Doc. dr. sc. Vanja Smokvina mag.iur.

Pravni fakultet Katedra za radno i socijalno pravo

e-pošta : vsmokvina@pravri.hr
mobitel :
prostorija : Pravni fakultet Rijeka, Hahlić 6, HR-51000

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Goole znalac 29 3
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

22.10.2014. - Potvrda Cjeloživotno obrazovanje: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.8.2012. - Doktor pravnih znanosti Dr. sc. Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, Slovenija
20.12.2008. - Svjedodžbe Pravosudni ispit Ministarstvo pravosuđa RH
22.12.2006. - Diplomirani pravnik Dipl. iur. / Mag. iur. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

25.10.2018. - Viši znanstveni suradnik Matični odbor za polje prava, NVZVOTR
14.3.2018. - 25.10.2018. Znanstveni suradnik Matični odbor za polje prava, NVZVOTR
1.10.2017. - Prodekan za stručni studij Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.2.2016. - Docent na Katedri za radno i socijalno pravo Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2014. - Arbitar HNS-a Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza - Sportska arbitraža Hrvatski nogometni savez
1.9.2012. - 15.2.2016. Znanstveni novak - viši asistent Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava. Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2009. - 1.9.2012. Znanstveni novak-asistent; Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava. Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Odvjetnički vježbenik Zastupanje stranaka na sudu, izrada pisanih podnesaka u području: građanskog, radnog, kaznenog, upravnog, prekršajnog, trgovačkog prava Odvjetnički ured Bošković
- Sudski tumač za talijanski jezik Usmeno i pismeno prevođenje s talijanskog jezika i na talijanski jezik Županijski sud u Rijeci
- Visiting Research Associate (Research Fellow) Član istraživačkog tima: Centre for Sport Law Research Edge Hill University, UK
- Arbitar na općoj i posebnoj listi Court of Arbitration for Sport, Lausanne, Švicarska
- UEFA Football Law Programme Session Director UEFA

Nagrade i priznanja

6.12.2019. PRAVRI nagrada: Najbolji znanstveni rad objavljen u stranom časopisu
21.5.2019. UNIRI Nagrada za nastavnu izvrsnost ak. god. 2018./19.
21.4.2017. UNIRI Nagrada za nastavnu izvrsnost ak. god. 2016./17.

Članstva

-
- Povjerenstvo PRAVRI za cjeloživotno obrazovanje, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2009. - 30.9.2013. Nomotehnika
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.10.2009. - 30.9.2013. Nomotehnika
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
1.10.2009. - 30.9.2013. Pomorsko radno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: /
- Radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /
- Radno i socijalno pravo
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /
- Stručna praksa
Stručni (upravni) studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: /
- Europsko radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /
- Međunarodno radno i socijalno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /
- Sportsko pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: /
- Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo
Integrirani sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /
- Sportsko pravo
Doktorski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: /
- Pravo socijalne sigurnosti
Specijalistički diplomski stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: /

Mentor u završnim radovima

- Radnopravni status državnih službenika
Marjanović, Pamela
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Posebno zaštićene kategorije radnika (trudnice, maloljetnici, osobe s invaliditetom)
Sudarić, Kristina
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zdravstveno osiguranje i prava pacijenata
Zubović, Tihana
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Miklić, Silvija
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Fleksibilnost radnog odnosa i radno vrijeme
Bazjak, Marko
Preddiplomski stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Radnopravni status profesionalnih sportaša u svijetlu transfera (prijelaza) sportaša
Kozulić, Sandro
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Individualna prava na radu i zaštita privatnosti radnika
Horvat, Petra
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti s posebnim osvrtom na djelatnost Centra za socijalnu skrb Rijeka
Petanjek, Sara
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi
Butorac, Lamija
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Odgovornost radnika za štetu poslodavcu
Klobučar, Frano
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zaštita trudnica na radu
Stoković, Jasmina
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Status radnika u slučaju stečaja poslodavca
Tadić, Sara
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Radnopravni status maloljetnika u sustavu sporta
Marta Turudić
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj
Ela Sošić
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Eksploatacija radnika na tržištu rada u Republici Hrvatskoj
Antea Ninčević
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Položaj žena na tržištu rada
Ivana Nekić
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zaštita na radu
Dea Musić
Preddiplomski stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ugovor o radu u profesionalnom sportu i specifičnost jednostranog raskida (otkaza)ugovora
Adna Muminović
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Problematika neisplate plaća u Republici Hrvatskoj
Adrijana Matijević
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ozljeda na radu u pravnoj teoriji i sudskoj praksi
Dragana Mandrapa
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nezaposlenost i zapošljavanje mladih u Republici Hrvatskoj
Marta Kovačević
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Posebnost štrajka i lock-outa s aspekta sudske prakse
Tatjana Drageljević
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kolektivni višak radnika
Danijela Pršo
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Radnopravni status pomoraca
Marina Frković
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dobna diskriminacija na hrvatskom tržištu rada
Dorotea Diminić
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Stegovna odgovornost policijskih službenika
Livia Grgić
Integrirani sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izračun mirovine u Republici Hrvatskoj
Mihaela Jovanović
Preddiplomski stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Radnopravni odnosi u HEP ODS D.O.O. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka
Adelaida Ivčić
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Kontekst socijalnog dijaloga u profesionalnom sportu
Sara Ivasović
Integrirani sveučilišni studij pravo
Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet
- Radnopravni status odvjetničkih vježbenika
Barbara Anić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Zaštita na radu
Ira Linić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Posebnost radnopravnog statusa sportaša iz perspektive ekipnog i individualnog sporta
Teo Ranić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Novi oblici rada
Lorena Vlahov
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Zaštita maloljetnih radnika iz perspektive pravnih izvora
Anna Belaj
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Socijalne prestacije
Katja Brezovec
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Socijalna prava s posebnim osvrtom na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama i mjere populacijske politike u Republici Hrvatskoj
Magdalena Čunčić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Odmori i dopusti
Valentina Jaklević
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Izvanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi
Samantha Janko
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Uloga sindikata u suvremenom društvu
Kristina Panjkiv
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Prestanak radnog odnosa državnih službenika
Harry Roth
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Pravo radnika na informiranost o pravima radnika
Marija Gašpar
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Djeca i socijalna sigurnost
Dea Musić Stepić
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Gostujući nastavnik

- Labour Market Law
Economics - Scienze Economiche
Universita' degli studi di Udine, Italia
Nositelj
Norma sati:
- Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava
Stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Nositelj
Norma sati:
- Sportsko pravo
Diplomski studij sportskog menadžmenta
Aspira Split
Nositelj
Norma sati:
- Sportsko prekršajno pravo
Stručni preddiplomski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Nositelj
Norma sati:
- Sportsko pravo 2
Specijalistički diplomski studij
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Nositelj
Norma sati:
- Sportsko pravo
Integrirani sveučilišni studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Gostujući nastavnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Butorac, Lamia ; Smokvina, Vanja
Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i udomiteljstvo)
Hrvatska pravna revija XVII 35-46 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886501

2. Učur, Marinko Đ., Smokvina, Vanja
Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu
Naše more 62 104-112 - 2015. http://hrcak.srce.hr/nase-more?lang=hr

Q3
A1

3. Smokvina, Vanja
New issues in the labour relationships in professional football: social dialogue, implementation of the first autonomous agreement in Croatia and Serbia and the new sports labour law cases
The International Sports Law Journal 15 1-13 - 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s40318-015-0086-4?wt_mc=internal.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Q3
A1

4. Smokvina, Vanja; Rubeša, Tea
Gospodarska sloboda kretanja profesionalnih sportaša kao radnika u Europskoj uniji s naglaskom na pravne izvore i odluku Bernard (Freedom of movement of professional sportspeople as workers in the European Union with emphasis on the legal sources and the Bernard judgement)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 393-423 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184252

Q4
A1

5. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja
Promjene zastave broda i radnopravni status pomoraca kroz djelatnost MOR-a i odluke suda EU-a
Naše more 61 52-57 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=187852

Q3
A1

6. Smokvina, Vanja
Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport
Pravo u gospodarstvu 53 1225-1250 - 2014. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_06_2014.html

A2

7. Smokvina, Vanja; Učur, Marinko
Zaštita na radu u svijetlu usklađivanja s pravnom stečevinom EU (Safety at work in the light of harmonisation with the acquis communautaire of the European Union)
Pravo u gospodarstvu 52 672-706 - 2013. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2013.html

A2

8. Smokvina, Vanja
Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege)
IX Majsko savetovanje: Uslužno pravo / Mićović, Miodrag (ur.). - Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, (ISBN: 978-86-7623-043-3). 9 505-541 - 2013.

A1

9. Smokvina, Vanja
The UEFA „Home-Grown Players Rule“: Does it Fulfill Its Aim?
The International Journal of Sport and Society 3 67-80 - 2013.

A1

10. Smokvina, Vanja
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 883-906 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_883.pdf

A1

11. Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Smokvina Vanja
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu (Discrimination of persons with disability and their inclusion in the society with the emphasis of their right of access to the court)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8712

A1

12. Bodul, Dejan; Smokvina, Vanja
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativna iskustva i potencijalni problemi (Challenges of a Welfare State in Introducing Personal Bankruptcy - Some Comparative Experiences and Potential Problems)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 139-165 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012103/zb201201_139.pdf

A1

13. Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 49 831-862 - 2012. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_831.pdf

A1

14. Učur, Marinko Đ.; Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava (The Excessive Legislative Regulation of Relationship and the Procedure in Social Care - Obstacles Preventing the Fulfilment of Rights)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 677-701 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6637

A1

15. Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Industrijske akcije kao sindikalna prava i slobode (Industrial Actions as Trade Union Rights and Freedoms)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 671-701 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5083

A1

16. Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Posebnosti radnopravnog statusa radnika u pomorskom ribarstvu s posebnim osvrtom na radno vrijeme i odmore
Naše more 63 98-106 http://www.nasemore.com/web/

Q3
A1

Znanstvene knjige

1. Autor
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - s komentarom i prilozima
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - s komentarom i prilozima Libertin naklada Rijeka
2. Autor poglavlja u knjizi
Bodiroga-Vukobrat Nada, Špadina Helga, Smokvina Vanja
Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Kroatiens
Soziale Grundrechte in den 'neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union Iliopoulos-Strangas, Julia Nomos Baden
3. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Doping in Sports: Legal and Other Aspects
Personalized Medicine in Healthcare Systems Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rukavina, Daniel ; Pavelić, Krešimir ; Sander, Gerald G. Springer Heidelberg
4. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina Vanja, Laleta, Sandra
Croatia
Collective Bargaining in Labour Law Regimes Liukkunen, Ulla Springer Cham
5. Autor poglavlja u knjizi
Bilić Andrijana, Smokvina, Vanja
Radnopravni status profesionalnih sportaša
Sportsko pravo Hrvoje Kačer Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Split
6. Autor knjige
Smokvina, Vanja
Sports Law in Croatia
Wolters Kluwer Aalphen aan den Rijn
7. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Collective Dismissal in Croatia
Collective Dismissal in the European Union, A Comparative Analysis Roberto Cosio, Filippo Curcuruto, Vincenzo di Cerbo, Giovanni Mammonne Kluwer Law International Aalphen aan den Rijn https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/collective-dismissal-european-union-comparative-analysis-prod-9041158308/hardcover-item-1-9041158308
8. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Disciplinary Procedures in Croatian Football
Disciplinary Procedures In Football - An International and Comparative Analysis Cavaliero Marc, Colucci Michele SLPC Salerno
9. Autor poglavlja u knjizi
Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
The protection of Whistleblowers in the Republic of Croatia
Whistleblowing - A Comparative Study Thüsing, Gregor ; Forst, Gerrit Springer Heidelberg, New York, Dordrechet, London
10. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja; Iveta, Vladimir
The Implementation of the FIFA Regulations in Croatia
The FIFA Regulations on Working with Intermediaries. Implementation at National Level. II Edition, ISBN: 978-88-940689-6-2 Colucci, Michele Sports Law and Policy Centre Roma http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm
11. Urednik knjige


Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja G. Giappichelli Editore Torino http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695
12. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Gli incentivi per le assunzioni di giovani nel periodo di crisi economica in Croazia
Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja G. Giappichelli Editore Torino http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695
13. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina Vanja, Iveta Vladimir
The implementation of FIFA Regulations in Croatia
FIFA Regulations on working with intermediaries. Its implementation at national level, ISBN: 978-88-940689-3-1 Colucci Michele Sports Law and Policy Centre Roma
14. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Employment Relationships at National Level: Croatia
Regulating Employment Relationships in Professional Football - A Comparative Analysis Colucci, Michele ; Hendrickx, Frank Sports Law and Policy Centre Salerno, Italija http://www.slpc.eu/comparative_employment_FLYER.pdf
15. Urednik knjige


Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen
16. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia?
Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen
17. Autor poglavlja u knjizi
Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Smokvina, Vanja
Fundamental economic freedoms of the European Union and sport
Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“ Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander Shaker Verlag Aachen
18. Autor poglavlja u knjizi
Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja
Prava članova obitelji u uživanju temeljnih gospodarskih sloboda Europske unije (Family members' rights in the light of fundamental freedoms of the European union)
Europsko obiteljsko pravo Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena Narodne novine Zagreb
19. Autor poglavlja u knjizi
Smokvina, Vanja
Sports Justice in Croatia
International and Comparative Sports Justice Colucci, Michele ; Jones, Karen L. Sports Law and Policy Centre Roma
20. Autor udžbenika
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Vrela radnog prava - Provedbeni propisi uz Zakon o radu
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Libertin naklada Rijeka Rijeka
21. Autor udžbenika
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Zakon o radu i druga vrela radnog prava
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Gospić

Pozvana predavanja

1. Smokvina, Vanja
EU Sports Law
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - 13.7.2018.
2. Smokvina, Vanja
Football Intermediaries at EU Sports Law and Policy Summer School
Edge Hill University UK - 5.7.2018. https://www.edgehill.ac.uk/law/research/centre-for-sports-law-research/?tab=eu-summer-school
3. Smokvina, Vanja
Specifičnost određenih aspekata agencijskog rada u Italiji i Hrvatskoj: Međunarodna znanstvena konferencija “Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills”
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 25.5.2018.
4. Smokvina, Vanja
Zapošljavanje mladih i novi oblici rada s naglaskom na mjeru stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa : 11. Međunarodna znanstvena konferencija „Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 12.5.2017.
5. Smokvina Vanja
Doping in sports: legal and other aspects
Rijeka/Opatija - 11.11.2016. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/Personaliziranasimpozij2016EN.pdf
6. Smokvina, Vanja
Sports Law in Croatia
Edge Hill University, UK - 21.10.2016.
7. Smokvina Vanja, Martin Roberto Branco
The work of Intermediaries or once upon a time there were FIFA Player's Agents…”Flexicurity from another point of view”
Angers, France - 26.6.2015.
8. Bodiroga-Vukobrat Nada, Smokvina, Vanja
(A)typicial work – from a differente perspective
Osijek, International Jean Monnet Conference „New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku - 21.5.2015.
9. Smokvina, Vanja
I rapporti tra l'ordinamento interno ed ordinamento dell'Unione Europea. Il conflitto fra norma interna e norma UE non direttamente applicabile
Rim, Italija, Scuola Superiodre della Magistratura - 28.4.2015.
10. Smokvina, Vanja
Status profesionalnih sportaša u kontekstu novog Zakona o sportu
3. sportska konferencija, Zagreb - 21.11.2014. http://www.csc.com.hr/program
11. Laleta Sandra, Smokvina Vanja
Promjene u hrvatskom mirovinskom sustavu - u kontekstu modernizacije sustava i (re) socijalizacije rizika i prihoda
Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lesons from transition), Opatija, Hrvatska - 17.10.2014.
12. Smokvina, Vanja
Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege )
Kragujevac, Republika Srbija - 10.5.2013.
13. Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)
Split, Hrvatska - 24.11.2012.
14. Smokvina, Vanja
Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)
Split, Hrvatska - 24.11.2012.
15. Smokvina, Vanja
Visible minorities v invisible majority in professional sport – emphasis on labour relations (International Jean Monnet Chair Conference: Invisible Minorities)
Rijeka, Hrvatska - 15.10.2011.
16.

Kongresna priopćenja

1.
Smokvina, Vanja
Football Intermediaries: 13th annual Sport and EU conference Edge Hill University Omskirk, UK - 4.7.2018.
2.
Smokvina, Vanja
Social Dialogue in Context – EU Standards and Croatian Reality International Scientific Conference, EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek Osijek - 15.6.2018.
3.
Smokvina, Vanja
Fixed-term work in professional sports: Dahmane, Müller… next please Sport&EU Conference 2016 Madrid, Španjolska - 28.6.2016.
4.
Smokvina, Vanja; Šamija, Krešimir
Nužnost postojanja Jedinstvenog informacijskog sustava u hrvatskom sportu 6. Međunarodna znanstvena konferencija "Razvoj javne uprave" Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar - 3.6.2016.
5.
Smokvina, Vanja; Martins, Roberto Branco
The Work of Intermediaries. Or: Once upon a time there were FIFA Players' Agents… Flexicurity from a different perspective Sport&EU Conference 2015 Angers, Francuska - 26.6.2015.
6.
Parrish, Richard; Smokvina, Vanja
Labour Relations in Professional Football 1. Sport&EU Conference 2014: Sport Systems and Sport Governance in Europe – Changes, Challenges and Multi-Level Perspectives Köln, Njemačka - 1.1.2014.
7.
Smokvina, Vanja
Croazia come nuovo membro dell' Unione Europea – cosa cambia nell' diritto del lavoro? (Croatia as a new EU Member State, what has changed in the labour law?) 2. International Scientific Conference: „Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020 Verona, Italija - 11.10.2013.
8.
Smokvina, Vanja
The impact of becoming a New EU Member State upon Labour Standards – Emphasis on Professional Sport in New EU Member States UACES, 43rd Annual Conference Leeds, UK - 2.9.2013.
9.
Smokvina, Vanja
Radno pravo u Hrvatskoj i Italiji: što bi valjalo usvojiti? Pravno savjetovanje – Dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije Opatija, Hrvatska - 1.7.2013.
10.
Smokvina, Vanja
Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia? 1. Međunarodna znanstvena koferencija: Ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu Rijeka - 25.5.2013. Program HR
11.
Smokvina, Vanja
The UEFA “Home-grown Players Rule”. Does it fulfil its Aim? Third International Conference: Sport and Society Cambridge, UK - 23.7.2012.
12.
Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante
O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika( About the principle of social behaviour n the insolvency proceedings with the emphasis on workers' rights ) XVIII. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti": Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 18.4.2012.
13.
Smokvina, Vanja
Diritto del lavoro in Croazia, Contrattazione collettiva Contrattazione, diritti sindacali e rappresentativita nell’ordinamento comunitario Trieste, Italija - 16.3.2012.
14.
Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Ordinance on the Procedure of Registration of and the Content of the Register of Employment Contracts for Seamen and Workers on Maritime Fishing Vessels) XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 7.4.2011.
15.
Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU (State Aid Supporting Employment in the Light of the general Block Exemption Regulation and Related Experiences of the European Union Memeber States) XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska - 7.4.2011.
16.
Smokvina, Vanja
Modern professional illnesses – Could the use of wireless phones cause professional illnesses? (Suvremene profesionalne bolesti – može li korištenje bežičnih telefona uzrokovati profesionalne bolesti?). 16. 3rd International Scientific and Professional Conference Occupational Safety and Health Zadar, Split - 23.9.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2019. - 31.12.2019.
Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy; Voditelj (koordinator) za područje južne i jugoistočne Europe; EU; € 208.545,00; https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603168-EPP-1-2018-1-UK-SPO-SCP
2. 1.1.2018. - 31.12.2019.
Erasmus +: Promoting and supporting good governance in the European football agents industry; Voditelj za područje južne i jugoistočne Europe; EU; € 211.769,00; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/fafc111f-ae4a-4660-9c74-47be482c43b2
3. 1.1.2017. - 31.12.2018.
CEELAB „Improving knowledge on the impact of Central and Eastern European social partners on competitive labour market reforms facing the global crisis“; Suradnik-istraživač; EU, Europski socijalni fond; € 186.441,91; http://www.ceelab.eu/
4. 1.7.2015. - 30.6.2018.
Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) UIP-2014-09-9377; Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/899-uspostavni-istrazivacki-projekt-hrvatske-zaklade-za-znanost-fleksigurnost-i-novi-oblici-rada-izazovi-modernizacije-hrvatskog-radnog-prava-uip-2014
5. 1.1.2014. - 1.1.2018.
„Perspektive održivosti socijalne države: prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini“, šifra projekta: O-3070-2014, voditeljica: prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat; Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; 600.000,00 kn; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/960-socijalna-sigurnost-u-medicini.html
6. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Legal_Frame_Work. Employment and legality in the inclusive society; Suradnik - istraživač; Talijansko ministarstvo za visoko obrazovanje; ;
7. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja; Suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=115-1151212-2637
8. -
Potpore istraživanju: Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja; Suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; 45.414,44 kn; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/599-bodiroga.html

Znanstveni skupovi

1. -
Europsko sportsko radno pravo - ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator
2. -
Pravno savjetovanje – dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije Opatija Suorganizator, moderator
3. -
2nd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law Seminar Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator
4. -
Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition) Opatija Član organizacijskog odbora
5. -
„Prezentacije knjige 'Italia-Croazia, ordinamenti a confronto, G. Giappichelli Editore' i „Susret talijanskih i hrvatskih privrednika“, Rijeka Član organizacijskog odbora
6. -
3rd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law - Legal Framework in Football, Different Aspects Rijeka Predsjednik organanizacijskog odbora, moderator

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - The International Journal of Sport and Society

Recenzije

1. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
2. Naše more
3. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
5. Zbornik Fakulteta zdravstvenih studija
6. Naše more
7. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
8. "In Search of a Level Playing Field" - The International Journal of Sport and Society

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 10.12.2019. - #Samoradno: Prava i obveze za mlade na tržištu rada
Javno predavanje: Savjet mladih Primorsko-goranske županije
Rijeka
2. 10.12.2018. - Diskriminacija na radu i Opća deklaracija o ljudskim pravima - suvremeni izazovi
Okrugli stol - Kako protiv diskriminacije u području rada?
Rijeka
3. 13.11.2018. - Novi oblici rada - izazovi sadašnjosti
Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina
Rijeka
4. 9.5.2018. - Zaštita ljudskih prava – atipični oblici rada
ELSA Rijeka, Korzo ljudskih prava
Rijeka
5. 20.11.2013. - Bitne novine u nacrtu prijedloga novog Zakona o radu i pregled temeljnih odredaba novele Zakona o radu (NN br. 73/13)
Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina
Rijeka
6. 24.10.2012. - Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina
Rijeka

Novinski članci

1. 27.3.2019. - Više reda među nogometnim posrednicima
Novi list - Vox academiae
Rijeka
2. 22.3.2019. - Pensioni? Serve un accordo
La Voce del Popolo
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2018. - - Prodekan za stručni studij
Pravni fakultet
2. 4.5.2018. - - zamjenik predsjednice
Povjerenstvo za prigovore u provođenju studentskih izbora UNIRI

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2017. - - član
Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
2. 14.10.2012. - 14.12.2016. - član
Odbor za zaštitu na radu Sveučilišta u Rijeci
3. - -

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Član radne skupine za izradu Zakona o sportu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
2. - - Član Povjerenstva za izradu Zakona o sportu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
3. - - Član
Radna skupina za izradu Strategije sporta PGŽ
4. - - Član radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom
Središnji državni ured za šport RH
5. - - Predsjednik radne skupine za izradu nacrta Zakona o športu
Središnji državni ured za šport RH
6. - - član
Središnji državni ured za šport RH, Povjerenstvo za profesionalne športske klubove