doc. dr. sc. Petra Karanikić dipl. oec., LL.M.

Odjel za biotehnologiju Ured pročelnika

e-pošta : pkaranikic@biotech.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 21 3 0

Obrazovanje

1.6.2017. - 28.2.2018. Master of Laws (Legum Magister - LL.M.) in Intellectual Property Master of Law in Intellectual Property Faculty of Law, University of Turin
21.4.2006. - 13.6.2013. Doktor znanosti (dr. sc.), polje Ekonomija, grana Međunarodna ekonomija poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
1.10.2000. - 31.10.2005. Diplomirani ekonomist smjer Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

- Stručni suradnik za transfer tehnologije Ured za transfer tehnologije, Sveučilište u Rijeci
- voditeljica Ureda za transfer tehnologije Ured za transfer tehnologije, Sveučilište u Rijeci
- Docent Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Intelektualno vlasništvo
Diplomski studij Biotehnologija u medicini, Biotehnologija i istraživanje lijekova i Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Intelektualno vlasništvo
Poslijediplomski doktorski studij Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Međunarodno poslovanje; Tehnološka politika i konkurentnost
Diplomski studij Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Vanjski suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Uloga i važnost procesa transfera tehnologije na sveučilištima
Marina Matulja
Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

- Summer School "5-Day Skill Development Course for the Technology Transfer and Innovation Support Professionals", Coimbra, Portugal


Norma sati:
- Tempus Opus akreditirane radionice za doktorande: "Introduction to Innovation", "Intellectual Property: Legal Aspects", "Introduction to Entrepreneurship"


Norma sati: 3 ECTS
- Ciklus radionica iz područja inovacija i transfera znanja u okviru projekta FIDES (From IP to Business: Developing Environment for Start-up companies")


Norma sati:
- Studijsko putovanje sa ciljem unapređenja znanja korisnika o nacionalnom/regionalnom inovacijskom sustavu te jačanje uloge i kapaciteta ureda za transfer tehnologije; Hertfordshire, Bedforshire, Cambridge, Hatfield (Velika Britanija)


Norma sati:
- Summer School "5-Day Skills Development for the Technology Transfer and Innovation Support Professionals", Split (Republika Hrvatska)


Norma sati:
- Opći tečaj intelektualnog vlasništva


Norma sati:
- Summer School on International property, Dubrovnik, Republika Hrvatska


Norma sati:
- International Educational Program on Idea, Invention, Innovation and Intellectual Property Seed Project 2014; Seoul, Južna Koreja


Norma sati: