Ksenija Tijanić Štrok mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

prostorija : G-118
e-pošta : ksenija.tijanic@uniri.hr
telefon : 265 920
konzultacije : petak: 13- 15 h

Obrazovanje

1.10.2013. - 1.10.2015. mag.ing.aedif. Sveučilišni diplomski studij, smjer: Organizacija, tehnologija i menadžment građenja Građevinski fakultet Osijek
1.10.2009. - 1.11.2012. bacc.ing.aedif. Stručni preddiplomski studij Građevinski fakultet Osijek
1.9.2005. - 1.6.2009. SSS Opća gimnazija Gimnazija A.G. Matoš Đakovo

Radno iskustvo

9.11.2015. - Asistent Građevinski fakultet Rijeka

Članstva

1.1.2016. - Hrvatska udruga za organizaciju građenja (HUOG)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Ekonomika građenja
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Ekonomika građenja
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Terenski rad
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Stručna praksa
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

15.6.2016. - 29.6.2016. Program edukacije iz Upravljanja projektima za djelatnike Primorsko-goranske županije
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

21.4.2016. - Izrada multimedijalnih obrazovnih sadržaja


Norma sati:
22.2.2016. - Napredna razina rada za upravljanje učenjem Moodle


Norma sati:
15.2.2016. - Uvod u e-učenje, instrukcijski dizajn i osnovna razina rada u sustavu za upravljanje učenjem Moodle


Norma sati:
14.4.2015. - Rukovođenje u poduzeću i na gradilištu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ksenija Tijanić, Martina Šopić, Ivan Marović, Diana Car-Pušić
Analysis of the construction machinery work efficiency as a factor of the earthworks sustainability
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 222

2. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Ksenija Čulo
Utjecaj načina financiranja na troškovno-vremenske aspekte javnih i društvenih građevina
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 71 21-32

Q3

3. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić
Prekoračenja rokova i proračuna građevinskih projekata – studija slučajeva
Zbornik radova (Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet) 21 87-101 http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/62/51

4. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Marija šperac
Cost estimation in road construction using artificial neural network
Neural computing & applications

Q2
WOS

5. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić
Procjena operativnih troškova škola primjenom umjetnih neuronskih mreža
Zajednički temelji 2019 - Sedmi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti 126-131

6. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Saša Marenjak
Contribution to Increasing the Cost Efficiency in the Exploitation Phase of Public Education Facilities
Conference Proceedings of the 14th International Conference OTMC and the 7th IPMA Research Conference 9-22

7. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Zlata Dolaček-Alduk
Analiza troškova kvalitete odabranih građevinskih radova
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

8. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić
Application of S-curve in EVA method
Proceedings of 3th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction Poreč, Hrvatska http://docs.wixstatic.com/ugd/7f5190_a365862c25e74584bf97c37eba713373.pdf

9. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić
Primjena S-krivulje u građevinskim projektima
Zajednički temelji '17

10. Ksenija Tijanić, Diana Car-Pušić, Ivan Marović
Managing cost and time in public-use facilities by using the S-curve
People, Buildings and Environment 2016, Luhačovice, Czech Republic

11. Ksenija Tijanić
Povezivanje trajanja i troškova u građevinskom projektu
Diplomski rad, Građevinski fakultet Osijek

Znanstveni skupovi

1. -
People, Buildings and Environment 2016 Luhačovice, Češka predavač
2. -
Zajednički temelji 2017 Zagreb, Hrvatska predavač
3. -
13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction Poreč, Hrvatska predavač
4. -
People, Buildings and Environment 2018 Brno, Češka predavač
5. -
Zajednički temelji 2019 Rijeka predavač, organizator
6. -
14th International Conference OTMC and the 7th IPMA Research Conference Zagreb predavač

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 24.6.2016. - Managing cost and time in projects of public-use facilities by using the S-curve
Znanstveni i nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet Rijeka