Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc redoviti profesor u trajnom zvanju

Pravni fakultet Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Orcid
Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 87 5 1

Obrazovanje

1.1.1992. - 1.1.1997. doktor pravnih znanosti doktorat znanosti izvan doktorskog studija Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1987. - 1.1.1992. magistar pravnih znanosti (mr. sc.) poslijediplomski studij iz privrednog prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1983. - 1.1.1987. diplomirani pravnik (dipl. iur.) sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.3.2016. - redovita profesorica u trajnom zvanju redovita profesorica u trajnom zvanju od 1.03. 2016 godine nadalje, prodekanica za znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1.10. 2011- 1.10. 2017; predstojnica Katedre za trgovačko pravo i pravo društava - od 2007. nadalje; predstojnica Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2007. nadalje; glavna istraživačica na projektu “Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju (HRZZ projekt no.9366 (2015-2019); glavna istraživačica na projektu: potpora UNIRI za istraživanja koja se nastavljaju na dosadašnje znanstveno recenzirane i financirane projekte MZOS-a, odnosno potpora za istraživački tim s najmanje 5 istraživača (Broj potpore: 13.08.1.2.01) od 2014. godine, koordinatorica PRAVRI u postupku reakreditacije doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2016-2017), predsjednica Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci (od 2016-2017); od 2012. godine nadalje - voditeljica a od 2016 suvoditeljia Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija “Financijsko pravo trgovačkih društava” sunositeljica nekoliko obveznih i izbornih kolegija na integriranom sveučilišnom studiju Pravo: Trgovačko pravo, Pravo društava, Pravo tržišta kapitala, Pravo intelektualnog vlasništva, Moot Court (Willem Vis); Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
14.12.2010. - 28.2.2016. redoviti profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Prodekan za znanost od 1.10. 2011; Nositelj predmeta na Pravnom fakultetu u Rijeci (sveučilišni integrirani studij): Trgovačko pravo, Pravo društava, Bankarsko i burzovno pravo, Međunarodno trgovačko pravo, Pravo intelektualnog vlasništva, Moot Court;Voditeljica projekta MZOŠ „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga, b. 115-1151212-2498; Sunositelj predmeta „Osnove prava društva“ na MEDRI Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu; Voditelj Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija "Financijsko pravo trgovačkih društava" PRAVRI (prva generacija 2012/2013) i sunositelj četiri predmeta na tom studiju; Nositelj predmeta Pravo tržišta financijskih usluga na doktorskom studiju PRAVRI i mentor na istom doktorskom studiju; Predstojnica Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, organizator i suvoditelj međunarodne konferencije „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“ 2010. godine; Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
29.6.2005. - 14.12.2010. izvanredni profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Predstojnica Katedre (od 2006. godine) Voditeljica Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci (od 2008. godine) voditeljica dvaju znanstvenoistraživačkih projekata MZOŠ „Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira (2002-2006), Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (2007 - ), suvoditelj I organizator dviju međunarodnih znanstvenih konferencija: «Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu – izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala» 2005. godine i «Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova» 2006. godine Sveučilište u Rijeci, pravni fakultet
2.2.2001. - 29.6.2005. docent na Katedri za trovačko pravo i pravo društava Sunositelj nekoliko predmeta na Pravnom fakultetu u Rijeci: Trgovačko pravo, Pravo društava, Bankarsko i burzovno pravo, Voditeljica projekta “Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira” (115014); suvoditelj studentskog tima PRAVRI na svjetskom studentskom natjecanju za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo Moot Court Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (1998 - 2004); Nositelj predmeta Bankarsko i burzovno pravo na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci – smjer Financije i bankarstvo; sunositelj predmeta “International Economic Law” na poslijediplomskom studiju “Law of European Integration“ na PRAVRI (Tempus Project CD_JEP-15092-2000); lipanj 2002 studijski boravak na Sveučilištu u Genovi - Department for European researches (prof. A. Giovannelli); Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
8.4.1998. - 2.2.2001. viši asistent na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava suvoditelj studentskog tima PRAVRI na svjetskom studentskom natjecanju za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo Moot Court Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (1998, 1999, 2001); postoktorsko usavršavanje na Institut für Deutsches und Internationales Kreditrecht an der Universität Mainz (1998); zamjenica voditelja IRZ Stiftung Projekta „Deutsche Rechtsschule“ PRAVRI u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Dresdenu (1998); Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
1.10.1987. - 8.4.1998. mladi istraživač / asistent na Katedri za privredno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sudjelovanje u izvođenju nastave izvršavanje obveza na poslijediplomskom studiju; pohađanje poslijediplomskih tečajeva pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku: Intellectual Property Rights (1988); International Contracts and Payments (1989); član Organizacijskog odbora Svjetske konferencije Međunarodnog udruženja za porodično pravo, Opatija, 1990 (konvener: prof. dr. sc. Petar Šarčević) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čulinović-Herc, Edita; Marinac Rumora, Sonja; Braut Filipović, Mihaela
PRAVNO UREĐENJE ODNOSA ČLANOVA U ZATVORENIM (CLOSELY HELD) DRUŠTVIMA NA PRIMJERU HRVATSKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU // doi:10.30925/zpfsr.39.1.2
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39 45-86 - 2018. doi:10.30925/zpfsr.39.1.2

WOS

2. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija; Čulinović-Herc, Edita
Shareholders' Liability in Croatia
Shareholders' Liability, Comparative Law Yearbook of International Business (ed. Campbell, Dennis), Kluwer Law International 93-126 - 2017. https://www.wildy.com/isbn/9789041184115/comparative-law-yearbook-of-international-business-38a-hardback-kluwer-law-international

3. Čulinović-Herc, E.; Braut Filipović, M.; Audić Vuletić, S.
Novo pravno uređenje private equity i venture capital fondova i otvorena pitanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38 51-92 - 2017.

A1

4. Čulinović-Herc, E.; Braut Filipović, M.; Audić Vuletić, S.
Novo pravno uređenje private equity i venture capital fondova i otvorena pitanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 38 51-92 - 2017.

A1

5. Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela
CORPORATE GOVERNANCE ISSUES IN CLOSELY HELD COMPANIES – CONFLICTING INTERESTS BETWEEN SHAREHOLDERS AND MANAGERS WITH EMPHASIS ON CROATIAN LAW AND PRACTICE
SGEM 2017 Modern Science Conference Proceedings, 2 409-420 - 2017.

6. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Cash-Settled Derivatives and Their Role in Companies’ Takeovers
Poglavlje u knjizi: New Europe - Old Values? ISBN: 978-3-319-02212-3 Izdavač: Springer International Publishing Urednik/ci: Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin, Siniša; Sander, Gerald G. 235-267 - 2016.

A1

7. Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina
Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy
Poglavlje u knjizi: Economic Integrations, Competition and Cooperation: Accession of the Western Balkan Region to the European Union/ Intégrations Économiques, Concurrence et Cooperation: Adhésion des régions des Balkans occidentaux a l’Union européenne Urednik/ci: Kandžija, Vink; Kumar, Andrej Izdavač: CEMAFI International 717-738 - 2016.

A1

8. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Pravne značajke provedenih postupaka preuzimanja prije i nakon pristupanja u EU (Legal features of proceedings conducted before the takeover and after accession to the EU)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu Rad u postupku objavljivanja - 2016.

Q4

9. Tamara Obradović Mazal i Edita Čulinović-Herc
New rules for rescuing and restructuring state aid - sharing burden of present to share gains of future,
SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. 1 615-622 - 2015. http://www.sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article1594

10. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Tackling Empty Voting in the EU : The Shareholders’ Rights Directive and the Revised Transparency Directive
Croatian yearbook of European law & policy 133-160 - 2015. http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/223

Q4

11. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (Restructuring of utility companies founded by local government)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 61-94 - 2014. https://bib.irb.hr/datoteka/694224.Restrukturiranje_komunalnih_drutava_iji_je_osniva_JLS.doc

A1

12. Čulinović Herc, Edita
Insolventnost i investicijski fondovi (Insolvency and investment funds)
poglavlje u knjizi: Hrvatsko insolvencijsko pravo Urednik: Barbić, J. Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) ISBN: 978-953-154-263-0 163-184 - 2014.

A1

13. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović;
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima (izvorni znanstveni članak, A1)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 50 371.-392. - 2013. http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2013108/zb201302_371.pdf

A1

14. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović
Open Issues of the Squeeze out Right in Croatian and EU Court Practices (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, Band 4, Legal Culture in Transition, Supranational and International Law Before National Courts, Nada Bodiroga-Vukobrat, Gerald G. Sander and Siniša Rodin (eds.), Logos Verlag Berlin, 159.-180. - 2013. http://www.logos-verlag.de/cgi-local/engtransid?page=/Buchreihen/europwirtschrecht.html&lng=eng&id=

15. Čulinović-Herc, Edita
Uvod ( Introduction )
- 2013.

16. Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela; Grković, Nikolina
Depozitar ( Depositary )
- 2013.

17. Čulinović-Herc, Edita
UCITS fondovi i položaj ulagatelja ( UCITS funds and position of investors )
- 2013.

18. Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina
Povijesni razvoj i pravni izvori (Historical development and sources of law)
Poglavlje u knjizi: Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala Urednica: Čulinović-Herc, Edita Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 25-101 - 2013.

19. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis; Grković, Nikolina
Društvo za upravljanje UCITS fondovima( UCITS management companies )
Poglavlje u knjizi: Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala Urednik/ci: Čulinović-Herc, Edita Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ISBN: 978-953-6597-89-5 187-274 - 2013.

20. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović
(Ne)objavljivanje podataka o promjenama u korporativnoj strukturi uvrštenog dioničkog društva i utjecaj na prelazak kontrolnog praga - novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora (izvorni znanstveni članak A1)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 37.-81 - 2013. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v34_1/index.htm

A1

21. Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković;
Odjeci financijskog skandala Madoff u parničnoj praksi zemalja članica Europske unije na primjeru fonda Luxalpha SICAV (izvorni znanstveni članak, A1 i SCOPUS)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu In honorem Mihajlo Dika, vol. 63, 593 – 616. - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161649

A1

22. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović
Legal Issues Relating to Hedge Funds and Private Equity Funds - Croatia (nacionalni referat za svjetski kongres IACL)
Wymeersch, E. (ed.) Alternative Investment Fund Regulation, Kluwer Law International BV, 59-89. - 2012. http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041136908

23. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović
Should alternative investment fund managers be placed under surveillance of regulatory /supervisory bodies? (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u BODIROGA-VUKOBRAT, N. / SANDER, G.G. / BARIĆ, S. (eds.): Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 150-172 - 2012. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5572-2.htm

24. Edita Čulinović-Herc; Tea Hasić
Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima (izvorni znanstveni članak, A1)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 31-75 - 2011. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v32_1/index.htm

A1

25. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović
Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava, (pregledni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
ČULINOVIĆ HERC, E. JURIĆ, D. / ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, N. (ur.). Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, 247-303 - 2011. http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

26. Edita Čulinović-Herc; Olgica Mikinac
Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava: razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu, (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
ČULINOVIĆ HERC, E. JURIĆ, D. / ŽUNIĆ KOVAČEVIĆ, N. (ur.). Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije 69-99 - 2011. http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

A2

27. Edita Čulinović-Herc
Način postupanja investicijskih društava prema klijentima pri obavljanju investicijskih usluga i sporovi zbog povrede tih pravila, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 51-83 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81584

A1

28. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;
The Role of CESR in EU Securities Market Law From technical advisor to sectoral supervisor. (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu).
u: BODIROGA-VUKOBRAT, N. / SANDER, G.G. / BARIĆ, S.(eds.): Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union ; Open Method of Coordination in the European Union, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 263-283 - 2010. http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5220-0.htm

29. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;
Recent developments in judicial settlement of disputes involving mass shareholder claims towards listed companies: Global, European and Croatian perspective, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
KANDŽIJA, V., KUMAR, A. (eds.): Economic integrations, competition and cooperatioon, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2010., str. 501-515. 501-515 - 2010. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1500825002

30. Edita Čulinović-Herc
Sporovi ulagatelja protiv izdavatelja na tržištu kapitala zbog povrede dužnosti objave informacija i kolektivno parničenje, (pregledni znanstveni članak)
Pravo u gospodarstvu 48 765-775 - 2009. http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2009.html

31. Edita Čulinović-Herc
Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 134-171 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80378

A1

32. Edita Čulinović-Herc; Zubović Antonija
Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik radova međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", Mostar 7 162-185 - 2009. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

33. Edita Čulinović-Herc; Nataša Žunić Kovačević;
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga – europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: TOMLJENOVIĆ, V. / ČULINOVIĆ-HERC, E. / BUTORAC MALNAR, V. (ur.) Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka 217-240 - 2009. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1500825002

34. Edita Čulinović-Herc; Vlatka Butorac Malnar
Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala, (izvorni znanstveni članak, SCOPUS)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 59 635-678 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62025

A1

35. Edita Čulinović-Herc; Nataša žunić Kovačević
Extrajudicial settlement of consumer disputes in domain of financial services EU and Croatia, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: Kandžija, V. / Kumar, A. (eds.) , 50 years of European Union, Sixth International Conference – Economic Integrations, competition and cooperation, Faculty od Economics Rijeka, Faculty of Economics Ljubljana, CEDIMES Paris, Univerisity of Antwerpen 413-419 - 2008. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2237873

36. Edita Čulinović-Herc; Dionis Jurić
Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi – prednosti i nedostaci za individualne ulagatelje (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: BODIROGA- VUKOBRAT, N. (ur.) Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa), Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka 2008, 261-305 - 2008. http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

37. Edita Čulinović-Herc
Društveno odgovorno investiranje – ulagatelji v. izdavatelji, (pregledni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: BODIROGA VUKOBRAT, N. / BARIĆ, S. (ur.) Socijalno odgovorno gospodarenje, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa) TIM press 61-84 - 2008. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

38. Nataša Žunić Kovačević; Edita Čulinović-Herc
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 187-226 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39992

A1

39. Edita Čulinović-Herc; Dionis Jurić
Disclosure of Beneficial Ownership – from EU Major Shareholdings Directive to EU New Transparency Directive – what needs to be changed in the Croatian Securities Markets Act?, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: KUMAR, A. / KANDŽIJA, V. (eds.): Economic Integration Prospects and Dillemas, Ljubljana 272-289 - 2007. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239280

40. Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić
Prekogranični aspekti prava glasa – otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu, (izvorni znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: BODIROGA-VUKOBRAT, N / BARIĆ, S. (ur.) Prekogranična i regionalna suradnja (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 219-248 - 2007. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

41. Edita Čulinović-Herc
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 75-106 - 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40010

A1

42. Edita Čulinović-Herc
Financial transparency in consumers' credit contracts – EU and Croatian perspective
u: Liber memorialis Petar Šarčević: Universalism, Tradition and the Individual 585-602 - 2006. http://161.53.44.80/cgi-bin/unilib.cgi

43. Edita Čulinović-Herc
Zalaganje pokretnih stvari određenih po rodu prema zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 655-689 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39812

44. Edita Čulinović-Herc
Položaj (kvalificiranih) ulagatelja i novi oblici ulaganja prema Zakonu o investicijskim fondovima, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56 45-87 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=9733

45. Edita Čulinović-Herc, Mira Dimitrić
Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma – otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 57-86 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=12464

A1

46. Edita Čulinović-Herc
Zaštita potrošača kod pojedinih bankarskih ugovora – u kojoj mjeri smo usklađeni s europskim pravom, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 175-206 - 2005. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

47. Edita Čulinović-Herc
Zaštita potrošača i zaštita ulagatelja na hrvatskom tržištu financijskih usluga, (znanstveni članak, rad izložen na međunarodnom znanstvenom skupu)
u: TOMLJENOVIĆ, V. / ČULINOVIĆ-HERC, E. (ur.) Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu - izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala, (zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa), Pravni fakultet u Rijeci 209-256 - 2005. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi

48. Edita Čulinović-Herc
The Legal System of the Republic of Croatia, § 1.14 „Copyright and Industrial Property“
u: Legal Systems – Cyclopedia, Volumes 8 & 8a – Eastern Europe Revised Edition, Redden, K.R. (ed.): Šarčević, P. (volume editor), Buffalo, NY 8.140.101 – 8.140.108 - 2005. https://www.wshein.com/catalog/306320

49. Edita Čulinović-Herc
Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima – nova europska smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 41 261-294 - 2004. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1450609007

50. Edita Čulinović-Herc
Impact of Prospectus Directive on Croatian Capital Market Act
u KANDŽIJA (ed.): International Conference- Theory and Practice of Transition and Accession to the EU, Ljubljana 711-726 - 2004. http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1444597164260755&rec=1&sid=3

51. Edita Čulinović-Herc
Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira – nova europska smjernica i Zakon o tržištu vrijednosnih papira, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 749-781 - 2004. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_2/culinovic.htm

52. Edita Čulinović-Herc
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 323-352 - 2004. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v25_1/herc.htm

53. Edita Čulinović-Herc
Objave i obavijesti javnog dioničkog društva prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 40 289-319 - 2004. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1450621017

54. Edita Čulinović-Herc
Financijska transparentnost (javnih) dioničkih društava – trendovi u europskom pravu društava i mogući utjecaj na hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 1474-1499 - 2003. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1440326022

55. Edita Čulinović-Herc
Mogućnosti šire primjene informatičke tehnologije u (javnim) dioničkim društvima – trendovi u europskom pravu društava i hrvatsko pravo, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci 24 337-368 - 2003. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1440204016

56. Edita Čulinović-Herc
Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira – Zakon o tržištu vrijednosnih papira i pravci razvoja u europskom pravu, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci 24 113-144 - 2003. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1430526022

57. Edita Čulinović-Herc
Insider trading – Europska direktiva i njezina implementacija u hrvatsko i njemačko zakonodavstvo, (izvorni znanstveni rad)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50 309-334 - 2000. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1800616905

58. Edita Čulinović-Herc
Legal Harmonization of Croatian law with EU Insider Trading Regulations
u: KANDŽIJA (ed.): International Conference Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia 528-539 - 1999. http://crolist.svkri.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=010000199920000&id=1910531034

59. Dragutin Ledić; Edita Čulinović-Herc
Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 737-772 - 1999. http://www.pravri.hr/hr/zbornik/v20_2/ledic_herc.html

60. Edita Čulinović-Herc
Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 49 103-132 - 1999. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1990305904

61. Edita Čulinović-Herc
Die Forderungsabtretung, insbesondere zur Kreditsicheung, im kroatischen Recht, (nerecenzirani rad obljavljen u zborniku radova)
u: HADDING / SCHNEIDER: "Das Recht der Forderungsabtretung in den mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschafte, in den USA und Japan, Berlin, Duncker & Humblot Bd. 120, 677-694 - 1999. http://www.amazon.de/Forderungsabtretung-Kreditsicherung-ausl%C3%A4ndischen-Rechtsordnungen-Untersuchungen/dp/toc/3428096436

62. Edita Čulinović-Herc
Arbitral Settlement of Documentary Credits Disputes, (pregledni članak)
Croatian Arbitration Yearbook 5 151-165 - 1998. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1810801954

63. Edita Čulinović-Herc
Dobrovoljno osiguranje tražbina na pokretnim stvarima prema Ovršnom zakonu – pravni okvir i primjena, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 19 915-944 - 1998. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1981222908

64. Edita Čulinović-Herc
Arbitrability of Unfair Competition Disputes, (izvorni znanstveni članak),
Croatian Arbitration Yearbook 3 57-70 - 1996. http://www.hgk.hr/croatian-arbitration-yearbook

65. Edita Čulinović-Herc
Neovlaštene doznake u međunarodnim plaćanjima uz primjenu elektroničkih medija, (pregledni članak)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci 16 391-402 - 1995. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1961022909

66. Edita Čulinović-Herc
Zalaganje imovine trgovačkih društava – engleski floating charge i enterprise charge Model zakona o osiguranju potraživanja Europske banke za obnovu i razvoj, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu 45 93-121 - 1995. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1951005904

67. Edita Čulinović-Herc
Vrijeme izvršenja novčane obveze kod elektroničkog transfera novca u međunarodnim poslovnim transakcijama, (izvorni znanstveni članak)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci 13 46-76 - 1992. http://161.53.157.4/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1930603905

68. Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske – aktualnosti u primjeni,
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 71-108. http://pravri.uniri.hr/files/zbornik/v_36_1_2015/Culinovic.pdf

A1

69. Marijana Liszt i Edita Čulinović-Herc
State Aid to Services of General Economic Interest – Random Observations from a Randomly Picked Case
EU Competition and State Aid Rules- Public and Private Enforcement (Eds): Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N., Butorac Malnar, V., Kunda, I. Springer 2017, http://www.springer.com/us/book/9783662479612

70. Čulinović-Herc, Edita; Grković, Nikolina
Are crowdinvesting platforms managers of alternative investment funds?
Poglavlje u knjizi: SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Izdavač: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Aug 26 - Sept 01 ; Book 2, Vol. 1

A1

71. Edita Čulinović-Herc, Tamara Obradović Mazal
New rules for rescuing and restructuring state aid - sharing burden of present to share gains of future
Poglavlje u knjizi: SGEM 2015 Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism; Izdavač: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, www.sgemsocial.org , SGEM2015 Conference Proceeding 615 - 622

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović, Nikolina Grković
Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala, 420 str.
znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik Edita Čulinović-Herc Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka - 2013.
2.

Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije
Čulinović Herc, Edita ; Jurić, Dionis ; Žunić Kovačević, Nataša Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535511
3.

Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području, Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova
Tomljenović, Vesna ; Čulinović Herc, Edita ; Butorac Malnar, Vlatka Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438250
4.

Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu - Izazovi međunarodnog tršišta roba i kapitala
Tomljenović, Vesna ; Čulinović-Herc, Edita Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271027
5. Autor
Čulinović-Herc, Edita
Ugovorno osiguranje tražbina zalaganjem pokretnih stvari bez predaje stvari u posjed vjerovnika( Contractual Securities in Movables without Transfer of Possession to the Creditor )
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 1998.
6.

Pravni aspekti elektroničkog transfera novca u međunarodnim poslovnim transakcijama( Legal aspects of electronic funds transfer in international commercial transactions )
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 1992.

Pozvana predavanja

1. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
21. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - Obveze - Postupak)", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, na temu: "Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u primjeni"
Poreč - 15.4.2015. file:///D:/Users/Ulaz/Downloads/Culinovic.pdf
2. Edita Čulinović-Herc
Insolventnost i investicijski fondovi, Okrugli stol HAZU,
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 14.11.2014.
3. Edita Čulinović-Herc
Okrugli stol HAZU “HRVATSKO INSOLVENCIJSKO PRAVO” pozvano izlaganje: Insolventnost investicijskih fondova (voditelj: akademik Jakša Barbić; prof. dr. sc. Jasnica Garašić;
Zagreb - 14.11.2013.
4. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović
međunarodna znanstvena konferencija: “International Services in the Internal Market - Implementation of the Services Directive in Croatia” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence, Opatija, Croatia) pozvano izlaganje: “Call for EU Market Integration into theDomain of Financial Services and Relative Achievements of Harmonization”
Opatija - 2.2.2012.
5. Edita Čulinović-Herc i Marijana Liszt
State aid to services of general economic interest in Croatia, 4th Petar Šarčević Conference, EU Competition and State Aid Rules,Interaction between public and private enforcement,
Rovinj http://ps4conference.law.hr/
6. Čulinović-Herc, Edita
Treći hrvatski arbitražni dani "Novo hrvatsko arbitražno pravo" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori). Pozvano izlaganje: "Arbitrability of Unfair Competition Disputes"
Zagreb http://www.hgk.hr/hrvatski-dani-arbitraze-i-mirenja
7. Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
"Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers"
Sofija, International Symposium on Comparative Sciences organized by the Bulgarian Comparative Education Society (BCES)
8. Čulinović-Herc, E., Jurić, D.
Međunarodna znanstvena konferencija “Prekogranična i regionalna suradnja", pozvano izlaganje: „Prekogranični aspekti prava glasa-otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci http://www.pravri.hr/hr/zavodi/zpdsg/aktivnosti.html
9. Čulinović-Herc, E.
Međunarodna znanstvena konferencija “Socijalno odgovorno gospodarenje", pozvano izlaganje: „Društveno odgovorno investiranje-ulagatelji vs. izdavatelji“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci http://www.pravri.hr/hr/zavodi/zpdsg/aktivnosti.html
10. Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
Jean Monnet Conference - Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period, u organizaciji Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske udruge korporativnih pravnika, izlaganje s Antonijom Zubović na temu „Listed companies as targets in the post-accession takeovers – an empirical analysis“
Opatija http://www.croatiamergers.eu/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAM.pdf
11. Čulinović Herc, Edita
Peti hrvatski arbitražni dani "Arbitraža u bankarskim i burzovnim sporovima" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitral Settlement of Documentary Credits Disputes"
Zagreb http://www.hgk.hr/hrvatski-dani-arbitraze-i-mirenja
12. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira - Zakon o tržištu vrijednosnih papira i pravci razvoja u europskom pravu"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
13. Ledić, Dragutin; Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - zaštita vjerovnika - trgovačka društva" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
14. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Pozvano predavanje "Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
15. Edita Čulinović-Herc
Međunarodna znanstvena konferencija „European Civil Procedure Law“ (Pravni fakultet u Zagrebu i IRZ Stiftung)pozvano izlaganje: „Procedural Implications of Madoff Scandal“
Zagreb
16. Edita Čulinović-Herc; Antonija Zubović;
međunarodna znanstvena konferencija „Journées juridiques et administratives franco-croates“, (Université de Split, Faculté de Droit de Split, Université Panthéon-Assas, Paris II, Conseil d'Etat de France et al.,) pozvano izlaganje: “Le contrôle juridictionnel administratif des agences de régulation : actualités procédurales »
Split http://www.unist.hr/Portals/0/docs/znanost/6.%20hrvatsko-francuski%20upravni%20dani.pdf
17. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;
međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference: „Open Methods of Coordination in the European Union“ pozvano izlaganje: “The Role of CESR in EU Securities Market Law From Technical Advisor to Sectoral Supervisor“
Rijeka
18. Edita Čulinović Herc i Nikolina Grković
Međunarodna znanstvena konferencija “Economic integrations, competition and cooperation – Accession of the Western Balkan Region to the EU, Jean Monnet Chair, Faculty of Economics, University of Rijeka et al (priopćenje, izlaganje s Nikolinom Grković na temu: 'Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy,'
Opatija https://www.efri.uniri.hr/hr/med-konf
19. Čulinović-Herc., E., Jurić, D.
Međunarodna znanstvena konferencija “Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje-europski zahtjevi i nacionalna rješenja", pozvano izlaganje: „Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci http://books.google.hr/books/about/Socijalna_sigurnost_i_tr%C5%BEi%C5%A1no_natjecan.html?id=tuECaAEACAAJ&redir_esc=y
20. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Zaštita vjerovnika" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Zalaganje pokretnih stvari bez gubitka posjeda"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
21. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Osamnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje “Aktualna pitanja preuzimanja dioničkih društava – zajedničko djelovanje”
Poreč http://www.legalis.hr/content.php/4541-xviii-savjetovanje-pravnika-vlasnistvo-obveze-postupak
22. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“ (Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika RH, Udrugom pravnika u bankarstvu BIH i Pravosudnom akademijom RH), pozvano predavanje „Prijenos dionica manjinskih dioničara (squeeze out) i srodni instituti u pravu društava“
Opatija http://www.pravri.hr/hr/savjetovanja/korpprogram.pdf
23. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Devetnaesto savjetovanje pravnika “Petar Simonetti vlasništvo – obveze – postupak” (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje „Novi pojavni oblici držanja dionica ispod radara regulatora i utjecaj na objavljivanje ponude za preuzimanje“
Poreč
24. Edita Čulinović-Herc
međunarodna znanstvena konferencija: „Legal Culture in Transition: Supranational and International Law in National Courts“ (Jean Monnet Inter-university Centre International Conference Opatija, Croatia) pozvano izlaganje: „Alternative Investment Funds and their Managers under EU Regulatory Pressure“
Opatija
25. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Povreda obveze objave podataka na tržištu kapitala i sporovi ulagatelja (dioničara) protiv uvrštenih društava"
Poreč
26. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Način postupanja investicisjkih društava prema klijentima pri obavljanju investicijskih usluga i sporovi zbog povrede tih pravila"
Poreč
27. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", pozvano predavanje "Prospekt i odgovornost iz prospekta pri javnoj ponudi vrijednosnih papira u hrvatskom i usporednom pravu"
Neum
28. Edita Čulinović-Herc; Mihaela Braut Filipović;
Međunarodna znanstvena konferencija: „International Jean Monnet Chair Conference on Regulatory Agencies“ paper: „Should Alternative Investment Fund Managers be Placed under Surveillance of Regulatory/Supervisory Bodies?“
Rijeka,
29. Čulinović-Herc, Edita
16. hrvatski arbitražni dani (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala"
Zagreb http://www.hgk.hr/hrvatski-dani-arbitraze-i-mirenja
30. Žunić-Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
31. Čulinović-Herc, Edita
Šesti hrvatski arbitražni dani "Nove granice arbitrabilnosti" (Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), pozvano predavanje "Arbitražno rješavanje sporova unutar trgovačkog društva"
Zagreb http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/190.pdf
32. Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Savjetovanje "Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" (Inženjerski biro d.d. u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave"
Opatija http://www.ingbiro.hr/savjetovanja/upravno102013.html
33. Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković;
Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia), pozvano izlaganje: „Madoff Scandal as a Driving Factorof EU UCITS Law Reform: New Liability Rules for Fund Depositaries in EU Member States“
Opatija http://excellence.com.hr/activities/
34. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora - usklađenost s europskim pravom"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
35. Čulinović-Herc, Edita; Hasić, Tea
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Sudjelovanje dioničara u radu glavne skupštine dioničkog društva prema noveli Zakona o trgovačkim društvima"
Poreč
36. Čulinović-Herc, Edita; Dimitrić, Mira
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), pozvano predavanje "Način obračuna kamatne stope kod potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432
37. Čulinović-Herc, Edita
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak" (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Pozvano predavanje "Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkog društva - odgovornost revizora"
Poreč http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80432

Kongresna priopćenja

1.
Čulinović Herc, Edita; Grković, Nikolina
Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy Međunarodna znanstvena konferencija “Economic integrations, competition and cooperation – Accession of the Western Balkan Region to the EU Opatija, Jean Monnet Chair, Faculty of Economics, University of Rijeka et al - 23.4.2015. https://www.efri.uniri.hr/hr/med-konf
2.
Čulinović-Herc, Edita; Zubović, Antonija
Modaliteti prodaje dionica iz portfelja Republike Hrvatske - aktualnosti u primjeni 21. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - Obveze - Postupak)", Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Poreč - 15.4.2015. http://en.croatiamergers.eu/xxi-lawyers-conference-peter-simonetti/
3.
Edita Čulinović-Herc i Marijana Liszt
State aid to services of general economic interest in Croatia 4th Petar Šarčević Conference, EU Competition and State Aid Rules,Interaction between public and private enforcement Rovinj - 9.4.2015. http://ps4konferencija.law.hr/
4.
Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
Listed companies as targets in the post-accession takeovers – an empirical analysis“ usmeno izlaganje s pisanom prezentacijom Jean Monnet Conference - Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period, u organizaciji Zavoda za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske udruge korporativnih pravni Opatija - 1.1.2015. croatiamergers.eu
5.
Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
Restrukturiranje komunalnih društava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave usmena prezentacija referata 20. savjetovanje Petar Simonetti Pravnog fakulteta u Rijeci Poreč - 1.1.2014.
6.
Edita Čulinović-Herc i Antonija Zubović
Selling national champion's shares – national interests vs. free movement of capital referat, usmeno Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)“ Inter-University Centre of Excellence Opatija, Opatija Villa Antonio, V. Nazora 2 - 1.1.2014. http://excellence.com.hr/exce_activity/international-conference-envisioning-a-new-social-model-for-europe-the-economic-crisis-aftermath-lessons-from-transition/?lang=hr
7.
Edita Čulinović-Herc; Nikolina Grković
Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” (Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia), pozvano izlaganje: „Madoff Scandal as a Driving Factorof EU UCITS Law Reform: New Liability Rules for Fund Depositaries in EU Member States“ Međunarodna znanstvena konferencija “Legal Culture in Transition: New Europe – Old Values - Reform and Perseverance” Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija, Croatia - 10.5.2013. http://excellence.com.hr/activities/
8.
Čulinović Herc, Edita; Zubović, Antonija
International Symposium on Comparative Sciences organized by the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), paper presented "Building Blocks of Hidden Ownership in Listed Companies through Cash-Settled Derivatives and Implications for Companies' Takeovers" International Symposium on Comparative Sciences Sofija, Bugarska - 1.1.2013. http://bces.conference.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/iscs.2013.program.and.abstracts.text.pdf
9.
Čulinović-Herc, E., Braut Filipović, M.
Međunarodna znanstvena konferencija "8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation", izložen rad: "Impact of Forthcoming AIFM Directive on Croatian Alternative Investment Fund Managers" Usmeno 8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija - 1.1.2011. http://oliver.efri.hr/~euconf/2011/Index.html
10.
Čulinović-Herc, E., Mikinac, O.
Međunarodna znanstvena konferencija "Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession)", izložen rad "Otvorena pitanja uvrštenih dioničkih društava:razlozi za i protiv povlačenja vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu" Usmeno Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession) Opatija - 1.1.2010. http://www.pravri.hr/hr/zavodi/zpdsg/konferencija01.pdf
11.
Čulinović-Herc, E., Braut, M.
Međunarodna znanstvena konferencija "7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "Recent developments in judicial settlement of disputes involving mass shareholder claims towards listed companies:Global, European and Croatian perspective" Usmeno uz powerpoint prezentaciju 7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija - 1.1.2009. http://oliver.efri.hr/~euconf/2009/Impressum.html
12.
Čulinović-Herc, E., Žunić Kovačević, N.
Međunarodna znanstvena konferencija "6th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "Extrajudicial Settlement of Consumers' Disputes in Domain of Financial Services-EU and Croatia" Usmeno uz powerpoint prezentaciju 6th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija - 1.1.2007. http://oliver.efri.hr/~euconf/2007/Impressum.html
13.
Čulinović-Herc, E., Žunić Kovačević, N.
Međunarodna znastvena konferencija "Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes”)", izložen rad: "Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga-europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo" Usmeno uz powerpoint prezentaciju "Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes”) Opatija - 1.1.2006. http://www.pravri.hr/hr/zavodi/zpdsg/aktivnosti.html
14.
Čulinović-Herc, Edita
Međunarodna znanstvena konferencija "Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu-izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala", izložen rad: "Zaštita potrošača i ulagatelja na hrvatskom tržištu financijskih usluga" usmeno Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu-izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala Opatija - 1.1.2005. http://www.legalis.hr/content.php/435-zastita-potrosaca-i-ulagatelja-u-europskom-i-hrvatskom-pravu
15.
Čulinović-Herc, E., Jurić, D.
Međunarodna znanstvena konferencija "5th International Conference Economic integrations, competition and cooperation". Izložen rad: "The disclosure of beneficial ownership in listed companies-the EU Transparency Directive and Croatian Securities Markets Act" Usmeno Economic integration prospects and dilemmas Lovran - 1.1.2005.
16.
Čulinović-Herc, Edita
Međunarodna znanstvena konferencija "Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia". Izložen rad: "Impact of Prospectus Directive on Croatian Capital Market Act" Usmeno uz powerpoint prezentaciju Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia Opatija - 1.1.2003. http://katalog.efzg.hr/pagesResults/rezultati.aspx?&searchById=10&xm0=1&spid0=10&spv0=International%20Conference%20Economic%20System%20of%20European%20Union%20(2%20;%20Lovran%20;%201999)
17.
Čulinović-Herc, Edita
Međunarodna znanstvena konferencija "Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia". Izložen rad: "Legal harmonization of Croatian law with EU Insider Trading Regulations" Usmeno uz powerpoint prezentaciju Economic system of European Union and adjustment of the Republic of Croatia Lovran - 1.1.1999. http://katalog.efzg.hr/pagesResults/rezultati.aspx?&searchById=10&xm0=1&spid0=10&spv0=International%20Conference%20Economic%20System%20of%20European%20Union%20(2%20;%20Lovran%20;%201999)

Znanstveni projekti

1. 3.2.2015. - 31.1.2019.
Legal Aspect of Corporate Acquisitions and Knowlewdge Driven Companies Resturcturing; Voditeljica; Hrvatska zaklada za znanost; 600.000,00kn; http://www.croatiamergers.eu/
2. 3.2.2015. - 31.1.2019.
Legal Aspect of Corporate Acquisitions and Knowlewdge Driven Companies Resturcturing; Voditeljica; Hrvatska zaklada za znanost; 600.000,00kn; http://www.croatiamergers.eu/
3. 12.3.2014. -
Zaštia korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga (broj projekta: 13.08.1.2.01.; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; 42.000,00kn;
4. 2.1.2007. - 31.12.2013.
Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga (No. 1151212) ; voditelj znanstvenog projekta ; MZOS; 326.250,00 kn; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
5. 22.10.2002. - 31.12.2006.
Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira (No. 115014); voditelj znanstvenog projekta ; MZOS; 137.500,00 kn;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.2.2015. -
Nikolina grković; Doktorat Pravno uređenje crowdfundinga; Pravni fakultet u Rijeci, polje pravo; ;
2. 1.10.2013. -
Tamara Obradović Mazal; Doktorat Pravno uređenje državnih potpora za sanaciju i restruktuiranje; Doktorski studij, Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
3. 1.10.2013. -
Marijana Liszt; Doktorat Financiranje djelatnosti od javnog interesa kroz državne potpore; Doktorski studij, pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
4. 1.1.2012. -
Mihaela Braut Filipović; Doktorat Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova javnom ponudom; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 11. 12. 2014.;
5. 1.1.2006. -
Dionis Jurić (mr. sc.); Doktorat Pravno uređenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (Corporate Governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu društava ; doktorat izvan doktorskog studija; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (članovi povjerenstva: prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, član i mentor i prof. dr.sc. Vesna Tomljenović, član) ; 4 / 09/ 2006;
6. - 2.12.2014.
Nikolina Grković; Magisterij Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala; Poslijediplomski specijalistički sveučilišni program "Financijsko pravo trgovačkih društava"; 2.12. 2014.;

Znanstveni skupovi

1. 1.5.1991. -
World Conference of International Society for Family law (ISFL); "Parenthood in Modern Society": Opatija član organizacijskog odbora, predsjednik organizacijskog odbora: prof. dr. sc. Petar Šarčević, rektor Sveučilišta u Rijeci
2. - 6.10.2015.
“Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“ Opatija voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa i izlagač
3. - 6.10.2015.
“Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“ Opatija voditeljica međunarodnog znanstvenog skupa i izlagač
4. - 19.10.2010.
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije (Financing Management and Companies’ Restructuring in the Age of Recession) Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s N, Žunić Kovačević i D. Jurić)
5. - 3.12.2006.
Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području – rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova (“Republic of Croatia on Its Way to European Judicial Area: Settlement of Commercial and Consumer Disputes” Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s V. Tomljenović i V. Butorac Malnar)
6. - 6.2.2005.
«Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu – izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala» (Consumer and Investor protection in European and Croatian law - Challenges of Global Sales and Capital Market" Opatija suvoditelj međunarodnog znanstvenog skupa (s V. Tomljenović)

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - od 1. srpnja 2014. članica Uredništva časopisa Hrvatska pravna revija, (izdavač Ingbiro, d.d. Zagreb)

2. 1.1.2011. - član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
http://www.pravri.hr/hr/zbornik/urednistvo.html
3. 1.1.2008. - član Nakladničkog vijeća časopisa Pravo u gospodarstvu, Zagreb
http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopis.html

Recenzije

1. 2013. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 34., br. 2.
2. 2012. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33., br. 2.
3. 2011. recenzent programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
4. 2010. Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Pecotić Kaufman, Jasminka, Uvod u europsko pravo društava, Školska knjiga, Zagreb
5. 2010. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 31., br. 2.
6. 2009. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 30., br. 2.
7. 2008. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29., br. 1.
8. 2006. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27., br. 1.
9. 2004. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25., br. 1.
10. 2003. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24., br. 1.
11. 2001. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22., br. 1.
12. 2001. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22., br. 2.
13. 2000. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21., br. 2.
14. 1999. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20., br. 2.
15. 1998. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19., br. 2.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.5.2014. -
izdavanje časopisa Hrvatska pravna revija
Inženjerski biro d.d. i Pravni fakultet u Rijeci   članica uredništva
2.
1.1.2005. -
tečaj za pripremu ispita za Poreznog savjetnika
Pravni fakultet u Rijeci i Visoka RRIF škola Zagreb   predavač za predmet Pravo društava i Stečajno pravo

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 30.9.2017. - prodekan za znanost
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2006. - - Predstojnica Zavoda
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Zavod za pravo društava i financijsko pravo
3. - - predsjednica
predsjednica Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci
4. - - zamjenica predsjednice
zamjenica Predsjednice Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa
5. - - član
član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa
6. - - član
članica Povjerenstva za dodjelu Rekotorove nagrade za najbolji studentski rad
7. - - član
članica Povjerenstva za dodjelu Rekotorove nagrade za najbolji studentski rad

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 31.10.2012. - - član
Odbor za javni nadzor revizije RH
2. 1.1.2012. - - član
Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu zakona o otvorenim investicijskim fondovima javnom ponudom
3. 1.1.2012. - - član
Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima javnom ponudom
4. 1.1.2012. - - član
Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima javnom ponudom
5. 1.1.2008. - - voditelj delegacije RH
Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
6. 1.1.2006. - 1.1.2008. - zastupnik RH
Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
7. 1.1.2006. - 1.1.2008. - stalni predstavnik RH
Radna skupina Security Interest Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
8. 1.1.2005. - - član
radna skupina Zaštita potrošača i zdravlje Vlade RH u pristupnim pregovorima RH za prijem u članstvo EU
9. 1.1.2005. - - član
radna skupina Pravo društava Vlade RH u pristupnim pregovorima RH za prijem u članstvo EU
10. 1.1.2004. - 1.1.2005. - član
Radna skupina Ministarstva pravosuđa RH za donošenje Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina

Povjerenstva na sveučilištu

1. 13.4.2015. - - Predsjednica Povjerenstva za Rektorove nagrade za studentski stručni /znanstveni /umjetnički rad u 2014/2015 akademskoj godini
Sveučilište u Rijeci
2. 23.3.2014. - - članica
Povjerenstvo za Rektorove nagrade za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad za godinu 2013.
3. 1.1.2014. - - koordinator evaluacija za prirodne znanosti
Savjet za znanost - Natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2013. - - član
Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskog ugovora
5. 1.1.2013. - - član
Povjerenstvo za poslijediplomske studije

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - član
Radna skupina Ministarstva financija RH za izradu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima