izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 323
mobitel :
e-pošta : kornelija.mrnjaus@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 31 3 0

Obrazovanje

- doktorat znanosti Alpen-Adria Universität Klagenfurt
- profesor pedagogije i informatike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
- opća gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija
- Osnovna škola "Čavle"
- E-učenje u nastavnom procesu IT Akademija Sveučilišta u Rijeci
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi Forum za slobodu odgoja, Zagreb
- Educating for the 21st Century University for Peace, Costa Rica
- Advanced Training of Trainers Program University of Connecticut, SAD
- Training of Trainers Program CSDF/AED/USAID; Zagreb
- Tečaj njemačkog jezika Universität Bonn, Njemačka

Radno iskustvo

- docentica znanstvena i nastavna djelatnost Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
- razvoj ljudskih potencijala razvoj ljudskih potencijala Siemens d.d., Zagreb
- izvanredna profesorica znanstvena i nastavna djelatnost Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
-
- viša asistentica znanstvena i nastavna djelatnost Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

- Association for Teacher Training in Europe (ATEE)
- UNIVERSITAS - udruga za razvoj visokoga školstva
- UNESCO International Task Force on Teachers
- International Network of teacher education institutions associated with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability
- Hrvatski pedagoško-književni zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

-Norma sati:
- Opća pedagogija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 105
- Opća pedagogija
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 60
- Obrazovanje i rad
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 105
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
- Obrazovanje i rad
Izvanredni sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 54
-Norma sati:
- Profesija i cjeloživotno učenje
Izvanredni sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 54
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
- Pedagogija profesionalnog obrazovanja
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 105
-Norma sati:
- Emocionalna pedagogija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 60
- Interkulturalni odgoj i obrazovanje
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 90
- Pedagogija i profesionalni razvoj
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 60
- Odgoj za vrijednosti
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 90

Mentor u završnim radovima

- (Neverbalna) komunikacija u poslovnom okruženju
Ivošević Larisa
Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Osposobljavanje i usavršavanje u poslovnom okruženju
Mehinović Arijana
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Uloga i kompetencije pedagoga u sektoru upravljanja ljudskim resursima
Šabić Ana
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Odgoj i obrazovanje za interkulturalnost – socijalna distanca prema „drugačijima”
Kovaček Danijela
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Usklađenost strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada
Vujnović Tanja
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Upravljanje ljudskim potencijalima kao suvremeni oblik obrazovanja odraslih
Trošt Tina
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava - samoprocjena kompetentnosti studenata za pedagoški rad
Hanžek Antonija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Kompetencije pedagoga u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Brenko Sanja
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Mladi u vremenu krize
Šintić Biserka
Izvanredni diplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Zapošljivost pedagoga u upravljanju ljudskim potencijalima na području grada Rijeke
Pajnić Nikolina
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Predrasude prema beskućnicima kao faktor socijalne isključenosti
Luk Iva
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Prava studenata s invaliditetom i akademsko okruženje
Korkut Sanja
Sveučilišni izvanredni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Ravnatelj i motivacija učitelja
Kulić Vlatko
Izvanredni diplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Odnos uspješnosti učenika i očekivanja nastavnika
Dlab Despotović Ivona
Izvanredni diplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
- Uloga pedagoga u unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću
Klasan Tamara
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje
Barbara Fatur Juretić
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Pedagoške implikacije prostornog uređenja škole
Sanja Baretić
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Nastavničke kompetencije strukovnih nastavnika: Hrvatska i Njemačka perspektiva
Matea Štebih
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Međugeneracijski prijenos vrijednosti s roditelja na djecu adolescente
Valentina Bolčević
Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Nastavničke kompetencije nastavnika stručno-teorijskih sadržaja
Denis Blažević
Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Profesionalno usmjeravanje i profesionalni interesi
Tajana Lesar
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Opća pedagogija
DPPO
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica
Norma sati: 50

Gostujući nastavnik

1.1.2009. - 1.1.2012. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava
Razredna nastava
Učiteljski fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2009. - 1.1.2010. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava
Razredna nastava
Učiteljski fakultet, Gospić
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2008. - Didaktika
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mrnjaus, Kornelija; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Young People in Croatia in Times of Crisis and Some Remarks About Citizenship Education
Journal of Social Science Education (1618-5293) 13 13-24 009-00000001429

A1

2. Mrnjaus, Kornelija
The Child's Right to Play?!
Croatian journal of education (1848-5650) 16 217-233 009-00000001429

A1
WOS

3. Vrcelj, Sofija; Mrnjaus Kornelija
Savjetodavna (ne)moć self-help literature( Advisory Power(lessness) of the Self-help Literature )
Školske novine : tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu (1884-0756) 63 181-199

A1

4. Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag
Mindfulness, Concentration and Student Achievement - Challenges and Solutions
Procedia - Social and Behavioral Sciences (1877-0428) 116 1044-1049

A1
WOS

5. Kornelija Mrnjaus
Vrjednovanje spolnog odgoja s pedagoškog stajališta
Riječki teološki časopis 2 293-320

A2

6. Mrnjaus, Kornelija
Interkulturalnost u praksi – socijalna distanca prema “drugačijima” (Interculturality in praxis – social distance towards “different”)
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 10 309-325

A1

7. Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag
Večanje pozornosti, koncentracije in uspeha študentov s pomočjo „ThetaHealing®“ tehnike (Higher concentration and achievement of students with the help of ThetaHealing® technic)
Iskanja (0352-3233) 30 68-79

A2

8. Sajko, Livijo; Mrnjaus, Kornelija
Suvremeno upravljanje obrazovnim ustanovama( Modern management of educational institutions )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 6 103-121

A1

9. Mrnjaus, Kornelija
Vrijednosti u odgoju: pojmovno određenje i rezultati empirijskog istraživanja alues in Education: terms definitions and research results)
Napredak. Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 149 5-20

A1

10. Mrnjaus, Kornelija
Studenti i vrijednosti u Austriji i Hrvatskoj (Students and Values in Austria and Croatia)
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 4 57-79

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Mrnjaus, Kornelija
Kultura, vrijednosti i odgoj u Japanu
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
2. Autor poglavlja u knjizi
Mrnjaus, Kornelija
EDC/HRE in Croatia: Perspectives, Problems and Promises
Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija Palgrave Macmillan
3. Urednik knjige

Civic Pedagogies in Higher Education. Teaching for Democracy in Europe, Canada and the USA
Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija Palgrave Macmillan
4. Urednik knjige

Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA
Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija Palgrave Macmillan
5. Autor knjige
Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena; Ivošević, Larisa
(inter)kulturalna dimenzija u odgoju i obrazovanje( (inter)cultural dimension in education )
Filozofski fakultet
6. Autor knjige
Mrnjaus, Kornelija
Pädagogische Überlegungen über die Werte. Ein Beitrag zur Theorie der Moralentwicklung mit einer empirischen Untersuchung zum Thema "Studenten und Werte in Österreich und Kroatien"( Pedagogical Reflections on Values )
Südwestdeutscher Verlag
7. Autor knjige
Mrnjaus, Kornelija
Pedagoška promišljanja o vrijednostima (Pedagogical Reflections on Values)
Filozofski fakultet

Kongresna priopćenja

1.
Mrnjaus, Kornelija
Vrjednovanje programa spolnog odgoja s pedagoškog stajališta Predavanje Program spolnog odgoja: Tiha revolucija s antropološkim predznakom? Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Rijeci - 14.3.2014.
2.
Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag
Teacher attitudes toward own profession: Exploring the impact of ThetaHealing® technique on teacher stress reduction Predavanje ATEE Annual Conference "Educating for the Future" University of Halden, Halden, Norveška - 1.1.2013.
3.
Mrnjaus, Kornelija
Prepoznavanje, poštivanje i promicanje prava djece na igru Predavanje Igra u ranom djetinjstvu OMEP, Učiteljski fakultet, Zagreb - 1.1.2013.
4.
Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag
Mindfulness, Concentration and Student Achievement – Challenges and Solutions Predavanje 5th World Conference on Educational Sciences Sveučilište La Sapienza, Rim, Italija - 1.1.2013.
5.
Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena
Interkulturalna osjetljivost i interkutluralne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci (Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka) Predavanje Drugi kongres pedagoga Hrvatske - Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti Opatija - 1.1.2012.
6.
Mrnjaus, Kornelija
Odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo Pozvano plenarno predavanje Međunarodni kongres studenata odgojno-obrazovnih djelatnosti "Wake up call" Filozofski fakultet u Rijeci - 1.1.2011.
7.
Mrnjaus, Kornelija
Participtory Education in Schools. The role of schools in educating active citizens Predavanje Youth Participation as Goal and Method of Citizenship Education in Russia and Europe Saint-Petersburg State University, St. Petersburg, Russia - 1.1.2009.
8.
Mrnjaus, Kornelija
Obrazovanje za održivi razvoj (Education for Sustainable Sevelopment) Predavanje Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvička jezera - 1.1.2008.
9.
Mrnjaus, Kornelija
Odgoj za vrijednosti u hvatskom obrazovnom sustavu – odgoj za Hrvatsku 21. stoljeća Values Education in Croatian Educational System - Education for Croatia of the 21st Century) Predavanje Prvi kongres pedagoga Hrvatske Zagreb - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. -
University Educators for Sustainable Development (UE4SD Project); partner; Vijeće Europe, Education and Culture DG; 7.499,00 EUR;
2. -
Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja (009-0000000-2489); suradnik; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Bojana Vignjević; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije; ;

Znanstveni skupovi

1. 14.3.2014. -
Program spolnog odgoja: Tiha revolucija s antropološkim predznakom? Rijeka Izlaganje rada (plenarno)
2. 14.9.2009. -
Međunarodna konferencija o nacionalnim kvalifikacijskim okvirima MZOŠ, Zagreb sudionik
3. 1.9.2007. -
Prvi kongres pedagoga Hrvatske Zagreb sudionik, izlagač
4. 1.11.1999. -
Seminar “Co-ordination of Civil Society Activities in Implementation of Stability Pact" Council of Europe, Strasbourg, Francuska sudionik
5. - 25.8.2013.
ATEE Annual Conference "Educating for the Future" University of Halden, Halden, Norveška sudionik, izlagač
6. - 11.5.2013.
Igra u ranom djetinjstvu OMEP, Učiteljski fakultet, Zagreb sudionik, izlagač
7. - 8.2.2013.
5th World Conference on Educational Sciences Sveučilište La Sapienza, Rim, Italija sudionik, izlagač
8. - 29.11.2012.
„Are civil rights and obligations connected to environmental issues in education?” Međunarodna konferencija, NEPC – Network of Education Policy Centers Zagreb sudionik
9. - 27.10.2012.
Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju - pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Rijeka Sudionica
10. - 26.9.2012.
Drugi kongres pedagoga Hrvatske - Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti Opatija Izlaganje rada (skupine)
11. - 20.5.2012.
Symposium of the International Network of Teacher Education Institutions association with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability York University, Toronto, Kanada sudionik
12. - 16.7.2011.
„Colleges and Universities as Sites of Global Citizenship” 48th International Study Program on Global Citizenship (ISP) Salzburg Global Seminar, Salzburg, Austria sudionik
13. - 20.4.2011.
ICE Symposium, International Civic Education, An Invited International Symposium on Building Democratic Citizenship in Europe through Civic Engagement Leibniz Universität Hannover, Njemačka pozvano sudjelovanje
14. - 17.4.2011.
1. Međunarodni kongres studenata odgojno-obrazovnih djelatnosti „Wake up call” Filozofski fakultet u Rijeci pozvano predavanje
15. - 25.11.2010.
5th International Barcelona Conference on Higher Education "Higher Education's Commitment to Sustainability: from Understanding to Action" University of Barcelona, Barcelona, Španjolska sudionik
16. - 31.10.2009.
Youth Participation as Goal and Method of Citizenship Education in Russia and Europe”, International Conference at Saint-Petersburg State University St. Petersburg, Rusija pozvano predavanje
17. - 30.6.2009.
Regional Network on Qualifications Frameworks for South East Europe Ljubljana, Slovenija sudionik
18. - 30.1.2009.
European Qualifications Framework Conference: Linking to a Globalised World Europski parlament, Bruxelles, Belgija sudionik
19. - 8.1.2009.
VET Teachers and Trainers: Key actors to make lifelong learning a reality in Europe Atena, Grčka sudionik
20. - 18.12.2008.
Euro-Mediterranean forum on technical education and vocational training; The French Ministry of Economy, Industry and Employment Marseille, Francuska sudionik
21. - 23.5.2008.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu “Cjeloživotno učenje za održivi razvoj” Učiteljski fakultet u Rijeci, Plitvice sudionik, izlagač
22. - 5.3.2008.
Seminar on Intercultural Dialogue on University Campus Council of Europe, Strasbourg, Francuska sudionik

Uredništva časopisa

1. - ETF Editorial Board
http://www.etf.europa.eu/
2. - Vesnik. Časopis za teoriju i praksu društveno humanističkih nauka


Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 10.12.2012. - Detalji
Okrugli stol "Darovita djeca u odgojno-obrazovnom sustavu i njihova prava
Gradska vijećnica, Rijeka
2. 25.10.2011. - Detalji
Okrugli stol, Savjet za znanost SDP-a
Transadria, Rijeka
3. 18.10.2011. - Detalji
Tribina "Socijalna isključenost", povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva
Gradska vijećnica, Rijeka

Volonterstvo

1. 1.11.2011. - Tete pričalice
Rijeka

Medijski nastupi

1. 23.3.2014. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za pedagogiju
2. - - voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika
Filozofski fakultet u Rijeci
3. - - zamjenica pročelnice Odsjeka za pedagogiju
Filozofski fakultet u Rijeci
4. - - Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
Filozofski fakultet / Odsjek za pedagogiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - članica Povjerenstva za izradu pravnog okvira Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2008. - 1.1.2010. - članica Etičkog povjerenstva
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2008. - - članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2007. - 1.1.2009. - ECTS-koordinatorica Odsjeka za pedagogiju
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2007. - 1.1.2010. - članica Operativnog tima pri Povjerenstvu za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vlada RH