doc. dr. sc. Miljana Kukić

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F-338
e-pošta : mkukic@ffri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

- 17.4.2013. Doktorica znanosti Poslijediplomski doktorski studij Psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
- 17.12.2008. Magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
- 27.2.2002. Diplomirani psiholog - profesor Sveučilišni studij Psihologija Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Referent za ispitivanje javnog mnijenja Sastavljanje anketnih pitanja i priprema anketnih upitnika, formiranje uzorka ispitanika, edukacija anketara, koordiniranje istraživanja, statistička obrada podataka, interpretiranje i prezentiranje rezultata Novi list d.d.
- Znanstveni novak - asistent Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Uvod u kliničku psihologiju", "Inteligencija") i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Psihosocijalni aspekti pretilosti" (MZOS RH; voditelj: dr. sc. Pokrajac-Bulian). Filozofski fakultet u Rijeci
- Vanjski suradnik Izvođenje nastave na kolegijima "Socijalna psihologija I", "Socijalna psihologija II" i "Psihologija odgoja i obrazovanja". Filozofski fakultet u Rijeci
- Poslijedoktorand Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Uvod u kliničku psihologiju", "Motivacijski praktikum") i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Biopsihosocijalni aspekti pretilosti" (UNIRI; voditelj: prof. dr. sc. Pokrajac-Bulian). Filozofski fakultet u Rijeci
- Docent Izvođenje nastave na preddiplomskom (kolegiji "Etika u psihologiji", "Motivacijski praktikum", "Uvod u kliničku psihologiju", "Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja", ) i diplomskom studiju psihologije (kolegiji "Klinička procjena" i "Praksa iz kliničke psihologije"). Rad na znanstvenom projektu "Biopsihosocijalni aspekti pretilosti" (UNIRI; voditelj: prof. dr. sc. Pokrajac-Bulian). Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

- Hrvatska psihološka komora
- Hrvatsko psihološko društvo
- Hrvatsko društvo za debljinu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Socijalna psihologija II.
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
- Socijalna psihologija I.
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
- Inteligencija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22.5
- Psihologija odgoja i obrazovanja
Različiti studijski programi
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 180
- Etika u psihologiji
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52.5
- Klinička procjena
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
- Uvod u kliničku psihologiju
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Praksa iz kliničke psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Motivacijski praktikum
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
- Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Gostujući nastavnik

- Suvremene teme iz psihologije
Fizioterapija; Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu; Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnoga zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija
suradnik
Norma sati: 43

Osobni razvoj

- Edukacija iz "Wartegg testa crteža"


Norma sati: 8
- Primjena alata e-učenja u nastavnom procesu


Norma sati: 16
- EAGEN Course: Obesity - metabolic and nutritional problems in Western and Eastern Europe


Norma sati:
- Edukacije za zaposlenike studentskih savjetovališnih službi pri UNIZG i UNIRI, organizirane u sklopu IPA projekta StuDiSupport


Norma sati:
- Edukacija iz bihevioralno-kognitivne terapije


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Klobučar Majanović, Sanja; Tkalčić, Mladenka
Body Weight and Psychological Functioning in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Preliminary Study
Psihologijske teme 27 55-72 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294533

Q4
A1

2. Kukić, Miljana
Važnost slike tijela kao moderator odnosa između zadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje težine
Klinička psihologija 10 59-79

A1

3. Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M., Bašić-Marković, N.
Quality of life as a mediator in the association between body mass index and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample
Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 20 473-481

Q2
A1
WOS

4. Pahljina-Reinić, R., Kukić, M.
Ciljne orijentacije studenata i prilagodba na studij
Psihologijske teme 24 543-556

A1

5. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, Private Self-Consciousness, Negative Affect and Avoidance as Determinants of Binge Eating)
Društvena istraživanja 18 111-128

Q3
A1
WOS

6. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Kukić, Miljana
Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females
Psihologijske teme 17 221-245

A1

7. Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kukić, Miljana; Jasprica, Sanja
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka (Age and gender differences in academic, social and emotional college adjustment)
Psihologijske teme 16 121-140

A1

8. Pokrajac-Bulian, Alessandra, Kukić, Miljana, Tkalčić, Mladenka, Štimac, Davor
Intragastric balloon as a treatment of obesity: preliminary analysis of some psychological aspects
Current Topics in Neurogastroenterology 266-278

A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor
Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona
Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja Alessandra Pokrajac-Bulian Naklada Slap Jastrebarsko
2. Autor poglavlja u knjizi
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor
Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom
Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja Alessandra Pokrajac-Bulian Naklada Slap Jastrebarsko

Pozvana predavanja

1. Kukić, Miljana
Informirani pristanak u psihologijskim istraživanjima (Informed consent in psychological research)
Rijeka, Hrvatska - 9.5.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705312

Kongresna priopćenja

1.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Klobučar Majanović, Sanja; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka
Gender Differences in Psychological Functioning and Causal Beliefs in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Usmeno priopćenje 6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija - 28.6.2018. https://eapmverona2018.com/docs/abstract.pdf
2.
Kristina Sonnabend, Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Klobučar Majanović, Miljana Kukić
Food craving, impulsivity, and symptoms of binge eating disorder in obese patients Poster 25th European Congres on Obesity (ECO2018) Beč, Austrija - 24.5.2018. https://www.karger.com/Article/Pdf/489691
3.
Hajsok, Anamarija; Klobučar Majanović, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana
Depressive symptoms, eating patterns, shame and guilt due to body and body weight in obese patients Poster 25th European Congress on Obesity (ECO2018) Beč, Austrija - 24.5.2018. https://www.karger.com/Article/Pdf/489691
4.
Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M.
Beliefs about the illness as predictors of emotional difficulties in cardiovascular patients Poster 31st Conference of the European Health Psychology Society Padova, Italija - 31.8.2017.
5.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana
Body mass index and illness perception as determinants of depressive symptomatology among cardiac patients Poster 24th European Congress on Obesity (ECO2017) Porto, Portugal - 18.5.2017. http://www.karger.com/Article/Abstract/468958
6.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana
Vjerovanja o bolesti, tjeskoba zbog srčanih problema, simptomi depresivnosti i anksioznosti u oboljelih od kardiovaskularnih bolesti usmeno priopćenje 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 8.4.2017.
7.
Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M., Bašić Marković, N.
Quality of life and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample poster 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prag, Republika Češka
8.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ružić, Alen
Correlates of Health-Related Quality of Life in Overweight and Obese Adults with Cardiovascular Disease poster 21th European Congress on Obesity (ECO2014) Sofija, Bugarska http://www.karger.com/Article/Abstract/363668
9.
Kukić, Miljana; Vulić-Prtorić, Anita
Coping strategies as moderators in the relationship between socio-cultural pressure to be thin and psychosocial functioning of overweight/obese adolescents poster 21th European Congress on Obesity (ECO2014) Sofija, Bugarska http://www.karger.com/Article/Abstract/363668
10.
Kukić, Miljana; Vulić-Prtorić, Anita
Razlike među adolescentima obzirom na stupanj uhranjenosti (Differences among adolescents given the level of nutrition) poster XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska
11.
Kukić, Miljana
Prediktori nezadovoljstva slikom tijela i korištenja strategija za smanjenje tjelesne težine u djevojaka (Predictors of body image dissatisfaction and use of strategies to lose weight in girls) usmeno priopćenje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb
12.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology of Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka) usmeno priopćenje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb
13.
Kukić, Miljana; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Korelati smanjenja tjelesne težine u pretilih kardioloških pacijenata (Correlates of weight loss in obese cardiac patients) usmeno priopćenje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar
14.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor
Slika o tijelu i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnoga balona (Body image and weight loss expectations before insertion and after removal of intragastric balloon) poster 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik
15.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Dušević, Božica; Kukić, Miljana
Negative emotions and binge eating symptoms in obese patients usmeno priopćenje 39th EABCT Annual Congress Dubrovnik
16.
Kukić, Miljana
Personal and Environmental Characteristics as Determinants of Student Adjustment to College poster 38th EABCT Annual Congress Helsinki, Finska
17.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka
Nezadovoljstvo tijelom i negativan afekt u pretilih osoba uključenih u tretman intragastričkim balonom (Body dissatisfaction and negative affect in obese persons in treatment with intragastric balloon) usmeno priopćenje 16. Dani psihologije u Zadru Zadar
18.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ambrosi-Randić, Neala; Marić, Anita
Primjena Tripartitnog modela u razumijevanju nastanka restriktivnog i bulimičnog ponašanja u studentica (The Tripartite influence model in understanding of restrictive and bulimic behaviour in university female students) usmeno priopćenje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat
19.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Šajina, Šarlota; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana
Perfekcionizam, svijest o sebi, negativni afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, self-consciousness, negative afect and avoidance as determinants of binge eating) usmeno priopćenje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat
20.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor
Psihološke karakteristike pretilih osoba kao čimbenici (ne)uspješnosti liječenja pretilosti intragastričkim balonom (Psychological characteristics of obese persons as factors of (non)successful treatment of obesity) usmeno priopćenje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

Znanstveni projekti

1. -
Psihosocijalni aspekti pretilosti; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; 148.666,70;
2. -
Biopsihosocijalni aspekti pretilosti; Poslijedoktorand; Sveučilište u Rijeci; ;

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 16.2.2015. -
Rijeka psihologije
Rijeka
2. 17.2.2014. -
Rijeka psihologije
Rijeka

Volonterstvo

1. - Suradnica Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Erasmus koordinatorica Odsjeka za psihologiju
Filozofski fakultet