Rajka Kolić

Filozofski fakultet Kadrovska služba

e-pošta : rkolic@ffri.hr
telefon : 265610
prostorija : 122

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - voditelj kadrovske službe
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI