dr.sc. Ivana Slamić

Odjel za matematiku Zavod za matematičku analizu

Google scholar

Obrazovanje

1.11.2008. - 22.4.2013. doktorica znanosti Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF-Matematički odjel
1.9.2003. - 18.11.2008. dipl.ing.matematike Diplomski studij matematike, smjer: Matematička statistika i računarstvo PMF-Matematički odjel

Radno iskustvo

1.9.2018. - docent znanstveno istraživanje i održavanje nastave Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
14.5.2013. - 1.9.2018. viši asistent znanstveno istraživanje i održavanje nastave Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
19.12.2008. - 14.5.2013. asistent znanstveno istraživanje i održavanje nastave Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci 2017./2018.

Članstva

- Seminar za teoriju vjerojatnosti
- Županijsko povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz matematike srednjih škola
- Hrvatsko matematičko društvo
- Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2019. - Statistički praktikum
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.3.2019. - Slučajni procesi
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.3.2019. - Statistika
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.3.2019. - Kompleksna analiza
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2018. - Metrički prostori
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.3.2016. - 30.9.2016. Matematička analiza 2
preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2013. - Metrički prostori
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2012. - Vjerojatnost i statistika
Diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u RIjeci
suradnik
Norma sati: 60
1.3.2012. - 30.9.2013. Vjerojatnost

Filozofski faklutet
suradnik
Norma sati: 30
1.3.2012. - 30.9.2012. Vjerojatnost
preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2009. - 29.2.2016. Matematička analiza 1
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2009. - Kompleksna analiza
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2009. - Metrički prostori
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.3.2009. - 30.9.2011. Matematika 2
Preddiplomski studij Strojarstvo, Preddiplomski studij Elektrotehnika
Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.3.2009. - Harmonijska analiza
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Statistika
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

- 16.7.2018. Jordanov teorem i primjene
Rebeka Gašparić
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 25.9.2017. Povezani i putevima povezani prostori
Katarina Jurina
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 16.7.2016. Konveksni skupovi i konveksne funkcije
Dorian Čudina
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 14.7.2016. Teoremi o fiksnoj točki i primjene
Riccardo Mangano
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 15.7.2015. Cantorov skup
Jelena Crnjac
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 16.5.2015. Riemann-Stieltjesov integral
Barbara Rački
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 16.9.2014. Kvocijentna topologija
Ivana Vrban
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 16.9.2014. Metrike na prostorima funkcija
Tina Peteani
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 17.7.2013. Mobiusova transformacija
Maja Mirić
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- 17.9.2012. Fejerov teorem za Fourierove redove
Arianna Miloš
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2014. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivana Slamić
l^p(G)-linear independence and p-zero divisors
Mediterranean Journal of Mathematics 15 19 pp - 2018. https://link.springer.com/article/10.1007/s00009-018-1167-z

2. Ivana Slamić
ell^2(G)-linear independence for systems generated by dual integrable representations of LCA groups
Collectanea Mathematica - 2016.

3. Slamić, Ivana;
\ ell^ p-Linear Independence of the System of Integer Translates
Journal of Fourier Analysis and Applications 20 766-783 - 2014.

4. Šikić, Hrvoje; Slamić, Ivana
Linear independence and sets of uniqueness
Glasnik Matematicki (0017-095X) 47(67) (2012), 2; 415-420 47 415-420

Kongresna priopćenja

1.
Ivana Slamić
l^p(G)-linear independence for systems generated by dual integrable representations of LCA groups poster Strobl 2018 - Harmonic analysis and applications Strobl, Austrija - 5.6.2018.
2.
Ivana Slamic
Linear independence for systems generated by unitary actions of LCA groups Poster Time Frequency Analysis and Related Topics Strobl, Austrija - 7.6.2016. http://www.univie.ac.at/nuhag-php/event_NEW/make.php?event=strobl16
3.
Ivana Slamić
On l^p-linear independence for the system of integer translates poster Modern Time-Frequency Analysis Strobl, Austria - 3.6.2014.
4.
Ivana Slamić
Linear independence of the system of translates and uniqueness of trigonometric series kratko izlaganje 5th International Conference on Computational Harmonic Analysis Nashville, TN, USA - 19.5.2014.
5.
Hrvoje Šikić, Ivana Slamić
Linear independence and sets of uniqueness kratko izlaganje 5. hrvatski matematički kongres Rijeka - 18.6.2012.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva; istraživač; Sveučilište u Rijeci - projekt sveučilišne potpore; ; http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/aamtb/Naslovnica.html

Recenzije

1. 2015. Recenzent za Zentralblatt MATH

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
10.11.2017. - 12.11.2017.
"Razumijevanje matematičkih ideja i njihove primjene", pozvano predavanje i stručni rad
10. stručno-metodički skup "Matematika i modeliranje", Pula  
2.
-
stručni rad "Primjena vjerojatnosti u usporedbi DNK nizova" (autori: B. Basrak, I. Slamić)
Hrvatski matematički elektronski časopis, math.e, 14 (2009)  
3.
-
stručni rad "Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji" (autori: D.Čudina, I.Slamić)
Hrvatski matematički elektronski časopis, math.e., 31(1), 1-22 (2017)  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.11.2017. - Razumijevanje matematičkih ideja i njihove primjene
10. stručno metodički skup nastavnika matematike
Pula
2. 21.4.2015. - Matematički modeli u ekonomiji
Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Rijeka, zgrada sveučilišnih odjela
3. 9.4.2014. - Priča o teoriji valića
Festival znanosti
Rijeka, Gradska vijećnica
4. 23.5.2013. - Sustavi translacija i redundancija
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 9.5.2019. - Otkrića u matematici i njihov utjecaj na suvremeni svijet
predavanje i promocija studija matematike
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
2. 23.11.2018. - Vjerojatnosni zakoni kroz eksperimente
Radionica za učenike 1. razreda srednje škole
Rijeka, zgrada Sveučilišnih Odjela
3. 20.8.2018. - Vjerojatnosni zakoni kroz eksperimente
Radionica za učenike 6. razreda osnovne škole
Rijeka, zgrada Sveučilišnih odjela
4. 23.4.2018. - Neke primjene matematike
predavanje i promocija studija matematike
Prva riječka hrvatska gimnazija
5. 4.4.2018. - "Što je slučajnost i kako je modeliramo", predavanje
Riječki matematički susreti 2018. - Matematika slučajnosti
Rijeka, zgrada sveučilišnih odjela
6. 4.4.2018. - Zakoni vjerojatnosti i DNK analiza, radionica
Riječki matematički susreti 2018. - Matematika slučajnosti
Rijeka, zgrada sveučilišnih odjela
7. 11.11.2017. - Razumijevanje matematičkih ideja i njihove primjene, predavanje
10. stručno-metodički skup
Pula
8. 30.3.2017. - Neke primjene matematike
predavanja i promocija studija matematike
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka
9. 1.9.2016. - Vjerojatnost i statistika u srednjoškolskoj nastavi
Stručni skup nastavnika istarske županije
Pazin
10. 30.8.2016. - Vjerojatnost i statistika u srednjoškolskoj nastavi
Stručni skup nastavnika primorsko-goranske županije
Rijeka
11. 19.4.2016. - Vjerojatnosni zakoni kroz eksperimente
Otvoreni dan sveučilišnih odjela, radionica za učenike 3. razreda srednje škole
Odjel za matematiku, Rijeka
12. 1.1.2016. - Zakoni velikih brojeva i ostali vjerojatnosni principi
Predavanje i promocija studija matematike
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
13. 1.12.2015. - Neke primjene matematike
predavanje i promocija studija matematike
Opatijska gimnazija
14. 21.4.2015. - Matematički modeli u ekonomiji
Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Rijeka, zgrada sveučilišnih odjela
15. 31.3.2015. - Što sve mogu trigonometrijske funkcije
Riječki matematički susreti, Rijeka 2015. - Izazovi matematičke analize
Rijeka, zgrada sveučilišnih odjela
16. 10.12.2014. - Neke primjene matematike
predavanje i promocija studija matematike
Pazinski kolegij
17. 26.11.2014. - Neke primjene matematike
predavanje i promocija studija matematike
Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
18. 9.4.2014. - Priča o teoriji valića
Festival znanosti
Rijeka, Gradska vijećnica
19. 1.1.2013. - Primjena vjerojatnosti i statistike u suvremenoj genetici
predavanje i promocija studija matematike
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
20. 1.1.2012. - Primjena vjerojatnosti i statistike u suvremenoj genetici
predavanje i promocija studija matematike
Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.12.2012. - 1.12.2017. - član
Odjel za matematiku, Odbor za unaprijeđivanje i osiguranje kvalitete