Mr.art. Letricija Linardić izv.prof.

Akademija primijenjenih umjetnosti Dekanat

e-pošta : letricija.linardic@apuri.hr
e-pošta : letricija@gmail.com

ORCID
ResearcherID
osobna WEB stranica

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac

Obrazovanje

- Profesor likovne kulture Likovna kultura / mentor: red.prof.art. Josip Butković / tema: Zagrebačka škola serigrafije Pedagoški fakultet u Rijeci
- Magisterij umjetnosti Postdiplomski studij grafike / mentor: izr. prof. art. Lojze Logar, red. prof. dr.sc. Tomaž Brejc / tema: Prostor, čas, svetloba Akademija za likovno umetonost in oblikovanje v Ljubljani
- doktorat znanosti Edukacijske znanosti iz likovne umjetnosti / mentori: izr. prof. dr. Tonka Tacol, izr. prof. dr. Janez Vogrinc / tema: Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Radno iskustvo

1.10.2016. - 30.9.2019. Dekanica Akademija primijenjenih umjetnosti
1.1.2012. - 1.1.2018. izv. prof. art. predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije; Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2016. Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja Akademija primijenjenih umjetnosti
1.1.2010. - 1.1.2011. Predstojnica katedre za grafiku Akademija primijenjenih umjetnosti
1.1.2007. - 1.1.2013. doc. art. predaje: Metodiku likovne kulture, Metodičku školsku praksu na diplomskom studiju Likovne pedagogije Grafiku i grafiku izborni na svim godinama preddiplomskog studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2011. doc. art. kao vanjska suradnica predaje: Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1. Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. viša asistentica Metodika likovne kulture, Metodika povijesti umjetnosti i Grafika Odsjek za likovnu umjetnost Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2004. mlađa asistentica Metodika likovne kulture, Metodika likovne umjetnosti i Grafika Odsjek za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.6.2012. Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike Posebno priznanje
3.5.2003. Crna Gora, Podgorica, 2. nagrada galerije Ikona, Sv. Stefan, nagrada
15.6.2000. Zagreb, Nagrada 2. hrvatskog trijenala grafike, nagrada
1.7.1997. Zagreb, 1. hrvatsko trijenale grafike, Posebno priznanje
1.1.1996. Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea – nagrada

Članstva

1.1.2015. - Suosnivač umjetničkog Kolektiva 110-502 za radove participativnog karaktera
1.1.2009. - Suosnivač Multimedijalnog laboratorija, udruge za kulturu i umjetnost
1.1.1999. - Član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka
1.1.1998. - Član Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu
1.1.1997. - Član Kalkografskog ateljea na Sušaku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2007. - 30.9.2018. Grafika, Grafika / izborni
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
APU

Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2018. Metodika likovne kulture, Metodička školska praksa, Metodika likovne umjetnosti
Diplomski studij Likovne pedagogije
APU

Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2011. Kulturna baština, Likovno oblikovanje, Izvannastavne likovne aktivnosti, Likovna kultura, Metodila likovne kulture 1.
Predškolski odgoj i razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci

Norma sati:
-Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2018. - Likovni izričaj djece nekad i danas
Ida Peček
Likovna pedagogija
APU
1.1.2016. - Dječji crtež kao temelj umjetničkog djela
Matea Šarec
Likovna pedagogija
APU
1.1.2016. - Razvoj kreativnosti kod djece
Zorica Puškarić
Likovna pedagogija
APU
1.1.2016. - Razvoj djetetova likovnog doživljaja na zadanu temeu
Dina Krajačić
Likovna pedagogija
APU
1.1.2015. - Umjetnost geste
Sara Ivančan
Likovna pedagogija
APU
1.1.2015. - Funkcija igračke u psihomotornom razvoju djece
Doris Cerovac
Likovna pedagogija
APU
1.1.2014. - Radionica apstraktnog slikarstva za djecu s posebnim potrebama
Tomislav Mirković
Likovna pedagogija
APU
1.1.2013. - Emocije u likovnom izričjau djece
Breza Žižović
Likovna pedagogija
APU
1.1.2013. - Nadrealiazam i dječje slikovnice
Ena Đelmo
Likovna pedagogija
APU
1.1.2012. - Slikovnica ilustrirana grafičkim tehnikama prilagođenim djeci
Martina Vojnić
Likovna pedagogija
APU
1.1.2011. - Istraživački pristup grafici
Božidarka Matija Čerina
Likovna pedagogija
APU
1.1.2010. - Glazbeni video. Povijesni, tehnologijski i fenomenološki pregled medija
Damjan Šporčić
Likovna kultura
APU

Gostujući nastavnik

1.10.2015. - 28.2.2016. Grafika
Preddiplomski studij grafike
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
nastavnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2004. - Mobile Academy Berlin, Film Course, Berlin, Njemačka / mentori: Johannes Hedinger, Switzerland; Harun Farocki, Germany i Hartmut Bitomsky, USA


Norma sati:
1.1.2002. - Škola medijske kulture, specijalizirana škola za kameru i snimanje, Hrvatski filmski savez / mentor: izv.prof.art. Silvestar Kolbas


Norma sati:
1.1.2001. - Radionica kaligrafije / voditelj: japanski budistički svećenik i majstor Shingon ezoteričnog budizma Ajari Jomyo Tanaka


Norma sati:
1.1.1994. - Međunarodna ljetna kiparska Škola, Vrsar, Montraker / mentor: prof. emer. Josip Diminić, akad.slik. i kip.


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2006. - 1.1.2010. S VJETROM KROZ TIŠINU, Nerezine, Otok Cres, multimedijalna radionica za studente u suradnji sa USJ i doc.art T. Dabo

Financiranje:
- 1.1.2017. KNJIGE ZA GLEDANJE: KNJIGE ZA ČITANJE, projekt u suradnji APURI i ALUZG, žirirana studentska izložba umjetničkih knjiga i edukacija, Galerija Šira Zagreb

Financiranje:
- 15.2.2016. RUKSAK PUN KULTURE, Životinje moga kraja, provedena u Novigradu i Ravnoj Gori, radionica za studente i djecu vrtičkog uzrasta, MZOS

Financiranje:
- 20.5.2015. DISLOKACIJA, MSU Zagreb, multimedijalna radionica za studente Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci u sklopu projekta Utopija/dislokacija sa umjetnicom M. Jurjević i izv.prof.art. T.Dabo

Financiranje:
- 10.4.2014. MEMORIJA OTOKA, Veli Lošinj, Otok Lošinj, radionica grafike i crtanja i izložba za studente u suradnji dviju Akademija, ALU ZG i APU RI zajedno sa izv.prof.art. T. Dabo

Financiranje:
- 7.4.2009. EKOLOŠKO-GRAFIČKA RADIONICA, PP Telašćica, Dugi Otok, radionica i izložba grafike visokog tiska za studente u suradnji s doc.art. T Dabo

Financiranje:
- 1.1.2009. NAPLAVINE, izložba studentskih radova provedene radionice drvoreza u naplavinama u Sali na Dugom Otoku, suradnja sa Zakladom sveučilišta u Rijeci u sklopu projekta „Održiva škola razvoja“, Galerija Kružna

Financiranje:
- 1.1.2008. VODA, multimedijalna radionica za studente u sklopu Festivala znanosti zajedno sa doc.art. T. Dabo, HKD Sušak, Sveučilište u Rijeci

Financiranje:
- 1.1.2008. RADIONICA RECIKLIRANJA I IZRADE PAPIRA, za studente Akademije zajedno sa doc.art. T.Dabo, APU

Financiranje:
- 1.1.2008. RADIONICA ZA REŽIJU, KAMERU I MONTAŽU, sa T. Golić, V. Šamanović i S. Čelan za studente u suradnji s doc.art. T. Dabo, APU

Financiranje:
- 1.1.2007. (DO)ŽIVJETI DRUGAČIJE, radionica i izložba za studente u suradnji sa umjetnicom M. Jurjević i doc.art. T. Dabo u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Financiranje:
- 1.1.2005. OPUS BRIDGET RILEY, radionica za studente u sklopu metodike likovne kulture i umjetnosti, Moderna Galerija Rijeka

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Linardić, Letricija; Kostelac, Melinda; Licul, Nina
Competencies for Creativity Development of Art Education Students
Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. An Educational Perspective

2. Linardić, Letricija
Specifične fuzionirane metode rada sa studentima u vizualno-likovnom umjetničkom području // Specific Fusion Methods in Teaching Visual Art
Pedagogija, obrazovanje, nastava / - Mostar, BIH : Fakultet prirodoslovnih-matematičkih i odgojnih znanosti Svučilišta u Mostaru, 2016, 87-98

3. Linardić, Letricija ; Licul, Nina
Recepcija umjetničkih djela - perspektiva umjetnika
11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost

4. Licul, Nina; Linardić, Letricija
Smjernice za praćenje i vrednovanje likovno darovitih osnovnoškolaca // Guidelines for monitoring and evaluation of artistically gifted primary-school students
Radovi u zbornicima skupova, cjeloviti rad (in extenso), stručni

5. Linardić, Letricija
Attitudes of primary school pupils about printmaking
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (1846-1484) 10(2015)1 (2015), 21; 2-11

6. Linardić, Letricija
Imitativnost u litografiji
Grafika – hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo; str: 74-75, br. 3, Zagreb

Znanstvene knjige

1.
Linardić L., Dabo T., Rožman M.
Kolektiv hoda 1
knjiga umjetnika / urednice: Linardic, Dabo, Rožman / vlastito izdanje, Zagreb, 2018.
2.
Prtenjača I., Linardić L.
Bršljan
bibliofilsko izdanje / urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L. / Bibliofil, Zagreb, 2017.
3.
Mujičić Artnam K., Linardić L.
Put u Rim
bibliofilsko izdanje / urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L. / Bibliofil, Zagreb, 2017.
4.
Pogačar M., Dabo T.
Fragmenti o promjenama mjesta
bibliofilsko izdanje / urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L. / Bibliofil, Zagreb, 2017.
5.
Simić R., Dabo T.
Na istok
bibliofilsko izdanje / urednica izdanja i biblioteke Na putu: Linardić, L. / Bibliofil, Zagreb. 2017.

Znanstveni skupovi

1. 25.5.2018. -
DRUŠTVENO ANGAŽIRANI PLAKAT - umjetnički i stručni skup iz područja primijenjene grafike i grafičkog dizajna FFRI, Galerija Kortil Predjsednica organizacijskog odbora
2. 19.10.2015. -
PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE, NASTAVA, 3. Međunarodna znanstvena konferencija, FPMOZ Bosna i Hercegovina, Mostar sudjelovanje
3. 15.9.2015. -
PRINTMAKING IN EXPANDED FIELD, Akademija lijepih umjetnosti KOENG u Oslu, Norveška od 15.-18.09.2015. Norveška, Oslo sudjelovanje
4. 1.1.2003. -
TALENTIRANI MED TEORIJO IN PRAKSO, znanstveno-stručna konferencija, sudjelovanje zajedno sa red. prof. art. Vera Kos-Paliska, akad.slik. Slovenija, Otočec sudjelovanje

Umjetničko djelovanje

1. - 1.1.2018. SAMOSTALNE IZLOŽBE: 2018. Mali Lošinj, Lošinjski muzej, Galerija Fritzi, „Događanja“ (zajedno s Tanjom Dabo i Majom Rožman) 2017. Pula, Galerija MMC Luka, „Polazište“ (zajedno s Tanjom Dabo i Majom Rožman) 2016. Split, Salon Galić, „Zajednički nazivnik“ (zajedno s Tanjom Dabo); 2011. Rijeka, Galerija Kortil (zajednos Tanjom Dabo) 2008. Rijeka, Sigurnost(ne)sigurnost, Galerija “Juraj Klović” 2005. Rijeka, Mali salon, Grafike 2005. 2001. Rijeka, Atelje Josipa Butkovića (Zlatko Kutnjak) 2000. Zagreb, Studio Kabineta grafike HAZU Bosna i Hercegovina, Tuzla, Tuzlanska galerija portreta 1996. Rijeka, Izlozi Grada Rijeke u organizaciji Moderne Galerije u Rijeci; ; ;
2. - 1.12.2016. SKUPNE IZLOŽBE 2016. Litva, Vilnius, Female Handwriting in Graphic Art, Vilniaus grafikos meno centras Zagreb, 7. Hrvatski trijenale grafike, Kabinet Grafike HAZU 2017. Vietnam, Hanoi, Other side project: Memories 2, Gallery Huang Ngo 2018. Zagreb, 5. Hrvatski trijenale crteža, Kabinet grafike HAZU Poljska, Krakow, Trienale grafike, SMTG; ; ;
3. - 1.12.2013. SKUPNE IZLOŽBE 2013. Rijeka, MMSU, Dinamički prostor Rijeke: 50. obljetnica obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci – temelji nastanka Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2014. Zagreb, Hrvatski krajolik: Poravnavanja povijesti na zamišljenom horizontu, Institut za suvremenu umjetnost Rijeka, Izložba članova HDLU, Galerija Juraj Klović 2015. Rumunjka, Bukurešt, „Dossiers“ Experimental printmaking project - http://www.experimentalproject.ro/dossiers_list.html Split, Splitgraphic, međunarodni bijenale grafike, Rijeka, 56. Godišnja izložba članova HDLU Rijeka, Galerija Klović; ; ;
4. - 1.12.2012. SKUPNE IZLOŽBE 2011.,2012. 2012. Rijeka, Izložba grafika djelatnika katedre za grafiku, Mali Salon Zagreb, 6. hrvatsko trijenale grafike, Dom HDLU 2011. Crna Gora, Nikšić, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Ilija Šobajić Crna Gora, Tivat, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Ju Centar za kulturu Tivat, Galerija Buća (u sklopu međunarodnog festivala Mediterana Purgatorij) Rijeka, Crtež – grafika, 65. godišnja izložba HDLU Rijeka, Galerija Kortil Kina, Guanlan, 2011 Guanlan International print biennial BiH, Sarajevo, Otisci, utisci, galerija Collegium Artisticum; ; ;
5. - 1.12.2010. SKUPNE IZLOŽBE 2010. Španjolska, 31. Mini Print International of Cadaques Turska Istambul, International Ex-libris Istanbul 2010 Cyprus, 1st International Ex libris CYPRUS’2010 Portugal, 5. biennial international de gravura Portugal Japan, Kyoto, 6th Kiwa woodblock exhibition Split, Utisci, otisci. 100 grafičara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Stara gradska vijećnica u organizaciji Galerije Brešan Spain, Ourense, 11. Internacional de grabado, Novacaixagalicija Romania, European International Book Art Biennale 2009. Rijeka, Hrvatska, Galerija Juraj Klović, Klovićevim tragom. Suvremena minijatura i slikarstvo maloga formata (u povodu 510. godišnjice rođenja i 430. godišnjice smrti J. Klovića) Njemačka, Gelsenkirchen, “Auf den spuren von Klović”, zum 510. Jahrestag der Geburt und 430. Jahrestag des Todes von Juraj Klović Grižane, Hrvatska, Galerija Stara Škola, ista izložba Zagreb, Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet Grafike, Hrvatski tijenale grafike; ; ;
6. - 1.12.2008. SKUPNE IZLOŽBE 2008. Rijeka, Suvremeni pejzaž – rastezljivost prostora, Galerija Kortil, projekt HDLU-a Rijeka – Kritičar bira 2007. Osijek, II. dani hrvatske grafike, Galerija likovnih umjetnosti Rijeka, Galerija Kortil, 60+1 godišnja izložba HDLU Rijeka, Crtež-grafika 2006. Japan, Hekinan, Suvremena hrvatska grafika 2005. Poland, Krakow , IconData - WorldPrints 2005, <a href="http://icondata.triennial.cracow.pl">http://icondata.triennial.cracow.pl</a>&nbsp; Rijeka, “Projekt Frakcija”, Galerija Kortil Rijeka, izložba grafika iz mape «2», APU Australija, Perth, Fremantle, Suvremena hrvatska grafika; ; ;
7. - 1.12.2004. SKUPNE IZLOŽBE 2004. Sweden, Falun, Falutriennalen 2004, Prints from the Balkans, Dalarnas museum Oldenburg, Stadtmuseum Oldenburg Rijeka, “Grafike odabrane iz zbirke MMSU-a”, Moderna galerija MMSU Rijeka, izložba grafika iz mape «Kabinet 3», OLU 2003. Egypt, Cairo, 4th Triennal of graphic art, Palace of Arts Spain, Barcelona, 23rd Mini print international, Taller galeria Fort Crna Gora, Podgorica, 1. likovni susret na imanju Knjaz, izložba grafike i crteža Zagreb, 3. trijenale hrvatske grafike, Poland, Krakow, International triennal of graphic art Rijeka, 4. Međunarodna izložba Ex-Libris “Čovjek i riba”, Galerija Kortil Split, Međunarodni grafički bijenale Split, muzej grada Splita; ; ;
8. - 1.12.2002. SKUPNE IZLOŽBE 2002. Austrija, Beč, 1. salon grafike, Die Kleine Galerie Zagreb, “Mlade hrvatske grafičarke” Kabinet grafike HAZU Rijeka, promocija grafičke mape “Mlade hrvatske grafičarke”, Galerja Filodrammatica Grčka, Thessaloniki, “Balkan square”, 2002: Engraving in SA. Europe, Municipality of Neapolis Rijeka, 56. godišnja izložba “Crtež- grafika”, Galerija Kortil 2001. Rab, 1. salon grafike, Banova vila Rijeka, 3. Međunarodna izložba Ex libris - Stara pisma, Galerija Kortil Germany, Mainz, Contemporary Croatian Graphic Art, Rathaus, Galerie Mainz; ; ;
9. - 1.12.2000. SKUPNE IZLOŽBE 2000. Egipat, Aleksandria, Muzej likovnih umjetnosti, XX aleksandrijsko bijenale mediteranskih zemalja Zagreb, 22. hrvatski trijenale grafike, Umjetnički paviljon Poland, Lublin, VI international art triennale 2000, Panstwowe Muzeum na Majdanku Gospić, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Muzej Like Gospić Rijeka, XXXV Lički likovni anale “Velebit – naš”, Galerija Filodramatika Indonezia, Jakarta, Contemporary Croatian Graphic Art, National Museum Indonezia, Surabaya, Contemporary Croatian Graphic Art, Garden Palace Hotel Indonezia, Yogykarta, Contemporary Croatian Graphic Art, Hotel Melia Purosani Indonezia, Bundung, Contemporary Croatian Graphic Art, Museum Barli Egipat, Kairo, Contemporary Croatian Graphic Art, Palace of Arts Bulgaria, Sofia, Contemporary Croatian Graphic Art, National Galery for Forgein Art; ; ;
10. - 1.12.1999. SKUPNE IZLOŽBE 1999. Italija, Lomazzo, Concorso internazionale d`arte “L`arte in prospettiva Europea”, Italija, Biella, Premio internazionaleBiella 1999 per l`incizione, Chiostro di S. Sebastiano Rijeka, 2. International exhibition “Ex-libris”, Galerija Kortil HKD Sušak Rijeka, Galerija Juraj Klović, Novoprimjljeni članovi i kandidati HDLU Rijeka Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, 53. godišnja izložba crtež – grafika Rijeka, Galerija Kortil HKD Sušak, grafika i crtež suradnika Ateljea Spain, Barcelona, Taller Galeria Fort, 19. Mini Print Internacional Cadaques Australia, Sydney, Hrvatska kuća, Suvremena hrvatska grafika Bulgaria, Varna, 10. International print Biennial Varna `99, Art Gallery Varna Egypt, Giza, 3rd Egyptian Internatinal Print Triennale 1999, National Centre of Fine Arts Turky, Istambul, Contemporary Croatian Graphic Art China, Peking, Contemporary Croatian Graphic Art, Beijing International Art Palace China, Qingdao, Contemporary Croatian Graphic Art, Huilan; ; ;
11. - 1.12.1999. SKUPNE IZLOŽBE 1999. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Contemporary Croatian Graphic Art, Hrvatski kulturni centar, Colegium Artisticum Romanya, Bukurest, Contemporary Croatian Graphic Art, Galeria Etaj 3 De La Teatrul National Romanya, Ploiesti, Contemporary Croatian Graphic Art, Art Museum Iran, Teheran, Contemporary Croatian Graphic Art, Niavaran Cultural Center Opatija, Izložba I aukcija slika, Rotary Bal u organizaciji Rotary Club Rijeka; ; ;
12. - 1.12.1998. SKUPNE IZLOŽBE 1998. Italija, Trieste, Ars Futura, Centro Culturale Croato “Matrix Croatica” Rijeka, Promocija grafičke mape: “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.” u Atriju HKD-a na Sušaku Hungary, Budapest, Contemporary Croatian Graphic Art, Pesti Vigado Hungary, Pečuh, Contemporary Croatian Graphic Art, Kulturni centar obrazovnog centra Slovakia, Bratislava, Contemporary Croatian Graphic Art, Narodne Osvetovne Centrum India, New Delhi, Contemporary Croatian Graphic Art, National Gallery Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Kultur Bakanligi Devlet Resim Heykel Muzesi Turky, Ankara, Contemporary Croatian Graphic Art, Galerija Fedo Czech Republic, Praha, Contemporary Croatian Graphic Art; ; ;
13. - 1.12.1998. SKUPNE IZLOŽBE 1998. Malaysia, Kuala Lumpur, The 3rd annual exhibition of international contemporary prints Central Academi of art Spain, Barcelona, Mini Print Internacional Cadaques, Taller Galeria Fort Poland, Raciborz, 2nd International bienal, Muzeum Raciborza Czech Republic, Prague, 2nd International triennial of graphic art Prague, Inter-kontakt-graphic´98, Labirinth; Prague Old Town Hall, Summer Refectory of the Strahov Monastery Latvija, Vilnius, “Environmental protection and railway” The litle graphic arts, SPAB”Lietvius geležinkeliai”, Lietuvos ekslibrisininku klubas Spain, Balears(Eivissa), XV Ibicagrafic`98, Museu d`art conteporani d`Eivissa Hungary, Budapest, Kisgrafika – Small graphic forms, Ujpest Galeria Rijeka, Mladi riječki grafičari i njihovi gosti, Galerija Filodramatika; ; ;
14. - 1.12.1997. SKUPNE IZLOŽBE 1997. Makedonija, Bitola, International Triennial of Graphic Art, Institute, museum and galery Bitola Slovenija , Ljubljana, 22. International biennal of graphic art, Modern Galery Zagreb, 1. hrvatski trijenale grafike, Kabinet grafike HAZU Czech Republic, Prague3.The European Triennal of non-traditional and avantgarde graphic, Gallery Mlada fronta Litvania, Vilnius, Lietuvos Mokyklai-600 Exlibrisai, Lietuvos ekslibrisininku klubas Žminj, izložba grafika, restoran Lipa France, Chamalieres, Le QuatriemeTriennale mondiale d`estampes petit format, Galerie d`Art Contemporain de Chamalieres Petrinja, izložba radova likovne kolonije Petrinja´97 pod pokroviteljstvom HV-a Rijeka, 1. International exhibition Ex Libris – Galerija Kortil HKD Sušak; ; ;
15. - 1.12.1996. SKUPNE IZLOŽBE 1996. Italia, Citta di Casale Monferrato, Premio Citta di Casale 1996 - Ex Libris Italia, Cuneo, Pantagruel Almanach Ex Libris Jugoslavija, Gornji Milanovac, 4. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Muzej rudničko – takovskog kraja Hungari, Budapest, Small graphic forms, Ujpest Galeria, Kisgrafika Korea, Seoul, 9th International miniature print exhibition, The Space Group of Korea Split, Biennal exhibition of mini print, Pinakoteka Samostana Gospe od Zdravlja Kastav, Galerija Vincent, Od Vincenta do Vincenta; ; ;
16. - 1.12.1995. SKUPNE IZLOŽBE 1995. Rijeka, Mali salon, Izložba studentskih radova Bulgaria, Varna, VIII International print biennale, Art Gallery-Varna Italia, Como, Concorso Internazionale Ex – Libris, Biblioteca comunale di Lomazzo Ronjgi, izložba slika i akvarela «Pud Brajdun», Spomen Dom Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Galerija Sanson, Otvoreni atelje grafike Josipa Butkovića (J. Butković, S. Tomašev) 1994. Vrsar, Montraker, Međunarodna ljetna studentska kiparska škola; ; ;
17. - UMJETNIČKE AKCIJE 2017. Kolektiv hoda – umjetnička akcija, mjesto događanja: Nerezine – Osoršćica – Osor (u organizaciji Kolektiva 110 – 502 i Lošinjskog muzeja) 2008. Sigurnost(ne)sigurnost – umjetnička akcija hodanja i penjanja po stijenama na Dugom Otoku u PP Telašćica 2007. Lojišće (s Tanjom Dabo) – umjetnička akcija provedena sa PP Telašćica kao kolaborativni rad – čišćenje plaže, podvodno čišćenje i odmor, Dugi Otok 2005. Škola pečenja kruha (s J.Butkovićem, P. Šarlija, T. Dabo) akcija provedena na Dan planete zemlje 22.04.2005., Vrhovine gornje 2004. Sakrijmo im identitet (s Tanjom Dabo) akcija izazvana revoltom zlorabljenja svih medija oglašavanja u svrhu političke promidžbe, Rijeka; ; ;
18. - GRAFIČKA MAPA “4”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, D. Trogrlić; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2008.; ; ;
19. - GRAFIČKA MAPA “III”, u izdanju autora grafičke mape L. Linardić, T. Dabo, M.Kostelac; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, prosinac 2006.; ; ;
20. - GRAFIČKA MAPA „2“, u izdanju autora grafičke mape (naklada 9 primjeraka) L. Linardić, T. Dabo, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2005.; ; ;
21. - GRAFIČKA MAPA “Kabinet 3”, u izdanju autora grafičke mape (naklada 20 primjeraka) L.Linardić, T. Dabo, J. Butković, J. Šikanja; promocija – prostor kabineta br. 3 na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2004. ; ; ;
22. - GRAFIČKA MAPA „10 u 5“, Grafička mapa djelatnika katedre za grafiku promovirana u Rijeci na Katedri za grafiku Akademije primijenjenih umjetnosti, 1. lipnja 2011. ; ; ;
23. - GRAFIČKA MAPA “Mlade hrvatske grafičarke”, grafička mapa sa 11 autorica (naklada 60 primjeraka) u izdanju Kabineta Grafike HAZU; promocija grafičke mape: Kabinet grafike HAZU Zagreb, Galerja Filodrammatica Rijeka, 2002. ; ; ;
24. - GRAFIČKA MAPA “Hoc lapidis ictu percussus fuit crucifixus – 1296.”; grafička mapa (naklada 50 primjeraka) izdana povodom 700-te obljetnice čudotvornog raspela u crkvi “Svetog Vida” u Rijeci u izdanju Kalkografskog ateljea na Sušaku; promocija grafičke mape u Atriju HKD-a na Sušaku, Rijeka, 1998.; ; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2010. - STRUČNE RECENZIJE 2010. Stručni recenzent za: „Grafičke tehnike“ udžbenik za strukovne srednje škole, autorice Carmen Bačura Potočić, u izdanju Školske knjige, Zagreb ; ;

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.10.2016. - 30.9.2019. -
Dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
2. 1.10.2012. - 30.9.2016. - predsjednica
Povjerenstvo za nastavu Akademije
3. 1.10.2012. - 30.9.2016. -
ECTS kordinatorica APU
4. 1.10.2012. - 30.9.2016. -
Prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska pitanja
5. 1.10.2010. - 30.9.2011. -
Predstojnica Katedre za grafiku, APU
6. 1.10.2007. - 30.9.2010. - član
Odbor za unaprijeđivanje kvalitete, APU

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2017. - 30.9.2019. -
Pomoćnica rektorice za razvoj umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci
2. 1.10.2012. - 30.9.2016. - član
Stručno vijeće Centra za studije

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.10.2017. - - član
Povjerenstvo Rektorskog zbora za međusveučilišnu suradnju u području umjetnosti
2. 1.10.2013. - - član
Povjerenstvo AZOO za državni stručni ispit učitelja likovne kulture, nastavnika likovne umjetnosti u funkciji ispitivača za područje likovne kulture i umjetnosti
3. 1.10.2013. - - član
Područno umjetničko vijeće