dr. sc. Petra Karanikić

Odjel za biotehnologiju Ured pročelnika

e-pošta : pkaranikic@uniri.hr