologija u Đakovu
41.
Aleksandra Golubović
Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije Zagreb, Hrvatski studiji
42.
Aleksandra Golubović
Filozofija i religija - Suvremene perspektive KBF, Zagreb

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2012.
"Identitet" (br. projekta: 009-0091328-0737); suradnik; ; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
"Racionalnost" (šifra: 9007); suradnik; ; ;
3. -
Filozofija i religija - Suvremene perspektive; suradnik; sveučilišna potpora Sveučilišta u Zagrebu; ;
4. -
Filozofija i religija - Suvremene perspektive 2; suradnik; sveučilišna potpora Sveučilišta u Zagrebu; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 12.7.2018. -
Leonard Pektor; Doktorat ; "Filozofija i suvremenost", FFRI, ko-mentor; ;
2. 1.1.2015. -
Jelena Kopajtić; Doktorat ; "Filozofija i suvremenost", FFRI, ko-mentor; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.5.2019. - 17.5.2019.
21 th Contemporary Philosophical Issues (international conference) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora
2. 23.6.2016. - 24.6.2016.
Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije 2016 - Božje postojanje i Božji atributi Zagreb, Hrvatski studiji član organizacijskog odbora
3. 1.11.2014. -
"Autobiografija u kontekstu" (Odsjek za anglistiku) FFRI član organizacijskog odbora
4. 1.9.2013. -
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres član organizacijskog odbora
5. 1.5.2013. -
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI član organizacijskog odbora
6. 1.2.2011. -
"One Day Conference on Free Will and Philosophy of Religion" FFRI član organizacijskog odbora
7. 1.9.2010. -
Međunarodni skup - "Dani Frane Petrića" Cres član organizacijskog odbora
8. 1.5.2010. -
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI član organizacijskog odbora
9. 1.5.2006. -
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI član organizacijskog odbora
10. 1.5.2004. -
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme FFRI član organizacijskog odbora
11. 1.5.2003. -
Međunarodni skup - Suvremene filozofske teme Filozofski fakultet U Rijeci član organizacijskog odbora
12. 1.5.2002. -
međunarodni simpozij Contemporary Philosophical Issues - Suvremene filozofske teme Filozofski fakultet u Rijeci član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. -
Prolegomena
2. 1.1.2010. -
Riječki teološki časopis

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - recenziram za časopis - Riječki teološki časopis; ;
2. - recenziram za časopis - Metodički ogledi; ;
3. - recenziram za časopis - Bogoslovska smotra; ;
4. - recenziram za časopis - Crkva u svijetu; ;
5. - recenziram za časopis - Diacovensia; ;
6. - recenziram za časopis - Filozofska istraživanja; ;
7. - recenziram za časopis - Obnovljeni život; ;
8. - recenziram za časopis - Synthesis philosophica; ;
9. - recenziram za časopis - Prolegomena; ;
10. - recenziram za časopis - Metodički obzori; ;

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.5.2018. - Znanost i religija
Dodatno predavanje za 3. dob i javnost
FFRI
2. 17.5.2018. - Odnos morala i religije
Dodatno predavanje za 3. dob i javnost
FFRI
3. 10.5.2018. - Filozofija religije-od dokaza za Boga do opravdanja vjere
Dan fakulteta (FFRI)
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 16.4.2018. - Frane Petrić: suvremenost, antropologija, povijest
Dani biskupa Jurja Dobrile (bratovština Hrvatska Istra)
Pazinski kolegij, Pazin (predavanje za maturante)
2. 29.3.2018. - Aktualnost pitanja iz domene filozofije religije za suvremenog čovjeka
Predavanje za 3. dob
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 18.12.2017. - Promocija knjige i predavanje; Pavel Gregorić i Željko Porobija, Horizonti ateizma. Prepiska o vjeri, znanosti i smislu života, Zagreb, 2017.
Promocija knjige i predavanje
Klub Bačva - RiPhil; Rijeka
4. 13.10.2017. - Utopia. Utopie. Storia di un'idea. Da Francesco Patrizi alla globalizzazione contemporanea - okrugli stol
Francesco Patrizi. La prima fase del suo opus - pozvano sudjelovanje u organizaciji talijanskog konzulata u Rijeci i Sveučilišta u Trstu
FFRI
5. 25.5.2017. - Vrijednosti u filozofiji - okrugli stol
Pozvano sudjelovanje u sklopu studentskog simpozija 2017.
FFRI
6. 27.1.2017. - Evidencija o Bogu - stvarnost ili utopija?
Noć filozofije - studentski projekt
Filozofski fakultet u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - pomoćnica ECTS koordinatorice odsjeka za filozofiju
Filozofski fakultet, Rijeka
2. - - ECTS koordinatorica odsjeka za filozofiju
FFRI
3. - - zamjenska članica Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Rijeci
FFRI
4. - - Predstojnica (voditeljica) katedre za metodiku
FFRI (odsjek za filozofiju)
5. - - članica Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika pri FFRI
FFRI
6. - - zamjenica voditelja doktorskog studija "Filozofija i suvremenost"
FFRI
7. - - članica Upravnog odbora
Hrvatsko filozofsko društvo
8. - - podpredsjednica
Hrvatsko filozofsko društvo
9. - - članica Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika pri FFRI
FFRI
10. - - članica Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta u Rijeci
FFRI
11. - - zamjenica pročelnika odsjeka za filozofiju
FFRI