Ines Matić mag. iur., univ. spec. crim.

Pravni fakultet Katedra za rimsko pravo

e-pošta : imatic@pravri.hr

Obrazovanje

- mag. iur. Integrirani prediplomski i diplomski studij pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- univ. spec. crim. Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- dr. sc. Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Odvjetnički vježbenik Odvjetnički ured Anita Prelec
- Asistent na Katedri za rimsko pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijedoktorand na Katedri za rimsko pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Hrvatski sommelier klub

Nastavna djelatnost

Osobni razvoj

2.6.2014. - 6.6.2014. Uvod u talijansko pravo


Norma sati: 8
25.4.2014. - 30.5.2014. Planiranje i programiranje nastave Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 sati / 3 ECTS
28.3.2014. - 23.5.2014. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi Nastavničke kompetencije u visokom školstvu


Norma sati: 20 sati / 7 ECTS
3.3.2014. - 17.4.2014. DL-101HR Opći tečaj intelektualnog vlasništva


Norma sati:
1.1.2014. - Upravljanje sobom


Norma sati: 8 sati
1.1.2014. - Profesionalna učinkovitost


Norma sati: 8 sati
15.10.2013. - 15.1.2014. znanstveno - istraživački boravak


Norma sati:
9.9.2012. - 14.9.2012. Training on Harmonisation of South-East European States' Legislation with the EU Law


Norma sati: 38 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Grbić, Sanja ; Matić, Ines ; Bodul, Dejan
ULOGA SUDA KAO TIJELA DRŽAVNE VLASTI U INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA – od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 9 13-42 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833967

2. Vukas, Budislav ; Matić, Ines
ZNANSTVENI DOPRINOSI PROF. DR. SC. PETRA SIMONETTIJA CIVILISTICˇKOJ PRAVNOJ BASˇTINI I POVIJESTI PRAVA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826689

Kongresna priopćenja

1.
Matić, Ines
Utjecaj Crkve na istarsko srednjovjekovno pravo Predavanje 2. međunarodni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin - Pula, Hrvatska - 26.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847764
2.
Matić, Ines
Osiguranje tražbina u dalmatinskim statutima s posebnim osvrtom na korčulanski Statut Predavanje Međunarodni znanstveni skup "Statut grada i otoka Korčule iz 1214. i njegovo povijesno i pravno značenje" Korčula, Hrvatska - 28.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722026
3.
Matić, Ines
Antihreza - relikt prošlosti ili rješenje za budućnost Predavanje Međunarodni znanstveni skup "1700 godina Milanskog edikta" Niš, Srbija - 18.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721948
4.
Matić, Ines
PACTUM ANTICHRETICUM IN ROMAN AND MODERN CIVIL LAW Predavanje RIDOC - Rijeka Doctoral Conference Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847702

Stručna djelatnost