dr. sc. Zoran Sušanj red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F-359
e-pošta : zsusanj@ffri.hr
mobitel : 098409494

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 258 7 6

Obrazovanje

1.10.1986. - 28.6.1991. magistar psihologije Poslijediplomski magistarski studij Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
1.10.1981. - 2.4.1985. diplomirani psiholog – profesor Studij psihologije Pedagoški fakultet u Rijeci
- 28.1.2002. doktor društvenih znanosti, polje psihologije Obrana doktorske disertacije Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.5.2009. - izvanredni profesor, redoviti profesor Znanstveno-nastavni rad: izvođenje nastave na različitim kolegijima iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije, provođenje istraživanja u području organizacijske psihologije. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2009. direktor Poslovi direktora, glavnog savjetnika i voditelja projekata usmjerenih istraživanju organizacijske klime i kulture, savjetovanju, planiranju i provođenju organizacijskih promjena kroz strateški razvoj, uvođenju i unapređenju sustava upravljanja ljudskim resursima, obrazovanju zaposlenih različitih hijerarhijskih razina u hrvatskim poduzećima. AT Adria d.o.o. Zagreb
1.1.1992. - vojni psiholog Poslovi psihologa u zapovjedništvu Operativne zone Rijeka: stručno rukovođenje brigadnih psihologa, psihološka priprema i edukacija vojnika i časnika HV, praćenje zadovoljstva u vojnim postrojbama, skrb za ranjenike i obitelji poginulih pripadnika HV Hrvatska vojska
1.1.1986. - 1.1.2003. pripravnik, asistent, docent Znanstveno-nastavni rad: izvođenje nastave na različitim kolegijima uglavnom iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije, suradnik i voditelj znanstvenih projekata. Filozofski (ranije Pedagoški) fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1986. kadrovik poslovi psihologa u kadrovskoj službi: selekcija, obrazovanje i razvoj kadrova DINA Petrokemija Omišalj

Nagrade i priznanja

10.5.2018. Nagrada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za popularizaciju znanosti u području društvenih znanosti – za osobiti doprinos osmišljavanju i provođenju manifestacije „Rijeka psihologije“
4.11.2015. Psihologijska nagrada "Zlatni grb Hrvatskog psihološkog društva" za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva
25.6.2014. Godišnja državna nagrada Hrvatskog sabora za znanost: za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti - za popularizaciju psihologije kao znanosti i promicanje njezina položaja u društvu (grupa znanstvenika).
11.4.2013. Psihologijska nagrada Hrvatskog psihološkog društva "Ramiro Bujas" za osobiti doprinos društvenoj afirmaciji psihologije
12.10.2011. Društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije

Članstva

1.1.2015. - EAWOP/EFPA Standing Committee on Work & Organizational Psychology - član
1.1.2004. - Hrvatska psihološka komora
1.1.1996. - European Association of Work and Organizational Psychology
1.1.1985. - Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Psihologija rukovođenja
DS psihologije
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 82,5
- Organizacijska psihologija
DS psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 135
- Organizacijski razvoj
DS psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

12.7.2016. - Doživljaj pravednosti i zadovoljstvo studijem studenata psihologije
Irena Turčić
Psihologija
Filozofski fakultet
2.3.2016. - Odnos psihološke osnaženosti i zadovoljstva poslom
Srđan Radojčić
Psihologija
Filozofski fakultet
22.12.2015. - Učinci organizacijske klime i pravednosti rukovoditelja na zadovoljstvo poslom
Tomislav Rikel
Psihologija
Filozofski fakultet
22.9.2014. - Organizacijska pravednost i povjerenje u rukovoditelja
Anja Banovac
Psihologija
Filozofski fakultet
7.2.2014. - Organizacijska pravednost i zadovoljstvo poslom
Jedrlinić Dajana
Psihologija
Filozofski fakultet
7.2.2014. - Efekti organizacijske pravednosti na odgovorno organizacijsko ponašanje
Anja Kajganić
Psihologija
Filozofski fakultet
23.9.2013. - Povezanost proaktivnosti, sklonosti poduzetništvu i poduzetničke namjere kod studenata ekonomskog i neekonomskog usmjerenja
Anja Smajla
Psihologija
Filozofski fakultet
26.9.2012. - Ispitivanje poduzetničkih tendencija, sposobnosti i poduzetničke namjere u studentskoj populaciji
Iva Vukušić
Psihologija
Filozofski fakultet
18.4.2012. - Odnos klime radne kvalitete, organizacijskog stresa i specifičnih aspekata zadovoljstva poslom
Marina Vlaić
Psihologija
Filozofski fakultet
21.7.2011. - Odnos stilova rukovođenja, percepcije organizacijske pravednosti i stavova prema radu
Suzana Mihalić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.6.2011. - Identifikacija s organizacijom: povezanost s pravednošću u organizaciji, rukovoditeljskim stilovima, zaokupljenosti poslom te namjerom za napuštanje organizacije
Sanja Stamenković
Psihologija
Filozofski fakultet
- Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika
Ana Jakopec
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2013. - 1.1.2014. Psihologija upravljanja ljudskim resursima
Psihologija
Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2013. - 1.1.2014. Organizacijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Martina Šendula-Pavelić, Zoran Sušanj, Ana Jakopec
Attitudinal, motivational, and behavioural correlates of ethical leadership in healthcare teams
Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges Edited by Salloch, S., Sandow, V., Schildmann, J., Vollmann, J. New York: Routledge 126-137 - 2016.

2. Sušanj, Z., Jakopec, A., Miljković Krečar, I.
Verifying the model of predicting entrepreneurial intention among students of business and non-business orientation
Management 20 49-69 - 2015.

Q3

3. Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools.
EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologie 4949-4957 - 2015.

A2

4. Sušanj, Z., Zovko Kordić, M., Jakopec, A.
Sukladnost osobnih i organizacijskih vrijednosti i njena povezanost sa zadovoljstvom poslom. U: ,
Radosavljević, D. (Ur.). V međunarodni naučni skup „Vrednosti i identitet“. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 143-162. - 2015.

A2

5. Jeger, M., Sušanj, Z., Mijoč, J.
Entrepreneurial intention modeling using hierarchical multiple regression.
Croatian Operational Research Review 5 361-373 - 2014.

6. Macko, M., Sušanj, Z., Jakopec, A.
Konstruktywne i kontrprodktywne oblicza przywiazania do organizacji.
Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty 81-101 - 2014.

7. Jakopec, A., Sušanj, Z.
Provjera dimenzionalnosti konstrukta pravednosti u organizacijskom kontekstu.
Psihologijske teme 23 305-325 - 2014.

8. Jakopec, A., Sušanj, Z.
Effects of (mis)alignment between supervisory and organizational justice.
Društvena istraživanja 23 615-637 - 2014.

9. Sušanj, Zoran; Jakopec, Ana
Organizacijska pravednost kao medijator odnosa stila rukovođenja i namjere za napuštanjem organizacije
u: Živković, M. (ur.) IV međunarodni naučni skup „Multikulturalnost i savremeno društvo“, Novi sad: Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije Dr Lazar Vrkatić” 524-537 - 2013.

10. Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran; Stamenković, Sanja
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom
Suvremena psihologija 16 185-202 - 2013.

11. Jakopec, A., Miljković Krečar, I., Sušanj, Z.
Predictors of entrepreneurial intentions of students of economics.
Studia psychologica 55 289-297 - 2013.

12. Sušanj, Z.
Organizational Culture and Leadership: Changes in Military Settings
in: Organizational climate, personality interactions and organizational behavior in military environment: conference proceedings. 54th IMTA Conference 2012, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Republic of Croatia, Ministry of Defence 37-42 - 2013.

13. Sušanj, Zoran
Delovni stresorji in mentalno zdravje zaposlenih: odgovornost kadrovskih strokovnjakov in menedžerjev za organizacijsko vitalnost (Work stressors and mental health of employees: responsibility of HR professionals and managers for organizational vitality)
HRM Magazine, Strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu 11 34-39 - 2013.

14. Sušanj, Zoran; Jakopec, Ana
Fairness Perceptions and Job Satisfaction as Mediators of the Relationship between Leadership Style and Organizational Commitment
Psychological Topics 21 509-526 - 2012.

15. Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran
Organizational Innovation Diagnosis: A Case Study.
u: Mašek Tonković, A. (ur.) 1st International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Yesterday, Today, Tomorrow". Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku 71-78 - 2012.

16. Sušanj, Z.
Organizacijske intervencije u procesima upravljanja ljudskim resursima: uloga rukovoditelja u očuvanju mentalnog zdravlja. u
Božičević, V., Brlas, S., Gulin, M. (ur.) Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 246-263 - 2012.

17. Krapić, Nada; Sušanj, Zoran; Ćoso, Bojana
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika
Psihologijske teme 15 81-100 - 2006.

18. Sušanj, Zoran
Organizacijska kultura: pojmovni i metodološki aspekti
Psihologijske teme 10 89-114 - 2001.

19. Sušanj, Zoran
Innovative climate and culture in manufacturing organizations: differences between some European countries
Social Science Information 39 349-361 - 2000.

20. Van Muijen, Jaap; Koopman, Paul; De Witte, Karel; De Cock, Gaston; Sušanj, Zoran; Lemoine, Claude; Bourantas, Dimitri; Papalexandris, Nancy; Branyicski, Imre; Spaltro, Enzo; Jesuino, Jorge; Das Neves, Jorge Gonzalves; Pitariu, Horia; Konrad, Edvard; Peiro, Jose; Gonzales-Roma, Vincente; Turnipseed, David
Organizational Culture: The Focus Questionnaire
European Journal of Work and Organizational Psychology 8 551-568 - 1999.

21. Konrad, Edvard; Sušanj, Zoran
Crossnational study of cultures in European manufacturing organizations
Studia psychologica 41 23-31 - 1999.

22. Sušanj, Zoran
Innovative climate and culture in manufacturing organizations: Differences between some European countries
u: Ten Horn, Laurens A. ; Šverko, Branimir ; Zinovieva, Irina L. (ur.) Organizational Psychology and Transition Processes in Central and Eastern Europe 1 111-122 - 1999.

23. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
The predictors of job and family involvement: an exploratory study on a sample of employed women
Studia Psychologica 38 67-77 - 1996.

24. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions
Studia Psychologica 38 163-176 - 1996.

25. Konrad, Edvard; Sušanj, Zoran
Influences of industry on organizational culture and climate
Review of psychology 3 3-10 - 1996.

26. Sušanj, Zoran; Konrad, Edvard
Organizational Culture Differences In Some European Countries: Preliminary Results
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4-5 71-76 - 1996.

27. Rubignoni-Cecić, Andriana; Stilin, Edita; Tuhtan - Maras, Tanja; Sušanj, Zoran
Odlike sudionika škole stvaralaštva Novigradsko proljeće '94
Napredak 136 265-276 - 1995.

28. Sušanj, Zoran
Determinante borbene spremnosti: zaokupljenost vojnim zadacima i organizacijsko samopoštovanje
Psychologia Croatica 2 27-35 - 1995.

29. Sušanj, Zoran
Organizacijska djelatnost kao determinanta organizacijske kulture
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 143-148 - 1994.

30. Tabaković, Đuro; Grozdanić, Velinka; Sušanj, Zoran
Odmjeravanje kazne kao akt subjektivne sudske ocjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 85-94 - 1994.

31. Turčinović, Petar; Sušanj, Zoran; Tabaković, Đuro
Atribucija odgovornosti: uloga strukture kognitivnog sklopa
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 173-178 - 1994.

32. Pokrajac, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Mjerenje stilova rješavanja interpersonalnih konflikata u različitim socijalnim interakcijama: adaptacija i validacija skale
Godišnjak Zavoda za psihologiju 1 107-113 - 1993.

33. Tabaković, Đuro; Grozdanić, Velinka; Sušanj, Zoran
Povezanost osobina ličnosti s izborom kaznenih sankcija
Godišnjak Zavoda za psihologiju 2 135-141 - 1993.

34. Sušanj, Zoran
Procjenjivanje radne uspješnosti: konstrukcija i validacija skale tipa BARS
Godišnjak Zavoda za psihologiju (1330-108X) 1 (1992); 141-149 1 141-149 - 1992.

35. Sušanj, Zoran
Povezanost motivacije s različitim dimenzijama radne uspješnosti
Primijenjena psihologija 13 35-42 - 1992.

36. Sremec, Branko; Vukmirović, Žarko; Sušanj, Zoran
Perceptivno mentalno opterećenje u različito doba dana
Primijenjena psihologija 10 287-292 - 1989.

Znanstvene knjige

1.
Sušanj, Zoran
Organizacijska klima i kultura: konceptualizacija i empirijsko istraživanje
Naklada Slap Jastrebarsko - 2005.
2.
Cimerman, Mitja; Jerman, Sandi; Klarič, Roman; Ložar, Borut; Sušanj, Zoran
Manager, prvi med enakimi
GV Založba Ljubljana - 2003.

Pozvana predavanja

1. Sušanj, Zoran
Organizacijska kultura i upravljanje ljudskim resursima: uloga rukovoditelja. Pozvano predavanje na Stručnom skupu "Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom – izazov ili problem" Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja
Mali Lošinj - 2.10.2012.
2. Sušanj, Zoran
Razvoj ljudskih potencijala kao temelj organizacijskog razvoja. Pozvano predavanje na Konferenciji "Hrvatska u budućnosti" Državne škole za javnu upravu.
Zagreb - 28.9.2012.
3. Sušanj, Z.
Doživljaj (ne)pravde na radnom mjestu: odgovornost rukovoditelja i HR-stručnjaka .
HUP, Zagreb.
4. Sušanj, Z.
Kako se organizacijske vrijednosti odražavaju u upravljanju ljudskim resursima?
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
5. Sušanj, Zoran
Organizacijska pravednost i upravljanje ljudskim resursima. Pozvano plenarno predavanje na III. Kongresu psihologa Bosne i Hercegovine.
Mostar
6. Sušanj, Zoran
Zdrava radna okolina: značaj stavova prema radu i organizaciji. Pozvano predavanje na International Scientific Conference „Safe and Healthy Working Environment“, Univerza na Primorskem
Portorož
7. Sušanj, Zoran
Organizational Culture and Leadership: Changes in Military Settings. Keynote address, 54th Annual IMTA Conference, MORH
Dubrovnik
8. Sušanj, Zoran
Kako praksa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji odražava vrijednosti društva koje se mijenja? Plenarno predavanje na 13. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa
Osijek

Kongresna priopćenja

1.
Jakopec, A., Sušanj, Z.
Moderacijska uloga poduzetničke samoefikasnosti u modelu predviđanja poduzetničkih namjera studenata. usmeno priopćenje VI. znanstveno-stručni skup "Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ Filozofski fakultet Osijek - 1.1.2016.
2.
Sušanj, Z., Jakopec, A., Bošnjak, M.
Učinci pravednosti autoriteta na psihološku osnaženost pojedinaca i timova. usmeno priopćenje VI. znanstveno-stručni skup "Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ Filozofski fakultet Osijek - 1.1.2016.
3.
Jakopec, A., Sušanj, Z.
(2016). Uloga psihološke osnaženosti u odnosu doživljene pravednosti i odgovornog organizacijskog ponašanja tima usmeno priopćenje VI. znanstveno-stručni skup "Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ Filozofski fakultet Osijek - 1.1.2016.
4.
Sušanj, Z.
Psihološka osnaženost zaposlenih: zašto ju trebamo i kako ju postići? usmeno priopćenje Stručni skup Psihologija za gospodarstvenike, u okviru manifestacije Rijeka psihologije, Rijeka, DPPGŽ Rijeka - 1.1.2016.
5.
Sušanj, Z., Jakopec, A.
Doživljaj (ne)pravde na radnom mjestu u funkciji dobi usmeno priopćenje 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem "Psihologija starenja - pogled u budućnost“ Šibenik - 1.11.2015.
6.
Sušanj, Z., Zovko Kordić, M., Jakopec, A.
Sukladnost osobnih i organizacijskih vrijednosti i njena povezanost sa zadovoljstvom poslom usmeno priopćenje V međunarodni naučni skup „Vrednosti i identitet“ Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad - 1.11.2015.
7.
Sušanj, Z. i Jakopec, A.
U kojoj mjeri klima pravednosti određuje psihološku osnaženost tima? priopćenje Međunarodni psihologijski znanstveni skup 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 16.4.2015.
8.
Sušanj, Z.
Izvori organizacijske pravednosti: je li svejedno tko nam je kriv za nepravdu? predavanje Stručni skup: Psihologija za gospodarstvenike, u okviru manifestacije Rijeka psihologije 2015. Rijeka - 16.2.2015.
9.
Šendula-Pavelić, M., Sušanj, Z. i Jakopec, A.
Group-level outcomes of ethical leadership in health care teams priopćenje Interdisciplinarna međunarodna konferencija „Ethics and Professionalism in Health Care. Backgrounds, Frameworks, Challenges“ Bochum, Njemačka - 1.1.2015.
10.
Sušanj, Z.
Doživljaj (ne)pravde na poslu i na studiju: Ima li razlike? plenarno predavanje Drugi regionalni susret studenata psihologije – SPIRI 2015. Filozofski fakultet u Rijeci - 1.1.2015.
11.
Sušanj, Z.
Odrednice i učinci doživljaja pravednosti u organizacijskom i obrazovnom kontekstu predavanje IV. regionalni susret članova Hrvatske psihološke komore Virovitica - 1.1.2015.
12.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools poster 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska - 1.1.2015.
13.
Jakopec, A., Sušanj, Z.
Interactive effects of organizational, supervisory and peer justice climate poster Junior Researcher Programme Conference 2015, Psychology and Policy Lecture Series, Hosted by the University of Cambridge, Corpus Christi College Cambridge, UK - 1.1.2015.
14.
Takšić, V., Sušanj, Z., Main, Lj.
Medijacijski efekt emocionalne inteligencije na radnu uspješnost usmeno priopćenje Suvremeni trendovi u psihologiji Filozofski fakultet, Novi Sad - 1.1.2015.
15.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z., Takšić, V.
Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta "e-Škole": Stavovi učenika i nastavnika u 20 škola usmeno priopćenje 17. CARNetova korisnička konferencija „Nove-Škole“ Dubrovnik - 1.1.2015.
16.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Mohorić, T., Pahljina-Reinić, R., Rončević, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z., Takšić, V.
Stavovi i iskustva učenika i nastavnika o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi: preliminarni rezultati istraživanja u okviru projekta eŠkole usmeno priopćenje Prva regionalna konferencija Kurikulum-Curriculum 2015 o iskustvima i utjecaju informacijsko-tehnoloških trendova u obrazovanju, Filex, Zagreb Zagreb - 1.1.2015.
17.
Jakopec, A., Sušanj, Z. i Molina, A.
Interactive effects of supervisory and peer justice climates on supervisory and peer – oriented outcomes priopćenje 17th European Congress of Work and Organizational Psychology Oslo, Norveška - 1.1.2015.
18.
Sušanj, Z., Jakopec, A.
Učinci ispunjenja i kršenja psihološkog ugovora. priopćenje XIX DANI PSIHOLOGIJE U ZADRU Zadar - 30.5.2014.
19.
Sušanj, Z.
Pravednost u upravljanju ljudskim resursima: uloga psihologa i rukovoditelja. predavanje Psihologija za gospodarstvenike, u okviru manifestacije Rijeka psihologije 2014. Rijeka - 17.2.2014.
20.
Sušanj, Z., Jakopec, A.
Kako percepcija organizacijske pravednosti rukovoditelja moderira zajedničke stavove članova njegova tima? priopćenje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem "Kako obrazovanju dodati boju?" Rovinj - 1.1.2014.
21.
Šendula – Pavelić, M., Sušanj, Z., Jakopec, A.
Učinci etičkog rukovođenja na motivaciju i ponašanje članova radnih grupa priopćenje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem "Kako obrazovanju dodati boju?" Rovinj - 1.1.2014.
22.
Begonja Tumpić, M., Sušanj, Z., Takšić, V.
Emocionalna inteligencija i radna uspješnost zaposlenika u zračnoj luci priopćenje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem "Kako obrazovanju dodati boju? Rovinj - 1.1.2014.
23.
Jakopec, A., Bošnjak, M., Sušanj, Z.
Konflikti u odnosima i uspješnost radne grupe: uloga interakcijske pravednosti priopćenje V. znanstveno – stručni skup posvećen pitanjima nasilja "e-nasilje - izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija" Filozofski fakultet Osijek - 1.1.2014.
24.
Sušanj, Z., Jakopec, A.
Učinci doživljaja (ne)pravde na radnom mjestu predavanje VI. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: Čovjek i industrija Rijeka - 1.1.2014.
25.
Sušanj, Zoran
Organizacijska pravednost: uloga rukovoditelja i HR-stručnjaka predavanje Educa Plus 2013 - 11. međunarodna konferencija o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala, HGK Zagreb - 13.11.2013.
26.
Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran
Efekti (ne)usklađenosti organizacijske pravednosti i pravednosti rukovoditelja priopćenje 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije" Zagreb - 6.11.2013.
27.
Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran
Transformational and transactional leadership styles as predictors of organizational commitment: The mediating role of organizational justice and job satisfaction poster 16th EAWOP Congress "Imagine the future world: How do we want to work tomorrow?" Munster, Njemačka - 23.5.2013.
28.
Sušanj, Zoran
Posljedice organizacijske (ne)pravednosti. 6. HR Summit, Posao-HR, Split, predavanje 6. HR Summit (Posao-HR) Split - 10.5.2013.
29.
Sušanj, Zoran
Organizacijska pravednost: teorije, istraživanja i organizacijska praksa predavanje Stručni skup „Zimska škola za odgajatelje učeničkih domova Republike Hrvatske“ Poreč - 11.3.2013.
30.
Sušanj, Zoran
Rukovođenje i organizacijska pravednost predavanje Konferencija "Psihologija za gospodarstvenike" u okviru manifestacije Rijeka psihologije 2013. Rijeka - 18.2.2013.
31.
Sušanj, Zoran
Percepcija pravednosti u hrvatskim organizacijama priopćenje HRMA - Human resources Management Arena Zagreb - 20.10.2008.
32.
Sušanj, Zoran; Šegotić, Lana
Percepcija organizacijske pravednosti: koliko nam je na poslu važan „fair-play”? priopćenje 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihologija, mediji, etika" Poreč - 1.10.2008.
33.
Sušanj, Zoran
Procedural and distributive justice in organizations: some empirical evidence. priopćenje 7th Alps-Adria Psychology Conference, Symposium "Basic and applied issues in the social psychology of justice". Zadar - 1.1.2005.

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Ana Jakopec; Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij psihologije; 15.6.2015.;

Znanstveni skupovi

1. - 9.11.2013.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije" Zagreb Predsjednik Programskog odbora
2. - 28.10.2006.
14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Ljudski potencijali kroz životni vijek" Vodice Predsjednik Programskog odbora

Uredništva časopisa

1. - Godišnjak Odsjeka za psihologiju

Recenzije

1. 2013. Recenzija prijevoda "IMP – Inventar motivacije za postignuće" Heinz Schuler, George C. Thornton III, Andreas Frintrup, Rose Mueller-Hanson, Priručnik za korisnike i tehničke upute, Jastrebarsko, Naklada Slap.
2. 2013. Recenzija knjige Mirjane Babić "Osnove menadžmenta u komunalnim društvima" Futura, Rijeka.
3. 2012. Recenzija prijevoda "BIP – Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju" Rüdiger Hosseip i Michael Paschen, Priručnik, 2. potpuno prerađeno izdanje, Jastrebarsko, Naklada Slap.
4. 2012. Recenzija knjige "Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje" (Šverko, Branimir) Zagreb, Sveučilišna naklada.
5. 2008. Recenzija prijevoda priručnika i upitnika "Multifactor Leadership Questionnaire – Third Edition" (Bruce J. Avolio i Bernard M. Bass) - "Višefaktorski upitnik rukovođenja" Naklada Slap, Jastrebarsko
6. 2005. Recenzija prijevoda knjige "Psihologija odabira zaposlenika" (DominicCooper i Ivan T. Robertson), Jastrebarsko, Naklada Slap.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Savjetovanje u postupku odabira kadrova
ACI klub d.d. Opatija   143.500 Kn
voditelj projekta
2.
1.1.2012. -
Ispitivanje potreba za obrazovanjem ovlaštenih inženjera građevinarstva
HKIG - Hrvatska komora inženjera građevinarstva   24.000 Kn
Voditelj projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2011. -
Predsjednik Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada Hrvatske psihološke komore
Hrvatska psihološka komora   Predsjednik Stručnog razreda
2.
1.1.2006. - 1.1.2008.
Pročelnik Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva
Hrvatsko psihološko društvo   Pročelnik Sekcije

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2015. - 1.1.2016. - Voditelj Povjerenstva za izradu Strategije razvoja znanstveno-istraživačkog rada Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet
2. 1.1.2014. - 1.1.2016. - Predstojnik Katedre za socijalnu psihologiju, psihologiju rada i organizacijsku psihologiju
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2014. - - Voditelj Centra za primijenjenu psihologiju
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2010. - 1.1.2014. - Pročelnik Odsjeka za psihologiju
Filozofski fakultet / Odsjek za psihologiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Pomoćnik Rektora za strategiju
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2010. - - član
Odbor za strategiju Sveučilišta u Rijeci