dr.sc. Neira Torić Malić dipl.ing.grad.

Građevinski fakultet Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija

prostorija : G-350
e-pošta : ntoric@gradri.uniri.hr
mobitel :
telefon : 051/265-994

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 15 2 1

Obrazovanje

1.1.2012. - IASS-IACM 2012 Conference Course Građevinski fakultet u Sarajevu, International association for computational mechanics, The international association for shell and spatial structures, Ecole normale superieure de Cachan, Sarajevo, BiH
1.1.2008. - „Kako koristiti e-learning u nastavnoj praksi“ Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - International Advanced Professional Training : „Advanced Integral Equation Methods in Computational CISM International Centre for Mechanical Sciences, Udine, Italija
1.1.2007. - 7.6.2012. doktor tehničkih znanosti Poslijediplomski doktorski studij, smjer Mehanika konstrukcija Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - INIOS Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastav Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas“, Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2007. - Poslijediplomski magistarski studij, smjer Mehanika konstrukcija Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2004. diplomirani inženjer građevinarstva, opći smjer, usmjerenje konstruktorsko Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - docent znanstveno-istraživački rad i rad u nastavi Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2016. viši asistent znanstveno-istraživački rad i rad u nastavi Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2012. znanstveni novak-asistent znanstveno-istraživački rad i rad u nastavi Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada i Dekanova nagrada
Top student Hrvatske

Članstva

1.3.2018. - Zamjenica predsjednice Regionalnog vijeća Rijeka, Nezavisnog sindikata znanosti
1.12.2016. - urednički odbor Zbornika Građevinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2015. - Podružnica NSZVO-a u Rijeci, Glavni povjerenik
1.1.2014. - Veliko vijeće Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, predstavnik asistenata
1.1.2014. - Organizacijski odbor 8. međunarodnog kongresa hrvatskog društva za mehaniku

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

1.1.2014. - RASPODJELA TEMPERATURE HIDRATACIJE U MASIVNOM BETONU
Bojana Knežević
Sveučilišni diplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Određivanje sila opterećenja iz mjerenja pomaka
Marija Vuljanić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Određivanje opterećenja stupa inverznom metodom
Marica Trbović
Sveučilišni diplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Usporedba proračunskog i mjerenog modela stupa
Luka Tintor
Diplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Generiranje slučajnih brojeva prema zadanim distribucijama vjerojatnosti
Damir Turković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci

Obrazovni projekti

1.10.2013. - 30.9.2014. Rad na razvoju e-kolegija „Uvod u programiranje“ za ak.god. 2013./2014. (suradnik na projektu mr.sc. Alka Korin lustig)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kožar, Ivica; Rukavina, Tea; Torić Malić, Neira
Similarity of structures based on matrix similarity
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 24 239-246 - 2017. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257879

WOS

2. Kožar, Ivica; Torić Malić, Neira;
Analysis of body sliding along cable, Coupled Systems Mechanics
Coupled Systems Mechanics 3 291-304 - 2014.

3. Kožar, Ivica; Torić Malić, Neira;
Spectral method in moving load analysis of Kirchhoff-Love plates, Technical Gazette
Tehnički vjesnik 20 79-84 - 2013.

4. Kožar, Ivica; Torić Malić, Neira;
Spectral method in realistic modelling of bridges under moving vehicles, Engineering Structures
Engineering Structures - 2012.

5. Torić Malić, Neira; Kožar, ivica
Vehicle strip element in the analysis of stiffened plate under realistic moving loading Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS (1464-4193) 226 (2012), 4; 374-384
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 226 374-384 - 2012.

6. Torić, Neira; Balabanić, Gojko; Kožar, Ivica;
Analysis of chloride penetration into the reinforced-concrete pier, Građevinar
Građevinar 62 133-139 - 2010.

Znanstvene knjige

1.
Torić Malić, Neira;
Analiza fleksibilnih konstrukcija pod utjecajem pokretnog opterećenja metodom konačnih traka
- 2012.

Pozvana predavanja

1. Kožar, Ivica; Torić, Neira;
Stability of light temporary structures on lifting supports

Kongresna priopćenja

1.
Kožar, Ivica; Torić-Malić, Neira; Jeričević, Željko;
The Finite Strip as a Spectral Element for Moving Load Analysis - 1.1.2010.
2.
Kožar, Ivica; Torić, Neira;
Modeliranje dugih konstrukcija na beskonačnom tlu - 1.1.2007.
3.
Kožar, Ivica; Torić, Neira;
Modeling of Long Structures on Infinite Soil - 1.1.2006.
4.
Torić Malić, Neira;
Dynamic Analysis of Long Structures Supported by the Ground under Moving Loading by Finite Strip Method

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
9068: Multi-scale concrete model with parameter identification (Višeskalni model betona s identifikacijom parametera);; Suradnik na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; 1.000.000,00 kn; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&search=yes&ime=ivica+kožar&vrsta=&rok=&podpolj=&key=
2. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom; suradnik na projektu; Sveučilište u Rijeci; 78.000,00 kn; https://portal.uniri.hr/project/modeliranje_p_p
3. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Centar izvrsnosti za procjenu stanja konstrukcija (Centre of Excellence for Structural Health, CEEStructHealth), IPA 2007/HR/16 IPO/001-040513, IPA III c projekt ; Suradnik na projektu; fondovi Europske unije; ;
4. 1.1.2008. -
Finite strip formulation in structural analysis for moving load; suradnik na projektu, mentori u provođenju projekta prof.dr.sc. I. Kožar i prof.dr.sc. Joško Ožbolt, projekt ostvaren na Insttitut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart; HRZZ, program Izobrazba doktoranda; ;
5. 1.1.2007. -
Fleksibilne duge konstrukcije: nelinearno modeliranje s vizualizacijom, 114-0982562-1460, voditelj prof.dr.sc. Ivica Kožar; suradnik na projektu; MZOŠ; ;
6. 1.1.2004. - 1.1.2007.
Numeričko modeliranje kvazi-krtih materijala, 0114002, voditelj prof.dr.sc. Ivica Kožar; suradnik na projektu; MZOŠ; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2004.
Influence of moving load on structures, tehnologijski projekt, TP-02/0114-02, voditelj prof.dr.sc. Ivica Kožar,; ; MZOŠ; ;

Recenzije

1. 2014. Effect of Vehicle Flexibility on the Vibratory Response of Bridge, Coupled Systems Mechanics, An International Journal
2. 2013. Slobodni pad deformabilnog vertikalnog štapa, XVI Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilita u Rijeci
3. 2013. Stvarna i prividna precesija neprigušenog Foucaultovog njihala, XVI Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilita u Rijeci
4. 2009. Primjena vezane interpolacije na konačne elemente Mindlinovih ploča, XII Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Centar izvrsnosti za procjenu stanja konstrukcija (Centre of Excellence for Structural Health, CEEStructHealth), IPA 2007/HR/16 IPO/001-040513, IPA III c projekt
  Fondovi Europske unije
Suradnik na projektu

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Program cjeloživotnog učenja: Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1
Tehnički fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)   Recenzent

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 18.4.2018. - Festival Znanosti
Predavanje i radionica na temu "Svojstva (ne)konvencionalnih materijala u graditeljstvu"
Laboratoriji za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci