Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

e-pošta : tanja.grubic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
googe scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. doktor znanosti Poslijediplomski Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. doktor medicine Dodiplomski studij-opća medicina Medicinski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

1.1.2015. - poslijedoktorandica Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije,imunologije, neurofiziologije i patofiziologije (vježbe i seminari) za sve sveučilišne i stručne smjerove Medicinski fakultet u Rijeci/ Zavod za fiziologiju i imunologiju
1.1.2008. - 1.1.2015. znanstveni novak/asistent Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije,imunologije, neurofiziologije i patofiziologije (vježbe i seminari) za sve sveučilišne i stručne smjerove Medicinski fakultet u Rijeci/ Zavod za fiziologiju i imunologiju
1.1.2007. - 1.1.2008. liječnik pripravnik Pripravnički staž za doktora medicine KBC Rijeka
- docent Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije, imunologije, neurofiziologije i patofiziologije za sve sveučilišne i stručne smjerove Medicinski fakultet u Rijeci/ Zavod za fiziologiju i imunologiju

Nagrade i priznanja

Veliki doprinos na projektu HRANAFINA (priznanje za posebno značajan doprinos izgradnji i popularizaciji hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja)

Članstva

1.1.2014. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.2008. - Hrvatsko društvo fiziologa
1.1.2008. - Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Fiziologija - izvanredni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Fizioterapija

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom - izvanredni studij
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Imunologija - izvanredni studij
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija - redovni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Patofiziologija - redovni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Patofiziologija - izvanredni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Izvanredni stručni studij Primaljstva

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Radiološka tehnologija

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Imunologija
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Imunologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2014. - Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama, kategorija 3


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ćurko-Cofek, Božena; Grubić Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac- Latas, Vesna
Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis
Neurotoxicology (0161-813X) 17 (2016); 1-12 - 2016. http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis&btnG=

Q1

2. Tanja Grubić Kezele
Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
DOKTORSKA DISERTACIJA 160 - 2015.

3. Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka.
Metallothionein I+II as an early sing of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
Current Aging Science (1874-6098) 6 (2013), 1; 37-44 - 2013. Metallothionein I+II as an early sing of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats

Q2

4. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka.
Endoplasmic reticulum resident heat shock protein-gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy
Histology and histopathology (0213-3911) 28 (2013), 10; 1285-1298 - 2013. https://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Endoplasmic%20reticulum%20resident%20heat%20shock%20protein-gp96%20as%20morphogenetic%20and%20immunoregulatory%20factor%20in%20syngeneic%20pregnancy&btnG=

Q1

5. Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Čanadi-Jurešić, Gordana; Barac-Latas, Vesna; Milin Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins I/II Expression in Rat Strains with Genetically Different Susceptibility to Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
NEUROIMMUNOMODULATION (1021-7401) 20 (2013), 3; 152-163 http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Metallothioneins I/II Expression in Rat Strains with Genetically Different Susceptibility to Experimental Autoimmune Encephalomyelitis&btnG=

Q3

6. Grubić-Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic expression of metallothionein I/II, glycoprotein 96, IL-6, and TGF-beta in rat strains with different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis
Clinical & developmental immunology (1740-2522) (2013) https://www.hindawi.com/journals/jir/2013/750406/

Q2

7. Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka
Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats.
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY (7891-3523) May 13 (2016); 11780-11786 http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats.&btnG=

Q1

Znanstvene knjige

1. AUTOR
Keros, Predrag; Arbanas, Juraj; Starčević Klasan, Gordana; Vodanović, Marin; Grubić Kezele, Tanja; Bašić, Krešimir; Bergovac, Marina; Lončar Brzak, Božana; Ostroški Anić, Ana
Anatomski pojmovnik s hrvatsko-englesko-latinskim rječnikom
Pojmovnik u kojem se nalazi 1338 hrvatskih anatomskih naziva s definicijama te engleskim i latinskim istovrijednicama. Uz pojedine nazive su navedeni hrvatski nazivi čija je uporaba dopuštena, nazivi čija se uporaba ne preporuča te žargonizmi i zastarjeli nazivi. Marin Vodanović Naklada Slap Zagreb - 2015. 791325.Picture1.jpg
2. AUTOR
Andreis, Igor; Kukolja Taradi, Sunčana; Valić, Maja; Valić, Zoran; Jakovac, Hrvoje; Peroš, Kristina; Šutej, Ivana; Vodanović, Marin; Grubić Kezele, Tanja; Vuletić, Lea; Božić, Joško; Lončar, Maja
Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom
Knjiga sadrži 1231 hrvatskih fizioloških naziva s definicijama i engleskim istovrijednicama. Uz pojedine nazive su navedeni hrvatski nazivi čija je uporaba dopuštena, nazivi čija se uporaba ne preporučuje te žargonizmi i zastarjeli nazivi. Marin Vodanović Naklada Slap Zagreb - 2015. 791321.fizioloski-pojmovnikV.gif

Kongresna priopćenja

1.
Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Tota, Marin; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein I/II and megalin expressions in cuprizone model of multiple scerosis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
2.
Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka
Hippocampal expression of cytokines, metallothionein I/II and glycoprotein 96 in animal models of multiple sclerosis: Impact on adult neurogenesis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
3.
Ćurko-Cofek, Božena; Grubić-Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna
Chronic iron overload induces gender-specific changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
4.
Lemaić, Milena; Dujmić, Marina; Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Radošević-Stašić, Biserka
Increased expression of metallothionein I+II in tissues of aged mice. Poster prezentacija HDF Rijeka Rijeka - 1.1.2014.
5.
Orešković Majda; Rudančić Tina; Ljiljak Dejan; Grubić Kezele Tanja; Jakovac Hrvoje
Metallothioneins expression and labile zinc content in spermatozoa of fertile males and subfertile patients with oligoasthenoteratozoospermia. Poster prezentacija HDF Rijeka Rijeka - 1.1.2014.
6.
Tanja Grubić Kezele, Gordana Blagojević Zagorac, Hrvoje Jakovac, Robert Domitrović, Biserka Radošević-Stašić.
Hippocampal expression of metallothioneins I+II, gp96 and cytokines in rat strains with different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis. Poster i usmena prezentacija HID Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
7.
Grubić-Kezele Tanja; Blagojević Zagorac Gordana; Jakovac Hrvoje; Domitrović Robert; Radošević-Stašić Biserka.
Hepatic metallothioneins I+II, gp96, IL-6 and TGF-beta as potential regulators of strain-dependent susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Usmena prezentacija Drugi kongres srednje-europskih društava za imunologiju i alergologiju. Opatija, Hrvatska - 1.1.2013.
8.
Jakovac, Hrvoje; Grubić-Kezele, Tanja; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biserka
Osteopontin as early marker of developing experimenal autoimmune encephalomyelitis in rats Poster prezentacija Osmi međunarodni kongres Međunarodnog društva za neuroimunomodulaciju (ISNIM). Dresden, Njemačka - 1.1.2011.
9.
Grubić-Kezele T, Jakovac H, Tota M, Čanadi-Jurešić G, Barac-Latas V, Milin Č, Radošević-Stašić B.
Metallothioneins I and II expression in rat strains with genetically different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis. poster prezentacija Osmi međunarodni kongres Međunarodnog društva za neuroimunomodulaciju (ISNIM) Dresden, Njemačka - 1.1.2011.
10.
Radošević-Stašić, Biserka; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna.
Morphogenetic and immunoregulatory roleS of endoplasmic reticulum resident heat shock protein gp96.
11.
Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins I+II expression and tissue metals kinetics during chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
12.
Jakovac, Hrvoje; Marin, Tota; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Upregulation of hepatic metallothioneins as early sign of developing chronic relapsing autoimmune encephalomyelitis in rats
13.
Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Distribution of labile zinc and metallothioneins I+II in preclical phase of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
14.
Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Marinić, Jelena; Broznić, Dalibor; Grubić Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic metallothioneins expression and tissue metals kinetics in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
15.
Jakovac, Hrvoje; Grubić-Kezele, Tanja; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biseka
Upregulation of osteopontin during the presymptomatic stage of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
16.
Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Expression pattern of the endoplasmic reticulum stress protein gp96 during chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
17.
Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
DISTRIBUTION OF TISSUE METALS IN THE BRAIN OF RAT STRAINS WITH GENETICALLY DIFFERENT SUSCEPTIBILITY TO EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS
18.
Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Valić, Maja; Valić, Zoran; Kukolja-Taradi, Sunčana; Vodanović, Marin
Balancing language imbalances in physiological terminology Poster prezentacija HDF Rijeka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina i metalotioneina; 13.06.1.1.16.; voditelj prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić.; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom“; 13.06.2.2.58.; voditelj doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje; 07.01/46; voditelj doc. dr. sc. Marin Vodanović.; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Morfogenetska svojstva stresnih proteina gp96 i metalotioneina; 062- 0621341-1337; voditelj prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;

Stručna djelatnost