doc.art. Dražen Vitolović

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost

e-pošta : drazenvitolovic@gmail.com

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2008. Mr.art., magistar umjetnosti Magistarski studij iz kolegija Kiparstvo ALUO Ljubljana, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana
1.1.1988. - 1.1.1992. profesor likovne kulture Likovna kultura, studij kiparstva Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2009. - 1.1.2014. Samostalni umjetnik Samostalna umjetnička djelatnost, sudjelovanje na samostalnim i grupnim izložbama i umjetničkim projektima HZSU
1.1.2009. - 1.1.2013. viši asistent -Izvođenje vježbi na kolegijima: Kiparstvo (I-VI) te povjera nastave na kolegijima Keramika I i II -Organizacija, selekcija i postav izložbe radova studenata u Galeriji Garbas Rijeka - Ekoramika - u suradnji s Filozofskim fakuletetom -Sudjelovanje u organizaciji natječaja za studente APURI - Etnofilm Festival u Rovinju . APURI
- Umjetnički suradnik, Docent -Nositelj kolegija:  Keramika (I-IV); Izrazi u kiparskim materijalima (I, II); Kiparstvo izborni (III, IV) -Vođenje nastave, vježbi i predavanja -Organizacija keramičke radione pri APURI -Organizacija natječaja za studente APURI i mentorski rad pri izvođenje natječajnih radova za Etnofilm festival u Rovinju -Organizacija i uspostavljanje suradnje APURI s vanjskim institucijama i poduzećima (Muzej grada Crikvenice, proizvodni pogon SCAM d.o.o., Viškovo) -Sudjelovanje u međunarodnom EU projektu 'Creative Start-up', voditelj projekta za APURI -Sudjelovanje kao član povjerenstva za diplomske ispite i prijemne ispite -mentorski rad i organizacija izložbi studenata APURI u zemlji i inozemstvu -pisanje prijedloga i izvođenje programa Cjeloživotnog obrazovanja - Terracotta - uvodni tečaj keramike -organizacija suradnje APURI sa Europskim centrom za keramiku (European Ceramics Workcentre) u Nizozemskoj -radu u timu zaduženom za pisanje novog studijskog programa - Kiparstvo i primijenjeno oblikovanje APURI

Nagrade i priznanja

1.5.2012. II nagrada na XI trijenalu hrvatskog kiparstva

Članstva

1.1.2009. - 1.1.2014. Hrvatsko društvo samostalnih umjetnika HZSU
1.1.2003. - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeke i Istre (HDLUR, HDLUI)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Keramika I-IV, Keramika A, Izrazi u kiparskim materijalima I i II, Kiparstvo Izborni III
Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija
APURI
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. Kiparstvo I-V, Kiparstvo izborni
Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija
APURI
suradnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. Crtanje i Napredno crtanje
Cjeloživotno obrazovanje UNIRI
UNIRI, Riječko sveučilište, Rektorat
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2009. - 1.1.2010. Rezidencijalni program


Norma sati: