prof. dr.sc. Zmagoslav Prelec dipl. ing.


prostorija : 3-49
e-pošta : zprelec@riteh.hr
mobitel : 091-5420268

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 36 3 1

Obrazovanje

1.1.1984. - doktor tehničkih znanosti Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1972. - 1.1.1978. magistar tehničkih znanosti poslijediplomski studij Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1963. - 1.1.1968. dipl. ing. str. visoko obrazovanje Strojarski fakultet Rijeka
1.1.1959. - 1.1.1963. strojarski tehničar srednje obrazovanje Tehnička škola Rijeka
1.1.1951. - 1.1.1959. osnovno obrazovanje Osnovna škola "Vladimir Gortan"

Radno iskustvo

1.1.2004. - redoviti profesor u trajnome zvanju Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. redoviti profesor Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2000. direktor službe tehničkih poslova INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2000. glavni inženjer u uredu direktora INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2000. redoviti profesor u dopunskome radnom odnosu Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.1999. direktor službe Energetika INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1991. - 1.1.1998. izvanredni profesor u dopunskome radnom odnosu Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1991. docent u dopunskome radnom odnosu Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1979. - 1.1.1985. znanstveni asistent u dopunskome radnom odnosu Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1998. rukovoditelj službe Energetika INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1973. - 1.1.1976. rukovoditelj proizvodnje i razvoda energije INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1971. - 1.1.1973. samostalni inženjer INA Rafinerija nafte Rijeka
1.1.1970. - 1.1.1979. asistent u dopunskome radnom odnosu iz predmeta Parni kotlovi Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1969. - 1.1.1971. projektant brodske opreme Brodoprojekt Rijeka

Nagrade i priznanja

- Nagrada grada Rijeka 1995. godine, za znanstveni i stručni razvoj tehničke grane energetike, praktičnu primjenu rezultata znanstvenih istraživanja i za rad iz 1994. godine "Energetika u procesnoj industriji".
- Nagrada za najbolje ocjenjeni inventivni i znanstveni rad na međunarodnoj konferenciji POWER-GEN 98, održanoj u Milanu, 08.-12.lipnja 1998.
- Priznanje za dugogodišnju aktivnost i doprinos na unapređenju i razvoju inventivne djelatnosti od Energoinvesta RO Rafinerije nafte Bosanski Brod, Zajednice aktiva pronalazača, inovatora i racionalizatora, 1984. godine.
- Nagrada za priznato i realizirano tehničko unapređenje "Planiranje proizvodnje i potrošnje energije pomoću računara" u Rafineriji nafte Rijeka, 1982. godine.
- Srebrna plaketa na izložbi izuma, tehničkih unapređenja i noviteta RAST 79.
- Srebrna plaketa na izložbi izuma, tehničkih unapređenja i noviteta RAST 75.
- Nagrada za priznato i realizirano tehničko unapređenje "Rješenje problema nisko-temperaturne korozije" u Rafineriji nafte Rijeka, 1974. godine.
- Nagrada Sveučilišta u Zagrebu 1967.godine, za rezultate tijekom studija.
- Nagrada Strojarskog fakulteta u Rijeci 1965. godine, za rezultate tijekom studija.

Članstva

1.1.1998. - 1.1.2012. - Član znanstvenoga odbora međunarodnog kongresa "Energija i zaštita okoliša" (Energy and Environment) 1998., 1990., 1992., 1994., 1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 2006., 2008., 2010., 2012.
1.1.1995. - 1.1.2000. - Predsjednik Udruge inovatora INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka, 1995-2000
1.1.1994. - 1.1.2012. - Član znanstveno-stručnoga savjeta međunarodnog savjetovanja "Energetika i procesna postrojenja" (Energetics and Process Plants) 1994.,1996.,1998., 2000., 2002., 2004., 2006., 2008., 2010., 2012.
1.1.1993. - 1.1.2013. - Član Uređivačkoga odbora stručnog časopisa EGE, Zagreb, od 1993 -
1.1.1983. - 1.1.1989. - Glavni urednik stručnog časopisa "Energetičar", 1983-1989.
1.1.1983. - 1.1.1985. - Član radne grupe u tijelima Europske ekonomske komisije pri Ujedinjenim narodima (UN/ECE) za praćenje Konvencije o prekograničnom zagađivanju zraka, od 1993 - 1985.
1.1.1982. - 1.1.1984. - Član Predsjedništva Saveza energetičara Hrvatske, 1982-1984.
1.1.1981. - 1.1.1982. - Predsjednik Saveza energetičara ZO Rijeka, 1981-1982.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - 1.1.2013. Termoenergetska postrojenja
dipl. sveuč. studij strojarstva

voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. Energetska postrojenja
dipl. sveuč. studij elektrotehnike

voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Gospodarenje otpadom
dipl. sveuč. studija za sanitarne inženjere
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2013. Energetski i proc. uređaji, Inženjerstvo zaštite okoliša, Brodski energetski uređaji
dipl. sveuč. studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2013. Energetski sustavi
preddipl. sveuč. studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2013. Energetika u proc. industriji, Zaštita okoliša i radne sredinea
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.2002. Izabrana pogl. iz generatora pare, Optimizacija energetskih procesa, Ekologija energetskih sustava
poslijediplomski znanstveni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1985. - 1.1.2010. Brodski generatori pare
Stručni studij brodostrojarstva
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1985. - 1.1.2002. Stacionarni generatori pare
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Prelec, Zmagoslav; Mrakovčić, Tomislav; Dragičević, Viktor;
Performance study of fuel oil additives in real power plant operating conditions
Fuel processing technology 110 176 - 183 - 2013.

2. Glavan, I; Prelec, Zmagoslav; Jurdana, Bojan;
Utjecaj temperature zraka na performance plinske turbine
Plin 44-51 - 2012.

3. Glavan, I; Prelec, Z;
The analysis of trigeneration energy systems and selection of the best option based on criteria of GHG emission, cost and efficiency
Engineering Review 32 131-139 - 2012.

4. Delač, Boris; Pavković, Branimir; Prelec, Zmagoslav;
Analiza primjene trigeneracijskog sustava na primjeru novinske tiskare
Zbornik, 2. međunarodni skup o prirodnim plinu, toplini i vodi CD - 2011.

5. Staniša, Branko; Prelec, Zmagoslav; Jakovljević, Ivan;
Efficiency analysis of a steam turbine cogeneration plant with capacity 5,7 MWe
Engineering Review 30 85-96 - 2010.

6. Glavan I., Prelec Z.;
Optimizacija trigeneracijskih energetskih sustava
Zbornik radova kongresa Energija i okoliš 2010. 285-295 - 2010.

7. Prelec, Zmagoslav;
Izloženost kritične energetske infrastrukture
Energetska sigurnost i kritična infrastruktura 65-104 - 2010.

8. Glažar, Vladimir; Prelec, Zmagoslav;
Analysis of the Efficiency of Heat Generator System Depending on Load
Strojarstvo 51 143-150 - 2009.

9. Glažar, Vladimir; Prelec, Zmagoslav;
Analysis of Efficiency of Heat Generator System Depending on Type and Load
Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu 51 143-150 - 2009.

10. Božunović, A.; Prelec, Z.; B., Pavković;
Analiza opravdanosti trigeneracijskih sustava s apsorpcijskim rashladnim uređajima pogonjenih prirodnim plinom
Zbornik radova kongresa Energija i okoliš 2008. 333 – 348 - 2008.

11. Dragičević, Viktor; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard;
Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces
Proceedings, 6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies 199 - 205 - 2008.

12. Božunović, Aleksandar; Prelec, Zmagoslav; Pavković, Branimir;
Analiza opravdanosti primjene mikro-trigeneracijskih sustava s apsorcijskim rashladnim uređajima pogonjenih prirodnim plinom
Zbornik, International Congress Energy and the Environment 2008 333 - 348 - 2008.

13. Prelec, Zmagoslav;
Optimum production and use of energy
Proceedings, V. konfrerenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije 58-63 - 2007.

14. Dragičević, Viktor; Prelec, Zmagoslav; Franković, Bernard;
Optimization of a cogeneration plant using pinch method
Proceedings of International Congress "Energy and Environment 2006" 411-423 - 2006.

15. Prelec, Zmagoslav; Mrakovčić, Tomislav; Dragičević, Viktor;
Technical and Environmental Aspects of Shipboard Incinerators Design
Pomorski zbornik 43 207-217 - 2005.

16. Prelec Z., Mrakovčić T., Dragičević V.;
Tehnički i ekološki aspekti projektiranja brodskih spaljivača otpada
Pomorski zbornik 43 207-217 - 2005.

17. Dragičević, V.; Prelec, Z.; N., Matković;
Emisija lebdećih čestica iz stacionarnih izvora
Zbornik, 4. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '05" 321-326 - 2005.

18. Prelec, Zmagoslav; Beronja, Mijo; Medica, Vladimir;
Use of wood biomass in a cogeneration system with an indirectly fired gas turbine
Proceedings, International Congress ENERGY AND THE ENVIRONMENT, Opatija 2004. 219 - 228 - 2004.

19. Mastrović, Margita; Prelec, Zmagoslav; Jurman, Rajko; Andraka, Milivoj;
Stanje i pripremljenost hrvatskih luka za ulazak u Europsku zajednicu s aspekta zaštite morskoga okoliša
Zbornik međunarodnoga kongresa "Energija i okoliš 2004", Opatija 2004. Vol.II 241-247 - 2004.

20. Milošević, Špiro; Prelec, Zmagoslav;
Tehnički uvjeti za plovila koja prevoze opasne terete Jadranskim morem i Kvarnerskim zaljevom
Zbornik, Okrugli stol "Znanost u zaštiti Jadrana" 34 - 44 - 2003.

21. Prelec, Z.; Milošević, Š.; Mrakovčić, T.;
Approach for the determination of steam boiler applicability for waste destruction
Proceedings, International Conference "Energetics and Process Plants" CD - 2003.

22. Prelec, Zmagoslav; Šverko, Miro;
MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ZBRINJAVANJA ZAULJENIH VODA IZ BRODOVA NA PODRUČJU KVARNERSKOGA ZALJEVA
POMORSKI ZBORNIK 40 541-552 - 2002.

23. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro; Mrakovčić, Tomislav;
An Aproach for Determination of Steam Boiler Applicability for Waste Destruction
Proceedings of International Conference "Energetics and Process Plants", Dubrovnik, 2002 21. - 2002.

24. Prelec, Z.; Šverko, M.; Mastrović, M.;
Development of economic instruments regarding collection, transport, treatment and disposal of used oils and oily waters from ships in the adriatic region
Proceedings, International Congress "Energy and Environment 2002" 145 - 153 - 2002.

25. Gruden, Mihael; Prelec, Zmagoslav; Cers, Phillipe; Verdnik, Janez;
Cogeneration units for distributed power and heat supply based in micro-turbines
Proceedings of International Conference "POWER-GEN 2002" - 2002.

26. Gruden, Mihael; Prelec, Zmagoslav; Verdnik, Janez; Courcelle, Bertrand;
Mini-Cogeneration Units for Distributed Power and Heat Supply
Zbornik V konference slovenskih energetikov, SLOKO - CIGRE, Bled. 2001 11-9 - 11-15 - 2001.

27. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
Environmental Aspects of Cogeneration Plants
Zbornik, Međunarodni kongres Energy and Environment 2000 261-268 - 2000.

28. Gruden, Mihael; Jovanović, Aleksandar; Ober, Meinhard; Prelec, Zmagoslav;
Remaining Life Assessment of a Boiler Drum
Proceedings of Sympozjum informacyjno- szkoloniowe, Wisla (Poland), 1999. 39-50 - 1999.

29. Gruden, Mihael; Prelec, Zmagoslav;
Razvoj mikro-kogeneracijskih objektov in elektrogospodarstvo
Zbornik, Četrta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Rogaška Slatina 11.7-11.15 - 1999.

30. Gruden, Mihael; Kurent, Vinko; Ober, Meinhard; Prelec, Zmagoslav;
Comparing the Inspection Results with On-line Life Assessment on a Boiler Drum
Zbornik, SMiRT Post Conference Seminar 13 SAFE 99 179-184 - 1999.

31. Prelec, Zmagoslav; Gruden, Mihael; Milošević, Špiro;
Analysis of Gas Turbine Cycle Introduction for Combined Power and Heat Production in a Refinery Process
Proceedings, International Expert Meeting Power Engineering 289-298 - 1998.

32. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
The Effects of Fuel-oil Additives and Technics for their Ascertainment
Proceedings, CEPEX'98 23.1-23.11 - 1998.

33. Prelec, Zmagoslav; Gruden, Mihael; Milošević, Špiro;
Optimisation model for cogeneration plant
Proceedings, POWER-GEN '98, Milan (Italy) 565-575 - 1998.

34. Prelec, Zmagoslav;
Istraživanje opravdanosti korištenja aditiva za tekuća goriva u kod generatora pare
Zbornik Tehničkog fakulteta u Rijeci 95-106 - 1998.

35. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
Thermocinetics conditions for burning organic wastes in industrial boilers and furnaces
Proceedings, 4th European Conference: Industrial Furnaces and Boilers 51.1-51.10 - 1997.

36. Prelec, Zmagoslav; Gruden, Mihael;
Life Assessment Experience of Plant Components in a Refinery
Proceedings, SMiRT Conference 469-480 - 1997.

37. Prelec, Zmagoslav;
Influence of fuel-oil additives on maintenace costs reduction and flue gas emission
Proceedings, 7. Srečanje vzdrževalcev Slovenije in tehniško posvetovanje 58-60 - 1997.

38. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro; Gruden, Mihael;
Optimisation of Cogeneration Plant Management in Process Industry
Proceedings of Sixth International Expert Meeting "Power Engineering" Vol. B 147-157 - 1997.

39. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
Thermokinetic conditions for burning wastes in industrial boilers
Proceedings, 4th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers 51.1-51.10 - 1997.

40. Perišić, Radovan; Prelec, Zmagoslav;
Model optimalnog planiranja energetskog sustava u procesnoj industriji
Zbornik, MIPRO/97, Rijeka 2.57-2.66 - 1997.

41. Prelec, Zmagoslav; Fischer, Adriano; Prpić, Slobodan;
The Investigation of Organic Additive Effects for Fuel Oil During the Continuous Operation
Zbornik, Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje" Energetska i procesna postrojenja", Dubrovnik 1996. 738-744 - 1996.

42. Prelec, Zmagoslav;
Reduction of NOx Emission from Steam Boilers
Proceedings, 15th International Congress" Energy and the Environment" 289-298 - 1996.

43. Perišić, Radovan; Prelec, Zmagoslav;
Napredno vođenje turbogeneratorskoga sustava u industrijskoj energani
Zbornik, MIPRO 96 2/141-2/147 - 1996.

44. Prelec, Zmagoslav;
Optimization of heat exchangers system in processing industry
Nafta 47 235-240 - 1996.

45. Prelec, Zmagoslav; Perišić, Radovan;
Smanjenje pogonskih troškova primjenom cjelovita upravljanja energetskom postrojenjem
Zbornik, Mipro 95 2/12-2/20 - 1995.

46. Prelec, Zmagoslav; Car, Gordana;
Ispitivanje učinkovitosti aditiva za loživa ulja
Proceedings, Energija i zaštita okoliša. XIV. međunarodni kongres 177-188 - 1994.

47. Prelec, Zmagoslav;
Razvoj energetike u procesnioj industriji radi racionalnoga korištenja energeije
Zbornik, Energetska i procesna postrojenja. Znanstveno-stručno savjetovanje 422-427 - 1994.

48. Prelec, Zmagoslav; Radovan, Perišić;
Mogućnosti povezivanja industrijske i komunalne energetike u riječkoj regiji
Zbornik, Energija i zaštita okoliša. XIV. međunarodni kongres 393-404 - 1994.

49. Prelec, Zmagoslav; Fischer, Adiano;
Međupregrijač kao uzrok pogonskih problema velikih generatora pare
Zbornik, Energetska i procesna postrojenja 124-128 - 1994.

50. Prelec, Zmagoslav; Perišić, Radovan; Vučković, Savo; Gemić, Marijan;
Optimizacija troškova električne energeije
Zbornik, MIPRO'93 2/18-2/24 - 1993.

51. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
Tehnički i ekološki aspekti spaljivanja otpadnih materijala u industrijskim generatorima pare
Zbornik, Međunarodni kongres" Energija i zaštita okoliša" 1992. 237-246 - 1992.

52. Car, Gordana; Prelec, Zmagoslav; Jedvaj, Vladimir;
Emisija dušikovih oksida u procesnoj industriji i energetskim postrojenjima
Goriva i maziva 31 139-156 - 1992.

53. MILOSEVIC, S; PRELEC, Z;
Tehnički aspekti sprečavanja zagađivanja mora od strane brodova
STROJARSTVO 34 141-145 - 1992.

54. Milošević, Špiro; Prelec, Zmagoslav;
Tehnički aspekti zagađivanja mora od strane brodova
Strojarstvo 34 141-145 - 1992.

55. Prelec, Zmagoslav; Milošević, Špiro;
Ekološki aspekti izgaranja u fluidiziranom sloju
Zbornik Tehničkoga fakulteta u Rijeci 295-306 - 1992.

56. Prelec, Zmagoslav; Knežević, Vjekoslav;
Waste Heat Recovery from Flue Gases on a Refinery Furnace
Proceedings, 2nd European Conference on Industrial Furnaces and Boilers 1-6 - 1991.

57. Prelec, Zmagoslav; Knežević, Vjekoslav; Boras, Vinko;
Analiza rada utilizacijskog sistema procesne peći
Zbornik, Međunarodni kongres" Energija i zaštita čovjekove okoline" 397-405 - 1989.

58. Car, Gordana; Gruden, Mihael; Prelec, Zmagoslav;
Korištenje aditiva za poboljšanje karakteristika izgaranja ulja za loženje
Zbornik, Posvetovanje o problematiki obratovanja plinskih in plinsko-parnih agregatov VIII/2-VIII/10 - 1989.

59. Knežević, V.; Prelec, Z.;
Rekonstrukcija uređaja i bilanciranje u industriji
Zbornik, Energija i zaštita čovjekova okoline 413-422 - 1989.

60. Prelec, Zmagoslav;
Analiza rada utilizacijskog sistema procesne peći
Zbornik, “Energija i zaštita čovjekove okoline” 397-405 - 1989.

61. Car, G.; Prelec, Z; Gruden, M.;
Korištenje aditiva za poboljšanje karakteristika izgaranja ulja za loženje
Zbornik, “Posvetovanje o problematiki obratovanja plinskih in plinsko-parnih agregatov” VIII/2-VIII/10 - 1989.

62. Car, Gordana; Prelec, Zmagoslav; Perić, Petar; Milić, Biljana;
Efikasnost aditiva za poboljšanje izgaranja u ložištima generatora pare
Goriva i maziva 3 107-115 - 1988.

63. Prelec, Zmagoslav;
Optimizacija sistema za proizvodnju pare u promjenljivim uvjetima rada
Strojarstvo 30 45-50 - 1988.

64. Prelec, Zmagoslav; Perišić, Radovan;
Razvoj informacijskog podsistema energetike u procesnoj industriji u cilju racionalne proizvodnje i potrošnje energije
Zbornik, X kongres o energiji 273-284 - 1988.

65. Prelec, Z;
OPTIMIZATION OF A STEAM-GENERATING SYSTEM IN VARYING OPERATING-CONDITIONS
Strojarstvo 30 45-50 - 1988.

66. Prelec, Zmagoslav; Perišić, Radovan;
Primjena računala u cilju racionalnijeg korištenja goriva u rafinerijskom energetskom postrojenju
Goriva i maziva 27 171-180 - 1988.

67. Prelec, Zmagoslav;
Istraživanje opravdanosti korištenja aditiva za tekuća goriva kod generatora pare
Zbornik Tehničkog fakulteta u Rijeci - 1988.

68. Prelec, Z.; Šekimić, J.; Boras, V.; Mrša, Z.;
Rekuperacija topline plinova na rafinerijskim pećima
Zbornik, Savjetovanje o energiji 2/33/1-2/33/16 - 1987.

69. Prelec, Zmagoslav;
Raspoznavanje karakterističnih oštećenja tlačnih dijelova generatora pare
Energetičar 1 3-10 - 1986.

70. Car, G.; Prelec, Z.; Jakopović, J.;
Tendencije u razvoju i primjeni kvalitete naftnih goriva
Zbornik, Savjetovanje o energiji - 1985.

71. Prelec, Zmagoslav;
Optimalna struktura energetskog sistema za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije
Zbornik, Savjetovanje o energiji 4/01/1-4/01/13 - 1985.

72. Prelec, Zmagoslav;
Povećanje efikasnosti procesnih peći optimalnim iskorištavanjem osjetne topline dimnih plinova
Goriva i maziva 23 153-160 - 1984.

73. Car, G.; Z., Prelec;
Istraživanje mogućnosti korištenja teških ostatnih goriva na postojećim gorioničkim uređajima
Goriva i maziva 23 143-152 - 1984.

74. Milošević, Š.; Prelec, Z.;
Prihvat i obrada zauljenih voda u remontnom brodogradilištu
Zbornik, Teorija i praksa u brodogradnji - 1982.

75. Bičanić, Marko; Prelec, Zmagoslav;
Planiranje potrošnje i proizvodnje energije u Rafineriji nafte Rijeka pomoćo matematičkoga modela
Nafta 32 519-526 - 1981.

76. Prelec, Zmagoslav;
Optimiranje stacionarnih režima rada turbo-generatorskog postrojenja u rafineriji nafte
Nafta 32 485-540 - 1981.

77. Z., Prelec; M., Bičanić;
Planiranje potrošnje i proizvodnje energije u rafineriji pomoću matematičkog modela
Nafta 32 519-526 - 1981.

78. Prelec, Zmagoslav;
Manipulativni sistem tekućeg naftnog plina
Zbornik, Savjetovanje o tekućim plinovima kao gorivim energentima - 1980.

79. Prelec, Zmagoslav;
Racionalizacija potrošnje goriva na bazi optimizacije stacionarnih režima rada paro-proizvodnih postrojenja
Zbornik, Savjetovanje o energiji 335-347 - 1979.

80. Prelec, Zmagoslav;
Primjena metode lagrangeovog multiplikatora kod optimizacije stacionarnih režima rada paro-proizvodnog postrojenja
Energija 28 253-257 - 1979.

81. Prelec, Zmagoslav;
Raspodjela sila u zahvatu i naprezanje korijena zuba cilindričnih zupčanika s ravnim ozubljenjem
Mašinstvo 28 2312-2318 - 1979.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Ivan Budin, Josip Žgaljić
Energetika u procesnoj industriji
Školska knjiga, Zagreb Zagreb - 1994.
2. Autor knjige
Elizabeta Curl
Brodski generatori pare
Školska knjiga, Zagreb Zagreb - 1990.

Pozvana predavanja

1. Zmagoslav Prelec
Cooling water treatment experience
Leiden, Netherland,
2. Zmagoslav Prelec
Water in big-sized industrial plants
Chimec Workshop, Cormons, Italia

Kongresna priopćenja

1.
Glavan I., Prelec Z., Jurdana B.
UTJECAJ TEMPERATURE ZRAKA NA PERFORMANCE PLINSKE TURBINE izlaganje na skupu 27. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin Opatija - 1.1.2012.
2.
Delač B., Pavković B., Prelec Z.
ANALIZA PRIMJENE TRIGENERACIJSKOG SUSTAVA NA PRIMJERU NOVINSKE TISKARE izlaganje na skupu 2. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi Osijek - 1.1.2011.
3.
Glavan I., Prelec Z.
OPTIMIZACIJA TRIGENERACIJSKIH ENERGETSKIH SUSTAVA izlaganje na skupu Međunarodni kongres "Energija i okoliš 2010" Opatija - 1.1.2010.
4.
Dragičević V., Prelec Z., Franković B.
NITRIC OXIDES EMISSIONS FROM STATIONARY FUEL OIL FIRED FURNACES izlaganje na skupu 6 th Biennial International Workshop “Advances in Energy Studies” Graz - 1.1.2008.
5.
Božunović A., Prelec Z., Pavković B
ANALIZA OPRAVDANOSTI TRIGENERACIJSKIH SUSTAVA S APSORPCIJSKIM RASHLADNIM UREĐAJIMA POGONJENIH PRIRODNIM PLINOM izlaganje na skupu Kongres "Energija i okoliš 2008" Opatija - 1.1.2008.
6.
Prelec Z.
OPTIMUM PRODUCTION AND USE OF ENERGY izlaganje na skupu V. konfrerenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije Ljubljana - 1.1.2007.
7.
Glažar V., Prelec Z.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HEAT GENERATOR SYSTEM DEPENDING ON LOAD izlaganje na skupu International Congress "Energy and Environment 2006" Opatija - 1.1.2006.
8.
Dragičević V., Prelec Z., Franković B.
OPTIMIZATION OF A COGENERATION PLANT USING PINCH METHOD izlaganje na skupu International Congress "Energy and the Environment 2006" Opatija - 1.1.2006.
9.
Dragičević V., Prelec Z., Matković N.
EMISIJA LEBDEĆIH ČESTICA IZ STACIONARNIH IZVORA izlaganje na skupu 4. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '05" Zagreb - 1.1.2005.
10.
Prelec Z., Beronja M., Medica V.
USE OF WOOD BIOMASS IN A COGENERATION SYSTEM WITH AN INDIRECTLY FIRED GAS TURBINE izlaganje na skupu International Congress "Energy and Environment 2004" Opatija - 1.1.2004.
11.
Mastrović M., Prelec Z., Jurman R., Andraka M.
STANJE I PRIPREMLJENOST HRVATSKIH LUKA ZA ULAZAK U EUROPSKU ZAJEDNICU S ASPEKTA ZAŠTITE MORSKOGA OKOLIŠA izlaganje na skupu Međunarodni kongres "Energija i okoliš 2004" Opatija - 1.1.2004.
12.
Prelec Z., Milošević Š., Mrakovčić T.
APPROACH FOR THE DETERMINATION OF STEAM BOILER APPLICABILITY FOR WASTE DESTRUCTION izlaganje na skupu International Conference "Energetics and Process Plants" Dubrovnik - 1.1.2003.
13.
Prelec Z., Milošević Š., Mrakovčić T.
AN APROACH FOR DETERMINATION OF STEAM BOILER APPLICABILITY FOR WASTE DESTRUICTION izlaganje na skupu International Conference "Energetics and Process Plants" Dubrovnik - 1.1.2002.
14.
Gruden M., Prelec Z., Cers P., Verdnik J.
COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY BASED IN MICRO-TURBINES, izlaganje na skupu International Conference "POWER-GEN 2002" Milano - 1.1.2002.
15.
Prelec Z., Šverko M., Mastrović M.
DEVELOPMENT OF ECONOMIC INSTRUMENTS REGARDING COLLECTION, TRANSPORT, TREATMENT AND DISPOSAL OF USED OILS AND OILY WATERS FROM SHIPS IN THE ADRIATIC REGION izlaganje na skupu International Congress "Energy and Environment 2002" Opatija - 1.1.2002.
16.
Gruden M., Prelec Z., Verdnik J., Courcelle B.
MINI-COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY izlaganje na skupu V konferenca slovenskih energetikov, SLOKO - CIGRE Bled - 1.1.2001.
17.
Prelec Z., Milošević Š.
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF COGENERATION PLANTS izlaganje na skupu International Congress "Energy and Environment 2000 Opatija - 1.1.2000.
18.
Gruden M., Prelec Z., Courcelle B.
MINI-COGENERATION UNITS FOR DISTRIBUTED POWER AND HEAT SUPPLY izlaganje na skupu International Congress "Energy and Environment 2000 Opatija - 1.1.2000.
19.
Gruden M., Prelec Z.
RAZVOJ MIKRO-KOGENERACIJSKIH OBJEKTOV IN ELEKTROGOSPODARSTVO izlaganje na skupu IV konferenca slovenskih energetikov Rogaška Slatina - 1.1.1999.
20.
Gruden M., Ober M., Kurent V., Prelec Z.
COMPARING THE INSPECTION RESULT WITH ON-LINE LIFE ASSESSMENT ON A BOILER DRUM izlaganje na skupu SMiRT Post Conference Seminar 13 SAFE 99 Kuyungju, Korea - 1.1.1999.
21.
Gruden M., Ober M., Jovanović A., Prelec Z.
REMAINING LIFE ASSESSMENT OF A BOILER DRUM izlaganje na skupu Sympozjum informacyjno- szkoloniowe Wisla, Poland - 1.1.1999.
22.
Prelec Z., Milošević Š.
EFFECTS OF FUEL-OIL ADDITIVES AND TECHNICS FOR THEIR ASCERTAINMENT izlaganje na skupu CEPEX ' 98 Conference Budapest, Hungary - 1.1.1998.
23.
Prelec Z., Gruden M., Milošević Š.
ANALYSIS OF GAS TURBINE CYCLE INTRODUCTION FOR COMBINED POWER AND HEAT PRODUCTION IN A REFINERY PROCESS izlaganje na skupu Seventh International Conference "Power Engineering " Maribor, Slovenija - 1.1.1998.
24.
Prelec Z., Milošević Š.
THERMOCINETICS CONDITIONS FOR BURNING ORGANIC WASTES IN INDUSTRIAL BOILERS AND FURNACES izlaganje na skupu 4th European Conference: Industrial Furnaces and Boilers Porto, Portugal - 1.1.1997.
25.
Prelec Z., Milošević Š., Gruden M.
OPTIMIZATION OF COGENERATION PLANT MANAGEMENT IN PROCESS INDUSTRY izlaganje na skupu Sixth International Conference "Power Engineering" Maribor, Slovenija - 1.1.1997.
26.
Prelec Z.
INFLUENCE OF FUEL-OIL ADDITIVES ON MAINTENANCE COSTS REDUCTION AND FLUE GAS EMISSION izlaganje na skupu VII Maintenance Expert Meeting Rogla, Slovenija - 1.1.1997.
27.
Perišić R., Prelec Z.,
MODEL OPTIMALNOGA PLANIRANJA ENERGETSKOG SUSTAVA U PROCESNOJ INDUSTRIJI izlaganje na skupu MIPRO 97 Opatija - 1.1.1997.
28.
Prelec Z., Fischer A., Prpić S.,
THE INVESTIGATION OF ORGANIC ADDITIVE EFFECTS FOR FUEL OIL DURING THE CONTINUOUS OPERATION izlaganje na skupu Energetics and Process Plants Dubrovnik - 1.1.1996.
29.
Prelec Z.
REDUCTION OF NOx EMISSION FROM STEAM BOILERS izlaganje na skupu Energy and Environment Opatija - 1.1.1996.
30.
Perišić R., Prelec Z.
NAPREDNO VOĐENJE TURBO-GENERATORSKOGA SUSTAVA U INDUSTRIJSKOJ ENERGANI izlaganje na skupu MIPRO 96 Opatija - 1.1.1996.
31.
Prelec Z., Perišić R.
SMANJENJE POGONSKIH TROŠKOVA PRIMJENOM CJELOVITA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM POSTROJENJEM izlaganje na skupu Savjetovanje MIPRO 95 Opatija - 1.1.1995.
32.
Prelec Z., Perišić R.
MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA INDUSTRIJSKE I KOMUNALNE ENERGETIKE NA RIJEČKOM PODRUČJU izlaganje na skupu Energija i zaštita okoliša Opatija - 1.1.1994.
33.
Prelec Z., Car G.
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA ZA LOŽIVA ULJA izlaganje na skupu Energija i zaštita okoliša Opatija - 1.1.1994.
34.
Prelec Z.
RAZVOJ ENERGETIKE U PROCESNOJ INDUSTRIJI RADI RACIONALNOG KORIŠTENJA ENERGIJE izlaganje na skupu Savjetovanje “Energetska i procesna postrojenja” Dubrovnik - 1.1.1994.
35.
PrelecZ, Fischer A.
MEĐUPREGRIJAČ KAO UZROK POGONSKIH PROBLEMA VELIKIH GENERATORA PARE izlaganje na skupu Savjetovanje “Energetska i procesna postrojenja” Dubrovnik - 1.1.1994.
36.
Prelec Z., Perišić R., Vučković S., Gemić.
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE izlaganje na skupu MIPRO 93 Opatija - 1.1.1993.
37.
Prelec Z., Milošević Š.
TEHNIČKI I EKOLOŠKI ASPEKTI SPALJIVANJA TEKUĆIH OTPADNIH MATERIJALA U INDUSTRIJSKIM GENERATORIMA PARE izlaganje na skupu Energija i zaštita okoline Opatija - 1.1.1992.
38.
Prelec Z., Knežević V.
WASTE HEAT RECOVERY FROM FLUE GASES ON A REFINERY FURNACE izlaganje na skupu Industrial Furnaces and Boilers Vilamoura, Portugal) - 1.1.1991.
39.
Car G., Prelec Z., Gruden M.
KORIŠTENJE ADITIVA ZA POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA IZGARANJA ULJA ZA LOŽENJE izlaganje na skupu Posvetovanje o problematiki obratovanja plinskih in plinsko-parnih agregatov Bled - 1.1.1989.
40.
Prelec Z.
RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSISTEMA ENERGETIKE U PROCESNOJ INDUSTRIJI U CILJU RACIONALNE PROIZVODNJE I POTROŠNJE ENERGIJE izlaganje na skupu Kongres o energiji Opatija - 1.1.1989.
41.
Knežević V., Prelec Z.
MOGUĆNOST ISKORIŠTENJA OTPADNE TOPLINE U RAFINERIJI NAFTE izlaganje na skupu Savjetovanje “Energetika u reformi privrednog sistema” Opatija - 1.1.1989.
42.
Knežević V., Prelec Z.
REKONSTRUKCIJA UREĐAJA I BILANCIRANJE U INDUSTRIJI izlaganje na skupu Kongres “Energija i zaštita čovjekova okoline” Opatija - 1.1.1989.
43.
Knežević V., Prelec Z.
MOGUĆNOST ISKORIŠTENJA OTPADNE TOPLINE U RAFINERIJI NAFTE izlaganje na skupu Savjetovanje “Energetika u reformi privrednog sistema” Opatija - 1.1.1989.
44.
Prelec Z.,
ANALIZA RADA UTILIZACIJSKOG SISTEMA PROCESNE PEĆI izlaganje na skupu Kongres “Energija i zaštita čovjekove okoline” Opatija - 1.1.1989.
45.
Prelec Z., Gruden M., Milošević Š.
OPTIMISATION MODEL FOR COGENERATION PLANT izlaganje na skupu POWER-GEN '98 Milan, Italy - 1.1.1988.
46.
Prelec Z., Šekimić J., Boras V., Mrša Z.
REKUPERACIJA TOPLINE PLINOVA NA RAFINERIJSKIM PEĆIMA izlaganje na skupu Savjetovanje o energiji Opatija - 1.1.1987.
47.
Prelec Z.
OPTIMALNA STRUKTURA ENERGETSKOG SISTEMA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE izlaganje na skupu Savjetovanje o energiji Opatija - 1.1.1985.
48.
Car G., Prelec Z., Jakopović J.
TENDENCIJE U RAZVOJU I PRIMJENI KVALITETE NAFTNIH GORIVA izlaganje na skupu Savjetovanje o energiji Opatija - 1.1.1985.
49.
Milošević Š., Prelec Z.
PRIHVAT I OBRADA ZAULJENIH VODA U REMONTNOM BRODOGRADILIŠTU izlaganje na skupu Simpozij “Teorija i praksa u brodogradnji” Split - 1.1.1982.
50.
Prelec Z.
MANIPULATIVNI SISTEM TEKUĆEG NAFTNOG PLINA izlaganje na skupu Savjetovanje o tekućim plinovima kao gorivim energentima Osijek - 1.1.1980.
51.
Prelec Z.
RACIONALIZACIJA POTROŠNJE GORIVA NA BAZI OPTIMIZACIJE STACIONARNIH REŽIMA RADA PARO-PROIZVODNIH POSTROJENJA izlaganje na skupu Savjetovanje o energiji Opatija - 1.1.1979.
52.
Prelec Z.
RACIONALIZACIJA POTROŠNJE GORIVA NA BAZI OPTIMIZACIJE STACIONARNIH REŽIMA RADA PARO-PROIZVODNIH POSTROJENJA izlaganje na skupu Savjetovanje o energiji Opatija - 1.1.1979.
53.
Prelec Z., Gruden M.
LIFE ASSESSMENT EXPERIENCE OF PLANT COMPONENTS IN A REFINERY izlaganje na skupu SMiRT Conference Paris, France - 1.1.1977.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Development of economic instruments regarding collection, transport, treatment and disposal of used oily wastewater from ships in the Adriatic Region, Pilot project, UNEP, Priority Action Programme; voditelj dijela međunarodnoga pilot projekta; ; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Novi pristup energetskoga korištenja biomase, br. TP-030/2002; voditelj istraživačkoga tima; MZOŠ; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Optimalizacija energetskih sustava uz održive uvjete zaštite okoliša, znanstv. proj. br. 069014; voditelj istraživačkoga tima; MZOŠ; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.1998.
Optimalizacija energetskih sustava u procesnoj industriji, znanstveni projekt br, 069014; član istraživačkoga tima; ; ;
5. 1.1.1994. - 1.1.1996.
Sistem prikupljanja, obrade i netralizacije otpadnih tekućina s brodova i iz mora, znanstvena tema - šifra 2-08-373; član istraživačkoga tima; ; ;
6. 1.1.1993. - 1.1.1994.
Sprečavanje zagađenja mora od strane brodova, Znanstvena tema br. 1.07.03.17.; član istraživačkoga tima; ; ;
7. 1.1.1984. - 1.1.1985.
Korištenje i obrada otpadnoga goriva u remontnim brodogradilištima, Projekt 37, Tema 6.3; član istraživačkoga tima; SIZ I; ;
8. 1.1.1983. - 1.1.1984.
Energetske instalacije za brod u gradnji i remontu, Projekt 37, Tema 4.5.5.; član istraživačkoga tima; SIZ I; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. - 1.1.2012.
Davor Bišćan; Optimizacija korištenja srednjotemperaturnih izvora otpadne topline putem ORC procesa; ; 07. 09. 2012.;
2. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Viktor Dragičević; Optimizacija ložišta za izgaranje biomase; ; 17. 04. 2012.;
3. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Ivan Jakovljević; Prilog proračunu parne turbine u kogeneracijskom sustavu s promjenljivim uvjetima pogona; ; 18. 04. 2012. ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.1993. - EGE

2. 1.1.1983. - 1.1.1989. Energetičar


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. -
ANALIZA POGONSKIH PARAMETARA NAKON REKONSTRUKCIJE PP2 I MPP2 GENERATORA PARE U TE-RIJEKA
 

2.
1.1.2011. -
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG RJEŠENJA MPP2 I PP2 GENERATORA PARE U TE-RIJEKA
 

3.
1.1.2011. -
PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA TLAČNE OPREME U TE-RIJEKA – POMOĆNO I RASKLOPNO POSTROJENJE
 

4.
1.1.2011. -
PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA TLAČNIH POSUDA I CJEVOVODA U TE-PLOMIN I – KOTLOVSKO POSTROJENJE I PAROVODI
 

5.
1.1.2010. -
PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA TLAČNIH POSUDA I CJEVOVODA U TE-PLOMIN II – KOTLOVSKO POSTROJENJE
 

6.
1.1.2009. -
PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA TLAČNIH POSUDA I CJEVOVODA U TE-PLOMIN II – POMOĆNO POSTROJENJE
 

7.
1.1.2009. -
PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA TLAČNIH POSUDA U SUSTAVU GLAVNOGA KONDENZATA I NAPOJNE VODE POSTROJENJA TE-PLOMIN II
 

8.
1.1.2008. -
ENERGETSKA SIGURNOST I KRITIČNA INFRASTRUKTURA PGŽ
 

9.
1.1.2007. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE - SISAK
 

10.
1.1.2007. -
REVITALIZACIJA GENERATORA PARE 341-G003
 

11.
1.1.2007. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE - RIJEKA
 

12.
1.1.2006. -
ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TE – TO OSIJEK
 

13.
1.1.2005. -
ISPITIVANJE ISKORISTIVOSTI I EMISIJE GENERATORA PARE U TE – RIJEKA
 

14.
1.1.2005. -
ANALIZA OŠTEĆENJA CIJEVI KONDENZATORA TURBINE 341-T21 U ENERGANI INA RAFINERIJA NAFTE RIJEKA
 

15.
1.1.2004. -
BRODSKI SPALJIVAČ OTPADA, 3. MAJ – TIBO
 

16.
1.1.2003. -
ZAMJENA I MODERNIZACIJA MRZ SUSTAVA GENERATORA PARE 34-G004 i 341 G-005 u INA-RNR
 

17.
1.1.2003. -
ZAMJENA I MODERNIZACIJA GORIONIČKOGA SUSTAVA GENERATORA PARE 34-G004 i 341 G-005 u INA-RNR
 

18.
1.1.2003. -
OPTIMIZACIJA TURBO-GENERATORSKOGA SUSTAVA U ENERGANI INA-MAZIVA RIJEKA
 

19.
1.1.2002. -
SPALJIVANJE TEHNOLOŠKOGA OTPADNOG MATERIJALA U LOŽIŠTU GENERATORA PARE, DIOKI – ZAGREB
 

20.
1.1.2002. -
ANALIZA OŠTEĆENJA CIJEVI PAROVODA U INA-RNR
 

21.
1.1.2002. -
TEHNIČKO RJEŠENJE UKLANJANJA POGONSKIH PROBLEMA NA GENERATORU PARE 341-G3, U ENERGANI INA-RNR
 

22.
1.1.2001. -
POVEĆANJE POGONSKE RASPOLOŽIVOSTI GENERATORA PARE U ENERGANI INA- RNR
 

23.
1.1.1994. -
UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI ADITIVA U TERMOELEKTRANI RIJEKA
 

24.
1.1.1993. -
STUDIJA ENERGETSKOG SUSTAVA OPĆINE RIJEKA, INDUSTRIJSKA ENERGETIKA
 

25.
1.1.1993. -
UTVRĐIVANJE OPTIMALNIH UVJETA VOĐENJA POGONA GENERATORA PARE U TERMOELEKTRANI RIJEKA
 

26.
1.1.1992. -
ANALIZA STANJA I NAČIN SANACIJE GENERATORA PARE U TERMOELEKTRANI RIJEKA
 

27.
1.1.1989. -
ISKORIŠTAVANJE IZLAZNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA IZ PROCESNIH PEĆI
 

28.
1.1.1986. -
STUDIJA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OSJETNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA RAFINERIJSKIH PEĆI POSTROJENJA ZA ATMOSFERSKU DESTILACIJU
 

29.
1.1.1985. -
STUDIJA SISTEMA ZA PRIHVAT I OBRADU ZAULJENIH VODA UREMONTNOM ZAVODU "S. KOVAČEVIĆ" TIVAT
 

30.
1.1.1985. -
STUDIJA IZBORA OPTIMALNE STRUKTURE ENERGETSKOG SISTEMA U TVORNICI PAPIRA RIJEKA
 

31.
1.1.1982. -
PLANIRANJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE ENERGIJE POMOĆU RAČUNALA
 

32.
1.1.1976. -
ZAMJENA PROTOČNOGA RASHLADNOG SISTEMA S MORSKOM VODOM S KRUŽNIM RASHLADNIM SISTEMOM U PROCESNIM POSTROJENJIMA
 

33.
1.1.1974. -
RJEŠENJE TEHNIČKOGA PROBLEMA NISKOTEMPERATURNE KOROZIJE
 

34.
-
TEHNIČKA RJEŠENJA ZA OTKLANJANJE POGONSKIH PROBLEMA U ENERGANI "KOKSAR" BAKAR
1992.  


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2002. - 1.1.2010. - prodekan za poslovne odnose
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2012. - - predsjednik Upravnoga vijeća
Veleučilište u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - član
Sveučilište u Rijeci / Vijeće časti