dr. sc. Danijel Ciković poslijedoktorand

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost

prostorija : 14 C
e-pošta : dcikovic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia.edu
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2012. - 1.1.2018. Doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti Sveučilište u Zadru
1.1.2004. - 1.1.2011. Profesor povijesti i povijesti umjetnosti Diplomski studiji Povijest i Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2019. - Poslijedoktorand Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2019. Asistent Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Profesor povijesti Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u Krku
1.1.2012. - 1.1.2018. Asistent - vanjski suradnik Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2.1.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za doprinos u provođenju postupka periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja u 2017. godini
1.1.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
2.1.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini
1.1.2016. United Kingdom Association of Alumni and Friends of Croatian Universities Academic Award (s Ivom Jazbec Tomaić)
1.1.2012. Zahvalnica Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine

Članstva

1.1.2018. - The Society of Historians of East European, Eurasian, and Russian Art and Architecture
1.1.2017. - The Renaissance Society of America
1.1.2016. - The Society for the Study of the Church Interior
1.1.2013. - Povijesno društvo otoka Krka
1.1.2011. - 1.1.2012. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Povijest umjetnosti starog vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest renesansne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Povijest barokne umjetnosti
Preddiplomski studiji Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2018. Liturgika i povijest umjetnosti
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2018. Umjetnost 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2017. Teme iz sakralne umjetnosti otoka Krka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Umjetnost baroka
Preddiplomski studij Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

2.5.2019. - 31.5.2019. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
2.11.2017. - 30.11.2017. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
17.10.2016. - 15.11.2016. Bourse de l’École française de Rome


Norma sati:
15.6.2015. - 21.6.2015. Formation doctorale „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“, organisateur l’École française de Rome


Norma sati:
8.10.2008. - 16.10.2008. Educational workshop “The Identification, Investigation and Presentation of Archaeological Finds – The Example of St Mary the Great in Bale” organized by International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages of Zagreb University


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mateja Jerman - Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Frankapanski zagovori u zlatu i svili
Putovima Frankopana (ur.) I. Srdoč-Konestra, S. Potočnjak 231-246 - 2018.

2. Danijel Ciković
L'eredita artistica del medioevo nei documenti d'archivio della prima eta moderna: alcuni esempi quarnerini e istriani
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge 129/1 143-159 - 2017.

3. Danijel Ciković
New Documents Concerning the "Pala d'argento" of the Euphrasian Basilica
Istria in the Modern Period - Monographs and Catalogues, Archeological Museum of Istria (ed.) T. Bradara 30 65-79 - 2017.

4. Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije
Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski povjesničari umjetnosti 1: Artur Schneider (1879.-1946.)" (ur.) Lj. Dulibić 115-139 - 2016.

5. Iva Jazbec Tomaić - Danijel Ciković
Antependij i gremijal biskupa Giovannija della Torrea (1589. – 1623.) u katedrali Uznesenja Marijina u Krku
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 63-78 - 2016.

6. Danijel Ciković
Znanstveno-stručni skup Dijalozi s Baštinom 2016: Fortifikacijska arhitektura i problemi njezine zaštite
Histria 6 363-368 - 2016.

7. Danijel Ciković
Opatska riznica, katedrala i crkve grada Korčule
Kanavelić Godište I 175-178 - 2015.

8. Danijel Ciković
Reliquiario di San Quirino presso la Cattedrale di Veglia (Krk): donazione del duca Guglielmo V di Baviera al vescovo Giovanni della Torre
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) LI 55-71 - 2015.

9. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
Crkva Sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina
Krčki zbornik 70 21-60 - 2014.

10. Danijel Ciković
Popis inventara sakristije krčke katedrale iz 1685. i prilog poznavanju venecijanske srebrnine 17. stoljeća
Krčki zbornik 69 51-66 - 2013.

11. Damir Tulić - Danijel Ciković
Župna crkva Svetoga Mihovila arkanđela u Donjem Jelenju i njena oprema
Grobnički zbornik 9 97-113 - 2013.

12. Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Church of St Lawrence Outside the Town Walls of Krk
Hortus Artium Medievalium - Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 19 183-196 - 2013.

13. Danijel Ciković
Iz pera konzervatora o konzervatoru
Rijeka Godina XVIII 175-178 - 2013.

14. Danijel Ciković
XIII. Dani Cvita Fiskovića: Znanstveni skup - Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske
Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva 20 (december) - 2012.

15. Danijel Ciković
Slika Bogorodice s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz samostana benediktinki u Krku
Rijeka Godina XIV 7-14 - 2009.

16. Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartola apostola u Cerniku
Grobnički zbornik - Stota obljetnica crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Posebna izdanja, knjiga 11 149-156 - 2009.

Pozvana predavanja

1. Danijel Ciković - Iva Jazbec Tomaić
Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum
St Anne's College, Oxford - AMAC UK Annual Lecture - 14.5.2017.
2. Danijel Ciković
Srebrna pala iz Eufrazijeve bazilike u kontekstu venecijanske umjetnosti
Arheološki muzej Istre u Puli - izlaganje u sklopu ciklusa popularno-znanstvenih predavanja povodom izložbe "Istra, lav i orao" - 12.11.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Danijel Ciković - Iva Jazbec Tomaić
"Tutti li sudetti paramenti hanno l'arma de Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima...": Donazioni pubbliche e private del vescovo di Veglia, Giovanni della Torre The First and International Conference of the Research Project ET TIBI DABO - "Public and Private Commissions - Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period" Rijeka - 26.10.2018.
2.
Danijel Ciković
Biskupi, apostolski nunciji i dvije svete relikvije Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri - nova istraživanja i spoznaje Rijeka - 7.6.2018.
3.
Danijel Ciković
La cassa di San Gaudenzio di Ossero: la tipologia, l'autore e i committenti 7émes journées d'études monastiques „Saint-Pierre d'Osor (île de Cres) et le monachisme bénédictin dans l'espace adriatique" Osor - 2.6.2018.
4.
Danijel Ciković
Places and (F)actors of Relocation of the Sacred Body: The Case of Gaudentius, Bishop of Osor Journées doctorales internationales "Quel lieu choisir? Implantation, représentation et mention de l'édifice et de l'objet (XIe-XVIe siecles)" Amiens - 30.5.2018.
5.
Danijel Ciković
Poliptih Paola Campse iz Baške i njegov naručitelj Prva radionica znanstvenog projekta ET TIBI DABO - "Umjetnine, naručitelji i donatori" Rijeka - 17.11.2017.
6.
Danijel Ciković
"Protocollum Conventus Fluminensis Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini": arhivski podaci o liturgijskoj opremi crkve Sv. Jeronima u Rijeci Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka - 23.10.2015.
7.
Danijel Ciković
Medieval Artistic Heritage in Early Modern Documents: Selected Examples from the Kvarner Region and Istria Atelier doctoral „Les sources pour l’histoire de l’Adriatique orientale (IVe-XVe siecle) - Textes, archives, archéologie“ Omišalj - 19.6.2015.
8.
Danijel Ciković
Tradicija opremanja oltara u jadranskom bazenu: srebrne pale iz Krka i Poreča u svjetlu novih arhivskih istraživanja XIV. Dani Cvita Fiskovića „Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu“ Orebić - Korčula - 2.10.2014.
9.
Danijel Ciković
Doprinos Artura Schneidera inventarizaciji hrvatske umjetničke baštine - nekoliko krčkih primjera osamdeset godina kasnije Znanstveno - stručni skup “Hrvatski povjesničari umjetnosti - Artur Schneider (1879.-1946.)” Zagreb - 20.11.2013.
10.
Marijan Bradanović - Danijel Ciković
The Monastic Church of St Lawrence Outside the City Walls of Krk IRCLAMA’s 19th International Scientific Symposium “Island Monasticism from the 4th to the 11th Century” Osor - 25.5.2012.
11.
Danijel Ciković
Srebrna pala krčke katedrale u pisanim izvorima od 1453. do 1908. godine Znanstveni skup „Teorijski dijalozi: Slika i riječ - ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike“ Rijeka - 2.12.2011.
12.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ upriličen unutar programa 100 godina župne crkve svetoga Bartola u Cerniku Čavle - 22.8.2009.
13.
Danijel Ciković
Liturgijsko ruho i posuđe župne crkve Svetog Bartula Apostola u Cerniku Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 15.11.2008.
14.
Damir Tulić - Danijel Ciković
Inventar župne crkve Svetog Mihovila arkanđela u Jelenju Znanstveni skup „Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi“ Čavle - 20.10.2007.
15.
Danijel Ciković
IN MEMORIAM: Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jurjem iz Krka II. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Rijeka - 5.5.2007.
16.
Danijel Ciković
Srednjovjekovna kamena skulptura kvarnerskog područja: primjer aktivnog sudjelovanja studenata u radu stručnog projekta I. Međunarodni susreti studenata povijesti umjetnosti Zagreb - 1.4.2006.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. -
ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2016. - 1.1.2017.
Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke ; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2013. - 1.1.2017.
Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci ; suradnik; Grad Rijeka; ;

Znanstveni skupovi

1. 22.10.2015. - 24.10.2015.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci“ Rijeka Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Krčki zbornik


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Inventarizacija liturgijske opreme župne crkve sv. Nikole u Barbanu
Hrvatski restauratorski zavod  
suradnik
2.
1.1.2009. - 1.1.2010.
Sjećanja Židovskog groblja u Rijeci
Židovska općina Rijeka  
suradnik
3.
1.1.2007. - 1.1.2008.
Studentski projekt "Srednjovjekovna baština Kvarnera"
Zaklada Sveučilišta u Rijeci  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
27.8.2018. - 31.8.2018.
Poster "The Case of Paolo Veneziano's Saint Lucy Polyptych: A History of Translocation between Two World Wars" na poster izložbi "It matters for a number of reasons... Provenance research in Croatia - selected examples", postavljenoj u sklopu ljetne škole "Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research" projekta "Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century" (TransCultAA)
Kneževa palača u Zadru  
2.
1.9.2017. -
Izlaganje "Obitelj Frankopan kao naručitelji i donatori" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Naručitelji i umjetnici: zašto nastaju umjetnička djela", održanom na Filozofskom fakultetu u Rijeci
 
3.
7.10.2016. -
Predstavljanje kulturno-povijesnih vodiča "Grad Krk u srednjem vijeku" i "Otok Krk u srednjem vijeku", autora izv. prof. dr. sc. Marijana Bradanovića, u gradu Krku
 
4.
2.9.2016. -
Izlaganje "Kako je barok vidio renesansu: venecijansko drvorezbarstvo 15. i 16. stoljeća u crkvenim arhivima" na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti "Samostalni život umjetnine: što se zbiva s umjetničkim djelima nakon njihova nastanka", održanom na Filozofskom fakultetu u Rijeci
 
5.
19.3.2016. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske u Bakar i Kraljevicu
 
6.
14.11.2015. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
7.
25.4.2015. -
Stručno putovanje Društva povijesničara umjetnosti Hrvatske na otok Krk
 
8.
15.11.2014. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
9.
30.11.2013. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na otoku Krku
 
10.
19.5.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na otoku Krku
 
11.
14.4.2012. -
Terenska nastava Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani na otoku Krku
 
12.
6.4.2010. -
Stručna ekskurzija Katedre čakavskog sabora Modruše na otok Krk
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.5.2017. - Izlaganje "Paolo Veneziano’s Masterpiece between Venice, Krk and London: New Considerations on the Embroidered Altar Frontal from the Victoria and Albert Museum" (u suautorstvu s Ivom Jazbec Tomaić)
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu

Popularizacija znanosti

1. 9.9.2018. - Znanstveni centri izvrsnosti humanističkih znanosti: École française de Rome I.
Drugi blog znanstvenog projekta DONART
2. 23.12.2017. - Arhivsko istraživanje sakralne baštine: vizitacijski zapisnici kao izvor za povijest umjetnosti
Prvi blog znanstvenog projekta DONART

Novinski članci

1. 1.5.2013. - Propustili ste, pogledajte - Bogorodica s Djetetom i svecima iz samostana benediktinki u Krku
Krčki val, godina II, broj 5
Krk

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2018. - 1.1.2019. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za teme diplomskih radova Odsjeka za primijenjenu umjetnost Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2017. - 1.1.2018. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o diplomskom radu i diplomskom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2016. - 1.1.2017. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za periodičko vrednovanje znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2015. - 1.1.2019. - Član povjerenstva
Povjerenstvo za provođenje postupka upisa na preddiplomske studije Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2015. - 1.1.2019. - Član povjerenstva
Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za provedbu izbora za Studentski zbor