izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dipl.ing.arh.

Građevinski fakultet Katedra za arhitekturu i urbanizam

telefon : 00385 51 265 927
prostorija : G-125
e-pošta : nana.palinic@gradri.uniri.hr
mobitel :

CROSBI
Arhitektura RRR
Tko je tko u hrvatskoj znanosti

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 35 4 0
LinkedIn
ORCID
ResearcherID
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.2013. - viši znanstveni suradnik Tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam Matični odbor za područje tehničkih znanosti
1.1.2010. - znanstveni suradnik Tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam Matični odbor za područje tehničkih znanosti
1.1.2004. - arhivist Humanističke znanosti, arhivistika, stručni ispit Ministarstvo kulture RH
1.1.1997. - 1.1.2008. doktor znanosti, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Arhitektura i urbanizam Arhitektura i urbanizam Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1995. - odgovorni projektant Tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, stručni ispit Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja RH
1.1.1985. - 1.1.1997. magistar znanosti Arhitektura i urbanizam, Graditeljsko naslijeđe Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1979. - 1.1.1985. diplomirani inženjer arhitekture Arhitektura i urbanizam Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2015. - izvanredni profesor Nositelj kolegija na Preddiplomskom sveučilišnom, Preddiplomskom stručnom, Diplomskom sveučilišnom i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. docent Nositelj kolegija na Preddiplomskom sveučilišnom, Preddiplomskom stručnom, Diplomskom sveučilišnom i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2010. viši predavač Nositelj kolegija na Preddiplomskom svučilišnom i Preddiplomskom stručnom studiju; Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2007. arhivist Arhivistika; Autorstvo i postav izložbi; Grafičko uređenje; Arhitektonsko projektiranje; Državni arhiv u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.1998. stručni suradnik Asistent iz kolegija na Dodiplomskom sveučilišnom i Stručnom studiju (Zgradarstvo, Elementi visokogradnje); Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.1998. odgovorni projektant i direktor Arhitektonsko projektiranje; Projektni biro Palinić, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1994. projektant Arhitektonsko projektiranje; Atelier A, Graz (Austria)
1.1.1992. - 1.1.1993. projektant Arhitektonsko projektiranje; Projektni biro Kukin i Kocijan, Rijeka
1.1.1985. - 1.1.1992. projektant Arhitektonsko projektiranje Projektni biro Plan, Rijeka

Nagrade i priznanja

19.12.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2017. godini koja su pridonijela promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci.
30.5.2017. Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske "Radovan Ivančević" za 2016. godinu: Povelja autorici monografije Riječka kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukure grada u nakladi Državnog arhiva Rijeka i Građevinskog fakulteta u Rijeci za istaknuti doprinos na području povijesti umjetnosti
30.3.2017. Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2017. godini za izuzetan doprinos istraživanju povijesti hrvatske i riječke arhitekture i sveobuhvatno istraživanje arhitekture kazališta Rijeke
18.11.2008. Zahvalnica za sudjelovanje u pripremi znanstvenog skupa i zbornika skupa "Opatijske crkvene obljetnice" održanog u Opatiji 17. i 18. studenog 2006. godine
1.1.1993. Urbanističko-arhitektonski natječaj „Trgovački centar Ilica – Frankopanska“, Zagreb, (autor s Barac, Andrea), 2. nagrada
1.1.1987. Međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj „Hotelski kompleks Casino“, Zlatni Pjasci, Varna, Bugarska (autor s Jerčinović, Zoran, Ljubić, Đuro), 2. nagrada
1.1.1986. Urbanističko-arhitektonski natječaj „Delta i Brajdica“, Rijeka (autor s Jerčinović, Zoran i Kiš-Jerčinović, Gabriela), otkupna nagrada
1.1.1984. Godišnja nagrada APZ-a za najboljeg studenta završne godine Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

1.1.2011. - 1.1.2013. Udruženja hrvatskih arhitekata, član Predsjedništva
1.1.2007. - 1.1.2015. Društvo arhitekata Rijeke, član i predstavnik u Skupštini UHA
1.1.2007. - 1.1.2011. Udruženja hrvatskih arhitekata, član i predsjednik Odbora kontrole
1.1.2007. - Matica Hrvatska, ogranak Rijeka, član i pročelnik razreda za Graditeljsku baštinu
1.1.2005. - Arhivističko društvo Rijeka – Pazin
1.1.2005. - PRO TORPEDO Rijeka - Udruga za promicanje i očuvanje riječke industrijske baštine, član Upravnog odbora
1.1.2001. - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja, član
1.1.1999. - Hrvatska komora arhitekata, član
1.1.1997. - 1.1.2008. Hrvatsko arhivističko društvo, član
1.1.1997. - Povijesno društvo Rijeka, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Obnova graditeljskog naslijeđa
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2011. - Industrijska graditeljska baština
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2010. - Građevinske konstrukcije
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Javne zgrade i prostori
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2008. - 1.1.2009. Osnove projektiranja II
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2007. - 1.1.2009. Osnove projektiranja I
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2007. - Projektiranje zgrada
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2007. - Osnove projektiranja II
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2006. - Povijest konstrukcija
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2006. - Povijest konstrukcija
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2006. - Arhitektonske konstrukcije II
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

25.9.2018. - Skladište Exportdrva na Delti u Rijeci - prenamjena za javnu funkciju - akvarij
Simičić, Lidija
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2018. - Staklo u graditeljstvu
Perović, Tea
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2018. - Željezne konstrukcije prvog industrijskog doba
Lušetić, Marina
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2018. - Krovni pokrovi kosih krovova
Kraljik, Anamarija
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2018. - Zeleni krovovi
Gavez, Simona
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2018. - Idejni i dio izvedbenog projekta kuće na padini
Babić, Renato
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
5.9.2018. - Konstrukcije inženjera Fazlura Rahmana Khana
Šporčić, Doris
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
5.9.2018. - Idejni i dio izvedbenog projekta atrijske kuće
Đerki, Mario
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
4.7.2018. - Povijesni razvitak sportskih stadiona od antike do suvremenog doba
Kurtović, Ivo
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
13.11.2017. - Gospodarska zgrada u mjestu Gorenja Vas, Slovenija - prenamjena za javnu funkciju: Hotel Baština
Vehovec, Jana
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
20.9.2017. - Idejni i dio izvedbenog projekta obiteljske kuće zidane blokovima od porobetona
Nemčić, Tomi
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
11.9.2017. - Tržnica Brajda - prenamjena za javnu funkciju: Kazalište lutaka
Gregov, Kristijan
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
7.9.2017. - Termalne građevine antičkog Rima - tipologija i konstrukcija
Šišović, Maja
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
7.9.2017. - Idejni i dio izvedbenog projekta kuće u nizu
Mužić, Ana
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
7.9.2017. - Snimak postojećeg stanja i idejni projekt uređenja obiteljske kuće u Ravnoj Gori
Klasić, Ivan
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
14.11.2016. - "Svjetionik Mlaka u Rijeci"
Šutalo, Ivo
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
14.11.2016. - "Obnova psihijatrijske bolnice Rab"
Kaćanski, Ivan
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2016. - "Crpna stanica vodovoda na Zviru - prenamjena za javnu funkciju - Muzej vodovoda"
Dušević Gržinčić, Helena
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2016. - "Urbanizacija Zagorske industrije vunenih tkanina"
Sedlar, Filip
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
21.9.2016. - "Snimak postojećeg stanja obiteljske kuće"
Načinović, Romana
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
21.9.2016. - "Obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta rekonstrukcije"
Rušidi, Tina
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
21.9.2016. - "Konstrukcije kupola renesanse i baroka"
Paladin, Petra
Preddiplomski sveučillišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
9.8.2016. - "Idejna zasnova pristaniškega kampusa na Reki" (Idejni projekt kampusa u riječkoj luci)
Hlastec, Andrea
Diplomski sveučilišni studij
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo
12.7.2016. - "Zgrada bivše rezidencije Nugent u sklopu Kaštela Trsat - arhitektonski snimak postojećeg stanja metodom 3D skeniranja"
Vidmar, Karmen
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
6.7.2016. - "Idejni i dio izvedbenog projekta urbane vile"
Lesjak, Valentina
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
6.7.2016. - "Temelji od betona i armiranog betona"
Simičić, Lidija
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
30.9.2015. - "Kamene konstrukcije drevnog Egipta"
Mazor, Marino
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
30.9.2015. - "Ravni krovovi"
Kablar, Gabrijela
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
29.9.2015. - "Tvornica papira u Rijeci"
Vladilo, Marko
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2015. - "Trg Žabica u Rijeci - povijesni razvitak i prijedlog uređenja"
Marijanović, Nina
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2015. - "Termoelektrana i spalionica smeća na Zviru - prenamjena za javnu funkciju: poduzetnički inkubator"
Pilat, Vedran
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2015. - "Lučko skladište 13 (XV) - povijest, stanje i prijedlog prenamjene za javnu funkciju: tržnica"
Žepina, Jelena
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2015. - "Tvornica duhana u Rijeci - H objekt - prenamjena za javnu funkciju"
Rendić, Adrian
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
25.9.2015. - "Kuća za odmor - idejni i dio izvedbenog projekta"
Kraš, Karlo
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
25.9.2015. - "Obiteljska kuća - snimak postojećeg stanja i prijedlog uređenja"
Vuljanić, Dario
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
25.9.2015. - "Amfiteatri antičkog Rima"
Vehovec, Jana
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2015. - "Obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta"
Bistričić, Matija
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
14.9.2015. - "Drvena stubišta"
Franolić, Filip
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
27.10.2014. - "Arhitektura gotike u Hrvatskoj"
Lončarić, Mirano
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.10.2014. - "Javna i slobodna carinska skladišta u Sušaku (40) - prenamjena za javnu funkciju
Hrvatin, Dajana
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.10.2014. - "Jadranski trg - povijesni razvitak i prijedlog uređenja"
Smojver, Dani
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - "Povijesni razvoj čeličnih konstrukcija"
Vidmar, Karmen
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - "Povijesni razvoj armiranobetonskih konstrukcija"
Banić, Ivan
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - "Povijesni razvoj nebodera"
Jerbić, Mateo
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
18.9.2014. - "Lučko skladište 12 (XIII): povijest, stanje i prijedlog prenamjene za javnu funkciju - hostel
Popeškić, Matej
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
11.9.2014. - "Konstruktivni sustavi u graditeljstvu"
Crnković, Tea
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
16.7.2014. - "Kuća za odmor - idejni i dio izvedbenog projekta"
Zahija, Mario
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
16.7.2014. - "Metalna stubišta"
Gros, Lidija
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.7.2014. - "Lučko skladište 17 - prenamjena za javnu funkciju - hotel"
Bonefačić, Sanja
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
3.7.2014. - "Obiteljska kuća - snimak postojećeg stanja"
Negrić, Marko
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
7.11.2013. - "Riječka tvornica konopa - prenamjena za javnu funkciju"
Bajčić, Marin
Građevinarstvo, Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
7.11.2013. - "Tvornica duhana u Rijeci - pogon Virginia duhana (T- objekt) - prenamjena za javnu funkciju
Grgurić, Lea
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - "Gradska bolnica sv. Duha u Rijeci - povijest, stanje i prijedlog adaptacije"
Kalanj, Branko
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - "Riječka luka / Port of Rijeka"
Jelić, Berislav
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
1.10.2013. - "Dvoetažna obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta"
Bulatović, Goran
Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - "Tradicionalni i suvremeni konstrukcijski materijali u graditeljstvu"
Marijanović, Nina
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - "Kršćanske sakralne građevine - povijest, materijali i konstrukcije"
Vladilo, Marko
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - "Putnička obala u Rijeci - povijesni razvitak, stanje i prijedlog uređenja"
Tintor, Dunja
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
13.9.2013. - "Troetažna obiteljska kuća - dio izvedbenog projekta"
Škiljan, Filip
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
9.7.2013. - "Tvornica torpeda u Rijeci"
Fućak, Kristian
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta"
Brnelić, Marko
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Kamen i njegova primjena u arhitekturi Rijeke u razdoblju historicizma, secesije i moderne"
Filipović, Ivica
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Gredne konstrukcije Starog vijeka"
Kozić, Mateo
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Lučne konstrukcije i odabrani primjer lučne konstrukcije"
Kresina, Sanja
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - "Masivna stubišta"
Mandić, Filip
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
29.10.2012. - "Povijest i tipologija stambene izgradnje i odabrani primjer stambene građevine"
Nežić, Matija
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
17.10.2012. - "Željeznička remiza (ložionica) u Industrijskoj ulici - prenamjena u garažu i muzej starih automobila"
Mohorovičić, Ervin
Diplomski studij Građevinarstvo smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - "Tradicionalni i suvremeni zidovi i obloge od naravnog kamena"
Milković, Damir
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - "Sušara u sklopu kompleksa bivše Tvornice duhana - prenamjena za javnu funkciju i uređenje okoliša"
Blažević, Dražen
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - "Koblerov trg - povijesni razvitak i projekt uređenja trga"
Kustić, Ivan
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - "Hrvatski svjetionici u pomorskoj industrijskoj baštini"
Čuljak, Karmela
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - "Industrijska baština Sušaka - inventarizacija"
Modrić, Dario
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2012. - "Romaničke i gotičke crkve - povijest, materijali i konstrukcije"
Banić, Nikolina
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2012. - "Tradicionalni i suvremeni zidovi od opeke i opekarskih blokova"
Perčulija, Doris
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2012. - "Višestambena zgrada - idejni i dio izvedbenog projekta"
Popeškić, Matej
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2012. - "Dvoetažna obiteljska kuća - idejni i dio izvedbenog projekta"
Rubeša, Josip
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
12.7.2012. - "Stambeno-poslovna zgrada željeznice u Rijeci - analiza i rekonstrukcija"
Lukež, Nina
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2012. - "Teatri i amfiteatri antičkog Rima - povijest, materijali i konstrukcije"
Franjković, Jelena
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2012. - "Konstrukcije hramova antičke Grčke i Rima"
Perić, Daniel
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2012. - "Pregradne stijene i zidovi"
Krajina, Marina
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - "Guvernerova palača - Pomorsko povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci - arhitektonska i građevinska analiza i prijedlog adaptacije aneksa Guvernerove palače"
Kvaternik, Jasna
Diplomski studij Građevinarstvo smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - "Rekonstrukcija zgrade bivše Kožare Ružić u Vodovodnoj ulici i adaptacija u svrhu proširenja Državnog arhiva u Rijeci"
Vukušić, Marko
Diplomski studij Građevinarstvo smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - "Dvoetažna obiteljska kuća - dio izvedbenog projekta"
Jelenić, Vanja
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2011. - "Obiteljska kuća - dio izvedbenog projekta"
Bajčić, Marin
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2011. - "Opeka i nosive konstrukcije od opeke"
Hranilović, Marko
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2011. - "Najveći rasponi kroz povijest"
Jerković, Boris
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
20.7.2011. - "Najviše građevine i strukture kroz povijest"
Grgurić, Lea
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
20.7.2011. - "Dvoetažna obiteljska kuća - dio Izvedbenog projekta"
Cindrić, Blaženka
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2011. - "Građevni kamen i nosive konstrukcije od kamena"
Grbac, Andrea
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
13.7.2011. - "Rekonstrukcija i adaptacija zgrade bivšeg Benediktinskog samostana (Đački dom Podmurvice) u studentski dom
Crnjak, Luka
Diplomski studij Građevinarstvo smjer Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2011. - "Teatro Fenice - arhitektonska i građevinska analiza"
Butorac, Petra
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Obiteljska kuća - dio izvedbenog projekta"
Bariša, Meri
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Jednoetažna obiteljska kuća - dio izvedbenog projekta"
Brečević, Kristijan
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Hotel emigranata - arhitektonska i građevinska analiza"
Cvitanić, Tena
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Čuljak, Karmela
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Riječki neboder - arhitektonska i građevinska analiza"
Kuzmar, Ivan
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "Rekonstrukcija srušene povijesne zgrade u Starom gradu u Rijeci (Kuća Miazzi I)"
Olić, Laura
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2010. - "HNK Ivana pl. Zajca - arhitektonska i građevinska analiza"
Štitić, Andrea
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2010. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Hrvatin, Ivan
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2010. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Kancelar, Luka
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2010. - "Kuća za odmor - dio izvedbenog projekta"
Zgrablić, Tedi
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Čondić, Sandro
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - "Trsatska gradina - arhitektonska i građevinska analiza"
Lukež, Nina
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - "Industrijska baština Rijeke u razdoblju secesije - inventarizacija"
Malović, Sandra
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - "Adaptacija potkrovlja zgrade za stambenu namjenu - izvedbeni projekt"
Martinčević, Darko
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.9.2009. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Tomić, Željka
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
21.7.2009. - Umnutzung: Wohnen in stillgelegter Lagerhalle, Rijeka, Croatien (Prenamjena: Stanovanje u postojećim skladištima, Rijeka, Hrvatska)
Nikolić, Tamara
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zurichu, diplomski studij
Zürich University of Applied Sciences, Švicarska
15.7.2009. - "Rekonstrukcija srušene povijesne zgrade u Starom gradu"
Vukić, Goran
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2009. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Crnjak, Luka
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2009. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Modrić, Dario
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.6.2009. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Pecman, Sandro
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
15.2.2009. - "Industrijska baština Rijeke u razdoblju historicizma - inventarizacija"
Klarić, Nataša
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
18.6.2008. - Fiume Ház Rijeka, Horvátország (Riječka luka, Hrvatska)
Kontra, Peter
Tervezési és Épitészeti Ismeretek (Arhitektonski fakultet u Pečuhu, diplomski studij)
Pollack Mihaly Műszaki Kar Pécs (Sveučilište Pollack Mihaly, Pečuh, Mađarska)
15.6.2008. - "Izvedbeni projekt obiteljske kuće"
Dražić, Antonio
Stručni studij
Građevinski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.1994. - Njemački jezik


Norma sati: 160
- Talijanski jezik


Norma sati: 120

Obrazovni projekti

1.1.2015. - 1.1.2016. Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
1.1.2008. - 1.1.2009. Nastavni projekt „ISHODI UČENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU GRAĐEVINSKIH INŽENJERA“

Financiranje:

Izdavaštvo

1.6.2017. - "Građevinske konstrukcije", skripta za internu upotrebu

Financiranje: Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - "Urbanistički razvitak Rijeke", skripta za internu upotrebu

Financiranje: Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - "Povijest konstrukcija", skripta za internu upotrebu

Financiranje: Građevinski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Palinić, Nana; Mrak, Iva; Matan, Cela
The oeuvre of the architect Theodor Träxler in Rijeka (Fiume), Croatia
ITALOGRAMMA - Societa e storia 16 1-31 - 2019. http://italogramma.elte.hu/?p=987

2. Matan, Cela; Mrak, Iva; Palinić, Nana
The Buildings Built for Public use by The KKK Group in Croatia (Jovan Korka, Đorđe Krekić and Georg Kiverov): Architecture, Structure and Conservatio
Architektura & Urbanizmus (0044-8680) LII (2018) 84-97 - 2018. http://www.architektura-urbanizmus.sk/index.php/en/

Q4
A1
WOS

3. Palinić, Nana; Bjelanović, Adriana
Drvene konstrukcije u povijesnoj luci Rijeke / Wooden structures in the historical port of Rijeka
Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 68 801-814 - 2016. http://www.casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/1560

Q3
WOS

4. Rogić, Tamara; Palinić, Nana; Braun, Alan
"Regeneracijski scenariji za bivšu Tvornicu papira u Rijeci"
Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015. 1 (2015) - 2015. http://www.arhitekt.unizg.hr/znanost/HERU/default.aspx

5. Palinić, Nana; Magaš, Olga
Arhitektura župne crkve svete Lucije u Kostreni
Zbonik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena V. 83-114 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695446

6. Palinić, Nana; Golčić, Igor; Mrak, Iva
"Revitalizacija zone Kolodvor – Žabica u Rijeci i adaptacija željezničkih skladišta za javnu namjenu u okviru nastavnog programa diplomskog studija Urbanog inženjerstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci"
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe – baština arhitekture i građevinarstva, zbornik radova V. 911-928 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695653

7. Palinić, Nana; Lukež, Nina; Mohorovičić, Ervin
"Željeznička baština Rijeke i mogućnosti njene prenamjene – dva prijedloga"
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Zbornik radova XVI. 153-175 - 2014.

8. Palinić, Nana; Kustić, Ivan
"Povijesni razvoj Koblerova trga u Rijeci – temelj za revitalizaciju"
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Zbornik radova XVI. 129-152 - 2014.

9. Žic, Elvis; Palinić, Nana; Čebuhar, Larsen; Kajapi, Ivan
"Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine"
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe – baština arhitekture i građevinarstva, zbornik radova V. 169-186 - 2014.

10. Palinić, Nana
"Znanstveni simpozij o arhitekturi Borisa Magaša"
Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 22 (2014) 320-321 - 2014.

A1
WOS

11. Palinić, Nana
"Neostvareni projekt riječke bolnice za zarazne bolesti iz 1908.-1912. godine", izvorni znanstveni članak
Acta Medico-Historica Adriatica 11 9-30 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156353

12. Palinić, Nana, Kvaternik, Jasna
"Kompleks Guvernerove palače u Rijeci - povijest, stanje i prijedlog revitalizacije aneksa" (Governor's Palace Complex in Rijeka - History, Present State and Annex Revitalization Proposal), prethodno priopćenje
Zbornik Građevinskog fakulteta u Rijeci XV. - 2012.

13. Palinić, Nana, Crnjak, Luka
"Riječki samostan benediktinki - povijest, stanje i prijedlog adaptacije" (Benedictine Monastery of Rijeka - History, Present State and Adaptation Proposal), prethodno priopćenje
Zbornik Građevinskog fakulteta u Rijeci XV. 249-276 - 2012.

14. Palinić, Nana
"Arhitektonska baština Brodogradilišta Danubius / Ganz-Danubius / Cantieri Navali del Quarnaro / 3. Maj"
Zbornik 4. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini 4. 379-402 - 2012.

15. Palinić, Nana
"Kazališta i scenski prostori u sklopu društvenih domova - dopolavora - riječkih industrijskih poduzeća"
Zbornik 4. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini 4. 787-806 - 2012.

16. Palinić, Nana, Vukušić, Marko
"Kompleks Kožare Ružić - Ljevaonice Skull - Tvornice Rade Končar u Vodovodnoj ulici - povijesni razvoj, stanje i prijedlog adaptacije u svrhu proširenja Državnog arhiva u Rijeci", prethodno priopćenje
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 53-54 85-120 - 2012.

17. Palinić, Nana
"Povijesna arhitektura u lučko - željezničkoj zoni Rijeke", pregledni znanstveni rad
Povijest u nastavi 1 81-102 - 2010.

18. Palinić, Nana
"Nerealizirani projekt Glavne gradske bolnice Rijeke Francesca Mattiassija iz 1908. godine", izvorni znanstveni članak
Acta Medico-Historica Adriatica 1 59-82 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93047

19. Palinić, Nana
"Željeznička baština Rijeke"
zbornik 3. Međunarodne konferencije o riječkoj industrijskoj baštini 3. 171-186 - 2010.

20. Palinić, Nana
"Vodotok Rječina tijekom povijesti"
Zbornik 2. Međunarodne konferencije o riječkoj industrijskoj baštini 2. 241-262 - 2010.

21. Palinić, Nana
"Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci", pregledni znanstveni rad
Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 5 435-444 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=61907

Q3
WOS

22. Karleuša, Barbara; Magaš, Olga; Rubinić, Josip; Palinić, Nana
"Rječina River Basin Restoration"
11th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering - WMHE 2009 - Proceedings 11. 873-884 - 2009. http://wmhe.gf.ukim.edu.mk/Downloads/PapersTopic5/A38-Karleusa-Magas-Rubinic-Palinic.pdf

23. Palinić, Nana
"Riječka željeznička baština i primjer revitalizacije"
Zbornik radova s okruglog stola o željezničkoj industrijskoj baštini „ Nužnost uvažavanja i suživota“ 1 57-70 - 2009.

24. Palinić, Nana
"Projekti kazališta Bono-Gerliczi i Teatro Nobile – najstariji nacrti kazališnih zgrada u Rijeci", izvorni znanstveni članak
Prostor - znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 1 (37) 52-63 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=59805

A1
WOS

25. Karač, Zlatko, Jakšić, Nataša, Palinić, Nana
"Planirano industrijsko naselje Uble na Lastovu iz 1936. godine – primjer talijanske urbanizacije otoka iz razdoblja moderne", izvorni znanstveni članak
Prostor - znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 1 (37) 90-111 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=59811

A1
WOS

26. Palinić, Nana
"Riječka kazališta – nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada", doktorska disertacija
doktorska disertacija 1, 2 1-737 - 2008.

27. Palinić, Nana
"Theatres of Rijeka: Foundation, Continuity and Significance of Theatre Buildings and Stages in the Development of the City's Urban Structure"
Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 16 (2008) 282-282 - 2008.

A1
WOS

28. Palinić, Nana
"Historische Lagerhaeuser des Hafens Rijeka als Teil des neuen Hafen-Projektes Rijeka Gateway"
Oesterreich Maritim - Zeitschrift der Freunde historischer Schiffe 21 24-25 - 2006.

29. Palinić, Nana
"I bi svjetlost: 125 godina električne energije u Rijeci"
Sušačka revija 53 48-58 - 2006. http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=53&C=8

30. Palinić, Nana
"Povijesna skladišta riječke luke kao nacionalni i internacionalni unikum industrijske arhitekture"
Zbornik I. Međunarodne konferencije u povodu 150. Obljetnice tvornice torpeda u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine (2003.) 1. 391-413 - 2005.

31. Palinić, Nana
"Nove zgrade Državnog arhiva u Rijeci u Vodovodnoj ulici", izvorni znanstveni članak
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 45-46 311-368 - 2005.

32. Palinić, Nana
"Nestanak europske luke-modela - ugrožena baština: povijesna lučka i željeznička skladišta",
Novi Kamov 3/2003. 5-35 - 2003.

33. Palinić, Nana
"Die historischen Speicheranlagen von Rijeka"
Oesterreich Maritim - Zeitschrift der Freunde historischer Schiffe 11 10-15 - 2003.

34. Palinić, Nana
"Povijesna skladišta riječke luke"
Sušačka revija 42-43 27-40 - 2003. http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=42-43&C=6

35. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Grande Cinematografo Parigi -Teatro Minimo Carlo Goldoni - Grande Cine-Varieta - Parigi - Impero - Viševica", izvorni znanstveni članak
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 43-44 333-350 - 2002.

36. Palinić, Nana
"Javna arhitektura secesijskog razdoblja u Rijeci"
Zbornik radova znanstvenog skupa sa međunarodnim sudjelovanjem "Secesija u Hrvatskoj" 1. 145-161 - 1999.

37. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Kino Olimpo - Margherita - Urania - Armonia"
Dometi 1-6/1999. 59-68 - 1999.

38. Palinić, Nana
"Riječka kazališta", izvorni znanstveni članak
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 39 169-240 - 1997. http://crolist.svkri.hr/cgi-bin/ucat/unilib.cgi?form=D1120201051

39. Palinić, Nana
"Sušački kinematografi"
Sušačka revija 17 55-64 - 1997. http://www.klub-susacana.hr/revija/novibroj.asp?Num=17

40. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Prvi stalni kinematografi: Salone Edison, Elektra, Progresso"
Dometi 7-12/1997. 95-109 - 1997.

41. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Od prvih filmskih projekcija do otvaranja prvog stalnog kinematografa 1896.-1906."
Dometi 1-6/1997. 5-34 - 1997.

42. Palinić, Nana
"Teatro Fenice u Rijeci - Teatro Ricotti - Teatro Fenice - Kino Partizan - Kino Teatro Fenice – razvoj, zaštita i uređenje", magistarski rad
magistarski rad 1, 2 1-422 - 1997.

43. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Teatrino Cappuccini - Kino San Giorgio - Beograd – Croatia"
Dometi 7-12/1996. 196-208 - 1996.

44. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Teatro Fenice - Cine.Teatro Fenice - Kino Partizan – Kino Teatro Fenice"
Dometi 1-6/1996. 167-188 - 1996.

45. Palinić, Nana
"O povijesti riječkih kinematografa: Cinematografo Argentina - Teatro Minimo - Teatro Argentina - Teatro Pallas -Centrale - Garibaldi - Kvarner"
Dometi 7-12/1995. 169-180 - 1995.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Palinić, Nana
Riječka kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada
Znanstvena monografija Crnković, Goran (ur.) Državni arhiv u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808947
2. urednik knjige
Više autora
„VI. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini / 6th International conference of industrial heritage: Čovjek i industrija s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji / The Man and the Industry With Emphasis on the Historical Experience of the Man in the Industry“ – Zbornik radova / Conference proceedings
Zbornik Lozzi Barković, Julija; Mohović, Robert; Palinić, Nana; Rotim Malvić, Jasna Pro Torpedo Rijeka Rijeka - 2016.
3. Urednik knjige
Više autora
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - Zbornik radova / 5th International Conference on Industrial Heritage thematically related to Architecture and Civil Engineering Heritage - Conference Proceedings (CD)
Palinić, Nana; Rotim Malvić, Jasna; Đekić, Velid (ur.) Pro Torpedo Rijeka Rijeka - 2014.
4. Urednik knjige
Više autora
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - Zbornik sažetaka / 5th International Conference on Industrial Heritage thematically related to Architecture and Civil Engineering Heritage - Collection of Summaries
Zbornik sažetaka - Collection of Summaries Palinić, Nana (ur.) Pro Torpedo Rijeka Rijeka - 2012.
5. Urednik knjige
Više autora
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi "Rijeka i brodograđevno naslijeđe jučer - danas - sutra" - Zbornik radova / 4th International Conference on Industrial Heritage thematically related do The City of Rijeka and its Shipbuilding Heritage - Yesterday - Today - Tomorrow - Conference Proceedings
Zbornik radova / Conference Proceedings Đekić, Velid, Palinić, Nana (ur.) Pro Torpedo Rijeka Rijeka - 2012.
6. Urednik knjige
Više autora
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi "Rijeka i brodograđevno naslijeđe jučer - danas - sutra" - Zbornik sažetaka / 4th International Conference on Industrial Heritage thematically related do The City of Rijeka and its Shipbuilding Heritage - Yesterday - Today - Tomorrow - Collection of Summaries
Zbornik sažetaka - Collection of Summaries Đekić, Velid, Palinić, Nana (ur.) Pro Torpedo Rijeka Rijeka - 2010.
7. Autor poglavlja u knjizi
Palinić, Nana
"Električna energija u Rijeci i okolici u devetnaestom i prvoj polovini dvadesetog stoljeća", monografija – spomenica
Elektroprimorje Rijeka 1881.-1947.-2007., monografija - spomenica Elektroprimorje Rijeka Rijeka - 2007.
8. Autor knjige
Palinić, Nana
"125 godina električne energije u Rijeci"
monografija - spomenica Crnković, Goran, Tomić, Ivica (ur.) HEP Distribucija d.o.o. Zagreb - DP Elektroprimorje Rijeka i Državni arhiv u Rijeci Rijeka - 2006. http://crolist.svkri.hr/cgi-bin/ucat/unilib.cgi?form=D1110518076
9. Autor knjige
Magaš, Olga, Glavočić, Daina, Ivančević, Nataša, Palinić, Nana, Lozzi Barković, Julija
"Arhitektura historicizma u Rijeci 1845.-1900. Arhitektura i urbanizam – Architecture of Historicism in Rijeka 1845 – 1900 Architecture and Town Planning"
znanstvena monografija i katalog izložbe Glavočić, Daina, Dujmović Kosovac, Ljubica (ur.) Moderna galerija Rijeka – Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka Rijeka - 2001.
10. Autor knjige
Palinić, Nana, Holjević, Danko, Kraljić, Dobrila, Magaš, Olga, Linić, Anton:
"Rječina i Zvir – regulacija i revitalizacija"
znanstvena monografija i katalog izložbe Magaš, Olga, Palinić, Nana (ur.) Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske vode i Grad Rijeka Rijeka - 1999. http://crolist.svkri.hr/cgi-bin/ucat/unilib.cgi?form=D1990312040
11. Autor knjige
Glavočić, Daina, Ivančević, Nataša, Magaš, Olga, Palinić, Nana, Rotim-Malvić, Jasna, Bradanović, Marijan, Juretić, Dorica
"Arhitektura secesije u Rijeci – Arhitektura i urbanizam početka 20. stoljeća 1900. – 1925.– Secessional Architecture in Rijeka – Architecture and Town Planning at the Begining of the 20th Century 1900 – 1925", , 1997.-1998.
znanstvena monografija i katalog izložbe Glavočić, Daina, Valušek, Berislav (ur.) Moderna galerija Rijeka Rijeka

Pozvana predavanja

1. Palinić, Nana
"Industrial heritage of Rijeka port and railway infrastructure"
Rijeka, Društvo arhitekata Rijeke - 20.9.2015. http://www.d-a-r.hr/nwuploads/2015/09/17/Creative%20Docklands_Schedule_long_16.9.pdf
2. Palinić, Nana
"Povijest korištenja vodotoka Rječine za energetske potrebe"
Medicinski fakultet Rijeka, studij Sanitarnog inženjerstva - 21.3.2014. http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=1180
3. Palinić, Nana
"Industrijska arhitektura Rijeke", pozvano predavanje u sklopu kolegija "Obnova baštine: obrat paradigmi" (voditelj Knežević, Snješka) Doktorskog studija "Arhitektura i urbanizam" Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu
Arhitektonski fakultet Zagreb - 7.6.2012.
4. Palinić, Nana
"Povijesna arhitektura u lučko - željezničkoj zoni Rijeke", Seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike iz povijesti
Muzej grada Rijeke, Rijeka - 10.3.2009.
5. Palinić, Nana
„Port of Rijeka and the Earliest Reinforced Concrete Constructions“, Sveučilište Pollack Mihály, Pečuh, Mađarska Arhitektonsko-građevinski fakultet (Pollack Mihaly Műszaki Kar Pécs – Tervezési és Épitészeti Ismeretek Tanszék Pécs)
Sveučilište Pollack Mihály, Pečuh, Mađarska Arhitektonsko-građevinski fakultet (Pollack Mihaly Műszaki Kar Pécs – Tervezési és Épitészeti Ismeretek Tanszék Pécs - 3.4.2008. http://www.epiteszetma.hu/Eloadasok/Nana-Palinic-Eloadasa
6. Palinić, Nana (prijevod Bősze, Sándor)
"A fiumei (rijekai) kikötő tárházainak története és utóélete egy városvédő levéltáros szemével", 31. Savjetovanje arhivista Mađarske s međunarodnim sudjelovanjem
Regionalni arhiv Županije Somogy, Kaposvar, Mađarska - 3.10.2007.

Kongresna priopćenja

1.
Palinić, Nana
Povijest izgradnje riječke luke predavanje 300 godina proglašenja Rijeke slobodnom lukom Rijeka, Gradska vijećnica - 19.3.2019. http://lavoce.hr/politica/4228-fiume-un-affascinante-storia-tutta-da-raccontare?fbclid=IwAR2fZW8kh-d45uZ6OGAmiDlx-n7bJItA0efpB0iprTJkDp1gp6kNuZ42344
2.
Rogić, Tamara; Palinić, Nana; Braun, Alan
"Regeneracijski scenariji za bivšu Tvornicu papira u Rijeci" predavanje International Conference CULTURAL HERITAGE - POSSIBILITIES FOR SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT - Međunarodni znanstveni skup PROSTORNE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI KULTURNOG NASLIJEĐA Zagreb - 23.10.2015. http://www.arhitekt.unizg.hr/znanost/HERU/default.aspx
3.
Palinić, Nana
"Neostvareni projekt riječke Bolnice za zarazne bolesti iz 1908. -1912. godine" predavanje 13. znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" Medicinski fakultet Rijeka - 9.11.2013.
4.
Palinić, Nana
"Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci / Early Reinforced Concrete Structures in Rijeka Port" predavanje Hadriatica 2012 Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra '700 e '900 - Lučka iskustva u Rijeci i u Trstu krajem XVIII. i početkom XX. stoljeća Građevinski fakultet Rijeka - 29.9.2012. https://www.google.hr/#q=hadriatica+2012
5.
Žic, Elvis; Palinić, Nana; Čebuhar, Larsen; Kajapi, Ivan
"Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine" predavanje V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva Građevinski fakultet Rijeka - 26.5.2012.
6.
Palinić, Nana, Golčić, Igor
"Revitalizacija zone Kolodvor - Žabica u Rijeci i adaptacija željezničkih skladišta za javnu namjenu u okviru nastavnog programa diplomskog studija Urbanog inženjerstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci" izložba V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva Rijeka - 26.5.2012.
7.
Palinić, Nana
"Kazališta i scenski prostori u sklopu društvenih domova - dopolavora - riječkih industrijskih poduzeća" poster 4. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i brodograđevno naslijeđe jučer - danas - sutra Rijeka - 22.4.2010.
8.
Palinić, Nana
"Arhitektonska baština Brodogradilišta Danubius / Ganz-Danubius / Cantieri Navali del Quarnaro / 3. Maj" predavanje 4. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i brodograđevno naslijeđe jučer - danas - sutra Rijeka - 22.4.2010.
9.
Palinić, Nana
"Nerealizirani projekt glavne gradske bolnice Rijeke Francesca Mattiassija iz 1908. godine" predavanje 10. znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" Medicinski fakultet Rijeka - 1.11.2009.
10.
Palinić, Nana
"Željeznička baština Rijeke" predavanje III. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini Rijeka - 12.10.2007.
11.
Palinić, Nana
"Vodotok Rječina kroz povijest" predavanje II. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini Rijeka - 14.10.2005.
12.
Palinić, Nana
"Povijesna skladišta riječke luke kao nacionalni i internacionalni unikum industrijske arhitekture" predavanje I. Međunarodna konferencija u povodu 150. Obljetnice tvornice torpeda u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine Rijeka - 19.9.2003.
13.
Palinić, Nana
"Javna i sakralna arhitektura secesijskog razdoblja u Rijeci" predavanje Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Secesija u Hrvatskoj Osijek - 23.10.1997. http://crolist.svkri.hr/cgi-bin/ucat/unilib.cgi?form=D1100112083

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 31.12.2019.
"ZNAČAJ INDUSTRIJE U KONTEKSTU HRVATSKE MODERNE ARHITEKTURE"; istraživač; Sveučilište u Zagrebu; ;
2. 1.1.2014. - 31.12.2018.
" ARHITEKTURA RIJEKE I RIJEČKE REGIJE KAO RAZVOJNI RESURS - POVIJEST, STANJE I MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE" ; voditelj; Sveučilište u Rijeci; 24.000,00;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
„MODERNA I POSTMODERNA ARHITEKTURA RIJEČKE REGIJE U EUROPSKOM KONTEKSTU“; istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=34&ID=839
4. 1.1.2005. - 1.1.2006.
„MEĐURATNA ARHITEKTURA RIJEKE I SUŠAKA, KOMPARACIJA“; istraživač; Ministarstvo znanosti RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiold/prikaz.asp?sort=3&offset=435
5. 1.1.1998. - 1.1.2001.
„ARHITEKTURA HISTORICIZMA U RIJECI 1845.- 1900. ARHITEKTURA I URBANIZAM – ARCHITECTURE OF HISTORICISM IN RIJEKA 1845 – 1900 ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING; istraživač; Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Grad Rijeka; ; http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=185&sec=76
6. 1.1.1996. - 1.1.1997.
„ARHITEKTURA SECESIJE U RIJECI - ARHITEKTURA I URBANIZAM POČETKA 20. STOLJEĆA 1900. – 1925.– SECESSIONAL ARCHITECTURE IN RIJEKA – ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING AT THE BEGINING OF THE 20TH CENTURY 1900 – 1925“; istraživač; Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Grad Rijeka; ; http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=185&sec=76
7. 1.1.1990. - 1.1.1991.
„KINO PARTIZAN, EX TEATRO FENICE U RIJECI – ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA“; voditelj projekta i glavni istraživač; Zavod za razvoj, zaštitu čovjekove okoline i prostorno planiranje Općine Rijeka; ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538414

Znanstveni skupovi

1. 25.10.2014. -
Znanstveni simpozij "Arhitekt Boris Magaš" Karlovac član znanstvenog odbora
2. 9.11.2012. -
13. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici", Rijeka, 2012. Rijeka predavač, moderator
3. 1.1.2012. -
Međunarodni znanstveni skup Hadriatica 2012:"Lučka iskustva u Rijeci i u Trstu krajem XVIII i početkom XX. stoljeća - Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra '700 e '900", Rijeka, 2012. Rijeka predavač
4. 1.1.2012. -
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi „Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva“, Rijeka, 2012. Rijeka izlagač, član organizacijskog odbora, moderator
5. 1.1.2012. -
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi „Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva“, Rijeka, 2012. Rijeka predavač, član organizacijskog odbora, moderator
6. 1.1.2010. -
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: „Grad Rijeka i brodograđevno nasljeđe: jučer - danas – sutra“, Rijeka, 2010. Rijeka predavač, član organizacijskog odbora, moderator
7. 1.1.2010. -
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: „Grad Rijeka i brodograđevno nasljeđe: jučer - danas – sutra“, Rijeka, 2010. Rijeka izlagač, član organizacijskog odbora, moderator
8. 1.1.2009. -
10.znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici", Rijeka, 2009. Rijeka predavač, moderator
9. 30.9.2008. -
Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem „Nužnost uvažavanja i suživota“ Rijeka predavač
10. - 21.5.2016.
VII. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini: TORPEDO HISTORY AND HERITAGE - 150th Anniversary of the Invention of the “Luppis-Whitehead” Torpedo Rijeka član znanstvenog i organizacijskog odbora
11. - 23.10.2015.
CULTURAL HERITAGE - POSSIBILITIES FOR SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT - Međunarodni znanstveni skup PROSTORNE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI KULTURNOG NASLIJEĐA Zagreb član Znanstvenog odbora
12. - 10.5.2014.
"Protection on Cultural Heritage from Natural and Man-made Disasters" Zagreb, Šibenik član Organizacijskog odbora
13. - 25.4.2014.
VI. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi „Čovjek i industrija“, Rijeka, 2014. Rijeka član znanstvenog i organizacijskog odbora, moderator, predavač
14. - 24.4.2013.
5th International Conference on Hazards and Modern Heritage - Modern Heritage between Upgrading and Preservation Sarajevo član Znanstvenog odbora, recenzent
15. - 13.10.2007.
III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini "Rijeka – povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe“ Rijeka predavač, član organizacijskog odbora, moderator
16. - 14.10.2005.
II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini „Rijeka – grad na vodi i moru“, Rijeka, Rijeka predavač
17. - 20.9.2003.
I. Međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice tvornice torpeda u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine Rijeka predavač, član znanstvenog odbora
18. - 21.2.1998.
Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem „Arhitektura secesije u Rijeci“, Moderna galerija Rijeka Rijeka predavač, član organizacijskog odbora
19. - 24.10.1997.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Secesija u Hrvatskoj“ Osijek predavač
20. -
300 godina proglašenja Rijeke slobodnom lukom Rijeka, Gradska vijećnica izlagač

Uredništva časopisa

1. 15.2.2019. - Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera; član uredništva
http://www.casopis-gradjevinar.hr/o-casopisu/organizacija/
2. 1.1.2000. - 1.1.2016. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci; član uredništva, tehnički urednik

3. - Zbornik Građevinskog fakulteta u Rijeci XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX; član uredništva, tehnički urednik
https://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-gfri

Recenzije

1. 2018. Recenzija članka u časopisu "Acta Medico-Historica Adriatica"
2. 2018. Recenzija članka u časopisu Zbornik Građevinskog fakulteta u Rijeci, br. XXI
3. 2017. Recenzija članka u časopisu Zbornik Građevinskog fakulteta u Rijeci, sv. XX.
4. 2017. Recenzija članka u časopisu "Prostor", vol 25, br. 2 (54) (ISSN 1330-0652)
5. 2017. Recenzija knjige: "Monographic Publications of ICOMOS Slovenia I 02 - Protection and Reuse of Industrial Heritage:Dillemas, Problems, Examples; 2nd International Symposium on Cultural Heritage and Legal Issues"; izdavač ICOMOS/SI International Council on Monuments and Sites, Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij, Ljubljana, Slovenia
6. 2017. Recenzija članka u časopisu "Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", sv. XIX (ISSN 0350-8552)
7. 2017. Recenzija članka u časopisu "Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", sv. XIX (ISSN 0350-8552)
8. 2016. Recenzija članka u časopisu "Annales -Anali za istrske in mediteranske študije", Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, Slovenija
9. 2016. Recenzija članka u časopisu "Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera", Zagreb
10. 2016. Recenzija 5 članaka u zborniku: 6. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi "Čovjek i industrija" / 5th International conference on industrial heritage thematically related to "Man and industry" 
11. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
12. 2015. Recenzija knjige: Lipovac, Nenad: "Englesko-hrvatski stručni pojmovnik za urbaniste, prostorne planere, arhitekte i krajobrazne arhitekte", Državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti
13. 2015. Recenzija knjige: Žižić, Dujmo: "Povijest industrije cementa u Dalmaciji - 150 godina suživota", znanstvena monografija, nakladnici Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
14. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
15. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
16. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
17. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
18. 2015. Recenzija članka u Zborniku Međunarodnog znanstvenog skupa "Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa", Zagreb, 2015.
19. 2014. Recenzija članka u časopisu "Građevinar - Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera" (neobjavljeno)
20. 2014. Recenzija članka u časopisu "Prostor - Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam", objavljen u vol. 22 (2014), br. 2(48)
21. 2014. Recenzija članka u časopisu "Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", br. XVII
22. 2014. Recenzija 17 članaka u zborniku: 5. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi "Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe" - baština arhitekture i građevinarstva / 5th International conference on industrial heritage thematically related to "Rijeka and the industrial building heritage" - architecture and civil engineering heritage
23. 2013. Recnzija članka u časopisu, "Građevinar - Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera"
24. 2013. Recenzija članka u Zborniku, "The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage", Sarajevo, BIH
25. 2013. Recenzija članka u Zborniku, "The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage", Sarajevo, BIH
26. 2013. Recenzija knjige: Glavočić, Daina, Rotim Malvić, Jasna, Škunca, Srđan: "Radnička naselja u Rijeci od 1881. do 1950.,  znanstvena monografija, rukopis
27. 2013. Recenzija knjige: Nežić, Matija: "Minjera – Povijesni pregled rudarske aktivnosti pod Sovinjakom", znanstvena monografija, rukopis
28. 2013. Recenzija članka u časopisu, "Acta Medico-Historica Adriatica"
29. 2013. Recenzija članka u časopisu, "Građevinar - Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera" (neobjavljeno)
30. 2013. Recenzija članka u Zborniku, "The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage", Sarajevo, BIH
31. 2013. Recenzija članka u Zborniku, "The 5th International Conference on Hazards and Modern Heritage", Sarajevo, BIH
32. 2013. Recenzija poglavlja u knjizi: Zlatko Karač: "Arhitektura i povijest opatijskih sinagoga", u: Povijest židovske zajednice u Opatiji,  rukopis
33. 2013. Recenzija članka u časopisu "Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", sv. XVI (ISSN 0350-8552)
34. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci" sv. LIII/LIV (ISSN 1331-5137)
35. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Zbornik Građevinskog fakulteta Seučilišta u Rijeci" sv. XV (ISSN 0350-8552)
36. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", sv. XV (ISSN 0350-8552)
37. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Građevinar - Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera"
38. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Građevinar - Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera" br. 65-8, 2013.
39. 2012. Recenzija članka u časopisu, "Acta Medico-Historica Adriatica", vol. 11/2
40. 2011. Recenzija knjige: Lozzi Barković, Julija: "Tradicionalno i moderno u međuratnoj arhitekturi Rijeke i Sušaka", znanstvena monografija, rukopis
41. 2009. Recenzija knjige: Kos Nalis, Mirjana, Lozzi Barković, Julija: "Kvarnerska kupališna baština - nestala kupališta s kraja 19. i početka 20. stoljeća", znanstvena monografija, Izdavači Hrvatski muzej turizma i Državni arhiv u Rijeci  (ISBN 978-953-7601-08-9; 978-953-7134-12-9)
42. 2007. Recenzija knjige: "Turska kuća - Casa Turca u Rijeci", znanstvena monografija, Izdavači Hrvatsko-tursko društvo Rijeka i Liber d.o.o. Rijeka (ISBN 978-953-95659-0-7; 978-953-7165-46-8)
43. 2005. Recenzija knjige: Zakošek, Boris: "Opatijski album - Dugo stoljeće jednog svjetskog lječilišta", znanstvena monografija, Izdavač Državni arhiv u Rijeci (ISBN 953-7134-06-7)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Kaštel Trsat - arhitektonski snimak postojećeg stanja i 3D model primjenom 3D skeniranja
Grad Rijeka  
voditelj projekta
2.
1.1.2014. -
Palinić, Nana: Idejno rješenje uređenje zgrade Krešimirova 42 za potrebe Studija dentalne medicine u Rijeci
Medicinski fakultet Rijeka  
odgovorni projektant (uz Magaš, Olga; Štambuk, Božidara)
3.
1.1.2004. -
„Državni arhiv u Rijeci – sabirni centar Senj“, Idejni projekt adaptacije
Ministarstvo kulture RH  
autor projekta
4.
1.1.2004. -
"Adaptacija povijesnih zgrada za arhivsku namjenu", stručna studija
Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv  
autor studije
5.
1.1.2000. - 1.1.2001.
„Uređenje kino dvorane kina Teatra Fenice“, Idejni projekt
Rijekakino  
koautor (uz Magaš, Olga)
6.
1.1.2000. - 1.1.2001.
„Uređenje kino dvorane kina Croatia“, Idejni projekt
Rijekakino  
koautor (uz Magaš, Olga)
7.
1.1.1999. - 1.1.2000.
„Rekonstrukcija Povijesnih zgrada u Vodovodnoj ulici br. 2 i 5 u prostore Državnog arhiva u Rijeci“, Idejni projekt
Grad Rijeka  
projektant
8.
1.1.1998. -
„Obiteljska kuća Poščić“, Rijeka, Idejni i Glavni projekt
Obitelj Poščić  
odgovorni projektant
9.
1.1.1998. -
„Obiteljska kuća Kostelić“, Ika, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Obitelj Kostelić  
odgovorni projektant
10.
1.1.1998. -
„"Uređenje lijeve obale Rječine“, Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje
Grad Rijeka, Hrvatske vode, Građevinski fakultet u Rijeci  
projektant (voditelj projekta Magaš, Olga)
11.
1.1.1997. -
„Obiteljska kuća Marinac“, Rijeka, Idejni projekt
Obitelj Marinac  
odgovorni projektant
12.
1.1.1997. -
„Obiteljska kuća Jurcan“, Rijeka, Idejni projekt
Obitelj Jurcan  
odgovorni projektant
13.
1.1.1997. -
„Rekonstrukcija obiteljske kuće i ordinacije Cimerman“, Opatija, Idejni projekt
Obitelj Cimerman  
odgovorni projektant
14.
1.1.1997. -
„Asfaltna baza Glavice“, Opuzen, Idejni i Glavni projekt
Strabag d.o.o.  
odgovorni projektant
15.
1.1.1997. -
„Izletište Rječina“, Programska studija
Grad Rijeka, Hrvatske vode, Građevinski fakultet u Rijeci  
projektant (voditelj projekta Magaš, Olga)
16.
1.1.1996. -
„Hotel Bilinovac“, Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), Idejni projekt rekonstrukcije
Obitelj Bilinovac  
odgovorni projektant
17.
1.1.1994. -
„Stan Schahbasi, Beethovenstrasse 25“, Graz, Austrija, Idejni i Izvedbeni projekt
Obitelj Schahbasi  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
18.
1.1.1994. -
„Golf klub Murstatten“, Austrija, Idejni projekt
Golf klub Murstatten, Austrija  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
19.
1.1.1994. -
„Obiteljska kuća Leeb“, Wolfsberg, Austrija, Idejni projekt
Obitelj Leeb  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
20.
1.1.1994. -
“Stambeno-poslovna zgrada Sporgasse 7“, Graz, Austrija, Idejni projekt
Grad Graz  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
21.
1.1.1994. -
„Namještaj za tvornicu Thonet Wien: Mega, Fly, Forte, The New Spirit“, Graz, Austrija
Thonet Wien  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
22.
1.1.1994. -
„Izložbeni paviljon pivovare Goesser“, Graz, Austrija, Idejni projekt
Brauerei Goess, Graz  
projektant, autor Idejnog projekta
23.
1.1.1994. -
„Stambena zgrada Mitterstrasse 55/Kauperzgasse 1“, Graz, Idejni projekt pročelja
Atelier A, Graz  
autor Idejnog projekta
24.
1.1.1994. -
„Poslovnica Reiffeisen banke“, Spielberg, Austrija, Idejni projekt
Reiffeisen bank Austria  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
25.
1.1.1993. -
„Trgovina Palmers, Hauptplatz 15“, Graz, Idejni projekt
Palmers Graz  
projektant (glavni projektant Tanos, Hans Walter)
26.
1.1.1993. -
„Dijecezanski muzej Krk“, dizajn detalja kamene plastike, stolarije i limarije"
Biskupija Krk  
projektant
27.
1.1.1993. -
„Društveni dom Vrbnik“, Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije
Općina Vrbnik  
projektant (glavni projektant Kocijan, Nenad)
28.
1.1.1993. -
„Romaničko-barokna palača Vergottini“, Vrsar, povijesno istraživanje i projekt restauracije
Općina Vrsar  
projektant (glavni projektant Kocijan, Nenad)
29.
1.1.1992. -
„Urbanistički projekt trga u Puntu“, Otok Krk, Idejni projekt
Općina Punat  
projektant
30.
1.1.1992. -
„Župni dvor Krk“, dizajn namještaja
Biskupija Krk  
projektant (glavni projektant Kocijan, Nenad)
31.
1.1.1992. -
„Fitness centar Sušak“, Idejni projekt
Fitness Princess Rijeka  
projektant
32.
1.1.1992. -
„Poslovna zgrada Petrol Commerce“, Matulji, Idejni projekt
Petrol Commerce  
projektant
33.
1.1.1992. -
„Sportski tereni Škole Srdoči“, Rijeka
 
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
34.
1.1.1990. -
: „Poslovno stambena zgrada Partizan“, Lovran, Glavni i Izvedbeni projekt,
 
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
35.
1.1.1990. -
„Nadogradnja stambenih zgrada“, Crikvenica, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Općina Crikvenica  
projektant
36.
1.1.1990. -
„Detaljni urbanistički projekt stambenog naselja Hrusta“, Crikvenica
 
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
37.
1.1.1990. -
„Trgovački centar Hrusta“, Crikvenica, Glavni i Izvedbeni projekt
 
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
38.
1.1.1989. -
„Snack bar Snake“, Opatija
 
projektant
39.
1.1.1989. -
„Stambene zgrade ex Vojne kasarne“, Opatija
 
projektant
40.
1.1.1989. -
„Ambulanta Koksare“, Bakar, Idejni projekt
Koksara Bakar  
projektant
41.
1.1.1989. -
„Mrtvačnica na groblju Krmpote – Klenovica“, Idejni projekt
 
projektant
42.
1.1.1989. -
„Cafe Krnjevo“, Rijeka, Idejni projekt interieura
 
projektant
43.
1.1.1989. -
„Vegetarijanski restoran Donat Mg“, Rijeka, 1987.
 

44.
1.1.1989. -
„Stambena zgrada Krnjevo 200 B“, Rijeka, Izvedbeni projekt hortikulture
 
projektant
45.
1.1.1989. -
„Upravna zgrada GP Graditelj“, Matulji, rekonstrukcija, Izvedbeni projekt
GP Matulji  
projektant
46.
1.1.1988. -
„Aneks pansiona INA“, Učka, Idejni projekt
INA Rijeka  
projektant
47.
1.1.1988. -
„Stambeno naselje Hrusta“, Crikvenica, Idejni projekt
 
projektant
48.
1.1.1988. -
„Provedbeni urbanistički plan Lovran – Vrh Ike“, izmjene i dopune
Općina Lovran  
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
49.
1.1.1988. -
„Stambeno naselje Hrusta“, Crikvenica, interieur lokala, Izvedbeni projekt
 
projektant
50.
1.1.1988. -
„Park Vladimira Nazora“, Crikvenica, Izvedbeni projekt hortikulture
 
projektant
51.
1.1.1987. -
„Vegetarijanski restoran Donat Mg“, Idejni projekt
 
projektant
52.
1.1.1987. -
„Adaptacija ex Pavlinskog samostana u Hotel Kaštel“, Crikvenica, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
 
suradnik
53.
1.1.1987. -
„Industrijski kompleks ZZ Zanatlija“, Krk, Glavni i Izvedbeni projekt
ZZ Zanatlija, Krk  
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
54.
1.1.1986. -
„Koksara Bakar – sala radničkog savjeta“, Idejni projekt interieura
Koksara Bakar  
projektant
55.
1.1.1986. -
„Brodogradilište 3. Maj – sportska dvorana, upravna zgrada, ljetna pozornica“, Rijeka, Glavni projekt
Brodogradilište 3. Maj  
projektant (voditelj projekta Leskovar, Tomislav)
56.
1.1.1985. -
„Detaljni urbanistički projekt turističkog centra Koversada“, Vrsar
Općina Vrsar  
projektant pripravnik (voditelj projekta Kostić, Duško)
57.
1.1.1985. -
„Riječka banka Rijeka“, Izvedbeni projekt interieura
Riječka banka  
projektant pripravnik (voditelj projekta Kostić, Duško)

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Panoramska karta i kratak vodič kroz riječko industrijsko naslijeđe, nakladnik Pro Torpedo udruga za promicanje i zaštitu riječke industrijske baštine Rijeka
Pro Torpedo Rijeka   autor teksta
2.
1.1.2012. -
Izložba radova studenata diplomskog studija Urbanog inženjerstva na Građevinskom fakultetu u Rijeci „Revitalizacija zone Kolodvor – Žabica u Rijeci“
Građevinski fakultet u Rijeci   autor (s Magaš, Olga, Mrak, Iva, Štambuk, Božidara)
3.
1.1.2012. -
"Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. LIII/LIV", likovno uređenje
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog uređenja časopisa
4.
1.1.2010. -
"Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. L.-LII.", likovno i tehničko uređenje
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja časopisa
5.
1.1.2007. -
Izložba „Federico Garcia Lorca“, Državni arhiv u Rijeci
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
6.
1.1.2007. -
"Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XLIX.", likovno i tehničko uređenje
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja časopisa
7.
1.1.2007. -
„Datja i prijatja II“ (autor Anđelko Badurina), Posebno izdanje DAR-a", likovno i tehničko uređenje knjige
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
8.
1.1.2006. -
„Voda – hrvatsko blago“, Državni arhiv u Rijeci
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
9.
1.1.2006. -
"Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XLVII.-XLVIII.", likovno i tehničko uređenje
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja časopisa
10.
1.1.2006. -
Zbornik znanstvenog skupa „Ban Josip Jelačić“, Posebno izdanje DAR-a (u pripremi), likovno i tehničko uređenje knjige
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
11.
1.1.2006. -
„Glagoljica Mošćenice – Brseč“, Posebno izdanje DAR-a (u pripremi), likovno i tehničko uređenje knjige
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
12.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Izložba „125 godina električne energije u Rijeci“, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka
HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Državni arhiv u Rijeci   autor izložbe i izložbenog postava
13.
1.1.2005. -
Izložba „Crkva hrvatskih mučenika na Udbini“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
14.
1.1.2005. -
Izložba „Mladen Veža – U spektru Sredozemlja“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
15.
1.1.2005. -
"A Rijeka Kikoto tortenelmi rakterepuletei - az ipari epiteszet nemzeti es nemzetkozi viszonylatban egyedulallo kulonlegessegei", katalog
Ministarstvo kulture Republike Mađarske   autor kataloga
16.
1.1.2005. -
"Opatijski album - dugo stoljeće jednog svjetskog lječilišta", likovno i tehničko uređenje knjige
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
17.
1.1.2005. -
„Mladen Veža – U spektru Sredozemlja“, oblikovanje kataloga izložbe
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja kataloga
18.
1.1.2004. -
Izložba „Fotografski zapisi iz rusko – turskog rata“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
19.
1.1.2004. -
Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa „Rijeka i mađarska kultura – Rijeka (Fiume) és a Magyar Kultúra“, likovno i tehničko uređenje
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i ržavni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
20.
1.1.2003. -
Izložba „Rijeke i jezera južne Mađarske na starim zemljovidima“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
21.
1.1.2003. -
Izložba „Nada Žiljak“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
22.
1.1.2003. -
Izložba „Povijesni dokumenti – 120 godina prerade nafte u Rijeci“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
23.
1.1.2003. -
„Tvrđavni spisi“ (autor Onofrio Del Campo), Posebno izdanje DAR-a sv. 15, likovno i tehničko uređenje knjige
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjige
24.
1.1.2003. -
„Janko Polić Kamov – pjesnik crnog mjeseca“, dizajn knjižice CD-ROM-a
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja knjižice
25.
1.1.2002. -
Izložba „Skladatelj Ivan Zajc“, likovno i tehničko uređenje kataloga
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja kataloga
26.
1.1.2001. -
Izložba „Arhitektura historicizma u Rijeci 1845.- 1900.“, Moderna galerija Rijeka – Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
MGR - MMSU Rijeka   autor (s Glavočić, Daina, Magaš, Olga, Ivančević, Nataša, Lozzi Barković, Julija
27.
1.1.2001. -
Oblikovanje plana grada za katalog izložbe „Arhitektura historicizma u Rijeci 1845.-1900. Arhitektura i urbanizam – Architecture of Historicism in Rijeka 1845 – 1900 Architecture and Town Planning“
MMSU   autor likovnog i tehničkog uređenja (s Rožman, Vesna)
28.
1.1.1999. -
Izložbe „Rječina i Zvir – regulacija i revitalizacija“, Zvir / Državni arhiv u Rijeci, Rijeka
Hrvatske vode, Grad Rijeka, Državni arhiv u Rijeci   autor izložbi, postava, dizajna katalog i plakata (s Magaš, Olga)
29.
1.1.1999. -
Izložba „Arhivske zgrade u Hrvatskoj“
Državni arhiv u Rijeci   autor izložbenog postava
30.
1.1.1999. -
Likovno i tehničko uređenje kataloga i oblikovanje plakata i pozivnice izložbe „Rječina i Zvir – regulacija i revitalizacija“
Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv   autor likovnog i tehničkog uređenja (s Magaš, Olga)
31.
1.1.1998. - 1.1.2007.
Dizajn posjetnica, razglednica, kalendara i pozivnica za kulturna i znanstvena događanja Državnog arhiva u Rijeci, 1998.- 2007.
Državni arhiv u Rijeci   autor dizajna
32.
1.1.1998. -
Izložba „125 godina Riječke željeznice“, Državni arhiv u Rijeci, Rijeka
Hrvatske željeznice i Državni arhiv u Rijeci   autor izložbe, postava, dizajna kataloga, plakata
33.
1.1.1998. -
Izložba „Statuti, urbari, notari“
Državni arhiv u Rijeci   koautor izložbenog postava (uz Magaš, Olga)
34.
1.1.1998. -
Likovno i tehničko uređenje kataloga i oblikovanje plakata izložbe „125 godina Riječke željeznice“,
Državni arhiv u Rijeci, Hrvatske željeznice   autor likovnog i tehničkog uređenja
35.
1.1.1998. -
Oblikovanje kataloga i pozivnice izložbe „Statuti, urbari, notari“
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja (s Magaš, Olga)
36.
1.1.1998. -
Oblikovanje plana grada za katalog izložbe „Arhitektura secesije u Rijeci – Arhitektura i urbanizam početka 20. stoljeća 1900. – 1925.– Secessional Architecture in Rijeka – Architecture and Town Planning at the Begining of the 20th Century 1900 – 1925“
MMSU   autor likovnog i tehničkog uređenja (s Rožman, Vesna)
37.
1.1.1997. -
Izložba „Arhitektura secesije u Rijeci“, Moderna galerija Rijeka – Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
MGR - MMSU Rijeka   autor (s Glavočić, Daina, Ivančević, Nataša, Magaš, Olga, Rotim-Malvić, Jasna, Bradanović, Marijan, Juretić, Dorica, Fabijanić, Damir)
38.
1.1.1997. -
Izložba „Matične knjige – korijeni identiteta“
Državni arhiv u Rijeci   koautor izložbenog postava (uz Magaš, Olga)
39.
1.1.1997. -
Izložba „Matične knjige – korijeni identiteta“, oblikovanje kataloga i pozivnice
Državni arhiv u Rijeci   autor likovnog i tehničkog uređenja (s Magaš, Olga)
40.
1.1.1996. -
Izložba „Glumac u fokusu“
Novi list i Muzej grada Rijeke   autor izložbenog postava
41.
1.1.1991. -
Izložba „Teatro Fenice“, Mali salon, Rijeka
MGR - MMSU Rijeka   autor (s Volarić, Milko)
42.
1.1.1991. -
Izložba „Korzo“
Rijekaprojekt   autor izložbenog postava (uz Volarić, Milko)
43.
1.1.1991. -
„Poduzeće Rijekakino“, dizajn znaka i oglasne ploče
Rijekakino   autor dizajna
44.
1.1.1991. -
Izložba „Korzo“, oblikovanje deplijana i plakata
Rijekaprojekt   autor dizajna (uz Volarić, Milko)
45.
1.1.1991. -
Izložba „Teatro Fenice“, oblikovanje deplijana i plakata
Moderna galerija Rijeka   autor dizajna (uz Volarić, Milko)

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 21.9.2015. - Urban development and industrialisation of Rijeka
International Architectural and Urban Design Workshop CREATIVE DOCKLANDS
Rijeka, Društvo arhitekata Rijeka
2. 7.3.2014. - Detalji
Tribina i izložba "Riječka bolnica 2020. - što nakon preseljenja?"
Građevinski fakultet Rijeka
3. 1.1.2009. - Detalji
predavanje u sklopu Međunarodne urbanističko-arhitektonske radionice "Krpanje grada - Patching the City"
Galerija Kortil Rijeka
4. 24.2.2006. - Detalji
Okrugli stol "Razbaštinjena baština"
Hotel Bonavia, Rijeka
5. 1.1.2006. - Detalji
predavanje i stručno vodstvo
Državni arhiv u Rijeci, Rijeka
6. 19.6.2003. - Detalji
predavanje i stručno vodstvo
Luka Rijeka, Rijeka
7. 19.5.2003. - Detalji
predavanje
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
8. 1.1.2003. - Detalji
predavanje
Hrvatsko društvo povjesničara umjetnosti, Zagreb
9. 1.1.2001. - Detalji
predavanje
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
10. 11.5.1999. - Detalji
predavanje
Državni arhiv u Rijeci, Rijeka
11. 11.2.1998. - Detalji
predavanje
Moderna galerija Rijeka, Rijeka
12. 2.2.1997. - Detalji
predavanje
Hotel Kontinental, Rijeka
13. 1.1.1991. - Detalji
predavanje
Mali salon Moderne galerije Rijeka, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 10.3.2015. - Detalji
Predstavljanje monografije prof.dr.sc. Julije Lozzi Barković
Grad Rijeka, vijećnica
2. 18.12.2014. - Detalji
Otvorenje izložbe studentskih radova
Građevinski fakultet Rijeka
3. 17.10.2014. - Detalji
Otvorenje izložbe studentskih radova
Društvo arhitekata Rijeka
4. 24.4.2014. - Detalji
Predstavljanje zbornika radova 5. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini
Građevinski fakultet Rijeka
5. 2.2.2014. - Detalji
Predstavljanje monografije
Grad Rijeka, vijećnica
6. 1.1.2005. - Detalji
Dokumentarni film, stručni suradnik na scenariju
Rijeka
7. 1.1.2004. - Detalji
dokumentarni film, stručni suradnik na scenariju
Zagreb - Rijeka

Intervjui

1. 6.2.2013. - Detalji
La Voce del Popolo
Rijeka
2. 23.2.2008. - Detalji
Business.hr
Zagreb
3. 1.11.2007. - Detalji
Novi list, Rijeka Info
Rijeka
4. 21.12.2002. - Detalji
Novi list
Rijeka
5. 5.6.1999. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 25.6.1991. - Detalji
Ri Telefax
Rijeka

Novinski članci

1. 30.4.2017. - Riječka kazališta (8): Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Novi list, Kulturni prilog Mediteran
Rijeka
2. 23.4.2017. - Riječka kazališta (7): Male scene i kazališta neprofesionalnih udruženja
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
3. 9.4.2017. - Riječka kazališta (6): Teatro Fenice
Novi list, Kulturni prilog Mediteran
Rijeka
4. 2.4.2017. - Riječka kazališta (5): Ljetna kazališta i (Amfi)teatar Ricotti-Fenice
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
5. 26.3.2017. - Riječka kazališta (4): Općinsko kazalište (HNK Ivana pl. Zajca)
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
6. 19.3.2017. - Riječka kazališta (3): Adamićevo (Gradsko) kazalište
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
7. 12.3.2017. - Riječka kazališta (2): Kazalište Bono-Gerlitzi i projekt Teatra Nobile
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
8. 5.3.2017. - Riječka kazališta (1): Scenski prostori prije izgradnje prvog kazališta
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
9. 1.8.2010. - Detalji
Novi list, Rijeka Info
Rijeka
10. 8.2.1998. - Karike koje nedostaju: arhitektura secesije u Rijeci - nerealizirani projekti
Novi list, kulturni prilog Mediteran
Rijeka
11. 5.8.1990. - Detalji
Novi list, Kultura
Rijeka

Medijski nastupi

1. 24.3.2019. - Akademskih kvarat ure: Povijest Riječke luke
Radio Rijeka
Rijeka
2. 17.11.2016. - Predstavaljanje zborničkog niza Pro torpedo
Antikvarijat Ex Libris
Rijeka
3. 25.5.2016. - Povijest grada kroz povijest kazališta – predstavljena monografija „Riječka kazališta“
Moja Rijeka - multimedijalni portal grada Rijeke
Rijeka, Gradska vijećnica
4. 25.5.2016. - Riječka kazališta: kako su nastajala i mijenjala se kroz povijest
Radio Rijeka - Leksikon
Rijeka - Gradska vijećnica
5. 26.8.2014. - Detalji
Hrvatska radio televizija
Zagreb, Rijeka
6. 4.2.2014. - Detalji
Moja Rijeka - multimedijalni portal Grada Rijeke
Grad Rijeka, vijećnica
7. 27.9.2006. - Detalji
Emisija "Drugi format" Hrvatske televizije
Zagreb
8. 1.1.2003. - Detalji
Emisija "Pola ure kulture", Hrvatska televizija
Zagreb
9. 13.6.1991. - Detalji
3. program Radio Zagreba
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - voditelj
Građevinski fakultet u Rijeci / Katedra za arhitekturu i urbanizam
2. 1.1.2015. - - prodekan za nastavu i studente
Građevinski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2012. - 1.1.2016. - predstojnik
Građevinski fakultet u Rijeci / Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu

Povjerenstva na sveučilištu

1. 4.3.2019. - - član
Sveučilište u Rijeci / Radna skupina za izradu Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
2. 1.7.2017. - 1.7.2020. - član
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
3. 1.1.2016. - 1.1.2017. - član
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstva za definiranje kriterija za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost
4. 1.10.2015. - - član
Građevinski fakultet u Rijeci / Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
5. 1.10.2015. - - predsjednik
Građevinski fakultet u Rijeci / Odbor za akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija
6. 1.10.2015. - - član
Građevinski fakultet u Rijeci / Ured za odnose sa studentima
7. 1.10.2015. - - ECTS koordinator
Građevinski fakultet u Rijeci
8. 1.1.2015. - - član
Sveučilište u Rijeci / Stručno vijeće Centra za studije
9. 1.1.2013. - - predsjednik
Građevinski fakultet u Rijeci / Stegovno povjerenstvo

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - član
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Hrvatsko vijeće za kulturna dobra
2. 1.1.2014. - - član
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Komisija za arhitekturu i urbanizam Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"
3. 1.1.2013. - 1.1.2014. - Predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada kandidata Dujma Žižića, dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij
4. 1.1.2011. - - Član Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada kandidakinje Lade Turato, dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij
5. 1.1.2007. - 1.1.2013. - član
Općina Kostrena / Odbor za urbanizam
6. 1.1.2007. - 1.1.2009. - predsjednik
Općina Opatija, Komisija za ocjenu urbanističko-arhitektonskog rješenja izvedbe novih građevina na lokalitetu ex Vile Arentz u Opatiji
7. 1.1.2006. - 1.1.2007. - član
Grad Rijeka, Komisija za nadzor urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora „Gomila“ u Starom gradu u Rijeci
8. 1.1.2005. - - član
Državni arhiv u Rijeci, Savjet Galerije Državnog arhiva u Rijeci
9. 1.1.2003. - 1.1.2004. - predsjednik
Grad Rijeka i Društvo arhitekata Rijeka, Ocjenjivački sud Državnog općeg i pozivnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog i hortikulturnog rješenja uređenja Kazališnog parka u Rijeci
10. - - član
Grad Rijeka, Stručno-savjetodavno povjerenstvo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke