dr. sc. Diana Grgurić izv.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

e-pošta : dgrguric@ffri.hr
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, F-812

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 1 1 0
Google scholar 1 1 0

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2007. doktor znanosti Poslijediplomski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1985. diplomirani muzikolog Muzikologija Muzička akademija Zagreb

Radno iskustvo

1.1.2015. - vanjska suradnica Gluma i mediji, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - vanjska suradnica Muzička akademija odsjek Rijeka
1.1.2007. - nastavnik Kulturalni studij na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada Grada Opatije za područje kulture http://www.opatija.hr/files/file/novosti/2014/srpanj/Nagrade-Grada-za-web-2013.pdf

Članstva

1.1.2011. - International Council of Traditional Music
1.1.2002. - Hrvatsko društvo skladatelja
1.1.2001. - Hrvatska glazbena unija
1.1.1994. - Hrvatsko muzikološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - 1.1.2016. Angažman u zajednici
Medij, gluma
Sveučišni studij, Sveučilište u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 45
1.1.2015. - 1.1.2016. Glumac kao glazbenik 3
Gluma, mediji
Sveučilišni studij, Sveučilište u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 60
1.1.2015. - 1.1.2016. Glumac kao glazbenik 4
Gluma, mediji
Sveučilišni studij, Sveučilište u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 60
1.1.2009. - 1.1.2013. Povijest glazbe I
Muzička akademija
Sveučilište u Zagrebu, Područni odsjek u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 120
1.1.2009. - 1.1.2013. Povijest glazbe II
Muzička akademija
Sveučilište u Zagrebu, Područni odsjek u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 120
1.1.2009. - Nova glazba
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 97,5
1.1.2008. - Intermedijalnost: glazba i književnost
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2008. - Glazba i kulturni kontekst
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2008. - Izvedbeno - scenska kultura
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2008. - Popularna glazba
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

1.1.2107. - Intermedijalnost u predstavi "Hrvatsko glumište"
Luka Bosanac
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.3.2018. - Indetitet i glazba
Franka Blažić
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet
1.3.2018. - Izvođeno ponašanje kazališne publike
Tina Peric
Kulturalni studij
Filozofski fakultet
17.6.2017. - Glasbeni ˝spomenik˝ Jugoslavije: Primerjava Reke in Maribora
Ana Grabovec
Kulturalni studij
Fakultet za društvene nauke, Sveučilište u Ljubljani
4.4.2017. - Vizualne reprezentacije glazbe u slikarstvu Vasilija Kandinskog, Paula Kleea i Roya de Maistrea
Vanessa Mišić
Povijest umjetnosti
Filozorski fakultet
1.1.2017. - Funkcija psovke u javnom diskurzu
Dora Huzanić Mišek
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2017. - Dekonstrukcija reklame
Lea Sečen
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Analiza popularne kulture kroz analizu verbalnih tekstova hrvatske popularne glazbe
Mateo Malekinušić
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Kulturalni performans: prilog definiranju novih izvedbenih praksi
Andrea Šikljan
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Dekonstrukcija autorstva u popularnoj glazbi
Emil Bišćan
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Interakcije publike u performansu: analize kroz perspektive psihologije komunikacije
Lorena Matek
Kulturalni studiji
Filotofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Kulturni performans: iščitavanje performativnih iskustava ceremonije vjenčanja
Martina Renka
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Komparacija performativnih praksi, klasična gluma i performans u ogledalu teorijskih rasprava
Martina Furdek
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Kritičke teroije filmskog zvuka kroz primjere filmske glazbe
Tamara Jeremić
Kulturalni studiji
FilozofskI fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Sinestezija: uvid u glazbu
Nataša Veljak
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Laboratorij zvuka: društveni razvoj, primjene i razumijevanje zvučnog fenomena
Aleksandar Stojković
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Upotreba glazbe u suvremenom društvu
Ivona Čapkanov
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Utjecaji kulture na glazbenu percepciju
Irena Pintarić
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Iščitavanje regionalnih identiteta iz arhiva popularne glazbe
Alida Lešnjaković
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Elektronička glazba: tehnologija nove estetike
Eva Balažin
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Konzumerizam kao vrsta performansa
Milena Pačić
Kulturalni studiji
Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Teorija glazbe
Produkcija zvuka i glazbe
Svučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 80

Gostujući nastavnik

1.10.2018. - 12.10.2018. Erasmus Mobility
INET-md Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança, Departamento de Comunicaçao e Arte
Universidade de Aveiro |
gostujuća nastavnica
Norma sati: 6
1.1.2011. - 1.1.2012. Povijest glazbe Bosne i Hercegovine
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti - glazbena kultura
Sveučilište u Mostaru
suradnik
Norma sati: 120
-Norma sati:

Obrazovni projekti

1.10.2017. - 1.11.2018. Digitalizacija arhiva Ustanove Ivan Matetić Ronjgov. stvaranje multimedijalne baze znanja i revitalizacija glazbene baštine Istre i Hrvatskog primorja (DAIMR)

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Diana Grgurić
Canzonetta fiumana: Prilog valorizaciji riječke popularne pjesme.
Sušačka revija 53-57 - 2015. http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=89-90&C=11

A2

2. Grgurić, Diana; Fajt, Siniša; Šimović, Vladimir
Acoustic Design: Audio Museum
Proceedings of Academics World International Conference / P. Suresh (ur.). - Bhubaneswar, India : R. K. Printers 19-22 - 2015.

WOS

3. Grgurić, Diana; Lešnjaković, Alida
O identitetu iz perspektive popularne glazbe
Avanture kulture : kulturalni studiji u lokalnom kontekstu : zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci 185-202 - 2013.

A1

4. Diana Grgurić
Intermedijalnost u romanu Berenikina kosa Nedjeljka Fabrija
Arti Musices 43/2 189-202 - 2012.

A1

5. Diana Grgurić
Ripe for Shredding: Iščitavanje popularnih značenja glazbenih cyber - praksi
Nova nepoznata glazba / Davidović, Dalibor ; Bezić, Nada (ur.). Zagreb : DAF 360-366 - 2012.

A1

6. Diana Grgurić, Mirna Marić
Propitivanje recepcije skladbi Josipa Kaplana
Arti Musices 2 189-202 - 2012.

A1

7. Diana Grgurić, Mirna Marić
Uz stotu obljetnicu rođenja Josipa Kaplana: prilog biografiji
Muzika !5 49-57 - 2011.

A1

8. Diana Grgurić
Jezikom prema glazbi
Rijeka Fabriju: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija 171-184 - 2009.

A1

9. Diana Grgruić
Intermedijalnost glazbe i književnosti
Umjetnost riječi 241-263. - 2008.

A1

Znanstvene knjige

1. Autor
Diana Grgurić
Glazba, riječ: istraživanje suodnosa
Hrvatska sveučilišna naklada, Izdavački centar Rijeka Zagreb, Rijeka - 2010.
2. Koautor knjige
Diana Grgurić, Marina Biti
Tvornica privida: očuđujući efekti diskursnih prožimanja
Adamić&Facultas Rijeka - 2010.
3. Autor
Diana Grgurić
Prilog povijesti crkvenog pjevanja u Rijeci // Cantores Sancti Viti
Adamić Rijeka - 2006.

Pozvana predavanja

1. Diana Grgurić
Riječke ženske priče
Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilište Osijek - 17.5.2018.
2. Diana Grgurić
Kulturne industrije: Audio muzej
Sveučilište Sjever - 3.11.2015. http://www.unin.hr/wp-content/uploads/Predavanje-doc-Diane-Grguric-u-SC-Koprivnica.pdf
3. D. Grgurić
Zvuk i glazba u turizmu
Rijeka - 12.6.2015. http://hint-lab.eu/default.aspx?lng=hr
4. D. Grgurić
Glazba i zvuk u turizmu
Grad Krk - 6.5.2015. http://www.gastronaut.hr/
5. Diana Grgurić
Popularne cyber glazbene prakse
Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Hrvatsko etnološko društvo - 3.6.2014. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2013/01/Program-Kluba-2013-2014.pdf
6. Diana Grgurić
Kultura sjećanja u ogledalu hrvatske popularne glazbe.
Pula, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma - 23.5.2014. http://www.unipu.hr/index.php?id=1502&L=title%3DOpens&tx_ttnews[tt_news]=9087&cHash=312936fffa6c258651807bcb2528a0b0
7. dr. sc. Diana Grgurić
Croatian traditional music: Practical and Theoretical Introduction
Carl von Ossietzky, the University of Oldenburg, Njemačka
8. Diana Grgurić
Internet kultura i nove glazbene prakse: shreds i brainwave
Filozofski fakultet, Rijeka,II. Riječki interdisciplinarni kongres: „Tehnologija i društvo" http://www.gaf.ni.ac.rs/_news/_info14/RIK_2014.pdf
9. Diana Grgurić
Tradicijska glazba Kvarnera
Moskva, Međunarodni festival slavenske glazbe http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/opatijke-pocasne-gosce-festivala-u-moskvi/56743/

Kongresna priopćenja

1.
Diana Grgurić
Acoustical communication: How the traditional music has become the expression of the minority Clarc perspectives on linguistic diversity, International linguistics conference June 8 - 10, 2018 Rijeka - 10.6.2018.
2.
Diana Grgruić, Svjetlana Janković-Paus
Mediterranean culture in processes of cultural mobility - Rijeka’s canzonette fiumane International conference - The Popularization of Entertainment from the Enlightenment to Modernism Prag - 1.1.2016.
3.
Diana Grgurić
Soundscape Experience and Acoustic design Mediterranean Islands Conference Vis, Hrvatska - 1.1.2016.
4.
Diana Grguric, Siniša Fajt
Soundscape experience and acoustic design 3rd International Interdisciplinary Symposium CroArtScia2015 – Technological Innovations: Art & Science Zagreb - 1.1.2015.
5.
Diana Grgurić, Svjetlana Janković-Paus
Social Semantics of “Canzonette Fiumana”: Contribution to Understanding of Rijeka’s Identity. International conference Identity and culture, Skopje - 1.1.2015. http://cultcenter.net/2487/
6.
Diana Grguri. Svjetlana Janković-Paus
Mediterranean culture in processes of cultural mobility - Rijeka’s canzonette fiumane International conference - The Popularization of Entertainment from the Enlightenment to Modernism, Pariz - 1.1.2015. http://www.cefres.cz/en/2183
7.
Diana Grgurić
Internet kultura i nove glazbene prakse: shreds i brainwave II. Riječki interdisciplinarni kongres: „Tehnologija i društvo“ Rijeka - 1.1.2014. https://www.academia.edu/13563611/RIK_2014_KNJIGA_SA%C5%BDETAKA
8.
Diana Grgurić
“Kulturna industrija i cyber glazbene prakse: Audio-visual Entrainment tehnologija.” 8 Internacionalni simpozij „Muzika i društvo“ Sarajevo - 8.11.2012. http://www.muzikolosko-drustvo.ba/8th-international-symposium-music-in-society/
9.
Diana Grgurić, Mirna Marić
“Interrelation between Folklore ad Aesthetics in the Works of Composers Tihomil Vidošić and Josip Kaplan“ The 4th International Symposium: Encounters between traditional music and dance European musical culture in various places and at various time Ljubljana - 26.8.2011. http://www.ictmusic.org/sites/default/files/program%20complete%20(covers%20and%20contents),%20ENG.pdf
10.
Diana Grgurić
Generative Audience and Cultural Industry: The Use of Entrainment “Meta” Frequency in the Mirror of the Theory of Entrainment . 42nd ICTM World Conference, Shanghai, China. Organizator: International Council for Traditional music. Shanghai http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/conferences/programme%20ictm%2042nd%20world%20conference%20%28shanghai%29%2C%2030%20June%202013.pdf
11.
Diana Grgurić, Ani Škrobonja
Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi VI. međunarodna konferencija industrijskog naslijeđa Rijeka http://www.protorpedo-rijeka.hr/index.php/en/component/phocadownload/category/7-konferencija2014?download=286:raspored-izlaganja-presentation-schedule
12.

Acoustical communication: How the traditional music has become the expression of the minority

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Dekonstrukcija povijesno-glazbenih iskustava: Canzonette popolari, popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata br.13.04.2.2.25; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; 30000;

Mentorstvo doktorandima

1. 5.10.2017. -
Ivana Mihaljinec; Doktorat MUSIC AS HEALING IN THE ANATOLIAN SELJUK TIMES; Sveučilšte u Zadru; ;

Znanstveni skupovi

1. - 1.1.2016.
International conference - The Popularization of Entertainment from the Enlightenment to Modernism, http://www.cefres.cz/en/2183 Prag Predstavljanje rada: Mediterranean culture in processes of cultural mobility - Rijeka’s canzonette fiumane
2. - 14.11.2015.
International conference - The Popularization of Entertainment from the Enlightenment to Modernism http://www.cefres.cz/en/2183 Pariz Predstavljanje rada: re in processes of cultural mobility - Rijeka’s canzonette fiumane
3. - 6.9.2015.
International conference Identity and culture http://cultcenter.net/2487/ Skopje Predstavljanje rada: Social Semantics of “Canzonette Fiumana”Contribution to Understanding of Rijeka’s Identity
4. - 1.1.2015.
International Interdisciplinary Scientific Symposium CroArtScia, http://sisak.hr/wp-content/uploads/3rd-Symposium-CroArtScia2015_Program.pdf Zagreb Predstavljanje rada: Sonudscape experience and acoustic design
5. - 25.4.2014.
6. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: Čovjek i industrija Rijeka Predstavljanje rada: Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi

Recenzije

1. 2016. Zbornik Lovranšćine
2. 2015. Časopis "Narodna umjetnost"

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.2014. - dirigentica zbora ; Umjetnička škola Balakirev.http://www.balakirevschool.ru/; http://www.balakirevschool.ru/timetable/schedule-predlagaem-vashemu-vnimaniju-afishu-mero.html);

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2016. - 1.10.2019.
ADRIA MICROTONALIS
USTANOVA „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO – RONJGI, UDRUGA HUMUS (Hrvatska Udruga Mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva)   20.000,00 kn
Voditeljica projekta
2.
1.1.1996. - 1.1.2015.
Glazbeno-scenska grupa 4'33
Grad Opatija   Grad Opatija
voditeljica

Stručna aktivnost

1.
1.1.2007. - 1.1.2011.
Glazbeno scenski projekt "Vidih vodu"
Grad Opatija   Voditeljica i producentica projekta
2.
1.1.2004. - 1.1.2007.
Glazbeno scenski projekt DisCoral
Grad Opatija   Voditeljica i producentica projekta

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.3.2018. - Zvukovi prošlosti
Predavanje za treću dob
Rijeka, Filozofski fakultet
2. 16.5.2016. - Tradicijske glazbe u perspektivi novih istraživačkih projekata
Koncert Matije Dedića mikrotonalnih djela skladatelja i inovatora Zorana Šćekića.
Rijeka
3. 7.11.2014. - Suvremena glazba u loopu na hrvatskoj sceni
51. Glazbena tribina Opatija, Hrvatsko društvo skladatelja
Opatija
4. 23.2.2010. - Detalji
Predstavljanje znanstvenika i umjetnika organizirala Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Sveučilištem u Rijeci i Novim listom
Rijeka, Gradska vijećnica

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2015. - Radio emisija "Music rocks and rolls"
uredništvo i vođenje emisije
HRT Radio Rijeka
2. 1.1.2015. - Radio emisija Acta musicologica
autorica emisija o glazbi
HRT Treći program Radio Zagreb
3. - Radio emisija "Mala terca"
uredništvo i vođenje emisija o glazbi
HRT Radio Rijeka

Intervjui

1. 17.5.2016. - La preziosa eredita delle "canzonette fiumane" http://www.editfiume.com/lavoce/cultura/18972-la-preziosa-eredit-delle-canzonette-fiumane
La voce del popolo
Rijeka
2. 17.8.2013. - Zabavna glazba je posao; w.novilist.hr/Scena/Glazba/Diana-Grguric-Zabavna-glazba-je-posao
HINA
Rijeka

Medijski nastupi

1. 26.10.2013. - O fiumanskim canzonettama
Radio televisione Italiana/Capodistria
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 1.10.2018. - Pročelnica Odsjeka za kulturalne studije
Filozofski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - Članica Povjerenstva za ocjenu i obranu specijalističkog završnog rada Nataše Jurina, pod nazivom "Audio menadžment u razvoju i brendiranju turizma otoka Krka
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. 1.1.2013. - - Voditeljica tima za izradu strategije za kulturu i umjetnost
Povjerenstvo za izradu strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020
3. - - Članica tima za ocjenu programa cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 15.9.2015. - - Predsjednica natječajne komisije
Ocjenjivačka komisija za međunarodni natječaj za izradu akustičkog dizajna Zračne luke Krk
2. 1.1.2008. - - članica
Katedra za istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice pri Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov
3. 1.1.2007. - 1.1.2015. - članica
Kazališno vijeće HNK Ivan pl. Zajc. Rijeka
4. 1.1.2005. - 1.1.2009. - članica
Kulturno vijeće za glazbu, Odjel za kulturu Grada Rijeke