Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić

Pravni fakultet Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

e-pošta : ituhtan@pravri.hr
prostorija : Kabinet 12
konzultacije : Srijeda 10:00-12:00
telefon : 051359534

Iva Tuhtan Grgić

Obrazovanje

- 11.3.2014. Doktor znanosti Doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravni fakultet U Zagrebu
- 5.10.2001. Diplomirani pravnik Dodiplomski studij - pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

20.5.2016. - docent znanstveno-istraživački rad, rad u nastavi - vježbe, seminari, istraživački seminari, predavanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.12.2001. - 20.5.2016. znanstveni novak, poslijedoktorand znanstveno-istraživački rad, rad u nastavi - vježbe, seminari, istraživački seminari, predavanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- sudski vježbenik - volonter sudjelovanje na ročištima, proučavanje sudskih spisa Općinski sud u Opatiji; Općinski sud u Rijeci

Članstva

10.3.2017. - Hrvatsko društvo za transportno pravo
1.1.2008. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo
1.1.2001. - Hrvatsko društvo za pomorsko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2015. - Pomorsko i općeprometno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.3.2015. - Pomorsko upravno pravo
Stručni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - 30.9.2011. Pravno pisanje
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - 28.2.2014. Zemljišnoknjižno pravo
Stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - 28.2.2014. Građansko pravo
Stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - 28.2.2014. Građansko pravo - Stvarno i nasljedno pravo / Građansko pravo II
Integrirani preddiplomskom i diplomskom studiju
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik / vođenje vježbi, seminara, istraživačkih seminara
Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2010. Osnove građanskog prava
Studij organizacije, upravljanja i planiranja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Marine Environment Protection Law
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:
- Pravo zaštite morskog okoliša
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:

Osobni razvoj

- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 30
- Projekt Iurisprudentia - Stručni seminar za nastavno osoblje u svrhu unapređenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tuhtan Grgić, Iva
Postupak dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u hrvatskom pravu
Modernizacija prava, Knjiga 47, Novi pravni režim za marine 51-89 - 2018. http://bib.irb.hr/datoteka/995401.Tuhtan_Grgi_Postupak_dodjele_koncesije_za_luku_nautikog_turizma_u_hrvatskom_pravu.pdf

A1

2. Stanković, Gordan; Tuhtan Grgić, Iva
Posljedice uračunavanja vrijednosti ulaganja u objekte na pomorskom dobru u određenju iznosa temeljnog kapitala društva u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala
Modernizacija prava, Knjiga 42, Pravni okvir za luke nautičkog turizma, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 95-123 - 2018. http://delicromar.hazu.hr/files/file/projects/Stankovic_Tuhtan-Grgi%C4%87.pdf

A1

3. Tuhtan Grgić, Iva
Pravni učinci ugovora o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno
Liber amicorum Aldo Radolović / Slakoper, Zvonimir ; Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela (ur.), Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet 501-527 - 2018.

A2

4. Tuhtan Grgić, Iva ; Bulum, Božena
Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Poredbeno pomorsko pravo 57 299-337 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929339

A1

5. Padovan, Adriana Vincenca ; Tuhtan Grgić, Iva
Is the marina operator’s berthing fee a privileged claim under the Croatian maritime code?
Il Diritto Marittimo CXIX 366-399 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=887503

6. Ćorić, Dorotea ; Tuhtan Grgić, Iva
The Rights of Persons with Disabilities and Reduced Mobility in the European and Croatian Transport Law
485-505 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918321

A1

7. Tuhtan Grgić, Iva
O nekim aspektima i implikacijama pravnog statusa odobalnih objekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Pomorski zbornik 51 161-181 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804036

A1

8. Tuhtan Grgić, Iva
The Legal Regime of Nautical Tourism Ports in Croatia
Il Diritto Marittimo - Quaderni 2 273-297 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846978

A1

9. Bukovac Puvača, Maja, Mihelčić, Gabrijela, Tuhtan Grgić, Iva
Can Financial Crisis Lead to the Application of the Institute of Changed Circumstances Under Croatian Law?
83-100 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823289

A1
WOS

10. Ćorić, Dorotea ; Tuhtan Grgić, Iva
Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 62 113-119 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804039

Q3

11. Tuhtan Grgić, Iva
Posebno pravno uređenje za otoke
Zbornik "In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid" Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu i građanskog i upravnog prava / Dr.sc. Vanja Seršić (ur.). - Rab : Grad Rab 197-221. - 2014.

A2

12. Tuhtan Grgić, Iva
The Impact of the Contract of Inheritance on the Principle of Freedom of Testation
851-860 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721032

A1
WOS

13. Tuhtan Grgić, Iva
Specifičnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju u korist trećega
Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc 377-394 - 2014.

A2

14. Mihelčić, Gabrijela ; Tuhtan Grgić Iva
Ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 187-204 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599604

A1

15. Tuhtan Grgić, Iva
Ograničenja prava vlasništva u postupku urbane komasacije
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 633-657 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575743

16. Tuhtan Grgić, Iva
Povrede prava prvokupa i sankcije za njegovo nepoštivanje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 231-262 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575738

A1

17. Tuhtan Grgić, Iva
Pravo prvokupa prema Zakonu o otocima
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 373-404 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=436955

A1

18. Tuhtan Grgić, Iva
Pravo vlasništva na objektima izgrađenima na pomorskom dobru
Zbornik radova pomorsko dobro u fokusu znanosti i pragme / Panjković, Žarko (ur.). - Rijeka : Udruga Bibliografija o Jadranu 136-155. - 2005.

A2

19. Tuhtan Grgić, Iva
Pravno razdvajanje zgrada i drugih građevina od pomorskog dobra
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 335-352 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721062

20. Simonetti, Petar ; Tuhtan Grgić, Iva
Sudska praksa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 355-428 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722103

Znanstvene knjige

1. Suradnik na knjizi
Slakoper, Zvonimir ; (sur.) Dulčić, Katerina ; Tuhtan-Grgić, Iva ; Štajfer, Josip
Sudska praksa 1980.-2005. i bibliografija radova uz Zakon o obveznim odnosima, stručna
RRiF plus - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=228212

Pozvana predavanja

1. Tuhtan Grgić, Iva
Legal regime of concessions for tourist and recreational use on maritime domain according to Croatian law
Senigallia, Italija; Incontro di studio - Le concessioni demaniali marittime per finalita turistico-ricreative

Kongresna priopćenja

1.
Tuhtan Grgić, Iva
Postupak dodjele koncesija za luke nautičkog turizma u hrvatskom pravu 22. Završna konferencija DELICROMAR projekta: Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 22.11.2018. http://delicromar.hazu.hr/files/file/pdf/CONFERENCE-MATERIALS/05-Tuhtan-Grgi%C4%87.pdf
2.
Tuhtan Grgić, Iva
Izazov usklađivanja materije gospodarskog korištenja pomorskog dobra s europskim pravom 21. Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske „Hrvatska u Europskoj uniji – pet godina poslije“ Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet - 26.10.2018. http://delicromar.hazu.hr/files/file/pdf/CONFERENCE-MATERIALS/05-Tuhtan-Grgi%C4%87.pdf
3.
Tuhtan Grgić, Iva
Pravni učinci ugovora o odricanju od neotvorenog nasljedstva 20. Međunarodna znanstvena konferencija “Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava – Liber amicorum Aldo Radolović” Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet - 3.10.2018.
4.
Stanković, Gordan; Tuhtan Grgić, Iva
Posljedice uračunavanja vrijednosti ulaganja u objekte na pomorskom dobru u određenju iznosa temeljnog kapitala društva u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala uvodničari na okruglom stolu Okrugli stol „Pravni okvir za luke nautičkog turizma“ Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska
5.
Tuhtan Grgić, Iva
Valorisation of Legitimate Investments in the Ports of Nautical Tourism – a Condition for Sustainable Development 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – Legal Challenges of Modern World, u sklopu okruglog stola Current Legal Challenges of Sustainable Development of the Adriatic Ports of Nautical Tourism Split, Hrvatska
6.
Tuhtan Grgić, Iva; Bulum, Božena
The Regime of Concessions for the Nautical Tourism Ports in Croatia – Practical Problems and Harmonisation with the EU Law 2nd Adriatic Maritime Law Conference Opatija, Hrvatska
7.
Tuhtan Grgić, Iva
O važnosti studije opravdanosti davanja koncesije i kriterijima za izbor koncesionara Uvodničar na okruglom stolu Okrugli stol: Koncesije za luke od lokalnog značaja i objekte lokalne infrastrukture i vlasništvo u zoni morskog dobra Tivat, Crna Gora
8.
Ćorić, Dorotea; Tuhtan Grgić, Iva
The Rights of Persons with Disabilities and Reduced Mobility in the European and Croatian Transport Law 2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja, INTRANSLAW Zagreb 2017.: Transportno pravo ususret budućnosti Zagreb, Hrvatska http://intranslaw.hdtp.eu/?lang=hr
9.
Tuhtan Grgić, Iva
The Legal Regime of Nautical Tourism Ports in Croatia 5th International Research Seminar in Maritime, Port and Transport Law Bologna, Italija
10.
Padovan, V. Adriana, Tuhtan Grgić, Iva
Is the Marina Operator's Berthing Fee a Privileged Claim under the Croatian Maritime Code? Adriatic Maritime Law Conference Portorož, Slovenija
11.
Ćorić, Dorotea; Tuhtan Grgić, Iva
Odgovornost i naknada štete zbog onečišćenje mora od odobalnih djelatnosti Znanstveno-stručno savjetovanje „Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i druga aktualna pitanja pomorskog i prometnog prava“ Mali Lošinj, Hrvatska
12.
Tuhtan Grgić, Iva
Pravni status odobalnih objekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj VI. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, 2015.
13.
Tuhtan Grgić, Iva
Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno XX. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak) Poreč, Hrvatska
14.
Tuhtan Grgić, Iva
Posebno pravno uređenje za otoke Savjetovanje Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu i građanskog i upravnog prava «In memoriam Prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid» Rab, Hrvatska
15.
Mihelčić, Gabrijela; Tuhtan Grgić, Iva
Ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine Savjetovanje "Vlasništvo – obveze – postupak" Poreč, Hrvatska
16.
Tuhtan Grgić, Iva
Ograničenja prava vlasništva u postupku komasacije Savjetovanje "Vlasništvo – obveze – postupak" Poreč, Hrvatska
17.
Tuhtan Grgić, Iva
Povrede prava prvokupa i sankcije za njegovo nepoštivanje Savjetovanje "Vlasništvo – obveze – postupak" Poreč, Hrvatska
18.
Tuhtan Grgić, Iva
Pravo prvokupa prema Zakonu o otocima Savjetovanje "Vlasništvo – obveze – postupak" Poreč, Hrvatska
19.
Tuhtan Grgić, Iva
Analiza odredaba Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama o stvarnim pravima na pomorskom dobru Konferencija o pomorskom dobru i morskim lukama Rijeka, Hrvatska
20.
Tuhtan Grgić, Iva
Pravno razdvajanje zgrada i drugih građevina od pomorskog dobra Savjetovanje "Vlasništvo – obveze – postupak" Poreč, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. -
Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama, voditelj prof. dr. sc. Petar Simonetti; znanstveni novak; MZOŠ (br. projekta: 0115010); ;
2. -
Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja, voditeljice prof. dr. sc. Nade Bodiroga Vukobrat; znanstveni novak; MZOŠ, (br. projekta:115-1151212-2637); ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=115-1151212-2637
3. -
Uspostavni istraživački projekt: Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a modern legal and insurance regime for Croatian mari; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ; ; http://delicromar.hazu.hr/en/home/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
"Koncesije na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije s posebnim osvrtom na vlasničke odnose, posebice postojećih korisnika", voditelj prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
Primorsko–goranska županija i Sveučilište u Rijeci  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
-
Izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
2.
-
Članica Stručnog povjerenstva za raspravu o tekstu Nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture