Izv. prof. dr. sc. Nena Rončević

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

mobitel :
e-pošta : nena.roncevic@ffri.uniri.hr
prostorija : F-315

google scholar
Researchgate.net

Obrazovanje

10.6.2011. - Doktor znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije Izvanredni posljediplomski doktorski studij pedagogije Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
21.7.2009. - Magistar znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana visokoškolska pedagogija, poslijediplomski znanstveni magistarski studij pedagogije Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
1.10.1997. - 1.12.2002. Profesor sociologije Studij sociologije Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Radno iskustvo

1.10.2017. - Izvanredna profesorica Poslovi izvanredne profesorice na Odsjeku za pedagogiju, Voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018., od 3.2019. voditeljica projekta Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji, UNIRI projekti Filozofsku fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
1.10.2016. - 30.9.2018. Pročelnica Odsjeka za pedagogiju Filozofski fakultet u Rijeci
1.4.2012. - 30.9.2017. Docentica Poslovi docentice na Odsjeku za pedagogiju, Voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2011. - 1.4.2012. viša asistentica Poslovi višeg asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931) Od 09/2009 - ECTS koordinatorica Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.11.2007. - 1.6.2011. Asistentica Poslovi asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2005. - 31.10.2007. Stručna suradnica – sociologinja Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje
1.3.2003. - 1.12.2003. Volonterka Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije, suradnja s nevladinim sektorom Grad Split Upravni odjel za socijalnu skrbi i zdravstvenu zaštitu
1.1.2003. - 1.5.2005. Vježbenica Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

Članstva

- članica Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas"
- članica Hrvatskog sociološkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

23.2.2018. - 8.6.2018. Obrazovanje i održivi razvoj
Nastavnički modul
Filozofski fakutet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 67,5
23.2.2018. - 8.6.2018. Sociologija obrazovanja
Diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 82,5
1.1.2013. - 1.3.2017. Sociologija obrazovanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2013. - Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2008. - 1.1.2012. Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.11.2007. - 30.9.2017. Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2011. Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2007. - 1.1.2011. Metodologija pedagoških istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - Evaluacijska istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik/sunositelj
Norma sati: 45
- Seminar diplomskog rada
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Obrazovanje i održivi razvoj
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 40
- Primijenjena statistika u znanstvenom istraživanju
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

- Evaluacijsko istraživanje programa primarne prevencije ovisnosti "Vršnjaci pomažu"
Maja Manzin
Sveučilišni jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Razlika u školskoj klimi između državnih škola i škola čiji je osnivač vjerska zajednica s pravom javnosti
Jelena Beno
Diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Stavovi studenata sveučilišta u rijeci spram koncepta, modela i izazova pri implementaciji sadržaja održivog razvoja u sveučilišne programe
Nina Posavec
Diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Vrijednosna orijentacija odgajateljske profesije u kontekstu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
Jelena Vukobratović
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Današnja slika učitelja na području zapadne i jugozapadne Istarske županije
Martina Matijašec
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Povezanost obrazovanja roditelja i obrazovnih aspiracija srednjoškolaca
Jelena Beno
Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Kompetencije studenata o interkulturalnosti-razlika između studenata tehničkih i društvenih studija
Sara Bermanec
Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Percepcija rodnih uloga i rodni stereotipi o matematici
Lea Ferlin
Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Obrazovanje za održivi razvoj: stavovi studenata Sveučilišta u Rijeci
Elena Cvitković
Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Evaluacija provedbe Liado programa za likovno darovite učenike osnovne škole
Dino Ožbolt
Dvopredmetni studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
- Današnja slika učitelja na području zapadne i jugozapadne obale Istarske županije
Martina Matijašec
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Sveučilište u RIjeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
- Stavovi učitelja o položaju i mogućnostima implementacije odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u osnovne škole
Jelena Vukobratović
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
- Održivo ponašanje budućih učitelja
Elena Cvitković
Sveučilišni jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Sveučilitšte u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

Obrazovni projekti

- Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Financiranje: Tempus program Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Buzov Ivanka; Rončević, Nena
Razumijevanje koncepta održivog razvoja studenata sveučilišta u Splitu i Rijeci
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP Održivi razvoj i odgojno- obrazovni sustav Hrvatske 263-272 - 2017.

2. Turk, Marko; Brajdić Vuković, Marija; Rončević, Nena
Methodological framework for research on the professional socialization of junior researchers
Teaching and research in the professional socialization of junior researchers 51-60 - 2017.

3. Rončević, N., Cvetković K.
Students' Attitudes and Behaviours in the Context of Environmental Issues.
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline 25 11-37 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262875

4. Marko Turk, Nena Rončević, Jasminka Ledić
Research Management Competencies: Croatian Academics’ Perspective
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS XVI 167-178 - 2016. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.18

5. Bezinović, Petar; Roviš, Darko; Rončević, Nena; Bilajac, Lovorka
Patterns of internet use and mental health of high school students in Istria County Croatia: cross-sectional study
Croatian medical journal (0353-9504) 56 297-305 - 2015. http://www.cmj.hr/2015/56/3/26088855.htm

A1
WOS

6. Ćulum Bojana; Rončević Nena; Ledić, Jasminka
Facing New Expectations – Integration Third Mission Activities into the University
In: Kehm, Barbara M.; Teichler, Ulrich (Eds.). The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges. 5 163-196 - 2013.

A1

7. Ćulum, B., Rončević, N., Ledić, J.
The Academic Profession and The Role of Service Function.
In: Teichler, Ulrich: Hohle, Ester A. (eds.). Work Situations, Views and Activities of the Academic Profession: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Springer 8 137-158 - 2013.

A1

8. Ćulum, Bojana; Rončević, Nena; Ledić, Jasminka;
Facing new expectations—Integrating third mission activities into the university
The academic profession in Europe: New tasks and new challenges 163-195 - 2013.

A1

9. Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Održivi razvoj i sveučilište( Sustainable development and university )
Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? - 2012.

10. Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena
Interkulturalna osjetljivost i interkulturalne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci ( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka )
Pedagogija i kultura. Svezak 1 / Hrvatić, N. ; Klapan, A. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 314-321 (ISBN: 978-953-99167-4-7). Svezak 1 314-321 - 2012. http://www.pedagogija.hr/wp-content/uploads/2012/09/KNJIGA-1.pdf

11. Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena;
Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers–students at University of Rijeka
Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske - 2012.

12. Žuvić-Butorac, Marta; Rončević, Nena; Nemčanin, Damir; Nebić, Zoran;
Blended e-learning in higher education: Research on students’ perspective
Issues in Informing Science and Information Technology 8 409-429 - 2011.

13. Klapan, A; Rafajac, B; Rončević, N;
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja
Andragoški glasnik 13 113-131 - 2009.

14. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
"Nisam sigurna što je, ali je bitno"; - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75 1 62-75 - 2008.

A1

15. Črnjar, Mladen; Vahtar-Jurković, Koraljka; Rončević, Nena;
Role of regional authority in education for sustainable development: example of Primorsko-goranska County
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - 2008.

16. Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena
Nastavničke i znanstveno-istraživačke kompetencije mladih znanstvenika u Hrvatskoj / Teacher and research competencies of junior researchers in Croatia
Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika 61-122

17. Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena
Nastavničke i znanstveno-istraživačke kompetencije mladih znanstvenika u Hrvatskoj
Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika 61-112

A1

18. Žuvić-Butorac, Marta; Rončević, Nena; Nemčanin, Damir; Nebić, Zoran
Blended E-Learning in Higher Education: Research on Students’ Perspective
Issues in Informing Science and Information Technology (1547-5840) 8 (2011); 409-429

19. Đulija Malatestinić, Nena Rončević, 1 Henrietta Benčević-Striehl, Suzana Janković, Vladimir Mićović
Smoking is the most frequent risk factor for cardiovascular diseases in Croatian Western region: findings of the Croatian health survey 2003.
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 6 (2009), 2; 218-226 http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2d405936-c793-4204-8974-221bd1302638%40sessionmgr101&vid=0&hid=125

A1

20. Črnjar, Mladen; Rafajac, Branko; Rončević, Nena
Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša( Attitudes of high-school children on North Adriatic islands towards environmental protection )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, sv.02 / Uzelac, V. Vujičić, L (ur.). - Rijeka :

21. Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

A1

22. Črnjar, Mladen; Malatestinić, Đulija; Josipović, Iva; Rončević, Nena
Sociological Survey on Attitudes of Representatives of Social Groups in the County of Primorje and Gorski Kotar towards Some Aspects of Quality of Life on the Sub-Regional Level
Social Policy and Regional Development / Lovrinčević, Željko et al (ur.). - Zagreb : The Institute of Economics, Zagreb, Friedrich Ebert Stiftung , 2007. 166-188 (ISBN: 978-953-6030-32-3).

23. Klapan, Anita; Rafajac, Branko; Rončević, Nena
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja( Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning )
Andragoški glasnik (1331-3134) 23 (2009), 2; 113-132

24.


25.


26.


27.


Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Mrnjaus K., Rončević N., Ivošević, L.
Interkulturalna dimenzija u odgoju I obrazovanju
znanstvena monografija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2013.
2. Autor knjige
Rončević, Nena; Rafajac, Branko.
ODRŽIVI RAZVOJ – IZAZOV ZA SVEUČILIŠTE?
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
3. Autor knjige
Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2010.

Pozvana predavanja

1. Bojana Ćulum i Nena Rončević
JFDP Regional Conference: "Teaching Methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe", održano predavanje na temu "Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first",
Zagreb, Hrvatska, - 12.3.2009.
2. Mladen Črnjar, Koraljka Vahtar-Jurković, Nena Rončević
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, izlaganje na temu „Uloga regionalne samouprave u edukaciji za održivi razvoj: primjer Primorsko-goranske županije“
Plitvice, Hrvatska - 21.5.2008.

Kongresna priopćenja

1.
Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena
Illuminating the quality of teaching in Croatian higher education prezentacija ICEQ2018, International Conference on Quality Education Agadir, Maroko - 15.3.2018. http://www.encg-agadir.ac.ma/iceq/site/
2.
Nena Rončević, Marko Turk i Bojana Vignjević
Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated predavanje/prezentacija Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka - 18.5.2016. http://www.icieworld.net/conf/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf
3.
Bojana Ćulum, Nena Rončević
Tablets in Classrooms: Changes and Challenges for Teachers and Students Paper presentation 17th Scientific Conference «Educational Research and School Practice», Challenges of Modern Education: The New Role of Teachers, Students and Parents Belgrade, Serbia - 1.1.2014.
4.
Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena
Interkulturalna osjetljivost i interkutluralne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka ) Predavanje Drugi kongres pedagoga Hrvatske PEDAGOGIJA I KULTURA Opatija - 1.1.2012. http://www.pedagogija.hr/do2014/?p=445
5.
Nena Rončević; Branko Rafajac
Percepcija spremnosti studenata Sveučilišta u Rijeci za obrazovanjem za održivi razvoj: „Nitko ne govori kako postići održivost“ ( Perceptions of preparedness of students at the University of Rijeka for education for sustainable development: “No one tells how to achieve sustainability” ) Predavanje RAZVOJ I OKOLIŠ – PERSPEKTIVE ODRŽIVOSTI Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za sociologiju - 1.1.2011.
6.
Rončević, N., Ledić, J., Vrcelj, S.
"Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society" prezentacija "Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society" Beograd, Srbija - 1.1.2009.

Znanstveni projekti

1. 3.1.2018. - 3.1.2023.
Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost, UIP 2017-05-2031; 987.239,72 HRK; http://foror.uniri.hr/
2. 27.2.2017. - 27.2.2018.
Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR); voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci, Inicijalne potpore za mlađe istraživače; 23.000,00 HRK; https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti
3. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015);; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.6.2014. - 1.6.2017.
Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (APROFRAME) ;; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; 387.840,00 HRK;
5. -
Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa; suradnik; MZOS; ;
6. -
Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF; mlađi istraživač; ranije Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, sada Hrvatska zaklada za znanost; 964.281,60 HRK; http://euroac.ffri.hr/
7. -
Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR); istraživač; UNIRI; ;
8. -
Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji; voditeljica projekta; UNIRI; 11.672,86 kn;

Recenzije

1. 2016. International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2016)
2. 2013. International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2013)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. -
Socijalna karta Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
koautor
2.
1.1.2006. -
Lokalna Agenda 21 Koprivnica
Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC), Ured u Hrvatskoj  
suradnik
3.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Socijalna karta Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
koautor
4.
1.1.2005. -
Problemi u funkcioniranju lokalne samouprave» analiza stavova gradonačelnika i načelnika Primorsko-goranske županije
PGŽ, u sklopu radnog mjesta  
nositelj
5.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Program održivog razvitka kvarnerskih otoka
Primorsko-goranska županija, u sklopu radnog mjesta  
suradnik
6.
1.1.2003. -
»Socijalna i zdravstvena slika Grada Splita: sociološko empirijsko istraživanje»
Grad Split, u sklopu volontiranja  
nositelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 30.9.2018. - Pročelnica
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Članica
Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci