Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

Pravni fakultet Katedra za kazneno pravo

prostorija : 18
e-pošta : velinka@pravri.hr
mobitel :

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - 1.1.2015. Posebni dio kaznenog prava
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2015. Maloljetničko kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2015. Penologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Osobitosti delinkvencije žena
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Fenomenologija pojava suvremenog kriminaliteta
Poslijediplomski specijalistički studij - Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2013. Forenzička psihopatologija
Poslijediplomski specijalistički studij - Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.1991. - Kazneno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Kriminologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:
- Forenzička psihopatologija
Integrirani sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

18.12.2012. - Kazneno djelo ubojstvo u djelima svjetskih klasika
Martina Piškor
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.4.2012. - Korupcija
Robert Tometić
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.3.2012. - Kazneno djelo silovanja u sudskoj praksi Županijskog suda u Rijeci
Saša Mrvoš
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.4.2011. - Seksualna kaznena djela na štetu djece s osvrtom na praksu Općinskog suda u Rijeci
Nikolina Milardović
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.12.2009. - Seksualno nasilje s posebnim osvrtom na kazneno djelo silovanja
Valter Dolušić
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.6.2009. - Trgovanje ženama kao oblik transnacionalnog kriminaliteta
Martina Glasnović
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.6.2009. - Kazneno djelo nasilnog ponašanja u obitelji u praksi Općinskog suda u Crikvenici
Aleksandra Sabol
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.4.2009. - Prostitucija
Jana Špero
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.4.2009. - Kazneno djelo zlouporabe opojnih droga u praksi Županijskog suda u Rijeci
Tamara Torić
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.4.2009. - Nasilje u intimnim odnosima
Miroslav Babić
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.2.2009. - Analiza jednog slučaja nebrojivosti iz prakse Županijskog suda u Rijeci
Tamara Torić
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.11.2008. - Prisilna hospitalizacija neubrojivih osoba u praksi Županijskog suda u Čakovcu
Petra Bujan
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2008. - Kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe u praksi Općinskog suda u Rijeci
Dunja Marinović
Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - za vrijeme svog rada u nastavi prof.dr.sc. Grozdanić bila je mentor u izradi preko 100 diplomskih radovaGostujući nastavnik

1.1.2012. - „Kriminološke spoznaje suvremenog kriminaliteta“
Sveučilišni specijalistički studij "Probacijski tretman"
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - „Forenzička psihijatrija i psihologija“
Diplomski sveučilišni studij forenzike
Sveučilišni studijski centar za forenzičke znanosti, Sveučilište u Splitu
suradnica
Norma sati:
1.1.2010. - "Osobitosti delinkvencije žena"
Doktorski studij iz Kaznenopravnih znanosti
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. "Klinička forenzička psihologija"
Preddiplomski sveučilišni studij - Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnica
Norma sati:
1.1.2004. - "Osobitosti delinkvencije žena"
Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2005. Kazneno pravo
"Kazneno pravo - aktualna pitanja suvremenog materijalnog i procesnog krivičnog prava sa posebnim osvrtom na sistem krivičnih sankcija i zaštitu ljudskih prava u domaćem i usporednom krivičnom zakonodavstvu"
Pravni fakultet, Sveučilište u Sarajevu
gostujuća profesorica
Norma sati:
1.1.2003. - Dodiplomski studij prava
Kazneno pravo
Pravni fakultet u Mariboru
gostujuća profesorica
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2004. "Pravni status neubrojivog u Kaznenom pravu"
Poslijediplomski studij iz Kaznenopravnih znanosti
Pravni fakultet u Zagrebu
nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2000. - Kazneno pravo
Dodiplosmki studij
Visoka policijska varnostna šola u Ljubljani
gostujuća profesorica
Norma sati:
1.1.1999. - Maloljetničko kazneno pravo
Poslijediplomski studij "Kazensko pravosodje za mladoletnike"
Pravni fakultet u Ljubljani;
gostujuća profesorica
Norma sati:
1.1.1996. -
Poslijediplomski studij "Psihotraumatologija"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
gostujuća nastavnica
Norma sati:
1.1.1994. -
Poslijediplomski studij „Socijalna psihijatrija i bolesti ovisnosti“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
gostujuća nastavnica
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.1992. - Grundkurs Europarech


Norma sati:
1.1.1984. - Victims and Criminal Justice System


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2015. - Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Kazneno pravo - opci dio

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Kada žena ubije

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Uvod u kazneno pravo

Financiranje: Organizator
1.1.2005. - Forenzička psihijatrija

Financiranje: Medicinska naklada
1.1.2001. - Žene i kazna zatvora

Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - Osnove kaznenog prava i postupka

Financiranje: Veleučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grozdanić, V.
Bioetički senzibilitet zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 929.-946. - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285756

A1
WOS

2. Grozdanić, V., Rittossa, D.
Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj: empirijska analiza
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 947.-984 . - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285758

A1
WOS

3. Grozdanić, V., Škorić, M., Rittossa, D.
Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 833.-857. - 2014.

Q4

4. Grozdanić, V. i Tripalo, D.
Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 20 795.-820. - 2013.

5. Grozdanić, V. i Sršen, Z.
Kaznenopravni odgovor na seksualno nasilje
Riječki teološki časopis 19 313.-333. - 2011.

6. Grozdanić, V., Škorić, M. i Vinja, I.
Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 17 669.-698. - 2010.

7. Grozdanić, V., Kurtović-Mišić A.
Novčana kazna kroz prizmu čestih izmjena kaznenog zakona
Revija za kriminologiju i krivično pravo 48 105.120. - 2010.

8. Grozdanić, V.
Kaznenopravni osvrt na samoubojstvo
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 55.–69. - 2009.

9. Grozdanić, V. i Škorić, M.
Izmjene Kaznenog zakona – od znatnog ublažavanja do znatnog pooštrenja kaznenopravne represije
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 806.-825. - 2006.

10. Grozdanić, V. i Karlavaris Bremer, U.
Kazna zatvora za ovisnice - represija i/ili prevencija?
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 689.-724. - 2005.

11. Grozdanić, V., Sršen, Z. i Rittossa, D.
Kaznena politika općinskih sudova na području Županijskog suda u Rijeci
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 11 567.-608. - 2004.

12. Grozdanić, V., Karlavaris Bremer, U.
Stigmatizacija osoba devijantnog ponašanja - Istraživanje stavova studenata
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 24 753.-769. - 2003.

13. Grozdanić, V.
Svijest o protupravnosti kao element krivnje
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 52 575.-587. - 2002.

14. Grozdanić, V., Karlavaris Bremer, U.
Pisana riječ u funkciji resocijalizacije u ženskim zatvorima
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 697.-711. - 2002.

15. Margetić, L. i Grozdanić, V.
Društvo, elita, mit - kaznenopravni aspekti (primjer Dekaloga)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 52 27.-45. - 2002.

16. Grozdanić, V. i Kurtović, A.
Osobna odgovornost i krivnja prema Statutu Međunarodnog kaznenog suda za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 22 791.-804. - 2001.

17. Grozdanić, V.
Kazne - Nova rješenja u kaznenom zakonu i njihova provedba u sudskoj praksi
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 7 327.-347. - 2000.

18. Grozdanić,V., Kurtović, A.
Kaznenopravne mjere oduzimanja dobiti kao odgovor na organizirani kriminal
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 36 163.-174. - 1999.

19. Grozdanić, V., Kurtović, A.
Smanjena ubrojivost prema novom zakonskom uređenju
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 6 519.-530. - 1999.

20. Grozdanić, V., Karlavaris-Bremer, U. i Kukurin-Pinoza, Z.
Izbjeglištvo / prognaništvo kao rizični faktori primarne i sekundarne viktimizacije žene
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 35 535.-550. - 1998.

21. Grozdanić, V. i Karlavaris-Bremer, U.
Motive fur Kindsmord im Deutschen und Kroatischen Strafrecht
Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 81 189.-198. - 1998.

22. Grozdanić, V. i Kanduč, Z.
Prostitucija-nepoželjna tema, kažnjiva radnja i stalna pojava
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 19 18.-40. - 1998.

23. Grozdanić, V., Karlavaris-Bremer, U. i Kurtović, A.
Čedomorstvo- poremećaj, čuvanje časti ili nešto treće?
Vladavina prava: časopis za pravnu teoriju i praksu 1 59.-69. - 1997.

24. Grozdanić, V.
Kažnjive radnje u području zaštite na radu s posebnim osvrtom na kaznena djela
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 621.-632. - 1997.

25. Grozdanić, V.
Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 3 501.-510. - 1996.

26. Grozdanić, V., Horvatić, Ž.
Grundprinzipien und neue Losungen im allgeimeinen Teil des Entwurfs zum neuen kroatischen Strafgesetz
Recht in Ost und West 9 285.-291. - 1996.

27. Grozdanić, V. i Karlavaris-Bremer, U.
Poremećaj kao element bića kaznenog djela čedomorstva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 17 293.-302. - 1996.

28. Grozdanić, V.
Sistem sankcija u Nacrtu novog hrvatskog kaznenog zakonika
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 1 49.-62. - 1994.

29. Grozdanić, V., Đuro, T. i Sušanj, Z.
Odmjeravanje kazne kao akt subjektivne sudske ocjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 85.-94. - 1994.

30. Grozdanić, V.
Opasnost duševno abnormalnog delinkventa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 77.-98. - 1992.

31. Grozdanić, V.
Prisilna hospitalizacija psihijatrijskih bolesnika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12 39.-53. - 1991.

32. Grozdanić, V.
Smanjena uračunljivost u krivičnom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 11 61.-74. - 1990.

33. Grozdanić, V.
Mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi u našem krivičnom pravu
Zakonitost 44 234.-243. - 1990.

34. Grozdanić, V.
Osnov i svrha posebnih mjera prema neuračunljivim učiniocima krivičnih djela u našem krivičnom pravu
Naša zakonitost 6 757.-765. - 1989.

35. Grozdanić, V.
Tragovi razvoja posebnog statusa neuračunljivog delinkventa u povijesti krivičnog prava starog i srednjeg vijeka
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 8 37.-51. - 1988.

36. Grozdanić, V.
Psihijatrijski nalaz i mišljenje kao osnova sudske odluke o krivičnoj odgovornosti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 8 59.-76. - 1987.

37. Grozdanić, V.
Konstatimi dhe mendimi i psikiatrit si bazë e vedimit për përgjegjësinë penale
E derjta – pravo 97.-118. - 1987.

38. Grozdanić, V.
Institut ublažavanja kazne u jugoslavenskom krivičnom pravu i sudskoj praksi
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 5 39.-51. - 1984.

39. Grozdanić, V. i Horvatić, Ž.
Mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom u KZ SFRJ u praktičnoj primjeni na području Hrvatske
Naša zakonitost 7-9 37.-49. - 1983.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Grozdnić, V. i dr.
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava
Komentar zakona Grozdanić, V. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764757
2. Autor poglavlja u knjizi
Grozdanić, V., Karlavaris Bremer, U. i Rittossa, D.
Long-Term Imprisonment in Croatia
Long-Term Imprisonment and Human Rights, Routledge Frontiers of Criminal Justice Drenkhahn, K., Dudeck, M., Dünkel, F. Routledge London, New York - 2014. http://www.amazon.com/Long-Term-Imprisonment-Routledge-Frontiers-Criminal/dp/0415679125
3. Autor knjige

Kazneno pravo: opći dio
sveučilišni udžbenik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
4. Autor knjige

Komentar Kaznenog zakona
Turković, K. i Maršavelski, A. Narodne novine Zagreb - 2013. http://www.nn.hr/komentar-kaznenog-zakona
5. Autor poglavlja u knjizi

Criminal Law Protection Against Domestic Violence
Essays in Honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights Ambrož, M., Filipčić, K., Završnik, A. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Pravna fakulteta, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana - 2013.
6. Autor poglavlja u knjizi

Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena
Kada žena ubije Grozdanić, V. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
7. Urednik knjige

Kada žena ubije
Kada žena ubije Grozdanić, V. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
8. Autor poglavlja u knjizi

Corruption as a Metaphor for Societies in Transition?
Crime and Transition in Central and Eastern Europe Šelih, A. i Završnik, A. Springer New York, Heidelberg, Dordrecht, London - 2012. http://www.springer.com/social+sciences/criminology/book/978-1-4614-3516-7
9. Autor poglavlja u knjizi

Kaznenopravni osvrt na samoubojstvo
Suicid i duhovnost Ljubičić, Đ. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2010.
10. Autor knjige

Uvod u kazneno pravo
sveučilišni udžbenik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2009.
11. Autor poglavlja u knjizi

Neka pitanja žena u kaznenim djelima srednjovjekovnih jadranskih statuta na područjima istočne jadranske obale
Zbornik radova „Decennium Moztanicense“ Pavišić, B. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ; Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Rijeka - 2008.
12. Autor knjige

Komentar kaznenog zakona
Grubić, V. Narodne novine, Zagreb - 2007.
13. Autor poglavlja u knjizi

Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina
sveučilišni udžbenik Novoselec, P. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2007.
14. Autor poglavlja u knjizi

Ovisnice v zaporu - prestopnice ali bolnice?
Droge, zapori, ženske – postmoderna družba in njene zasvojenosti Kanduč, Z. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Ljubljana - 2006.
15. Autor poglavlja u knjizi

Some Issues on Culpability in the International Criminal Law
International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries Crnić-Grotić, V. i Matulović, M. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2006.
16. Autor poglavlja u knjizi

Criminal Law
Modern Legal Systems Cyclopedia William S. Hein & Co. Law Publisher Buffalo & New York - 2005.
17. Autor poglavlja u knjizi

Forenzička psihijatrija
sveučilišni udžbenik Medicinska naklada Zagreb - 2005.
18. Autor poglavlja u knjizi

Neke izmjene u području krivnje prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Šunjara, A. Organizator Zagreb - 2003.
19. Autor poglavlja u knjizi

Rječnik kaznenog prava
Cvitanović, L., Novoselec, P. i Horvatić, Ž. Masmedija Zagreb - 2002.
20. Autor poglavlja u knjizi
Grozdanić, V. i Šelih, A.
Kazna zatvora za žene - resocijalizacija ili desocijalizacija?
Žene i kazna zatvora Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2001.
21. Autor knjige

Osnove kaznenog prava i postupka
veleučilišni udžbenik Veleučilište u Rijeci Rijeka - 2001.
22. Autor poglavlja u knjizi

Glasovi koji mnogo govore
Žene i kazna zatvora Grozdanić, V. i Šelih, A. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2001.
23. Autor poglavlja u knjizi

Pravni status mladoletnih storilcev kaznenih dejanj v novi hrvaški zakonodaji
Prestopniško in otklonsko vedenje mladih Šelih, A. Bonex založba Ljubljana - 2000.
24. Autor knjige

Komentar Osnovnoga krivičnog zakona Republike Hrvatske
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 1996.

Pozvana predavanja

1. Grozdanić, V.
„Bioethics and People with Mental Disabilities“
Svjetski dan bioetike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 19.11.2016.
2. Grozdanić, V.
„Prisilna hospitalizacija osoba s duševnim smetnjama starije životne dobi“
3. gerontološki i gerijatrijski kongres, Opatija - 16.11.2016.
3. Grozdanić, V.
„Evaluacija jednogodišnje primjene novog ZZODS-a“, članica stručnog i organizacijskog odbora i pozvana diskutantica
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb - 6.6.2016.
4. Grozdanić, V.
"Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama između zahtjeva konvencijskog prava i mogućnosti hrvatskog društva"
Novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zagreb - 6.6.2014.
5. Grozdanić, V.
"Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama", Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu - V. Novela Zakona o kaznenom postupku: usklađivanje sa Ustavom i Europskim standardima?
Opatija - 5.12.2013.
6. Grozdanić, V.
"Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – aktuelna revizija“
50 godina Centra za forenzičku psihijatriju Vrapče, Vrapče - 6.6.2013.
7. Grozdanić, V.
"Pravni aspekti suicida"
Prvi hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije, Opatija - 1.3.2013.
8. Grozdanić, V.
"Korupcija u tranzicijskim državama“
Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljubljana - 14.11.2011.
9. Grozdanić, V.
National Report on Long-Term Imprisonment - Croatia
Long-term imprisonment and the Issue of Human Rights in Member States of the European Union, Greifswald, Njemačka - 27.2.2009.
10. Velinka, G.
"Pravni status mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v novi hrvaški zakonodaji"
Prestopniško in otklonsko vedenje mladih, Otočec ob Krki, Slovenija - 14.5.1999.
11. Grozdanić, V.
"Novčana kazna kroz prizmu čestih izmjena Kaznenog zakona"
Kazenskopravna konferencija za Jugovzhodno Evropo, Ljubljana
12. Grozdanić, V.
"Kaznenopravni epilog kreativnih destrukcija"
3.Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne znanosti „Motivacija, kreativnost, realizacija”, Rab,
13. V. Grozdanić
"Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija
14. Grozdanić, V.
Pozvana predavanja studentima Sveučilišnog studijskog centra za forenzičke znanosti, Sveučilište u Splitu
Split
15. V. Grozdanić
Vođenje sekcije i izlaganje referata „Nasilje u obitelji u svjetlu promjena Kaznenog zakona”
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija
16. V. Grozdanić
Vođenje sekcije i izlaganje referata "Kaznena politika općinskih sudova na području Županijskog suda u Rijeci"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija
17. Grozdanić, V.
Pozvana predavanja studentima poslijediplomskog studija "Kazneno pravo - aktualna pitanja suvremenog materijalnog i procesnog krivičnog prava sa posebnim osvrtom na sistem krivičnih sankcija i zaštitu ljudskih prava u domaćem i usporednom krivičnom zakonodavstvu" Pravnog fakulteta u Sarajevu
Satrajevo
18. Velinka, G.
"Krivnja u Kaznenom pravu"
Pravni fakultet u Mariboru, Slovenija
19. V. Grozdanić
"Kazne - nova rješenja u kaznenom zakonu i njihova provedba u sudskoj praksi"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu - Opatija
20. V. Grozdanić
Vođenje sekcije i izlaganje referata "Smanjeno ubrojive osobe prema novoj zakonskoj regulativi"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija
21. V. Grozdanić
"Pravni status osoba s duševnim smetnjama"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija
22. V. Grozdanić
"Sistem sankcija u Nacrtu novog hrvatskog kaznenog zakonika"
Skup Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija

Znanstveni projekti

1. 1.3.2015. - 28.2.2018.
Legal Status and Real Position of People with Mental Difficulties – Interdisciplinary Approach and European Perspectives; voditeljica-glavna istraživačica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Changing Crime in Eastern Europe; sudionica u svojstvu eksperta; Europska unija; ;
3. 2.1.2007. - 18.12.2014.
Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena; voditeljica-glavna istraživačica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2009.
Long Term Imprisonment; sudionica u svojstvu eksperta; Europska unija; ;
5. 1.1.2004. - 1.1.2005.
Women's Imprisonment in Europe - Comparative Analysis of Women's Prisons; sudionica u svojstvu eksperta; Europska unija; ;
6. 1.1.2003. - 1.1.2004.
Žene i droge: multidisciplinarne perspektive; voditeljica-glavna istraživačica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
7. 22.8.2002. - 31.12.2006.
Devijantna ponašanja žena - agresivnost, ovisnost i delinkvencija; voditeljica-glavna istraživačica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
8. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Položaj žena u razdoblju tranzicije: multidisciplinarne perspektive; voditeljica-glavna istraživačica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
9. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Pravni, ekonomski i društveni položaj žena u Hrvatskoj; voditeljica-glavna istraživačica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
10. - 1.1.1990.
Subjektivni i objektivni činioci odmjeravanja kazne; sudionica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
11. - 1.1.1990.
Rekonstrukcija teorijsko - metodologijskog okvira istraživanja temelja prava i pravnog pluralizma; sudionica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;
12. - 1.1.1990.
Izgradnja novog sustava kaznenog prava Hrvatske; sudionica; Ministarstvo, znanosti obrazovanja i sporta; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
Znanstveni simpozij "Delikti u crkvi" Rijeka izlaganje referata "Seksualni delikti u kaznenom pravu"
2. 1.1.2005. -
Novine u Kaznenom zakonu iz 2004. godine Plitvice izlaganje referata "Novčana kazna - sustav dnevnih dohodaka u sudskoj praksi"
3. 1.1.2003. -
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Zagreb izlaganje referata "Neke izmjene u području krivnje prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona"
4. - 31.1.2018.
Znanstvena konferencija "Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu" Rijeka Voditeljica znanstvene konferencije i izlagačica "Bioetički senzibilitet pravne regulative i poštovanje prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u RH"
5. - 16.9.2017.
34th International Academic Conference Firenca izlaganje referata "Mental Health Legislation in Croatia: Past, Current State and Future Challenges"
6. - 16.9.2016.
5th European Conference on Mental Health Prag izlaganje referata „The Mental Health Law Reform in Croatia – The Implementation of the European Standards“
7. - 20.5.2016.
Znanstveni simpozij „Krizna stanja i primjena mjera prisile u psihijatriji“ Rab izlaganje referata "Mjere prisile u regulativi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama"
8. - 16.11.2015.
„Položaj posameznikov z duševnimi motnjami v visokotehnološki družbi“ Ljubljana, Slovenija suorganozatirica znanstvenog skupa i izlagačica referata "Osobe s duševnim smetnjama – objekti ili subjekti prava“
9. - 17.12.2014.
Ženske, droge in zapori Ljubljana, Slovenija izlaganje referata "Kazna zatvora za ovisnice - represija i/ili prevencija"
10. - 6.6.2014.
Novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zagreb izlaganje referata "Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama između zahtjeva konvencijskog prava i mogućnosti hrvatskog društva"
11. - 6.6.2013.
50 godina Centra za forenzičku psihijatriju Vrapče Zagreb izlaganje referata "Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – aktuelna revizija"
12. - 3.3.2013.
Prvi hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije Opatija izlaganje referata "Pravni aspekti suicida"
13. - 7.10.2011.
Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem Ljubljana, Slovenija organizatorica skupa s izlaganjem referata „Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena“
14. - 13.2.2011.
Depresija, suicid i patologija seksualnosti Opatija izlaganje referata "Seksualni delikti u kaznenom pravu"
15. - 10.4.2010.
Razvoj kazenskega prava jugovzhodne Europe Ljubljana, Slovenija izlaganje referata "Novčana kazna kroz prizmu čestih izmjena Kaznenog zakona"
16. - 28.2.2009.
Long-term imprisonment and the Issue of Human Rights in Member States of the European Union Greifswald, Njemačka izlaganje referata "National Report on Long-Term Imprisonment - Croatia"
17. - 16.10.2005.
Women's Imprisonment in Europe – Current Situation, Demand Analysis and Best Practices Vilnius, Litva izlaganje referata "Factors Effecting Health and Mental Health in Women's Prisons"
18. - 16.4.2005.
Women and Prisons, European Perspectives Barcelona, Španjolska Voditeljica plenarne sesije s izlaganjem "Execution of Prison Sentences for Women in the Republic of Croatia"
19. - 29.9.2002.
The First Global Conference: Prison Writings Beč, Austrija izlaganje referata "Writings in Prisons in Function of Resocialisation"
20. - 12.5.2002.
Stigmatizacija i identitet marginalnih grupa u procesu globalizacije kulture Rijeka - Opatija izlaganje referata "Stigmatizacija osoba devijantnog ponašanja kroz stavove studenata"
21. - 27.10.2001.
Žene i kazna zatvora Rijeka Voditeljica znanstvenog skupa i izlagačica "Kazna zatvora za žene, resocijalizacija ili desocijalizacija?"
22. - 9.5.2000.
Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije Opatija izlaganje referata "Osobna odgovornost i krivnja prema Statutu Međunarodnog kaznenog suda za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije"
23. - 14.5.1999.
Prestopniško in otklonsko vedenje mladih Otočec ob Krki, Slovenija izlaganje referata "Pravni status mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v novi hrvaški zakonodaji"

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - Članica međunarodneg uredniškega sveta Zbornika znanstvenih rasprav, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

2. 1.1.1995. - 1.1.2009. Glavna urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u vremenu u kojem je Zbornik bio kategoriziran kao međunarodni časopis

3. 1.1.1994. - 1.1.2015. Članica uredništva Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu

Recenzije

1. Recenzirala brojne članke u znanstvenim časopisima: Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zborniku Pravnog fakulteta u Splitu, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu, Društvenim istraživanjimaa, Temidi itd. (anonimne recenzije dostupne u uredništvima navedenih časopisa).
2. Recenzirala više znanstvenih projekata MZOS i jedan studijski program (anonimne recenzije dostupne u MZOS).
3. Recenzirala više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga: "Prilozi za univerzalnu teoriju i praksu prisilnog psihijatrijskog tretmana" (autor M. Goreta); "Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji, Subjektivni kriterij za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji" (autor M. Goreta); "Errare humanum est: najčešće pogreške u forenzičko-psihijatrijskoj praksi" (autor M. Goreta); „Kazneno pravo – opći dio“ (atorica  A. Kurtović-Mišić i A. Krstulović Dragičević); "Seksualno nasilje – karakteristike, mitovi i međunarodni standardi zaštite" (autor I. Radačaić); „Opći dio kaznenog prava“ (autor P. Novoselec); „Krivično pravo I“ (autor Z. Tomić); „Krivično pravo-posebni dio“ (autor Z. Tomić); „Osnove kaznenog prava i postupka“ (autori A. Kurtović i G. Tomašević); „Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika“ (autori F. Hirjan i M. Singer); „Kriminologija delikata nasilja“ (autori M. Singer i suradnici“).

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
16.11.2018. - 16.11.2018.
Tečaj psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja na temu "Primjena mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika"
Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka, Katedra za Psihijatriju i psihološku medicinu Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko psihijatrijsko društvo   izlagačica pozvanog predavanja "Pravni aspekti primjene prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika"
2.
31.1.2018. -
Okrugli stol "Razmjena mišljenja i iskustava o pravnom i stvarnom položaju osoba s duševnim smetnjama"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   organizatorica, voditeljica i izlagačica
3.
6.11.2017. -
Tečaj psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja na temu "Pitanja suradljivosti u dječjoj / adolescentnoj psihijatriji"
Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka, Katedra za Psihijatriju i psihološku medicinu Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju   izlagačica pozvanog predavanja "Pravni položaj djece sa duševnim smetnjama u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama"
4.
11.11.2016. -
Tečaj psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja na temu „Primjena mjera prisile s medicinskog i pravnog aspekta kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“
Klinika za psihijatriju KBC Rijeka i Hrvatsko psihijatrijsko društvo   izlagačica pozvanog predavanja „Pravni aspekti primjene mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“
5.
26.2.2016. -
Okrugli stol „Iskustva u prvoj godini primjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   organizatorica, voditeljica i izlagačica
6.
12.2.2016. -
Edukacija psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja na temu „Provedba Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama -iskustva, problemi, rješenja-“
Klinika za psihijatriju KBC Rijeka   izlagačica pozvanog predavanja
7.
27.11.2015. -
Edukacija psihijatara i drugog zdravstvenog osoblja na temu „Preventivne i sigurnosne mjere kod nesuradljivih bolesnika u psihijatrijskoj ustanovi“
Klinika za psihijatriju KBC Rijeka i Hrvatsko psihijatrijsko društvo   izlagačica pozvanog predavanja "Mjere prisile prema ZZODS-u i praksi ESLJP-a“
8.
30.3.2015. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Splitu o primjeni novog ZZODS-a
Županijski sud u Splitu   voditeljica edukacije i edukatorica
9.
10.2.2015. -
Edukacija o primjeni novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb grada Rijeke   izlagačica pozvanog predavanja
10.
12.1.2015. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Rijeci o primjeni novog ZZODS-a
Županijski sud u Rijeci   voditeljica edukacije i edukatorica
11.
9.12.2014. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Osijeku o primjeni novog ZZODS-a
Županijski sud u Osijeku   voditeljica edukacije i edukatorica
12.
8.12.2014. -
Edukacija sudaca Županijskog suda u Zagrebu o primjeni novog ZZODS-a
Županijski sud u Zagrebu   voditeljica edukacije i edukatorica
13.
30.5.2014. -
Edukacija psihijatara, psihologa i policijskih službenika o primjeni novog ZZODS-a na Psihijatrijskoj bolnici na Rabu
Psihijatrijskaj bolnica na Rabu   voditeljica edukacije i edukatorica
14.
2.5.2014. -
Edukacija psihijatara o primjeni novog ZZODS-a u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka   voditeljica edukacije i edukatorica

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - - Članica
Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci
2. 30.9.2005. - 30.9.2008. - Članica
Senat Sveučilišta u Rijeci
3. 1.10.2003. - 1.10.2008. - Prodekanica za poslovne odnose
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.10.2003. - - Članica
Odbor za izdavačku djelatnost Senata Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2015. - - Voditeljica
Radna skupina Ministarstva pravosuđa za praćenje provedbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u praksi
2. 1.1.2013. - 1.1.2015. - Voditeljica
Radna skupina Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
3. 1.1.2009. - - Članica
Radna skupina Ministarstva pravosuđa za izradu i praćenje Kaznenog zakona
4. 1.1.2006. - - Članica
Prosudbena skupina za projekte MZOS - a
5. 1.1.2002. - - Članica
Radna skupina Ministarstva pravosuđa za izradu Prijedloga zakona o pomilovanju
6. 1.1.2000. - - Stalna vanjska znanstvena savjetnica
Ustavni sud Republike Hrvatske
7. - - Članica
Radna skupina Ministarstva pravosuđa za izradu Prijedloga Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2012. - - Članica
Savjet za socijalnu skrb Primorsko goranske županije

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2018. - - Članica
Vijeće Časti Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2007. - - Predsjednica
Povjerenstvo za izradu Portfelja Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2007. - - Članica
Povjerenstvo za izmjenu Statuta Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2006. - - Predsjednica
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2010. - - Članica
Povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima
2. 1.1.2008. - - Članica
Povjerenstvo Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za vrednovanje kvalitete visokih učilišta