Dr.sc. Branko Rafajac prof.emeritus


prostorija : 310
mobitel :
e-pošta : branko.rafajac@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 112 6 4

Obrazovanje

1.1.1986. - Doktor društveno-humanističkih znanosti pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Magistar pedagogije Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1974. - Profesor pedagogije i sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2000. - 1.1.2004. Dekan; redoviti profesor Vođenje fakulteta, menadžment u visokom obrazovanju, istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2000. Redoviti profesor Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Redoviti profesor Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1996. Dekan; izvanredni profesor Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi, menadžment u visokom obrazovanju, vođenje fakulteta Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. Docent Istraživanje, izvođenje nastave, administrativni poslovi Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - 1.1.1986. Znanstveni asistent Izvođenje nastave (seminara i vježbi), sudjelovanje u istraživačkim projektima Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1982. Asistent Izvođenje nastave (seminara i vježbi), sudjelovanje u istraživačkim projektima Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1975. - 1.1.1977. Asistent - pripravnik Istraživačke aktivnosti Institut za industrijsku pedagogiju, Fakultet za industrijsku pedagogiju u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada Ivan Filipović - godišnja nagrada u području visokog školstva za 2006. godinu
Priznanje Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvoju visokog obrazovanja i Sveučilišta

Članstva

1.1.2012. - 1.1.2014. Radna skupina za izradu Strategije odgoja i obrazovanja RH; Voditelj radne grupe
1.1.2004. - 1.1.2010. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanja
1.1.1997. - 1.1.2003. Matično povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, područja društvenih znanosti, polja kineziologije, defektologije i pedagogije
1.1.1992. - Udruga hrvatskih teniskih veterana;Tenis klub Kvarner

Nastavna djelatnost

Kolegiji

-Norma sati:
- Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Seminar diplomskog rada
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Metodologija pedagoških istraživanja
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Evaluacijska istraživanja
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Seminar završnog rada
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Pristupi kvalitativnim istraživanjima
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije; Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Metodologija istraživanja u pedagogiji i srodnim društvenim znanostima
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kovač, V., Rukavina-Kovačević, K. i Rafajac,B.
Učinkovito vođenje škola na lokalnoj razini
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 2016.

Q3
A1

2. Kovač, V., Rafajac, B. i Buchberger, I.
Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy
Center for Educational Policy Studies Journal 51 - 73 - 2014.

A1

3. Kovač, V., Rafajac, B., Buchberger, I. i Močibob M.
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika
Napredak 155 161 - 184 - 2014.

A1

4. Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B.
Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying
Collegium Antropologicum (CC) - 2014.

5. Bilić, V. i Rafajac, B.
Ethical challanges in working with children absued in school - Mednarodna konferenca EDUvision 2013
Orel, M. (ur.) Sodobni pristopi poučevanju prihajajočih generacij (Elektronski vir), EDUvision, Ljubljana 634 - 643 - 2013.

6. Rončević, N. i Rafajac, B.
Održivi razvoj i sveučilište (Sustainable development and University)
Ledić, J. (ur.) Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci 40 - 52 - 2012.

7. Klapan, A., Rafajac, B. i Rončević, N.
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja (Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning)
Andragoški glasnik 23 113 - 132 - 2009.

8. Klapan, A. Rafajac, B. i Rončević, N.
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja (Pedagogy students at University of Rijeka Attitudes Towards Lifelong Learning )
Matijević, M. i Žiljak, T. (ur.) Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih, Zagreb, Hrvatsko andragoško društvo 107 - 120 - 2009.

9. Bilić, V., Rafajac, B. i Ljubin Golub, T.
Utjecaj uvjeta odrastanja i zlostavljačkih roditeljskih postupaka na školski uspjeh učenika
Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D., i Tomašić, J. (ur.) Nasilje nad djecom i među djecom, Osijek, Filozofski fakultet u Osijeku 67 - 85 - 2009.

10. Črnjar, M., Rafajac, B. i Rončević, N.
Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša
Uzelac, V. i Vujičić, L. (ur.) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Rijeka, Sveučilište u Rijeci 2 301 - 306 - 2008.

11. Bilić, V., Rafajac, B. i Ljubin-Golub, T.
Utjecaj uvjeta odrastanja na školski uspjeh zlostavljane djece
Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa "Nasilje nad djecom i među djecom", Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - 2008.

12. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima (Theory and practice of universities management: trends and challenges)
Časopis za visoko obrazovanje 1 55 - 68 - 2007.

13. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management 9 215 - 232 - 2003.

14. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management 9 215 - 232 - 2003.

15. Takšić, V. i Rafajac, B,
Prominent factors in healthy risk behaviors: gender similarities and diferences
Hawaii Intrnational Conference on social Sciences - Zbornik sažetaka, Honolulu - 2003.

16. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima (Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions)
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 62 1013 - 1030 - 2002.

17. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči Rijeka
Rosić, V. (ur.) Odnos pedadogijske teorije i prakse, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci 41 - 49 - 2002.

18. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Governance and Leadership at the Croatian Universities: Academic Staff Point of View - RI KVAŠ 21 "Svaki učenik može uspjeti"
Tonšić-Krema, J. i dr. (ur.) Svaki učenik može uspjeti, Rijeka, RI KVAŠ 21 30 - 39 - 2002.

19. Takšić, V. i Rafajac, B.
Emotional intelligence as a predictor of quality of family interaction, life satisfaction and risk behavior in adolescents
International Congress of Applied Psychology - Zbornik sažetaka tiskani i CD, Singapore - 2002.

20. Rafajac, B.
Multimethodological Researches as Initiative for Educational Theories integration
Rosić, V. (ur.) Theorethical and Methodological fondation of Educational Research, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci 51 - 58 - 2001.

21. Ledić, J., Rafajac, B. i Kovač, V.
Assessing the Quality of University teaching in Croatia
Teaching in higher education 4 213 - 235 - 1999.

22. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Uvođenje i pripremanje asistenata na visokim učilištima za nastavu - Drugi međunarodni znanstveni kolokvij "Nastavnik- čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju"
Rosić, V. (ur.) Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci 41 - 48 - 1999.

23. Biljan-August, M., Kandžija, V., Karaman, N. i Rafajac, B.
Razvoj mreže srednjih škola u Gradu Rijeci
Ekonomski fakultet Rijeka, Znanstveno-istraživački centar 68 - 1999.

24. Ledić, J. Rafajac, B. i Kovač, V.
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave (Students position regarding the quality of the teaching process at the university)
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 7 619 - 637 - 1998.

25. Kovač, V., Ledić, J. i Rafajac, B.
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju (The quality criteria of higher education teaching: approach to a research)
Napredak 139 298 - 306 - 1998.

26. Rafajac, B.
Razvoj kategorijalnog sistema vrijednosnih stavova djece osnovnoškolskog uzrasta
Pedagogija 345 - 349 - 1998.

27. Ledić, J., Kovač, V. and Rafajac, B.
Students Assessment of “ideal” and “real” Teaching: A Case From Croatia - International Improving Student Learning Symposium "IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES"
ultiBASE Journal; Book of Abstracts - 1998. http://ultibase.eu.rmit.edu.au

28. Rafajac, B., Ledić, J. i Kovač, V.
Kvaliteta visokog obrazovanja
Rosić, V. (ur.) Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, Rijeka, Pedagoški fakultet 19 - 28 - 1998.

29. Ledić, J., Rafajac, B., Kovač, V. i Hoić-Božić, N.
NewCollegialism Approach: Basis for Using Computer-mediated Communication in the Improvement of Higher Education Teaching in Croatia
Poster/Demo prezentiran na ED-MEDIA/ED-TELECOM 98 World Conference on Educational Multimedia and Hipermedia and on Educational Telecommunications, Freiburg; objavljen na CD-ROM - 1998.

30. Rafajac, B. i Kovač, V.
Introducing Teaching assistants into Academic Community: A Croatian Perspective
Book of Abstracts, ECER (European Conference on Educational Research), Ljubljana 114 - 1998.

31. Ledić, J., Kovač, V. and Rafajac, B.
Students’ Assessment of “Ideal” and “Real” Teaching: A Case From Croatia
Book of Abstracts, 6th International Improving Student Learning Symposium “IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES”, University of Brighton, Falmer ampus 40 - 1998.

32. Ledić, J., Rafajac, S., and Kovač, V.
The Quality of teaching in higher education - 44th ICET World Assembly Proceedings
International Yearbook on Teacher Education 2 716 - 728 - 1997.

33. Ledić, J., Rafajac, B. i Kovač, V.
The Quality Of Teaching in Higher Education: the Croatian Case
Abstracts booklet, 44th ICET World Assembley, Muscat 29 - 1997.

34. Rafajac, B. (koautor)
Strategija dugoročnog razvoja Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci, Rektorat Sveučilišta u Rijeci 138 - 1996.

35. Rafajac, B.
Metodological and strategic condition for research improvement in education
Research in the field of education, Univerza v Mariboru, Maribor 394 - 398 - 1995.

36. Rafajac, B.
Upoznavanje vrijednosne strukture roditelja i djece kao prduvjeta djelotvornog savjetodavnog rada
Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog kolokvija “Pedagoško obrazovanje roditelja”, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci 83 - 95 - 1995.

37. Rafajac, B.
Strategijski aspekti metodologije pedagogije
Napredak 369 - 376 - 1991.

38. Rafajac, B.
Strategijski aspekt metodologija pedagogije
Odgoj i pedagogija u uvjetima demokratske preobrazbe - posebno izdanje časopisa Napredak 37 - 42 - 1991.

39. Bezić, K., Lavrnja, I. i Rafajac, B.
Futurološka dimenzija obrazovanja nastavnika
Sistem obrazovanja nastavnika, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci 21 - 25 - 1990.

40. Rafajac, B. i Piršl, E.
Komparativna studija obrazovanja nastavnika osnovne škole kod nas i u Italiji
Modeli obrazovanja nastavnika (zbornik sažetaka), Pedagoški fakultet u Rijeci - 1990.

41. Rafajac, B.
Avtonomnata vrednosna svest - temelna prtpostavka na vaspitanieto
Idejnata funkcija na vospitno obrazovna rabota vo sovremeni uslovi, Skopje 74 - 80 - 1989.

42. Bezić, K., Lavrnja, I. i Rafajac, B.
Učiteljska akademija između sna i jave (studija)
Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci 27 - 1989.

43. Rafajac, B.
Pedagogija i vrijednosti
Odgoj i obrazovanje na pragu 21. stoljeća, Rijeka, Pedagoško-književni zbor 435 - 439 - 1988.

44. Lavrnja, I. i Rafajac, B.
Neki teorijsko-metodološki problemi u proučavanju budućnosti obrazovanja
Rijeka, Zbornik pedagoškog fakulteta u Rijeci 37 - 42 - 1988.

45. Rafajac, B.
Uvjeti i mogućnosti odgojnog djelovanja nastavnika. Zbornik:
Nastavnik u izvanastavnim i izvanškolskim aktivnostima (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci 80 - 82 - 1988.

46. Rafajac, B.
Društvene nejednakosti i selekcija u obrazovanju
Individualizacija i selekcija u obrazovanju, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci 203 - 220 - 1986.

47. Rafajac, B,
Pravci dosadašnjeg i budućeg preobražaja obrazovanja nastavnika
Nastavnik u samoupravnoj školi i društvenoj sredini (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci 198 - 202 - 1985.

48. Rafajac, B.
Društveno-ekonomski status i ugled nastavničkog zanimanja
Nastavnik u suvremenim procesima odgoja i obrazovanja, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci 107 - 112 - 1984.

49. Rafajac, B.
Formiranje, diferencijacija, uloga i status odgojno-obrazovne djelatnosti
Rijeka, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 77 - 82 - 1982.

50. Rafajac, B.
Samoobrazovanje kao osnova institucionalnog stručnog usavršavanja nastavnika
Permanentno obrazovanje i usavršavanje nastavnika (zbornik), Pedagoški fakultet u Rijeci 223 - 226 - 1982.

51. Rafajac, B.
Upoznavanje i praćenje odgojnih grupa u domovima učenika
Obrazovanje i rad, Rijeka, Zbornik pedagoškog fakulteta u Rijeci 70 - 77 - 1979.

52. Bilić, V. Buljan Flander, G. i Rafajac, B.
Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying
Collegium Antropologicum 38 21 - 29 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=178668

A1

Znanstvene knjige

1.
Kovač, Vesna; Buchberger Iva; Rafajac; Branko
O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva
Filozofski fakultet Rijeka - 2015.
2. Autor knjige
Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Održivi razvoj - izazov za sveučilište?
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2012.
3.
Rončević, Nena; Rafajac, Branko
Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza( Changes in Academic Profession: A Comparative Analysis )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2010.
4.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Peter Lang - 2006.
5. Autor knjige
Rafajac, Branko
Odgoj kao razvoj autonomne vrijednosne svijesti
Pedagoško-književni zbor Zagreb, Rijeka - 1991.
6.
Lavrnja, I. i Rafajac, B.
Didattica e sociologija dell educazione
La Jolla University, European Campus, CH - Lugano; Universita di Rijeka, Facolta di Pedagogija Rijeka, Lugano - 1991.
7.
Bezić, K.; Lavrnja, I i Rafajac, B.
Izobraževanje učiteljev v prihodnosti
Pedagošk obzorja Novo Mesto - 1990.

Pozvana predavanja

1.

Kongresna priopćenja

1.
Bilić, Vesna; Rafajac, Branko
Ethical Challenges in Working with Children Abused in School Usmeno izlaganje Međunarodna konferencija EDUvision 2013 Modern approaches to Teaching Coming Generation Ljubljana - 29.11.2013.
2.
Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva
Teachers' Perspectives on Education Policy in Croatia Usmeno izlaganje Međunarodna konferencija: The Future of Education: 4th Editon Firenza

Mentorstvo doktorandima

1. -
Nena Rončević; Sveučilište i obrazovanje za održivi razvoj: analiza pretpostavki uspješne implementacije u temeljne akademske djelatnosti ; ; 10. 6. 2011.;
2. -
Vesna - Vesela Bilić; Tjelesno i emocionalno zlostavljanje djece i njihov školski uspjeh; ; 24. 6. 2008.;
3. -
Adriana Ažić Bastalić; Doktorat Učinkovitost osnovnih škola u Republici Hrvatskoj; Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija; ;
4. -
Antea Čilić; Doktorat Učinkovitost osnovnih škola; ; 2017;
5. -
Ksenija Rukavina Kovačević; Doktorat Antropološko-pedagoško utemeljenje konfesionalnog religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi u Republici Hrvatskoj; Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Pedagogija; ;
6. -
Ivana Vasilj; Doktorat Upravljanje u odgojno obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine; ; ;

Znanstveni skupovi

1. - 29.11.2008.
Utjecaj uvjeta odrastanja i zlostavljačkih roditeljskih postupaka na školski uspjeh učenika - 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek i Društva psihologa, Osijek Osijek

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Uredništvo

1. - -

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2001. - 1.1.2005. - Dekan
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.1992. - 1.1.1996. - Dekan
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci