Rajka Kolić

Filozofski fakultet Kadrovska služba

prostorija : 115
e-pošta : rkolic@ffri.hr
telefon : 265610

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - voditelj kadrovske službe
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI