dr.sc. Sanja Puljar D'Alessio doc.

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

prostorija : F-813
e-pošta : spuljar@ffri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2005. doktorat iz antropologije Doktorski studij kulturne antropologije Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2007. - docentica Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2007. znanstveni novak Institut za etnologiju i folkloristiku u zagrebu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanja Puljar D'Alessio i Benedikt Perak
Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje
zbornik Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, Puljar D'Alessio, sanja i Fanuko, Nenad, ur. 77-110 - 2013.

2. Sanja Puljar D'Alessio
Projekcija simboličnih prostora u sporna mjesta. Mostar
zbornik Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Čapo Žmegač, Jasna i Gulin Zrnić, Valentina, ur. 227-242 - 2011.

3. Sanja Puljar D'Alessio
Construction of a place in ethnographic film
"Kontekst" 9 139-151 - 2011.

4. Sanja Puljar D'Alessio
Dom, teren i nešto treće: o etnografiji televizijskih gledateljstava
zbornik Etrnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Jasna Čapo Žmegač, ur. 97-116 - 2006.

5. Sanja Puljar D'Alessio
Le realta del carnevale espresse dal film etnografico
"Quaderni ISSM" - 2003.

6. Sanja Puljar D'Alessio
Vplev snemanja na krajevno šego
"Glasnik slovenskega etnološkega društva" 43 58-61 - 2003.

7. Sanja Puljar D'Alessio
Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim temama
"Studia etnologica" 10-11 153-164 - 2002.

8. Sanja Puljar D'Alessio
Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 39 33-51 - 2002.

9. Sanja Puljar D'Alessio
Realities of the carnival expressed by ethnogaphic film
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 38 67-88 - 2001.

10. Sanja Puljar D'Alessio
Razglednice kao izaslanice konavoske kulture
"Dubrovnik" 9 105-117 - 1998.

11. Sanja Puljar D'Alessio
Etnologija - znanost između riječi i slike
zbornik Crtež u znanosti, Miljenko Lapaine, ur. - 1998.

12. Sanja Puljar D'Alessio
Putujuće slike. Razglednice - kulturnoantropološki dokumenti
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 34 153-165 - 1997.

Znanstvene knjige

1. Autorica
Sanja Puljar D'Alessio
Mi gradimo brod, a brod gradi nas: etnografija Brodogradilišta 3. maj
Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb - 2018.
2. Autorica
Sanja Puljar D'Alessio
Mi gradimo brod, a brod gradi nas: etnografija organizacije brodogradilišta 3. maj
Znanstvena knjiga Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb - 2018.
3. Urednik knjige
Sanja Puljar D'Alessio i Nenad Fanuko
Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu
Jesenski i Turk Zagreb - 2013.

Kongresna priopćenja

1.
Sanja Puljar D'Alessio
Building Memories: Storied Knowledge in 3.Maj Shipyard First international CCCS Conference Skopje - 1.1.2013.
2.
Sanja Puljar D'Alessio
Prostor i vrijeme u kulturi Makedonski identitet: literatura, jezik, povijest, kultura Skopje - 1.1.2011.
3.
Sanja Puljar D'Alessio
Projekcija simboličkih prostora u sporna mjesta Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture Zagreb - 1.1.2009.
4.
Sanja Puljar D'Alessio
Around Mostar, the Bridge, and Bruce Lee Nation, Identity, Conflict and the State New York - 1.1.2008.
5.
Sanja Puljar D'Alessio
Television viewers: consumers of culture and co-creators of public sphere Građanstvo i/ili konzumerizam Rijeka - 1.1.2008.
6.
Sanja Puljar D'Alessio
The third space of television viewers EASA Birmingham (GB) - 1.1.2006.
7.
Sanja Puljar D'Alessio
"Who wants to be a millionaire?" Television quiz viewers as culture builders International visual sociology association San Francisco - 1.1.2004.
8.
Sanja Puljar D'Alessio
Etnografija televizijskih gledateljstava Slojevi i zbilje Trakošćan - 1.1.2004.
9.
Sanja Puljar D'Alessio
Lastovski poklad u filmskome mediju Dani Cvita Fiskovića Korčula -Lastovo - 1.1.2000.
10.
Sanja Puljar D'Alessio
Etnologija- znanost između riječi i slike Crtež u znanosti Zagreb - 1.1.1998.
11.
Sanja Puljar D'Alessio
Impact of filming on a local custom Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice Audiovizualnog laboratorija Centra za znanstvena istraživanja u Ljubljani Ljubljana - 1.1.1998.
12.
Sanja Puljar D'Alessio
Methodology and Theory of the organizational ethnography izlaganje na znanstvenom skupu SeminaRRi Rijeka
13.
Sanja Puljar D'Alessio
A Meshwork of Internal and External Relations: Shipyard „3. maj" izlaganje na znanstvenom skupu Firms in Late Post-Socialism: State control, Management and the Shop-floor in Transformation Pula
14.
Sanja Puljar D'Alessio
Etnografski film između teorije i prakse izlaganje na znanstvenom skupu Godišnja skupština Hrvatskog etnološkog društva Zagreb
15.
Sanja Puljar D'Alessio
Organizational culture in the shipyard „3.maj“: relations in a complex system izlaganje na znanstvenom skupu IUAES Dubrovnik
16.
Sanja Puljar D'Alessio
Anthropological insights into entanglements of local knowledge and expertise in industry: shipyard 3.MAJ izlaganje na znanstvenom skupu Godišnja skupština Američkog antropološkog društva (AAA) Washington DC
17.
Sanja Puljar D'Alessio
Anthropological insights into the organizational culture of the shipyard 3.MAJ izlaganje na znanstvenom skupu Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka
18.
Sanja Puljar D'Alessio
Percepcija slike u antropologiji na primjeru etnografskoga filma izlaganje na znanstvenom skupu Teorijski dijalozi: recepcija vizualne umjetnosti, Rijeka
19.
Sanja Puljar D'Alessio
Understanding Local, National, and Global Entanglements of the Shipbuilding Organization ‘3. Maj’ plenarno predavanje The liquid city. adriatic life-worlds in transformation Rijeka

Znanstveni skupovi

1. -

Stručna djelatnost