Professor Emeritus Elso Kuljanić dipl. ing. strojarstva


e-pošta : elsok@riteh.hr

Obrazovanje

1.1.1972. - PhD (dr. sc.) tehničkih znanosti University of Cincinnati, USA
1.1.1969. - mr. sc. tehničkih znanosti Strojarsko brodograđevni fakultet u Zagrebu
1.1.1962. - dipl. ing. strojarstva Strojarsko brodograđevni fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2010. - Professor Emeritus Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.2010. redoviti profesor (dop. rad. odnos) Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1993. - 1.1.2009. redoviti profesor Universita’ di Udine, Italia
1.1.1981. - 1.1.1993. redoviti profesor Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1981. izvanredni profesor Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1975. - 1.1.1976. docent Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1972. - 1.1.1975. Viši znanstveni suradnik Institut za alatne strojeve, Zagreb
1.1.1970. - 1.1.1972. Professor-adjunct University of Cincinnati, USA
1.1.1969. - 1.1.1970. Znanstveni suradnik Institut za alatne strojeve, Zagreb
1.1.1966. - 1.1.1969. Znanstveni asistent Institut za alatne strojeve, Zagreb
1.1.1964. - 1.1.1966. istraživač Institut za alatne strojeve, Zagreb
1.1.1963. - istraživač Centar za procesnu industriju, Zagreb

Nagrade i priznanja

"Nagrade grada Rijeke" za znanstvena dostignuća
Republička nagrada "Nikola Tesla" za istaknuto znanstveno djelo
Plaketa "Prof. dr. Pavle Stanković - proizvodno strojarstvo" za istaknuti znanstveni rad
"Nagrada za životno djelo" Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva
"Jubilarna plaketa Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva" za osobiti doprinos radu HUPS-a, a na dobrobit znanstvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske

Članstva

1.1.1997. - Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1.1.1995. - Senior Member SME (Society of Manufacturing Engineers), USA
1.1.1994. - Član AITEM (Associazione italiana di tecnologia meccanica)
1.1.1993. - Član Hrvatske udruge proizvodnoga strojarstva – HUPS
1.1.1986. - 1.1.1987. Predsjednik Zajednice jugoslavenskih znanstveno istraživačkih institucija za proizvodno strojarstvo
1.1.1984. - Redoviti član CIRP-a (Collége international pour l’étude scientifique des technique de production mécanique) Pariz
1.1.1975. - 1.1.1980. Predsjednik radne grupe "Milling" znanstveno tehničkog komiteta "Cutting" CIRP-a
1.1.1974. - 1.1.1984. Dopisni član CIRP-a
1.1.1972. - 1.1.1982. Član ASEE (American Society of Egineering Education)
1.1.1972. - 1.1.1982. Član ASME (American Society of Mechanical Engineering)
1.1.1969. - Član Tehničkog komiteta ISO (Int. Org. for Standardization) WG 22, TC 29

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2008. - Izabrana poglavlja iz konvencionalne obrade odvajanjem čestica
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.2009. Tecnologia meccanica
Ingegneria Meccanica
Universita’ di Udine, Facolta di Ingegneria, DIEGM, Italija
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.2008. Izabrana poglavlja iz obrade odvajanjem čestica
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.1993. Eksploatacija obradnih sustava
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.1993. Nekonvencionalni postupci obrade
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.1993. Modeliranje procesa obrade
Poslijediplomski doktorski studij iz Tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1973. - 1.1.2008. Obrada odvajanjem čestica
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1973. - 1.1.1993. Obrada materijala I
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1973. - 1.1.1993. Tehnologija obrade I – obrada odvajanjem čestica
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.1993. - Istraživanje odrezivanja horizontalnim tračnim piljenjem trakama promjenjivog koraka
D. Nikolovski
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - Trošenje noževa za odrezivanje papira za cigarete
S. Trošt
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - Izrada velikih matica
A. Licul
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Odrezivanje šipki velikih promjera
L. Raspor
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Optimizacija fleksibilnih obradnih sistema
N. Roth
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Istraživanje horizontalnog tračnog piljenja
B. Janković
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Odrezivanje metala
M. Marić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Istraživanje alata za horizontalno tračno piljenje
N. Žic
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Plansko tokarenje na NC-tokarilici
Đ. Matošić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Najpodesnija izrada matice za stezanje glave motora Sulzer-3. maj
D. Begonja
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade diska
M. Grbac
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Najpodesnija izrada glavčine
A. Salihagić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - Određivanje najpodesnije obrade glavčine
E. Rizvić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - Povećanje produktivnosti tokarenja rotora elektromotora primjenom novih alata i povećanjem krutosti
D. Gudelj
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade matica za stezanje glave motora Sulzer-3. maj
Z. Kraljević
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - Obrada glavčine
D. Borščak
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1984. - Usporedba alata i posmičnih sistema za horizontalno tračno piljenje
I. Peranić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1984. - Istraživanje najnovijih alata za horizontalno tračno piljenje
Z. Jurić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1984. - Istraživanje alata za horizontalno tračno piljenje
R. Koludrović
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Istraživanje učina odrezivanja tračnim piljenjem
R. Goga
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Istraživanje zatezanja tračne pile
B. Jelača
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Istraživanje stvarnog i prosječnog učina rezanja
S. Vodarić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Obrada glavčine
B. Stilin
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Istraživanje odrezivanja cijevi velikog promjera
M. Cerin
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Obrada sjedišta ležajeva koljeničaste osovine na kućištu brzohodnog motora Pilstick tip 6PA4L185VG
K. Radolović
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade diska
T. Marjanović
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Obrada kućišta hidromotora Uljanik tipa 10.60
I. Cukon
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Istraživanje odnosa vremena odrezivanja i ukupnog vremena obrade u proizvodnim uvjetima
Z. Močibob
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Istraživanje mogućnosti povećanja produktivnosti kod tokarenja prirubnice sinhronog generatora od 180 do 250 kWA – Rade Končar
A. Ymeri
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade glavčine
M. Tićak
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Obrada tlačnog diska
K. Milaković
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Povećanje produktivnosti kod izrade prirubnice generatora – R. Končar
Ž. Volarić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Određivanje najpodesnijeg načina obrade matica za stezanje glave Sulzer-3. maj motora
R. Forempoher
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Istraživanje izrade zubi tračnih pila glodanjem
Z. Batelić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Istraživanje horizontalnog tračnog piljenja
T. Janjanin
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Poprečno tokarenje
M. Grbić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Istraživanje mogućnosti tokarenja osovine električnog stroja umjesto brušenja
G. Roce
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - Režimi obrade kućišta elektromotora
M. Smolić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Postojeće stanje horizontalnog tračnog piljenja i usporedba s drugim postupcima odrezivanja
R. Pinčić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Tokarenje rotora elektromotora
S. Knežević
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Podesan režim obrade kod tokarenja rotora
M. Pirana
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Povećanje krutosti obradnog sistema podesnijim načinom stezanja rotora kod tokarenja
N. Maračić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Odrezivanje pomoću domaćih bimetalnih traka na horizontalnoj tračnoj pili
F. Golja
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Odvalno glodanje zupčanika u tvornici poljoprivrednih strojeva – Labinprogres
D. Faraguna
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - Istraživanje mogućnosti povećanja produktivnosti kod tokarenja kućišta elektromotora
F. Ostarčević
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1980. - Odrezivanje cijevi na horizontalnoj tračnoj pili
B. Tireli
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1980. - Odrezivanje na horizontalnoj tračnoj pili
L. Kravanja
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1980. - Tokarenje rotora elektromotora
D. Lufčić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1979. - Trošenje alata kod horizontalnog tračnog piljenja
E. Vukić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1979. - Trošenje alata kod čeonog glodanja
T. Mikac
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1979. - Analiza kratkotrajne metode za usporedbu glodala
D. Bratović
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1978. - Trošenje alata i zavisnost postojanosti i brzine rezanja kod horizontalnog tračnog piljenja
Lj. Katan
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - Režimi obrade kod piljenja
I. Arsenijević
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - Metoda za određivanje režima obrade i za ispitivanje alata kod piljenja
I. Vujčić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - Režimi obrade i učin rezanja kod horizontalnog tračnog piljenja s domaćim alatom
P. Katić
strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.1992. - 1.1.1993. Tecnologia meccanica 1
Ingegneria meccanica
Universita’ di Firenze, Facolta’ di ingegneria, Italia
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marco Sortino, Sandro Belfio, Giovanni Totis, Elso Kuljanic, Giovanni Fadelli
Innovative tool coatings for increasing tool life in milling Nickel-coated Nickel-Silver alloy
Procedia Engineering 100 946-952 - 2015.

2. Belfio, S; Sortino, Marco; Totis, Giovanni; Kuljanić, Elso;
Application of Simulation for Preventive Evaluation of Feasibility and Costs in Turning
11th AITeM Conference 92-98 - 2013.

3. Sortino, Marco; Totis, Giovanni, Kuljanić Elso;
Comparison of Injection Molding Technologies for Production of Micro - Optical Devices
24th DAAAM International Symposium - 2013.

4. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni; Prosperi, F;
Evaluation of Commercial Tools for Machining Special-Alloy Hadfield Steel
International Virtual Journal Machines, Technologies, Materials 7 96-99 - 2012.

5. Sortino, Marco; Belfio, S; Totis, Giovanni; Kuljanić, Elso;
An Innovative Vision System for Automatic Tool Wear Classification
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'11 283-294 - 2011.

6. Klocke, F; Kuljanić, Elso; Dambon, O; Sortino, Marco; Herben, M; Totis, Giovanni;
IR-Based Temperature Measurement in Rotational Grinding of Sapphire Wafers
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'11 623-634 - 2011.

7. Totis, Giovanni; Sortino, Marco; Kuljanić, Elso; Prosperi, F;
Identification of Machining System Dynamics in Internal Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'11 225-236 - 2011.

8. Totis, Giovanni; Wirtz, G; Sortino, Marco; Veselovac, D; Kuljanic, Elso; Klocke, F;
Development of a Dynamometer for Measuring Individual Cutting Edge Forces in Face Milling
Mechanical Systems and Signal Processing 24 1844-1857 - 2010.

Q1
WOS
Exc

9. Sortino, Marco; Kuljanić, Elso; Totis, Giovanni; Cukor, Goran;
Simulation of Cutting Forces and Cutting Conditions in Complex Turning Operations
12th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2009 203-207 - 2009.

10. Kuljanic, Elso; Totis, Giovanni; Sortino, Marco; Wirtz, G;
Experimental Identification of the Dynamics of a New Rotating Dynamometer for Face Milling
9th Conference of Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica - AITEM 2009 137-144 - 2009.

11. Kuljanic, Elso; Totis, Giovanni; Sortino, Marco;
Development of an Intelligent Multisensor Chatter Detection System in Milling
Mechanical Systems and Signal Processing 23 - 2009.

Q1
WOS
Exc

12. Kuljanić, Elso; Sotino, Marco; Totis, Giovanni;
Influence of Cutter Position on Cutting Forces and Tool Life in Face Milling
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 169-180 - 2008.

13. Kuljanić, Elso; Sinesi, S; Sortino, Marco; Cattelan, G; Totis, Giovanni;
Micromachining of Molds for Manufacturing Optical Devices
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 393-404 - 2008.

14. Klocke, F; Kuljanić, Elso; Veselovac, D; Sortino, Marco; Wirtz, G; Totis, Giovanni;
Development of an Intelligent Cutter for Face Milling
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 267-280 - 2008.

15. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni;
Multisensor Approaches for Chatter Detection in Milling
Journal of Sound and Vibration 312 672-693 - 2008.

Q1
WOS
Exc

16. Kuljanic, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni;
Quick Chatter Prediction Method – QCPM, an Innovative Algorithm for Chatter Prediction in Milling
8th Conference of Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica - AITEM 2007 1-10 - 2007.

17. Kuljanić, Elso; Cukor, Goran; Sortino, Marco;
Modelling of Cutting Forces in Milling by Using Evolutionary Algorithms
11th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2007 197-202 - 2007.

18. Kuljanic, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni;
Application of Wavelet Transform of Acoustic Emission Signal for Tool Condition Monitoring in Face Milling
39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems "The Morphology of Innovative Manufacturing Systems" 39-44 - 2006.

19. Cukor, Goran; Stoić, Antun; Kuljanić, Elso;
Laser Beam Cutting Modelling Using Genetic Programming
10th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2005 IV-19-26 - 2005.

20. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso; Barišić, Branimir;
Optimisation of Machining Process Using Evolutionary Algorithms
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'05 135-142 - 2005.

21. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
TWEM, a Method Based on Cutting Forces – Monitoring Tool Wear in Face Milling
International Journal of Machine Tools and Manufacture 45 29-34 - 2005.

Q1
WOS
Exc

22. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
Dynamic Characteristic of the Cutting Force Measuring System in Milling
4th CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - ICME'04 85-96 - 2004.

23. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Cukor, Goran;
Statistical Analysis of the Rotating Dynamometer Signals in Face Milling
9th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2003 I-083-094 - 2003.

24. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
A Genetic Programming Approach for Developing the Machinability Models
9th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2003 I-031-038 - 2003.

25. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
A New Method for Tool Engagement Estimation in Machining
6th Conference of Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica – AITEM 2003 201-207 - 2003.

26. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Tool Wear Prediction Using the Force-Time Measurements in Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'02 143-150 - 2002.

27. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Miani, Fabio;
Application of a Rotating Dynamometer for Cutting Force Measurement in Milling
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'02 159-166 - 2002.

28. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Miani, Fabio;
A Method for Disassembly Process Evaluation – MDPE
7th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2001 V-027-036 - 2001.

29. Miani, Fabio; Kuljanić, Elso; Guggia, R;
New Metal Powders for Direct Metal Laser Sintering
Rapid Prototyping and Manufacturing 2001 - 2001.

30. Miani, Fabio; Kuljanić, Elso; Filippi, S; Guggia, R;
On Some Developments of Direct Metal Selective Laser Sintering
5th Conference on Management of Innovative Technologies - 2001.

31. Miani, F; Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
Modelling the Mechanical Properties of Direct Metal Selectively Laser Sintered Parts
International Conference on Laser Assisted Net Shape Engineering – LANE 2001 383-391 - 2001.

32. Kuljanić, Elso; Cukor, Goran;
Machinability Testing and Optimization of Machining Processes
7th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2001 I-095-104 - 2001.

33. Miani, Fabio; Meneghello, Roberto; Kuljanić, Elso;
Application of a New Tool Life Analysis in Milling
2nd CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - ICME 2000 403-408 - 2000.

34. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Tool Life Modelling by the Integrated Machinability Testing
11th International DAAAM Symposium 101-102 - 2000.

35. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
A Probabilistic Tool Life Equation in Machining Optimization
6th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2000 I-039-046 - 2000.

36. Kuljanić, Elso; Sortino, Marko; Miani, Fabio;
Disassembly Operation Cost-Estimating Model Concept
6th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM 2000 V-001-008 - 2000.

37. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
CAPP Software for Tool Selection, Optimization and Tool Life Data Base Adaptation in Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 241-248 - 1999.

38. Gasparetto, A; Giovagnoni, M; Kuljanić, Elso; Miani, Fabio;
Stabilization of a Milling Machine against Chatter
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 445-452 - 1999.

39. Miani, F; Kuljanić, Elso;
A Technological Approach for Selective Laser Sintering
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 591-601 - 1999.

40. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Contribution to Tool Life Equation Determination
5th International Scientific Conference on Production Engineering - CIM'99 I-053-060 - 1999.

41. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
An Interactive Program System for Turning Operations Tool Selection and Optimization
9th International DAAAM Symposium 143-144 - 1998.

42. Kuljanić, Elso; Fioretti, M; Beltrame, L; Miani, Fabio;
Milling Titanium Compressor Blades with PCD Cutter
CIRP Annals – Manufacturing Technology 47 61-64 - 1998.

Q1
WOS
Exc

43. Kuljanić, Elso;
Machinability in New Industrial Conditions
4th International Conference on Production Engineering - CIM'97 B-085-096 - 1997.

44. Cukor, Goran; Kuljanić, Elso;
Multi-Criteria Optimization in Multi-Pass Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'96 221-227 - 1996.

45. Beltrame, M; Kuljanić, E; Fioretti, M; Miani, Fabio;
Titanium Alloy Turbine Blades Milling with PCD Cutter
4th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'96 121-128 - 1996.

46. Grabec, I; Kuljanić, Elso;
Characterization of Manufacturing Processes Based upon Acoustic Emission Analysis by Neural Networks
CIRP Annals – Manufacturing Technology 43 77-80 - 1994.

Q1
WOS
Exc

47. Kuljanić, Elso;
Macro Plastic Deformation of Cutting Edge - A Method for Maximum Utilisation of Cutting Tool
CIRP Annals – Manufacturing Technology 41 151-154 - 1992.

Q1
WOS
Exc

48. Kuljanić, Elso;
Effect of Technology on Education at the University Level
- 1992.

49. Kuljanić, E;
Face Turning on CNC Lathe
CIRP Annals – Manufacturing Technology 40 53-56 - 1991.

Q1
WOS
Exc

50. Kuljanić, Elso;
Utjecaj termičke obrade i veličine zubi na eksploatacijske trake za tračno piljenje
Strojarstvo 32 347-351 - 1990.

51. Kuljanić, Elso;
Design of Experiments and Sensors for Advanced Manufacturing Systems
Int. Conf. on Developments in Forming Technology - 1990.

52. Kuljanić, Elso;
Method for Increasing Tool Life in Hobbing (MITL-Hobbing)
CIRP Annals – Manufacturing Technology 38 91-94 - 1989.

Q1
WOS
Exc

53. Kuljanić, Elso; Krpan, M; Kravanja, L; Milardović, I;
Trošenje bimetalnih traka pri odrezivanju horizontalnim tračnim piljenjem
YUTRIB'89, Kragujevac - 1989.

54. Kuljanić, Elso;
Criterion for the Maximum Utilization of Cutting Tools
Int. Conf. on Computer-aided Production Engineering - 1988.

55. Kuljanić, Elso;
A Method for Optimization of Hobbing
CIRP Annals – Manufacturing Technology 34 75-78 - 1985.

Q1
WOS
Exc

56. Kuljanić, Elso; Kravanja, L;
Stvarni i prosječni učin odrezivanja pri horizontalnom tračnom piljenju
XIX. savjetovanje proizvodnog strojarstva Jugoslavije, Kragujevac - 1985.

57. Kuljanić, Elso;
Plansko tokarenje konstantnom brzinom rezanja i konstantnim brojem okretaja
XVII. savjetovanje proizvodnog strojarstva Jugoslavije, Budva - 1983.

58. Kuljanić, Elso;
Stanje i pravci razvoja obrade metala skidanjem strugotine
Strojarstvo 25 273-281 - 1983.

59. Kuljanić, Elso; Kravanja, L;
Odrezivanje bimetalnim trakama na horizontalnim tračnim pilama
III. naučno-stručni skup MMA'83, Novi Sad - 1983.

60. Kuljanić, Elso;
Different Taylor Equations Obtained from the Same Data – Its Effect on Optimal Tool Life
KOMEOS-83, Tehnički fakultet Rijeka, Rijeka - 1983.

61. Kuljanić, Elso;
An Investigation of Cut-off Bars and Pipes by Horizontal Band Sawing
CIRP Annals – Manufacturing Technology 31 53-58 - 1982.

Q1
WOS
Exc

62. Kuljanić, Elso;
Horizontalno tračno piljenje cijevi u snopu
Strojarstvo 23 127-133 - 1981.

63. Kuljanić, Elso;
Random Strategy Method for Determining Tool Life Equations
CIRP Annals – Manufacturing Technology 29 351-356 - 1980.

Q1
WOS
Exc

64. Kuljanić, Elso; Pastović, S;
Istraživanja značajnih faktora hlađenja i podmazivanja pri horizontalnom tračnom piljenju
Strojarstvo 22 127-130 - 1980.

65. Kuljanić, Elso; Kravanja, L;
Odrezivanje šipki u snopu horizontalnim tračnim piljenjem
XIV. savjetovanje proizvodnog strojarstva Jugoslavije, Čačak - 1980.

66. Kuljanić, Elso;
Tool Wear and Tool Life Equations in Horizontal Bandsawing
Proceedings of the CIRP Seminars – Manufacturing Systems 8 101-113 - 1979.

67. Kuljanić, Elso;
Mjerenje sile rezanja i trošenja alata kod provlačenja
XIII. savjetovanje proizvodnog strojarstva Jugoslavije, Banja Luka - 1979.

68. Kuljanić, Elso;
Utjecaj zategnutosti trake na geometrijske karakteristike odrezivanja horizontalnim tračnim piljenjem
II. naučno-stručni skup MMA'79, Novi Sad - 1979.

69. Kuljanić, Elso; Lemaher, E; Kozlović, R;
Usporedba novih materijala alata
XII. savjetovanje proizvodnog strojarstva, Maribor - 1978.

70. Kuljanić, Elso;
Podloge režima obrade za horizontalno tračno piljenje
Savjetovanje o tehnološkim podlogama "Prvomajska", Zagreb - 1978.

71. Kuljanić, Elso; Lemaher, E;
Utjecaj krutosti obradnoga sistema na trošenje odvalnoga glodala i geometrijsku točnost zupčanika
Strojarstvo 19 37-43 - 1977.

72. Kuljanić, Elso;
Effect of Tool Life Data Analysis on Tool Life Equation
CIRP Annals – Manufacturing Technology 25 100-105 - 1976.

Q1
WOS
Exc

73. Kuljanić, Elso;
Sili rezanija i šerohovatost obrabotnoj poverhnosti pri protjagivani
Režuščie instrumenti 8 1-6 - 1976.

74. Kuljanić, Elso; Lemaher, E;
Der Einfluss der Walzfrasergangzahl auf die Oberflachenrauhigkeit und auf die Rundlauffehler von Zahnradern
Conference of Tool Producers Germany and Yugoslavia - 1976.

75. Kuljanić, Elso; Lemaher, E;
Povećanje produktivnosti odvalnog glodanja s metodom velikog šiftinga
Naučno-stručni skup o zupčanicima i kliznim ležajevima, JUDEKO - 1976.

76. Kuljanić, Elso;
Effect of Stiffness on Tool Wear and New Tool Life Equation
Journal of Engineering for Industry 97 939-944 - 1975.

Q1
WOS
Exc

77. Kuljanić, Elso;
Cutting Forces and Surface Roughness in Broaching
CIRP Annals – Manufacturing Technology 24 77-82 - 1975.

Q1
WOS
Exc

78. Kuljanić, Elso;
Machining Data Aquisition
CIRP International Seminar on Machining Information Centers - 1975.

79. Kuljanić, Elso; Lemaher, E;
Utjecaj broja početaka odvalnog glodala na hrapavost površine i ekscentričnost zupčanika
X. savjetovanje proizvodnog strojarstva, Beograd - 1975.

80. Kuljanić, Elso; Lemaher, E;
Metoda zakretanja alata – povećanje postojanosti alata za odvalno dubljenje (FELLOWS)
X. savjetovanje proizvodnog strojarstva, Beograd - 1975.

81. Kuljanić, Elso;
An Investigation of Wear in Single-Tooth and Multi-Tooth Milling
International Journal of Machine Tool Design and Research 14 95-109 - 1974.

Q1
WOS
Exc

82. Kuljanić, Elso;
Pouzdanost jedne kratkotrajne metode za utvrđivanje postojanosti alata
Strojarstvo 16 111-115 - 1974.

83. Kuljanić, Elso;
Application of Random Strategy Method for Optimization of Machining Conditions
Proceedings of the CIRP Seminars – Manufacturing Systems 3 205-216 - 1974.

84. Kuljanić, Elso;
Issledovanje iznosa instrumenta pri odnozubnom i mnogozubnom frezovani
Režuščie instrumenti 33 5-16 - 1974.

85. Kuljanić, Elso;
Pouzdanost kratkotrajne metode za utvrđivanje postojanosti alata
BIAM’73, Zagreb - 1973.

86. Morse, I E; Shapton, W R; Brown, D L; Kuljanić, Elso;
Applications of Pulse Testing for Determining Dynamic Characteristics of Machine Tools
MATADOR Conference, Birmingham - 1972.

87. Kuljanić, Elso;
Study of wear in single-tooth and multi-tooth milling
- 1972.

88. Kuljanić, Elso;
Primjena planiranja pokusa i multiregresione analize za određivanje zavisnosti hrapavosti površine o najutjecajnijim faktorima obrade
VII. savjetovanje proizvodnog strojarstva, Novi Sad - 1971.

89. Kuljanić, Elso;
Neki parametri za eksploataciju glodačkih glava za glodanje sivog lijeva
V. savjetovanje proizvodnog strojarstva, Kragujevac - 1969.

90. Kuljanić, Elso;
Effect of Initial Cutting Speed in Short Tool Life Testing – HSS Tool
Strojniški vestnik 13 - 1967.

Pozvana predavanja

1. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni; Nali, M;
Optimization of Machining Processes: Past - Present - Future
Mali Lošinj, Hrvatska
2. Kuljanic, Elso; Sortino, Marco; Totis, Giovanni;
Machinability of Difficult Machining Materials
3. Kuljanić, Elso; Totis, Giovanni; Sortino, Marco;
Vibrations and Chatter in Machining: State of the Art and New Approaches
Udine, Italy
4. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
Some Approaches in the Machining Research
Udine, Italy
5. Kuljanić, Elso;
Machining Technology – the Future Developments
Torino, Italy
6. Kuljanić, Elso;
Machining – the Present and the Future
Sao Paulo, Brazil
7. Kuljanić, Elso; Sortino, Marco;
Recent Developments and Trends in Tool Condition Monitoring
Udine, Italy
8. Kuljanić, Elso;
Machining – the Present and the Future
Udine, Italy
9. Kuljanić, Elso;
Trendovi istraživanja u obradi odvajanjem čestica
HAZU, Zagreb
10. Kuljanić, Elso;
Machinability Testing in the 21st Century – Integrated Machinability Testing Concept
Udine, Italy
11. Kuljanić, Elso;
Manufacturing Education in Some North-East Mediterranean Countries - Proposals for Better Education
Dearborn, USA
12. Kuljanić, Elso;
Machinability Testing for Advanced Manufacturing Systems
Udine, Italy
13. Kuljanić, Elso;
Materials Machinability for Computer Integrated Manufacturing
Trento, Italy
14. Kuljanić, Elso;
Machining Data Requirements for Advanced Machining Systems
Opatija, Hrvatska
15. Kuljanić, Elso;
Stanje i tendencija obrade odvajanjem strugotine
16. Kuljanić, Elso;
Comparison of New Cutting Tools: Ucon, Carbides and Ceramics
17. Kuljanić, Elso;
Obrada skidanjem strugotine
18. Kuljanić, Elso;
Rezni alati

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Istraživanje visokoproduktivnih obrada na inteligentnim obradnim sustavima; voditelj; MZOŠ; ;
2. 1.1.2005. -
PRIN2005 – ASMIM , Advanced Sensor Monitoring for Intelligent Machining Systems; voditelj; R Italija; ;
3. 1.1.2002. -
PRIN2002 – ISMAP, Intelligent Sensor Monitoring on Machining Processes; voditelj; R Italija; ;
4. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Povećanje produktivnosti i smanjenje troškova obrade odvajanjem strugotine; voditelj; MZOŠ; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.2000.
Povećanje produktivnosti postupaka obrade odvajanjem čestica; voditelj; MZOŠ; ;
6. 1.1.1991. - 1.1.1997.
Istraživanje optimizacije visokoproduktivnih postupaka obrade odvajanjem čestica; voditelj; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. -
Giovanni Totis; Research on the Dynamics of Milling; ; 2008;
2. 1.1.2003. -
Marco Sortino; Study on Cutting Forces and Tool Condition Monitoring in Face Milling; ; 2003;
3. 1.1.1999. -
Goran Cukor; Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine za nove obradne sustave; ; 1999;

Znanstveni skupovi

1. 16.6.2011. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'11 Mali Lošinj, Hrvatska utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
2. 12.6.2008. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'08 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
3. 9.6.2005. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'05 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
4. 20.6.2002. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'02 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
5. 3.6.1999. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'99 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
6. 2.9.1996. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'96 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
7. 26.4.1993. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'93 Udine, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
8. 19.6.1990. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'90 Trento, Italy utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora
9. 8.10.1987. -
International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology - AMST'87 Opatija, Hrvatska utemeljitelj i predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. - Član Međunarodnog uredničkog vijeća časopisa Strojarstvo od 1988.

2. - Član Uredničkog odbora časopisa Manufacturing Systems, CIRP Paris od 1988.

3. - Član Uredničkog odbora časopisa Processing of Advanced Materials, London od 1992.


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.1982. -
ISO W.G. 22 document No. 133
CIRP, Paris  
2.
1.1.1981. -
Selected Bibliography in Milling, CIRP Scientific Technical Com. "Cutting", Paris
CIRP, Paris  
3.
1.1.1974. -
Povećanje produktivnosti odvalnog glodanja
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
4.
1.1.1972. - 1.1.1973.
Više radova iz ispitivanja otpornosti na trošenje izmjenljivih pločica VOTANIT, IAS 48, 457/4 do 8
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
5.
1.1.1972. -
Cincinnati – Milacron, Kennametal i Hewlett Packard, SAD; Tremec, Meksiko; Pietro Rosa TBM (suradnja s Rolls Royce i Siemensom), Institut KEYMEC, Brovedani, Danieli, Italija
 
6.
1.1.1971. -
Ispitivanje glodalice čeonim glodanjem u Željezari Sisak
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
7.
1.1.1969. -
Obradivost meehanite lijeva i podesni režimi obrade kod čeonog glodanja
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
8.
1.1.1969. -
Funkcionalnost i kvalitet izrade noževa s mehaničkim pričvršćenjem pločica
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
9.
1.1.1968. -
Režimi rezanja u strojnoj obradi pogona pumpi MEBA
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
10.
1.1.1967. -
Utjecaj fazete na prednjoj površini noža na postojanost glodaće glave KOREX za obradu sivog lijeva tvrdoće do 190 HB
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
11.
1.1.1967. -
Određivanje funkcionalne ovisnosti postojanosti alata i brzine rezanja kod obrade sivog lijeva glodaćim glavama KOREX
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
12.
1.1.1967. -
Atesti pločica tvrdog metala na trošenje
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
13.
1.1.1966. -
Ispitivanje pločica tvrdog metala „Velebit“ III. dio
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
14.
1.1.1966. -
Ispitivanje pločica tvrdog metala „Velebit“ II. dio
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
15.
1.1.1966. -
Ispitivanje pločica tvrdog metala „Velebit“ I. dio
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
16.
1.1.1966. -
Ispitivanje obrade držača noževa II. dio
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
17.
1.1.1966. -
Ispitivanje glodaćih glava KOREX RG -160
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  
18.
1.1.1966. -
Ispitivanje obrade držača noževa I. dio
Institut alatnih strojeva (IAS) u Zagrebu  

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.1991. - 1.1.1993. - rektor
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.1989. - 1.1.1991. - prorektor
Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.1983. - 1.1.1985. - dekan
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.1979. - 1.1.1983. - prodekan
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci