dr. sc. Nataša Košuta

Filozofski fakultet Odsjek za germanistiku

e-pošta : nkosuta@ffri.hr
prostorija : F-507
telefon : 051 265-654

Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI
Google Scholar
ORCID

Obrazovanje

- Doktor znanosti iz znanstvenog polja filologije Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Profesor hrvatskoga i njemačkoga jezika i književnosti Dodiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Profesor njemačkoga jezika - nastava za hotelijersku i ugostiteljsku struku te druga strukovna zanimanja i obrazovanje odraslih, razredništvo, priprema učenika za natjecanje GASTRO (Predstavljanje turističke destinacije), suvoditeljica Grupe za estetsko uređenje škole, urednica školskog lista, član Školskog odbora Gospodarske škole Buje Gospodarska škola Buje/Istituto professionale Buie
- Lektor na Odsjeku za germanistiku - nastava na obaveznim i izbornim kolegijima jezičnoga modula (jezične, prijevodne i konverzacijske vježbe), organizacija proslave desetogodišnje obljetnice studija Njemačkoga jezika i književnosti u Rijeci (ak. god. 2005./2006.) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ispitivač za Austrijsku jezičnu diplomu - provođenje ispita na razini B1, B2, C1 i C2 prema Zajedničkome europskome referentnom okviru za jezike Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci/ÖSD Prüfungszentrum Wien
- Asistent na Odsjeku za germanistiku - nastava na obaveznim i izbornim metodičkim kolegijima, voditelj metodičke prakse u osnovnim i srednjim školama – vježbaonicama za predmet Metodika nastave njemačkoga jezika i Nastavna praksa, ECTS koordinator i Erasmus koordinator Odsjeka za germanistiku, član Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja), član komisija za ocjenjivanje Završnih radova, koordinator za predstavljanje Filozofskoga fakulteta na Smotri Sveučilišta u Rijeci (u ak. god. 2011./2012.) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijedoktorand na Odsjeku za germanistiku - nastava na obaveznim i izbornim metodičkim kolegijima, voditelj metodičke prakse u osnovnim i srednjim školama - vježbaonicama za predmet Metodika nastave njemačkoga jezika i Nastavna praksa, član Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci, koordinator za znanost na Odsjeku za germanistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Član ogranka Bilingualism Matters@Rijeka
- Član Programskoga vijeća Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Rijeci
- Član Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u metodiku nastave njemačkog jezika
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 2. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 30+15+0
- Nastavna praksa
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 4. sesmestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+0+45
- Metodika nastave njemačkog jezika
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 3. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+45+0
- Poučavanje i učenje stranoga jezika u ranoj školskoj dobi
Izborni (communis) kolegij Nastavničkoga modula u 3. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+15+15
- Njemački jezik u odgoju i obrazovanju
Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije, obavezni kolegij u 1. semetru
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+15+15
- Strategije učenja i poučavanja u nastavi njemačkog jezika
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, (interni) izborni kolegij Nastavničkoga modula u 3. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+30+0
- Seminar diplomskog rada
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, izborni kolegij u 4. semestru (obavezan za studente koji diplomski rad pišu na Odsjeku za germanistiku)
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Izvođač (15 sati)
Norma sati: 0+30+0
- Jezične vježbe V
Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti u 5. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Izvođač (30 sati)
Norma sati: 0+0+60
- Literarno prevođenje
Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, izborni kolegiji u 5./6. semestru
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija i izvođač
Norma sati: 0+0+30
- Jezične vježbe I - IV
Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegiji 1. - 4. semestra
Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
Nositelj kolegija/izvođač
Norma sati: 0+0+60

Izdavaštvo

- Deutsch lernen - so einfach geht's! - Illustriertes Deutschbuch für Lernende im Grundschulalter


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=964342
Financiranje: Školska knjiga
- Deutsch lernen - so einfach geht's! - Übungsbuch für Lernende im Grundschulalter


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=964361
Financiranje: Školska knjiga
- Deutsch lernen - so einfach geht's! - Lösungsschlüssel zum Übungsbuch


Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/981601
Financiranje: Školska knjiga

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanja Vičević, Ivanović, Jakob Patekar, Nataša Košuta
Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi? / Do Study Programs in Croatia Prepare Future Foreign Language Teachers to Work with Young Learners?
Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje / Croatian Journal of Education 21 307-344 - 2017.

Q4
WOS
A1

2. Košuta, Nataša;
Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj
- 2016.

3. Košuta, Nataša
Prikaz udžbeničkoga sklopa Primi passi 2 autorice Sanje Vičević
Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika 41 309-312 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613297

4. Nataša Košuta
Sveobuhvatni uvid u evidentno i latentno posuđivanje iz njemačkoga jezika u hrvatski - prilog istraživanju hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira
Biblioteka časopisa Fluminensia 157-160

5. Nevenka Blažević, Nataša Košuta
Kolokacije u opisu turističke destinacije
Foreign Languages and Tourism. Conference Proceedings. 19-24

A2

6. Nataša Košuta, Jakob Patekar i Sanja Vičević Ivanović
Plurilingualism in Croatian Foreign Language Policy
Strani jezici 46 85-100

A2

7. Aneta Stojić , Nataša Košuta
Kolokacijske sveze u mentalnome leksikonu učenika stranoga jezika
Fluminensia 29 28 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15501

Q3
A1
WOS

8. Nataša Košuta, Sanja Vičević Ivanović
Learner Autonomy through the Prism of Learning Styles in the European Language Portfolio. / Učenikova samostalnost kroz prizmu stilova učenja u Europskome jezičnom portfoliju
Croatian Journal of Education. / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 187-212 http://hrcak.srce.hr/148311

Q3
WOS
A1

9. Nataša Košuta
Kriteriji za analizu i vrednovanje udžbenika stranoga jezika s aspekta razvojne primjerenosti tema
Strani jezici 43 3-18

A2

10. Nataša Košuta, Sanja Vičević
Komunikacijske strategije, rano učenje stranoga jezika i Europski jezični portfolio
Language and education / Jezik i obrazovanje, Edicija Filološka istraživanja danas 47-62

11. Aneta Stojić, Nataša Košuta
Zur Abgrenzung von Mehrwortverbindungen
Zagreber Germanistische Beiträge 359-373

A1

12. Nataša Košuta
O pitanju stjecanja kolokacijske kompetencije u stranome jeziku
Strani jezici 41 263-276

A2

13. Nataša Košuta, Sanja Vičević
Europski jezični portfolio u nastavnoj praksi njemačkoga jezika
Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - Zbornik radova s 25. međunarodnoga skupa HDPL-a 323-337

A2

14. Nataša Košuta, Maša Plešković
Kulturološki sadržaji u udžbenicima hrvatskoga kao drugog i stranog jezika
Zbornik radova 5. hrvatskog slavističkog kongresa 2 863-872

A2

15. Maja Barac, Nataša Košuta
Stereotipi – prepreka ili pomoć u stjecanju interkulturalne komunikacijske kompetencije?
Strani jezici 40 133-144

A2

16. Nataša Košuta
Korištenje nekog drugog jezika kao komunikacijska strategija u ranome učenju stranoga jezika
Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete 155-165

A2

17. Nataša Košuta, Sanja Vičević
Komunikacijske strategije u ranom učenju stranoga jezika
Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, Zbornik radova s 24. međunarodnog skupa HDPL-a 3339-356

A2

18. Nevenka Blažević, Nataša Rončević
Lexical approach to teaching german in tourism
New Trends in Tourism and Hospitality Management, Tourism and Hospitality Industry 2004 1 59-66

A2

19. Nevenka Blažević, Nataša Rončević
Fremdsprachenkenntnisse als bedeutende Voraussetzung für die Entwicklung des Tourismus an der Opatija-Riviera
Turizam Opatije – pogled u budućnost, Tourism and Hospitality Management 10 117-126

Pozvana predavanja

1. Jakob Patekar, Sanja Vičević i Nataša Košuta
„Primjena ZEROJ-a i EJP-a u nastavi engleskoga jezika“ (Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika)
OŠ Gornja Vežica, Rijeka - 4.4.2012.
2. Nataša Košuta
„GeR, Sprachenportfolio und Fertigkeit Sprechen“ (Stručni skup Županijskoga stručnog vijeća za njemački jezik Primorsko-goranske županije)
TOŠ-SEI Belvedere, Rijeka - 24.2.2011.

Znanstveni skupovi

1. 25.3.2019. - 27.3.2019.
2nd International Conference on Bilingualism Valleta, Malta Izlaganje na temu Is L2 Exposure a Factor in Multilingual Children's Use of Language Learning Strategies? u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović
2. 16.10.2018. - 20.10.2018.
11. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV) "Mensch und Maschine. Humane, technische und virtuelle Welt in Sprache, Literatur und Kultur" Skopje, Makedonija Izlaganje na temu Kollokationen unter sprachkontrastiver Sicht - am Beispiel des Themenfeldes Medien im Kroatischen und im Deutschen u suautorstvu s Anetom Stojić
3. 4.5.2017. - 6.5.2017.
31. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i njegovi učinci" Rijeka Izlaganje na temu Pripremaju li studijski programi buduće profesore stranoga jezika za rad s malim učenicima? u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović
4. 15.9.2016. - 16.9.2016.
FLT 2016 – 3rd international conference „Foreign Languages and Tourism“ Portorož, Slovenija Izlaganje na temu Kollokationen in der Beschreibung einer touristischen Destination u suautorstvu s prof. dr. sc. Nevenkom Blažević
5. 3.6.2016. - 5.6.2016.
Međunarodni znanstveni skup / International conference „Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy“ Rijeka Izlaganje na temu Višejezičnost u hrvatskoj inojezičnoj politici u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović; suvoditelj sekcije Četvrt stoljeća samostalnoga razvoja hrvatskoga jezika - višejezičnost
6. 10.5.2012. - 13.5.2012.
26. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik kao informacija“ Zagreb Izlaganje na temu Posredovanje i primanje informacija na satu stranoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević
7. 11.11.2011. - 11.11.2011.
Specialized Research Symposium „Early Foreign Languages Learning and Teaching (EFLLAT-2011), Research into Early Foreign Languages Learning and Teaching: Experience and Perspectives“ Zagreb Sudjelovanje kao slušač
8. 12.5.2011. - 14.5.2011.
25. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici“ Osijek Izlaganje na temu Europski jezični portfolio u nastavnoj praksi njemačkoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević
9. 26.11.2010. - 27.11.2010.
Međunarodni znanstveni skup „Filološka istraživanja danas“ Beograd, Srbija Izlaganje na temu Komunikacijske strategije, rano učenje stranoga jezika i Europski jezični portfolio u suautorstvu sa Sanjom Vičević
10. 11.11.2010. - 13.11.2010.
4. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI – 2010) „Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete“ – Četvrti specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga / materinskoga / stranoga jezika (RUHMSJ-4) Zagreb Izlaganje na temu Korištenje nekog drugog jezika kao komunikacijska strategija u ranome učenju stranoga jezika
11. 7.9.2010. - 10.9.2010.
Međunarodni znanstveni skup „V. hrvatski slavistički kongres“ Rijeka Izlaganje na temu Kulturološki sadržaji u udžbenicima hrvatskoga kao drugog i stranog jezika u suautorstvu s Mašom Plešković
12. 20.5.2010. - 22.5.2010.
24. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene“ Osijek Izlaganje u sekciji postera na temu Komunikacijske strategije u ranom učenju stranoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević