Nikolina Belošević mag. art hist. et hist.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

e-pošta : nbelosevic@ffri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2012. - poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru
1.1.2009. - 1.1.2012. magistra povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti diplomski studij povijesti umjetnosti i povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2009. baccalaurea povijesti umjetnosti i povijesti preddiplomski studij povijesti umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2014. - stručni suradnik stručni suradnik na projektu Francia Media, Cradles of European Culture Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2013. - asistent, vanjski suradnik asistent na kolegijima "Umjetnost ranog srednjeg vijeka", "Razvoj kršćanskoga svetišta od 400. do 1400.g." Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

dobitnica Rektorove stipendije za uspješnost
Dobitnica Rektorove stipendije za uspješnost

Članstva

- Društvo povijesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2015. - 1.7.2015. Umjetnost ranog srednjeg vijeka
preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.10.2014. - 1.2.2015. Razvoj crkvenog svetišta od 400. do 1400.g.
preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.3.2014. - 1.7.2014. Umjetnost ranog srednjeg vijeka
preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.10.2013. - 1.2.2014. Razvoj kršćanskoga svetišta od 400. do 1400.g.
preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nikolina Belošević
(Trans)Formation of Sanctuary in the Early Periods of the Christian Church
Zbornik Druge medievističke radionice u Rijeci - 2015.

Kongresna priopćenja

1.
Nikolina Belošević
„Problems of Defining the Northwestern Border of the Early Medieval Pula Diocese“ usmeno Treća medievistička radionica u Rijeci Rijeka - 16.10.2015.
2.
Nikolina Belošević
(Pre)oblikovanje svetišta u ranim razdobljima kršćanske Crkve usmeno Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka - 1.1.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera; suradnik; UniRi; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Francia Media, Cradles of European Culture; stručni suradnik; EUA; ;

Znanstveni skupovi

1. 4.1.2016. - 4.6.2015.
Deveti međunarodni skup ikonografskih studija: Ikone i ikonologija Rijeka znanstveni suradnik

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - IKON 8 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)


Stručna djelatnost