doc. dr. sc. Goran Karanović

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za financije

e-pošta : gorank@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2013. Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije Izvandoktorski studij ? Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. Magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije Poslijediplomski znanstveni magistarski studij „Menadžment u suvremenom hotelijerstvu“ ? Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci,

Radno iskustvo

1.1.2013. - Docent na katedri za financije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. Viši asistent na katedri za financije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2012. Asistent na katedri za financije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Članstva

- ALMUNI FTHM
- Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Menadžment rizika
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2015. - Cost Benefit Anliza
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" i "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2015. - Risk Management
Erasmus kolegij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati:
1.1.2015. - Međunarodno projektno financiranje
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiju) „Menadžment održivog razvoja“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Monetarna ekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Sunositelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2012. Financijski menadžment
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2012. Monetarna ekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

4.9.2017. - Primjena sustava upravljanja rizicima u poduzeću "Y"
Nina Hibšer
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
4.9.2017. - Implementacija upravljanja rizicima u poduzeću X
Tena Kukor
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
10.7.2017. - Rizik likvidnosti poslovnih subjekata Republike Hrvatske
Martina Gnjidić
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
6.4.2017. - Mjerenje rizika i odabir optimalnoga portfelja pomoću beta koeficijenta i VaR metode
Dejana Đanković
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
14.3.2017. - Rizici nabave u ugostiteljstvu i njihov utjecaj na financijske performanse
Dino Gorić
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Percepcija rizika konvergencije kune u euro
Danijel Mihaljek
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Analiza rizika ekspanzije poslovanja na primjeru poslovnoga subjekta "x"
Karlo Bačić
Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - NEIZRAZITA LOGIKA KAO ALAT ZA MJERENJE RIZIKA
Mario Dragović
Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U HRVATSKOJ
Dino Gorić
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - OBVEZNE REZERVE HRVATSKE NARODNE BANKE I NJIHOV UTJECAJ NA PLASMAN KREDITA OD 1995. DO 2013. GODINE
Patricija Janko
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - ANALIZA UTJECAJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA GOSPODARSTVO: KOMPARATIVNA ANALIZA REPUBLIKE HRVATSKE S ODABRANIM ZEMLJAMA CENTRALNE EUROPE
Željka Klisarić
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - BANKARSKO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1998. DO 2013. GODINE
Željka Martišković
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - DEVIZNE INTERVENCIJE HNB-E I UTJECAJ NA TEČAJ KUNE
Ozren Hasanbašić
Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - MJERENJE RIZIKA U INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA U TURIZMU-PRIMJER IZGRADNJE HOSTELA
Bojan Mušić
Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - MJERENJE RIZIKA U MALIM PODUZEĆIMA- PRIMJER PODUZEĆA X
Damirka Dragoje
Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - USPOREDNA ANALIZA BANKARSKIH SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE CRNE GORE
Nika-Sanja Grupković
Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - UTJECAJ MMF-A NA RAZVOJ ZEMALJA ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE
Denis Ranogajec
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Goran Karanovic; Bisera Karanovic
THE DAY-OF-THE-WEEK EFFECT: EVIDENCE FROM SELECTED BALKAN MARKETS
Scientific Annals of Economics and Business 65 1-11 - 2018. http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/211/0

Q4

2. Karanović, Goran ; Karanović, Bisera
IPOs Performance Analysis: Evidence from Emerging Markets in the Balkans
Scientific Annals of Economics and Business 63 381-389 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856067

3. Karanović, Goran; Karanović, Bisera;
IPOs Performance Analysis: Evidence from Emerging Markets in the Balkans
Scientific Annals of Economics and Business 63 381-389 - 2016.

4. Karanovic, Goran ; Karanovic, Bisera
Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans
3-17 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856070

5. Karanovic, Bisera ; Karanovic, Goran
Is there an Education Bubble in the Western Balkans?
248-260 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856071

6. Karanovic, Goran ; Bisera, Karanovic
Impact of Capital Investments in the Hotel Industry: A Survey of Croatia
351-363 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917644

7. Karanovic, Goran ; Gjosevska, Bisera
Moderating Risk and Vagueness in the Process of Evaluating NPV using Fuzzy Decision Making
Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management 2 26-30 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856084

8. Karanovic, Bisera ; Karanovic, Goran
Limitations of behavioral finance theories in the context of entrepreneurial finance
215-222 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917636

9. Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera;
Moderating Risk and Vagueness in the Process of Evaluating NPV using Fuzzy Decision Making
- 2014.

10. Karanovic, Goran ; Gjosevska, Bisera
Analysis of Risk and Uncertainty Using Monte Carlo Simulation and its Influence on Project Realization
Annals - Economic and Administrative Series 6 145-162 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856080

11. Karanovic, Goran ; Gjosevska, Bisera
Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process
78-83 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917613

12. Gjosevska, Bisera ; Karanović, Goran
The Effects of the Global Financial Crisis on Debt Financing: Croatia Vs Macedonia
64-75 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917620

13. Gjosevska, Bisera ; Karanović, Goran
The Effects of the Global Financial Crisis on Debt Financing: Croatia Vs Macedonia
64-75 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917622

14. Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera;
Analysis of risk and uncertainty using Monte Carlo simulation and its influence on project realization
Universitatii Bucuresti. Analele. Seria Stiinte Economice si Administrative 6 145 - 2012.

15. Karanović, Goran ; Bareša, Suzana ; Bodgan, Siniša
TECHNIQUES FOR MANAGING PROJECTS RISK IN CAPITAL BUDGETING PROCESS
UTMS JOURNAL OF ECONOMICS 1 55-66 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598560

16. Ivanović, Zoran ; Karanović, Goran ; Bogdan, Siniša
Impact Of Discount Rate On The Decision-Making Process Of Investments Projects
931-939 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598695

17. Karanovic, Goran; Baresa, Suzana; Bogdan, Sinisa;
Techniques for managing projects risk in capital budgeting process
UTMS Journal of Economics 1 55-66 - 2010.

18. Karanovic, Goran; Bogdan, Sinisa; Baresa, Suzana;
Financial analysis fundament for assessment the value of the company
UTMS Journal of Economics 1 73 - 2010.

19. Karanović, Goran ; Bogdan, Siniša ; Bareša, Suzana
FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENT FOR ASSESSMENT THE VALUE OF THE COMPANY
UTMS JOURNAL OF ECONOMICS 1 73-84 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598555

20. Krstinić Nižić, Marinela, Karanović, Goran, Ivanović, Saša
IMPORTANCE OF INTELLIGENT ROOMS FOR ENERGY SAVINGS IN THE HOTEL INDUSTRY
Tourism and hospitality management 14 323-336 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396301

21. Krstinić Nižić, Marinela, Karanović, Goran, Ivanović, Saša
IMPORTANCE OF INTELLIGENT ROOMS FOR ENERGY SAVINGS IN THE HOTEL INDUSTRY
Tourism and hospitality management 14 323-336 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396301

22. Karanović, Goran; Karanović, Bisera.
IPOs Performance Analysis: Evidence from Emerging Markets in the Balkans.
Scientific Annals of Economics and Business. 63 381-389 http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/26

Q4

23. Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran.
Is there an Education Bubble in the Western Balkans?.
Procedia Economics and Finance 19 248-260

WOS

24. Karanovic, Goran; Karanovic, Bisera.
Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans.
Procedia Economics and Finance. 33 3-17

WOS

25. Gjosevska, Bisera; Karanović, Goran.
A Comparison of Policy Responses to the Global Economic Crisis in the Balkans: Acceding Versus EU Candidate Countries
Economic Crisis in Europe and the Balkans 39-50.

26. Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera.
Moderating Risk and Vagueness in the Process of Evaluating NPV using Fuzzy Decision Making.
Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management 2 26-30

27. Karanović, Goran; Hodžić, Sabina.
Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske
Financije nakon krize: forenzika, etika i održivost. 149-165

28. Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera.
Analysis of Risk and Uncertainty Using Monte Carlo Simulation and its Influence on Project Realization
Annals - Economic and Administrative Series 6 145-162

29. Karanović, Goran; Bareša, Suzana; Bodgan, Siniša.
TECHNIQUES FOR MANAGING PROJECTS RISK IN CAPITAL BUDGETING PROCESS.
UTMS JOURNAL OF ECONOMICS 3 55-66

30. Krstinić Nižić, Marinela, Karanović, Goran, Ivanović, Saša.
IMPORTANCE OF INTELLIGENT ROOMS FOR ENERGY SAVINGS IN THE HOTEL INDUSTRY
Tourism and hospitality management 14 323-336

31. Karanović, Goran; Bogdan, Siniša; Bareša, Suzana.
FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENT FOR ASSESSMENT THE VALUE OF THE COMPANY.
UTMS JOURNAL OF ECONOMICS 1 73-84

Znanstvene knjige

1.
Gjosevska, Bisera; Karanovic, Goran;
A Comparison of Policy Responses to the Global Economic Crisis in the Balkans: Acceding Versus EU Candidate Countries
- 2014.

Pozvana predavanja

1. Karanović, Bisera; Karanović, Goran;
EVOLUTION OF LEARNING AND FORECASTING MODELS IN ECONOMIC LITERATURE: ADAPTIBLE VS. RATIONAL EXPECTATIONS

Kongresna priopćenja

1.
Karanović, Goran ; Hodžić, Sabina
Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske Ostalo Financije nakon krize:forenzika, etika i održivost Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730503
2.
Karanovic, Goran; Bisera, Karanovic;
Impact of Capital Investments in the Hotel Industry: A Survey of Croatia
3.
Karanovic, Goran; Karanovic, Bisera;
Developing an aggregate index for measuring financial stability in the Balkans
4.
Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran;
Is there an Education Bubble in the Western Balkans?
5.
Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran;
Limitations of behavioral finance theories in the context of entrepreneurial finance
6.
Karanović, Goran; Hodžić, Sabina;
Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske
7.
GJOSEVSKA26, Bisera; KARANOVIC27, Goran;
The Effects of the Global Financial Crisis on Debt Financing: Croatia Vs Macedonia
8.
Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera;
Application of fuzzy logic in determining cost of capital for the capital budgeting process
9.
Ivanović, Zoran; Karanović, Goran; Bogdan, Siniša;
Impact of discount rate on the decision-making process of investments projects
10.
Krstinic Nizic, Marinela; Karanovic, Goran; Ivanovic, Sasa;
Importance of intelligent rooms for energy savings in the hotel industry

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - -

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Član
Odbor zaštite na radu i zaštite od požara