Danijel Ciković asistent

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost

prostorija : 14 C
e-pošta : dcikovic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia.edu
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2012. - Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti Sveučilište u Zadru
1.1.2004. - 1.1.2011. Profesor povijesti i povijesti umjetnosti Diplomski studiji Povijest i Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - Asistent Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Profesor povijesti Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u Krku
1.1.2012. - Asistent - vanjski suradnik Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2.1.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za doprinos u provođenju postupka periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja u 2017. godini
1.1.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
2.1.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini
1.1.2016. United Kingdom Association of Alumni and Friends of Croatian Universities Academic Award (s Ivom Jazbec Tomaić)
1.1.2012. Zahvalnica Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine

Članstva

1.1.2017. - The Renaissance Society of America
1.1.2016. - Society for the Study of the Church Interior
1.1.2013. - Povijesno društvo otoka Krka
1.1.2011. - 1.1.2012. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Povijest umjetnosti starog vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest renesansne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest barokne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Liturgika i povijest umjetnosti
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2017. Teme iz sakralne umjetnosti otoka Krka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Umjetnost baroka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Umjetnost 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

2.11.2017. - 30.11.2017. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
17.10.2016. - 15.11.2016. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
15.6.2015. - 21.6.2015. Formation doctorale „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“, organisateur l’École française de Rome


Norma sati:
8.10.2008. - 16.10.2008. Educational workshop “The Identification, Investigation and Presentation of Archaeological Finds – The Example of St Mary the Great in Bale” organized by International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages of Zagreb University


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Danijel Ciković
L'eredita artistica del medioevo nei documenti d'archivio della prima eta moderna: alcuni esempi quarnerini e istriani
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge 129/1 - 2017.

2. Danijel Ciković
New Documents Concerning the "Pala d'argento" of the Euphrasian Basilica
Istria in the Modern Period - Monographs and Catalogues, Archeological Museum of Istria 30 65-79 - 2017.

3. Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije
Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski povjesničari umjetnosti 1: Artur Schneider (1879.-1946.)" 115-139 - 2016.

4. Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Antependij i gremijal biskupa Giovannija della Torrea (1589. – 1623.) u katedrali Uznesenja Marijina u Krku
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 63-78 - 2016.

5. Danijel Ciković
Znanstveno-stručni skup Dijalozi s Baštinom 2016: Fortifikacijska arhitektura i problemi njezine zaštite
Histria 6 363-368 - 2016.

6. Danijel Ciković
Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule
Kanavelić Godište I 175-178 - 2015.

7. Danijel Ciković
Reliquiario di San Quirino presso la Cattedrale di Veglia (Krk): donazione del duca Guglielmo V di Baviera al vescovo Giovanni della Torre
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) LI 55-71 - 2015.

8. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
Crkva Sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina
Krčki zbornik 70 21-60 - 2014.

9. Danijel Ciković
Popis inventara sakristije krčke katedrale iz 1685. i prilog poznavanju venecijanske srebrnine 17. stoljeća
Krčki zbornik 69 51-66 - 2013.

10. Damir Tulić - Danijel Ciković
Župna crkva Svetoga Mihovila arkanđela u Donjem Jelenju i njena oprema
Grobnički zbornik 9 97-113 - 2013.

11. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Church of St Lawrence Outside the Town Walls of Krk
Hortus Artium Medievalium - Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 19 183-196 - 2013.

12. Danijel Ciković
Iz pera konzervatora o konzervatoru
Rijeka Godina XVIII 175-178 - 2013.

13. Danijel Ciković
XIII. Dani Cvita Fiskovića: Znanstveni skup - Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske
Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva 20 (december) - 2012.

14. Danijel Ciković
Slika Bogorodice s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz samostana benediktinki u Krku
Rijeka Godina XIV 7-14 - 2009.

15. Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartola apostola u Cerniku
Grobnički zbornik - Stota obljetnica crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Posebna izdanja, knjiga 11 149-156 - 2009.

Pozvana predavanja

1. Danijel Ciković - Iva Jazbec Tomaić
Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum
St Anne's College, Oxford - AMAC UK Annual Lecture - 14.5.2017.
2. Danijel Ciković
Srebrna pala iz Eufrazijeve bazilike u kontekstu venecijanske umjetnosti
Arheološki muzej Istre u Puli - izlaganje u sklopu ciklusa popularno-znanstvenih predavanja povodom izložbe "Istra, lav i orao" - 12.11.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Danijel Ciković
Poliptih Paola Campse iz Baške i njegov naručitelj Umjetnine, naručitelji i donatori - Prvi skup znanstvenog projekta ET TIBI DABO Rijeka - 17.11.2017.
2.
Danijel Ciković
"Protocollum Conventus Fluminensis Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini": arhivski podaci o liturgijskoj opremi crkve Sv. Jeronima u Rijeci Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka - 23.10.2015.
3.
Danijel Ciković
Medieval Artistic Heritage in Early Modern Documents: Selected Examples from the Kvarner Region and Istria Atelier doctoral „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“ Omišalj - 19.6.2015.
4.
Danijel Ciković
Tradicija opremanja oltara u jadranskom bazenu: srebrne pale iz Krka i Poreča u svjetlu novih arhivskih istraživanja XIV. Dani Cvita Fiskovića „Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu“ Orebić - Korčula - 2.10.2014.
5.
Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije Znanstveno - stručni skup “Hrvatski povjesničari umjetnosti - Artur Schneider (1879.-1946.)” Zagreb - 20.11.2013.
6.
Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Monastic Church of St Lawrence Outside the City Walls of Krk IRCLAMA’s 19th International Scientific Symposium “Island Monasticism from the 4th to the 11th Century” Osor - 25.5.2012.
7.
Danijel Ciković
Srebrna pala krčke katedrale u pisanim izvorima od 1453. do 1908. godine Znanstveni skup „Teorijski dijalozi: Slika i riječ - ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike“ Rijeka - 2.12.2011.
8.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ upriličen unutar programa 100 godina župne crkve svetoga Bartola u Cerniku Čavle - 22.8.2009.
9.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 15.11.2008.
10.
Damir Tulić - Danijel Ciković
Inventar župne crkve Svetog Mihovila arkanđela u Jelenju Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 20.10.2007.
11.
Danijel Ciković
IN MEMORIAM: Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz Krka II. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Rijeka - 5.5.2007.
12.
Danijel Ciković
Srednjovjekovna kamena skulptura kvarnerskog područja: primjer aktivnog sudjelovanja studenata u radu stručnog projekta I. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Zagreb - 1.4.2006.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. -
ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke ; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2013. - 1.1.2017.
Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci ; suradnik; Grad Rijeka; ;
5. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Slikarstvo i skulptura u Istri i Hrvatskom primorju od 16. do 18. stoljeća; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Znanstveni skupovi

1. 22.10.2015. - 24.10.2015.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Krčki zbornik


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Inventarizacija liturgijske opreme župne crkve sv. Nikole u Barbanu
Hrvatski restauratorski zavod  
suradnik
2.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Sjećanja Židovskog groblja u Rijeci
Židovska općina Rijeka  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.9.2017. -
Izlaganje "Obitelj Frankopan kao naručitelji i donatori" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Naručitelji i umjetnici: zašto nastaju umjetnička djela", održanom na Filozofskom fakultetu u Rijeci
 
2.
7.10.2016. -
Predstavljanje kulturno povijesnih vodiča "Grad Krk u srednjem vijeku" i "Otok Krk u srednjem vijeku", autora izv. prof. dr. sc. Marijana Bradanovića, u gradu Krku
 
3.
2.9.2016. -
Izlaganje "Kako je barok vidio renesansu: venecijansko drvorezbarstvo 15. i 16. stoljeća u crkvenim arhivima" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Samostalni život umjetnine: što se zbiva s umjetničkim djelima nakon njihova nastanka", održanom na Filozofskom fakultetu u Rijeci
 
4.
19.3.2016. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske u Bakar i Kraljevicu
 
5.
14.11.2015. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
6.
25.4.2015. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske na otok Krk
 
7.
15.11.2014. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
8.
30.11.2013. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
9.
19.5.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na otoku Krku
 
10.
14.4.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani na otoku Krku
 
11.
6.4.2010. -
Stručna ekskurzija Katedre čakavskog sabora Modruše na otok Krk
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.5.2017. - Izlaganje "Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum" (u suautorstvu s Ivom Jazbec Tomaić)
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu

Novinski članci

1. 1.5.2013. - Propustili ste, pogledajte - Bogorodica s Djetetom i svecima iz samostana benediktinki u Krku
Krčki val, godina II, broj 5
Krk

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2017. - 1.1.2018. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2016. - 1.1.2017. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za periodičko vrednovanje znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2015. - 1.1.2018. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za provođenje postupka upisa na preddiplomske studije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2015. - 1.1.2016. - Član povjerenstva
Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za provedbu izbora za Studentski zbor