dr.sc. Tamara Martinac Dorčić docent

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F-358
e-pošta : tamaram@ffri.hr
telefon : 265766

google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
Researcherid

Obrazovanje

1.1.2007. - doktor znanosti doktorski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2002. - magistar znanosti poslijediplomski znanstveni studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1996. profesor psihologije psihologija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2010. - docent sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
1.1.2007. - 1.1.2010. viši asistent sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
1.1.2002. - 1.1.2007. asistent sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
1.1.1997. - 1.1.2002. mlađi asistent sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
1.1.1996. - 1.1.1997. vanjski suradnik sudjelovanje u izvođenju nastave Pedagoški fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
- izvanredni profesor sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju

Nagrade i priznanja

13.1.2017. Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.

Članstva

- Hrvatska psihološka komora
- European Association of Developmental Psychology
- Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Poučavanje učenika s posebnim potrebama
diplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za politehniku
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2011. - Savjetovanje obitelji s djecom s teškoćama u razvoju
specijalistički studij Psihološko savjetovanje
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2009. - Psihologija djetinjstva i adolescencije
preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 172,5
1.1.2008. - Psihologija zrele dobi i starenja
preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2008. - Poučavanje učenika s posebnim potrebama
diplomski studij - nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2007. - 1.1.2010. Psihologija osoba s teškoćama u razvoju
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 45
- Praktikum iz metodologije istraživanja I
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Praktikum iz metodologije istraživanja II
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Inteligencija
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Psihologija ličnosti
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Razvojna psihologija I
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Razvojna psihologija II
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Razvojna psihologija
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:
- Primijenjeni nacrti istraživanja
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za psihologiju
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

28.9.2017. - Temperament djeteta, roditeljska samoefikasnost i problemi u ponašanju kao prediktori socijalne kompetencije kod djece predškolske dobi
Mirjana Strusa
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2017. - Uloga projekcije iskustva u implicitnoj percepciji tuđih uvjerenja
Yvette Kalaba
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2017. - Problemi spavanja kod djece predškolske dobi: uloga roditeljskih ponašanja i roditeljskih kompetencija
Anamarija Bilobrk
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2016. - Odnos fenomena osobne priče, moralnih vrijednosti i rizičnog ponašanja kod adolescenata
Iva Galović
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
23.9.2016. - Motivacija za studij kod učenika srednjih škola: uloga osnovnih psiholoških potreba i identiteta
Gordana Ribić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
15.12.2015. - Odnos izmišljenih prijatelja, socijalne kompetencije i problema u ponašanju kod djece predškolske i rane školske dobi
Valentina Rabar
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2015. - Temperament djece i roditeljska samoefikasnost kao prediktori problema u ponašanju kod djece u ranom djetinjstvu
Tea Vehovec
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Prosocijalno i agresivno ponašanje djece tipičnog razvoja u integracijskim skupinama
Jelena Rukavina
psihologija
Filozofski fakultet u rijeci
20.10.2014. - Temperament djeteta i roditeljske reakcije na negativne emocije djeteta kao prediktori problema u ponašanju
Marija Mihac
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2014. - Stavovi nastavnika o integraciji djece s teškoćama u razvoju u osnovnim školama
Jelena Rutić
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Praćenje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju kroz nastavu tehničke kulture
Tijana Martić
politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
8.7.2013. - Povezanost subjektivne percepcije odraslosti i psihološke dobrobiti studenata na početku i kraju studija s obzirom na spol i odvojenost od roditelja
Marina Šuman
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.11.2011. - Uloga roditeljske uključenosti i psihološke kontrole u prilagodbi studenata na studij s obzirom na promjenu mjesta boravka i spol studenata
Sunčica Divković
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
22.3.2010. - Povezanost privrženosti i različitih aspekata samoefikasnosti s prilagodbama studenata na studij
Iris Antolović
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Poučavanje učenika s posebnim potrebama
Dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20

Osobni razvoj

1.1.2011. - E-učenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2010. - Adults with dyslexia - support for students


Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2003. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati
1.1.2002. - Aktivno učenje studenata


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Predictors of university students' academic achievement: a prospective study
Društvena istraživanja 26 457-476 - 2017. https://hrcak.srce.hr/190861

Q3

2. Rabar, V., Martinac Dorčić, T.
Odnos izmišljenih prijatelja, socijalne kompetencije i problema u ponašanju djece predškolske dobi
Socijalna psihijatrija 45 241-253 - 2017. https://hrcak.srce.hr/192384

Q4
A1

3. Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara
Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption
Journal of Child and Adolescent Substance Abuse 25 159-168 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820804

WOS

4. Brajenović-Milić, B., Martinac Dorčić, T.
Men's knowledge about maternal serum screening for Down syndrome and their attitude toward amniocentesis.
Journal of Genetic Counseling. DOI 10.1007/s10897-016-9989-y(On-line) 26 141-149 - 2016.

WOS

5. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 24 47-67 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

6. Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata.
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 197-217 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783566

WOS

7. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs
Psihologijske teme/Psychological Topics 24 135-153 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

A1

8. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka
Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college: A three-year longitudinal study
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 24 21-32 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766979

A1

9. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologie 4949-4957 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

10. Korkut, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju: iskustvo Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra
JAHR: Europski časopis za biotetiku 5 43-58 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731427

11. Martinac Dorčić, Tamara
Povezanost rizičnih i zaštitnih faktora s prilagodbom roditelja djece koja boluju od cerebralne paralize
Psihologijske teme 21 139-166 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612260

A1

12. Brajenović-Milić, Bojana ; Martinac Dorčić, Tamara ; Kuljanić, Karin ; Petrović, Oleg
Stress and anxiety in relation to amniocentesis: do women who perceive their partners to be more involved in pregnancy feel less stressed and anxious?
Croatian Medical Journal 51 137-143 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=452122

WOS

13. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskog funkcioniranja s psihičkim simptomima majki i očeva
Društvena istraživanja 19 209-231 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396033

WOS

14. Martinac Dorčić, Tamara ; Ljubešić, Marta
Psihološka prilagodba roditelja na dijete s kroničnom bolešću
Društvena istraživanja 18 1107-1129 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396542

WOS

15. Martinac Dorčić, Tamara ; Kalebić Maglica, Barbara
Povezanost osobina ličnosti s bračnom kvalitetom i izraženošću psihičkih simptoma kod bračnih partnera
Psihologijske teme 18 75-97 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412626

A1

16. Martinac Dorčić, Tamara
Razlike između majki i očeva djece s cerebralnom paralizom u rizičnim i zaštitnim faktorima te prilagodbi.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 44 63-78 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394194

A1

17. Martinac Dorčić, Tamara
Odnos represivnog stila suočavanja i pamćenja emocionalnog materijala različitog stupnja aktivacije i hedonskog tona
Društvena istraživanja 14 827-852 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240711

WOS

18. Martinac Dorčić, Tamara
Odnos represivnog stila suočavanja s raspoloženjem i pamćenjem raspoloženja
Psihologijske teme 14 3-18 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240718

A2

19. Martinac Dorčić, Tamara
Odnos suočavanja sa stresom i raspoloženja - dispozicijski i situacijski definirano suočavanje i raspoloženje
Psihologijske teme 11 49-70 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240729

A2

20. Kardum, Igor ; Hudek-Knežević, Jasna ; Martinac, Tamara
Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije
Društvena istraživanja 7 559-579 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268574

WOS

21. Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4/5 99-106
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

A2

Kongresna priopćenja

1.
Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020) predavanje 13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija - 28.9.2018.
2.
Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Vlah, N.
Problemi sa spavanjem u ranom djetinjstvu: uloga djetetova temperamenta i roditeljskih reakcija Predavanje 24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija - 12.11.2016.
3.
Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Vlah, Nataša
Analiza roditeljskih zabrinutosti i problema u ponašanju djece jasličke dobi Predavanje 4. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške Čakovec, Hrvatska - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823679
4.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, I.
Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“? Poster 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Njemačka - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797374
5.
Brajenović-Milić, Bojana ; Martinac Dorčić, Tamara ; Kuljanić, Karin ; Vraneković, Jadranka ; Babić Božović, Ivana
Psihosocijalni aspekti prenatalnog probira za sindrom Down iz perspektive majki i očeva Predavanje VI HRVATSKI KONGRES HUMANE GENETIKE Split, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=803393
6.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools. Poster presentation 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska - 1.1.2015.
7.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara
Psychological problems among students at University of Rijeka Oral presentation European Conference on Youth Mental Health Venice, Italy - 16.12.2014.
8.
Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata Predavanje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729058
9.
Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Mihac, Marija
Problemi u ponašanju kod male djece: uloga temperamenta i roditeljskih reakcija Predavanje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731415
10.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, Ines
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata Predavanje Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702893
11.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić Tamara ; Juretić Jasminka ; Jakovčić, Ines
Parental Attachment and Cognitive Factors in University Students’ Depressive Symptoms Poster 44. EABCT Congress 2014 The Hague, Netherlands - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729037
12.
Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao prediktori konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata Predavanje 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb, Hrvatska - 6.11.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659607
13.
Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Jakovčić, Ines
Zadovoljstvo životom studenata: jesu li roditelji i dalje važni? Predavanje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska - 7.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612286
14.
Juretić, Jasminka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Martinac Dorčić, Tamara
Po čemu se razlikuju uspješni i neuspješni studenti? Predavanje 20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska - 7.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612281
15.
Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata Predavanje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska - 7.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612292
16.
Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac-Dorčić, Tamara, Juretić, Jasminka, Jakovčić, Ines
Depresivni simptomi i akademsko funkcioniranje studenata ( Depressive symptoms and student academic achievement ) kongresno priopćenje Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612258
17.
Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Juretić, Jasminka
Prospective predictors of the academic achievement among college students Poster III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska - 8.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=525755
18.
Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Kukić, Miljana ; Jakovčić, Ines ; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Ostalo 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=543391
19.
Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Kukić, Miljana ; Jakovčić, Ines ; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=544436
20.
Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Jakovčić, Ines
Contribution of parental attachment and involvement to the subjective health complaints, anxiety and depressive symptoms in college students Poster 9th Alps-Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509895
21.
Sošić Antunović, Ivana ; Martinac Dorčić, Tamara
Neki pokazatelji spremnosti djece za polazak u školu: kakva je povezanost pojedinih pokazatelja koje redovito ispitujemo pri procjeni djece u dječjim vrtićima? Predavanje 17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Split, hrvatska - 11.11.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663399
22.
Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Čar Bunčić, Mirjana
Role of perceived parental involvement and control in university student adjustment Poster 30th Stress and Anxiety Research Society Conference Budimpešta, Mađarska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=427741
23.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Jakovčić, Ines
Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta Predavanje II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419109
24.
Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac-Dorčić, Tamara
Subjective well-being and somatic symptoms in regard of level and reasons for physical activity in middle age women Poster 4th European conference on positive psychology Opatija, Hrvatska - 1.7.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366678
25.
Martinac Dorčić, Tamara
Odnos između rizičnih i zaštitnih faktora te prilagodbe kod roditelja djece s cerebralnom paralizom Predavanje XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366831
26.
Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver- Ažić, Sanja
Adjustment to college and student life satisfaction Predavanje 4th European Conference on Positive Psychology Opatija, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=362990
27.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja: Vlah, Nataša
Internalizirani i eksternalizirani problemi predškolske djece s obzirom na djetetov temperament i roditeljska ponašanja. Poster 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“ Zagreb
28.
Martinac Dorčić, Tamara; Rabar, Valentina
Izmišljeni prijatelji kod djece predškolske dobi Predavanje 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji“ Zagreb
29.
Živčić – Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J.
Stress, anxiety and depression among emerging adults. Oral presentation. Oral presentation 37th STAR Conference Zagreb
30.
Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić –Bećirević, I.
Life satisfaction and dimensions of emerging adulthood in regards to professional status poster 18th European Conference on developmental Psychology Utrecht, The Netherlands http://www.ecdp2017.nl/wp-content/uploads/sites/43/2017/08/ECDP2017-Abstract-book-V2.compressed.pdf
31.
Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Ribić, G.
Academic motivation in highh school students: The role of psychological needs and identity process. Poster presentation 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka
32.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara
Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi? Predavanje 21. Dani psihologije u Zadru Zadar
33.
Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Catalina, Carlos Alberto.
Applying psychological principles in design of serious anti-bullying game within eConfidence project Predavanje EDULEARN: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca, Španjolska
34.
Pahljina-Reinić, R., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Sušanj, Z., Miletić, I
Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching. Oral presentation 13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka
35.
Živčić –Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara
Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people Predavanje SSEA Thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj-Napoca, Rumunjska
36.
Vlah, N., Smojver-Ažić, N., Martinac Dorčić, T.
Risks for behavioural problems in the early and preschool age: Proposal of assessment measure. Predavanje 9th International conference of the faculty of Education and rehabilitation Science: ERFCON Zagreb

Znanstveni projekti

1. 1.11.2016. - 31.10.2018.
Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence; partner; Obzor 2020, Europska komisija; 105.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura); http://www.econfidence.eu/
2. 29.8.2016. - 28.8.2018.
Znanstveno istraživanje učinaka projekta "E-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"; istraživač; CarNet; 3.800.000 kn; https://www.e-skole.hr/hr/
3. 1.1.2014. -
Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2013. -
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
5. 1.1.2008. -
Prenatalni probir za sindrom Down; suradnik na projektu; MZOŠ; ;
6. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; suradnik na projektu; MZOŠ; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Član redništva časopisa Psihologijske teme

Recenzije

1. Psihologijske teme
2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
3. Društvena istraživanja

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2015. -
Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta e-Škole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika
CARNet  
suradnik
2.
1.9.2014. -
Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju
Sveučilište u Rijeci  
suradnik
3.
1.1.2010. - 1.1.2012.
Tempus projekt "Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - Eduquality"
 
suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.12.2015. - Martinac Dorčić, T. Roditeljske zabrinutosti i problemi u ponašanju djece jasličke dobi
Prezentacija rezultata u sklopu projekta Razine rizika zaprobleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 16.2.2016. - Prozor u dječji svijet
Rijeka psihologije
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - član
Savjet Ureda za studente s invaliditetom
2. 1.1.2011. - - koordinator
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra